Baby A Day!

[name_u]Baby[/name_u] #2
[name_f]Girl[/name_f]
Name: [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Miryam[/name_f]

Siblings: [name_u]Jude[/name_u] [name_u]Tobin[/name_u]

[name_u]Jude[/name_u] & [name_f]Hannah[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #3
Gender: boy
Name: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u]

Siblings: [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f] and [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Jude[/name_u]

[name_u]Baby[/name_u] #19
Gender: boy
Name: [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Everest[/name_u]

Siblings: [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Theodora[/name_f], [name_f]Imogen[/name_f] [name_u]Florence[/name_u], [name_u]Juniper[/name_u] [name_f]Helena[/name_f], [name_u]Wilder[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m], [name_u]Rowan[/name_u] [name_u]Gabriel[/name_u], [name_f]Althea[/name_f] [name_f]Fern[/name_f], [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m], [name_u]Asher[/name_u] [name_m]Solomon[/name_m], [name_m]Felix[/name_m] [name_u]Gray[/name_u], [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f], [name_f]Petra[/name_f] [name_f]Amaryllis[/name_f], [name_f]Melora[/name_f] [name_f]Constance[/name_f], [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]Joseph[/name_u], [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f], [name_f]Kira[/name_f] [name_u]Hyacinth[/name_u], [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Edith[/name_f], and [name_u]Sorrel[/name_u] [name_f]Augusta[/name_f]

[name_u]Sage[/name_u], [name_f]Imogen[/name_f], [name_u]Juniper[/name_u], [name_u]Wilder[/name_u], [name_u]Rowan[/name_u], [name_f]Althea[/name_f], [name_u]Evan[/name_u], [name_u]Asher[/name_u], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Opal[/name_f], [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Petra[/name_f], [name_f]Melora[/name_f], [name_m]Sylvan[/name_m], [name_f]Heather[/name_f], [name_f]Kira[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_u]Sorrel[/name_u], and [name_u]Jasper[/name_u]

[name_u]Baby[/name_u] #20, #21, #22
Genders: girl, boy, girl
Names: [name_f]Una[/name_f] [name_f]Callista[/name_f], [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Adrian[/name_u], and [name_f]Lila[/name_f] [name_f]Diantha[/name_f]

Siblings: [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Theodora[/name_f], [name_f]Imogen[/name_f] [name_u]Florence[/name_u], [name_u]Juniper[/name_u] [name_f]Helena[/name_f], [name_u]Wilder[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m], [name_u]Rowan[/name_u] [name_u]Gabriel[/name_u], [name_f]Althea[/name_f] [name_f]Fern[/name_f], [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m], [name_u]Asher[/name_u] [name_m]Solomon[/name_m], [name_m]Felix[/name_m] [name_u]Gray[/name_u], [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f], [name_f]Petra[/name_f] [name_f]Amaryllis[/name_f], [name_f]Melora[/name_f] [name_f]Constance[/name_f], [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]Joseph[/name_u], [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f], [name_f]Kira[/name_f] [name_u]Hyacinth[/name_u], [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Edith[/name_f], [name_u]Sorrel[/name_u] [name_f]Augusta[/name_f], and [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Everest[/name_u]

[name_u]Sage[/name_u], [name_f]Imogen[/name_f], [name_u]Juniper[/name_u], [name_u]Wilder[/name_u], [name_u]Rowan[/name_u], [name_f]Althea[/name_f], [name_u]Evan[/name_u], [name_u]Asher[/name_u], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Opal[/name_f], [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Petra[/name_f], [name_f]Melora[/name_f], [name_m]Sylvan[/name_m], [name_f]Heather[/name_f], [name_f]Kira[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_u]Sorrel[/name_u], [name_u]Jasper[/name_u], [name_f]Una[/name_f], [name_u]Rhys[/name_u], and [name_f]Lila[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #4
Gender: girl
Name: [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Madeline[/name_f]

Siblings: [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f], [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Jude[/name_u], & [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u].

[name_u]Day[/name_u] 64: #85
Gender: girl
Name [name_u]Billie[/name_u] [name_f]Augusta[/name_f]

[name_u]Day[/name_u] 65: #86
Gender: girl
Name [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Autumn[/name_f]

[name_u]Day[/name_u] 66: #87
Gender: boy
Name [name_u]Mason[/name_u] [name_u]Chase[/name_u]

[name_u]Day[/name_u] 67: #88
Gender: girl
Name [name_f]Lottie[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]


Siblings:

Twins: 1. [name_m]Felix[/name_m] [name_u]Henry[/name_u] and 2. [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]
3. [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f]
4. [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
5. [name_f]Lily[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Triplets: 6. [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]George[/name_u], 7. [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] and 8. [name_u]Theo[/name_u] [name_u]James[/name_u]
9. [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f]
10. [name_u]Luca[/name_u] [name_u]Charles[/name_u]
11. [name_u]Asher[/name_u] [name_u]William[/name_u]
Triplets: 12. [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Edward[/name_u], 13. [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Arthur[/name_u] and 14. [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m]
15. [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f]
Twins: 16. [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m] and 17. [name_u]Jack[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m]
18. [name_u]Max[/name_u] [name_m]Theodore[/name_m]
19. [name_f]Gwen[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
20. [name_m]Nevin[/name_m] [name_u]Neal[/name_u]
Twins: 21. [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] and 22. [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Emmeline[/name_f]
23. [name_u]Arlo[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m]
24. [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Owen[/name_u]
25. [name_m]Cian[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u]
26. [name_f]Aoife[/name_f] [name_f]Estella[/name_f]
27. [name_u]Niall[/name_u] [name_u]David[/name_u]
28. [name_u]Aubrey[/name_u] [name_u]Eden[/name_u]
29. [name_f]Pippa[/name_f] [name_f]Imogen[/name_f]
30. [name_u]Cade[/name_u] [name_u]Christian[/name_u]
31. [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
32. [name_u]Rowan[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m]
33. [name_u]Killian[/name_u] [name_u]Percy[/name_u]
34. [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f]
35. [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Odette[/name_f]
36. [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Quinton[/name_m]
37. [name_f]Nia[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]
Triplets: 38. [name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Blythe[/name_f], 39. [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f], and 40. [name_f]Mavis[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
Twins: 41. [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] and 42. [name_u]Finley[/name_u] [name_u]Jamison[/name_u]
43. [name_m]Ruben[/name_m] [name_u]Jasper[/name_u]
44. [name_u]Briar[/name_u] [name_f]Mae[/name_f]
45. [name_u]River[/name_u] [name_u]Elliot[/name_u]
Triplets: 46. [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Sidonie[/name_f], 47. [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Aurelia[/name_f] and 48. [name_f]Fern[/name_f] [name_f]Honora[/name_f]
49. [name_u]Declan[/name_u] [name_u]John[/name_u]
50. [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Martin[/name_m]
51. [name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Ellis[/name_u]
52. [name_f]Gemma[/name_f] [name_u]Love[/name_u]
Triplets: 53. [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Joy[/name_f], 54. [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] and 55. [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
56. [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m]
Twins: 57. [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Daffodil[/name_f] and 58. [name_f]Annie[/name_f] [name_f]Violet[/name_f]
59. [name_f]Nessa[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
60. [name_u]Kit[/name_u] [name_m]Leander[/name_m]
61. [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f]
Triplets: 62. [name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f], 63. [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Marcel[/name_m] and 64. [name_m]Archie[/name_m] [name_m]Roger[/name_m]
65. [name_f]Jenica[/name_f] [name_u]Dream[/name_u]
66. [name_f]Janae[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f]
67. [name_f]Cami[/name_f] [name_u]Rae[/name_u]
68. [name_m]Stellan[/name_m] [name_m]Valdemar[/name_m]
69. [name_f]Ginny[/name_f] [name_f]Coraline[/name_f]
70. [name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Beau[/name_u]
71. [name_u]June[/name_u] [name_f]Margaret[/name_f]
Twins: 72. [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Alistair[/name_m] and 73. [name_f]Eliza[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]
Triplets: 74. [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Hugh[/name_m], 75. [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] and 76. [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Juliet[/name_f]
77. [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Claire[/name_f]
78. [name_f]Ida[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u]
79. [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] and [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Pearl[/name_f]
80. [name_u]Aiden[/name_u] [name_u]Clarke[/name_u]
81. [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
82. [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Fern[/name_f]
83. [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Rain[/name_u]
84. [name_u]Kai[/name_u] [name_m]Preston[/name_m]
85. [name_u]Billie[/name_u] [name_f]Augusta[/name_f]
86. [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Autumn[/name_f]
87. [name_u]Mason[/name_u] [name_u]Chase[/name_u]
88. [name_f]Lottie[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #5
Gender: girl
Name: [name_f]Molly[/name_f] [name_f]Bronwen[/name_f]

Siblings: [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f], [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Jude[/name_u], [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u], [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Madeline[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #6 (because I missed the other day)
Gender: girl
Name: [name_f]Rosemarie[/name_f] [name_f]Estée[/name_f]

Siblings: [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f], [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Jude[/name_u], [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u], [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Madeline[/name_f], [name_f]Molly[/name_f] [name_f]Bronwen[/name_f]

(missed a few days)
[name_u]Baby[/name_u] #21
Gender: boy
Name: [name_m]Cairn[/name_m] [name_u]William[/name_u]

[name_u]Baby[/name_u] #22
Gender: boy
Name: [name_m]Viggo[/name_m] Birkholm

[name_u]Baby[/name_u] #23
Gender: girl
Name: [name_f]Aine[/name_f] [name_f]May[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #24
Gender: boy
Name: [name_u]Merlin[/name_u] Frej

[name_u]Baby[/name_u] #25
Gender: boy
Name: [name_u]Robin[/name_u] [name_m]Abel[/name_m]

[name_u]Baby[/name_u] #26 & 27
Gender: girl, girl
Name: [name_f]Elva[/name_f] [name_f]Wilhelmina[/name_f] & [name_f]Ada[/name_f] Wulfrida

[name_u]Baby[/name_u] #28
Gender: girl
Name: [name_f]Lily[/name_f] [name_f]Maude[/name_f]

Siblings

[name_f]Louisa[/name_f] Yggdrsail
[name_f]Faye[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f]
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Ester[/name_f], [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Eve[/name_f], & [name_m]Emrys[/name_m] [name_u]Penn[/name_u]
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Nell[/name_f] & [name_f]Fauna[/name_f] [name_f]Tess[/name_f]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u]
[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Solveig[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
[name_f]Opal[/name_f] [name_f]Hespera[/name_f] & [name_m]Oswin[/name_m] [name_u]Forest[/name_u]
[name_f]Lydia[/name_f] [name_u]Sparrow[/name_u]
[name_f]Alice[/name_f] [name_f]Henrietta[/name_f]
[name_u]River[/name_u] [name_u]Michael[/name_u]
[name_f]Nora[/name_f] [name_f]Valley[/name_f]
[name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f]
[name_m]Ptolemy[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m]
[name_m]Bartholomew[/name_m] Òran
[name_m]Wilfrid[/name_m] [name_m]Loch[/name_m]

[name_u]Baby[/name_u] #1
Name: [name_u]Sam[/name_u] [name_u]Bailey[/name_u]
Siblings: N/A

[name_u]Baby[/name_u] #29
Gender: girl
Name: [name_f]Io[/name_f] [name_f]Sophia[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #30
Gender: boy
Name: [name_m]Edsel[/name_m] [name_u]James[/name_u]

Siblings

[name_f]Louisa[/name_f] Yggdrsail
[name_f]Faye[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f]
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Ester[/name_f], [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Eve[/name_f], & [name_m]Emrys[/name_m] [name_u]Penn[/name_u]
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Nell[/name_f] & [name_f]Fauna[/name_f] [name_f]Tess[/name_f]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u]
[name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Solveig[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
[name_f]Opal[/name_f] [name_f]Hespera[/name_f] & [name_m]Oswin[/name_m] [name_u]Forest[/name_u]
[name_f]Lydia[/name_f] [name_u]Sparrow[/name_u]
[name_f]Alice[/name_f] [name_f]Henrietta[/name_f]
[name_u]River[/name_u] [name_u]Michael[/name_u]
[name_f]Nora[/name_f] [name_f]Valley[/name_f]
[name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f]
[name_m]Ptolemy[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m]
[name_m]Bartholomew[/name_m] Òran
[name_m]Wilfrid[/name_m] [name_m]Loch[/name_m]
[name_m]Cairn[/name_m] [name_u]William[/name_u]
[name_m]Viggo[/name_m] Birkholm
[name_f]Aine[/name_f] [name_f]May[/name_f]
[name_u]Merlin[/name_u] Frej
[name_u]Robin[/name_u] [name_m]Abel[/name_m]
[name_f]Elva[/name_f] [name_f]Wilhelmina[/name_f] & [name_f]Ada[/name_f] Wulfrida
[name_f]Lily[/name_f] [name_f]Maude[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #1 & 2
Genders: Girls
Names: [name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Pauline[/name_f] and [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Lilibet[/name_f]
Siblings: None

[name_u]Baby[/name_u] #3
Gender: [name_f]Girl[/name_f]
Name: [name_f]Amabel[/name_f] [name_f]Heather[/name_f]
Siblings: [name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Pauline[/name_f] and [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Lilibet[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #2 and #3
Names: [name_u]Alex[/name_u] [name_u]Florian[/name_u] and [name_u]Jamie[/name_u] [name_u]Kit[/name_u]

Sibling: [name_u]Sam[/name_u] [name_u]Bailey[/name_u]

[name_u]Day[/name_u] 68: #89
Gender: boy
Name [name_m]Abram[/name_m] [name_m]Clint[/name_m]

[name_u]Day[/name_u] 69: #90
Gender: boy
Name [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Winston[/name_m]

[name_u]Day[/name_u] 70: #91
Gender: boy
Name [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Jarvis[/name_m]

[name_u]Day[/name_u] 71: #92
Gender: boy
Name [name_m]Alec[/name_m] [name_u]Foy[/name_u]

[name_u]Day[/name_u] 72: #93
Gender: girl
Name [name_f]Lida[/name_f] [name_f]Elayne[/name_f]

[name_u]Day[/name_u] 73: #94
Gender: boy
Name [name_m]Zane[/name_m] [name_m]Casimir[/name_m]

[name_u]Day[/name_u] 74: #95, 96
Gender: boys
Name [name_u]Parker[/name_u] [name_m]Ludwig[/name_m] & [name_m]Myles[/name_m] [name_m]Sigmund[/name_m]


Siblings:

Twins: 1. [name_m]Felix[/name_m] [name_u]Henry[/name_u] and 2. [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]
3. [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f]
4. [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
5. [name_f]Lily[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Triplets: 6. [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]George[/name_u], 7. [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] and 8. [name_u]Theo[/name_u] [name_u]James[/name_u]
9. [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f]
10. [name_u]Luca[/name_u] [name_u]Charles[/name_u]
11. [name_u]Asher[/name_u] [name_u]William[/name_u]
Triplets: 12. [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Edward[/name_u], 13. [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Arthur[/name_u] and 14. [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m]
15. [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f]
Twins: 16. [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m] and 17. [name_u]Jack[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m]
18. [name_u]Max[/name_u] [name_m]Theodore[/name_m]
19. [name_f]Gwen[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
20. [name_m]Nevin[/name_m] [name_u]Neal[/name_u]
Twins: 21. [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] and 22. [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Emmeline[/name_f]
23. [name_u]Arlo[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m]
24. [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Owen[/name_u]
25. [name_m]Cian[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u]
26. [name_f]Aoife[/name_f] [name_f]Estella[/name_f]
27. [name_u]Niall[/name_u] [name_u]David[/name_u]
28. [name_u]Aubrey[/name_u] [name_u]Eden[/name_u]
29. [name_f]Pippa[/name_f] [name_f]Imogen[/name_f]
30. [name_u]Cade[/name_u] [name_u]Christian[/name_u]
31. [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
32. [name_u]Rowan[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m]
33. [name_u]Killian[/name_u] [name_u]Percy[/name_u]
34. [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f]
35. [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Odette[/name_f]
36. [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Quinton[/name_m]
37. [name_f]Nia[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]
Triplets: 38. [name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Blythe[/name_f], 39. [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f], and 40. [name_f]Mavis[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
Twins: 41. [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] and 42. [name_u]Finley[/name_u] [name_u]Jamison[/name_u]
43. [name_m]Ruben[/name_m] [name_u]Jasper[/name_u]
44. [name_u]Briar[/name_u] [name_f]Mae[/name_f]
45. [name_u]River[/name_u] [name_u]Elliot[/name_u]
Triplets: 46. [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Sidonie[/name_f], 47. [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Aurelia[/name_f] and 48. [name_f]Fern[/name_f] [name_f]Honora[/name_f]
49. [name_u]Declan[/name_u] [name_u]John[/name_u]
50. [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Martin[/name_m]
51. [name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Ellis[/name_u]
52. [name_f]Gemma[/name_f] [name_u]Love[/name_u]
Triplets: 53. [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Joy[/name_f], 54. [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] and 55. [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
56. [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m]
Twins: 57. [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Daffodil[/name_f] and 58. [name_f]Annie[/name_f] [name_f]Violet[/name_f]
59. [name_f]Nessa[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f]
60. [name_u]Kit[/name_u] [name_u]Leander[/name_u]
61. [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f]
Triplets: 62. [name_f]Matilda[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f], 63. [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Marcel[/name_m] and 64. [name_m]Archie[/name_m] [name_m]Roger[/name_m]
65. [name_f]Jenica[/name_f] [name_u]Dream[/name_u]
66. [name_f]Janae[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f]
67. [name_f]Cami[/name_f] [name_u]Rae[/name_u]
68. [name_m]Stellan[/name_m] [name_m]Valdemar[/name_m]
69. [name_f]Ginny[/name_f] [name_f]Coraline[/name_f]
70. [name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Beau[/name_u]
71. [name_u]June[/name_u] [name_f]Margaret[/name_f]
Twins: 72. [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Alistair[/name_m] and 73. [name_f]Eliza[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]
Triplets: 74. [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Hugh[/name_m], 75. [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] and 76. [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Juliet[/name_f]
77. [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Claire[/name_f]
78. [name_f]Ida[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u]
79. [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] and [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Pearl[/name_f]
80. [name_u]Aiden[/name_u] [name_u]Clarke[/name_u]
81. [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
82. [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Fern[/name_f]
83. [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Rain[/name_u]
84. [name_u]Kai[/name_u] [name_m]Preston[/name_m]
85. [name_u]Billie[/name_u] [name_f]Augusta[/name_f]
86. [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Autumn[/name_f]
87. [name_u]Mason[/name_u] [name_u]Chase[/name_u]
88. [name_f]Lottie[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]
89. [name_m]Abram[/name_m] [name_m]Clint[/name_m]
90. [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Winston[/name_m]
91. [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Jarvis[/name_m]
92. [name_m]Alec[/name_m] [name_u]Foy[/name_u]
93. [name_f]Lida[/name_f] [name_f]Elayne[/name_f]
94. [name_m]Zane[/name_m] [name_m]Casimir[/name_m]
Twins: 95. [name_u]Parker[/name_u] [name_m]Ludwig[/name_m] and 96. [name_m]Myles[/name_m] [name_m]Sigmund[/name_m]


Baby
#24

Genders: [name_f]Girl[/name_f]

Names: [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Joy[/name_f]

Siblings: Caleb Benjamin, Noelle Florence, [Violet Adelaide, Aster Emmeline, Reuben Atticus] [Ezra Nathaniel, Jude Gabriel] Ivy Clementine, Micah Samuel, Thora Estelle, Saoirse Pearl, Carmen Elise, Dahlia Grace, HarlowMay, [Luca August, Otto Rafael] Nancy Margaux, Honor Magnolia, Iris Genevieve, [Romilly Rose, Jonah James], [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Seth[/name_u]


Baby
#25

Genders: Boy

Names: [name_u]Louie[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m]

Siblings: Caleb Benjamin, Noelle Florence, [Violet Adelaide, Aster Emmeline, Reuben Atticus] [Ezra Nathaniel, Jude Gabriel] Ivy Clementine, Micah Samuel, Thora Estelle, Saoirse Pearl, Carmen Elise, Dahlia Grace, HarlowMay, [Luca August, Otto Rafael] Nancy Margaux, Honor Magnolia, Iris Genevieve, [Romilly Rose, Jonah James], [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Seth[/name_u], [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Joy[/name_f]

[name_u]Baby[/name_u] #463
Gender: Boy
Name: [name_m]Rehan[/name_m] [name_u]Seven[/name_u]
Siblings: [name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Mary[/name_f], [name_m]Matheo[/name_m] [name_m]Alan[/name_m], [name_u]Nolan[/name_u] [name_u]August[/name_u], [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Edith[/name_f], [name_m]Eliam[/name_m] [name_u]Flynn[/name_u], [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Lia[/name_f] [name_f]Elyse[/name_f], [name_f]Maeva[/name_f] [name_u]Louise[/name_u], Evalie [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Mae[/name_f], [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Jane[/name_f], {Evangeline [name_f]Ivy[/name_f], [name_f]Sienna[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] & [name_u]Hayden[/name_u] Alexis}, [name_f]Delia[/name_f] [name_u]Blair[/name_u], [name_f]Eleonore[/name_f] [name_f]Adele[/name_f], [name_f]Sophia[/name_f] [name_f]Odette[/name_f], [name_f]Ambre[/name_f] [name_f]Fae[/name_f], [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Oliver[/name_u], [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Dawn[/name_f], [name_f]Ciera[/name_f] [name_u]June[/name_u], [name_f]Lana[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Penelope[/name_f] [name_u]Hazel[/name_u], [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f], {Vera [name_f]Margaret[/name_f], [name_u]Elliot[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] & [name_u]William[/name_u] Charles}, [name_f]Heidi[/name_f] Kova, [name_f]Rosanna[/name_f] [name_u]Blake[/name_u], {Scarlett [name_m]Jaka[/name_m], [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Anna[/name_f] & [name_f]Harriet[/name_f] Lola}, {Theo [name_u]Milan[/name_u] & [name_u]Henry[/name_u] Killian}, [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Fawn[/name_f], [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Philip[/name_m], [name_f]Hope[/name_f] [name_u]Swan[/name_u], {Leo [name_m]Foster[/name_m] & [name_f]Alice[/name_f] Robin}, [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Wes[/name_m], [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Esme[/name_f], [name_u]Finley[/name_u] [name_u]Dallas[/name_u], [name_f]Evana[/name_f] [name_u]Wren[/name_u], [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]James[/name_u], [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m], {Lilia [name_u]Meredith[/name_u] & [name_u]Archer[/name_u] Cove}, [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Indie[/name_u] [name_f]Esther[/name_f], [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Cate[/name_f], [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Ginny[/name_f], [name_m]Arnaud[/name_m] [name_u]Fox[/name_u], {Averia [name_u]Waverly[/name_u] & Ivia Blakely}, [name_f]Elara[/name_f] [name_f]Melusine[/name_f], [name_u]Finnegan[/name_u] Elmwood, [name_u]Levi[/name_u] [name_u]Timothy[/name_u], [name_f]Elvia[/name_f] [name_u]Saige[/name_u], [name_f]Ashlyn[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f], [name_f]Liana[/name_f] [name_f]Fleur[/name_f], {Dorothy [name_u]Rayne[/name_u] & [name_f]Charlotte[/name_f] Faye}, [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Prairie[/name_u], [name_f]Odella[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u], {Fletcher [name_u]Henley[/name_u] & [name_f]Mabel[/name_f] Riley}, [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Aston[/name_m], {Griffin [name_m]Cian[/name_m] & [name_f]Tiera[/name_f] Lillie}, [name_f]Edelyn[/name_f] [name_u]Fallon[/name_u], [name_m]Emerick[/name_m] [name_m]Graham[/name_m], [name_u]Parker[/name_u] [name_f]Selia[/name_f], {Elise [name_f]Philippa[/name_f] & [name_f]Anneliese[/name_f] Pia}, [name_u]Phoenix[/name_u] [name_u]Neal[/name_u], [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m], [name_u]Bennett[/name_u] [name_u]Elias[/name_u], [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Duncan[/name_m], [name_u]Jude[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u], [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Matthias[/name_m], [name_u]George[/name_u] [name_u]Reilly[/name_u], {Theodosia [name_f]Elle[/name_f], [name_f]Dorothea[/name_f] [name_f]Belle[/name_f] & [name_f]Henrietta[/name_f] Ethel}, [name_u]Van[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u], [name_f]Arielle[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f], {Rudy [name_m]Justin[/name_m], [name_m]Xander[/name_m] [name_u]Cade[/name_u] & [name_f]Viola[/name_f] Jean}, Evaelle [name_f]Finola[/name_f], [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f], [name_f]Mia[/name_f] [name_u]Ivory[/name_u], [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Ellie[/name_f], {Evelyn [name_f]Isabella[/name_f] & [name_u]Mason[/name_u] Asher}, [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]Carter[/name_u], [name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Claire[/name_f], {Rowan [name_u]Finn[/name_u] & [name_f]Camilia[/name_f] Zoey}, {Aubree [name_f]Luna[/name_f] & [name_m]Theodore[/name_m] Evan}, [name_f]Ava[/name_f] [name_u]Skylar[/name_u], [name_f]Giselle[/name_f] [name_f]Autumn[/name_f], [name_f]Cora[/name_f] [name_u]Piper[/name_u], [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Mollie[/name_f], {Elena [name_f]Joy[/name_f] & [name_m]Caleb[/name_m] Hugo}, [name_f]Madeline[/name_f] [name_u]Remi[/name_u], [name_u]Greyson[/name_u] [name_m]Cole[/name_m], [name_f]Bella[/name_f] [name_f]Faith[/name_f], {Maya [name_f]Remember[/name_f] & [name_f]Celia[/name_f] Promise}, [name_f]Amora[/name_f] [name_u]Reign[/name_u], Ellivia [name_f]Coral[/name_f], [name_u]Hudson[/name_u] [name_m]Crew[/name_m], [name_m]Mathis[/name_m] [name_u]Zephyr[/name_u], [name_f]Amalia[/name_f] [name_f]Capri[/name_f], [name_m]Bowen[/name_m] [name_m]Rhett[/name_m], [name_f]Calla[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], [name_f]Gianna[/name_f] [name_u]Lark[/name_u], {Liam [name_m]Casper[/name_m], [name_u]Lennon[/name_u] [name_f]Rosie[/name_f] & [name_f]Laela[/name_f] Sutton}, [name_u]Delaney[/name_u] [name_f]Iris[/name_f], Chlea [name_f]Gabrielle[/name_f], [name_m]Caspian[/name_m] [name_u]Edward[/name_u], [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u], [name_u]Landon[/name_u] [name_u]Chase[/name_u], {Lincoln [name_m]Dax[/name_m], [name_m]Benson[/name_m] [name_u]Dylan[/name_u] & [name_f]Delta[/name_f] Valley}, [name_f]Evelina[/name_f] [name_u]Briar[/name_u], [name_u]Atlas[/name_u] [name_m]Fredrik[/name_m], {Gemma [name_f]Opal[/name_f] & [name_u]Onyx[/name_u] Gabriel}, [name_f]Primrose[/name_f] [name_u]Hadley[/name_u], [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Wells[/name_m], [name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Pembrook[/name_m], [name_f]Emmeline[/name_f] [name_u]Winter[/name_u], [name_u]Carson[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m], [name_f]Evie[/name_f] [name_f]Regina[/name_f], [name_u]Maverick[/name_u] [name_u]Jules[/name_u] {Holden [name_m]Link[/name_m] & [name_m]Luke[/name_m] Huxley}, [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Brody[/name_m], [name_m]Donovan[/name_m] [name_m]Field[/name_m], [name_f]Coralia[/name_f] [name_f]Elinor[/name_f], [name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Oakland[/name_u], [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Elowen[/name_f], [name_u]Jackson[/name_u] [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Beau[/name_u], [name_u]Dustin[/name_u] [name_u]Valor[/name_u], [name_u]Porter[/name_u] [name_u]Finch[/name_u], [name_u]Harry[/name_u] [name_u]Dexter[/name_u], [name_m]Turin[/name_m] [name_m]Baxter[/name_m], [name_f]Rosalia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f], [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Winslet[/name_f], [name_f]Romane[/name_f] [name_u]Dove[/name_u], [name_u]Arrow[/name_u] [name_f]Ada[/name_f], [name_u]Judah[/name_u] [name_m]Rider[/name_m], [name_m]Augustus[/name_m] [name_m]Grover[/name_m], [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Livy[/name_f], {Etta Rosane & [name_m]Cosmo[/name_m] Rogan}, [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f], [name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Edna[/name_f], [name_f]Alicia[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f], [name_u]Rohan[/name_u] [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Matt[/name_m], {Merrick [name_m]Jax[/name_m] & [name_u]Baker[/name_u] Adelina}, {Saylor [name_m]Derek[/name_m], [name_u]Story[/name_u] Novalia & [name_m]Sebastian[/name_m] Lawson}, [name_u]Logan[/name_u] [name_u]Wilder[/name_u], [name_f]Clover[/name_f] [name_f]Tilly[/name_f], {Romy [name_f]Agathe[/name_f], [name_f]Reverie[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f] & [name_f]Roselyn[/name_f] Cosima}, [name_u]Scout[/name_u] [name_u]Evergreen[/name_u], {Ronan [name_m]Otis[/name_m] & [name_u]Reese[/name_u] Audrey}, {Vincent [name_m]Osiris[/name_m] & [name_m]Evander[/name_m] Orion}, [name_u]Harmony[/name_u] [name_u]Greer[/name_u], [name_f]Fauna[/name_f] [name_f]Elliette[/name_f], [name_u]Sawyer[/name_u] [name_u]Declan[/name_u], [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Annie[/name_f], {Magnolia [name_u]Lane[/name_u], [name_m]Mulligan[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] & [name_m]Magnus[/name_m] Leander}, [name_f]Rosalind[/name_f] [name_f]Wrenly[/name_f], [name_f]Junia[/name_f] Esterlie, [name_u]Callahan[/name_u] [name_u]Reed[/name_u], [name_f]Idalina[/name_f] [name_f]Peony[/name_f], [name_f]Filia[/name_f] [name_f]Lavender[/name_f], {Maevery [name_u]Holland[/name_u] & Etherea Quill}, Evabeth [name_f]Peony[/name_f], [name_u]Skyler[/name_u] [name_u]Quest[/name_u], {Clarke Aluma & Cybelle Lumi}, [name_f]Ingrid[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u], [name_m]Finnick[/name_m] [name_u]River[/name_u], {Elspeth [name_f]Alaska[/name_f] & [name_m]Oscar[/name_m] Romeo}, [name_f]Evolet[/name_f] [name_f]Starla[/name_f], [name_u]Harland[/name_u] Fenwick, [name_m]Rhydian[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m], {Elodie [name_u]Alma[/name_u], [name_f]Astoria[/name_f] [name_f]Poem[/name_f] & [name_f]Summer[/name_f] Luma}, [name_f]Gwyneth[/name_f] [name_f]Angelina[/name_f], {Della [name_f]Bluebelle[/name_f] & [name_u]Jensen[/name_u] Sterling}, [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f], Eluna [name_f]Ceridwen[/name_f], [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m], {Anne-Gabrielle [name_f]Daphne[/name_f] & [name_m]Felix[/name_m] Callen}, [name_m]Fisher[/name_m] [name_u]Baylor[/name_u], [name_u]Sullivan[/name_u] [name_m]Rainier[/name_m], [name_u]Ashton[/name_u] [name_u]Adrian[/name_u], [name_m]Russell[/name_m] [name_u]Cody[/name_u], [name_f]Amina[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f], [name_u]Marlowe[/name_u] [name_f]Amethyst[/name_f], [name_f]Brielle[/name_f] [name_u]Poet[/name_u], [name_f]Lena[/name_f] [name_f]Blossom[/name_f], Alizea [name_f]Elaine[/name_f], [name_u]Dash[/name_u] [name_u]Calder[/name_u], [name_m]Judson[/name_m] [name_u]Cohen[/name_u], [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Justine[/name_f], {Eleonora Islee & [name_f]Ebony[/name_f] Thea}, [name_u]Maxwell[/name_u] [name_m]Henrick[/name_m], [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Loch[/name_m], [name_u]Hunter[/name_u] [name_f]Lila[/name_f], [name_m]Malik[/name_m] [name_m]Theon[/name_m], [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Michelle[/name_f], [name_u]Rylan[/name_u] [name_u]Joey[/name_u], {Amy [name_f]Sonnet[/name_f], [name_f]Colette[/name_f] [name_f]Starlight[/name_f] & [name_u]Jasper[/name_u] Amos}, [name_u]Allie[/name_u] [name_f]Christina[/name_f], {Camila [name_f]Rosamund[/name_f] & [name_f]Amelie[/name_f] Lauren}, [name_f]Kathleen[/name_f] [name_f]Posie[/name_f], [name_m]Griffith[/name_m] [name_m]Leonard[/name_m], {Simeon [name_m]Alistair[/name_m] & [name_u]Callum[/name_u] Harris}, [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Geneva[/name_f], [name_f]Azalea[/name_f] [name_f]Lacey[/name_f], {Wesley [name_u]Grey[/name_u] & [name_f]Linnea[/name_f] Juniper}, [name_u]Wyatt[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m], [name_f]Aqua[/name_f] [name_f]Jillian[/name_f], [name_u]Julian[/name_u] [name_u]Michael[/name_u], [name_m]Bauer[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], [name_f]Bria[/name_f] [name_f]Flavie[/name_f], [name_u]Romilly[/name_u] [name_u]Winslow[/name_u], {Willa [name_f]Guinevere[/name_f] & [name_f]Cleo[/name_f] Adelaide}, {Chloe [name_f]Umbria[/name_f], [name_f]Avia[/name_f] [name_u]Holly[/name_u] & [name_f]Kaia[/name_f] Danielle}, [name_u]Callan[/name_u] [name_u]Jonah[/name_u], [name_f]Delphine[/name_f] Ellana, [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Colton[/name_m], [name_f]Carmella[/name_f] [name_u]Stanley[/name_u], Tyrian [name_m]Wilbur[/name_m], [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Willem[/name_m], {Lisbeth [name_f]Martha[/name_f], [name_m]Lysander[/name_m] [name_m]Cassian[/name_m] & Lysanne Malcie}, [name_f]Margot[/name_f] [name_u]Ember[/name_u], [name_u]Jameson[/name_u] [name_u]Clifford[/name_u], [name_f]Symphony[/name_f] [name_u]Echo[/name_u], [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Bonnie[/name_f], [name_f]Eliane[/name_f] [name_f]Melody[/name_f], [name_f]Lilac[/name_f] [name_u]Mackenzie[/name_u], [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Quinton[/name_m], {Silas [name_m]Shepherd[/name_m] & [name_f]Zinnia[/name_f] Pearl}, {Ryder [name_m]Leon[/name_m] & [name_m]Roland[/name_m] Franklin}, [name_f]Vienna[/name_f] [name_u]Love[/name_u], [name_f]Arwen[/name_f] [name_f]Phyllis[/name_f], [name_f]Dottie[/name_f] [name_f]Clementine[/name_f], [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Aurelie[/name_f], [name_f]Lyra[/name_f] [name_f]Xanthe[/name_f], {Jonas [name_m]Anthony[/name_m], [name_u]Miles[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m] & [name_f]Elysia[/name_f] Bloom}, [name_f]Zelda[/name_f] [name_u]Skye[/name_u], [name_m]Gage[/name_m] [name_u]Remington[/name_u], [name_f]Allegra[/name_f] [name_u]Merry[/name_u], {Finnian [name_m]Gregory[/name_m], [name_m]Cassius[/name_m] [name_m]Woods[/name_m] & [name_m]Odin[/name_m] Hawthorn}, [name_u]Harlow[/name_u] [name_f]Runa[/name_f], {Acacia [name_u]Rue[/name_u], [name_u]Birch[/name_u] [name_m]Gilbert[/name_m] & [name_u]Sloane[/name_u] Arabella}, [name_f]Marguerite[/name_f] [name_f]Beth[/name_f], [name_u]Bodhi[/name_u] [name_u]Vaughn[/name_u], [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]Max[/name_u], [name_f]Calliope[/name_f] Rhiya, [name_f]Myriam[/name_f] [name_f]Blythe[/name_f], [name_f]Ardesia[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f], {Adler [name_u]Wilde[/name_u] & [name_f]Laura[/name_f] Wildrose}, {Isaac [name_m]Malcolm[/name_m], [name_f]Elisa[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] & [name_m]Gabe[/name_m] Oak}, {Hailey [name_f]Nika[/name_f] & [name_f]Catarina[/name_f] Demi}, [name_m]Rupert[/name_m] [name_m]Amias[/name_m], [name_f]Elina[/name_f] [name_u]Rowe[/name_u], {Zara [name_f]Mavis[/name_f], [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Abner[/name_m] & [name_m]Walden[/name_m] Rufus}, [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f], [name_u]Arizona[/name_u] [name_u]Florence[/name_u], [name_f]Idalia[/name_f] Kelvie, [name_f]Amaya[/name_f] [name_u]Jo[/name_u], [name_f]Fleurette[/name_f] [name_f]Aimee[/name_f], [name_f]Demetria[/name_f] [name_f]Ashleigh[/name_f], {Lexie [name_f]Cassia[/name_f] & [name_f]Priya[/name_f] Callie}, [name_u]Reeve[/name_u] [name_f]Maggie[/name_f], [name_f]Maddie[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f], [name_f]Valentina[/name_f] [name_u]Julie[/name_u], [name_f]Zuelia[/name_f] [name_u]Ollie[/name_u], [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Fraser[/name_m], [name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Astrid[/name_f], [name_m]Phineas[/name_m] [name_u]Rhodes[/name_u], {Macie [name_f]Eva[/name_f], [name_f]Aislin[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] & [name_f]Delilah[/name_f] Emmie}, [name_f]Xanthia[/name_f] [name_u]Bo[/name_u], [name_m]Bishop[/name_m] [name_f]Leah[/name_f], [name_u]Barrett[/name_u] [name_u]Hayes[/name_u], [name_u]Campbell[/name_u] [name_f]Mira[/name_f], {Wolfe [name_u]Denver[/name_u] & [name_f]Isabelle[/name_f] Seraphina}, {Caius [name_m]Finlo[/name_m], [name_u]Zola[/name_u] [name_f]Aoife[/name_f] & [name_m]Stellan[/name_m] Marcus}, [name_m]Oslo[/name_m] [name_u]Jamie[/name_u], [name_m]Aaron[/name_m] Lohan, [name_u]Ireland[/name_u] [name_u]Darcy[/name_u], [name_f]Darla[/name_f] [name_f]Frances[/name_f], [name_f]Hattie[/name_f] [name_f]Veronica[/name_f], {Cassiopeia [name_u]Lou[/name_u] & [name_m]Josiah[/name_m] Everest}, [name_m]Octavius[/name_m] [name_m]Iver[/name_m], [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Millie[/name_f], [name_u]Salem[/name_u] [name_u]Joseph[/name_u], [name_u]Scotland[/name_u] [name_f]Goldie[/name_f], [name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Reef[/name_m], [name_f]Jovie[/name_f] [name_f]Leonora[/name_f], [name_f]Sylvie[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u], [name_f]Juliana[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u], [name_f]Gabriella[/name_f] [name_f]Marjorie[/name_f], [name_f]Polly[/name_f] [name_f]Draya[/name_f], [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Ferelith[/name_f], {Octavia [name_f]Helene[/name_f], [name_f]Emerald[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] & [name_m]Ludwig[/name_m] Francis}, [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Calico[/name_f], [name_u]Sage[/name_u] [name_m]Lockwood[/name_m], [name_f]Wisteria[/name_f] [name_m]Rem[/name_m], [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Marleigh[/name_f], {Genova [name_f]Inez[/name_f], [name_f]Azura[/name_f] [name_u]Lake[/name_u] & Danaé Mercy}, [name_f]Nell[/name_f] [name_f]Opaline[/name_f], [name_u]Cedar[/name_u] [name_u]Zion[/name_u], [name_f]Cecily[/name_f] [name_f]Aura[/name_f], [name_f]Petra[/name_f] [name_u]Silver[/name_u], Sanfred [name_u]Will[/name_u], Winneka [name_f]Selene[/name_f], {Cadence [name_f]Antoinette[/name_f] & [name_f]Eliza[/name_f] Mathilde}, {Wade [name_m]Garrett[/name_m], [name_u]Antoine[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m] & [name_f]Mathilda[/name_f] Roxane}, [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Wayne[/name_m], {Rory [name_u]Valentine[/name_u], [name_u]Emerson[/name_u] [name_u]Arbor[/name_u] & [name_u]Linden[/name_u] Crimson}, [name_u]Charlie[/name_u] [name_u]Drew[/name_u], [name_f]Carla[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u], [name_f]Brianna[/name_f] [name_f]Gem[/name_f], [name_f]Malia[/name_f] [name_f]Faline[/name_f], [name_m]Monty[/name_m] [name_u]Beckham[/name_u], Delphée [name_f]Viviette[/name_f], {Oberon [name_u]Adan[/name_u], [name_f]Dulcia[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] & [name_u]Brett[/name_u] Kaiden}, [name_u]Quinlan[/name_u] [name_u]Shay[/name_u], [name_f]Flavia[/name_f] [name_u]Andy[/name_u], [name_f]Jaina[/name_f] [name_f]Yanelli[/name_f], [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Josh[/name_m], {Jessica [name_f]Addy[/name_f] & [name_f]Tallulah[/name_f] Grace}, [name_f]Jemima[/name_f] [name_u]Rae[/name_u], [name_f]Cassie[/name_f] [name_f]Lorelei[/name_f], [name_u]Ryan[/name_u] [name_u]Justice[/name_u], [name_f]Kira[/name_f] [name_f]Magdalena[/name_f], {Mika [name_f]Olive[/name_f] & [name_m]Ansel[/name_m] Frank}, [name_u]Connor[/name_u] [name_m]Warren[/name_m], [name_f]Lizzie[/name_f] [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Layla[/name_f] [name_u]Cali[/name_u], [name_m]Linus[/name_m] [name_m]Harold[/name_m], [name_u]Beck[/name_u] [name_u]Jay[/name_u], {Pippa [name_f]Soleil[/name_f] & [name_f]Davina[/name_f] Winnie}, [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Tiberius[/name_m], [name_f]Wilma[/name_f] [name_u]Ever[/name_u], [name_u]Vida[/name_u] [name_f]Unity[/name_f], [name_f]Brynn[/name_f] [name_f]Forsythia[/name_f], [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Mark[/name_m], [name_m]Wilson[/name_m] [name_u]Nico[/name_u], [name_m]Fintan[/name_m] [name_m]Oswald[/name_m], [name_f]Jenna[/name_f] [name_u]Arden[/name_u], [name_u]Josie[/name_u] [name_f]Ama[/name_f], [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m], [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Weston[/name_m], [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Joel[/name_m], [name_u]Quincy[/name_u] [name_u]True[/name_u], {Zura [name_u]Clove[/name_u], [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] & [name_u]Yuri[/name_u] Jack}, [name_f]Carina[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f], {Josefa [name_f]Lise[/name_f] & [name_f]Catalina[/name_f] Dali}, Riverly [name_f]Andromeda[/name_f], [name_u]Artemis[/name_u] [name_f]Vela[/name_f], [name_f]Merida[/name_f] [name_f]Talie[/name_f], [name_u]Micha[/name_u] [name_u]Sunny[/name_u], [name_u]Jade[/name_u] [name_f]Bianca[/name_f], Cassiope [name_f]Lily[/name_f], {Lachlan [name_m]Calvin[/name_m] & [name_f]Serenity[/name_f] Azula}, [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Aziel[/name_m], [name_m]Raphael[/name_m] [name_u]Maxime[/name_u], [name_u]Miller[/name_u] [name_m]Grant[/name_m], [name_f]Eowyn[/name_f] [name_u]Bliss[/name_u], [name_f]Ambrosia[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f], [name_f]Quilla[/name_f] [name_f]Valencia[/name_f], [name_m]Brant[/name_m] [name_m]Hamilton[/name_m], [name_f]Dominica[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] and [name_u]Reagan[/name_u] [name_u]Dani[/name_u], [name_f]Theolan[/name_f] Oli, [name_f]Nola[/name_f] [name_f]Theodora[/name_f], [name_u]Teddy[/name_u] [name_m]Jones[/name_m], [name_f]Sirena[/name_f] [name_u]Lynn[/name_u] and {Grecia [name_u]Darby[/name_u], [name_m]Marcellus[/name_m] [name_m]Riggs[/name_m] & [name_m]Kendrick[/name_m] Bradford}

Baby #26, #27, #28

Genders: Girls

Names: [name_f]Ottilie[/name_f] [name_f]Matilde[/name_f], [name_f]Etta[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Xanthe[/name_f] [name_f]Isolde[/name_f]

Siblings: Caleb Benjamin, Noelle Florence, [Violet Adelaide, Aster Emmeline, Reuben Atticus] [Ezra Nathaniel, Jude Gabriel] Ivy Clementine, Micah Samuel, Thora Estelle, Saoirse Pearl, Carmen Elise, Dahlia Grace, HarlowMay, [Luca August, Otto Rafael] Nancy Margaux, Honor Magnolia, Iris Genevieve, [Romilly Rose, Jonah James], [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Seth[/name_u], [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Joy[/name_f], [name_u]Louie[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m]


Baby
#29

Gender: [name_f]Girl[/name_f]

Name: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f]

Siblings: Caleb Benjamin, Noelle Florence, [Violet Adelaide, Aster Emmeline, Reuben Atticus] [Ezra Nathaniel, Jude Gabriel] Ivy Clementine, Micah Samuel, Thora Estelle, Saoirse Pearl, Carmen Elise, Dahlia Grace, HarlowMay, [Luca August, Otto Rafael] Nancy Margaux, Honor Magnolia, Iris Genevieve, [Romilly Rose, Jonah James], [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Seth[/name_u], [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Joy[/name_f], [name_u]Louie[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m], [Ottilie [name_f]Matilde[/name_f], [name_f]Etta[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Xanthe[/name_f] Isolde]