Create A School District - ISD 123 | Orchard Lake Elementary - 2nd Grade

[name_m]Orchard[/name_m] [name_u]Lake[/name_u] Elementary - 2nd Grade

Room 300 - Miss [name_u]Raven[/name_u] [name_f]Gabrielle[/name_f] Maniatis
Bauernfiend, [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f]
[name_u]Bergen[/name_u], [name_u]Basil[/name_u] [name_m]Arthur[/name_m]
[name_m]Bond[/name_m], [name_f]Oaklynn[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] (brother [name_u]Emerson[/name_u] “EJ”)
Bredcken, [name_f]Fay[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f]
Brunty, [name_u]Trace[/name_u] [name_m]Oakland[/name_m] (brother [name_u]Wade[/name_u], sister Shea)
[name_m]Cabe[/name_m], [name_u]Birch[/name_u] [name_u]Austin[/name_u] (sisters [name_f]Maeve[/name_f] and Aisling)
Cavill, [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] (brothers [name_u]Miles[/name_u] and Ash)
Froeming, [name_m]Vinn[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u]
Grenier, [name_f]Alaya[/name_f] [name_u]Chesney[/name_u]
[name_m]Hancock[/name_m], [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] (brother Liam)
Hauser, [name_m]Dawson[/name_m] [name_u]Wallace[/name_u]
Hillyard, [name_m]Archibald[/name_m] [name_u]Oakley[/name_u] “Archie”
Kirouac, [name_f]Magdalena[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] “Maggie” (sister Lydia)
Mallas, [name_u]Huxley[/name_u] [name_m]Randall[/name_m] (sisters [name_f]Alissa[/name_f] and Paige)
[name_m]Morrison[/name_m], [name_m]Cash[/name_m] [name_m]Silas[/name_m]
Mortell, [name_u]Rey[/name_u] [name_f]Sansa[/name_f]
Nissen, [name_u]Omari[/name_u] Hawke
[name_m]Otis[/name_m], [name_m]Maximilian[/name_m] [name_u]Ezra[/name_u]
[name_m]Reeves[/name_m], [name_f]Aurora[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
[name_u]Saby[/name_u], [name_u]Santana[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]
Sobczak, [name_f]Sigrid[/name_f] [name_f]May[/name_f]
Wolbeck, [name_u]Parker[/name_u] [name_m]Aldric[/name_m]
Work, [name_m]Fletch[/name_m] [name_m]Shepherd[/name_m] (brother Bryant)

Room 301 - Mrs [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Doris[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_u]Ballard[/name_u], [name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
Batchler, [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u] “Beck” (sisters [name_f]Josephine[/name_f] “JoJo” and [name_f]Madelynn[/name_f] “Maddy”)
[name_f]Bloom[/name_f], [name_m]Ames[/name_m] [name_u]Micah[/name_u]
[name_m]Calahan[/name_m], [name_u]Ever[/name_u] [name_f]Beatrice[/name_f] (brother [name_u]Cruz[/name_u], sister Rain)
[name_m]Delane[/name_m], [name_f]Dolly[/name_f] [name_f]Renee[/name_f]
Eckford, [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Lockwood[/name_m]
Edmondsom, [name_f]Isolde[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]
[name_m]Flores[/name_m], [name_u]Emry[/name_u] [name_m]David[/name_m]
Hoffman, [name_u]Gio[/name_u] [name_m]Weston[/name_m]
Julient, [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f] (brother [name_u]Joey[/name_u], sister Noelle)
[name_f]Lin[/name_f], [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Tara[/name_f]
Martins, [name_m]Sven[/name_m] [name_m]Anders[/name_m]
[name_m]Mayo[/name_m], [name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Kier[/name_m]
McBride, [name_u]Britton[/name_u] [name_f]Amalia[/name_f] (brother Brock)
McCarthy, [name_f]Prudence[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] “Prue” (sister Faith)
Nancarrow, [name_m]Cassius[/name_m] [name_u]Claude[/name_u]
[name_m]Pierce[/name_m], [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f]
Rios, [name_m]Ramon[/name_m] [name_u]Julien[/name_u]
Slattery, [name_f]Megan[/name_f] [name_u]Shiloh[/name_u] (sister Bridget)
Snyder, [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Demi[/name_f] (brother Mateo)
Vandenberg, [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Roy[/name_u] “Alex”
[name_m]Wagner[/name_m], [name_f]Enid[/name_f] [name_f]Carole[/name_f]

Room 302 - Ms [name_f]Sonya[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] Havillard
Bradigan, [name_m]Fletcher[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] (sister Serafina)
Browning, [name_m]Lukas[/name_m] [name_u]Rune[/name_u]
[name_u]Carey[/name_u], [name_f]Millie[/name_f] [name_u]Joan[/name_u]
Chambers, [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Clay[/name_m] “Josh”
[name_m]Cortez[/name_m], [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Leonel[/name_m] “Edu”
Cuevas, [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Kaye[/name_u]
Darras, [name_u]Vaughn[/name_u] [name_u]Wiley[/name_u] (sister [name_f]Ramona[/name_f] “Romy,” brother Jace)
[name_u]Dorsey[/name_u], [name_m]Tom[/name_m] [name_m]Wilton[/name_m]
[name_u]Gal[/name_u], [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Antoinette[/name_f] (sister Xanthe)
[name_m]Harrell[/name_m], [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
Hatterfield, [name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Ferdinand[/name_m]
[name_f]Hester[/name_f], [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
Jardon, [name_m]Ulysses[/name_m] [name_m]Brock[/name_m] (sister Vivia)
McCormick, [name_m]Clifford[/name_m] [name_m]Gage[/name_m]
[name_m]Melton[/name_m], [name_f]Althea[/name_f] [name_u]Jamie[/name_u] “Thea” (sister [name_f]Therese[/name_f] “Tess”)
[name_u]Parrish[/name_u], [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Roxie[/name_f]
Peck, [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Cassian[/name_m]
Sandoval, [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Juliana[/name_f] “Lucie”
Stevens, [name_u]Laurence[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] “Laurie”
Treleasae, [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] (brother Jackson)
[name_u]Vega[/name_u], [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Rosamund[/name_f] (brother [name_m]Victor[/name_m], sister Margo)
[name_u]Vega[/name_u], [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] (sisters [name_f]Thea[/name_f] and Margo)
Whitethorn, [name_f]Lucy[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u] (sister Sophia)

ROOM 300
Miss MANIATIS / [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f]
— BAUERNFIEND / [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f]
— BERGEN / [name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Corey[/name_u] “Archie”
— BOND / [name_u]Sage[/name_u] [name_u]Whitley[/name_u]
— BREDCKEN / [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]
— BRUNTY / [name_u]Jackson[/name_u] [name_u]Ryatt[/name_u]
— CABE / [name_u]Austen[/name_u] [name_u]Birch[/name_u]
— CAVILL / [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f]
— FROEMING / [name_m]Vinn[/name_m] [name_m]Tripp[/name_m]
— GRENIER / [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Chesney[/name_u] “Josie”
— HANCOCK / [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Olive[/name_f]
— HAUSER / [name_u]Aidan[/name_u] [name_u]Brady[/name_u]
— HILLYARD / [name_m]Archie[/name_m] [name_u]Malone[/name_u]
— KIROUAC / [name_f]Posy[/name_f] [name_f]Magdalena[/name_f]
— MALLAS / [name_m]Huck[/name_m] [name_m]Randall[/name_m]
— MORRISON / [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Archer[/name_u]
— MORTELL / [name_f]Callie[/name_f] [name_f]Sansa[/name_f]
— NISSEN / [name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Beckham[/name_u]
— OTIS / [name_u]Ezra[/name_u] [name_u]Joseph[/name_u]
— REEVES / [name_f]Lilah[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
— SABY / [name_u]William[/name_u] [name_m]Edwin[/name_m] “Will”
— SOBCZAK / [name_u]Henley[/name_u] [name_f]Carolina[/name_f]
— WOLBECK / [name_m]Cian[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
— WORK / Sheperd [name_m]Ford[/name_m] “Shep”

ROOM 301
Mrs. BERRY / [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f]
— BALLARD / [name_u]Parker[/name_u] [name_f]Juliet[/name_f]
— BATCHLER / [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u]
— BLOOM / [name_u]Charles[/name_u] [name_u]Maxwell[/name_u] “Charlie”
— CALAHAN / [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Darcy[/name_u]
— DELANE / [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Kim[/name_u]
— ECKFORD / [name_m]Otto[/name_m] [name_u]Cade[/name_u]
— EDMONSON / [name_f]Belle[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
— FLORES / [name_u]Emry[/name_u] [name_u]Alton[/name_u]
— HOFFMAN / [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Kennedy[/name_u]
— JULIENT / [name_f]Francesca[/name_f] Dallie
— LIN / [name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Tara[/name_f]
— MARTINS / [name_m]Stellan[/name_m] and [name_m]Anders[/name_m]
— MAYO / [name_m]Kier[/name_m] [name_m]Ramsay[/name_m]
— MCBRIDE / [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f] “Izzy”
— MCCARTHY / [name_f]Tallulah[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] “Lulu”
— NANCARROW / [name_u]Bodhi[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u]
— PIERCE / [name_u]Jesse[/name_u] [name_f]Annabelle[/name_f]
— RIOS / [name_u]Julian[/name_u] [name_u]Munro[/name_u]
— SLATTERY / [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Megan[/name_f]
— SNYDER / [name_f]Elide[/name_f] [name_f]Rosalyn[/name_f]
— VANDENBERG / [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Simon[/name_m]
— WAGNER / [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Annabel[/name_f]

ROOM 302
Ms. HAVILLARD / [name_u]Frankie[/name_u] [name_f]Lacey[/name_f]
— BRADIGAN / [name_m]Fletcher[/name_m] [name_m]Colt[/name_m]
— BROWNING / [name_m]Hughes[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m]
— CAREY / [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Louisa[/name_f]
— CHAMBERS / [name_u]Clayton[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u]
— CORTEZ / [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m]
— CUEVAS / [name_f]Susannah[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u]
— DARRAS / [name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Nolan[/name_u]
— DORSEY / [name_m]Ruben[/name_m] [name_u]Glenn[/name_u]
— GAL / [name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Carmen[/name_u]
— HARRELL / [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
— HATERFIELD / [name_u]Conner[/name_u] [name_m]Thurman[/name_m]
— HESTER / [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] “Neve”
— JARDON / [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Colby[/name_u] “Fritz”
— MCCORMICK / [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Jared[/name_m]
— MELTON / [name_f]Althea[/name_f] [name_u]Fallon[/name_u] “Thea”
— PARRISH / [name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f]
— PECK / [name_m]Bowen[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u]
— SANDOVAL / [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Juliana[/name_f] “Lucy”
— STEVENS / [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m]
— TRELEASAE / [name_u]Anne[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] “Annie”
— VEGA / [name_u]Hadley[/name_u] [name_f]Thea[/name_f] “Hattie”
— VEGA / [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Franklin[/name_m]
— WHITETHORN / [name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Lucy[/name_f]

ROOM 300
Miss [name_f]Debra[/name_f] Maniatis

 • [name_f]Theresa[/name_f] Bauernfiend
 • [name_u]Corey[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u] (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
 • [name_f]Melinda[/name_f] Bredcken
 • [name_u]Trace[/name_u] Brunty (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
 • [name_m]Braedon[/name_m] [name_m]Cabe[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)
 • [name_u]Remy[/name_u] Cavill (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
 • [name_u]Andrea[/name_u] Froeming
 • [name_u]Chesney[/name_u] Grenier (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Delilah[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] (siblings in 1st Grade + 4th Grade)
 • [name_u]Dawson[/name_u] Hauser
 • [name_m]Ian[/name_m] Hillyard (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_f]Brittany[/name_f] Kirouac (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_u]Taj[/name_u] Mallas (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • Dannon [name_m]Morrison[/name_m]
 • [name_u]Rey[/name_u] Mortell (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
 • [name_u]Oliver[/name_u] Nissen
 • [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
 • [name_f]Polly[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m] (sibling in 4th Grade)
 • [name_u]William[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
 • [name_f]Carolina[/name_f] Sobczak (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_u]Parker[/name_u] Wolbeck (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade + 8th Grade)
 • [name_u]Dorian[/name_u] Work (siblings in 4th Grade + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)

ROOM 301
Mrs. [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]

 • [name_f]Kenzee[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u] (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_u]Beckett[/name_u] Batchler (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • [name_u]Micah[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
 • [name_u]Ever[/name_u] [name_m]Calahan[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
 • [name_f]Keisha[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
 • [name_m]Otto[/name_m] Eckford (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_u]Sunny[/name_u] Edmonson (sibling in 5th Grade)
 • [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • Havoc Hoffman
 • Dallie Julient (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
 • [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
 • [name_m]Westley[/name_m] Martins (sibling in 5th Grade)
 • [name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
 • [name_u]Britton[/name_u] McBride (sibling in Kindergarten)
 • [name_f]Eloisa[/name_f] McCarthy (siblings in Kindergarten, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_m]Cassius[/name_m] Nancarrow
 • [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Pierce[/name_m] (siblings in 5th Grade)
 • [name_m]Tucker[/name_m] Rios
 • [name_f]Veronica[/name_f] Slattery (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
 • [name_f]Jessica[/name_f] Snyder (sibling in Kindergarten)
 • [name_u]Roy[/name_u] Vandenberg (sibling in 5th Grade)
 • [name_f]Carole[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Donna[/name_f] Havillard

 • [name_m]Ferris[/name_m] Bradigan (sibling at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
 • [name_m]Sebastian[/name_m] Browning (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
 • [name_f]Rosella[/name_f] [name_u]Carey[/name_u] (sibling in 4th Grade)
 • [name_m]Warren[/name_m] Chambers (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
 • [name_f]Cornelia[/name_f] Cuevas
 • [name_u]Jonah[/name_u] Darras (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
 • [name_m]Elvis[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
 • [name_u]Carmen[/name_u] [name_u]Gal[/name_u] (sibling at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
 • [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
 • [name_m]Thurman[/name_m] Haterfield (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Luann[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
 • [name_m]Brock[/name_m] Jardon (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • [name_m]Alonzo[/name_m] McCormick
 • [name_u]Jamie[/name_u] [name_m]Melton[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
 • [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
 • [name_m]Zane[/name_m] Peck (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_f]Margie[/name_f] Sandoval (sibling in 4th Grade)
 • [name_u]Laurence[/name_u] Stevens (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_f]Amelia[/name_f] Treleasae (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
 • [name_f]Rosamund[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
 • [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
 • [name_f]Aubrielle[/name_f] Whitethorn (siblings in 1st, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th Grade)

[name_m]Orchard[/name_m] [name_u]Lake[/name_u] Elementary - 2nd Grade

Room 300

Miss [name_f]Cecily[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] Maniatis

Bauernfiend, [name_u]Renley[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f]
[name_u]Bergen[/name_u], McKade [name_u]Arthur[/name_u] (Sibling [name_m]Bowen[/name_m] in 4th Grade)
[name_m]Bond[/name_m], [name_f]Oaklynn[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] (Siblings [name_u]Emerson[/name_u] in Kindergarten & [name_u]Layton[/name_u] in 4th Grade)
Bredcken, [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Fay[/name_f] nn [name_f]Tori[/name_f]
Brunty, [name_m]Jaxon[/name_m] [name_u]Trace[/name_u] (Siblings [name_u]Arden[/name_u] in Kindergarten & [name_u]Nolan[/name_u] at First Steps Preschool Panther Room)
[name_m]Cabe[/name_m], [name_u]Birch[/name_u] [name_m]Tayson[/name_m] (Siblings [name_f]Esme[/name_f] in Kindergarten & [name_f]Aisling[/name_f] at The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)
Cavill, [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] (Siblings [name_u]Miles[/name_u] in Kindergarten & [name_u]Dawson[/name_u] at The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
Froeming, [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Kip[/name_m]
Grenier, [name_u]Teagan[/name_u] [name_f]Josephine[/name_f] (Sibling [name_u]Jordan[/name_u] in 4th Grade)
[name_m]Hancock[/name_m], [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Delilah[/name_f] (Siblings [name_u]Oliver[/name_u] in 1st Grade & [name_u]Vaughn[/name_u] and [name_f]Violet[/name_f] in 4th Grade)
Hauser, [name_u]Aiden[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u]
Hillyard, [name_u]Adair[/name_u] [name_u]Oakley[/name_u] (Siblings [name_f]Sofia[/name_f] in 3rd Grade & [name_f]Vienna[/name_f] in 5th Grade)
Kirouac, [name_f]Posy[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u] (Siblings [name_f]Juliet[/name_f] in 1st Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade)
Mallas, [name_u]Huxley[/name_u] [name_m]Thor[/name_m] (Siblings [name_f]Opal[/name_f] in Kindergarten, [name_u]Eden[/name_u] in 5th Grade, & [name_u]Emery[/name_u] at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Morrison[/name_m], [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Rodney[/name_m]
Mortell, [name_f]Sansa[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] (Siblings [name_u]Darcy[/name_u] in 5th Grade, NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade, & NAME at Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
Nissen, [name_m]Adonis[/name_m] [name_m]Hawk[/name_m]
[name_m]Otis[/name_m], [name_m]Kylo[/name_m] [name_u]Ezra[/name_u]
[name_m]Reeves[/name_m], [name_f]Lilah[/name_f] [name_u]Dustin[/name_u] (Sibling [name_m]Ian[/name_m] in 4th Grade)
[name_u]Saby[/name_u], [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Edwin[/name_m]
Sobczak, [name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]May[/name_f] (Siblings [name_f]Natalia[/name_f] in 3rd Grade & [name_f]Kylie[/name_f] in 5th Grade)
Wolbeck, [name_u]Parker[/name_u] Ezden (Siblings NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade & NAME in 8th Grade)
Work, [name_u]Dorian[/name_u] [name_m]Ford[/name_m] (Siblings [name_u]Aster[/name_u] in 4th Grade & [name_m]Nash[/name_m] at The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)

Room 301

Mrs. [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Doris[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]

[name_u]Ballard[/name_u], [name_u]Parker[/name_u] [name_f]Juliette[/name_f] (Siblings [name_f]Azalea[/name_f] in 4th Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade)
Batchler, [name_u]Asher[/name_u] [name_u]Beckett[/name_u] (Siblings [name_f]Willa[/name_f] in Kindergarten, [name_u]Tierney[/name_u] in 5th Grade, & [name_u]Adley[/name_u] at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_f]Bloom[/name_f], [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Charles[/name_u]
[name_m]Calahan[/name_m], [name_u]Ever[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] (Siblings [name_m]Kip[/name_m] in Kindergarten & [name_u]Cadence[/name_u] at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_m]Delane[/name_m], [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Renee[/name_f]
Eckford, [name_u]Cade[/name_u] [name_u]Maurice[/name_u] (Siblings [name_f]Nayvie[/name_f] in 3rd Grade & [name_u]Everest[/name_u] in 5th Grade)
Edmonson, [name_u]Baylee[/name_u] [name_f]Adaline[/name_f] (Sibling [name_f]Macy[/name_f] in 5th Grade)
[name_m]Flores[/name_m], [name_m]Ransom[/name_m] [name_u]David[/name_u] (Siblings [name_u]Bliss[/name_u] in 3rd Grade & [name_m]Hux[/name_m] in 5th Grade)
Hoffman, [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Gio[/name_u]
Julient, [name_f]Celeste[/name_f] [name_f]Roselynn[/name_f] (Siblings [name_u]Joey[/name_u] in Kindergarten & [name_u]Larkin[/name_u] at First Steps Preschool Panther Room)
[name_f]Lin[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Opal[/name_f]
Martins, [name_m]Westley[/name_m] [name_m]Kaiser[/name_m] (Sibling [name_m]Stellan[/name_m] in 5th Grade)
[name_m]Mayo[/name_m], [name_m]Ramsay[/name_m] [name_u]Boston[/name_u]
McBride, [name_f]Justine[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f] (Sibling [name_u]Jamie[/name_u] in Kindergarten)
McCarthy, [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Eloisa[/name_f] (Siblings [name_f]Faith[/name_f] in Kindergarten, [name_f]Ada[/name_f] in 4th Grade, & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade)
Nancarrow, [name_u]Bodhi[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u]
[name_m]Pierce[/name_m], [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Jessie[/name_u] (Siblings [name_u]Wilder[/name_u] and [name_u]Aspen[/name_u] in 5th Grade)
Rios, [name_u]Julien[/name_u] [name_m]Tucker[/name_m]
Slattery, [name_f]Suki[/name_f] [name_f]Robyn[/name_f] (Siblings [name_f]Avis[/name_f] in 1st Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade)
Snyder, [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Rosalyn[/name_f] (Sibling [name_u]Greyson[/name_u] in Kindergarten)
Vandenberg, [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] (Sibling [name_u]Beck[/name_u] in 5th Grade)
[name_m]Wagner[/name_m], [name_f]Enid[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f]

Room 302

Ms. [name_f]Sonya[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] Havillard

Bradigan, [name_m]Fletcher[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] (Sibling [name_f]Fern[/name_f] at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
Browning, [name_m]Kyson[/name_m] [name_m]Lukas[/name_m] (Siblings [name_f]Rosi[/name_f] in 5th Grade, NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade, & NAME at Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Carey[/name_u], [name_f]Louisa[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] (Sibling [name_m]Eugene[/name_m] in 4th Grade)
Chambers, [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Joshua[/name_m] (Siblings [name_f]Hayley[/name_f] in 4th Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade)
[name_m]Cortez[/name_m], [name_m]Leonel[/name_m] [name_m]Eduardo[/name_m]
Cuevas, [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Cornelia[/name_f]
Darras, [name_u]Wiley[/name_u] [name_u]Vaughn[/name_u] (Siblings [name_f]Etta[/name_f] in 1st Grade & [name_u]Oliver[/name_u] at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
[name_u]Dorsey[/name_u], [name_u]Glenn[/name_u] [name_m]Omar[/name_m]
[name_u]Gal[/name_u], [name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Carmen[/name_u] (Sibling [name_u]Story[/name_u] at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_m]Harrell[/name_m], [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
Haterfield, [name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Elwood[/name_m] (Sibling [name_m]Wilson[/name_m] in 4th Grade)
[name_f]Hester[/name_f], [name_f]Althea[/name_f] [name_f]Sadie[/name_f]
Jardon, [name_u]Layton[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m] (Sibling [name_f]Vivia[/name_f] at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
McCormick, [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Marius[/name_m]
[name_m]Melton[/name_m], [name_f]Marcella[/name_f] [name_f]Becky[/name_f] nn [name_f]Ella[/name_f] (Siblings [name_f]Tess[/name_f] in Kindergarten & [name_u]Freddie[/name_u] in 4th Grade)
[name_u]Parrish[/name_u], [name_f]Roxie[/name_f] [name_f]Blanca[/name_f]
Peck, [name_m]Bowen[/name_m] [name_m]Aksel[/name_m] (Siblings [name_u]Hazel[/name_u] in 4th Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
Sandoval, [name_f]Juliana[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] (Sibling [name_f]Ella[/name_f] in 4th Grade)
Stevens, [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] (Siblings [name_f]Grace[/name_f] in 4th Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade)
Treleasae, [name_u]Saylor[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] (Siblings [name_u]Sawyer[/name_u] in 1st Grade & NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade)
[name_u]Vega[/name_u], [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Rosamund[/name_f] (Twin [name_u]Everett[/name_u], Siblings [name_f]Margo[/name_f] in Kindergarten & [name_f]Fern[/name_f] in 5th Grade)
[name_u]Vega[/name_u], [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Franklin[/name_m] (Twin [name_u]Avery[/name_u], Siblings [name_f]Margo[/name_f] in Kindergarten & [name_f]Fern[/name_f] in 5th Grade)
Whitethorn, [name_f]Aubrielle[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] (Siblings [name_f]Sophia[/name_f] in 1st Grade, [name_f]Emma[/name_f] in 4th Grade, NAME at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade, & NAME at Grandview [name_u]West[/name_u] 9th Grade)

2nd grade

ROOM 300
Miss [name_f]Debra[/name_f] Maniatis
[name_f]Lori[/name_f] Bauernfiend
[name_m]Darrow[/name_m] [name_u]Corey[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u] (sibling in 4th Grade)
[name_f]Tiana[/name_f] [name_u]Sage[/name_u] [name_m]Bond[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
[name_f]Adele[/name_f] Bredcken
[name_u]Ryatt[/name_u] [name_u]Oakland[/name_u] Brunty (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
[name_m]Braedon[/name_m] [name_u]Tennessee[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)
[name_f]Violet[/name_f] [name_u]Remy[/name_u] Cavill (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
[name_u]Andrea[/name_u] Froeming
[name_f]Alaya[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] Grenier (sibling in 4th Grade)
[name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] (siblings in 1st Grade + 4th Grade)
[name_m]Taggart[/name_m] Hauser
[name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Malone[/name_u] Hillyard (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_u]Lyric[/name_u] [name_f]Magdalena[/name_f] Kirouac (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Huxley[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Mallas (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Cash[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Sansa[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] Mortell (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Omari[/name_u] Nissen
[name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Georgette[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m] (sibling in 4th Grade)
[name_u]Montgomery[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Giovanna[/name_f] “Gio” [name_f]May[/name_f] Sobczak (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
Ezden [name_u]Zahir[/name_u] Wolbeck (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade + 8th Grade)
[name_u]Dorian[/name_u] [name_m]Fletch[/name_m] Work (siblings in 4th Grade + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)

ROOM 301
Mrs. [name_f]Doris[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_f]Enid[/name_f] [name_f]Katerina[/name_f] Ballard(siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Asher[/name_u] [name_m]Tomas[/name_m] Batchler (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_u]Micah[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
[name_u]Ever[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Calahan[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_f]Dolly[/name_f] [name_f]Keisha[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
[name_m]Otto[/name_m] [name_u]Maurice[/name_u] Eckford (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_f]Isolde[/name_f] [name_u]Sunny[/name_u] Edmonson (sibling in 5th Grade)
[name_u]Emry[/name_u] [name_m]Ransom[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_m]Sergio[/name_m] Hoffman
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f] Julient (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
[name_f]Tara[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Westley[/name_m] [name_m]Kaiser[/name_m] Martins (sibling in 5th Grade)
[name_m]Kier[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_u]Britton[/name_u] [name_f]Luciana[/name_f] McBride (sibling in Kindergarten)
[name_f]Eloisa[/name_f] “Elle” [name_f]Tallulah[/name_f] McCarthy (siblings in Kindergarten, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_m]Judson[/name_m] Nancarrow
Francette [name_f]Annabelle[/name_f] [name_m]Pierce[/name_m] (siblings in 5th Grade)
[name_u]Munro[/name_u] Rios
[name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Darlene[/name_f] Slattery (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_f]Elide[/name_f] Snyder (sibling in Kindergarten)
[name_m]Jacobi[/name_m] [name_m]Simon[/name_m] Vandenberg (sibling in 5th Grade)
[name_f]Mildred[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Sonya[/name_f] Havillard
[name_m]Ferris[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] Bradigan (sibling at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
[name_u]Rune[/name_u] [name_m]Lukas[/name_m] Browning (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_f]Louisa[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] [name_u]Carey[/name_u] (sibling in 4th Grade)
[name_u]Ayan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m] Chambers (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_m]Leonel[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
[name_f]Susannah[/name_f] Cuevas
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Wiley[/name_u] Darras (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
[name_m]Reuben[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Briana[/name_f] [name_u]Gal[/name_u] (sibling at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_u]Clare[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Maverik[/name_m] Haterfield (sibling in 4th Grade)
[name_u]Clare[/name_u] [name_f]Hester[/name_f]
[name_u]Layton[/name_u] “Leith” [name_m]Ulysses[/name_m] Jardon (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Alonzo[/name_m] McCormick
[name_f]Althea[/name_f] Daktoa [name_m]Melton[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
[name_f]Freida[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Aksel[/name_m] [name_m]Cassian[/name_m] Peck (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_f]Lucille[/name_f] “Luci” [name_f]Juliana[/name_f] Sandoval (sibling in 4th Grade)
[name_m]Earnest[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] Stevens (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Saylor[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] Treleasae (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_f]Thea[/name_f] [name_u]Avery[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_m]Aksel[/name_m] [name_u]Franklin[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Aubrielle[/name_f] Whitethorn (siblings in 1st, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th Grade)

ROOM 301

Mrs. [name_f]Adrianna[/name_f] BERRY (b. 8/4/86)

— [name_u]Parker[/name_u] [name_f]Enid[/name_f] BALLARD (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 8th Grade) (9/28/13)

— [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u] BATCHLER (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room) (b. 9/15/13)

— [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Charles[/name_u] BLOOM (b. 9/9/13)

— [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] CALAHAN “Trissy” (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool Comet Room) (b. 10/24/13)

— [name_f]Keisha[/name_f] [name_u]Kim[/name_u] DELANE “Keke” (b. 10/14/13)

— [name_u]Cade[/name_u] [name_u]Maurice[/name_u] ECKFORD (siblings in 3rd Grade + 5th Grade) (b. 10/8/13)

— [name_f]Adaline[/name_f] [name_u]Baylee[/name_u] EDMONSON “Addy” (sibling in 5th Grade) (b. 11/27/13)

— [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Alton[/name_u] FLORES (siblings in 3rd Grade + 5th Grade) (b. 11/14/13)

— [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Kennedy[/name_u] HOFFMAN (b. 11/2/13)

— [name_f]Francesca[/name_f] [name_f]Roselynn[/name_f] JULIENT “Frani” (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room) (b. 12/24/13)

— [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] LIN (b. 12/13/13)

— [name_m]Sven[/name_m] [name_m]Wolfe[/name_m] MARTINS (sibling in 5th Grade) (b. 12/3/13)

— [name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Pablo[/name_m] MAYO (b. 1/29/14)

— [name_f]Luciana[/name_f] [name_u]Britton[/name_u] MCBRIDE “Ana” (sibling in Kindergarten) (b. 9/5/13)

— [name_f]Eloisa[/name_f] [name_m]Zayden[/name_m] MCCARTHY “Ell” (siblings in Kindergarten, 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 4/13/14)

— [name_m]Brennen[/name_m] [name_u]Claude[/name_u] NANCARROW (b. 6/7/14)

— [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f] PIERCE “Jenna” (siblings in 5th Grade) (b. 11/7/13)

— [name_u]Munro[/name_u] [name_u]Dustin[/name_u] RIOS (b. 4/25/14)

— [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Megan[/name_f] SLATTERY (siblings in 1st Grade + Alcott Middle School 7th Grade) (b. 8/6/13)

— [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Demi[/name_f] SNYDER “Anna” (sibling in Kindergarten) (b. 7/25/14)

— [name_m]Dixon[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] VANDENBERG (sibling in 5th Grade) (b. 8/23/12)

— [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u] WAGNER “Abby” (b. 7/8/13)

ROOM 302

Ms. [name_f]Marissa[/name_f] HAVILLARD (b. 5/5/91)

— [name_m]Colt[/name_m] [name_m]Ferris[/name_m] BRADIGAN (sibling at First Steps Preschool Tiger Room) (b. 7/22/14)

— [name_m]Kyson[/name_m] [name_m]Lukas[/name_m] BROWNING (siblings in 5th Grade + Alcott Middle 8th Grade + Grandview West 10th Grade) (b. 9/14/13)

— [name_f]Rosella[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] CAREY (sibling in 4th Grade) (b. 6/7/14)

— [name_u]Ayan[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u] CHAMBERS (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 5/5/14)

— [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Marco[/name_m] CORTEZ (b. 1/4/14)

— [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Susannah[/name_f] CUEVAS (b. 2/22/14)

— [name_u]Nolan[/name_u] [name_u]Wiley[/name_u] DARRAS (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool Tiger Room) (b. 6/8/14)

— [name_m]Wilton[/name_m] [name_m]Tom[/name_m] DORSEY “Will” (b. 9/10/13)

— [name_f]Briana[/name_f] [name_f]Lauren[/name_f] GAL (sibling at The Learning Tree Preschool Comet Room) (b. 7/2/14)

— [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] HARRELL (b. 8/22/13)

— [name_m]Elwood[/name_m] [name_u]Connor[/name_u] HATERFIELD (sibling in 4th Grade) (b. 6/7/14)

— [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Althea[/name_f] HESTER “Gen” (b. 12/7/13)

— [name_u]Colby[/name_u] [name_u]Layton[/name_u] JARDON (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room) (b. 8/9/13)

— [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Gage[/name_m] MCCORMICK (b. 6/27/14)

— [name_f]Marcella[/name_f] [name_u]Jamie[/name_u] MELTON “Mara” (siblings in Kindergarten + 4th Grade) (b. 8/9/13)

— [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Enid[/name_f] PARRISH “Via” (b. 11/3/13)

— [name_m]Zane[/name_m] [name_m]Cassian[/name_m] PECK (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 9/23/13)

— [name_f]Juliana[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] SANDOVAL “Jules” (sibling in 4th Grade) (b. 10/8/13)

— [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Guillermo[/name_m] STEVENS (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 8th Grade) (b. 11/27/13)

— [name_u]Saylor[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] TRELEASAE (siblings in 1st Grade + Alcott Middle School 7th Grade) (b. 8/29/13)

— [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Hadlee[/name_f] VEGA (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade) (b. 5/5/14)

— [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Riley[/name_u] VEGA (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade) (b. 5/5/14)

— [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_f]Aubrielle[/name_f] WHITETHORN (siblings in 1st, 4th Grade + Alcott Middle 7th Grade + Grandview West 9th Grade) (b. 10/7/13)