Create A School District - ISD 123 | Orchard Lake Elementary - 2nd Grade

[name_m]Orchard[/name_m] [name_u]Lake[/name_u] Elementary - 2nd Grade

Room 300 - Miss [name_u]Raven[/name_u] [name_f]Gabrielle[/name_f] Maniatis
Bauernfiend, [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f]
[name_u]Bergen[/name_u], [name_u]Basil[/name_u] [name_m]Arthur[/name_m]
[name_m]Bond[/name_m], [name_f]Oaklynn[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] (brother [name_u]Emerson[/name_u] “EJ”)
Bredcken, [name_f]Fay[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f]
Brunty, [name_u]Trace[/name_u] [name_m]Oakland[/name_m] (brother [name_u]Wade[/name_u], sister Shea)
[name_m]Cabe[/name_m], [name_u]Birch[/name_u] [name_u]Austin[/name_u] (sisters [name_f]Maeve[/name_f] and Aisling)
Cavill, [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] (brothers [name_u]Miles[/name_u] and Ash)
Froeming, [name_m]Vinn[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u]
Grenier, [name_f]Alaya[/name_f] [name_u]Chesney[/name_u]
[name_m]Hancock[/name_m], [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] (brother Liam)
Hauser, [name_m]Dawson[/name_m] [name_u]Wallace[/name_u]
Hillyard, [name_m]Archibald[/name_m] [name_u]Oakley[/name_u] “Archie”
Kirouac, [name_f]Magdalena[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] “Maggie” (sister Lydia)
Mallas, [name_u]Huxley[/name_u] [name_m]Randall[/name_m] (sisters [name_f]Alissa[/name_f] and Paige)
[name_m]Morrison[/name_m], [name_m]Cash[/name_m] [name_m]Silas[/name_m]
Mortell, [name_u]Rey[/name_u] [name_f]Sansa[/name_f]
Nissen, [name_u]Omari[/name_u] Hawke
[name_m]Otis[/name_m], [name_m]Maximilian[/name_m] [name_u]Ezra[/name_u]
[name_m]Reeves[/name_m], [name_f]Aurora[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
[name_u]Saby[/name_u], [name_u]Santana[/name_u] [name_u]Blake[/name_u]
Sobczak, [name_f]Sigrid[/name_f] [name_f]May[/name_f]
Wolbeck, [name_u]Parker[/name_u] [name_m]Aldric[/name_m]
Work, [name_m]Fletch[/name_m] [name_m]Shepherd[/name_m] (brother Bryant)

Room 301 - Mrs [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Doris[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_u]Ballard[/name_u], [name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
Batchler, [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u] “Beck” (sisters [name_f]Josephine[/name_f] “JoJo” and [name_f]Madelynn[/name_f] “Maddy”)
[name_f]Bloom[/name_f], [name_m]Ames[/name_m] [name_u]Micah[/name_u]
[name_m]Calahan[/name_m], [name_u]Ever[/name_u] [name_f]Beatrice[/name_f] (brother [name_u]Cruz[/name_u], sister Rain)
[name_m]Delane[/name_m], [name_f]Dolly[/name_f] [name_f]Renee[/name_f]
Eckford, [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Lockwood[/name_m]
Edmondsom, [name_f]Isolde[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]
[name_m]Flores[/name_m], [name_u]Emry[/name_u] [name_m]David[/name_m]
Hoffman, [name_u]Gio[/name_u] [name_m]Weston[/name_m]
Julient, [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f] (brother [name_u]Joey[/name_u], sister Noelle)
[name_f]Lin[/name_f], [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Tara[/name_f]
Martins, [name_m]Sven[/name_m] [name_m]Anders[/name_m]
[name_m]Mayo[/name_m], [name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Kier[/name_m]
McBride, [name_u]Britton[/name_u] [name_f]Amalia[/name_f] (brother Brock)
McCarthy, [name_f]Prudence[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] “Prue” (sister Faith)
Nancarrow, [name_m]Cassius[/name_m] [name_u]Claude[/name_u]
[name_m]Pierce[/name_m], [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f]
Rios, [name_m]Ramon[/name_m] [name_u]Julien[/name_u]
Slattery, [name_f]Megan[/name_f] [name_u]Shiloh[/name_u] (sister Bridget)
Snyder, [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Demi[/name_f] (brother Mateo)
Vandenberg, [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Roy[/name_u] “Alex”
[name_m]Wagner[/name_m], [name_f]Enid[/name_f] [name_f]Carole[/name_f]

Room 302 - Ms [name_f]Sonya[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] Havillard
Bradigan, [name_m]Fletcher[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] (sister Serafina)
Browning, [name_m]Lukas[/name_m] [name_u]Rune[/name_u]
[name_u]Carey[/name_u], [name_f]Millie[/name_f] [name_u]Joan[/name_u]
Chambers, [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Clay[/name_m] “Josh”
[name_m]Cortez[/name_m], [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Leonel[/name_m] “Edu”
Cuevas, [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Kaye[/name_u]
Darras, [name_u]Vaughn[/name_u] [name_u]Wiley[/name_u] (sister [name_f]Ramona[/name_f] “Romy,” brother Jace)
[name_u]Dorsey[/name_u], [name_m]Tom[/name_m] [name_m]Wilton[/name_m]
[name_u]Gal[/name_u], [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Antoinette[/name_f] (sister Xanthe)
[name_m]Harrell[/name_m], [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
Hatterfield, [name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Ferdinand[/name_m]
[name_f]Hester[/name_f], [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
Jardon, [name_m]Ulysses[/name_m] [name_m]Brock[/name_m] (sister Vivia)
McCormick, [name_m]Clifford[/name_m] [name_m]Gage[/name_m]
[name_m]Melton[/name_m], [name_f]Althea[/name_f] [name_u]Jamie[/name_u] “Thea” (sister [name_f]Therese[/name_f] “Tess”)
[name_u]Parrish[/name_u], [name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Roxie[/name_f]
Peck, [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Cassian[/name_m]
Sandoval, [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Juliana[/name_f] “Lucie”
Stevens, [name_u]Laurence[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] “Laurie”
Treleasae, [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] (brother Jackson)
[name_u]Vega[/name_u], [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Rosamund[/name_f] (brother [name_m]Victor[/name_m], sister Margo)
[name_u]Vega[/name_u], [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] (sisters [name_f]Thea[/name_f] and Margo)
Whitethorn, [name_f]Lucy[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u] (sister Sophia)

ROOM 300
Miss MANIATIS / [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f]
— BAUERNFIEND / [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f]
— BERGEN / [name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Corey[/name_u] “Archie”
— BOND / [name_u]Sage[/name_u] [name_u]Whitley[/name_u]
— BREDCKEN / [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]
— BRUNTY / [name_u]Jackson[/name_u] [name_u]Ryatt[/name_u]
— CABE / [name_u]Austen[/name_u] [name_u]Birch[/name_u]
— CAVILL / [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f]
— FROEMING / [name_m]Vinn[/name_m] [name_m]Tripp[/name_m]
— GRENIER / [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Chesney[/name_u] “Josie”
— HANCOCK / [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Olive[/name_f]
— HAUSER / [name_u]Aidan[/name_u] [name_u]Brady[/name_u]
— HILLYARD / [name_m]Archie[/name_m] [name_u]Malone[/name_u]
— KIROUAC / [name_f]Posy[/name_f] [name_f]Magdalena[/name_f]
— MALLAS / [name_m]Huck[/name_m] [name_m]Randall[/name_m]
— MORRISON / [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Archer[/name_u]
— MORTELL / [name_f]Callie[/name_f] [name_f]Sansa[/name_f]
— NISSEN / [name_u]Oliver[/name_u] [name_u]Beckham[/name_u]
— OTIS / [name_u]Ezra[/name_u] [name_u]Joseph[/name_u]
— REEVES / [name_f]Lilah[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u]
— SABY / [name_u]William[/name_u] [name_m]Edwin[/name_m] “Will”
— SOBCZAK / [name_u]Henley[/name_u] [name_f]Carolina[/name_f]
— WOLBECK / [name_m]Cian[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
— WORK / Sheperd [name_m]Ford[/name_m] “Shep”

ROOM 301
Mrs. BERRY / [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f]
— BALLARD / [name_u]Parker[/name_u] [name_f]Juliet[/name_f]
— BATCHLER / [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u]
— BLOOM / [name_u]Charles[/name_u] [name_u]Maxwell[/name_u] “Charlie”
— CALAHAN / [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Darcy[/name_u]
— DELANE / [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Kim[/name_u]
— ECKFORD / [name_m]Otto[/name_m] [name_u]Cade[/name_u]
— EDMONSON / [name_f]Belle[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
— FLORES / [name_u]Emry[/name_u] [name_u]Alton[/name_u]
— HOFFMAN / [name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Kennedy[/name_u]
— JULIENT / [name_f]Francesca[/name_f] Dallie
— LIN / [name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Tara[/name_f]
— MARTINS / [name_m]Stellan[/name_m] and [name_m]Anders[/name_m]
— MAYO / [name_m]Kier[/name_m] [name_m]Ramsay[/name_m]
— MCBRIDE / [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Luciana[/name_f] “Izzy”
— MCCARTHY / [name_f]Tallulah[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] “Lulu”
— NANCARROW / [name_u]Bodhi[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u]
— PIERCE / [name_u]Jesse[/name_u] [name_f]Annabelle[/name_f]
— RIOS / [name_u]Julian[/name_u] [name_u]Munro[/name_u]
— SLATTERY / [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Megan[/name_f]
— SNYDER / [name_f]Elide[/name_f] [name_f]Rosalyn[/name_f]
— VANDENBERG / [name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Simon[/name_m]
— WAGNER / [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Annabel[/name_f]

ROOM 302
Ms. HAVILLARD / [name_u]Frankie[/name_u] [name_f]Lacey[/name_f]
— BRADIGAN / [name_m]Fletcher[/name_m] [name_m]Colt[/name_m]
— BROWNING / [name_m]Hughes[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m]
— CAREY / [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Louisa[/name_f]
— CHAMBERS / [name_u]Clayton[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u]
— CORTEZ / [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m]
— CUEVAS / [name_f]Susannah[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u]
— DARRAS / [name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Nolan[/name_u]
— DORSEY / [name_m]Ruben[/name_m] [name_u]Glenn[/name_u]
— GAL / [name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Carmen[/name_u]
— HARRELL / [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u]
— HATERFIELD / [name_u]Conner[/name_u] [name_m]Thurman[/name_m]
— HESTER / [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] “Neve”
— JARDON / [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Colby[/name_u] “Fritz”
— MCCORMICK / [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Jared[/name_m]
— MELTON / [name_f]Althea[/name_f] [name_u]Fallon[/name_u] “Thea”
— PARRISH / [name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f]
— PECK / [name_m]Bowen[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u]
— SANDOVAL / [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Juliana[/name_f] “Lucy”
— STEVENS / [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m]
— TRELEASAE / [name_u]Anne[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] “Annie”
— VEGA / [name_u]Hadley[/name_u] [name_f]Thea[/name_f] “Hattie”
— VEGA / [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Franklin[/name_m]
— WHITETHORN / [name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Lucy[/name_f]

ROOM 300
Miss [name_f]Debra[/name_f] Maniatis

 • [name_f]Theresa[/name_f] Bauernfiend
 • [name_u]Corey[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u] (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
 • [name_f]Melinda[/name_f] Bredcken
 • [name_u]Trace[/name_u] Brunty (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
 • [name_m]Braedon[/name_m] [name_m]Cabe[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)
 • [name_u]Remy[/name_u] Cavill (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
 • [name_u]Andrea[/name_u] Froeming
 • [name_u]Chesney[/name_u] Grenier (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Delilah[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] (siblings in 1st Grade + 4th Grade)
 • [name_u]Dawson[/name_u] Hauser
 • [name_m]Ian[/name_m] Hillyard (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_f]Brittany[/name_f] Kirouac (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_u]Taj[/name_u] Mallas (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • Dannon [name_m]Morrison[/name_m]
 • [name_u]Rey[/name_u] Mortell (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
 • [name_u]Oliver[/name_u] Nissen
 • [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
 • [name_f]Polly[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m] (sibling in 4th Grade)
 • [name_u]William[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
 • [name_f]Carolina[/name_f] Sobczak (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_u]Parker[/name_u] Wolbeck (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade + 8th Grade)
 • [name_u]Dorian[/name_u] Work (siblings in 4th Grade + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)

ROOM 301
Mrs. [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]

 • [name_f]Kenzee[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u] (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_u]Beckett[/name_u] Batchler (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • [name_u]Micah[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
 • [name_u]Ever[/name_u] [name_m]Calahan[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
 • [name_f]Keisha[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
 • [name_m]Otto[/name_m] Eckford (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • [name_u]Sunny[/name_u] Edmonson (sibling in 5th Grade)
 • [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
 • Havoc Hoffman
 • Dallie Julient (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
 • [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
 • [name_m]Westley[/name_m] Martins (sibling in 5th Grade)
 • [name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
 • [name_u]Britton[/name_u] McBride (sibling in Kindergarten)
 • [name_f]Eloisa[/name_f] McCarthy (siblings in Kindergarten, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_m]Cassius[/name_m] Nancarrow
 • [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Pierce[/name_m] (siblings in 5th Grade)
 • [name_m]Tucker[/name_m] Rios
 • [name_f]Veronica[/name_f] Slattery (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
 • [name_f]Jessica[/name_f] Snyder (sibling in Kindergarten)
 • [name_u]Roy[/name_u] Vandenberg (sibling in 5th Grade)
 • [name_f]Carole[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Donna[/name_f] Havillard

 • [name_m]Ferris[/name_m] Bradigan (sibling at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
 • [name_m]Sebastian[/name_m] Browning (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
 • [name_f]Rosella[/name_f] [name_u]Carey[/name_u] (sibling in 4th Grade)
 • [name_m]Warren[/name_m] Chambers (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
 • [name_f]Cornelia[/name_f] Cuevas
 • [name_u]Jonah[/name_u] Darras (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
 • [name_m]Elvis[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
 • [name_u]Carmen[/name_u] [name_u]Gal[/name_u] (sibling at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
 • [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
 • [name_m]Thurman[/name_m] Haterfield (sibling in 4th Grade)
 • [name_f]Luann[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
 • [name_m]Brock[/name_m] Jardon (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
 • [name_m]Alonzo[/name_m] McCormick
 • [name_u]Jamie[/name_u] [name_m]Melton[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
 • [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
 • [name_m]Zane[/name_m] Peck (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
 • [name_f]Margie[/name_f] Sandoval (sibling in 4th Grade)
 • [name_u]Laurence[/name_u] Stevens (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
 • [name_f]Amelia[/name_f] Treleasae (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
 • [name_f]Rosamund[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
 • [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
 • [name_f]Aubrielle[/name_f] Whitethorn (siblings in 1st, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th Grade)

Orchard Lake Elementary - 2nd Grade

Room 300

Miss Cecily Eve Maniatis

Bauernfiend, Renley Nicole
Bergen, McKade Arthur (Sibling Bowen in 4th Grade)
Bond, Oaklynn Ruth (Siblings Emerson in Kindergarten & Layton in 4th Grade)
Bredcken, Victoria Fay nn Tori
Brunty, Jaxon Trace (Siblings Arden in Kindergarten & Nolan at First Steps Preschool Panther Room)
Cabe, Birch Tayson (Siblings Esme in Kindergarten & Aisling at The Learning Tree Preschool Ocean Room)
Cavill, Remy Violet (Siblings Miles in Kindergarten & Dawson at The Learning Tree Preschool Moon Room)
Froeming, Tristan Kip
Grenier, Teagan Josephine (Sibling Jordan in 4th Grade)
Hancock, Jordan Delilah (Siblings Oliver in 1st Grade & Vaughn and Violet in 4th Grade)
Hauser, Aiden Wallace
Hillyard, Adair Oakley (Siblings Sofia in 3rd Grade & Vienna in 5th Grade)
Kirouac, Posy Lyric (Siblings Juliet in 1st Grade & Simone and Zachary at Alcott Middle 8th Grade)
Mallas, Huxley Thor (Siblings Opal in Kindergarten, Eden in 5th Grade, & Emery at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
Morrison, Silas Rodney
Mortell, Sansa Joann (Siblings Darcy in 5th Grade, Vivian at Alcott Middle 8th Grade, & NAME at Grandview West 10th Grade)
Nissen, Adonis Hawk
Otis, Kylo Ezra
Reeves, Lilah Dustin (Sibling Ian in 4th Grade)
Saby, Blake Edwin
Sobczak, Giovanna May (Siblings Natalia in 3rd Grade & Kylie in 5th Grade)
Wolbeck, Parker Ezden (Siblings Kya at Alcott Middle 6th Grade & Eden in 8th Grade)
Work, Dorian Ford (Siblings Aster in 4th Grade & Nash at The Learning Tree Preschool Ocean Room)

Room 301

Mrs. Esther Doris Berry

Ballard, Parker Juliette (Siblings Azalea in 4th Grade & Anneliese and Autumn at Alcott Middle 8th Grade)
Batchler, Asher Beckett (Siblings Willa in Kindergarten, Tierney in 5th Grade, & Adley at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
Bloom, Micah Charles
Calahan, Ever Genevieve (Siblings Kip in Kindergarten & Cadence at The Learning Tree Preschool Comet Room)
Delane, Alyssa Renee
Eckford, Cade Maurice (Siblings Nayvie in 3rd Grade & Everest in 5th Grade)
Edmonson, Baylee Adaline (Sibling Macy in 5th Grade)
Flores, Ransom David (Siblings Bliss in 3rd Grade & Hux in 5th Grade)
Hoffman, Jasper Gio
Julient, Celeste Roselynn (Siblings Joey in Kindergarten & Larkin at First Steps Preschool Panther Room)
Lin, Caroline Opal
Martins, Westley Kaiser (Sibling Stellan in 5th Grade)
Mayo, Ramsay Boston
McBride, Justine Amalia (Sibling Jamie in Kindergarten)
McCarthy, Diana Eloisa (Siblings Faith in Kindergarten, Ada in 4th Grade, & Gwendolyn at Alcott Middle 6th Grade)
Nancarrow, Bodhi Callahan
Pierce, Annabelle Jessie (Siblings Wilder and Aspen in 5th Grade)
Rios, Julien Tucker
Slattery, Suki Robyn (Siblings Avis in 1st Grade & Marina at Alcott Middle 7th Grade)
Snyder, Anastasia Rosalyn (Sibling Greyson in Kindergarten)
Vandenberg, Simon Alexander (Sibling Beck in 5th Grade)
Wagner, Enid Annabelle

Room 302

Ms. Sonya Julie Havillard

Bradigan, Fletcher Lane (Sibling Fern at First Steps Preschool Tiger Room)
Browning, Kyson Lukas (Siblings Rosi in 5th Grade, NAME at Alcott Middle 8th Grade, & NAME at Grandview West 10th Grade)
Carey, Louisa Joan (Sibling Eugene in 4th Grade)
Chambers, Warren Joshua (Siblings Hayley in 4th Grade & Quinn at Alcott Middle 6th Grade)
Cortez, Leonel Eduardo
Cuevas, Vivian Cornelia
Darras, Wiley Vaughn (Siblings Etta in 1st Grade & Oliver at First Steps Preschool Tiger Room)
Dorsey, Glenn Omar
Gal, Antoinette Carmen (Sibling Story at The Learning Tree Preschool Comet Room)
Harrell, Genevieve Clare
Haterfield, Jasper Elwood (Sibling Wilson in 4th Grade)
Hester, Althea Sadie
Jardon, Layton Frederick (Sibling Vivia at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
McCormick, Ashton Marius
Melton, Marcella Becky nn Ella (Siblings Tess in Kindergarten & Freddie in 4th Grade)
Parrish, Roxie Blanca
Peck, Bowen Aksel (Siblings Hazel in 4th Grade & Aubrey at Alcott Middle School 6th Grade)
Sandoval, Juliana Lorraine (Sibling Ella in 4th Grade)
Stevens, Forrest Zachary (Siblings Grace in 4th Grade & Jasper, Brady, and Noah at Alcott Middle 8th Grade)
Treleasae, Saylor Amelia (Siblings Sawyer in 1st Grade & Miles at Alcott Middle 7th Grade)
Vega, Avery Rosamund (Twin Everett, Siblings Margo in Kindergarten & Fern in 5th Grade)
Vega, Everett Franklin (Twin Avery, Siblings Margo in Kindergarten & Fern in 5th Grade)
Whitethorn, Aubrielle Dove (Siblings Sophia in 1st Grade, Emma in 4th Grade, Lance at Alcott Middle 7th Grade, & NAME at Grandview West 9th Grade)

2nd grade

ROOM 300
Miss [name_f]Debra[/name_f] Maniatis
[name_f]Lori[/name_f] Bauernfiend
[name_m]Darrow[/name_m] [name_u]Corey[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u] (sibling in 4th Grade)
[name_f]Tiana[/name_f] [name_u]Sage[/name_u] [name_m]Bond[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
[name_f]Adele[/name_f] Bredcken
[name_u]Ryatt[/name_u] [name_u]Oakland[/name_u] Brunty (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
[name_m]Braedon[/name_m] [name_u]Tennessee[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)
[name_f]Violet[/name_f] [name_u]Remy[/name_u] Cavill (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_f]Moon[/name_f] Room)
[name_u]Andrea[/name_u] Froeming
[name_f]Alaya[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] Grenier (sibling in 4th Grade)
[name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] (siblings in 1st Grade + 4th Grade)
[name_m]Taggart[/name_m] Hauser
[name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Malone[/name_u] Hillyard (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_u]Lyric[/name_u] [name_f]Magdalena[/name_f] Kirouac (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Huxley[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Mallas (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Cash[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Sansa[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] Mortell (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Omari[/name_u] Nissen
[name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Georgette[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m] (sibling in 4th Grade)
[name_u]Montgomery[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Giovanna[/name_f] “Gio” [name_f]May[/name_f] Sobczak (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
Ezden [name_u]Zahir[/name_u] Wolbeck (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade + 8th Grade)
[name_u]Dorian[/name_u] [name_m]Fletch[/name_m] Work (siblings in 4th Grade + The Learning Tree Preschool [name_u]Ocean[/name_u] Room)

ROOM 301
Mrs. [name_f]Doris[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_f]Enid[/name_f] [name_f]Katerina[/name_f] Ballard(siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Asher[/name_u] [name_m]Tomas[/name_m] Batchler (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_u]Micah[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
[name_u]Ever[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Calahan[/name_m] (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_f]Dolly[/name_f] [name_f]Keisha[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
[name_m]Otto[/name_m] [name_u]Maurice[/name_u] Eckford (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_f]Isolde[/name_f] [name_u]Sunny[/name_u] Edmonson (sibling in 5th Grade)
[name_u]Emry[/name_u] [name_m]Ransom[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 3rd Grade + 5th Grade)
[name_m]Sergio[/name_m] Hoffman
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f] Julient (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room)
[name_f]Tara[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Westley[/name_m] [name_m]Kaiser[/name_m] Martins (sibling in 5th Grade)
[name_m]Kier[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_u]Britton[/name_u] [name_f]Luciana[/name_f] McBride (sibling in Kindergarten)
[name_f]Eloisa[/name_f] “Elle” [name_f]Tallulah[/name_f] McCarthy (siblings in Kindergarten, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_m]Judson[/name_m] Nancarrow
Francette [name_f]Annabelle[/name_f] [name_m]Pierce[/name_m] (siblings in 5th Grade)
[name_u]Munro[/name_u] Rios
[name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Darlene[/name_f] Slattery (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_f]Elide[/name_f] Snyder (sibling in Kindergarten)
[name_m]Jacobi[/name_m] [name_m]Simon[/name_m] Vandenberg (sibling in 5th Grade)
[name_f]Mildred[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Sonya[/name_f] Havillard
[name_m]Ferris[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] Bradigan (sibling at First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
[name_u]Rune[/name_u] [name_m]Lukas[/name_m] Browning (siblings in 5th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_f]Louisa[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] [name_u]Carey[/name_u] (sibling in 4th Grade)
[name_u]Ayan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m] Chambers (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_m]Leonel[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
[name_f]Susannah[/name_f] Cuevas
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Wiley[/name_u] Darras (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool [name_u]Tiger[/name_u] Room)
[name_m]Reuben[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Briana[/name_f] [name_u]Gal[/name_u] (sibling at The Learning Tree Preschool [name_u]Comet[/name_u] Room)
[name_u]Clare[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Maverik[/name_m] Haterfield (sibling in 4th Grade)
[name_u]Clare[/name_u] [name_f]Hester[/name_f]
[name_u]Layton[/name_u] “Leith” [name_m]Ulysses[/name_m] Jardon (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Alonzo[/name_m] McCormick
[name_f]Althea[/name_f] Daktoa [name_m]Melton[/name_m] (siblings in Kindergarten + 4th Grade)
[name_f]Freida[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Aksel[/name_m] [name_m]Cassian[/name_m] Peck (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 6th Grade)
[name_f]Lucille[/name_f] “Luci” [name_f]Juliana[/name_f] Sandoval (sibling in 4th Grade)
[name_m]Earnest[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] Stevens (siblings in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 8th Grade)
[name_u]Saylor[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] Treleasae (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_f]Thea[/name_f] [name_u]Avery[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_m]Aksel[/name_m] [name_u]Franklin[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Aubrielle[/name_f] Whitethorn (siblings in 1st, 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th Grade)

ROOM 301

Mrs. Adrianna BERRY (b. 8/4/86)

— Parker Enid BALLARD (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 8th Grade) (9/28/13)

— Beckett Asher BATCHLER (siblings in Kindergarten, 5th Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room) (b. 9/15/13)

— Micah Charles BLOOM (b. 9/9/13)

— Beatrice Genevieve CALAHAN “Trissy” (siblings in Kindergarten + The Learning Tree Preschool Comet Room) (b. 10/24/13)

— Keisha Kim DELANE “Keke” (b. 10/14/13)

— Cade Maurice ECKFORD (siblings in 3rd Grade + 5th Grade) (b. 10/8/13)

— Adaline Baylee EDMONSON “Addy” (sibling in 5th Grade) (b. 11/27/13)

— Damon Alton FLORES (siblings in 3rd Grade + 5th Grade) (b. 11/14/13)

— Jasper Kennedy HOFFMAN (b. 11/2/13)

— Francesca Roselynn JULIENT “Frani” (siblings in Kindergarten + First Steps Preschool Panther Room) (b. 12/24/13)

— Opal Caroline LIN (b. 12/13/13)

— Sven Wolfe MARTINS (sibling in 5th Grade) (b. 12/3/13)

— Ramsay Pablo MAYO (b. 1/29/14)

— Luciana Britton MCBRIDE “Ana” (sibling in Kindergarten) (b. 9/5/13)

— Eloisa Zayden MCCARTHY “Ell” (siblings in Kindergarten, 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 4/13/14)

— Brennen Claude NANCARROW (b. 6/7/14)

— Jennifer Phoebe PIERCE “Jenna” (siblings in 5th Grade) (b. 11/7/13)

— Munro Dustin RIOS (b. 4/25/14)

— Shiloh Megan SLATTERY (siblings in 1st Grade + Alcott Middle School 7th Grade) (b. 8/6/13)

— Anastasia Demi SNYDER “Anna” (sibling in Kindergarten) (b. 7/25/14)

— Dixon Bradley VANDENBERG (sibling in 5th Grade) (b. 8/23/12)

— Annabelle Kaye WAGNER “Abby” (b. 7/8/13)

ROOM 302

Ms. Marissa HAVILLARD (b. 5/5/91)

— Colt Ferris BRADIGAN (sibling at First Steps Preschool Tiger Room) (b. 7/22/14)

— Kyson Lukas BROWNING (siblings in 5th Grade + Alcott Middle 8th Grade + Grandview West 10th Grade) (b. 9/14/13)

— Rosella Joan CAREY (sibling in 4th Grade) (b. 6/7/14)

— Ayan Stanley CHAMBERS (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 5/5/14)

— Dexter Marco CORTEZ (b. 1/4/14)

— Elsie Susannah CUEVAS (b. 2/22/14)

— Nolan Wiley DARRAS (siblings in 1st Grade + First Steps Preschool Tiger Room) (b. 6/8/14)

— Wilton Tom DORSEY “Will” (b. 9/10/13)

— Briana Lauren GAL (sibling at The Learning Tree Preschool Comet Room) (b. 7/2/14)

— Sadie Clare HARRELL (b. 8/22/13)

— Elwood Connor HATERFIELD (sibling in 4th Grade) (b. 6/7/14)

— Genevieve Althea HESTER “Gen” (b. 12/7/13)

— Colby Layton JARDON (sibling at The Learning Tree Preschool Jungle Room) (b. 8/9/13)

— Ashton Gage MCCORMICK (b. 6/27/14)

— Marcella Jamie MELTON “Mara” (siblings in Kindergarten + 4th Grade) (b. 8/9/13)

— Vivian Enid PARRISH “Via” (b. 11/3/13)

— Zane Cassian PECK (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 6th Grade) (b. 9/23/13)

— Juliana Lorraine SANDOVAL “Jules” (sibling in 4th Grade) (b. 10/8/13)

— Forrest Guillermo STEVENS (siblings in 4th Grade + Alcott Middle School 8th Grade) (b. 11/27/13)

— Saylor Amelia TRELEASAE (siblings in 1st Grade + Alcott Middle School 7th Grade) (b. 8/29/13)

— Thea Hadlee VEGA (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade) (b. 5/5/14)

— Everett Riley VEGA (Twin + siblings in Kindergarten + 5th Grade) (b. 5/5/14)

— Jacqueline Aubrielle WHITETHORN (siblings in 1st, 4th Grade + Alcott Middle 7th Grade + Grandview West 9th Grade) (b. 10/7/13)

Room 300

Miss [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f] Maniatis

[name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] Bauernfiend
[name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Clinton[/name_m] [name_u]Bergen[/name_u]
[name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Whitley[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]
[name_f]Victoria[/name_f] [name_u]Lynn[/name_u] Bredcken
[name_u]Darren[/name_u] [name_u]Trace[/name_u] Brunty
[name_u]Austin[/name_u] [name_u]Birch[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m]
[name_f]Violet[/name_f] [name_f]Fawn[/name_f] Cavill
[name_m]Giovanni[/name_m] [name_u]Andrea[/name_u] Froeming
[name_f]Darla[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] Grenier
[name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m]
[name_u]Aiden[/name_u] [name_u]Brady[/name_u] Hauser
[name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Adair[/name_u] Hillyard
[name_f]Magdalena[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Kirouac
[name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Randall[/name_m] Mallas
[name_m]Silas[/name_m] [name_m]Jefferson[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Sansa[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] Mortell
[name_u]Oliver[/name_u] Hawke Nissen
[name_u]Joseph[/name_u] [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
[name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Lilah[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m]
[name_u]William[/name_u] [name_u]Montgomery[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]May[/name_f] Sobczak
[name_m]Cian[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] Wolbeck
[name_m]Shepherd[/name_m] [name_m]Fletch[/name_m] Work

Room 301

Mrs [name_f]Candy[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]

[name_f]Katerina[/name_f] [name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u]
[name_m]Tomas[/name_m] [name_u]Asher[/name_u] Batchler
[name_u]Charles[/name_u] [name_u]Maxwell[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
[name_u]Darcy[/name_u] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Calahan[/name_m]
[name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
[name_m]Otto[/name_m] [name_u]Melvin[/name_u] Eckford
[name_f]Adaline[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] Edmonson
[name_u]David[/name_u] [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Flores[/name_m]
[name_u]Jasper[/name_u] [name_u]Kennedy[/name_u] Hoffman
[name_f]Celeste[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f] Julient
[name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Anders[/name_m] [name_m]Wolfe[/name_m] Martins
[name_m]Kier[/name_m] [name_m]Rodrick[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_f]Justine[/name_f] [name_f]Amalia[/name_f] McBride
[name_f]Diana[/name_f] [name_f]Michaela[/name_f] McCarthy
[name_u]Claude[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u] Nancarrow
[name_f]Jennifer[/name_f] [name_u]Milan[/name_u] [name_u]Pierce[/name_u]
[name_u]Julien[/name_u] [name_m]Ramon[/name_m] Rios
[name_f]Megan[/name_f] [name_f]Veronica[/name_f] Slattery
[name_f]Jessica[/name_f] Snyder
[name_m]Simon[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] Vandenberg
[name_u]Kaye[/name_u] [name_f]Carole[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

Room 302

Ms [name_u]Julie[/name_u] [name_f]Donna[/name_f] Havillard

[name_u]Clarence[/name_u] [name_m]Fletcher[/name_m] Bradigan
[name_m]Lukas[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] Browning
[name_f]Louisa[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] [name_u]Carey[/name_u]
[name_m]Joshua[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] Chambers
[name_m]Alonzo[/name_m] [name_m]Marco[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
[name_f]Susannah[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u] Cuevas
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Christian[/name_u] Darras
[name_u]Glenn[/name_u] [name_m]Reuben[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Charity[/name_f] [name_u]Gal[/name_u]
[name_f]Althea[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Connor[/name_u] [name_u]Jasper[/name_u] [name_m]Ferdinand[/name_m] Haterfield
Sadie-Clare [name_f]Corinne[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
[name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Brock[/name_m] Jardon
[name_m]Jared[/name_m] [name_m]Alonzo[/name_m] McCormick
[name_f]Marcella[/name_f] [name_u]Fallon[/name_u] [name_m]Melton[/name_m]
[name_f]Blanca[/name_f] [name_f]Roxie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Aksel[/name_m] Fenrys Peck
[name_f]Angelica[/name_f] [name_f]Juliana[/name_f] Sandoval
[name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] Stevens
[name_u]Kennedy[/name_u] [name_f]Jacinda[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Treleasae
[name_f]Thea[/name_f] [name_u]Avery[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]
[name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Vega[/name_u]
[name_u]Dove[/name_u] [name_f]Jacqueline[/name_f] Whitethorn

[name_u]Sandy[/name_u], [name_m]Art[/name_m], [name_f]Ruthie[/name_f], [name_f]Tori[/name_f], [name_u]Darren[/name_u], [name_u]Austin[/name_u], [name_f]Violet[/name_f], [name_u]Gianni[/name_u], [name_f]Darla[/name_f], [name_u]Jordan[/name_u], [name_u]Aiden[/name_u], [name_u]Tyler[/name_u], [name_f]Magdalena[/name_f] [name_f]Faith[/name_f], [name_u]Denny[/name_u], [name_m]Silas[/name_m], [name_f]Sansa[/name_f], [name_u]Olly[/name_u], [name_u]Joe[/name_u], [name_u]Kelly[/name_u], [name_u]William[/name_u], [name_f]Giovanna[/name_f], [name_m]Cian[/name_m], [name_m]Shep[/name_m], [name_f]Rina[/name_f], [name_m]Tom[/name_m], [name_u]Charley[/name_u], [name_u]Darcy[/name_u], [name_f]Rachel[/name_f], [name_m]Otto[/name_m], [name_f]Addie[/name_f], [name_m]Davey[/name_m], [name_u]Jasper[/name_u], [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Mari[/name_f], [name_m]Anders[/name_m], [name_m]Kier[/name_m], [name_f]Justine[/name_f], [name_f]Diana[/name_f], [name_u]Claude[/name_u], [name_f]Jennie[/name_f], [name_u]Julien[/name_u], [name_f]Meg[/name_f], [name_u]Jessie[/name_u], [name_m]Simon[/name_m], [name_u]Kaye[/name_u], [name_f]Clary[/name_f], [name_m]Lukas[/name_m], [name_f]Louisa[/name_f], [name_m]Josh[/name_m], [name_m]Alonzo[/name_m], [name_f]Susannah[/name_f], [name_u]Jonah[/name_u], [name_u]Glenn[/name_u], [name_u]Carmen[/name_u], [name_f]Ally[/name_f], [name_u]Connor[/name_u], Sadie-Clare, [name_m]Fritz[/name_m], [name_m]Jared[/name_m], [name_f]Marcella[/name_f], [name_f]Blanca[/name_f], [name_m]Aksel[/name_m], [name_u]Angie[/name_u], [name_m]Zach[/name_m], [name_u]Kennedy[/name_u], [name_f]Thea[/name_f], [name_u]Tommy[/name_u], and [name_f]Dovie[/name_f]

ISD 123- [name_m]Orchard[/name_m] [name_u]Lake[/name_u] Elementary School 2nd Grade

Room 300
Miss [name_u]Raven[/name_u] [name_f]Gabrielle[/name_f] Maniatis
[name_u]Renley[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] Bauernfiend “Ren”
McKade [name_m]Darrow[/name_m] [name_u]Bergen[/name_u] “Kade”
[name_u]Whitley[/name_u] [name_f]Ruth[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] {sister to [name_u]Darrin[/name_u] OLE K}
[name_f]Adele[/name_f] [name_f]Fay[/name_f] Bredken
[name_m]Jaxon[/name_m] [name_u]Ryatt[/name_u] Brunty {brother to [name_f]Brenna[/name_f] in Panther-FSP & [name_u]Nolan[/name_u] in OLE K}
[name_u]Zyon[/name_u] [name_u]Birch[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m] {brother to [name_u]Zoe[/name_u] in Ocean-LTP & [name_f]Esme[/name_f] in OLE K}
[name_u]Remy[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] Cavill {sister to [name_u]Jack[/name_u] in Moon-LTP & [name_u]Miles[/name_u] in OLE K}
[name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Vinn[/name_m] Froeming
[name_u]Teagan[/name_u] [name_f]Josephine[/name_f] Grenier
[name_f]Cori[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] {sister to [name_u]Liam[/name_u] in OLE 1st}
[name_u]Dawson[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u] Hauser
[name_m]Ian[/name_m] [name_u]Malone[/name_u] Hillyard
[name_f]Posy[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Kirouac {sister to [name_u]Jules[/name_u] in OLE 1st}
[name_u]Taj[/name_u] [name_m]Randall[/name_m] Mallas {brother to [name_u]Emerson[/name_u] in Jungle- LTP & [name_u]Ali[/name_u] in OLE K}
[name_u]Archer[/name_u] [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Adrie[/name_f] [name_f]Joann[/name_f] Mortell
[name_u]Oliver[/name_u] Hawke Nissen
[name_u]Ezra[/name_u] [name_u]Denver[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Georgette[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m]
[name_u]Blake[/name_u] [name_u]William[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Carolina[/name_f] [name_f]May[/name_f] Sobczak
[name_u]Parker[/name_u] [name_m]Aldric[/name_m] Wolbeck
[name_m]Ford[/name_m] [name_m]Shepherd[/name_m] Work {brother to [name_m]Nash[/name_m] in Orca- LTP}

Room 101
Mrs. [name_f]Cherie[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_f]Katerina[/name_f] [name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u]
[name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Asher[/name_u] Batchler “Beck” {brother to [name_f]Mady[/name_f] in Jungle-LTP & [name_f]Willa[/name_f] in OLE K}
[name_u]Maxwell[/name_u] [name_u]Charles[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f] “Max”
[name_u]Darcy[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Calahan[/name_m] {sister to [name_f]Cady[/name_f] in [name_u]Comet[/name_u]- LTP & [name_u]Cruz[/name_u] in OLE K}
[name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Delane[/name_m] “Aly”
[name_u]Cade[/name_u] [name_u]Hollis[/name_u] Eckford
[name_u]Baylee[/name_u] [name_f]Adaline[/name_f] Edmonson
[name_u]Keagan[/name_u] [name_u]David[/name_u] [name_m]Flores[/name_m]
[name_m]Weston[/name_m] [name_u]Jasper[/name_u] Hoffman “West”
Dallie [name_f]Celeste[/name_f] Julient {sister to [name_u]Larkin[/name_u] in Panther-FSP & [name_m]Russel[/name_m] in OLE K}
[name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Tiffany[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Westley[/name_m] [name_m]Kaiser[/name_m] Martins “West”
[name_u]Boston[/name_u] [name_m]Kier[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_u]Britton[/name_u] [name_f]Justine[/name_f] McBride {sister to [name_m]Brock[/name_m] in OLE K}
[name_f]Michaela[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] McCarthy {sister to [name_f]Brianna[/name_f] in OLE K}
[name_u]Bodhi[/name_u] [name_m]Judson[/name_m] Nancarrow
[name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Pierce[/name_u]
[name_m]Warren[/name_m] [name_m]Tucker[/name_m] Rios
[name_f]Megan[/name_f] [name_f]Robyn[/name_f] Slattery {sister to [name_f]Hannah[/name_f] in OLE 1st}
[name_f]Rosalyn[/name_f] [name_f]Elide[/name_f] Snyder “Rosa” {sister to [name_m]Roland[/name_m] in OLE K}
[name_m]Dixon[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] Vandenberg
[name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u] [name_m]Wagner[/name_m] “Annie”

Room 202
Ms. [name_f]Marissa[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] Havillard
[name_m]Fletcher[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] [name_m]Branigan[/name_m] {brother to [name_u]Marley[/name_u] in Tiger-FSP}
[name_m]Hughes[/name_m] [name_m]Randolph[/name_m] Browning
[name_f]Millie[/name_f] [name_f]Diane[/name_f] [name_u]Carey[/name_u]
[name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Clay[/name_m] Chambers “Josh”
[name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Arnold[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m] “Dex”
[name_f]Elsie[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] Cuevas
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Christian[/name_u] Darras {brother to [name_u]Jace[/name_u] in Tiger-FSP & [name_f]Etta[/name_f] in OLE 1st}
[name_m]Reuben[/name_m] [name_u]Glenn[/name_u] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Lauren[/name_u] [name_u]Gal[/name_u] {sister to [name_f]Astoria[/name_f] in Comet-LTP}
[name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Connor[/name_u] [name_m]Thurman[/name_m] Haterfield
[name_f]Corinne[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_f]Hester[/name_f] “Cece”
[name_u]Layton[/name_u] [name_u]Colby[/name_u] Jardon {brother to [name_u]Tristan[/name_u] in Jungle-LTP}
[name_m]Gage[/name_m] [name_u]Clifford[/name_u] McCormick
[name_u]Jamie[/name_u] [name_u]Fallon[/name_u] [name_m]Melton[/name_m] {sister to [name_f]Tania[/name_f] in OLE K}
[name_f]Alissa[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u] “Ali”
[name_m]Bowen[/name_m] [name_m]Zane[/name_m] Peck “Bo”
[name_f]Juliana[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] Sandoval “Jules”
[name_m]Zachery[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] Stevens “Zach”
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Treleasae {sister to [name_u]Wyatt[/name_u] in OLE 1st}
[name_u]Briley[/name_u] [name_f]Francine[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] {twin to [name_m]Victor[/name_m] & sister to [name_f]Margo[/name_f] in OLE K}
[name_m]Victor[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] {twin to [name_u]Briley[/name_u] & brother to [name_f]Margo[/name_f] in OLE K}
[name_f]Lucy[/name_f] [name_u]Keegan[/name_u] Whitehorn {sister to [name_f]Jane[/name_f] in OLE 1st}

ROOM 300
Miss [name_f]Gabrielle[/name_f] Maniatis “Gabby”

[name_f]Nicole[/name_f] Bauernfiend “Nikki”
[name_m]Clinton[/name_m] [name_u]Bergen[/name_u]
[name_u]Saige[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]
[name_f]Victoria[/name_f] Bredcken
[name_u]Oakland[/name_u] Brunty
[name_m]Tayson[/name_m] [name_m]Cabe[/name_m]
[name_u]Reagan[/name_u] Cavill
[name_u]Tristan[/name_u] Foreming
[name_f]Josephine[/name_f] Grenier “Josie”
[name_f]Sophie[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m]
[name_u]Dawson[/name_u] Hauser
[name_u]Tyler[/name_u] Hillyard
[name_f]Faith[/name_f] Kirouac
[name_m]Randall[/name_m] Mallas “Randy”
[name_m]Silas[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Calley[/name_f] Mortell
[name_u]Oliver[/name_u] Nissen
[name_u]Joseph[/name_u] [name_m]Otis[/name_m] “Joey”
[name_f]Lilah[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m]
[name_u]Timothy[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Giovanna[/name_f] Sobczak
[name_u]Zahir[/name_u] Wolbeck
[name_m]Shepherd[/name_m] Work

ROOM 301
Mrs. [name_f]Esther[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u]
[name_u]Beckett[/name_u] Batchler
[name_u]Charles[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f] “Charlie”
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Calahan[/name_m]
[name_f]Alyssa[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
[name_u]Hollis[/name_u] Eckford
[name_f]Adaline[/name_f] Edmondson
[name_u]David[/name_u] [name_m]Flores[/name_m] “Davey”
[name_u]Jasper[/name_u] Hoffman
[name_f]Celeste[/name_f] Julient
[name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Westley[/name_m] Martins
[name_m]Ramsay[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_u]Britton[/name_u] McBride
[name_f]Michaela[/name_f] McCarthy
[name_m]Brennen[/name_m] Nancarrow
[name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Pierce[/name_u]
[name_m]Tucker[/name_m] Rios
[name_f]Veronica[/name_f] Slattery
[name_f]Demi[/name_f] Snyder
[name_m]Simon[/name_m] Vandenberg
[name_u]Kaye[/name_u] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Lacey[/name_f] Havillard

[name_u]Lane[/name_u] Bradigan
[name_m]Sebastian[/name_m] Browning
[name_f]Louisa[/name_f] [name_u]Carey[/name_u]
[name_m]Trigger[/name_m] Chambers
[name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Cortez[/name_m]
[name_u]Vivian[/name_u] Cuevas
[name_u]Nolan[/name_u] Darras
[name_m]Omar[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_u]Lauren[/name_u] [name_u]Gal[/name_u]
[name_f]Corinne[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Connor[/name_u] Haterfield
[name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
[name_m]Frederick[/name_m] Jardon “Freddie”
[name_u]Ashton[/name_u] McCormick
[name_u]Fallon[/name_u] [name_m]Melton[/name_m]
[name_f]Roxie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Bowen[/name_m] Peck
[name_f]Lucille[/name_f] Sandoval “Luci”
[name_m]Forrest[/name_m] Stevens
[name_u]Kennedy[/name_u] Treleasae
[name_u]Avery[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]
[name_u]Riley[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]
[name_f]Jacqueline[/name_f] Whitethorn

ROOM 300
Ms. [name_u]Raven[/name_u] Maniatis

[name_f]Tessa[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
McKade “Kade” [name_u]Bergen[/name_u]
[name_f]Oaklynn[/name_f] [name_m]Bond[/name_m]
[name_f]Adele[/name_f] “Addie” [name_u]Brecken[/name_u]
[name_m]Jaxon[/name_m] “Jax” Brunty
[name_u]Austin[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m]
[name_u]Reagan[/name_u] Cavill
[name_u]Tristan[/name_u] Froemig
[name_f]Josephine[/name_f] “Josie” Grenier
[name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Hancock[/name_m]
[name_f]Sophie[/name_f] Hauser
[name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Hilliard[/name_m]
[name_f]Margaret[/name_f] “Maggie” [name_u]Keller[/name_u]
[name_f]Maya[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_m]Cash[/name_m] [name_u]Nelson[/name_u]
[name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Otis[/name_m]
[name_f]Lila[/name_f] [name_u]Prince[/name_u]
[name_m]Edwin[/name_m] Rios
[name_u]William[/name_u] “Will” [name_u]Saby[/name_u]
[name_m]Damian[/name_m] [name_m]Shepherd[/name_m]
[name_f]Callie[/name_f] Sobczak
[name_u]Asher[/name_u] Wolbeck
[name_u]Parker[/name_u] [name_m]Williams[/name_m]

Ms. Maniatis with [name_f]Tessa[/name_f], [name_u]Kade[/name_u], [name_f]Oaklynn[/name_f], [name_f]Addie[/name_f], [name_m]Jax[/name_m], [name_u]Austin[/name_u], [name_u]Reagan[/name_u], [name_u]Tristan[/name_u], [name_u]Josie[/name_u], [name_u]Aiden[/name_u], [name_f]Sophie[/name_f], [name_m]Dennis[/name_m], [name_f]Maggie[/name_f], [name_f]Maya[/name_f], [name_m]Cash[/name_m], [name_u]Tyler[/name_u], [name_f]Lila[/name_f], [name_m]Edwin[/name_m], [name_u]Will[/name_u], [name_m]Damian[/name_m], [name_f]Callie[/name_f], [name_u]Asher[/name_u], and [name_u]Parker[/name_u]

ROOM 301
Mrs. [name_f]Donna[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]

[name_u]Mackenzie[/name_u] “Kenzie” [name_u]Ballard[/name_u]
[name_u]Timothy[/name_u] [name_m]Bates[/name_m]
[name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Callahan[/name_u]
[name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Delaney[/name_u]
[name_u]Pierce[/name_u] Eckford
[name_u]James[/name_u] Edmonson
[name_u]David[/name_u] [name_m]Flores[/name_m]
[name_f]Susannah[/name_f] “Sunny” Hoffman
[name_f]Phoebe[/name_f] [name_u]Kennedy[/name_u]
[name_f]Diana[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_f]Alana[/name_f] [name_m]Martin[/name_m]
[name_u]Charles[/name_u] “Charlie” [name_u]Maxwell[/name_u]
[name_f]Amelia[/name_f] McBride
[name_f]Isabella[/name_f] “Izzy” McCarthy
[name_u]Bodhi[/name_u] Nancarrow
[name_u]Hollis[/name_u] [name_m]Ramsay[/name_m]
[name_u]Joseph[/name_u] [name_u]Reeve[/name_u]
[name_f]Anna[/name_f] Slattery
[name_u]Noah[/name_u] Snyder (twin)
[name_f]Anastasia[/name_f] “Tasia” [name_u]Vega[/name_u] (twin)
[name_u]Shiloh[/name_u] [name_m]Wagner[/name_m]
[name_f]Brielle[/name_f] White

Mrs. [name_u]Berry[/name_u] with [name_u]Kenzie[/name_u], [name_u]Timothy[/name_u], [name_f]Beatrice[/name_f], [name_m]Andrew[/name_m], [name_u]Pierce[/name_u], [name_u]James[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_u]Sunny[/name_u], [name_f]Phoebe[/name_f], [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Alana[/name_f], [name_u]Charlie[/name_u], [name_f]Amelia[/name_f], [name_u]Izzy[/name_u], [name_u]Bodhi[/name_u], [name_u]Hollis[/name_u], [name_u]Joseph[/name_u], [name_f]Anna[/name_f], [name_u]Noah[/name_u], [name_f]Tasia[/name_f], [name_u]Shiloh[/name_u], and [name_f]Brielle[/name_f]

ROOM 302
Ms. [name_f]Cherie[/name_f] Havillard

[name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Brady[/name_u]
[name_m]Lukas[/name_m] [name_m]Brown[/name_m]
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Carey[/name_u]
[name_m]Joshua[/name_m] “JJ” Chambers, [name_m]Jr[/name_m].
[name_m]Albert[/name_m] [name_m]Cortes[/name_m]
[name_m]Ruben[/name_m] Cuevas
[name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Elwood[/name_m]
[name_u]Antonia[/name_u] [name_u]Garcia[/name_u]
[name_f]Claire[/name_f] [name_m]Harding[/name_m]
[name_u]William[/name_u] “Will” [name_f]Hester[/name_f]
[name_m]Gage[/name_m] McCormick
[name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Melton[/name_m]
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Reilly[/name_u]
[name_f]Thea[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_f]Elissa[/name_f] Peck
[name_m]Guillermo[/name_m] Sandoval
[name_m]Zachary[/name_m] “Zach” Stevens
[name_m]Jacob[/name_m] “Jake” Snyder (twin)
[name_m]Derek[/name_m] [name_u]Vaughn[/name_u]
[name_f]Rosalia[/name_f] “Lia” [name_u]Vega[/name_u] (twin)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]West[/name_u]

Ms. Havillard with [name_m]Matthew[/name_m], [name_m]Lukas[/name_m], [name_f]Genevieve[/name_f], JJ, [name_m]Albert[/name_m], [name_m]Ruben[/name_m], [name_u]Vivian[/name_u], [name_m]Jeremy[/name_m], [name_u]Antonia[/name_u], [name_f]Claire[/name_f], [name_u]Will[/name_u], [name_m]Gage[/name_m], [name_f]Rebecca[/name_f], [name_f]Amelia[/name_f], [name_f]Thea[/name_f], [name_f]Elissa[/name_f], [name_m]Guillermo[/name_m], [name_m]Zach[/name_m], [name_m]Jake[/name_m], [name_m]Derek[/name_m], [name_f]Lia[/name_f], and [name_f]Charlotte[/name_f]

Room 300
Miss [name_f]Cecily[/name_f] [name_u]Raven[/name_u] Maniatis
-Renley [name_f]Nicole[/name_f] Bauernfiend
-McKade [name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u]
-Oaklynn [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Bond[/name_m] (brother [name_m]Abel[/name_m] Jeremy)
-Adele [name_f]Victoria[/name_f] Bredcken
-Ryatt [name_m]Jaxon[/name_m] Brunty (sister [name_u]Arden[/name_u] Evangeline)
-Austin [name_u]Birch[/name_u] [name_m]Cabe[/name_m] (sisters [name_u]Esme[/name_u] [name_f]Summer[/name_f] & [name_f]Madeleine[/name_f] Gem)
-Remy [name_f]Violet[/name_f] Cavill (brothers [name_u]Miles[/name_u] [name_m]Derrick[/name_m] & [name_u]Dawson[/name_u] Ash)
-Kip [name_m]Giovanni[/name_m] Froeming
-Teagan [name_f]Alaya[/name_f] Grenier
-Delilah [name_f]Sophie[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m] (brother [name_m]Weston[/name_m] Oliver)
-Brady [name_u]Wallace[/name_u] Hauser
-Tyler [name_m]Ian[/name_m] Hillyard
-Posy [name_f]Magdalena[/name_f] Kirouac (sister [name_f]Juliet[/name_f] Lola)
-Huxley [name_m]Dennis[/name_m] Mallas (sisters [name_u]Emerson[/name_u] [name_f]Ramona[/name_f] & [name_f]Alissa[/name_f] Betsy)
-Silas [name_m]Cash[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
-Calley [name_u]Rey[/name_u] Mortell
-Beckham Hawke Nissen
-Ezra [name_m]Maximilian[/name_m] [name_m]Otis[/name_m]
-Aurora [name_f]Polly[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m]
-Blake [name_u]William[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
-Henlee [name_f]Carolina[/name_f] Sobczak
-Malaki [name_u]Parker[/name_u] Wolbeck
-Fletch [name_m]Shepherd[/name_m] Work (brother [name_m]Nash[/name_m] Frederick)

Room 301
Mrs. [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
-Kenzee [name_f]Juliette[/name_f] [name_u]Ballard[/name_u]
-Asher [name_u]Beckett[/name_u] Batchler (sisters [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Desiree[/name_f] & [name_u]Adley[/name_u] Malone)
-Maxwell [name_u]Micah[/name_u] [name_f]Bloom[/name_f]
-Darcy [name_u]Ever[/name_u] [name_m]Calahan[/name_m] (siblings [name_m]Kelvin[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] & [name_f]Jolie[/name_f] Rain)
-Keisha [name_f]Renee[/name_f] [name_m]Delane[/name_m]
-Cade [name_m]Otto[/name_m] Eckford
-Adaline [name_f]Daphne[/name_f] Edmonson
-Keagan [name_u]David[/name_u] [name_m]Flores[/name_m]
-Jasper [name_m]Weston[/name_m] Hoffman
-Dallie [name_f]Francesca[/name_f] Julient (siblings [name_m]Clay[/name_m] [name_m]Russel[/name_m] & [name_u]Wren[/name_u] Bianca)
-Caroline [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
-Westley [name_m]Kaiser[/name_m] Martins
-Boston [name_m]Kier[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
-Britton [name_f]Amalia[/name_f] McBride (brother [name_m]Foster[/name_m] James)
-Eloisa [name_f]Tallulah[/name_f] McCarthy (sister [name_f]Faith[/name_f] Brianna)
-Bohdi [name_m]Cassius[/name_m] Nancarrow
-Phoebe [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Pierce[/name_u]
-Tucker [name_u]Julien[/name_u] Rios
-Shiloh [name_f]Robyn[/name_f] Slattery (sister [name_f]Avis[/name_f] Rhea)
-Anastasia [name_f]Rosalyn[/name_f] Snyder (brother [name_u]August[/name_u] Jude)
-Dixon [name_m]Jacobi[/name_m] Vandenberg
-Enid [name_f]Bettie[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

Room 302
Mrs. [name_f]Marissa[/name_f] [name_f]Lacey[/name_f] Havillard
-Fletcher [name_m]Colt[/name_m] Bradigan (sister [name_f]Aisling[/name_f] Fern)
-Sebastian [name_m]Lukas[/name_m] Browning
-Millie [name_f]Jacklyn[/name_f] [name_u]Carey[/name_u]
-Clay [name_m]Joshua[/name_m] Chambers
-Leonel [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Cortez[/name_m]
-Vivin [name_f]Cornelia[/name_f] Cuevas
-Vaughn [name_u]Jonah[/name_u] Darras (siblings [name_f]Etta[/name_f] [name_f]Ginger[/name_f] & [name_u]Oliver[/name_u] Jace)
-Reuben [name_m]Omar[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
-Charity [name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Gal[/name_u] (sister [name_f]Astoria[/name_f] Xanthe)
-Sadie [name_f]Althea[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
-Maverik [name_u]Connor[/name_u] Haterfield
-Clare [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
-Colby [name_u]Layton[/name_u] Jardon (sister [name_f]Vivia[/name_f] Noelani)
-Ashton [name_m]Gage[/name_m] McCormick
-Althea [name_f]Marcella[/name_f] [name_m]Melton[/name_m] (sister [name_f]Tania[/name_f] Coleen)
-Roxie [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
-Bowen [name_m]Aksel[/name_m] Peck
-Juliana [name_f]Lucille[/name_f] Sandoval
-Forrest [name_m]Zachary[/name_m] Stevens
-Saylor [name_u]Kennedy[/name_u] Treleasae (brother [name_u]Beau[/name_u] Jackson)
-Thea [name_f]Hadlee[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] (siblings [name_f]Margo[/name_f] [name_f]Kirsten[/name_f] & [name_m]Thomas[/name_m] Everett)
-Thomas [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (sisters [name_f]Margo[/name_f] [name_f]Kirsten[/name_f] & [name_f]Thea[/name_f] Hadlee)
-Lucy [name_f]Aubrielle[/name_f] Whitethorn (sister [name_f]Violet[/name_f] Sophia)

ORCHARD LAKE SECOND GRADE

Room 300: Miss. Maniatis’ class
Teacher: Miss. Cecily Gabrielle Maniatis “Ceci”
~ BAUERNFIEND, Lori Nicole
~ BERGEN, Corey Arthur [brother (Riley) in 4th grade]
~ BOND, Ruth Whitley [brothers (Abel) in kindergarten and (Cole) in 4th grade]
~ BREDCKEN, Adele Melinda
~ BRUNTY, Jaxon Darren [siblings (Brenna) in preschool and (Nolan) in kindergarten]
~ CABE, Austin Tayson [sisters (Zoe) in pre-k and (Esme) in kindergarten]
~ CAVILL, Reagan Violet [brothers (Jackson) in preschool and (Miles) in kindergarten]
~ FROEMING, Gael Tristan
~ GRENIER, Darla Josephine [brother (Marcel) in 4th grade]
~ HANCOCK, Sophie Katherine [siblings (Weston) in 1st and (Owen & Violet) in 4th grade]
~ HAUSER, Aiden Brady
~ HILLYARD, Adair Malone [sisters (Suki) in 3rd and (Kyla) in 5th grade]
~ KIROUAC, Magdalena Brittany “Lena” [siblings (Lydia) and (Ember & Calder) in 8th grade]
~ MALLAS, Huxley Dennis [sisters (Paige) in pre-k, (Tia) in kindergarten, and (Eden) in 5th grade]
~ MORRISON, Archer Silas
~ MORTELL, Amber Calley [sisters (Darcy) in 5th and (Rowan) in 8th grade]
~ NISSEN, Harlan Oliver
~ OTIS, Ezra Maximilian
~ REEVES, Polly Aurora [brother (Jamie) in 4th grade]
~ SABY, Edwin Timothy “Eddie”
~ SOBCZAK, Henlee May [sisters (Kirsten) in 3rd and (Lola) in 5th grade]
~ WOLBECK, Malaki Aldric [sisters (Thea) in 6th and (Eden) in 8th grade]
~ WORK, Shepherd Rodrigo “Shep” [siblings (Freddie) in pre-k and (Bella) in 4th grade]

Lori, Corey, Ruth, Adele, Jaxon, Austin, Reagan, Gael, Darla, Sophie, Aiden, Adair, Lena, Huxley, Archer, Amber, Harlan, Ezra, Polly, Eddie, Henlee, Malaki, and Shep

Room 301: Mrs. Berry’s class
Teacher: Mrs. Esther Phyllis Berry
~ BALLARD, Kenzee Parker [sisters (Lea) in 4th and (Piper & Brook) in 8th grade]
~ BATCHLER, Beckett Xavier [sisters (Georgie) in pre-k, (Josie) in kindergarten, and (Rory) in 5th grade]
~ BLOOM, Maxwell Charles “Max”
~ CALAHAN, Darcy Beatrice [siblings (Jolie) in preschool and (Eddie) in kindergarten]
~ DELANE, Alyssa Renee
~ ECKFORD, Otto Melvin [siblings (Edna) in 3rd and (Milo) in 5th grade]
~ EDMONSON, Daphne Isolde [sister (Macy) in 5th grade]
~ FLORES, Damon Keagan [siblings (Korinne) in 3rd and (Tristan) in 5th grade]
~ HOFFMAN, Jasper Weston
~ JULIENT, Charlotte Roselynn “Lottie” [siblings (Imogen) in preschool and (Joey) in kindergarten]
~ LIN, Tara Marilyn
~ MARTINS, Anders Kaiser [brother (Stellan) in 5th grade]
~ MAYO, Kier Ramsay
~ MCBRIDE, Luciana Justine “Lucie” [brother (Albie) in kindergarten]
~ MCCARTHY, Eloisa Prudence [sisters (Brianna) in kindergarten, (Tara) in 4th, and (Haven) in 6th grade]
~ NANCARROW, Brennen Callahan
~ PIERCE, Phoebe Annabelle [siblings (Max & Madi) in 5th grade]
~ RIOS, Ramon Julien
~ SLATTERY, Suki Veronica [sisters (Avis) in 1st and (Lexi) in 7th grade]
~ SNYDER, Demi Rosalyn [brother (Jarrod) in kindergarten]
~ VANDENBERG, Bradley Alexander [brother (Declan) in 5th grade]
~ WAGNER, Mildred Carole “Milly”

Kenzee, Beckett, Max, Darcy, Alyssa, Otto, Daphne, Damon, Jasper, Lottie, Tara, Anders, Kier, Lucie, Eloisa, Brennen, Phoebe, Ramon, Suki, Demi, Bradley, and Milly

Room 302: Ms. Havillard’s class
Teacher: Ms. Sonya Marissa Havillard
~ BRADIGAN, Fletcher Clarence [sister (Aisling) in preschool]
~ BROWNING, Sebastian Lukas “Seb” [siblings (Fran) in 5th and (Darion) in 8th grade]
~ CAREY, Rosella Diane [brother (Colby) in 4th grade]
~ CHAMBERS, Warren Joshua [siblings (Hayley) in 4th and (Tim) in 6th grade]
~ CORTEZ, Eduardo Alonzo
~ CUEVAS, Elsie Cornelia
~ DARRAS, Nolan Wiley [siblings (Eric) in preschool and (Janie) in 1st grade]
~ DORSEY, Reuben Glenn
~ GAL, Deana Carmen [sister (Evadne) in preschool]
~ HARRELL, Sadie Genevieve
~ HATERFIELD, Jasper Maverik [brother (Trenton) in 4th grade]
~ HESTER, Althea Corinne “Thea”
~ JARDON, Ulysses Colby [sister (Noelani) in pre-k]
~ MCCORMICK, Jared Ashton
~ MELTON, Marcella Jamie [siblings (Tania) in kindergarten and (Jared) in 4th grade]
~ PARRISH, Alissa Vivian
~ PECK, Cassian Bowen [siblings (Hazel) in 4th and (Aubrey) in 6th grade]
~ SANDOVAL, Juliana Lucille “Jules” [sister (Fran) in 4th grade]
~ STEVENS, Zachary Laurence “Zach” [siblings (Clara) in 4th and (Jasper, Brady & Rowan) in 8th grade]
~ TRELEASAE, Kennedy Saylor [brothers (Sawyer) in 1st and (Miles) in 7th grade]
~ VEGA, Thea Francine [twin brother (Noah); siblings (Margo) in kindergarten and (Fern) in 5th grade]
~ VEGA, Noah Franklin [twin sister (Thea); siblings (Margo) in kindergarten and (Fern) in 5th grade]
~ WHITETHORN, Lucy Rowan [siblings (Sophia) in 1st, (Martha) in 4th, (Harry) in 7th, and 9th grade]

Fletcher, Seb, Rosella, Warren, Eduardo, Elsie, Nolan, Reuben, Deana, Sadie, Jasper, Thea, Ulysses, Jared, Marcella, Alissa, Cassian, Jules, Zach, Kennedy, Thea, Noah, and Lucy

room 300
miss raven eve maniatis
bauernfiend, renley theresa
bergen, basil mckade
bond, oaklynn saige
bredcken, fay victoria
brunty, rebel oakland
cabe, braedon zyon
cavill, violet dana
froeming, tristan kip
grenier, teagan josephine
hancock, olive jordan
hauser, brady aiden
hillyard, tyler oakley
kirouac, posy magdalena
mallas, huxley thor
morrison, silas archer
mortell, cali adrie
nissen, omari hawke
otis, ezra denver
reeves, aurora lilah
saby, blake timothy
sobczak, carolina may
wolbeck, malaki ezden
work, dorian malik

room 301
mrs. adrianna esther berry
ballard, parker kenzee
batchler, asher xavier
bloom, micah charles
calahan, beatrice lavender
delane, keisha kim
eckford, otto cade
edmonson, baylee isolde
flores, emry damon
hoffman, weston jasper
julient, celeste charlotte
lin, opal marilyn
martins, westley wolfe
mayo, kier boston
mcbride, justine britton
mccarthy, eloisa tallulah
nancarrow, callahan judson
pierce, phoebe milan
rios, julien ramon
slattery, shiloh suki
snyder, elide galaxy
vandenberg, bradley roy
wagner, mildred enid (millie)

room 302
ms. lacey marissa havillard
bradigan, mattaeus lane
browning, lukas rune
carey, millie diane
chambers, joshua stanley (josh)
cortez, leonel alonzo (leo)
cuevas, vivian elsie
darras, wiley christian
dorsey, omar reuben
gal, antoinette carmen (anto)
harrell, sadie clare
haterfield, jasper maverick
hester, althea genevieve
jardon, layton frederick
mccormick, ashton marius
melton, dakota fallon
parrish, enid vivian
peck, aksel zane
sandoval, juliana margie (jules)
stevens, zachary forrest
treleasae, kennedy saylor
vega, avery thea
vega, everett aksel
whitethorn, rowan lucy

ROOM 300
Miss [name_f]Cecily[/name_f] [name_f]Mona[/name_f] Maniatis
[name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Rachelle[/name_f] “Tess” Baurenfiend
[name_m]Clinton[/name_m] [name_u]Basil[/name_u] [name_u]Bergen[/name_u]
[name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Saige[/name_u] [name_m]Bond[/name_m]
[name_f]Adele[/name_f] [name_u]Lynn[/name_u] Bredcken
[name_u]Oakland[/name_u] [name_u]Ryatt[/name_u] “Oak” Brunty
[name_u]Zyon[/name_u] [name_m]Tayson[/name_m] [name_m]Cabe[/name_m]
[name_u]Dana[/name_u] [name_f]Wrenley[/name_f] Cavill
[name_m]Kip[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u] Froeming
[name_f]Darla[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] Grenier
[name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] [name_m]Hancock[/name_m]
[name_m]Pedro[/name_m] [name_u]Dawson[/name_u] Hauser
[name_m]Ian[/name_m] [name_u]Malone[/name_u] Hillyard
[name_u]Lyric[/name_u] [name_f]Magdalena[/name_f] Kirouac
[name_m]Dennis[/name_m] [name_u]Huxley[/name_u] “Denny” Mallas
[name_m]Silas[/name_m] [name_m]Jefferson[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
[name_f]Adrie[/name_f] [name_u]Rey[/name_u] Mortell
[name_m]Adonis[/name_m] Hawke Nissen
[name_u]Joseph[/name_u] [name_u]Ezra[/name_u] “Joey” [name_m]Otis[/name_m]
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Georgette[/name_f] [name_m]Reeves[/name_m]
[name_u]Blake[/name_u] [name_u]Montgomery[/name_u] [name_u]Saby[/name_u]
[name_f]Carolina[/name_f] [name_f]May[/name_f] “Lina” Sobczak
[name_m]Aldric[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] Wolbeck
[name_u]Dorian[/name_u] [name_m]Fletch[/name_m] Work

ROOM 301
Mrs. [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Candy[/name_f] [name_u]Berry[/name_u]
[name_f]Katerina[/name_f] [name_f]Juliette[/name_f] “Katia” [name_u]Ballard[/name_u]
[name_m]Gerard[/name_m] [name_u]Beckett[/name_u] Batchler
[name_u]Charles[/name_u] [name_m]Ames[/name_m] “Charlie” [name_f]Bloom[/name_f]
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Porter[/name_u] [name_m]Calahan[/name_m]
[name_f]Rachel[/name_f] [name_u]Kim[/name_u] [name_m]Delane[/name_m]
[name_m]Otto[/name_m] [name_u]Maurice[/name_u] Eckford
[name_f]Adaline[/name_f] [name_u]Sunny[/name_u] Edmonson
[name_u]Alton[/name_u] [name_u]Keagan[/name_u] [name_m]Flores[/name_m]
[name_m]Sergio[/name_m] [name_m]Weston[/name_m] Hoffman
[name_f]Roselynn[/name_f] [name_u]Celeste[/name_u] “Rosa” Julient
[name_f]Tara[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Lin[/name_f]
[name_m]Westley[/name_m] [name_m]Kaiser[/name_m] Martins
[name_u]Boston[/name_u] [name_m]Kier[/name_m] [name_m]Mayo[/name_m]
[name_u]Britton[/name_u] [name_f]Luciana[/name_f] “Britta” McBride
[name_f]Eloisa[/name_f] [name_f]Prudence[/name_f] McCarthy
[name_u]Bodhi[/name_u] [name_u]Claude[/name_u] Nancarrow
[name_f]Phoebe[/name_f] Francette [name_u]Pierce[/name_u]
[name_m]Warren[/name_m] [name_m]Tucker[/name_m] Rios
[name_f]Veronica[/name_f] [name_f]Darlene[/name_f] “Vee” Slattery
[name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Elide[/name_f] “Annie” Snyder
[name_u]Bradley[/name_u] [name_m]Alexander[/name_m] Vandenberg
[name_f]Bettie[/name_f] [name_f]Enid[/name_f] [name_m]Wagner[/name_m]

ROOM 302
Ms. [name_f]Sonya[/name_f] [name_u]Frankie[/name_u] Havillard
[name_m]Ferris[/name_m] [name_u]Lane[/name_u] Bradigan
[name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Hughes[/name_m] Browning
[name_f]Louisa[/name_f] [name_f]Diane[/name_f] [name_u]Carey[/name_u]
[name_m]Warren[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] Chambers
[name_m]Marco[/name_m] [name_m]Alonzo[/name_m] [name_m]Cortez[/name_m]
[name_f]Susannah[/name_f] [name_u]Kaye[/name_u] Cuevas
[name_u]Jonah[/name_u] [name_u]Vaughn[/name_u] Darras
[name_u]Glenn[/name_u] [name_m]Wilton[/name_m] [name_u]Dorsey[/name_u]
[name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Antoinette[/name_f] [name_u]Gal[/name_u]
[name_f]Luann[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] “Lulu” [name_m]Harrell[/name_m]
[name_u]Billy[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m] Jardon
[name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Gage[/name_m] McCormick
[name_u]Fallon[/name_u] [name_f]Marcella[/name_f] [name_m]Melton[/name_m]
[name_f]Roxie[/name_f] [name_f]Freida[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Aksel[/name_m] [name_u]Bowen[/name_u] Peck
[name_f]Lorraine[/name_f] [name_f]Angelica[/name_f] Sandoval
[name_f]Dalary[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Treleasae
[name_f]Hadlee[/name_f] [name_f]Rosamund[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
[name_m]Victor[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]
[name_f]Lucy[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u] Whitethorn

room 300
miss raven gabrielle maniatis
bauernfiend, renley nicole
bergen, mckade basil
bond, oaklynn ruth
bredcken, fay adele
brunty, ryatt oakland
cabe, zyon austin
cavill, violet remy
froeming, tristan kip
grenier, alaya josephine
hancock, sophie jordan
hauser, brady aiden
hillyard, oakley tyler
kirouac, posy faith
mallas, huxley dennis
morrison, archer silas
mortell, adrie rey
nissen, oliver hawke
otis, ezra kylo
reeves, aurora lilah
saby, blake montgomery
sobczak, carolina henlee
wolbeck, malaki ezden
work, dorian malik

room 301
mrs. esther phyllis berry
ballard, kenzee juliette
batchler, asher xavier
bloom, micah ames
calahan, beatrice lavender
delane, keisha kim
eckford, otto hollis
edmonson, baylee isolde
flores, emry alton
hoffman, weston jasper
julient, celeste roselynn
lin, opal caroline
martins, westley wolfe
mayo, kier boston
mcbride, justine britton
mccarthy, eloisa michaela (eloise)
nancarrow, callahan judson (cali)
pierce, phoebe milan
rios, julien warren
slattery, shiloh darlene
snyder, elide rosalyn
vandenberg, bradley alexander
wagner, mildred enid (millie)

room 302
ms. sonya marissa havillard
bradigan, mattaeus lane
browning, lukas rune
carey, millie diane
chambers, joshua ayan (josh)
cortez, leonel alonzo
cuevas, vivian kaye
darras, christian wiley
dorsey, omar reuben
gal, lauren charity
harrell, sadie clare
haterfield, maverik jasper
hester, althea genevieve
jardon, layton colby
mccormick, gage ashton
melton, dakota fallon
parrish, enid alissa
peck, aksel zane
sandoval, juliana margie
stevens, forrest zachary
treleasae, kennedy saylor
vega, briley avery
vega, everett aksel
whitethorn, lucy rowan