Clunky Names with Sweet Nicknames

I’m in need of longer or clunky names with short, sweet or spunky nicknames.

Think [name_f]Maxine[/name_f] with the nn [name_u]Max[/name_u].
[name_f]Joanna[/name_f] nn [name_u]Josie[/name_u].

Stuff like that. Thank you!

[name_f]Winnifred[/name_f] nn [name_f]Winnie[/name_f]
[name_f]Henrietta[/name_f] nn [name_f]Hattie[/name_f]
[name_f]Clementine[/name_f] nn [name_u]Clemmie[/name_u]
[name_f]Josephine[/name_f] nn [name_u]Josie[/name_u]

[name_f]Penelope[/name_f] - [name_u]Penny[/name_u]
[name_f]Seraphina[/name_f] - [name_f]Sera[/name_f]
[name_u]Eloise[/name_u] - [name_f]Ellie[/name_f]
[name_f]Abigail[/name_f] - [name_u]Abby[/name_u]
[name_f]Genevieve[/name_f] - [name_f]Genny[/name_f]
[name_f]Lauretta[/name_f] - [name_f]Etta[/name_f]

[name_f]Mildred[/name_f] and [name_f]Millie[/name_f]
[name_f]Minerva[/name_f] and [name_f]Minnie[/name_f]
[name_f]Miranda[/name_f] and [name_f]Merry[/name_f]
[name_f]Agatha[/name_f] and Taggie
[name_f]Sybil[/name_f] and [name_f]Sibbie[/name_f]

Wilelhmina nn [name_f]Willa[/name_f]
[name_f]Theodora[/name_f] nn [name_u]Teddy[/name_u]
[name_f]Dorothea[/name_f] nn [name_f]Thea[/name_f] or [name_f]Dottie[/name_f]