Elimination: Top 100 Australia BOYS

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Chase[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Cooper[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harrison[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Jordan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nate[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Ashton[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Chase[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harrison[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Jordan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nate[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Cooper[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harrison[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Jordan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nate[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Chase[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harrison[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nate[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Jordan[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nate[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

dropped: [name]Harrison[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Lincoln[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Nate[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Hunter[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

dropped: [name]Lincoln[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Matthew[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Hunter[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Matthew[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Blake[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Aidan[/name]/[name]Aiden[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Riley[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Blake[/name]

[name]Aaron[/name]
[name]Adam[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Riley[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alex[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Aaron[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Austin[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Alex[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Harry[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Austin[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Jonathan[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

dropped: [name]Harry[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Oscar[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Jonathan[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Angus[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

Dropped: [name]Oscar[/name]

[name]Adam[/name]
[name]Alexander[/name]
[name]Andrew[/name]
[name]Anthony[/name]
[name]Archer[/name]
[name]Archie[/name]
[name]Benjamin[/name]
[name]Caleb[/name]
[name]Cameron[/name]
[name]Charles[/name]
[name]Charlie[/name]
[name]Christian[/name]
[name]Connor[/name]
[name]Daniel[/name]
[name]David[/name]
[name]Declan[/name]
[name]Dominic[/name]
[name]Dylan[/name]
[name]Edward[/name]
[name]Eli[/name]
[name]Elijah[/name]
[name]Ethan[/name]
[name]Finn[/name]
[name]Flynn[/name]
[name]George[/name]
[name]Hayden[/name]
[name]Henry[/name]
[name]Hudson[/name]
[name]Isaac[/name]
[name]Jack[/name]
[name]Jackson[/name]
[name]Jacob[/name]
[name]Jake[/name]
[name]James[/name]
[name]Jasper[/name]
[name]Jesse[/name]
[name]John[/name]
[name]Joseph[/name]
[name]Joshua[/name]
[name]Liam[/name]
[name]Logan[/name]
[name]Luca[/name]
[name]Lucas[/name]
[name]Luke[/name]
[name]Mason[/name]
[name]Max[/name]
[name]Nathan[/name]
[name]Nicholas[/name]
[name]Noah[/name]
[name]Oliver[/name]
[name]Owen[/name]
[name]Patrick[/name]
[name]Ryan[/name]
[name]Samuel[/name]
[name]Sebastian[/name]
[name]Seth[/name]
[name]Thomas[/name]
[name]William[/name]
[name]Zachary[/name]

dropped: [name]Angus[/name]

[name_m]Adam[/name_m]
[name_m]Alexander[/name_m]
[name_m]Andrew[/name_m]
[name_m]Anthony[/name_m]
[name_m]Archer[/name_m]
[name_m]Benjamin[/name_m]
[name_m]Caleb[/name_m]
[name_u]Cameron[/name_u]
[name_m]Charles[/name_m]
[name_u]Charlie[/name_u]
[name_m]Christian[/name_m]
[name_m]Connor[/name_m]
[name_m]Daniel[/name_m]
[name_m]David[/name_m]
[name_m]Declan[/name_m]
[name_m]Dominic[/name_m]
[name_u]Dylan[/name_u]
[name_m]Edward[/name_m]
[name_m]Eli[/name_m]
[name_m]Elijah[/name_m]
[name_m]Ethan[/name_m]
[name_u]Finn[/name_u]
[name_u]Flynn[/name_u]
[name_m]George[/name_m]
[name_u]Hayden[/name_u]
[name_m]Henry[/name_m]
[name_u]Hudson[/name_u]
[name_m]Isaac[/name_m]
[name_m]Jack[/name_m]
[name_m]Jackson[/name_m]
[name_m]Jacob[/name_m]
[name_m]Jake[/name_m]
[name_u]James[/name_u]
[name_m]Jasper[/name_m]
[name_u]Jesse[/name_u]
[name_m]John[/name_m]
[name_m]Joseph[/name_m]
[name_m]Joshua[/name_m]
[name_m]Liam[/name_m]
[name_u]Logan[/name_u]
[name_u]Luca[/name_u]
[name_m]Lucas[/name_m]
[name_m]Luke[/name_m]
[name_u]Mason[/name_u]
[name_u]Max[/name_u]
[name_m]Nathan[/name_m]
[name_m]Nicholas[/name_m]
[name_u]Noah[/name_u]
[name_m]Oliver[/name_m]
[name_u]Owen[/name_u]
[name_m]Patrick[/name_m]
[name_u]Ryan[/name_u]
[name_m]Samuel[/name_m]
[name_m]Sebastian[/name_m]
[name_u]Seth[/name_u]
[name_m]Thomas[/name_m]
[name_m]William[/name_m]
[name_m]Zachary[/name_m]

dropped: [name_m]Archie[/name_m]