Create A School District - ISD 123 | Greenwood Elementary - 1st Grade

Greenwood Elementary - 4th Grade

Mr. [name_m]Hadrian[/name_m] [name_m]Obadiah[/name_m] Tipka

[name_m]Abraham[/name_m], [name_f]Anais[/name_f] [name_f]Maisie[/name_f] (Siblings [name_u]Alex[/name_u] in Kindergarten & [name_u]Arthur[/name_u] in 4th Grade)
[name_m]Arnold[/name_m], [name_u]Wyatt[/name_u] [name_m]Severus[/name_m] (Sibling [name_f]Primrose[/name_f] in 4th Grade)
Baskett, [name_u]Wilder[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m] (Siblings [name_u]Sawyer[/name_u] in 3rd Grade & [name_u]Eli[/name_u] at First Steps Preschool Panther Room)
[name_m]Bruce[/name_m], [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Yannick[/name_m] nn [name_u]Matty[/name_u]
Bywater, [name_f]Eliana[/name_f] [name_f]Araminta[/name_f] (Siblings [name_u]Henry[/name_u] in Kindergarten & [name_f]Olivia[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
[name_m]Cagney[/name_m], [name_f]Oleana[/name_f] [name_f]Liliane[/name_f] (Siblings [name_u]Harper[/name_u] in 3rd Grade & [name_u]Presley[/name_u] at First Steps Preschool Dolphin Room)
Craft, [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Justus[/name_m] (Sibling [name_f]Calla[/name_f] in 3rd Grade)
[name_f]Dee[/name_f], [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Archer[/name_u] (Siblings [name_f]Juno[/name_f] at [name_u]Happy[/name_u] Trails Daycare Toddler [name_u]Winter[/name_u] Room & [name_f]Thea[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_m]Mountain[/name_m] Room)
[name_m]Ewing[/name_m], [name_f]Gabriella[/name_f] [name_u]Love[/name_u] (Sibling [name_u]Kenzie[/name_u] in 4th Grade)
[name_m]Figueroa[/name_m], [name_u]Finley[/name_u] [name_f]Louisa[/name_f]
Huff, [name_u]Penn[/name_u] [name_m]Wystan[/name_m]
Labonte, [name_u]Hendrix[/name_u] [name_u]Baker[/name_u] (Siblings [name_f]Ellie[/name_f] in 4th Grade & [name_u]Julian[/name_u] at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
McIntosh, [name_f]Livia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] (Siblings [name_u]Evan[/name_u] in 4th Grade, NAME at Century Middle 7th Grade, & NAME at Grandview [name_u]East[/name_u] 10th Grade)
[name_f]Miranda[/name_f], [name_u]Hayden[/name_u] [name_f]Minnie[/name_f]
[name_m]Nash[/name_m], [name_u]Easton[/name_u] [name_m]Waldo[/name_m] (Sibling [name_u]Billie[/name_u] in 3rd Grade)
[name_f]Pennington[/name_f], [name_f]Arabella[/name_f] [name_u]Piper[/name_u] (Siblings [name_u]Marlowe[/name_u] and [name_u]Orion[/name_u] in 5th Grade & NAME at Century Middle 8th Grade)
[name_m]Perez[/name_m], [name_m]Laszlo[/name_m] [name_m]Richard[/name_m]
Short, [name_m]Luther[/name_m] [name_m]Mark[/name_m]
[name_m]Ward[/name_m], [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] (Siblings [name_u]Charlie[/name_u] in 5th Grade & NAME at Century Middle 7th Grade)
[name_u]Whitney[/name_u], [name_f]Maelys[/name_f] [name_f]Maren[/name_f] (Siblings [name_m]Kellen[/name_m] in 4th Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, & NAME in 8th Grade)
[name_m]Wong[/name_m], [name_m]Rafferty[/name_m] [name_m]Peter[/name_m]

Miss [name_f]Cecilia[/name_f] [name_u]Vida[/name_u] Tomassoni

[name_m]Alford[/name_m], [name_m]Pierce[/name_m] [name_u]Sullivan[/name_u]
Archeron, [name_f]Amelie[/name_f] [name_f]Willa[/name_f] (Siblings [name_f]Penelope[/name_f] in 3rd Grade & [name_f]Esme[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
[name_m]Beals[/name_m], [name_u]Kayden[/name_u] [name_m]Bronx[/name_m] (Siblings [name_u]Sidney[/name_u] in 3rd Grade, [name_m]Ky[/name_m] in 5th Grade, & [name_u]Paisley[/name_u] at First Steps Preschool Dolphin Room)
Brickley, [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Jaxton[/name_m] (Siblings [name_u]Jade[/name_u] in 3rd Grade & [name_f]Elodie[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_m]Buchanan[/name_m], [name_f]Valencia[/name_f] [name_f]Libi[/name_f] (Siblings [name_f]Rosalie[/name_f] in 3rd Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, NAME in 8th Grade, & NAME at Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
Byers, [name_u]Arden[/name_u] [name_f]Evangeline[/name_f]
Foss, [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] (Siblings [name_u]Charlie[/name_u] in Kindergarten & [name_m]Ronan[/name_m] in 4th Grade)
[name_m]Hartman[/name_m], [name_m]Dashiell[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] nn [name_u]Dash[/name_u]
[name_u]Henry[/name_u], [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Bear[/name_m] (Sibling [name_u]Vivian[/name_u] in 4th Grade)
[name_m]Hogan[/name_m], [name_f]Electra[/name_f] [name_f]Ashlyn[/name_f]
Hull, [name_f]Ottilie[/name_f] [name_f]Leonora[/name_f] (Siblings [name_u]Leo[/name_u] in 4th Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, & NAME at Century Middle 8th Grade)
Kallis, [name_u]Rowan[/name_u] [name_u]Dexter[/name_u] (Siblings [name_m]Lysander[/name_m] in Kindergarten & [name_f]Violet[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
Kritikos, [name_f]Linnea[/name_f] [name_f]Adele[/name_f] (Siblings [name_f]Lucia[/name_f] in Kindergarten & [name_f]Eliana[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_m]Mountain[/name_m] Room)
[name_f]Luna[/name_f], [name_f]Analia[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]
[name_u]Lynn[/name_u], [name_u]Declan[/name_u] [name_u]Arrow[/name_u] (Sibling [name_u]Ellis[/name_u] in 3rd Grade)
[name_m]Maynard[/name_m], [name_f]Liliana[/name_f] [name_f]Cassia[/name_f] (Siblings [name_f]Kylie[/name_f] in 4th Grade, NAME at Century Middle 7th Grade, & NAME at Grandview [name_u]East[/name_u] 10th Grade)
Middleton, [name_u]Archer[/name_u] [name_m]Eben[/name_m] nn [name_m]Archie[/name_m] (Siblings [name_u]Evelyn[/name_u], [name_u]Elliott[/name_u], and [name_f]Eloise[/name_f] in 2nd Grade)
Mooney, [name_f]Cressida[/name_f] [name_f]Louisa[/name_f] nn Cress
[name_m]Richard[/name_m], [name_m]Slater[/name_m] [name_m]Ruben[/name_m] (Siblings [name_u]Piper[/name_u] in 5th Grade & NAME at Century Middle 7th Grade)
Sykes, [name_f]Juliette[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] (Sibling [name_f]Grace[/name_f] in 4th Grade)

Ms. [name_f]Vivienne[/name_f] [name_f]Viveca[/name_f] Urdahl

Ayers, [name_u]Ellington[/name_u] [name_u]Cato[/name_u] (Sibling [name_u]Quinlan[/name_u] in 4th Grade)
Batson, [name_f]Caylee[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f] (Sibling [name_f]Flora[/name_f] in 4th Grade & [name_f]Arabelle[/name_f] at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_u]Baylor[/name_u], [name_u]Holden[/name_u] [name_m]Teton[/name_m] (Siblings [name_m]Theodore[/name_m] in 3rd Grade & [name_u]August[/name_u] at The Learning Tree Preschool [name_m]Mountain[/name_m] Room)
[name_m]Dominguez[/name_m], [name_u]Owen[/name_u] McCoy
[name_m]Dunn[/name_m], [name_f]Clover[/name_f] [name_f]Liluri[/name_f] (Siblings [name_f]Verity[/name_f] in 5th Grade & NAME at Century Middle 7th Grade)
Edgell, [name_m]Zayden[/name_m] [name_m]Desmond[/name_m] (Siblings [name_u]Miles[/name_u] in 3rd Grade & [name_u]Luca[/name_u] at First Steps Preschool Dolphin Room)
Foreman, [name_m]Giles[/name_m] [name_m]Ansel[/name_m]
Kramer, [name_m]Kylo[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] (Siblings [name_u]Maverick[/name_u] in 4th Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, & NAME in 8th Grade)
Lamb, [name_f]Esmeralda[/name_f] [name_f]Lilias[/name_f] (Siblings [name_f]Cornelia[/name_f] in Kindergarten & [name_f]Adelaide[/name_f] in 4th Grade)
[name_u]Mack[/name_u], [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Zeppelin[/name_u]
[name_u]Mendoza[/name_u], [name_u]Paxton[/name_u] [name_m]Malcolm[/name_m] (Siblings [name_m]Orson[/name_m] in Kindergarten & [name_f]Ivy[/name_f] in 4th Grade)
[name_u]Montgomery[/name_u], [name_f]Eulalia[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f]
[name_u]Morgan[/name_u], [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Alexandra[/name_f] (Siblings [name_u]Sawyer[/name_u] in 5th Grade & NAME at Century Middle 7th Grade)
Ramberg, [name_f]Seraphina[/name_f] [name_u]Tiernan[/name_u] (Siblings [name_f]Cecily[/name_f] in Kindergarten & [name_u]Archer[/name_u] in 4th Grade)
[name_u]Reid[/name_u], [name_u]Asa[/name_u] [name_u]Brooks[/name_u]
[name_u]Rice[/name_u], [name_m]Sayer[/name_m] [name_m]Dominick[/name_m] (Siblings [name_u]Zeke[/name_u] in 4th Grade, NAME at Century Middle 7th Grade, & NAME at Grandview [name_u]East[/name_u] 10th Grade)
Rodgers, [name_f]Verity[/name_f] [name_f]Ella[/name_f] (Siblings [name_f]Cleo[/name_f] in 4th Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, & NAME in 8th Grade)
[name_m]Roman[/name_m], [name_f]Mirabella[/name_f] [name_f]Eve[/name_f]
Skuse, [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] (Siblings [name_m]Cian[/name_m] in 3rd Grade & [name_f]Iris[/name_f] at First Steps Preschool Panther Room)
Weeks, [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Alessandra[/name_f] (Sibling [name_u]Rowan[/name_u] in 4th Grade)
Workman, [name_m]Weston[/name_m] [name_u]Bowie[/name_u] (Siblings [name_u]Flynn[/name_u] in 4th Grade, NAME at Century Middle 6th Grade, & NAME in 8th Grade)

Mr [name_u]Julian[/name_u] Tipka
[name_f]Maisie[/name_f] [name_m]Abraham[/name_m]
[name_m]Marcus[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m]
[name_m]Nicholas[/name_m] Baskett
[name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Bruce[/name_m]
[name_f]Eliana[/name_f] Bywater
[name_f]Bella[/name_f] [name_m]Cagney[/name_m]
[name_m]Brody[/name_m] Craft
[name_m]Nathaniel[/name_m] [name_f]Dee[/name_f]
[name_f]Cara[/name_f] [name_m]Ewing[/name_m]
[name_f]Imala[/name_f] [name_m]Figueroa[/name_m]
[name_u]Benjamin[/name_u] Huff
[name_m]Simon[/name_m] Labonte
[name_f]Victoria[/name_f] McIntosh
[name_u]Hayden[/name_u] [name_f]Miranda[/name_f]
[name_u]Easton[/name_u] [name_m]Nash[/name_m]
[name_f]Gigi[/name_f] [name_f]Pennington[/name_f]
[name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Perez[/name_m]
[name_m]Ewan[/name_m] Short
[name_f]Ava[/name_f] [name_m]Ward[/name_m]
[name_f]Maren[/name_f] [name_u]Whitney[/name_u]
[name_m]Peter[/name_m] [name_m]Wong[/name_m]

Miss [name_f]Giuliana[/name_f] Tomassoni
[name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Alford[/name_m]
[name_f]Rosie[/name_f] Archeron
[name_u]Kayden[/name_u] [name_m]Beals[/name_m]
[name_m]Atticus[/name_m] Brickley
[name_u]Presley[/name_u] [name_m]Buchanan[/name_m]
[name_f]Alexandra[/name_f] Byers
[name_m]Colin[/name_m] Foss
[name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Hartman[/name_m]
[name_m]Xander[/name_m] [name_u]Henry[/name_u]
[name_f]Gabriella[/name_f] [name_m]Hogan[/name_m]
[name_f]Natalia[/name_f] Hull
[name_m]Brendan[/name_m] Kallis
[name_f]Linnea[/name_f] Kritikos
[name_f]Valentina[/name_f] [name_f]Luna[/name_f]
[name_u]Dakota[/name_u] [name_m]Maynard[/name_m]
[name_u]Griffin[/name_u] Middleton
[name_f]Winona[/name_f] Mooney
[name_u]Dallas[/name_u] [name_m]Richard[/name_m]
[name_f]Juliette[/name_f] Sykes

Ms [name_f]Vivienne[/name_f] Urdahl
[name_u]Palmer[/name_u] Ayers
[name_f]Caylee[/name_f] Batson
[name_u]Holden[/name_u] [name_u]Baylor[/name_u]
[name_u]Owen[/name_u] [name_m]Dominguez[/name_m]
[name_f]Clover[/name_f] [name_m]Dunn[/name_m]
[name_m]Desmond[/name_m] Edgell
[name_m]Ansel[/name_m] Foreman
[name_u]Cody[/name_u] Kramer
[name_u]Antonia[/name_u] Lamb
[name_u]Declan[/name_u] [name_u]Mack[/name_u]
[name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Mendoza[/name_u]
[name_f]Celia[/name_f] [name_u]Montgomery[/name_u]
[name_u]Nicola[/name_u] [name_u]Morgan[/name_u]
[name_u]Tiernan[/name_u] Ramberg
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Reid[/name_u]
[name_m]Colton[/name_m] [name_u]Rice[/name_u]
[name_f]Ella[/name_f] Rodgers
[name_f]Shevonne[/name_f] [name_m]Roman[/name_m]
[name_m]Nathaniel[/name_m] Skuse
[name_f]Liliane[/name_f] Weeks
[name_u]Bowie[/name_u] Workman