Aurelia or Ophelia? πŸ‚

[name_f]Aurelia[/name_f] or [name_f]Ophelia[/name_f]? Which do you prefer and why?
What would you pair them with?
Thanks!
Xx

1 Like

I prefer [name_f]Ophelia[/name_f], though both are pretty names!

I think I just prefer Ophelia’s nicknames to Aurelia’s (Ollie vs. Aurie/Rory mainly), and to me it feels sweeter and more classic. But [name_f]Aurelia[/name_f] is lovely too!

2 Likes

This is so hard, because they’re both gorgeous!

I think today, I’ll go with the tragically beautiful [name_f]Ophelia[/name_f]. I love the [name_m]Shakespeare[/name_m] connection, and the meaning of β€œHelp”! I think that it’s a very whimsical name as well! :feather:

[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Rue[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Prairie[/name_u]

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Lilac[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Sabine[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Brynn[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Meadow[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Jean[/name_u]

I just want to add, too, that the nicknames β€œAura” and β€œGoldie” make me prefer [name_f]Aurelia[/name_f]!

[name_f]Hope[/name_f] this helps :dizzy:

2 Likes

I love both, but [name_f]Aurelia[/name_f] more!

1 Like

I prefer [name_f]Aurelia[/name_f] as it feels a bit more unique than [name_f]Ophelia[/name_f] :slight_smile:

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Joy[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Violet[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Lauren[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]

3 Likes

[name_f]Aurelia[/name_f]. [name_f]Ophelia[/name_f] is forlorn and predictable, while [name_f]Aurelia[/name_f] is ancient and effervescent.

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Clio[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Diane[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Elspeth[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Florence[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Helen[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Liv[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Mireille[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Nell[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Phyllis[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Wren[/name_u]

[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Bonnie[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Cosette[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Eve[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Fern[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Holly[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Ishtar[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Joy[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Lenore[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Mavis[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Primrose[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Sibyl[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Tamsin[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Vesper[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]ZoΓ«[/name_f]

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f] bc I love the nickname [name_f]Aura[/name_f],
I’d pair [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Moon[/name_f]

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f]! I like how it sounds.

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Juno[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Fable[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Opal[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Blair[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Rue[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Violet[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f]! For the golden meaning and distinctive sound! Both are lovely though:)

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] is my combo, but I also like [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f], [name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Fern[/name_u] and [name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Juno[/name_u]

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f]! It has a prettier sound to me. [name_f]Aura[/name_f] would make a cute NN.

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Celine[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f]

In [name_f]English[/name_f] I prefer [name_f]Ophelia[/name_f], [name_f]Aurelia[/name_f] reminds me too much of orally.

1 Like

[name_f]Ophelia[/name_f], as I like the nickname [name_f]Lily[/name_f] / [name_f]Lilou[/name_f] for [name_f]Ophelia[/name_f]!

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f]! I love the golden, autumnal imagery and sound.

[name_f]Ophelia[/name_f] has a few unfortunate soundalikes and has become a bit trendy in recent years.

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Maple[/name_f] would be rather lovely :maple_leaf:

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f]! It’s beautiful with beautiful nn options.

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Dove[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Blair[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Violet[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Winter[/name_u]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Bloom[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Moon[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Honey[/name_f]

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f] because of the ill-fated/tragoc connotation of [name_f]Ophelia[/name_f],

[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Dawn[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Helena[/name_f]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f]

1 Like

i love ophelia!

1 Like

[name_f]Aurelia[/name_f] :rose:

1 Like

This was hard, but overall, [name_f]Ophelia[/name_f] wins for me :slightly_smiling_face:

1 Like

I like both, but would pick [name_f]Ophelia[/name_f]. First of all because I prefer her to [name_f]Aurelia[/name_f]. Secondly, because there would be somewhat less confusion regarding pronunciation. I adore the combo [name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Winter[/name_u]!

2 Likes

Both are great but I prefer [name_f]Ophelia[/name_f].
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]

1 Like