Create A School District - ISD 123 | Orchard Lake Elementary - 5th Grade

5th grade

Mrs. [name_f]Harriet[/name_f] Godziek
[name_u]Connor[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Cassandra[/name_f] Aderlan (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_u]Riley[/name_u] [name_f]Justine[/name_f] Avette (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_m]Marshal[/name_m] [name_m]Wilbert[/name_m] Bassford (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_m]Lester[/name_m] Blohm
[name_f]Alana[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] Bolger (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Harmony[/name_u] Bonderud (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_m]Fraser[/name_m] [name_m]Mac[/name_m] [name_m]Brewer[/name_m] (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_u]Halley[/name_u] [name_f]Francesca[/name_f] Browning (siblings in 2nd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Leon[/name_m] Capper (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_u]Calder[/name_u] β€œCal” [name_u]Maddox[/name_u] [name_m]Crawford[/name_m] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_f]Libby[/name_f] Drogemuller
[name_m]Caius[/name_m] [name_m]Simon[/name_m] Langenfeld (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th, 12th Grade)
[name_u]Aubrey[/name_u] [name_f]Lola[/name_f] McCormick (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Lyla[/name_f] [name_f]Serena[/name_f] McManis (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
[name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Chris[/name_u] Montoya (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_m]Oscar[/name_m] Oberhelm
[name_u]Beckett[/name_u] [name_m]Patrick[/name_m] Pedderson (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_f]Mabel[/name_f] [name_m]Sanders[/name_m] (sibling at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade)
[name_u]Camille[/name_u] [name_f]Mae[/name_f] Schumacher (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Athena[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] Substad (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
[name_u]Niall[/name_u] Tenanbaum
[name_f]Sylvia[/name_f] [name_u]Rebel[/name_u] Wobschall (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)

Mr. [name_m]Francisco[/name_m] Melhourne
[name_u]Kadence[/name_u] [name_f]Vivi[/name_f] Batchler (siblings in Kindergarten, 2nd Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Zander[/name_m] Bland (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_u]Sequoia[/name_u] Block
[name_f]Edie[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] Buschman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Ellison[/name_u] [name_u]Maurice[/name_u] Dagsland (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_m]Cassius[/name_m] [name_u]Everest[/name_u] Eckford (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
[name_f]Kimana[/name_f] [name_f]Bree[/name_f] Edmonson (sibling in 2nd Grade)
[name_u]Cohen[/name_u] [name_m]Thatcher[/name_m] [name_m]Freeman[/name_m] (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_f]Posy[/name_f] [name_f]Emmalyn[/name_f] [name_m]Haider[/name_m] (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Kateri[/name_f] β€œKat” [name_f]Selena[/name_f] Jolivet (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_u]Lennox[/name_u] Kebschull (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Juneau[/name_u] [name_f]Francesca[/name_f] Kilbury (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
[name_f]Sojourner[/name_f] Kitchen
[name_m]Cian[/name_m] [name_u]Elias[/name_u] Lanyon (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_u]Campbell[/name_u] [name_u]Harlow[/name_u] Mallas (siblings in Kindergarten, 2nd Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
[name_m]Talon[/name_m] [name_m]Cormac[/name_m] [name_m]Manning[/name_m] (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_m]Whittaker[/name_m] [name_u]Elliot[/name_u] McFarland (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_u]Kennedy[/name_u] [name_f]Elena[/name_f] McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
[name_u]Rhodes[/name_u] [name_m]Ciaran[/name_m] Pancheau (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Tenley[/name_f] [name_m]Redding[/name_m]
[name_f]Freya[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f] Schaff (sibling at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade)

Mr. [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Callen[/name_u] Johnerson
[name_u]Nolan[/name_u] [name_u]Ace[/name_u] Blizek (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Greta[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f] [name_u]Lee[/name_u] Burmeister (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_f]Britta[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Durham[/name_m] (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
[name_u]Seth[/name_u] [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
[name_u]Ellington[/name_u] [name_m]Hernandez[/name_m]
[name_f]Bridget[/name_f] [name_u]Shiloh[/name_u] Hillyard (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
[name_m]Cullen[/name_m] [name_u]Kelley[/name_u] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
[name_m]Jorah[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Larson[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Annika[/name_f] [name_f]Marilee[/name_f] Linblad (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
[name_u]Rome[/name_u] [name_m]Alistair[/name_m] McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
[name_u]Sutton[/name_u] [name_f]Margaret[/name_f] Novacek (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th, 12th Grade)
[name_u]Maxwell[/name_u] [name_u]Munro[/name_u] [name_m]Pierce[/name_m] (Twin + sibling in 2nd Grade)
[name_f]Cosette[/name_f] Quast
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Breeze[/name_f] Shaffer (sibling in 3rd Grade)
[name_m]Lucius[/name_m] [name_m]Kylan[/name_m] [name_u]Shaw[/name_u] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_m]Connell[/name_m] [name_u]Rafe[/name_u] [name_m]Swift[/name_m] (sibling in 3rd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Desiree[/name_f] β€œDesi” [name_f]Summer[/name_f] Truscott (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_m]Becker[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m] Vandenberg (sibling in 2nd Grade)
[name_f]Tala[/name_f] [name_f]Rosalie[/name_f] Vigil (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
[name_u]Colby[/name_u] [name_u]Lakota[/name_u] Wassman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Madden[/name_u] [name_u]Ryder[/name_u] Wentworth (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_u]Everett[/name_u] [name_m]Bronn[/name_m] Wiesner (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_f]Marilyn[/name_f] [name_f]Bella[/name_f] [name_f]Zavala[/name_f] (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
[name_f]Alexa[/name_f] [name_m]Zeru[/name_m]

Miss [name_f]Tallulah[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
[name_u]Indigo[/name_u] β€œIndi” [name_u]Juniper[/name_u] Buttenhoff (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_u]Adrian[/name_u] [name_u]Brett[/name_u] [name_m]Granger[/name_m] (sibling in 3rd Grade)
[name_u]Koda[/name_u] [name_m]Knox[/name_m] [name_m]Hodges[/name_m] (sibling in 3rd Grade)
[name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] Joviline (sibling in 3rd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_u]Zen[/name_u] Jungbauer
[name_u]Beau[/name_u] [name_u]Maverick[/name_u] Kleffman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
[name_m]Stellan[/name_m] [name_m]Cain[/name_m] Martins (sibling in 2nd Grade)
[name_u]Sierra[/name_u] [name_u]Teagan[/name_u] McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
[name_f]Delilah[/name_f] [name_f]Cecilia[/name_f] Montegue (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
[name_u]Marlow[/name_u] [name_u]Bliss[/name_u] Mortell (siblings in 2nd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
[name_m]Castor[/name_m] [name_m]Matteo[/name_m] Ness (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Bria[/name_f] [name_u]Scout[/name_u] [name_u]Orion[/name_u] (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
[name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Jolene[/name_f] [name_m]Pierce[/name_m] (Twin + sibling in 2nd Grade)
[name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Ewen[/name_m] [name_m]Rider[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
[name_f]Lia[/name_f] [name_u]Salmon[/name_u]
[name_m]Keir[/name_m] [name_m]Saunder[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
[name_f]Louisiana[/name_f] β€œAna” [name_f]Joy[/name_f] Sobczak (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
[name_f]Bronwen[/name_f] [name_u]Dakota[/name_u] [name_u]Vega[/name_u] (siblings in Kindergarten + 2nd Grade)
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Wheeler[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
[name_m]Evers[/name_m] [name_m]Woodrow[/name_m] Wilkerson (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
[name_f]Kaelyn[/name_f] [name_m]Wilson[/name_m]
[name_f]Violet[/name_f] [name_u]Emerson[/name_u] Zurn (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)

Mrs. [name_f]Maggie[/name_f] [name_u]October[/name_u] Godziek
β€” [name_u]Connor[/name_u] [name_u]Max[/name_u] [name_u]Abbott[/name_u] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
β€” [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Aderlan (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_u]Riley[/name_u] [name_f]Summer[/name_f] Avette (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_m]Marshal[/name_m] [name_u]Rory[/name_u] Bassford (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_u]August[/name_u] [name_u]Logan[/name_u] Blohm
β€” [name_u]Willow[/name_u] [name_f]Natalia[/name_f] Bolger (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Cadence[/name_u] Bonderud (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_u]Zion[/name_u] [name_m]Fraser[/name_m] [name_m]Brewer[/name_m] (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Rosamund[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f] Browning (siblings in 2nd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Leon[/name_m] Capper (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_u]Maddox[/name_u] [name_u]Calder[/name_u] [name_m]Crawford[/name_m] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
β€” [name_f]Margo[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] Drogemuller
β€” [name_m]Simon[/name_m] [name_u]Micah[/name_u] Langenfeld (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th, 12th Grade)
β€” [name_u]Aubrey[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] McCormick (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Lyla[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] McManis (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
β€” [name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] Montoya (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m] Oberhelm
β€” [name_u]Beckett[/name_u] [name_u]Ever[/name_u] Pedderson (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Sanders[/name_m] (sibling at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade)
β€” [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Gwendolyn[/name_f] Schumacher (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Audrey[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] Substad (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
β€” [name_u]Finlay[/name_u] [name_u]Niall[/name_u] Tenanbaum
β€” [name_f]Celeste[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Wobschall (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)

Mr. [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Marcus[/name_m] Melhourne
β€” [name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Brielle[/name_f] Batchler (siblings in Kindergarten, 2nd Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
β€” [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Evander[/name_m] Bland (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Callista[/name_f] [name_f]Winona[/name_f] Block
β€” [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f] Buschman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_m]Archibald[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] Dagsland (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_m]Cassius[/name_m] [name_u]Everest[/name_u] Eckford (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Macy[/name_f] Edmonson (sibling in 2nd Grade)
β€” [name_m]Thatcher[/name_m] [name_m]Cash[/name_m] [name_m]Freeman[/name_m] (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Molly[/name_f] [name_f]Aisling[/name_f] [name_m]Haider[/name_m] (sibling in 4th Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Claire[/name_f] [name_f]Farrah[/name_f] Jolivet (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_u]Lennox[/name_u] [name_u]Tyler[/name_u] Kebschull (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_u]Juneau[/name_u] [name_u]Montana[/name_u] Kilbury (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
β€” [name_u]Delaney[/name_u] [name_u]Kendall[/name_u] Kitchen
β€” [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] Lanyon (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_u]Arden[/name_u] [name_u]Bellamy[/name_u] Mallas (siblings in Kindergarten, 2nd Grade + The Learning Tree Preschool Jungle Room)
β€” [name_m]Tennyson[/name_m] [name_m]Cormac[/name_m] [name_m]Manning[/name_m] (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_u]Beckham[/name_u] [name_u]Dane[/name_u] McFarland (siblings in 1st Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Nina[/name_f] [name_u]Jo[/name_u] McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
β€” [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Rhodes[/name_u] Pancheau (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Lena[/name_f] [name_m]Redding[/name_m]
β€” [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Rosalind[/name_f] Schaff (sibling at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade)

Mr. [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Ford[/name_m] Johnerson
β€” [name_u]Ace[/name_u] [name_m]Collin[/name_m] Blizek (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Greta[/name_f] [name_u]Josie[/name_u] Burmeister (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Anita[/name_f] [name_m]Durham[/name_m] (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
β€” [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Hux[/name_m] [name_m]Flores[/name_m] (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
β€” [name_u]Huxley[/name_u] [name_u]Royal[/name_u] [name_m]Hernandez[/name_m]
β€” [name_f]Bridget[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] Hillyard (siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
β€” [name_u]Barrett[/name_u] [name_m]Cullen[/name_m] [name_u]Kelley[/name_u] (siblings in Kindergarten + 5th Grade)
β€” [name_u]James[/name_u] [name_u]Christian[/name_u] [name_m]Larson[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Nora[/name_f] Linblad (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
β€” [name_m]Roman[/name_m] ColΔ™ McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
β€” [name_u]Sutton[/name_u] [name_u]Ruby[/name_u] Novacek (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 9th, 12th Grade)
β€” [name_u]Maxwell[/name_u] [name_u]Wilder[/name_u] [name_m]Pierce[/name_m] (Twin + sibling in 2nd Grade)
β€” [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Cosette[/name_f] Quast
β€” MIla [name_f]Breeze[/name_f] Shaffer (sibling in 3rd Grade)
β€” [name_m]Lucius[/name_m] [name_m]Briggs[/name_m] [name_u]Shaw[/name_u] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_u]Zeke[/name_u] [name_m]Connell[/name_m] [name_m]Swift[/name_m] (sibling in 3rd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Summer[/name_f] Truscott (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_u]Brooks[/name_u] [name_m]Cannon[/name_m] Vandenberg (sibling in 2nd Grade)
β€” [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Rosalie[/name_f] Vigil (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th, 12th Grade)
β€” [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Lily[/name_f] Wassman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_u]Ryder[/name_u] [name_u]Nico[/name_u] Wentworth (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] Wiesner (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_u]Charlie[/name_u] [name_f]Kailani[/name_f] [name_f]Zavala[/name_f] (siblings in 1st Grade + 5th Grade)
β€” [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] [name_m]Zeru[/name_m]

Miss [name_f]Talullah[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
β€” [name_f]Madelynn[/name_f] [name_u]Juniper[/name_u] Buttenhoff (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_u]Falcon[/name_u] [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Granger[/name_m] (sibling in 3rd Grade)
β€” [name_m]Knox[/name_m] [name_u]Bennett[/name_u] [name_m]Hodges[/name_m] (sibling in 3rd Grade)
β€” [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] Oviline (sibling in 3rd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_m]Dagger[/name_m] [name_u]Zen[/name_u] Jungbauer
β€” [name_u]Beau[/name_u] [name_u]Evan[/name_u] Kleffman (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
β€” [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Cain[/name_m] Martins (sibling in 2nd Grade)
β€” [name_u]Frankie[/name_u] [name_u]Teagan[/name_u] McLaughlin (Triplet + sibling in 1st Grade)
β€” [name_f]Luna[/name_f] [name_f]Cecilia[/name_f] Montegue (siblings in 1st Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle School 7th Grade)
β€” [name_f]Jane[/name_f] [name_u]Marlow[/name_u] Mortell (siblings in 2nd Grade + [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 10th Grade)
β€” [name_u]Callum[/name_u] [name_m]Atticus[/name_m] Ness (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f] [name_u]Orion[/name_u] (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
β€” [name_f]Jasmine[/name_f] [name_u]Sloane[/name_u] [name_m]Pierce[/name_m] (Twin + sibling in 2nd Grade)
β€” [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Alaric[/name_m] [name_m]Rider[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)
β€” [name_f]Calliope[/name_f] [name_u]Lennon[/name_u] [name_u]Salmon[/name_u]
β€” [name_u]Montgomery[/name_u] [name_m]Huck[/name_m] [name_m]Saunder[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
β€” [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Joy[/name_f] Sobczak(siblings in 2nd Grade + 3rd Grade)
β€” [name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Fern[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] (siblings in Kindergarten + 2nd Grade)
β€” [name_m]Trevor[/name_m] [name_u]Canyon[/name_u] [name_m]Wheeler[/name_m] (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 6th Grade + 8th Grade)
β€” [name_u]Archer[/name_u] [name_m]Travis[/name_m] Wilkerson (siblings in Kindergarten + 3rd Grade)
β€” [name_u]Meredith[/name_u] [name_f]Felicity[/name_f] [name_m]Wilson[/name_m]
β€” [name_f]Violet[/name_f] [name_u]Emerson[/name_u] Zurn (siblings at [name_u]Alcott[/name_u] Middle 8th Grade + Grandview [name_u]West[/name_u] 11th Grade)