Drop 2, add one!

[name]Octavia[/name]
[name]Genevieve[/name]
[name]Evangeline[/name]
[name]Augusta[/name]
[name]Pearl[/name]
[name]Mirabelle[/name]
[name]Ophelia[/name]
[name]Vivien[/name]
[name]Mable[/name]
[name]Juliet[/name]
Leisel
[name]Amelia[/name]

; )