3 choice namebank #2

DH: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Wilder[/name_m] Blackwood
DW: [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Delphi[/name_f] Blackwood

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Blackwood
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Blackwood
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_m]Jaymes[/name_m] Blackwood
DS1/DD4: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] Blackwood/[name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Blackwood

LN: Blackwood

Mother: [name_f]Margo[/name_f] [name_f]Delphi[/name_f] Blackwood
Father: [name_u]Bran[/name_u] [name_m]Wilder[/name_m] Blackwood

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Blackwood
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Blackwood
DD3: [name_f]Kitty[/name_f] [name_u]August[/name_u] Blackwood
DS1/DD4: [name_u]River[/name_u] [name_m]Ryder[/name_m] Blackwood & [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Blackwood

Mother: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Paris[/name_u] ([name_u]Blake[/name_u]) Blackwood
Father: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] Blackwood

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Blackwood
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Blackwood
DD3: [name_u]Scout[/name_u] [name_u]August[/name_u] Blackwood
DS1/DD4: [name_u]River[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] Blackwood and [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Blackwood

LN: [name_m]Bennet[/name_m]

DW: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_f]Venice[/name_f] ([name_u]Blake[/name_u]) “[name_f]Anna[/name_f]”
DH: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Roman[/name_m]

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
DD2: [name_f]Monet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] “[name_u]Mo[/name_u]”
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u]
DS1/DD4: [name_u]River[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] & [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Alison[/name_f]

[name_m]Seamus[/name_m] [name_m]Bingham[/name_m] [name_u]Blake[/name_u], 34 + [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] {[name_m]Bennet[/name_m]} [name_u]Blake[/name_u], 33
— [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], 10
— [name_f]Monet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], 7
— [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u] [name_u]Blake[/name_u], 5
— [name_u]River[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] [name_u]Blake[/name_u], 3
— [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], 3

Mother: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_f]Delphi[/name_f] Blackwood ([name_f]Annie[/name_f])
Father: [name_u]Bran[/name_u] [name_m]Wilder[/name_m] Blackwood

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Blackwood
DD2: [name_f]Gigi[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] Blackwood
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u] Blackwood
DS1/DD4: [name_m]Casimir[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] Blackwood ([name_m]Cas[/name_m]) & [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] Blackwood

[name_f]Annie[/name_f] & [name_u]Bran[/name_u] - [name_f]Laila[/name_f], [name_f]Gigi[/name_f], [name_f]Athena[/name_f], [name_m]Cas[/name_m] and [name_f]Harriet[/name_f].

[name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Bingham[/name_m]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Paige[/name_f]

[name_f]Dora[/name_f] [name_f]Renata[/name_f]
[name_f]Gigi[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u]
[name_f]Athena[/name_f] [name_u]Blue[/name_u]
[name_m]Nikolai[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u]/[name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Alison[/name_f]

Mother: [name_f]Margo[/name_f] [name_f]Venice[/name_f]
Father: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] ‘[name_m]Tad[/name_m]’

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f]
DD2: [name_f]Monet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
DD3: [name_u]Scout[/name_u] [name_u]August[/name_u]
DS1/DD4: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] ‘[name_u]Niko[/name_u]’/[name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]

DH: [name_m]Seamus[/name_m] [name_m]Bingham[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]
DW: [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]

DD: [name_f]Dora[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
DD: [name_f]Gigi[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
DD: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]Blue[/name_u]
DS/DD: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] & [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]

LN: Blackwood

Father: [name_m]Seamus[/name_m] [name_m]Bingham[/name_m]
Mother: [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Plum[/name_f]

DD1: [name_f]Dora[/name_f] [name_f]Eve[/name_f]
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]Blue[/name_u] ([name_f]Thea[/name_f])
DS1/DD4: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] and [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] ([name_u]Niko[/name_u] and [name_f]Hattie[/name_f])

[name_f]Margo[/name_f] [name_u]Paris[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] & [name_u]Bran[/name_u] [name_m]Wilder[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]

DD1: [name_f]Dora[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
DD2: [name_f]Monet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]
DS1/DD4: [name_u]River[/name_u] [name_m]Ryder[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] & [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Alison[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]

Mother: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_f]Delphi[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
Father: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
DD3: [name_f]Kitty[/name_f] [name_m]Jaymes[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]
DS1/DD4: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]/[name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]

:slight_smile:

The Blackwood Family

DW: [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Venice[/name_f] Blackwood
DH: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] Blackwood

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f] Blackwood
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] Blackwood
DD3: [name_f]Athena[/name_f] [name_u]Blue[/name_u] Blackwood
DS1/DD4: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] Blackwood & [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] Blackwood

[name_f]Cecilia[/name_f] and [name_m]Harrison[/name_m] have: [name_f]Laila[/name_f], [name_f]Nina[/name_f], [name_f]Athena[/name_f], [name_m]Nikolai[/name_m] & [name_f]Hannah[/name_f]

DH: [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u]
DH: [name_u]Bran[/name_u] [name_m]Wilder[/name_m] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u]

DD: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u] (9)
DD: [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u] (8)
DD: [name_u]Scout[/name_u] [name_u]Blue[/name_u] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u] (6)
DS/DD: [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u] & [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Alison[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]-[name_u]Blake[/name_u] (4)

[name_m]Gabe[/name_m] & [name_u]Bran[/name_u] with [name_f]Laila[/name_f], [name_f]Nina[/name_f], [name_u]Scout[/name_u], [name_u]Niko[/name_u], and [name_f]Faye[/name_f]

DW: [name_f]Margo[/name_f] [name_f]Venice[/name_f] (Blackwood) [name_m]Bennet[/name_m]
DH: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Wilder[/name_m] [name_m]Bennet[/name_m]

DD1: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]
DD2: [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]
DD3: [name_f]Kitty[/name_f] [name_u]August[/name_u] [name_m]Bennet[/name_m]
DS1/DD4: [name_u]River[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Bennet[/name_m] & [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Bennet[/name_m]

DH: [name_m]Harrison[/name_m] “[name_m]Harry[/name_m]” [name_m]Roman[/name_m] Blackwood
DW: [name_f]Annabelle[/name_f] “[name_f]Anna[/name_f]” [name_f]Venice[/name_f] ([name_m]Garrett[/name_m]) Blackwood

DD: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Blackwood
DD: [name_f]Nina[/name_f] “Neens” [name_f]Emma[/name_f] Blackwood
DD: [name_f]Kitty[/name_f] [name_u]August[/name_u] Blackwood
DS/DD: [name_m]Nikolai[/name_m] “[name_u]Niko[/name_u]” [name_m]Ryder[/name_m] Blackwood and [name_f]Harriet[/name_f] “[name_f]Hattie[/name_f]” [name_f]Isabelle[/name_f] Blackwood

The Blackwood Family

[name_f]Cecelia[/name_f] [name_u]Paris[/name_u] & [name_m]Wolfgang[/name_m] [name_m]Diego[/name_m]

  • [name_f]Roxana[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
  • [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
  • [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u]
  • [name_m]Nikolai[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] & [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Alison[/name_f]

LN: Blackwood

DW: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Paris[/name_u]
DH: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Wilder[/name_m]

DD: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f]
DD: [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u]
DD: [name_f]Athena[/name_f] [name_m]Jaymes[/name_m]
DS/DD: [name_u]River[/name_u] [name_m]Ryder[/name_m] & [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f]

Mother: [name_f]Cecilia[/name_f] [name_u]Paris[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]

Father: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_u]Blake[/name_u]

Children: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], [name_f]Nina[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], [name_f]Athena[/name_f] [name_u]August[/name_u] [name_u]Blake[/name_u], [name_u]River[/name_u] [name_m]Ryder[/name_m] [name_u]Blake[/name_u], [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]

[name_m]Wolfgang[/name_m] [name_m]Pavlos[/name_m] & [name_u]Indiana[/name_u] [name_u]Page[/name_u] Blackwood

[name_f]Roxana[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] “[name_m]Rocky[/name_m]” Blackwood
[name_f]Nina[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Blackwood
[name_f]Kitty[/name_f] [name_m]Jaymes[/name_m] Blackwood
[name_u]River[/name_u] [name_m]Ryder[/name_m] & [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Alison[/name_f] “[name_u]Harri[/name_u]” Blackwood