CAF #9 with Nameberry's Top 100 names in Spain!

Hola!!

LN: Fernández Gómez / [name_m]Jimenez[/name_m] Ruiz / [name_u]Diaz[/name_u] Moreno / Muñoz Alvarez / [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]

DH (71): [name_m]Hugo[/name_m], [name_m]Martin[/name_m], [name_m]Lucas[/name_m], [name_m]Mateo[/name_m], [name_m]Leo[/name_m] / [name_m]Daniel[/name_m], [name_m]Alejandro[/name_m], [name_m]Pablo[/name_m], [name_m]Manuel[/name_m], [name_m]Alvaro[/name_m]
DW (65): [name_f]Lucia[/name_f], [name_f]Sofia[/name_f], [name_f]Martina[/name_f], [name_u]Maria[/name_u], [name_f]Julia[/name_f] / [name_f]Paula[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Daniela[/name_f], [name_f]Valeria[/name_f], [name_f]Alba[/name_f] (MN: Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m], Torres [name_m]Dominguez[/name_m], [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez)

DD (37): [name_f]Sara[/name_f], [name_u]Noa[/name_u], [name_u]Carmen[/name_u], [name_f]Carla[/name_f], [name_f]Alma[/name_f] / [name_f]Claudia[/name_f], [name_f]Valentina[/name_f], [name_u]Vega[/name_u], [name_f]Lara[/name_f], [name_f]Olivia[/name_f] (LN: Father’s first surname + Mother’s first surname)
DD (35): [name_f]Mia[/name_f], [name_f]Aitana[/name_f], [name_f]Lola[/name_f], [name_f]Chloe[/name_f], [name_f]Ana[/name_f] / [name_f]Alejandra[/name_f], [name_u]Abril[/name_u], [name_f]Jimena[/name_f], [name_f]Elena[/name_f], [name_f]Laia[/name_f]
DD (33): [name_f]Adriana[/name_f], [name_f]Candela[/name_f], [name_f]Marta[/name_f], [name_f]Triana[/name_f], [name_f]Irene[/name_f] / [name_f]Vera[/name_f], [name_f]Ines[/name_f], [name_f]Carlota[/name_f], [name_f]Laura[/name_f], [name_f]Manuela[/name_f]
DD (32): [name_f]Ariadna[/name_f], [name_f]Victoria[/name_f], [name_f]Blanca[/name_f], [name_f]Marina[/name_f], [name_u]Rocio[/name_u] / [name_f]Clara[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Alicia[/name_f], [name_f]Lia[/name_f], [name_f]Leire[/name_f]


DD (37):
DH (39): [name_m]Adrian[/name_m], [name_m]David[/name_m], [name_m]Mario[/name_m], [name_m]Enzo[/name_m], [name_m]Diego[/name_m] / [name_m]Marcos[/name_m], [name_m]Izan[/name_m], [name_m]Javier[/name_m], [name_m]Marco[/name_m], [name_u]Alex[/name_u] (LN: [name_m]Gil[/name_m] [name_m]Ramirez[/name_m], Serrano [name_m]Blanco[/name_m], Molina Morales)

DS (13): [name_m]Bruno[/name_m], [name_u]Oliver[/name_u], [name_m]Miguel[/name_m], [name_m]Thiago[/name_m], [name_m]Antonio[/name_m] / [name_m]Marc[/name_m], [name_m]Carlos[/name_m], [name_u]Angel[/name_u], [name_m]Juan[/name_m], [name_m]Gonzalo[/name_m] (LN: Father’s first surname + mother’s first surname)
DS (11): [name_u]Gael[/name_u], [name_m]Sergio[/name_m], [name_m]Nicolas[/name_m], [name_u]Dylan[/name_u], [name_u]Gabriel[/name_u] / [name_m]Jorge[/name_m], [name_m]Jose[/name_m], [name_m]Adam[/name_m], [name_u]Liam[/name_u], [name_m]Eric[/name_m]
DD (9): [name_f]Celia[/name_f], [name_f]Eva[/name_f], [name_f]Gala[/name_f], [name_f]Elsa[/name_f], [name_f]Angela[/name_f] / [name_f]Amira[/name_f], [name_f]Zoe[/name_f], [name_u]Andrea[/name_u], [name_f]Ainhoa[/name_f], [name_f]Leyre[/name_f]


DD (35)
exBf (35): [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Dario[/name_m], [name_m]Hector[/name_m], [name_u]Luca[/name_u], [name_m]Iker[/name_m] / [name_m]Amir[/name_m], [name_m]Rodrigo[/name_m], [name_m]Saul[/name_m], [name_m]Victor[/name_m], [name_m]Francisco[/name_m] (LN: Suarez [name_m]Ortega[/name_m], [name_m]Delgado[/name_m] Castro, Ortiz Rubio) father of first child
DH (38): [name_m]Ivan[/name_m], [name_m]Jesus[/name_m], [name_u]Jaime[/name_u], [name_m]Aaron[/name_m], [name_m]Ruben[/name_m] / [name_m]Ian[/name_m], [name_m]Guillermo[/name_m], [name_m]Erik[/name_m], [name_m]Mohamed[/name_m], [name_m]Julen[/name_m] (LN: [name_u]Marin[/name_u] Sanz, Iglesias [name_f]Medina[/name_f], Nuñez Garrido) father of second child

DS (19): [name_m]Luis[/name_m], [name_m]Pau[/name_m], [name_m]Unai[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m], [name_m]Joel[/name_m] / [name_m]Alberto[/name_m], [name_m]Pedro[/name_m], [name_m]Raul[/name_m], [name_m]Aitor[/name_m], [name_m]Santiago[/name_m] (LN: father’s first surname + mother’s first surname)
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f], [name_f]Nerea[/name_f], [name_f]Africa[/name_f], [name_f]Ainara[/name_f], [name_f]Ona[/name_f] / [name_f]Cayetana[/name_f], [name_f]Nour[/name_f], [name_f]Luna[/name_f], [name_f]Aina[/name_f], [name_f]Iria[/name_f] (LN: father’s first surname + mother’s first surname)


DD (33)
Df (34): [name_f]Mar[/name_f], [name_f]Gabriela[/name_f], [name_f]Mara[/name_f], [name_f]Jana[/name_f], [name_f]Natalia[/name_f] / [name_f]Julieta[/name_f], [name_f]Aroa[/name_f], [name_f]Cloe[/name_f], [name_f]India[/name_f], [name_f]Helena[/name_f] (LN: Castillo [name_m]Cortes[/name_m], Lozano Guerrero, [name_m]Santos[/name_m] Cano)

DSS/DSS (6): [name_u]Rayan[/name_u], [name_m]Pol[/name_m], [name_m]Nil[/name_m], [name_u]Noah[/name_u], [name_u]Jan[/name_u] / [name_m]Asier[/name_m], [name_m]Fernando[/name_m], [name_m]Alonso[/name_m], [name_m]Matias[/name_m], [name_m]Biel[/name_m] /// [name_m]Andres[/name_m], [name_u]Axel[/name_u], [name_m]Ismael[/name_m], [name_u]Marti[/name_u], [name_m]Arnau[/name_m] / [name_m]Imran[/name_m], [name_m]Luka[/name_m], [name_m]Ignacio[/name_m], [name_u]Aleix[/name_u], [name_m]Alan[/name_m] (LN: Prieto, [name_u]Cruz[/name_u], Mendez + mother’s first surname)


DD (32)
DH (34): [name_u]Elias[/name_u], [name_m]Omar[/name_m], [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Youssef[/name_m], [name_m]Jon[/name_m] / [name_m]Teo[/name_m], [name_m]Mauro[/name_m], [name_m]Oscar[/name_m], [name_m]Cristian[/name_m], [name_m]Leonardo[/name_m] (LN: [name_m]Vidal[/name_m] Gallego, Herrera Cabrera, [name_m]Flores[/name_m] Peña)

DAD (7): [name_f]Cristina[/name_f], [name_f]Fatima[/name_f], [name_f]Lina[/name_f], [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Naia[/name_f] / [name_f]Carolina[/name_f], [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Arlet[/name_f], [name_f]Alexia[/name_f], [name_u]Elia[/name_u] (LN: father’s first surname + mother’s first surname)
DAD (4): [name_f]Greta[/name_f], [name_f]Nahia[/name_f], [name_f]Yasmin[/name_f], [name_u]Malak[/name_u], [name_f]Berta[/name_f] / [name_f]Amaia[/name_f], [name_f]Aya[/name_f], [name_f]Salma[/name_f], [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Elisa[/name_f]

1 Like

LN: [name_u]Diaz[/name_u] Moreno

DH71: [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] Diez Moreno - Hugo Diez Moreno
DW65: [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez - Julia [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez

DD37: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Carmen Diez [name_m]Ramos[/name_m]
DD35: [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Laia[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Ana Diez [name_m]Ramos[/name_m]
DD33: [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Vera[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Irene Diez [name_m]Ramos[/name_m]
DD32: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Marina Diez [name_m]Ramos[/name_m]

hugo & julia have carmen, ana, irene & marina


DD37: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Carmen Diez [name_m]Ramos[/name_m]
DH39: [name_m]David[/name_m] [name_u]Alex[/name_u] Molina Morales - David Molina Morales

DS13: [name_m]Bruno[/name_m] [name_m]Carlos[/name_m] Molina Diez - Bruno Molina Diez
DS11: [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Adam[/name_m] Molina Diez - Gabriel Molina Diez
DD9: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Leyre[/name_f] Molina Diez - Angela Molina Diez

david & carmen have bruno, gabriel & angela


DD35: [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Laia[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Ana Diez [name_m]Ramos[/name_m]
exBf35: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro - Samuel [name_m]Delgado[/name_m] Castro
DH38: [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Erik[/name_m] Iglesias [name_f]Medina[/name_f] - Ivan Iglesias [name_f]Medina[/name_f]

DS19: [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Diez - Joel [name_m]Delgado[/name_m] Diez
DD7: [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Nour[/name_f] Iglesias Diez - Isabel Iglesias Diez

samuel & ana: joel
ivan & ana: isabel


DD33: [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Vera[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Irene Diez [name_m]Ramos[/name_m]
Df34: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m] - Mara Castillo [name_m]Cortes[/name_m]

DSS6: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Alonso[/name_m] Mendez Castillo - Noah Mendez Castillo
DSS6: [name_u]Marti[/name_u] [name_m]Lukas[/name_m] Mendez Castillo - Marti Mendez Castillo

irene & mara
mara has noah & marti


DD32: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] Diez [name_m]Ramos[/name_m] - Marina Diez [name_m]Ramos[/name_m]
DH34: [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Peña - Isaac [name_m]Flores[/name_m] Peña

DAD7: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] Diez - Diana [name_m]Flores[/name_m] Diez
DAD4: [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] Diez - Yasmin [name_m]Flores[/name_m] Diez

isaac & marina: diana & yasmin

Leo [name_m]Manuel[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m] Ruiz (71) & [name_f]Martina[/name_f] [name_f]Daniela[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez (65) have:

Alma [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (37)
[name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (35)
[name_f]Marta[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (33)
[name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Lia[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (32)


Alma [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (37) & [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Izan[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m] (39) have:
[name_m]Thiago[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m] (13)
[name_m]Nicolas[/name_m] [name_m]Jose[/name_m] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m] (11)
[name_f]Celia[/name_f] [name_f]Ainhoa[/name_f] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m] (9)


Lola [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (35) & [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Amir[/name_m] Ortiz Rubio (35) have:
[name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Raul[/name_m] Ortiz [name_m]Jimenez[/name_m] (19)

Lola [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (35) & [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] [name_u]Marin[/name_u] Sanz (38) have:
[name_f]Ona[/name_f] [name_f]Nour[/name_f] [name_u]Marin[/name_u] [name_m]Jimenez[/name_m] (7)


Marta [name_f]Manuela[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (33) & [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] Lozano Guerrero (34) have:
[name_u]Rayan[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] Prieto [name_m]Jimenez[/name_m] (6)
[name_m]Andres[/name_m] [name_u]Aleix[/name_u] Prieto [name_m]Jimenez[/name_m] (6)


Bianca [name_f]Lia[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (32) & [name_m]Youssef[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m] Herrera Cabrera (34) have:
[name_f]Fatima[/name_f] [name_f]Arlet[/name_f] Herrera [name_m]Jimenez[/name_m] (7)
[name_f]Greta[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] Herrera [name_m]Jimenez[/name_m] (4)

1 Like

LN: [name_u]Diaz[/name_u] Moreno

DH (71): [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Pablo[/name_m]
DW (65): [name_f]Martina[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] (MN: Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m])

DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
DD (35): [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
DD (33): [name_f]Triana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
DD (32): [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)


DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Marco[/name_m] (LN: Serrano [name_m]Blanco[/name_m])

DS (13): [name_m]Miguel[/name_m] [name_m]Carlos[/name_m] (LN: Serrano + [name_u]Diaz[/name_u])
DS (11): [name_m]Nicolas[/name_m] [name_u]Liam[/name_u] ‘[name_u]Nico[/name_u]’ (LN: Serrano + [name_u]Diaz[/name_u])
DD (9): [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Leyre[/name_f] (LN: Serrano + [name_u]Diaz[/name_u])


DD (35) [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)

exBf (35): [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Saul[/name_m] (LN: Suarez [name_m]Ortega[/name_m]) father of first child

DH (38): [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] ‘[name_m]Ben[/name_m]’ (LN: Iglesias [name_f]Medina[/name_f]) father of second child

DS (19): [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Pedro[/name_m] ‘[name_u]Rafe[/name_u]’ (LN: Suarez + [name_u]Diaz[/name_u])
DD (7): [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Iglesias )


DD (33) [name_f]Triana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
Df (34): [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Julieta[/name_f] (LN: Castillo [name_m]Cortes[/name_m])

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Fernando[/name_m] and [name_m]Arnau[/name_m] [name_m]Luka[/name_m] ‘[name_u]Ari[/name_u]’ (LN: [name_u]Cruz[/name_u] + Castillo)


DD (32) [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] (LN: [name_u]Diaz[/name_u] + Gutierrez)
DH (34): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Leonardo[/name_m] (LN: Herrera Cabrera)

DAD (7): [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] (LN: Herrera + [name_u]Diaz[/name_u])
DAD (4): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Isabella[/name_f] (LN: Herrera + [name_u]Diaz[/name_u])

1 Like

LN: [name_m]Jimenez[/name_m] Ruiz

DH (71): [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Alvaro[/name_m]
DW (65): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez

DD (37): [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DD (35): [name_f]Aitana[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Carlota[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DD (32): [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]


DD (37): [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]

DS (13): [name_m]Thiago[/name_m] [name_m]Gonzalo[/name_m] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]
DS (11): [name_m]Sergio[/name_m] [name_m]Jorge[/name_m] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]
DD (09): [name_f]Eva[/name_f] [name_f]Ainhoa[/name_f] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]


DD (35): [name_f]Aitana[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
exBF (35): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Francisco[/name_m] Ortiz Rubio
DH (38): [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] Iglesias [name_f]Medina[/name_f]

DS (19): [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Ortiz [name_m]Jimenez[/name_m]
DD (07): [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Cayetana[/name_f] Iglesias [name_m]Jimenez[/name_m]


DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Carlota[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DF (34): [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]India[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano

DSS/DSS (06): [name_u]Rayan[/name_u] [name_m]Fernando[/name_m]/Andres [name_m]Ignacio[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u]
[name_m]Santos[/name_m]


DD (32): [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DH (34): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Teo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Peña

DAD (07): [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Alexia[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m]
DSD (07): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Amaia[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m]

1 Like

DH [71] [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Alejandro[/name_m] Muñoz Alvarez
DW [65] [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Daniela[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez

DD [37] [name_f]Carla[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] Muñoz [name_m]Ramos[/name_m]
– DH [39] [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Molina Morales
– DS [13] [name_m]Bruno[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] Molina Muñoz
– DS [11] [name_m]Nicolas[/name_m] [name_m]Jose[/name_m] Molina Muñoz
– DD [9] [name_f]Celia[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Molina Muñoz

DD [35] [name_f]Aitana[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] Muñoz [name_m]Ramos[/name_m]
– exDbf [35] [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Saul[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro
– DH [38] [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] Nuñez Garrido
– DS [19] [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Alberto[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Muñoz
– DD [7] [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Nour[/name_f] Nuñez Muñoz

DD [33] [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] Muñoz [name_m]Ramos[/name_m]
– Df [34] [name_f]Jana[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano
– SDS [6] [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Fernando[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santos[/name_m]
– SDS [6] [name_m]Luka[/name_m] [name_m]Ignacio[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santos[/name_m]

DD [32] [name_f]Ariadna[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] Muñoz [name_m]Ramos[/name_m]
– DH [34] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Cristian[/name_m] Herrera Cabrera
– ADD [7] [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Alexia[/name_f] Herrera Muñoz
– ADD [4] [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Isabella[/name_f] Herrera Muñoz

1 Like

DH: [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] Fernández Gómez
DW: [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] Torres [name_m]Dominguez[/name_m]

DD: [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] Fernandez Torres
DD: [name_f]Mia[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] Fernandez Torres
DD: [name_f]Candela[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] Fernandez Torres
DD: [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] Fernandez Torres

DD: [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] Fernandez Torres
DH: [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Molina Morales
-DS: [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Carlos[/name_m] Molina Fernandez
-DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Jorge[/name_m] Molina Fernandez
-DD: [name_f]Eva[/name_f] [name_f]Leyre[/name_f] Molina Fernandez

DD: [name_f]Mia[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] Fernandez Torres
exBF: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Francisco[/name_m] Suarez [name_m]Ortega[/name_m]
DH: [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] Nunez Garrido
-DS: [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Pedro[/name_m] Suarez Fernandez
-DD: [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] [name_m]Guillermo[/name_m] Torres

DD: [name_f]Candela[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] Fernandez Torres
Df: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]
-DSS/DSS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] & [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Luka[/name_m] Prieto Fernandez

DD: [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] Fernandez Torres
DH: [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Pena
-DAD: [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] Fernandez
-DAD: [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Amaia[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] Fernandez

1 Like

DH: [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Alejandro[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u] Moreno
DW: [name_f]Sofia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez

DD: [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DD: [name_f]Lola[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DD: [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DD: [name_f]Ariadna[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] Aria [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]

DW: [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DH: [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Marco[/name_m] Molina Morales
DS: [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Marc[/name_m] Molina [name_u]Diaz[/name_u]
DS: [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Jorge[/name_m] Molina [name_u]Diaz[/name_u]
DD: [name_f]Celia[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] Molina [name_u]Diaz[/name_u]

DW: [name_f]Lola[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
exBF: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Victor[/name_m] Suarez [name_m]Ortega[/name_m]
DH: [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Erik[/name_m] Iglesias [name_f]Medina[/name_f]
DS: [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Suarez [name_u]Diaz[/name_u]
DS: [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] Iglesias [name_u]Diaz[/name_u]

DW: [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
Df: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Aroa[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]

DSS/DSS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Fernando[/name_m] Mendez Castillo & [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] Mendez Castillo

DW: [name_f]Ariadna[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] Aria [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DH: [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Florez[/name_m] Pena

DAD: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] [name_m]Florez[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]
DAD: [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] [name_m]Florez[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]

1 Like

DH (71): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Manuel[/name_m]
DW (65): [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f]

DD (37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f]
DD (35): [name_f]Mia[/name_f] [name_f]Elena[/name_f]
DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Vera[/name_f]
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Nora[/name_f]


DD (37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f]
DH (39): [name_m]Adrian[/name_m] [name_u]Alex[/name_u]

DS (13): [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Marc[/name_m]
DS (11): [name_m]Nicolas[/name_m] [name_m]Adam[/name_m]
DD (9): [name_f]Celia[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f]


DD (35): [name_f]Mia[/name_f] [name_f]Elena[/name_f]
exBF (35): [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Victor[/name_m]
DH (38): [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Erik[/name_m]

DS (19): [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m]
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f]


DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Vera[/name_f]
DF (34): [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Cloe[/name_f]

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] / [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Luka[/name_m]


DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Nora[/name_f]
DH (34): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m]

DAD (7): [name_f]Lina[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
DAD (4): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f]

1 Like

LN: [name_u]Diaz[/name_u] Moreno

DH (71): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Alvaro[/name_m]
DW (65): [name_u]Maria[/name_u] [name_f]Daniela[/name_f] (MN: Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m])

DD (37): [name_f]Carla[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
DD (35): [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez

DD (37): [name_f]Carla[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Izan[/name_m] (LN: Serrano [name_m]Blanco[/name_m])

DS (13): [name_m]Bruno[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] Serrano [name_u]Diaz[/name_u]
DS (11): [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Jose[/name_m] Serrano [name_u]Diaz[/name_u]
DD (9): [name_f]Celia[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Serrano [name_u]Diaz[/name_u]

DD (35): [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
exBf (35): [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] (LN: [name_m]Delgado[/name_m] Castro) father of first child
DH (38): [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] (LN: Iglesias [name_f]Medina[/name_f]) father of second child

DS (19): [name_m]Unai[/name_m] [name_m]Pedro[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]
DD (7): [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] Iglesias [name_u]Diaz[/name_u]

DD (33) [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
Df (34): [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Helena[/name_f](LN: Lozano Guerrero)

DSS/DSS (6): [name_u]Rayan[/name_u] [name_m]Fernando[/name_m] Prieto Lozano /// [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Ignacio[/name_m] Prieto Lozano

DD (32) [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] Gutierrez
DH (34): [name_m]Omar[/name_m] [name_m]Teo[/name_m] (LN: [name_m]Vidal[/name_m] Gallego)

DAD (7): [name_f]Fatima[/name_f] [name_f]Arlet[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]
DAD (4): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Amaia[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]

1 Like

LN: Fernández Gómez / Jimenez Ruiz / DiazMoreno / Muñoz Alvarez / Romero Alonso

DH (71): [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] Fernández Gómez
DW (65): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Daniela[/name_f] Gutierrez Fernández

DD (37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] Fernández Gutierrez
DD (35): [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] Fernández Gutierrez
DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] Fernández Gutierrez
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Lia[/name_f] Fernández Gutierrez

DD (37):
DH (39): [name_m]David[/name_m] [name_m]Marcos[/name_m] Molina Morales

DS (13): [name_m]Miguel[/name_m] [name_m]Carlos[/name_m] Molina Fernández
DS (11): [name_m]Sergio[/name_m] [name_m]Jose[/name_m] Molina Fernández
DD (9): [name_f]Celia[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] Molina Fernández

DD (35)
exBf (35): [name_m]Hector[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] Suarez [name_m]Ortega[/name_m] father of first child
DH (38): [name_m]Jesus[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] Nuñez Garrido father of second child

DS (19): [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Alberto[/name_m] Suarez Fernández
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Cayetana[/name_f] Nuñez Fernández

DD (33)
Df (34): [name_f]Jana[/name_f] [name_f]Cloe[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Alonso[/name_m] Mendez Castillo/Andres [name_m]Luka[/name_m] Mendez Castillo

DD (32)
DH (34): [name_m]Omar[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Vidal[/name_m] Gallego

DAD (7): [name_f]Cristina[/name_f] [name_f]Arlet[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] Fernández
DAD (4): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Amaia[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] Fernández

1 Like

LN: [name_u]Diaz[/name_u] Moreno

DH (71): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Alejandro[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]
DW (65): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Valeria[/name_f] Torres [name_m]Dominguez[/name_m]

DD (37): [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (35): [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (32): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres


DD (37): [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (39): [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Marcos[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]
– DS (13): [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Juan[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
– DS (11): [name_m]Nicolas[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
– DD (9): [name_f]Eva[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Serrano [name_m]Romero[/name_m]


DD (35): [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
exBF (35): [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Francisco[/name_m] Ortiz Rubio
DH (38): [name_m]Jesus[/name_m] [name_m]Erik[/name_m] [name_u]Marin[/name_u] Sanz
– DS (19): [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Ortiz [name_m]Romero[/name_m]
– DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Nour[/name_f] [name_u]Marin[/name_u] [name_m]Romero[/name_m]


DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DF (34): [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Julieta[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]
– DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Castillo & [name_u]Marti[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Castillo


DD (32): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (34): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Peña
– DAD (7): [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
– DAD (4): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]

1 Like

DH (71): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]
DW (65): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m] (Maiden Name: Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m])

DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (35): [name_f]Mia[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Carlota[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (32): [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez

Lucas & [name_f]Lucia[/name_f]: [name_f]Alma[/name_f], [name_f]Mia[/name_f], [name_f]Adriana[/name_f] & [name_f]Marina[/name_f]


DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]

DS (13): [name_m]Miguel[/name_m] [name_m]Carlos[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DS (11): [name_m]Sergio[/name_m] [name_m]Adam[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DS (9): [name_f]Eva[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Serrano [name_m]Romero[/name_m]

Alma & [name_m]Diego[/name_m]: [name_m]Miguel[/name_m], [name_m]Sergio[/name_m] & [name_f]Eva[/name_f]


DD (35): [name_f]Mia[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
exBf (35): [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] Ortiz Rubio
DH (38): [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] Iglesias [name_f]Medina[/name_f]

DS (19): [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Ortiz [name_m]Romero[/name_m]
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] Iglesias [name_m]Romero[/name_m]

Dario & [name_f]Mia[/name_f]: [name_m]Joel[/name_m]
Ivan & [name_f]Mia[/name_f]: [name_f]Isabel[/name_f]


DD (33): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Carlota[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DF (34): [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Julieta[/name_f] Lozano Guerrero

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Alonso[/name_m] & [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Luka[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Lozano

Adriana & [name_f]Natalia[/name_f]
Natalia: [name_u]Noah[/name_u] & [name_m]Andres[/name_m]


DD (32): [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH (34): [name_m]Omar[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Vidal[/name_m] Gallego

DAD (7): [name_f]Lina[/name_f] [name_f]Alexia[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DAD (4): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Isabella[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]

Marina & [name_m]Omar[/name_m]: [name_f]Lina[/name_f] & [name_f]Greta[/name_f]

1 Like

DH (71): [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m] - Hugo [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]
DW (65): [name_u]Maria[/name_u] [name_f]Daniela[/name_f] Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m] - Maria Gutierrez Navaro

DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Alma [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (35): [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Lola [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Marta [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Blanca [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez

Hugo & [name_u]Maria[/name_u] with [name_f]Alma[/name_f], [name_f]Lola[/name_f], [name_f]Marta[/name_f], and [name_f]Blanca[/name_f]


DD (37): [name_f]Alma[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Alma [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Marcos[/name_m] Molina Morales - Diego Molina Morales

DS (13): [name_m]Thiago[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] Molina [name_m]Romero[/name_m] - Thiago Molina [name_m]Romero[/name_m]
DS (11): [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Jose[/name_m] Molina [name_m]Romero[/name_m] - Gabriel Molina [name_m]Romero[/name_m]
DD (9): [name_f]Celia[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Molina [name_m]Romero[/name_m] - Celia Molina [name_m]Romero[/name_m]

Alma & [name_m]Diego[/name_m] with [name_m]Thiago[/name_m], [name_u]Gabriel[/name_u], and [name_f]Celia[/name_f]


DD (35): [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Jimena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Lola [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
exBF (35): [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro - Dario [name_m]Delgado[/name_m] Castro
DH (38): [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] Nuñez Garrido - Jaime Nuñez Garrido

DS (19): [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] - Rafael [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Cayetana[/name_f] Nuñez [name_m]Romero[/name_m] - Isabel Nuñez [name_m]Romero[/name_m]

Lola & ex [name_m]Dario[/name_m] with [name_m]Rafael[/name_m]
[name_f]Lola[/name_f] & [name_u]Jaime[/name_u] with [name_f]Isabel[/name_f]


DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Marta [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
Df (34): [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano - Gabriela [name_m]Santos[/name_m] Cano

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Alonso[/name_m] Mendez [name_m]Santos[/name_m] - Noah Mendez [name_m]Santos[/name_m] // [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Ignacio[/name_m] Mendez [name_m]Santos[/name_m] - Andres Mendez [name_m]Santos[/name_m]

Marta & [name_f]Gabriela[/name_f] with stepsons [name_u]Noah[/name_u] & [name_m]Andres[/name_m]


DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez - Blanca [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH (34): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Peña - Elias [name_m]Flores[/name_m] Peña

DAD (7): [name_f]Lina[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] - Lina [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DAD (4): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Aya[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] - Yasmin [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]

Blanca & [name_u]Elias[/name_u] with adopted daughters [name_f]Lina[/name_f], and [name_f]Yasmin[/name_f]

1 Like

LN: [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]

DH (71): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Alejandro[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]
DW (65): [name_f]Martina[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] Torres [name_m]Dominguez[/name_m]

DD (37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (35): [name_f]Mia[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (33): [name_f]Candela[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres

DD (37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]

DS (13): [name_m]Bruno[/name_m] [name_m]Gonzalo[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DS (11): [name_u]Gael[/name_u] [name_u]Liam[/name_u] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DD (9): [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] Serrano [name_m]Romero[/name_m]

DD (35) [name_f]Mia[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_m]Romero[/name_m] Torres
exBf (35): [name_m]Iker[/name_m] [name_m]Francisco[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] father of first child
DH (38): [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] [name_u]Marin[/name_u] Sanz father of second child

DS (19): [name_m]Pau[/name_m] [name_m]Aitor[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DD (7): [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] [name_u]Marin[/name_u] [name_m]Romero[/name_m]

DD (33) [name_f]Candela[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
Df (34): [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano

DSS/DSS (6): [name_m]Nil[/name_m] [name_m]Matias[/name_m] /// [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Imran[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santos[/name_m]

DD (32) [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (34): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Vidal[/name_m] Gallego

DAD (7): [name_f]Lina[/name_f] [name_f]Arlet[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DAD (4): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Salma[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]

1 Like

DH(71): [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Alejandro[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u] Moreno
DW(65): [name_f]Lucia[/name_f]-[name_u]Maria[/name_u] [name_f]Valeria[/name_f] Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m]

DD(37): [name_u]Noa[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]
DD(35): [name_f]Mia[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]
DD(33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Carlota[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]
DD(32): [name_f]Ariadna[/name_f] [name_f]Nora[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]


Noa [name_f]Valentina[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]

 • DH(39): [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] [name_m]Gil[/name_m] [name_m]Ramirez[/name_m]
  – DS(13): [name_m]Thiago[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] [name_m]Gil[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]
  – DS (11): [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Jorge[/name_m] [name_m]Gil[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]
  – DD(9): [name_f]Celia[/name_f] [name_f]Amira[/name_f] [name_m]Gil[/name_m] [name_u]Diaz[/name_u]

Mia [name_f]Alejandra[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]

 • exBf(35): [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Saul[/name_m] Ortiz Rubio
 • DH(38): [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] Nunez Garrido
  – DS(19): [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Ortiz [name_u]Diaz[/name_u]
  – DD(7): [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] Nunez [name_u]Diaz[/name_u]

Marta [name_f]Carlota[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]

 • Df(34): [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]
  – DSS/DSS(6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] and [name_m]Ismael[/name_m] [name_m]Ignacio[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Castillo

Ariadna [name_f]Nora[/name_f] [name_u]Diaz[/name_u] [name_m]Navarro[/name_m]

 • DH(34): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Teo[/name_m] Herrera Cabrera
  – DAD(7): [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] Herrera [name_u]Diaz[/name_u]
  – DAD(4): [name_f]Nahia[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] Herrera [name_u]Diaz[/name_u]
1 Like

LN: [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]

DH: [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Pablo[/name_m]
DW: [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] (Gutierrez [name_m]Navarro[/name_m])

DD: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD: [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD: [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Inez[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DD: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez

DD: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH: [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Molina Morales
-DS: [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Carlos[/name_m] Molina [name_m]Romero[/name_m]
-DS: [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Jorge[/name_m] Molina [name_m]Romero[/name_m]
-DD: [name_f]Eva[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Molina [name_m]Romero[/name_m]

DD: [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
exBf: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro
-DS: [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DH: [name_m]Ruben[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] [name_u]Marin[/name_u] Sanz
-DD: [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] [name_u]Marin[/name_u] [name_m]Romero[/name_m]

DD: [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Inez[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
Dgf: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Julieta[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]
-DSS/DSS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] / [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Luka[/name_m] Mendez Castillo

DD: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Gutierrez
DH: [name_m]Omar[/name_m] [name_m]Cristian[/name_m] Herrera Cabrera
-DAD: [name_f]Lina[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] Herrera [name_m]Romero[/name_m]
-DAD: [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Amaia[/name_f] Herrera [name_m]Romero[/name_m]

1 Like

DH (71): [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Pablo[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m]
DW (65): [name_u]Maria[/name_u] [name_f]Valeria[/name_f] Torres [name_m]Dominguez[/name_m]

DD (37): [name_f]Carla[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (35): [name_f]Ana[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres


DD (37): [name_f]Carla[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (39): [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Marcos[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]

DS (13): [name_m]Antonio[/name_m] [name_m]Gonzalo[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DS (11): [name_u]Gabriel[/name_u] [name_m]Jorge[/name_m] Serrano [name_m]Romero[/name_m]
DD (9): [name_f]Eva[/name_f] [name_f]Amira[/name_f] Serrano [name_m]Romero[/name_m]


DD (35): [name_f]Ana[/name_f] [name_u]Abril[/name_u] [name_m]Romero[/name_m] Torres
ExBF (35): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Francisco[/name_m] Ortiz Rubio
DH (38): [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] Nuñez Garrido

DS (19): [name_m]Luis[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] Ortiz [name_m]Romero[/name_m]
DD (7): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Luna[/name_f] Nuñez [name_m]Romero[/name_m]
__
DD (33): [name_f]Marta[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (34): [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano

DSS/DSS (6): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] Mendez [name_m]Santos[/name_m] and [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] Mendez [name_m]Santos[/name_m]


DD (32): [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres
DH (34): [name_m]Omar[/name_m] [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Peña

DAD (7): [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Alexia[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]
DAD (4): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Elisa[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m]

1 Like

DH71: [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Manuel[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m] Ruiz
DW65: [name_f]Martina[/name_f] [name_f]Alba[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] Vazquez
DD37: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Lara[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
-DH39: [name_m]Enzo[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m]
-DS13: [name_m]Thiago[/name_m] [name_m]Juan[/name_m] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]
-DS11: [name_m]Nicolas[/name_m] [name_m]Jose[/name_m] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]
-DD9: [name_f]Eva[/name_f] [name_u]Andrea[/name_u] Serrano [name_m]Jimenez[/name_m]
DD35: [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Alejandra[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
-exBF35: [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro
-DS19: [name_m]Luis[/name_m] [name_m]Santiago[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m]
-DH38: [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] Iglesias [name_f]Medina[/name_f]
-DD7: [name_f]Nerea[/name_f] [name_f]Cayetana[/name_f] Iglesias [name_m]Jimenez[/name_m]
DD33: [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Manuela[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
-fiancee34: [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] Castillo [name_m]Cortes[/name_m]
-stepDS/DS6: [name_u]Rayan[/name_u] [name_m]Matias[/name_m] Prieto Castillo and [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Luka[/name_m] Prieto Castillo
DD32: [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Jimenez[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
-DH34: [name_m]Jon[/name_m] [name_m]Cristian[/name_m] [name_m]Vidal[/name_m] Gallego
-aDD7: [name_f]Cristina[/name_f] [name_u]Elia[/name_u] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m]
-aDD4: [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Salma[/name_f] [name_m]Vidal[/name_m] [name_m]Jimenez[/name_m]

1 Like

DH: [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Alvaro[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] [name_m]Alonso[/name_m] (71)
DW: [name_f]Sofia[/name_f] [name_f]Valeria[/name_f] Torres [name_m]Dominguez[/name_m] “[name_f]Sofie[/name_f]” (65)

DD: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (37)
DD: [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (35)
DD: [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres “[name_f]Ada[/name_f]” (33)
DD: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (32)

Mateo & [name_f]Sofie[/name_f] with [name_u]Carmen[/name_u], [name_f]Lola[/name_f], [name_f]Ada[/name_f], and [name_f]Marina[/name_f]


DW: [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (37)
DH: [name_m]Diego[/name_m] [name_m]Izan[/name_m] Serrano [name_m]Blanco[/name_m] (39)

DS: [name_m]Bruno[/name_m] [name_u]Angel[/name_u] Serrano [name_m]Romero[/name_m] (13)
DS: [name_m]Nicolas[/name_m] [name_u]Liam[/name_u] Serrano [name_m]Romero[/name_m] “[name_u]Nico[/name_u]” (11)
DD: [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] Serrano [name_m]Romero[/name_m] “[name_f]Elsie[/name_f]” (9)

Carmen & [name_m]Diego[/name_m] with [name_m]Bruno[/name_m], [name_u]Nico[/name_u], and [name_f]Elsie[/name_f]


DW: [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Elena[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (35)
DexBf: [name_m]Hector[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_m]Dario[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] Castro (35)
DH: [name_u]Jaime[/name_u] [name_m]Guillermo[/name_m] [name_u]Marin[/name_u] Sanz (38)

DS: [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Aitor[/name_m] [name_m]Delgado[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] “[name_u]Rafe[/name_u]” (19)
DD: [name_f]Ainara[/name_f] [name_f]Iria[/name_f] [name_u]Marin[/name_u] [name_m]Romero[/name_m] (7)

Lola & [name_m]Hector[/name_m] with [name_u]Rafe[/name_u]
[name_f]Lola[/name_f] & [name_u]Jaime[/name_u] with [name_f]Ainara[/name_f]


Df: [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres “[name_f]Ada[/name_f]” (33)
Df: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Julieta[/name_f] [name_m]Santos[/name_m] Cano (34)

DSS/DSS: [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Asier[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] & [name_u]Axel[/name_u] [name_m]Luka[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] (6)

Ada & [name_f]Mara[/name_f] with [name_u]Noah[/name_u] and [name_u]Axel[/name_u]


DW: [name_f]Marina[/name_f] [name_f]Leire[/name_f] [name_m]Romero[/name_m] Torres (32)
DH: [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Teo[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] Pena “[name_u]Eli[/name_u]” (34)

DAD: [name_f]Naia[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] (7)
DAD: [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Aya[/name_f] [name_m]Flores[/name_m] [name_m]Romero[/name_m] (4)

Marina & [name_u]Eli[/name_u] with [name_f]Naia[/name_f] and [name_f]Greta[/name_f]

1 Like