Five Syllable CAF

DW: [name_f]Cassiopeia[/name_f] [name_f]Alexandrina[/name_f] “[name_f]Cassie[/name_f]”
DH: Apollinaris [name_m]Bonaventura[/name_m] “[name_m]Apollo[/name_m]”

DS1- [name_m]Bartholomeus[/name_m] Candelario “[name_u]Bo[/name_u]”
DD1- [name_f]Eleonora[/name_f] [name_f]Feliciana[/name_f] “[name_m]Leo[/name_m]”
DD2- [name_f]Alexandria[/name_f] Celadonia “[name_u]Lexi[/name_u]”
DS2- [name_m]Dionysius[/name_m] Fortunatus “[name_m]Dion[/name_m]”
DD3- [name_f]Elisabetta[/name_f] [name_f]Louisiana[/name_f] “[name_f]Ellie[/name_f]”
DD4- [name_f]Evangelina[/name_f] [name_f]Iphigenia[/name_f] “[name_f]Evie[/name_f]”
DS3- [name_m]Emiliano[/name_m] [name_m]Maximilian[/name_m] “[name_m]Milo[/name_m]”
DD5- [name_f]Apollonia[/name_f] [name_f]Leocadia[/name_f] “[name_f]Polly[/name_f]”

DW: [name_f]Mary[/name_f]-[name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Cassiopeia[/name_f]
DH: [name_m]Thomas[/name_m]-[name_m]Alexander[/name_m] Massimiliano “[name_m]Xander[/name_m]”

DS: [name_m]Felix[/name_m]-[name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Bartholomeus[/name_m] “[name_u]Ollie[/name_u]”
DD: [name_f]Eleonora[/name_f] Valenciana “[name_f]Nora[/name_f]”
DD: [name_f]Alexandria[/name_f] Celadonia “[name_u]Alex[/name_u]”
DS: Coriolanus [name_m]Dionysius[/name_m] “[name_u]Cory[/name_u]”
DD: [name_f]Elisabetta[/name_f] [name_f]Yekaterina[/name_f] “[name_f]Elisa[/name_f]”
DD: [name_f]Evangelina[/name_f] [name_f]Iphigenia[/name_f] “[name_f]Evie[/name_f]”
DS: [name_m]Maximilian[/name_m] [name_m]Emiliano[/name_m] “[name_u]Max[/name_u]”
DD: [name_f]Apollonia[/name_f] [name_f]Serendipity[/name_f] “[name_f]Polly[/name_f]”

[name_f]Mary[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] & [name_m]Xander[/name_m] with [name_u]Ollie[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Cory[/name_u], [name_f]Elisa[/name_f], [name_f]Evie[/name_f], [name_u]Max[/name_u], and [name_f]Polly[/name_f]

DW: [name_f]Cassiopeia[/name_f] “[name_f]Cassie[/name_f]” [name_f]Ekaterina[/name_f]
DH: [name_m]Thomas[/name_m]-[name_m]Alexander[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_m]Bonaventura[/name_m]

  • DS: [name_m]Felix[/name_m]-[name_m]Oliver[/name_m] “[name_m]Felix[/name_m]” [name_m]Bartholomeus[/name_m]
  • DD: [name_f]Anna[/name_f]-[name_f]Christina[/name_f] “[name_f]Anna[/name_f]” [name_f]Eleonora[/name_f]
  • DD: [name_f]Alexandria[/name_f] “[name_u]Lexie[/name_u]” Celadonia
  • DS: [name_m]Dionysius[/name_m] “Dio” Fortunatus
  • DD: [name_f]Elisabetta[/name_f] “[name_u]Lisa[/name_u]” [name_f]Louisiana[/name_f]
  • DD: [name_f]Iphigenia[/name_f] “[name_f]Genie[/name_f]” [name_f]Evangelina[/name_f]
  • DS: [name_m]Maximilian[/name_m] “[name_u]Max[/name_u]” [name_m]Michelangelo[/name_m]
  • DD: [name_f]Apollonia[/name_f] “[name_f]Polly[/name_f]” [name_f]Leocadia[/name_f]

DW: [name_f]Ekaterina[/name_f] [name_f]Alexandrina[/name_f]
DH: [name_m]Thomas[/name_m]-[name_m]Alexander[/name_m] Massimiliano

DS1: [name_m]Felix[/name_m]-[name_m]Oliver[/name_m] Batholomeus
DD1: [name_f]Eleonora[/name_f] [name_f]Anna[/name_f]-[name_f]Christina[/name_f]
DD2: [name_f]Alexandria[/name_f] [name_f]Americana[/name_f]
DS2: [name_m]Dionysius[/name_m] Coriolanus
DD4: [name_f]Evangelina[/name_f] [name_f]Sebastiana[/name_f]
DS3: [name_m]Maximilian[/name_m] [name_m]Emiliano[/name_m]
DD5: [name_f]Anamaria[/name_f] Leocádia