20th Century CAF

LNs: [name_u]Windsor[/name_u], [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Kent[/name_m], Beattie, [name_u]Ashton[/name_u], [name_m]Robeson[/name_m], [name_m]Davidson[/name_m], [name_m]Olsen[/name_m], [name_m]Houghton[/name_m], [name_u]Leigh[/name_u], [name_f]Atherton[/name_f], [name_m]Charlton[/name_m], [name_m]Smyth[/name_m], [name_m]Burns[/name_m], Carr, [name_m]Davis[/name_m], [name_m]Oliver[/name_m], [name_m]Young[/name_m], [name_m]Benson[/name_m], [name_u]Kelly[/name_u], [name_m]Fleming[/name_m], [name_f]Greer[/name_f], [name_m]Hewitt[/name_m], [name_m]Gallagher[/name_m], [name_m]Bond[/name_m], Humphreys, [name_m]York[/name_m], Carnegie, [name_u]Beck[/name_u], [name_m]Preston[/name_m], [name_u]Murray[/name_u]

DH: [name_m]John[/name_m], [name_m]Frank[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m] /*[name_m]Edward[/name_m], [name_m]Harry[/name_m], [name_m]Walter[/name_m] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Clara[/name_f], [name_f]Bertha[/name_f] / [name_f]Sarah[/name_f], [name_f]Martha[/name_f], [name_f]Ella[/name_f] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m], [name_m]Joseph[/name_m], [name_m]Clarence[/name_m] / Father’s FN (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Helen[/name_f], [name_f]Margaret[/name_f] / Mother’s FN (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u], [name_m]Arthur[/name_m], [name_m]Louis[/name_m] / Father’s MN (b. 1906)
DD2: [name_f]Anna[/name_f], [name_f]Ruth[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f] / Mother’s MN (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m], [name_m]Albert[/name_m], [name_m]Samuel[/name_m] / [name_m]David[/name_m], [name_m]Richard[/name_m], [name_m]Ernest[/name_m] (b. 1908)
DD3: [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Florence[/name_f], [name_f]Alice[/name_f] / [name_f]Hazel[/name_f], [name_f]Louise[/name_f], [name_f]Irene[/name_f] (b. 1909)
DD4: [name_f]Mildred[/name_f], [name_f]Lillian[/name_f], [name_f]Rose[/name_f] / [name_f]Ethel[/name_f], [name_f]Frances[/name_f], [name_f]Grace[/name_f] (b. 1910)

DS1: (d. 1918)

DD1: (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m], [name_u]Roy[/name_u], [name_m]Andrew[/name_m] / [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m], [name_m]Daniel[/name_m] (b. 1905) (m. 1934)

DD: Mother’s name (b. 1936)

 • DH: [name_m]Clinton[/name_m], [name_m]Archie[/name_m], [name_m]Oliver[/name_m] / [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Marshall[/name_m], [name_u]Gus[/name_u] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m], [name_m]Mark[/name_m], [name_m]Steven[/name_m] / Honours father (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u], [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Karen[/name_f] / [name_u]Stacy[/name_u], [name_f]Maureen[/name_f], [name_f]Heidi[/name_f] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f], [name_f]Samantha[/name_f], [name_f]Brittany[/name_f] / Mother’s FN (b. 1991)
  — DD: [name_f]Sarah[/name_f], [name_u]Taylor[/name_u], [name_f]Elizabeth[/name_f] / Mother’s MN (b. 1992)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f], [name_f]Deborah[/name_f], [name_f]Donna[/name_f] / Honours mother (b. 1959)
  — DH: [name_m]Rodney[/name_m], [name_u]Curtis[/name_u], [name_m]Vincent[/name_m] / [name_u]Lee[/name_u], [name_m]Victor[/name_m], [name_u]Dean[/name_u] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u], [name_f]Stephanie[/name_f], [name_f]Melissa[/name_f] / Honours mother (b. 1987)
 • DS: [name_u]Michael[/name_u], [name_m]William[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m] / [name_m]Kevin[/name_m], [name_m]Brian[/name_m], [name_m]Daniel[/name_m] (b. 1962)

DS: Father’s name (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f], [name_f]Carol[/name_f], [name_f]Sandra[/name_f] /*[name_f]Judith[/name_f], [name_f]Susan[/name_f], [name_f]Nancy[/name_f] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: Honours mother (b. 1964)
 • DD: [name_u]Kimberly[/name_u], [name_f]Linda[/name_f], [name_f]Patricia[/name_f] / [name_f]Lori[/name_f], [name_f]Tammy[/name_f], [name_u]Julie[/name_u] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Christopher[/name_m], [name_m]Anthony[/name_m], [name_m]Ronald[/name_m] / [name_u]Gary[/name_u], [name_m]Eric[/name_m], [name_u]Douglas[/name_u] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Megan[/name_f], [name_f]Hannah[/name_f], [name_f]Kayla[/name_f] / [name_u]Alexis[/name_u], [name_f]Rebecca[/name_f], [name_f]Danielle[/name_f] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f], [name_f]Stephanie[/name_f], [name_f]Rachel[/name_f] / [name_f]Jasmine[/name_f], [name_f]Brianna[/name_f], [name_f]Katherine[/name_f] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Jennifer[/name_f], [name_f]Nicole[/name_f], [name_f]Victoria[/name_f] / [name_f]Amber[/name_f], [name_f]Alyssa[/name_f], [name_u]Courtney[/name_u] (b. 1994)

DD: Named after someone in the family (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m], [name_u]Gary[/name_u], [name_m]Carl[/name_m] / [name_m]Anthony[/name_m], [name_u]Terry[/name_u], [name_m]Patrick[/name_m] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Jennifer[/name_f], [name_f]Angela[/name_f], [name_f]Christine[/name_f] /*[name_f]Denise[/name_f], [name_f]Tina[/name_f], [name_f]Melissa[/name_f] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Aaron[/name_m], [name_m]Brent[/name_m], [name_m]Adam[/name_m] / [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Calvin[/name_m], [name_m]Chad[/name_m] (m. 1980)

 • DS: Named after someone in the family (b. 1965)
  — DW: [name_u]Robin[/name_u], [name_f]Amy[/name_f], [name_f]Dawn[/name_f] / [name_u]Tracy[/name_u], [name_f]Rebecca[/name_f], [name_f]Stephanie[/name_f] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]William[/name_m], [name_u]Cody[/name_u] / [name_u]Jordan[/name_u], [name_m]Christian[/name_m], [name_m]Benjamin[/name_m] (b. 1995)

DS2: (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f], [name_f]Martha[/name_f], [name_f]Mabel[/name_f] / [name_f]Gertrude[/name_f], [name_f]Pearl[/name_f], [name_f]Edith[/name_f] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Shirley[/name_f], [name_f]Lois[/name_f], [name_f]Carolyn[/name_f] / Mother’s FN (b. 1931)

 • DH: [name_m]Charles[/name_m], [name_m]William[/name_m], [name_m]George[/name_m] / [name_m]Donald[/name_m], [name_m]Harry[/name_m], [name_m]Ralph[/name_m] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Timothy[/name_m], [name_m]Stephen[/name_m], [name_m]Dennis[/name_m] / Father’s FN (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sonya[/name_f], [name_f]Belinda[/name_f], [name_f]Sally[/name_f] / [name_f]Joann[/name_f], [name_f]Frances[/name_f], [name_f]Rachel[/name_f] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_m]Kevin[/name_m], [name_m]Brian[/name_m] / [name_m]Scott[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Christopher[/name_m] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f], [name_u]Jody[/name_u], [name_f]Doris[/name_f] / [name_f]Audrey[/name_f], [name_f]Natalie[/name_f], [name_f]Norma[/name_f] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m], [name_m]Daniel[/name_m], [name_m]Robert[/name_m] / [name_m]John[/name_m], [name_m]Justin[/name_m], [name_m]Jason[/name_m] (b. 1983)
  — DD: Ryna, [name_m]Andrew[/name_m], [name_m]Brandon[/name_m] / [name_m]Nicholas[/name_m], [name_m]Anthony[/name_m], [name_m]Adam[/name_m] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Jeremy[/name_m], [name_u]Kyle[/name_u] / [name_m]Benjamin[/name_m], [name_m]Jacob[/name_m], [name_m]Patrick[/name_m] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f], [name_f]Sandra[/name_f], [name_f]Diane[/name_f] / Honours mother (b. 1954)
  — DS: [name_m]Geoffrey[/name_m], [name_m]Julian[/name_m], [name_u]Jamie[/name_u] / [name_u]Darrell[/name_u], [name_u]Logan[/name_u], [name_m]Bruce[/name_m] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Russell[/name_m], [name_m]Arnold[/name_m], [name_u]Rex[/name_u] / [name_m]Harvey[/name_m], [name_m]Kirk[/name_m], [name_u]Neil[/name_u] (b. 1955)
 • DS: Father’s name (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f], [name_f]Maria[/name_f], [name_f]Michelle[/name_f] / [name_f]Jacqueline[/name_f], [name_f]Paula[/name_f], [name_f]Jill[/name_f] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m], [name_m]Clyde[/name_m], [name_m]Kent[/name_m] / [name_m]Gilbert[/name_m], [name_m]Reginald[/name_m], [name_u]Vernon[/name_u] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m], [name_m]Stuart[/name_m], [name_u]Maurice[/name_u] / [name_u]Perry[/name_u], [name_m]Nathan[/name_m], [name_m]Bernard[/name_m] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Patricia[/name_f], [name_f]Gloria[/name_f], [name_f]Ann[/name_f] / [name_f]Marie[/name_f], [name_f]Geraldine[/name_f], [name_f]Judith[/name_f] (b. 1935)

 • DH: [name_m]Robert[/name_m], [name_u]James[/name_u], [name_m]John[/name_m] /*[name_m]Paul[/name_m], [name_m]Kenneth[/name_m], [name_m]Raymond[/name_m] (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Francis[/name_u], [name_m]Calvin[/name_m] / Mother’s maiden name (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f], [name_f]Marcia[/name_f] / [name_f]Melody[/name_f], [name_f]Nicole[/name_f], [name_f]Vanessa[/name_f] (b. 1964)

 • DS: Father’s name (b. 1967)

DD2: (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m], [name_m]Benjamin[/name_m], [name_m]Alfred[/name_m] / [name_m]Earl[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Frederick[/name_m] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f], [name_u]Joan[/name_u], [name_f]Marjorie[/name_f] / [name_f]Eleanor[/name_f], [name_f]Elaine[/name_f], [name_f]Bonnie[/name_f] (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: Father’s FN /*[name_m]Jack[/name_m], [name_m]Harold[/name_m], [name_m]Gerald[/name_m] (b. 1933)

 • DW: [name_f]Anne[/name_f], [name_u]Marion[/name_u], [name_f]Ellen[/name_f] / [name_u]Vivian[/name_u], [name_f]Eileen[/name_f], [name_u]Jean[/name_u] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f], [name_f]Joy[/name_f], [name_f]Lorraine[/name_f] / [name_f]Alicia[/name_f], [name_u]Evelyn[/name_u], [name_u]Carmen[/name_u] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m], [name_m]Wayne[/name_m], [name_m]Jason[/name_m] / [name_u]Darryl[/name_u], [name_m]Sean[/name_m], [name_u]Bradley[/name_u] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_m]Samuel[/name_m], [name_u]Dylan[/name_u], [name_m]Nathan[/name_m] / [name_m]Sebastian[/name_m], [name_u]Cameron[/name_u], [name_m]Ethan[/name_m] (b. 1993)

DD: Mother’s FN / [name_u]June[/name_u], [name_f]Sally[/name_f], [name_f]Audrey[/name_f] (b. 1936)

DS3: (d. 1942)
DW: [name_f]Esther[/name_f], [name_f]Ida[/name_f], [name_f]Josephine[/name_f] / [name_f]Minnie[/name_f], [name_u]Evelyn[/name_u], [name_u]Ruby[/name_u] (b. 1908) (m. 1926)

DS: Father’s name (b. 1928)

 • DW: [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Ruth[/name_f], [name_f]Mary[/name_f] / [name_f]Lila[/name_f], [name_f]Jeanette[/name_f], [name_f]Faye[/name_f] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_u]Vernon[/name_u], [name_m]Mitchell[/name_m], [name_m]Nicholas[/name_m] / Mother’s maiden name (b. 1950)
  — DW: [name_m]Malcolm[/name_m], [name_m]Angus[/name_m], [name_m]Fraser[/name_m] / [name_m]Duncan[/name_m], [name_m]Calum[/name_m], [name_u]Rory[/name_u] (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Amy[/name_f], [name_f]Jessica[/name_f], [name_f]Jennifer[/name_f] / [name_f]Michelle[/name_f], [name_f]Heather[/name_f], [name_f]Angela[/name_f] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]Jason[/name_m], [name_m]David[/name_m], [name_m]Brian[/name_m] / [name_m]Daniel[/name_m], [name_m]Kevin[/name_m], [name_m]William[/name_m] (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f], [name_u]Madison[/name_u], [name_f]Melissa[/name_f] / [name_u]Chelsea[/name_u], [name_f]Anna[/name_f], [name_f]Tiffany[/name_f] (b. 1999)
  — DS: [name_m]Eric[/name_m], [name_m]Jeffrey[/name_m], [name_m]Scott[/name_m] / [name_m]Mark[/name_m], [name_m]Richard[/name_m], [name_m]Steven[/name_m] (b. 1975)
 • DS: Father’s name (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f], [name_f]Sharon[/name_f], [name_f]Cheryl[/name_f] / Mother’s FN (b. 1954)
 • DD: [name_f]Brenda[/name_f], [name_f]Kathleen[/name_f], [name_f]Margaret[/name_f] / [name_f]Judy[/name_f], [name_f]Rebecca[/name_f], [name_f]Laura[/name_f] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m], [name_m]Herbert[/name_m], [name_m]Warren[/name_m] / [name_m]Jonathan[/name_m], [name_u]Glen[/name_u], [name_m]Edwin[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Autumn[/name_f], [name_f]Adrienne[/name_f], [name_f]Regina[/name_f] / Honours mother (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m], [name_m]Forrest[/name_m], [name_m]Nathaniel[/name_m] / [name_m]Nelson[/name_m], [name_u]Leland[/name_u], [name_m]Matthew[/name_m] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f], [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Maxine[/name_f] / [name_f]Yvonne[/name_f], [name_f]Georgia[/name_f], [name_f]Christine[/name_f] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f], [name_f]Sylvia[/name_f], [name_f]Pauline[/name_f] / Honours mother (b. 1932)

 • DH: [name_m]Eugene[/name_m], [name_m]Walter[/name_m], [name_u]Lawrence[/name_u] / [name_m]Roger[/name_m], [name_u]Francis[/name_u], [name_u]Stanley[/name_u] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Theresa[/name_f], [name_u]Connie[/name_u], [name_f]Jane[/name_f] / [name_f]Catherine[/name_f], [name_f]Sheila[/name_f], [name_f]Rose[/name_f] (b. 1959)
 • DS: Father’s initials (b. 1960)
  — DW: [name_u]Kelly[/name_u], [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Suzanne[/name_f] / [name_f]Beth[/name_f], [name_f]Janice[/name_f], [name_f]Renee[/name_f] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Corey[/name_u], [name_m]Ian[/name_m], [name_u]Noah[/name_u] / [name_u]Blake[/name_u], [name_m]Luke[/name_m], [name_m]Gregory[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Marilyn[/name_f], [name_f]Loretta[/name_f], [name_f]Lucille[/name_f] / Honours grandmother (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m], [name_m]Bernard[/name_m], [name_m]Samuel[/name_m] / [name_m]Philip[/name_m], [name_m]Franklin[/name_m], [name_m]Dennis[/name_m] (b. 1935 d. 1952)

DD3: (d. 1911)

DD4: (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m], [name_m]Lewis[/name_m], [name_m]Paul[/name_m] / [name_u]Howard[/name_u], [name_m]Martin[/name_m], [name_m]Jacob[/name_m] (b. 1905) (m. 1935)

DD: Honours Aunt DD3 (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m], [name_u]Douglas[/name_u], [name_m]Gordon[/name_m] /*[name_m]Allen[/name_m], [name_m]Bruce[/name_m], [name_m]Clifford[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Bradley[/name_u], [name_u]Shawn[/name_u], [name_m]Troy[/name_m] / [name_m]Peter[/name_m], [name_m]Andrew[/name_m], [name_m]Frederick[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_u]Leslie[/name_u], [name_f]Christina[/name_f], [name_f]Sarah[/name_f] / [name_f]Laura[/name_f], [name_u]Shannon[/name_u], [name_f]Nicole[/name_f] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Joshua[/name_m], [name_m]Charles[/name_m], [name_m]Timothy[/name_m] / [name_u]Ryan[/name_u], [name_m]Jeremy[/name_m], [name_m]Jonathan[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1918)

DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1958)
  — DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Deborah[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Dean[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Molly[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1987)
 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] [name_u]Ashton[/name_u] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Nancy[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Lori[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] Carnegie (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] Carnegie (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] (m. 1980)

 • DS: [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Carnegie (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_u]Tracy[/name_u] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Christian[/name_m] Carnegie (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Shirley[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Timothy[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1983)
  — DD: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_u]Rex[/name_u] [name_m]Harvey[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1935)

 • DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] [name_m]York[/name_m] (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Melody[/name_f] [name_m]York[/name_m] (b. 1964)

 • DS: [name_m]John[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1967)

DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_u]Joan[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1933)

 • DW: [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] Beattie (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] Carr (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m] Carr (b. 1993)

DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1936)

DS3: [name_m]George[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1942)
DW: [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1928)

 • DW: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1950)
  — DW: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_u]Rory[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]David[/name_m] [name_m]William[/name_m] Humphreys (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Tiffany[/name_f] Humphreys (b. 1999)
  — DS: [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1975)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Young[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Regina[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_m]Young[/name_m] (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] [name_m]Preston[/name_m] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1932)

 • DH: [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1959)
 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Faulkner[/name_m] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1993)

DD: [name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Allen[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_u]Leslie[/name_u] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Nolan[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

DH [b. 1880] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
DW [b. 1880] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] {[name_m]Smyth[/name_m]} [name_m]Olsen[/name_m]

DS [b. 1901] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
DD [b. 1904] [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Fleming[/name_m]
DS [b. 1906] [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
DD [b. 1907] [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Benson[/name_m]
DS [b. 1908] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m], Sr.
DD [b. 1909] [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m]
DD [b. 1910] [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Gallagher[/name_m]

DS [b. 1901, d. 1918] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]

DD [b. 1904, d. 1974] [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Fleming[/name_m]
DH [b. 1905] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m], Sr.

DD [b. 1936] [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] {[name_m]Fleming[/name_m]} [name_m]Preston[/name_m]
— DH [b. 1935] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Preston[/name_m]
— DS [b. 1958] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Preston[/name_m]
—- DW [b. 1961] [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] {[name_u]Beck[/name_u]} [name_m]Preston[/name_m]
—- DD [b. 1991] [name_f]Samantha[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Preston[/name_m]
—- DD [b. 1992] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Preston[/name_m]
— DD [b. 1959] [name_f]Deborah[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] {[name_m]Fleming[/name_m]} Carnegie
—- DH [b. 1955] [name_u]Curtis[/name_u] [name_u]Lee[/name_u] Carnegie
—- DD [b. 1987] [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Deborah[/name_f] Carnegie
— DS [b. 1962] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Brian[/name_m] Carnegie

DS [b. 1940] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m], [name_m]Jr[/name_m].
— DW [b. 1963] [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] {[name_m]York[/name_m]} [name_m]Fleming[/name_m]
— DD [b. 1964] [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Nanette[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m]
— DD [b. 1965] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] {[name_m]Fleming[/name_m]} Humphreys
—- DH [b. 1965] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] Humphreys
—- DD [b. 1992] [name_f]Kayla[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] Humphreys
—- DD [b. 1993] [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Brianna[/name_f] Humphreys
—- DD [b. 1994] [name_f]Victoria[/name_f] [name_u]Courtney[/name_u] Humphreys

DD [b. 1943] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] {[name_m]Fleming[/name_m]} [name_m]Bond[/name_m]
— DH [b. 1961] [name_m]Carl[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Bond[/name_m]
— DD [b. 1962] [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_m]Bond[/name_m]
—- exDH [b. 1960] [name_m]Aaron[/name_m] [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m]
— DS [b. 1965] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Carl[/name_m] [name_m]Bond[/name_m]
—- DW [b. 1965] [name_f]Dawn[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] {[name_f]Greer[/name_f]} [name_m]Bond[/name_m]
—- DS [b. 1995] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]

DS [b. 1906, d. 1957] [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
DW [b. 1907] [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] {[name_u]Kelly[/name_u]} [name_m]Olsen[/name_m]

DD [b. 1931] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Young[/name_m]
— DH [b. 1926] [name_m]William[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Young[/name_m], Sr.
— DS [b. 1951] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
—- DW [b. 1953] [name_f]Sonya[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] {[name_m]Oliver[/name_m]} [name_m]Young[/name_m]
— DS [b. 1952] [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
—- DW [b. 1957] [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] {[name_m]Davis[/name_m]} [name_m]Young[/name_m]
—- DS [b. 1983] [name_m]Robert[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
—- DS [b. 1984] [name_m]Brandon[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
—- DS [b. 1987] [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
— DD [b. 1954] [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
—- DS [b. 1975] [name_m]Julian[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Olsen[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
— DS [b. 1955] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Harvey[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
— DS [b. 1956] [name_m]William[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Young[/name_m], [name_m]Jr[/name_m].
—- DW [b. 1960] [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] {Carr} [name_m]Young[/name_m]
— DS [b. 1959] [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Young[/name_m]
—- DH [b. 1965] [name_m]Stuart[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Burns[/name_m]

DD [b. 1935] [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Charlton[/name_m]
— DH [b. 1930] [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m], Sr.
— DS [b. 1961] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m]
— DD [b. 1964] [name_f]Charlotta[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m]
— DS [b. 1967] [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m], [name_m]Jr[/name_m].

DD [b. 1907, d. 1990] [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Benson[/name_m]
DH [b. 1907] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Benson[/name_m]

DD [b. 1931, d. 1936] [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]

DS [b. 1933] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Gerald[/name_m] [name_m]Benson[/name_m]
— DW [b. 1935] [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] {[name_f]Atherton[/name_f]} [name_m]Benson[/name_m]
— DD [b. 1965] [name_f]Joy[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] {[name_m]Benson[/name_m]} [name_u]Leigh[/name_u]
—- DH [b. 1964] [name_m]Jason[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u]
—- DS [b. 1993] [name_u]Dylan[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u]

DD [b. 1936] [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]

DS [b. 1908, d. 1942] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m], Sr.
DW [b. 1908] [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] {[name_m]Houghton[/name_m]} [name_m]Olsen[/name_m]

DS [b. 1928] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m], [name_m]Jr[/name_m].
— DW [b. 1929] [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] {[name_m]Davidson[/name_m]} [name_m]Olsen[/name_m]
— DS [b. 1950] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
—- DH [b. 1950] [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m]
—- DD [b. 1972] [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]-[name_m]Robeson[/name_m]} [name_u]Ashton[/name_u]
—— DH [b. 1973] [name_m]David[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Ashton[/name_u]
—— DD [b. 1999] [name_u]Madison[/name_u] [name_f]Anna[/name_f] [name_u]Ashton[/name_u]
—- DS [b. 1975] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
— DS [b. 1953] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m], III
— DD [b. 1954] [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m]
— DD [b. 1957] [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} Beattie
—- DH [b. 1955] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Glen[/name_u] Beattie
—- DD [b. 1986] [name_f]Adrienne[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] Beattie

DS [b. 1930] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]
— DW [b. 1930] [name_f]Maxine[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] {} [name_m]Olsen[/name_m]

DD [b. 1932] [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} — DH [b. 1931] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_u]Francis[/name_u]
— DD [b. 1959] [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f]
— DS [b. 1960] [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Foster[/name_m]
—- DW [b. 1960] [name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Janice[/name_f]
—- DS [b. 1993] [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]

DD [b. 1934] [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m]
DS [b. 1935, d. 1952] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m]

DD [b. 1909, d. 1911] [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m]

DD [b. 1910, d. 1980] [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] {[name_m]Olsen[/name_m]} [name_m]Gallagher[/name_m]
DH [b. 1905] [name_m]Lewis[/name_m] [name_u]Howard[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m]

DD [b. 1936] [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] {[name_m]Gallagher[/name_m]} [name_u]Murray[/name_u]
— DH [b. 1933] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Allen[/name_m] [name_u]Murray[/name_u]
— DS [b. 1968] [name_m]Troy[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Murray[/name_u]
— DD [b. 1970] [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] {[name_u]Murray[/name_u]} [name_m]Kent[/name_m]
—- DH [b. 1972] [name_m]Timothy[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Kent[/name_m]

DH (b. 1880): [name_m]John[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DW (b. 1880): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] ([name_m]Hewitt[/name_m]) (m. 1900)

DS1 (b. 1901): [name_m]Clarence[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DD1 (b. 1904): [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]
DS2 (b. 1906): [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DD2 (b. 1907): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]
DS3 (b. 1908): [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DD3 (b. 1909): [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]
DD4 (b. 1910): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]


DS1 (b. 1901-1918): [name_m]Clarence[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]

DD1 (b. 1904-1974): [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])
DH (b. 1905): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (m. 1934)

DD1 (b. 1936): [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Young[/name_m] ([name_m]Fleming[/name_m])

 • DH (b. 1935): [name_m]Clinton[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Young[/name_m] (m. 1956)
  – DS (b. 1958): [name_m]Marc[/name_m] [name_m]Clinton[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
  ---- DW (b. 1961): [name_f]Karen[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Young[/name_m] ([name_m]Olsen[/name_m]) (m. 1986)
  ----- DD (b. 1991): [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Karen[/name_f] [name_m]Young[/name_m]
  ----- DD (b. 1992): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Young[/name_m]
  – DD (b. 1959): [name_f]Deborah[/name_f] [name_f]Margot[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] ([name_m]Young[/name_m])
  ---- DH (b. 1955): [name_u]Curtis[/name_u] [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (m. 1985)
  ----- DD (b. 1987): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Margot[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m]
  – DS (b. 1962): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Young[/name_m]

DS1 (b. 1940): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] [name_m]Jr[/name_m].

 • DW (b. 1941): [name_f]Carol[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (Carr) (m. 1963)
  – DD (b. 1964): [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Jude[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m]
  – DD (b. 1965): [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Lori[/name_f] [name_m]York[/name_m] ([name_m]Fleming[/name_m])
  ---- DH (b. 1965): [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]York[/name_m] (m. 1990)
  ----- DD (b. 1992): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]York[/name_m]
  ----- DD (b. 1993): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Brianna[/name_f] [name_m]York[/name_m]
  ----- DD (b. 1994): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_m]York[/name_m]

DD (b. 1943): [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Joanne[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] ([name_m]Fleming[/name_m])

 • DH (b. 1940): [name_m]Karl[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (m. 1961)
  – DD (b. 1962): [name_f]Christine[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
  ---- DExH (m. 1980): [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Benson[/name_m]
  – DS (b. 1965): [name_m]John[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u]
  ---- DW (b. 1965): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (Beattie) (m. 1992)
  ----- DS (b. 1995): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u]

DS2 (b. 1906-1957): [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DW (b. 1907): [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] ([name_f]Atherton[/name_f]) (m. 1927)

DD (b. 1931): [name_f]Lois[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])

 • DH (b. 1926): [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (m. 1949)
  – DS (b. 1951): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  ---- DW (b. 1953): [name_f]Sonya[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] ([name_u]Windsor[/name_u]) (m. 1991)
  – DS (b. 1952): [name_m]Geoffrey[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  ---- DW (b. 1957): [name_u]Jodi[/name_u] [name_f]Natalie[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] ([name_u]Lennox[/name_u]) (m. 1980)
  ----- DS (b. 1983): [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  ----- DS: (b. 1984): [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  ----- DS (b. 1987): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  – DD (b. 1954): [name_f]Diane[/name_f] [name_f]Lois[/name_f] [name_m]Kent[/name_m]
  ----- DS (b. 1975): [name_m]Geoffrey[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  – DS (b. 1955): [name_m]Russell[/name_m] [name_u]Neil[/name_u] [name_m]Kent[/name_m]
  – DS (b. 1956): [name_m]George[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Kent[/name_m]
  ---- DW (b. 1960): [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] ([name_m]Gallagher[/name_m])
  – DS (b. 1959): [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Kent[/name_m]
  ---- DH: (b. 1965): [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Bernard[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (m. 1999)

DD (b. 1935): [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Geraldine[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])

 • DH (b. 1930): [name_m]John[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] (m. 1959)
  – DS (b. 1961): [name_u]Francis[/name_u] [name_m]Davis[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
  – DD (b. 1964): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
  – DS (b. 1967): [name_m]John[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Jr[/name_m].

DD2 (b. 1907-1990): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])
DHm(b. 1907): [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Earl[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (m. 1930)

DD (b. 1931-1936): [name_f]Marjorie[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] [name_m]Bond[/name_m]

DS (b. 1933): [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Harold[/name_m] [name_m]Bond[/name_m]

 • DW (b. 1935): [name_u]Marion[/name_u] [name_u]Jean[/name_u] [name_m]Bond[/name_m] ([name_m]Preston[/name_m]) (m. 1962)
  – DD (b. 1965): [name_f]Lorraine[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Beck[/name_u] ([name_m]Bond[/name_m])
  ---- DH (b. 1964): [name_m]Jason[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (m. 1990)
  ----- DS (b. 1993): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_u]Beck[/name_u]

DD (b. 1936): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]


DS3 (b. 1908-1942): [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
DW (b. 1908): [name_f]Ida[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Davis[/name_m] ([name_f]Greer[/name_f]) (m. 1926)

DS (b. 1928): [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] [name_m]Jr[/name_m].

 • DW (b. 1929): [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] ([name_m]Humphrey[/name_m]) (m. 1948)
  – DS (b. 1950): [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
  ---- DW (b. 1950): [name_f]Francine[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] ([name_m]Burns[/name_m]) (m. 1971)
  ----- DD (b. 1972): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] [name_m]Smyth[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])
  -------- DH (b. 1973): [name_m]David[/name_m] [name_m]Williams[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (m. 1998)
  ---------- DD (b. 1999): [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Smyth[/name_m]
  ----- DS (b. 1975): [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
  – DS (b. 1953): [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] III
  – DD (b. 1954): [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]
  – DD (b. 1957): [name_f]Kathleen[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] ([name_m]Davis[/name_m])
  ---- DH (b. 1955): [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (m. 1983)
  ----- DD (b. 1986): [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Murray[/name_u]

DS (b. 1930): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Nelson[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]

 • DW (b. 1930): [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] ([name_u]Leigh[/name_u]) (m. 1958)

DD (b. 1932): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Carnegie ([name_m]Davis[/name_m])

 • DH (b. 1931): [name_m]Eugene[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] Carnegie (m. 1956)
  – DD (b. 1959): [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Carnegie
  – DS (b. 1960): [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Francis[/name_u] Carnegie
  ---- DW (b. 1960): [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Beth[/name_f] Carnegie ([name_m]Oliver[/name_m]) (m. 1988)
  ----- DS (b. 1993): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Gregory[/name_m] Carnegie

DD (b. 1934): [name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]

DS (b. 1935-1952): [name_m]Bernard[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]


DD3 (b. 1909-1911): [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]


DD4 (b. 1910-1980): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] ([name_m]Davis[/name_m])
DH (b. 1905): [name_m]Paul[/name_m] [name_u]Howard[/name_u] [name_m]Charlton[/name_m] (m. 1935)

DD (b. 1936): [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] ([name_m]Charlton[/name_m])

 • DH (b. 1933): [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Alan[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (m. 1967)
  – DS (b. 1968): [name_u]Shaun[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u]
  – DD (b. 1970): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] ([name_u]Lennox[/name_u])
  ---- DH (b. 1972): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m] (m. 1996)

DH: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] nee [name_m]York[/name_m] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]Clarence[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]Clarence[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1918)

DD1:[name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1974)
DH: [name_u]Roy[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Donna[/name_f] [name_f]Mae[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Dean[/name_u] [name_m]Young[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Dawn[/name_f] [name_m]Young[/name_m] (b. 1987)
 • DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1962)

DS: [name_u]Roy[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Benson[/name_m], [name_m]Jr[/name_m]. (b. 1940)

 • DW: [name_f]Carol[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Jay[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Lori[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1994)

DD: [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Carl[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (m. 1980)

 • DS: [name_u]James[/name_u] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]William[/name_m] [name_u]Jordan[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1906) (d. 1957)
DW: [name_f]Martha[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Lois[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Belinda[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1952)
  — DW: [name_u]Jody[/name_u] [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1983)
  — DD: [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Adam[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Kirk[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u](b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Paula[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Clyde[/name_m] [name_m]Reginald[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] [name_m]Bond[/name_m](b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Ann[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1935)

 • DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Raymond[/name_m] Humphreys (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Calvin[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] Humphreys (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Melody[/name_f] Humprheys (b. 1964)

 • DS: [name_m]John[/name_m] [name_m]Raymond[/name_m] Humphreys (b. 1967)

DD2: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907) (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1933)

 • DW: [name_u]Marion[/name_u] [name_u]Jean[/name_u] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Jason[/name_m] [name_u]Darryl[/name_u] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1936)

DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908) (d. 1942)
DW: [name_f]Ida[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Jr[/name_m]. (b. 1928)

 • DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1950)
  — DW: [name_m]Fraser[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] Carnegie (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] Carnegie (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]David[/name_m] [name_m]Wiliam[/name_m] Carr (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] Carr (b. 1999)
  — DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] Carnegie (b. 1975)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u], III (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Brenda[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]LEnnox[/name_u] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Breanna[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1986)

DS: [name_m]Forrest[/name_m] [name_u]Leland[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Idalia[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1932)

 • DH: [name_u]Lawrence[/name_u] [name_u]Francis[/name_u] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_u]Connie[/name_u] [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1959)
 • DS: [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Suzanne[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Gregory[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1993)

DD: [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1980)
DH: [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Gordon[/name_m] [name_m]Clifford[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_m]Troy[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1880) (m. 1900)
[name_m]John[/name_m] & [name_f]Emma[/name_f]: [name_m]Joseph[/name_m], [name_f]Mary[/name_f], [name_u]James[/name_u], [name_f]Anna[/name_f], [name_m]Samuel[/name_m], [name_f]Alice[/name_f] and [name_f]Lillian[/name_f]
Grandkids: [name_f]Molly[/name_f], CJ, [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Carolyn[/name_f], [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Marie[/name_f], [name_f]Ginny[/name_f], [name_m]Hank[/name_m], [name_f]Anna[/name_f] [name_u]June[/name_u], SJ, [name_m]Richie[/name_m], [name_f]Helen[/name_f], [name_f]Lucy[/name_f], [name_m]Ron[/name_m] and [name_f]Alice[/name_f]

DS1: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]John[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1910)

DS1: (d. 1918) [name_m]Joe[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u]

DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-[name_m]Kent[/name_m] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Jesse[/name_u] “[name_u]Charlie[/name_u]” [name_m]Kent[/name_m] (b. 1905) (m. 1934)
[name_u]Charlie[/name_u] & [name_f]Mary[/name_f]: [name_f]Mary[/name_f], [name_m]Charles[/name_m] and [name_f]Anna[/name_f]
Grandkids: [name_m]Mark[/name_m], [name_f]Susan[/name_f], [name_m]Tom[/name_m], [name_f]Sally[/name_f], [name_u]Kim[/name_u], [name_f]Christine[/name_f] and [name_m]Jack[/name_m]

DD: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] “[name_f]Molly[/name_f]” [name_m]Kent[/name_m]-[name_m]Fleming[/name_m] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1935) (m. 1956)
  [name_m]Oliver[/name_m] & [name_f]Molly[/name_f]: [name_m]Mark[/name_m], [name_f]Susan[/name_f] and [name_m]Thomas[/name_m]
  Grandkids: [name_f]Emily[/name_f], [name_f]Sarah[/name_f] and [name_f]Stephanie[/name_f]

 • DS: [name_m]Mark[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1961) (m. 1986)
  [name_m]Mark[/name_m] & [name_u]Lisa[/name_u]: [name_f]Emily[/name_f] and [name_f]Sarah[/name_f]

— DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1991)
— DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1992)

 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m]-[name_m]York[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Dean[/name_u] “[name_m]Vince[/name_m]” [name_m]York[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  [name_m]Vince[/name_m] & [name_f]Susan[/name_f]: [name_f]Stephanie[/name_f]

— DD: [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Susannah[/name_f] [name_m]York[/name_m] (b. 1987)

 • DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] [name_m]Jr[/name_m] “CJ” (b. 1940)

 • DW: [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] “[name_u]Sandy[/name_u]” [name_m]Kent[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
  CJ & [name_u]Sandy[/name_u]: [name_f]Sally[/name_f] and [name_u]Kimberly[/name_u]

 • DD: [name_f]Sally[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1964)

 • DD: [name_u]Kimberly[/name_u] [name_u]Julie[/name_u] “[name_u]Kim[/name_u]” [name_m]Kent[/name_m]-[name_m]Houghton[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] “[name_u]Tony[/name_u]” [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  [name_u]Tony[/name_u] & [name_u]Kim[/name_u]: [name_f]Hannah[/name_f], [name_f]Rachel[/name_f] and [name_f]Victoria[/name_f]

— DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1992)
— DD: [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1993)
— DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] “[name_f]Annie[/name_f]” [name_m]Kent[/name_m]-[name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]” [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1940) (m. 1961)
  [name_m]Joe[/name_m] & [name_f]Annie[/name_f]: [name_f]Christine[/name_f] and [name_m]John[/name_m]
  Grandkids: [name_u]Alex[/name_u]

 • DD: [name_f]Christine[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (m. 1980)

 • DS: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] “[name_m]Jack[/name_m]” [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1965) (m. 1992)
  [name_m]Jack[/name_m] & [name_f]Amy[/name_f]: [name_m]Alexander[/name_m]

— DS: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] “[name_u]Alex[/name_u]” [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907) (m. 1927)
[name_u]James[/name_u] & [name_f]Catherine[/name_f]: [name_f]Carolyn[/name_f] and [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Marie[/name_f]
Grandkids: [name_m]Steve[/name_m], [name_m]Kevin[/name_m], [name_f]Cindy[/name_f], [name_m]Russ[/name_m], [name_m]George[/name_m], [name_m]Wes[/name_m], [name_u]Theo[/name_u], [name_f]Charlotte[/name_f] and RJ

DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-Beattie (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] Beattie (b. 1926) (m. 1949)
  [name_m]George[/name_m] & [name_f]Carolyn[/name_f]: [name_m]Stephen[/name_m], [name_m]Kevin[/name_m], [name_f]Cynthia[/name_f], [name_m]Russell[/name_m], [name_m]George[/name_m] and [name_m]Wesley[/name_m]
  Grandkids: [name_u]Danny[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_m]Tom[/name_m] and [name_m]Julian[/name_m]

 • DS: [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]George[/name_m] “[name_m]Steve[/name_m]” Beattie (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] Beattie (b. 1953) (m. 1991)

 • DS: [name_m]Kevin[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] Beattie (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] Beattie (b. 1957) (m. 1980)
  [name_m]Kevin[/name_m] & [name_f]Amanda[/name_f]: [name_m]Daniel[/name_m], [name_m]Andrew[/name_m] and [name_m]Thomas[/name_m]

— DS: [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]John[/name_m] “[name_u]Danny[/name_u]” Beattie (b. 1983)
— DD: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] “[name_u]Drew[/name_u]” Beattie (b. 1984)
— DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” Beattie (b. 1987)

 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] “[name_f]Cindy[/name_f]” Beattie (b. 1954)
  [name_f]Cindy[/name_f]: [name_m]Julian[/name_m]

— DS: [name_m]Julian[/name_m] Beattie (b. 1975)

 • DS: [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Harvey[/name_m] “[name_m]Russ[/name_m]” Beattie (b. 1955)

 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] Beattie [name_m]Jr[/name_m] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Paula[/name_f] Beattie(b. 1960)

 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] “[name_m]Wes[/name_m]” Beattie (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] “[name_m]Frank[/name_m]” Beattie (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-[name_m]Davidson[/name_m] (b. 1935)

 • DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] “[name_m]Rob[/name_m]” [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1930) (m. 1959)
  [name_m]Rob[/name_m] & [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Marie[/name_f]: [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Charlotte[/name_f] and [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Jr[/name_m]

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] “[name_u]Theo[/name_u]” [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1964)

 • DS: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] [name_m]Jr[/name_m] “RJ” (b. 1967)

DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-Carr (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] Carr (b. 1907) (m. 1930)
[name_m]Henry[/name_m] & [name_f]Anna[/name_f]: [name_f]Virginia[/name_f], [name_m]Henry[/name_m] and [name_f]Anna[/name_f] [name_u]June[/name_u]
Grandkids: [name_f]Joy[/name_f]

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] “[name_f]Ginny[/name_f]” Carr (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] “[name_m]Hank[/name_m]” Carr (b. 1933)

 • DW: [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] Carr (b. 1935) (m. 1962)
  [name_m]Hank[/name_m] & [name_f]Ellen[/name_f]: [name_f]Joy[/name_f]
  Grandkids: [name_u]Sam[/name_u]

 • DD: [name_f]Joy[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Carr-Carnegie (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] “[name_u]Alfie[/name_u]” Carnegie (b. 1964) (m. 1990)
  [name_u]Alfie[/name_u] & [name_f]Joy[/name_f]: [name_m]Samuel[/name_m]

— DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” Carnegie (b. 1993)

DD: [name_f]Anna[/name_f] [name_u]June[/name_u] Carr (b. 1936)

DS3: (d. 1942) [name_u]Sam[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u]
DW: [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908) (m. 1926)
[name_u]Sam[/name_u] & [name_f]Josephine[/name_f]: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Jr[/name_m], [name_m]Richard[/name_m], [name_f]Helen[/name_f], [name_f]Lucille[/name_f] and [name_m]Ronald[/name_m]
Grandkids: [name_u]Nick[/name_u], [name_u]Sam[/name_u], [name_f]Sharon[/name_f] and [name_f]Maggie[/name_f]

DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Jr[/name_m] “SJ” (b. 1928)

 • DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]-[name_u]Lennox[/name_u] (b. 1929) (m. 1948)
  SJ & [name_f]Mary[/name_f]: [name_m]Nicholas[/name_m], [name_m]Samuel[/name_m] III, [name_f]Sharon[/name_f] and [name_f]Margaret[/name_f]
  Grandkids: [name_f]Amy[/name_f], [name_m]Eric[/name_m], [name_f]Adrienne[/name_f], [name_f]Jane[/name_f] and [name_m]Will[/name_m]

 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Benson[/name_m] “[name_u]Nick[/name_u]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1950)
  — DH: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1950) (m. 1971)
  [name_u]Nick[/name_u] & [name_m]Malcolm[/name_m]: [name_f]Amy[/name_f] and [name_m]Eric[/name_m]
  Grandkids: [name_u]Allie[/name_u]

— DD: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-[name_u]Beck[/name_u] (b. 1972)
----- DH: [name_m]David[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1973) (m. 1998)
[name_m]David[/name_m] & [name_f]Amy[/name_f]: [name_f]Alexandra[/name_f]

----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Anna[/name_f] “[name_u]Allie[/name_u]” [name_u]Beck[/name_u] (b. 1999)

— DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Mark[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1975)

 • DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] III “[name_u]Sam[/name_u]” (b. 1953)

 • DD: [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1954)

 • DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] “[name_f]Maggie[/name_f]” [name_u]Lennox[/name_u]-[name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Edwin[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]” [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  [name_m]Ben[/name_m] & [name_f]Maggie[/name_f]: [name_f]Adrienne[/name_f]

— DD: [name_f]Adrienne[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] “[name_m]Richie[/name_m]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-[name_m]Charlton[/name_m] (b. 1932)

 • DH: [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] “[name_m]Walt[/name_m]” [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1931) (m. 1956)
  [name_m]Walt[/name_m] & [name_f]Helen[/name_f]: [name_f]Jane[/name_f] and [name_m]William[/name_m]
  Grandkids: [name_u]Noah[/name_u]

 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1959)

 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] “[name_m]Will[/name_m]” [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1960) (m. 1988)
  [name_m]Will[/name_m] & [name_f]Diana[/name_f]: [name_u]Noah[/name_u]

— DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] “[name_f]Lucy[/name_f]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] “[name_m]Ron[/name_m]” [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Lillian[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u]-[name_f]Greer[/name_f] (d. 1980)
DH: [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1905) (m. 1935)
[name_m]Paul[/name_m] & [name_f]Lillian[/name_f]: [name_f]Alice[/name_f]
Grandkids: [name_m]Troy[/name_m] and [name_f]Christina[/name_f]

DD: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Greer[/name_f]-[name_m]Bond[/name_m] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Allen[/name_m] “[name_m]Ed[/name_m]” [name_m]Bond[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
  [name_m]Ed[/name_m] & [name_f]Alice[/name_f]: [name_m]Troy[/name_m] and [name_f]Christina[/name_f]

 • DS: [name_m]Troy[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1968)

 • DD: [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Bond[/name_m]-[name_m]Young[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Charles[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]” [name_m]Young[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

LNs: [name_u]Windsor[/name_u], [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Kent[/name_m], Beattie, [name_u]Ashton[/name_u], [name_m]Robeson[/name_m], [name_m]Davidson[/name_m], [name_m]Olsen[/name_m], [name_m]Houghton[/name_m], [name_u]Leigh[/name_u], [name_f]Atherton[/name_f], [name_m]Charlton[/name_m], [name_m]Smyth[/name_m], [name_m]Burns[/name_m], Carr, [name_m]Davis[/name_m], [name_m]Oliver[/name_m], [name_m]Young[/name_m], [name_m]Benson[/name_m], [name_u]Kelly[/name_u], [name_m]Fleming[/name_m], [name_f]Greer[/name_f], [name_m]Hewitt[/name_m], [name_m]Gallagher[/name_m], [name_m]Bond[/name_m], Humphreys, [name_m]York[/name_m], Carnegie, [name_u]Beck[/name_u], [name_m]Preston[/name_m], [name_u]Murray[/name_u]

DH: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Will[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Maggie[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Archie[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Sam[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Lilly[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Will[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (d. 1918)

DD1: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Maggie[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Jesse[/name_u] [name_u]Charlie[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Margo[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Archie[/name_m] [name_u]Gus[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Steven[/name_m] [name_u]Gus[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Heidi[/name_f] Carr [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Emi[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_u]Curtis[/name_u] [name_u]Dean[/name_u] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Suki[/name_f] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1987)
 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Will[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Jesse[/name_u] [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1940)

 • DW: [name_f]Carol[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Beattie [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Suzanne[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1964)
 • DD: [name_u]Kimberly[/name_u] [name_f]Tammy[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_u]Kit[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Brianna[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Florence[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Joe[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Chad[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (m. 1980)

 • DS: [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1995)

DS2: [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Archie[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (d. 1957)
DW: [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Shirley[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Belinda[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] Bindi [name_m]Kent[/name_m] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1952)
  — DW: [name_u]Jody[/name_u] [name_f]Norma[/name_f] Carnegie [name_m]Kent[/name_m] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_f]Shua[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1983)
  — DS: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Andy[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Jem[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Shirley[/name_f] [name_f]Thia[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_u]Darrell[/name_u] [name_u]Jude[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1975)
 • DS: [name_u]Rex[/name_u] [name_m]Harvey[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Jill[/name_f] [name_m]Preston[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] [name_u]Frankie[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Ann[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_f]Annie[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1935)

 • DH: [name_u]James[/name_u] [name_m]Raymond[/name_m] [name_u]Jamie[/name_u] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] [name_u]Teddy[/name_u] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1961)

 • DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1964)

 • DS: [name_u]James[/name_u] [name_m]Raymond[/name_m] [name_u]Ray[/name_u] [name_u]Jay[/name_u] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1967)

DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Earl[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Ginny[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1933)

 • DW: [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]York[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Joy[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Jason[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Jase[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Anna[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1936)

DS3: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Sam[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] (d. 1942)
DW: [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1928)

 • DW: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Ruthie[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] [name_u]Nico[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1950)
  — DH: [name_m]Fraser[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] Humphreys (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] Humphreys [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1999)
  — DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]David[/name_m] SJ [name_u]Murray[/name_u] (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Brenda[/name_f] [name_f]Judy[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Glen[/name_u] [name_m]Benji[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Regina[/name_f] [name_f]Judy[/name_f] [name_m]Regi[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1986)

DS: [name_m]Forrest[/name_m] [name_u]Leland[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Maxine[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] [name_u]Ashton[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Maxine[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] [name_f]Sylvie[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1932)

 • DH: [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Roger[/name_m] [name_u]Wren[/name_u] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1959)
 • DS: [name_u]Leland[/name_u] [name_m]Ralph[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Davis[/name_m](b. 1993)

DD: [name_f]Loretta[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Etta[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Lilly[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Florence[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_u]Ren[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Clifford[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Shannon[/name_u] [name_m]York[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m](b. 1972) (m. 1996)

DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1918)

DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1958)
  — DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_u]Ashton[/name_u] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Susannah[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1987)
 • DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Nancy[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Lori[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Megan[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1994)

DD: [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m] (m. 1980)

 • DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1983)
  — DD: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1984)
  — DS: [name_u]Thoma[/name_u] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_u]Rex[/name_u] [name_m]Kirk[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Young[/name_m] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1935)

 • DH: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1964)

 • DS: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1967)

DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1931)

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1933)

 • DW: [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1936)

DS3: [name_m]George[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1942)
DW: [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Preston[/name_m] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1928)

 • DW: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1950)
  — DW: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]Jason[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Tiffany[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1999)
  — DS: [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Regina[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] Humphreys (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1932)

 • DH: [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_m]York[/name_m] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]York[/name_m] (b. 1959)
 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] Beattie (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Luke[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] Carnegie (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Lillian[/name_f] Carnegie (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] Carr (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Andrew[/name_m] Carr (b. 1968)
 • DD: [name_u]Leslie[/name_u] [name_f]Laura[/name_f] Carr (b. 1970)
  — DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Auther[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

DH (dec age 82, would be 139): [name_m]Frank[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
DW (dec age 88, would be 139): [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
**married
DS1 (dec age 17, would be 118): [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]”
DD1 (dec age 70, would be 115): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
DS2 (dec age 51, would be 113): [name_u]James[/name_u] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] “[name_m]Jim[/name_m]”
DD2 (dec age 83, would be 112): [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
DS3 (dec age 34, would be 111): [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
DD3 (dec age 2, would be 110): [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
DD4 (dec age 70, would be 109): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Ethel[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]

DS1 (dec age 17, would be 118): [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]”

DD1 (dec age 70, would be 115): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
DH (dec age 81, would be 114): [name_u]Roy[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Young[/name_m], Sr.
**married 1934

 • DD (83): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Young[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m]
  • DH (84): [name_m]Clinton[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m]
   • DS (61): [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Clinton[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] “[name_u]Phil[/name_u]”
    • DW (58): [name_f]Karen[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m]
     **married 1986
     • DD (28): [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Karen[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m]
     • DD (27): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m]
   • DD (60): [name_f]Donna[/name_f] [name_f]Helen[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Hewitt[/name_m]
    • DH (64): [name_u]Curtis[/name_u] [name_u]Lee[/name_u] [name_m]Hewitt[/name_m] “[name_m]Curt[/name_m]”
     **married 1985
     • DD (32): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Helen[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] “[name_f]Missy[/name_f]”
   • DS (57): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Kevin[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]”
 • DS (79): [name_u]Roy[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Young[/name_m], [name_m]Jr[/name_m]. “RJ”
  • DW (78): [name_f]Carol[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Smith[/name_m] [name_m]Young[/name_m]
   • DD (55): [name_f]Judith[/name_f] [name_f]Carol[/name_f] [name_m]Young[/name_m] “[name_f]Judy[/name_f]”
   • DD (54): [name_f]Linda[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] [name_m]Young[/name_m] [name_m]Benson[/name_m]
    • DH (54): [name_m]Ronald[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] “[name_m]Ron[/name_m]”
     **maried 1963
     • DD (27): [name_f]Megan[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]
     • DD (26): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Brianna[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]
     • DD (25): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_m]Benson[/name_m]
 • DD (76): [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Young[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m] “[name_f]Dot[/name_f]”
  • DH (79): [name_u]Gary[/name_u] [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m]
   **married 1961
   • DD (57): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] “[name_f]Jenni[/name_f]”
    • ExDH (59): [name_m]Brent[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_f]Greer[/name_f]
     **married 1980
   • DS (54): [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m]
    • DW (54): [name_u]Robin[/name_u] [name_u]Tracy[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u] [name_m]Robeson[/name_m]
     **married 1992
     • DS (24): [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Christian[/name_m] [name_m]Robeson[/name_m]

DS2 (dec age 51, would be 113): [name_u]James[/name_u] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] “[name_m]Jim[/name_m]”
DW (dec age 68, would be 112): [name_f]Martha[/name_f] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
**married 1927

 • DD (88): [name_f]Shirley[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] Carr
  • DH (93): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] Carr, Sr. “[name_m]Chuck[/name_m]”
   **married 1949
   • DS (68): [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Carr “[name_m]Tim[/name_m]”
    • DW (66): [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] Atheton Carr
     **married 1991
   • DS (67): [name_m]Kevin[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] Carr
    • DW (62): [name_u]Jody[/name_u] [name_f]Norma[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] Carr
     **married 1980
     • DS (36): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Justin[/name_m] Carr “[name_u]Robby[/name_u]”
     • DS (35): [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Anthony[/name_m] Carr
     • DS (32): [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] Carr “JP”
   • DD (65): [name_f]Diane[/name_f] [name_f]Shirley[/name_f] Carr
     • DS (44): [name_m]Geoffrey[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] Carr “[name_m]Geoff[/name_m]”
   • DS (64): [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Harvey[/name_m] Carr “[name_m]Russ[/name_m]”
   • DS (63): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] Carr, [name_m]Jr[/name_m]. “[name_u]Charlie[/name_u]”
    • DW (59): [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] Carr
     **married 1988
   • DS (60): [name_m]Kent[/name_m] [name_m]Reginald[/name_m] Carr
    • DH (54): [name_m]Stuart[/name_m] [name_m]Bernard[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u]
     **married 1999
 • DD (84): [name_f]Gloria[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u]
  • DH (89): [name_m]John[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u], Sr.
   **married 1959
   • DS (58): [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] “[name_u]Cal[/name_u]”
   • DD (55): [name_f]Marcia[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
   • DS (52): [name_m]John[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u], [name_m]Jr[/name_m]. “[name_m]Kent[/name_m]”

DD2 (dec age 83, would be 112): [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_u]Murray[/name_u]
DH (dec age 80, would be 112): [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Murray[/name_u]
**married 1930

 • DD (dec age 5 would be, 88): [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] [name_u]Murray[/name_u]
 • DS (86): [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] “[name_m]Al[/name_m]”
  • DW (84): [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] [name_m]Preston[/name_m] [name_u]Murray[/name_u]
   **married 1962
   • DD (54): [name_f]Roberta[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Murray[/name_u] [name_u]Beck[/name_u]
    • DH (55): [name_m]Wayne[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Beck[/name_u]
     **married 1990
     • DS (26): [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Beck[/name_u] “[name_m]Nate[/name_m]”
 • DD (83): [name_f]Ruth[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_u]Murray[/name_u]

DS3 (dec age 34, would be 111): [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m], Sr.
DW (dec age 87 would be 111): [name_f]Ida[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] Carnegie [name_m]Houghton[/name_m]
**married 1926

 • DS (91): [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m], [name_m]Jr[/name_m]. “[name_m]Ernie[/name_m]”
  • DW (90): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m]
   **married 1948
   • DS (69): [name_u]Vernon[/name_u] [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m]
    • DH (69): [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u]
     **married 1971
     • DD (47): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]-[name_u]Leigh[/name_u] [name_f]Greer[/name_f]
      ------DH (46): [name_m]Brian[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_f]Greer[/name_f]
      **married 1998
      -------DD (20): [name_u]Madison[/name_u] [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] “Madi”
   • DS (66): [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] III “[name_m]Tripp[/name_m]”
   • DD (65): [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
   • DD (62): [name_f]Brenda[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
    • DH (64): [name_m]Warren[/name_m] [name_u]Glen[/name_u] [name_m]Davis[/name_m]
     **married 1983
     • DD (33): [name_f]Adrienne[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Davis[/name_m]
 • DS (89): [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Leland[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m]
  • DW (89): [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m]
   **married 1958
 • DD (87): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Bond[/name_m]
  • DH (88): [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_m]Bond[/name_m] “[name_m]Walt[/name_m]”
   **married 1956
   • DD (60): [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Bond[/name_m]
   • DS (59): [name_m]William[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] “[name_m]Bill[/name_m]”
    • DW (59): [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]
     **married 1988
     • DS (26): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]
 • DD (85): [name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]
 • DS (dec age 17, would be 84): [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] “[name_m]Ron[/name_m]”

DD3 (dec age 2, would be 110): [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m]

DD4 (dec age 70, would be 109): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Ethel[/name_f] [name_m]Houghton[/name_m] [name_m]Gallagher[/name_m]
DH (dec age 86, would be 114): [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Gallagher[/name_m]
**married 1935

 • DD (83): [name_f]Dottie[/name_f] [name_u]Lou[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
  • DH (86): [name_m]Gordon[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
   **married 1967
   • DS (51): [name_m]Troy[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Davis[/name_m]
   • DD (49): [name_u]Leslie[/name_u] [name_u]Shannon[/name_u] [name_m]Davis[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m]
    • DH (47): [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Charlton[/name_m] “[name_m]Tim[/name_m]”
     **married 1996

[name_m]Robeson[/name_m], [name_m]Davidson[/name_m], [name_m]Smyth[/name_m], [name_m]Burns[/name_m],

DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1918)

DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Alistair[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Dean[/name_u] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Greer[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1987)
 • DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] Beattie (m. 1980)

 • DS: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Preston[/name_m] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Christian[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Timothy[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] Humphreys (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1983)
  — DS: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_u]Rex[/name_u] [name_m]Kirk[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Murray[/name_u] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1935)

 • DH: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Melody[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1964)

 • DS: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1967)

DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] Carnegie (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_u]Joan[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f] Carnegie (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] Carnegie (b. 1933)

 • DW: [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Ashton[/name_u] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] Carnegie (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] Carnegie (b. 1936)

DS3: [name_m]George[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1942)
DW: [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Carr (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1928)

 • DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1950)
  — DW: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] [name_m]Young[/name_m] (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]David[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1999)
  — DS: [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Regina[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1932)

 • DH: [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1959)
 • DS: [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (d. 1980)
DH: [name_m]Lewis[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]York[/name_m] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Allen[/name_m] [name_m]Benedict[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Benedict[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_u]Leslie[/name_u] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Benedict[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Hill[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)

DH: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b.1880)
DW: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] [[name_m]Johnson[/name_m]] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “[name_m]Will[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1901)
DD1: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] “[name_f]Margie[/name_f]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] “[name_m]Jim[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1906)
DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1907)
DS3: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1908)
DD3: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] “[name_f]Dora[/name_f]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “[name_m]Will[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1901) (d. 1918)

DD1: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] “[name_f]Margie[/name_f]” Parkinson [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1904) (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] Parkinson (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Chang[/name_m] [Parkinson] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Chang[/name_m] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Chang[/name_m] (b. 1958)
  — DW: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Maureen[/name_f] [name_m]Chang[/name_m] [White] (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Samantha[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_m]Chang[/name_m] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] “[name_f]Beth[/name_f]” [name_m]Chang[/name_m] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Donna[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] [name_m]Alexander[/name_m] [[name_m]Chang[/name_m]] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Dean[/name_u] “[name_m]Vince[/name_m]” [name_m]Alexander[/name_m] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Margaret[/name_f] [name_m]Alexander[/name_m] (b. 1987)
 • DS: [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Brian[/name_m] “[name_m]Mike[/name_m]” [name_m]Chang[/name_m] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]” Parkinson, [name_m]Jr[/name_m]. (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Parkinson [[name_m]Black[/name_m]] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] “[name_f]Sue[/name_f]” Parkinson (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] “[name_f]Tricia[/name_f]” [name_m]Potter[/name_m] [Parkinson] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] “[name_u]Chris[/name_u]” [name_m]Potter[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Kayla[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Potter[/name_m] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Potter[/name_m] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] “[name_f]Tori[/name_f]” [name_m]Potter[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] Weasley [Parkinson] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]” Weasley (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] Weasley (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Brent[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] Barebone (m. 1980)

 • DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] “[name_m]Rick[/name_m]” Weasley (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] Weasley [Hemsworth] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] “[name_u]Alex[/name_u]” Weasley (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] “[name_m]Jim[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1906) (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] “[name_f]Cathy[/name_f]” [name_u]MacMillan[/name_u] [[name_u]Parker[/name_u]] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Evans[/name_m] [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Evans[/name_m], Sr. (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_m]Evans[/name_m] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sonya[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] [name_m]Evans[/name_m] [[name_m]Buchanan[/name_m]] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Evans[/name_m] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] [name_m]Evans[/name_m] [[name_m]Barnes[/name_m]] (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Justin[/name_m] “[name_m]Josh[/name_m]” [name_m]Evans[/name_m] (b. 1983)
  — DD: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] “[name_u]Drew[/name_u]” [name_m]Evans[/name_m] (b. 1984)
  — DS: [name_u]Kyle[/name_u] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Evans[/name_m] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Diane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1954)
  — DS: [name_u]Jamie[/name_u] [name_u]Darrell[/name_u] [name_m]Harrington[/name_m] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Harvey[/name_m] [name_m]Evans[/name_m] (b. 1955)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Evans[/name_m], [name_m]Jr[/name_m]. (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Evans[/name_m] [[name_m]Stark[/name_m]] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Reginald[/name_m] “[name_m]Wes[/name_m]” [name_m]Evans[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Bernard[/name_m] “[name_m]Frank[/name_m]” Downey (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Gloria[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] Favreau [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1935)

 • DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] “[name_m]Bob[/name_m]” Favreau (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]MacMillan[/name_u] “[name_u]Theo[/name_u]” Favreau (b. 1961)

 • DD: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] Favreau (b. 1964)

 • DS: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] “[name_m]Rob[/name_m]” Favreau (b. 1967)

DD2: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Franco[/name_m] [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1907)(d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] “[name_m]Hank[/name_m]” [name_m]Franco[/name_m] (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_m]Franco[/name_m] (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Gerald[/name_m] [name_m]Franco[/name_m] (b. 1933)

 • DW: [name_f]Ellen[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Franco[/name_m] [[name_m]Maguire[/name_m]] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Joy[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Holland[/name_u] [[name_m]Franco[/name_m]] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Jason[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Holland[/name_u] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Holland[/name_u] (b. 1993)

DD: [name_f]Anna[/name_f] [name_u]June[/name_u] “[name_f]Annie[/name_f]” [name_m]Franco[/name_m] (b. 1936)

DS3: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_u]MacMillan[/name_u], Sr. (b. 1908)
DW: [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] “[name_u]Josie[/name_u]” [name_u]MacMillan[/name_u] [Lovegood] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]MacMillan[/name_u], [name_m]Jr[/name_m]. (b. 1928)

 • DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] [[name_u]Morgan[/name_u]] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Morgan[/name_u] “[name_u]Nick[/name_u]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1950)
  — DH: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m] Skywalker (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] “[name_u]Jess[/name_u]” Portman [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]William[/name_m] Portman (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Tiffany[/name_f] “[name_u]Lexi[/name_u]” Portman (b. 1999)
  — DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] “[name_m]Richard[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u], III (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Kathleen[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] “[name_f]Katie[/name_f]” Hufflepuff [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]” Hufflepuff (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] Hufflepuff (b. 1986)

DS: [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Nelson[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1930)

 • DW: [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] [Slytherin] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Santiago[/name_m] [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1932)

 • DH: [name_m]Eugene[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] “[name_u]Gene[/name_u]” [name_m]Santiago[/name_m] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Santiago[/name_m] (b. 1959)
 • DS: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] (b. 1960)
  — DW: [name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Janice[/name_f] [name_m]Santiago[/name_m] [Gryffindor] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Corey[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Santiago[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] “[name_m]Ron[/name_m]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] “[name_f]Dora[/name_f]” [name_u]MacMillan[/name_u] (b. 1909) (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Sims[/name_m] [[name_u]MacMillan[/name_u]] (b. 1910) (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_u]Howard[/name_u] “[name_m]Bob[/name_m]” [name_m]Sims[/name_m] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Theadora[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] Ravenclaw [[name_m]Sims[/name_m]] (b. 1936)

 • DH: [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Bruce[/name_m] Ravenclaw (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]Andrew[/name_m] Ravenclaw (b. 1968)
 • DD: [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] Fahey [Ravenclaw] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] “[name_m]Josh[/name_m]” Fahey (b. 1972) (m. 1996)

DH: [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b.1880)
DW: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Charlton[/name_m] (b. 1880) (m. 1900)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1901)
DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1904)
DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1906)
DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1907)
DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1908)
DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1909)
DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1910)

DS1: [name_m]William[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1918)

DD1: [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1974)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1905) (m. 1934)

DD: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Clinton[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1935) (m. 1956)
 • DS: [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1958)
  — DW: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] Beattie (b. 1961) (m. 1986)
  — DD: [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1991)
  — DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Ken[/name_m] (b. 1992)
 • DD: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1955) (m. 1985)
  — DD: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Susannah[/name_f] [name_f]Atherton[/name_f] (b. 1987)
 • DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] (b. 1962)

DS: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1940)

 • DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Robeson[/name_m] (b. 1941) (m. 1963)
 • DD: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1964)
 • DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1965)
  — DH: [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1965) (m. 1990)
  — DD: [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1992)
  — DD: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1993)
  — DD: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (b. 1994)

DD: [name_f]Wilhelmina[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] [name_u]Windsor[/name_u] (b. 1943)

 • DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1940) (m. 1961)

 • DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_m]York[/name_m] (b. 1962)
  — DexH: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Olsen[/name_m] (m. 1980)

 • DS: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1965)
  — DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_u]Tracy[/name_u] [name_u]Ashton[/name_u] (b. 1965) (m. 1992)
  — DS: [name_m]William[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]York[/name_m] (b. 1995)

DS2: [name_u]James[/name_u] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1957)
DW: [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m] (b. 1907) (m. 1927)

DD: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1931)

 • DH: [name_m]George[/name_m] [name_m]Harry[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1926) (m. 1949)
 • DS: [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1951)
  — DW: [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (b. 1953) (m. 1991)
 • DS: [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1952)
  — DW: [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] Humphreys (b. 1957) (m. 1980)
  — DS: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1983)
  — DD: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1984)
  — DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1987)
 • DD: [name_f]Cynthia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1954)
  — DS: [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1975)
 • DS: [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Kirk[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1955)
 • DS: [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1956)
  — DW: [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_m]Hewitt[/name_m] (b. 1960)
 • DS: [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] [name_f]Greer[/name_f] (b. 1959)
  — DH: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1965) (m. 1999)

DD: [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1935)

 • DH: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] Carr (b. 1930) (m. 1959)

 • DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] Carr (b. 1961)

 • DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Melody[/name_f] Carr (b. 1964)

 • DS: [name_u]James[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] Carr (b. 1967)

DD2: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1990)
DH: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] Carnegie (b. 1907) (m. 1930)

DD: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] Carnegie (b. 1931) died as a child in 1936.

DS: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Gerald[/name_m] Carnegie (b. 1933)

 • DW: [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Prescott[/name_m] (b. 1935) (m. 1962)
 • DD: [name_f]Roberta[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Carnegie (b. 1965)
  — DH: [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1964) (m. 1990)
  — DS: [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Houghton[/name_m] (b. 1993)

DD: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sally[/name_f] Carnegie (b. 1936)

DS3: [name_m]George[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1942)
DW: [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Olsen[/name_m] (b. 1908) (m. 1926)

DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1928)

 • DW: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Lila[/name_f] [name_m]Burns[/name_m] (b. 1929) (m. 1948)
 • DS: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1950)
  — DW: [name_m]Malcolm[/name_m] [name_u]Rory[/name_u] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1950) (m. 1971)
  — DD: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1972)
  ----- DH: [name_m]David[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1973) (m. 1998)
  ----- DD: [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] (b. 1999)
  — DS: [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] [name_u]Leigh[/name_u] (b. 1975)
 • DS: [name_m]George[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1953)
 • DD: [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1954)
 • DD: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (b. 1957)
  — DH: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1955) (m. 1983)
  — DD: [name_f]Regina[/name_f] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Davis[/name_m] (b. 1986)

DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] Carnegie (b. 1930)

 • DW: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] [name_m]Young[/name_m] (b. 1930) (m. 1958)

DD: [name_f]Helen[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Carnegie (b. 1932)

 • DH: [name_m]Walter[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1931) (m. 1956)
 • DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1959)
 • DS: [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1960)
  — DW: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_u]Beck[/name_u] (b. 1960) (m. 1988)
  — DS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Kelly[/name_u] (b. 1993)

DD: [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] Carnegie (b. 1934)

DS: [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] Carnegie (b. 1935 d. 1952)

DD3: [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1911)

DD4: [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Fleming[/name_m] (d. 1980)
DH: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1905) (m. 1935)

DD: [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Lennox[/name_u] (b. 1936)

 • DH: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Allen[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1933) (m. 1967)
 • DS: [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1968)
 • DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Smyth[/name_m] (b. 1970)
  — DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Benson[/name_m] (b. 1972) (m. 1996)