100 Points - Boys with middles

10: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (66)
9: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (63)
8: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (60)
7: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (37)
6: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (67)
5: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (66)
4: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (41)
3: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (45)
2: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (32)
1: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (21)

10: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (55)
9: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (72)
8: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (29)
7: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (39)
6: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (43)
5: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (72)
4: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (70)
3: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (69)
2: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (43)
1: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (61)

10: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (80)
9: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (81)
8: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (80)
7: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (68)
6: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (75)
5: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (48)
4: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (59)
3: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (32)
2: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (45)
1: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (40)

10: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (90)
9: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (90)
8: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (67)
7: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (47)
6: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (81)
5: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (50)
4: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (84)
3: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (71)
2: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (50)
1: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (33)

10: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (91)
9: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (99)
8: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (92)
7: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (40)
6: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (96)
5: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (72)
4: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (51)
3: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (53)
2: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (52)
1: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (72)

10: [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] (61)
9: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] (81)
8: [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Rain[/name_u] (80)
7: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] (106) [name_u]Winner[/name_u]!
6: [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] (102)
5: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] (96)
4: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] (96)
3: [name_m]Carlos[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] (56)
2: [name_m]Klaus[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m] (54)
1: [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Raven[/name_u] (41)

[name_u]New[/name_u] List!

[name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u]
[name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u]
[name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u]
[name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m]
[name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]
[name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u]
[name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u]
[name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u]
[name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m]
[name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u]

1 Like

10: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (10)
9: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (9)
8: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (8)
7: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (7)
6: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (6)
5: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (5)
4: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (4)
3: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (3)
2: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (2)
1: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (1)

 1. [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (14)
 2. [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (10)
 3. [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (18)
 4. [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (12)
 5. [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (14)
 6. [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (11)
 7. [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (6)
 8. [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (12)
 9. [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (9)
 10. [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (4)

10: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (21)
9: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (21)
8: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (26)
7: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (21)
6: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (20)
5: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (11)
4: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (13)
3: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (7)
2: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (12)
1: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (13)

10: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (23)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (22)
8: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (29)
7: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (28)
6: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (32)
5: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (25)
4: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (15)
3: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (24)
2: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (9)
1: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (13)

10: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] [42]
9: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] [38]
8: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] [36]
7: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] [29]
6: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] [30]
5: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [28]
4: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] [19]
3: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] [12]
2: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] [15]
1: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] [26]

10: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (46)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (38)
8: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (23)
7: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (33)
6: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (44)
5: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (47)
4: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (16)
3: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (22)
2: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (30)
1: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (31)

10: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] [33]
9: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] [42]
8: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] [54]
7: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] [29]
6: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] [44]
5: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] [49]
4: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] [51]
3: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [33]
2: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] [33]
1: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] [17]

10: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (54)
9: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (58)
8: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (50)
7: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (61)
6: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (57)
5: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (38)
4: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (37)
3: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (36)
2: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (31)
1: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (18)

10: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (47)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (63)
8: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (66)
7: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (57)
6: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (63)
5: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (66)
4: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (35)
3: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (21)
2: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (38)
1: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (39)

 1. [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (67)
  9.Atticus [name_m]Bryson[/name_m] (48)
  8.Theodore [name_u]Bailey[/name_u] (71)
  7.Xavier [name_m]Brandon[/name_m] (45)
  6.Arlo [name_u]Benjamin[/name_u] (72)
  5.Samuel [name_u]Beckett[/name_u] (71)
  4.Daniel [name_u]Brooks[/name_u] (39)
  3.Cameron [name_u]Blake[/name_u] (50)
  2.Christopher [name_u]Beau[/name_u] (65)
  1.Leonard [name_u]Bennett[/name_u] (22)

10: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (60)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (74)
8: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (80)
7: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (74)
6: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (77)
5: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (76)
4: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (43)
3: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (48)
2: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (24)
1: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (49)

10: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (53)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (83)
8: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (85)
7: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (55)
6: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (55)
5: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (65)
4: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (78)
3: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (83)
2: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (78)
1: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (25)

10: [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] (75)
9: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] (92)
8: [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] (91)
7: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] (92)
6: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Brayden[/name_u] (84)
5: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Bailey[/name_u] (83)
4: [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u] (57)
3: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Brandon[/name_m] (58)
2: [name_m]Leonard[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] (27)
1: [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Bryson[/name_m] (56)

10: Theodore Bailey [93]
9: Arlo Benjamin [100] - [name_u]Winner[/name_u]!
8: Samuel Beckett [100] - Runner Up!
7: Christopher Beau [99]
6: Xavier Brandon [64]
5: Cameron Blake [80]
4: Daniel Brooks [61]
3: Leonard Bennett [30]
2: Atticus Bryson [58]
1: Henry Brayden [85]