Generation Dice Roll Family Part 5

DH (65): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Welch[/name_m]
DW (65): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Adelia[/name_f] {McBride} [name_m]Welch[/name_m]

DS (44): [name_m]Grant[/name_m] [name_u]Henry[/name_u] [name_m]Welch[/name_m]
-DW (44): [name_u]Joyce[/name_u] [name_f]Rachel[/name_f] {Houston} [name_m]Welch[/name_m]
–DS (21): [name_m]Truman[/name_m] [name_m]Keith[/name_m] [name_m]Welch[/name_m]
—DFiancee (21): [name_f]Helena[/name_f] [name_f]Polly[/name_f] [name_m]Bolton[/name_m]
–DD (18): [name_u]Simone[/name_u] [name_f]Marianne[/name_f] [name_m]Welch[/name_m]
–DD (15): [name_f]Viola[/name_f] [name_f]Constance[/name_f] [name_m]Welch[/name_m]
–DS (8): [name_m]Anton[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Welch[/name_m]
–DD (5): [name_f]Lana[/name_f] [name_u]Greer[/name_u] [name_m]Welch[/name_m]
–DS (3): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] [name_m]Welch[/name_m]

DD (39): [name_f]Etta[/name_f] [name_u]June[/name_u] {Welch} [name_u]Holland[/name_u]
-DH (40): [name_m]Preston[/name_m] [name_u]Ray[/name_u] [name_u]Holland[/name_u]
–DS (14): [name_m]Mark[/name_m] [name_m]Otto[/name_m] [name_u]Holland[/name_u]
–DS (13): [name_u]Freddie[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Holland[/name_u]

DD (33): [name_f]Annelise[/name_f] [name_u]Simone[/name_u] {Welch} [name_m]Sparks[/name_m]
-DH (35): [name_u]Wesley[/name_u] [name_m]Bruno[/name_m] [name_m]Sparks[/name_m]
–DD (13): [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] [name_m]Sparks[/name_m]
–DS (7): [name_u]Bennett[/name_u] [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Sparks[/name_m]
–DD (4): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Sparks[/name_m]

DD (33): [name_f]Velma[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] {Welch} [name_u]Bradley[/name_u]
-DH (33): [name_u]Lowell[/name_u] [name_m]Ralph[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u]
–DD (12): [name_f]Cora[/name_f] [name_f]Astrid[/name_f] [name_u]Bradley[/name_u]
–DS (6): [name_u]Holden[/name_u] [name_u]Pierce[/name_u] [name_u]Bradley[/name_u]
–DD (3): [name_f]Lillie[/name_f] [name_u]Marie[/name_u] [name_u]Bradley[/name_u]
–DS (1): [name_u]Barry[/name_u] [name_u]Lincoln[/name_u] [name_u]Bradley[/name_u]

DD (30): [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Lena[/name_f] {Welch} [name_u]Elliott[/name_u]
-DH (31): [name_u]Clifford[/name_u] [name_m]Vladimir[/name_m] [name_u]Elliott[/name_u]
–DD (5): [name_f]Delia[/name_f] [name_f]Astrid[/name_f] [name_u]Elliott[/name_u]
–DD (4): [name_u]Jo[/name_u] [name_f]Ingrid[/name_f] [name_u]Elliott[/name_u]
–DS (2): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Franklin[/name_u] [name_u]Elliott[/name_u]

DS (24): [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Seymour[/name_m] [name_m]Welch[/name_m]
-DW (24): [name_u]Carmen[/name_u] [name_f]Ruth[/name_f] {Alvarado} [name_m]Welch[/name_m]
–DD (4): [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Mathilde[/name_f] [name_m]Welch[/name_m]

1 Like

-1940-

LN: [name_u]Walker[/name_u]

DH: [name_m]Hugh[/name_m] [name_u]William[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1875, 65)
DW: [name_u]Maria[/name_u] [name_f]Sophie[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (nee Lee) (b. 1877, 63)

:latin_cross:DD: [name_f]Mabel[/name_f] [name_u]Waverly[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] (1896-1938 at 42)
DD: [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1901, 39)
DS: [name_m]Maynard[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1905, 35)
DD: [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Delores[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1915, 25)
DS: [name_u]Virgil[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1916, 24)
DD: [name_f]Sybil[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1917, 23)
DS: [name_m]Wilfred[/name_m] [name_u]Lee[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1918, 22)

[name_m]Hugh[/name_m] and [name_u]Maria[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] with :latin_cross:[name_f]Mabel[/name_f], [name_f]Edith[/name_f], [name_m]Maynard[/name_m], [name_f]Opal[/name_f], [name_u]Virgil[/name_u], [name_f]Sybil[/name_f] and [name_m]Wilfred[/name_m]


:latin_cross:DD: [name_f]Mabel[/name_f] [name_u]Waverly[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] (1896-1938 at 42)
DFiance: [name_u]Henry[/name_u] [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1896, 44)
-DFiance: [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Pearl[/name_f] [name_m]Stevens[/name_m] (b. 1902, 38)

DD: [name_u]Marion[/name_u] [name_f]Carole[/name_f] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1922, 18)
DS: [name_u]Gene[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1924, 16)
DS: [name_u]Lou[/name_u] [name_u]George[/name_u] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1928, 12)
DD: [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1939, 1)

[name_u]Henry[/name_u] [name_m]Werner[/name_m] and :latin_cross:[name_f]Mabel[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] with [name_u]Marion[/name_u], [name_u]Gene[/name_u] and [name_u]Lou[/name_u]
[name_u]Henry[/name_u] [name_m]Werner[/name_m] and [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Stevens[/name_m] with [name_f]Sandra[/name_f]

  • DD: [name_u]Marion[/name_u] [name_f]Carole[/name_f] [name_m]Werner[/name_m] (b. 1922, 18)
    -single
    [name_u]Marion[/name_u] [name_m]Werner[/name_m]

DD: [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f] [name_m]Myers[/name_m] (nee Walker) (b. 1901, 39)
DH: [name_u]Johnny[/name_u] [name_m]Reginald[/name_m] [name_m]Myers[/name_m] (b. 1900, 40)

DS: [name_u]Billie[/name_u] [name_m]Roland[/name_m] [name_m]Myers[/name_m] (b. 1922, 18)
DS: [name_m]Allen[/name_m] [name_m]Roger[/name_m] [name_m]Myers[/name_m] (b. 1926, 14)

[name_u]Johnny[/name_u] and [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Myers[/name_m] with [name_u]Billie[/name_u] and [name_m]Allen[/name_m]

  • DS: [name_u]Billie[/name_u] [name_m]Roland[/name_m] [name_m]Myers[/name_m] (b. 1922, 18)
    DW: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Myers[/name_m] (nee Glenn) (b. 1922, 18)
    [name_u]Billie[/name_u] and [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Myers[/name_m]

DS: [name_m]Maynard[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1905, 35)
:latin_cross:DW: [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (nee Hess) (1908-1937 at 29)
DFiance: (b. 1910, 30)

DS/DD: [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Cooper[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] / [name_f]Norma[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1925, 15)

[name_m]Maynard[/name_m] and :latin_cross:[name_u]Hazel[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] with [name_m]Nathaniel[/name_m] and [name_f]Norma[/name_f]


DD: [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Delores[/name_f] Hahn (nee Walker) (b. 1915, 25)
DH: [name_m]Edmond[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] Hahn (b. 1916, 24)

[name_m]Edmond[/name_m] and [name_f]Opal[/name_f] Hahn


DS: [name_u]Virgil[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1916, 24)
-single

[name_u]Virgil[/name_u] [name_u]Walker[/name_u]


DD: [name_f]Sybil[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1917, 23)
-single

[name_f]Sybil[/name_f] [name_u]Walker[/name_u]


DS: [name_m]Wilfred[/name_m] [name_u]Lee[/name_u] [name_u]Walker[/name_u] (b. 1918, 22)
DW: [name_u]June[/name_u] [name_f]Dagmar[/name_f] [name_u]Walker[/name_u] (nee Merritt) (b. 1918, 22)

[name_m]Wilfred[/name_m] and [name_u]June[/name_u] [name_u]Walker[/name_u]

1 Like

1940

DH: [name_m]Ulysses[/name_m] [name_u]John[/name_u] Stephenson [65]
LateDW: [name_f]Harriet[/name_f] “Hattie” [name_f]Cilla[/name_f] Stephenson née [name_m]Armstrong[/name_m] [dec.]
DW: [name_f]Dolores[/name_f] “Lola” [name_f]Rosalie[/name_f] Stephenson née [name_m]Morris[/name_m] [60]

DD/DS: [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Arabella[/name_f] Stephenson/Harvey [name_u]Merritt[/name_u] Stephenson [44]
DS: [name_m]Bede[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] Stephenson [38]
DD: [name_f]Myrtle[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] Stephenson [37]
DD: [name_f]Norma[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] Stephenson [30]
DD: [name_f]Elle[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] Stephenson [21]
DD/DD: [name_f]Pearl[/name_f] [name_u]Marie[/name_u] Stephenson/Anita [name_f]Opal[/name_f] Stephenson [20]

[name_m]Ulysses[/name_m] (and late-wife Hattie) and [name_f]Lola[/name_f] Stephenson; with [name_f]Irene[/name_f], [name_m]Harvey[/name_m], [name_m]Bede[/name_m], [name_f]Myrtle[/name_f], [name_f]Norma[/name_f], [name_f]Elle[/name_f], [name_f]Pearl[/name_f], and [name_f]Anita[/name_f]


DW: [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Arabella[/name_f] Cunningham née Stephenson [44]
DH: [name_m]Seymour[/name_m] [name_m]Giles[/name_m] Cunningham [46]

DD: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Marlene[/name_f] Cunningham [19]
DS: [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Howard[/name_u] Cunningham [17]
DD/DD: [name_f]Ida[/name_f] [name_f]Lillie[/name_f] Cunningham/Joan [name_f]Miriam[/name_f] Cunningham [11]
DD: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Felicia[/name_f] Cunningham [9]
DS: [name_m]Alan[/name_m] [name_m]Ulysses[/name_m] Cunningham [8]
DS: [name_m]Ralph[/name_m] [name_m]Eduard[/name_m] Cunningham [4]

[name_f]Irene[/name_f] and [name_m]Seymour[/name_m] Cunningham; with [name_f]Ruth[/name_f], [name_m]Victor[/name_m], [name_f]Ida[/name_f], [name_u]Joan[/name_u], [name_f]Sarah[/name_f], [name_m]Alan[/name_m], and [name_m]Ralph[/name_m]
__

DF: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Marlene[/name_f] Cunningham [19]
DF: [name_u]Glenn[/name_u] [name_m]Malcolm[/name_m] Spears [20]

[name_f]Ruth[/name_f] Cunningham and [name_u]Glenn[/name_u] Spears


DH: [name_m]Harvey[/name_m] [name_u]Merritt[/name_u] Stephenson [44]
DW: [name_f]Agnes[/name_f] [name_f]Thelma[/name_f] Stephenson née [name_m]Hart[/name_m] [43]

DS: [name_m]Buddy[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] Stephenson [18]
DD/DD: [name_u]Jean[/name_u] [name_f]Edith[/name_f] Stephenson/Alice [name_u]Vivian[/name_u] Stephenson [12]
DD: [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Ingrid[/name_f] Stephenson [8]
DD: [name_f]Betty[/name_f] [name_f]Deborah[/name_f] Stephenson [7]
DS: [name_m]Roger[/name_m] [name_u]Henry[/name_u] Stephenson [4]
DS: [name_m]Irvin[/name_m] [name_u]Joseph[/name_u] Stephenson [2]

[name_m]Harvey[/name_m] and [name_f]Agnes[/name_f] Stephenson; with [name_m]Buddy[/name_m], [name_u]Jean[/name_u], [name_f]Alice[/name_f], [name_u]Hazel[/name_u], [name_f]Betty[/name_f], [name_m]Roger[/name_m], and [name_m]Irvin[/name_m]
__

DH: [name_m]Buddy[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] Stephenson [18]
DW: [name_f]Ethel[/name_f] [name_f]Claudine[/name_f] Stephenson née [name_u]Hodge[/name_u] [18]

[name_m]Buddy[/name_m] and [name_f]Ethel[/name_f] Stephenson


DF: [name_m]Bede[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] Stephenson [38]
DF: [name_f]Helen[/name_f] “Nell” [name_u]Camille[/name_u] [name_u]Baldwin[/name_u] [36]

[name_m]Bede[/name_m] Stephenson and [name_f]Nell[/name_f] [name_u]Baldwin[/name_u]


DW: [name_f]Myrtle[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] [name_m]Webb[/name_m] née Stephenson [37]
DH: [name_u]Laurence[/name_u] “Laurie” [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Webb[/name_m] [40]

DS: [name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Albert[/name_m] [name_m]Webb[/name_m] [7]
DD: [name_f]Erika[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] [name_m]Webb[/name_m] [3]

[name_f]Myrtle[/name_f] and [name_u]Laurie[/name_u] Webb; with [name_m]Humphrey[/name_m] and [name_f]Erika[/name_f]


DW: [name_f]Norma[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] [name_m]Hebert[/name_m] née Stephenson [30]
DH: [name_m]Hugh[/name_m] [name_u]Lionel[/name_u] [name_m]Hebert[/name_m] [32]

DS: [name_u]John[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Hebert[/name_m] [4]
DD: [name_f]Harriet[/name_f] “Hettie” [name_f]Christina[/name_f] [name_m]Hebert[/name_m] [3]
DD: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Hebert[/name_m] [1]

[name_f]Norma[/name_f] and [name_m]Hugh[/name_m] Hebert; with [name_u]John[/name_u], [name_f]Hettie[/name_f], and [name_f]Anna[/name_f]


DF: [name_f]Elle[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] Stephenson [21]
DF: [name_m]Peter[/name_m] “Pete” [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Owens[/name_m] [23]

[name_f]Elle[/name_f] Stephenson and [name_m]Pete[/name_m] [name_m]Owens[/name_m]


DFemale: [name_f]Pearl[/name_f] [name_u]Marie[/name_u] Stephenson [20]

[name_f]Pearl[/name_f] Stephenson


DW: [name_f]Anita[/name_f] [name_f]Opal[/name_f] [name_m]Benson[/name_m] née Stephenson [20]
DH: [name_m]Ronald[/name_m] “Ron” [name_u]Charles[/name_u] [name_m]Benson[/name_m] [20]

[name_f]Anita[/name_f] and [name_m]Ron[/name_m] [name_m]Benson[/name_m]

1 Like

-1940-

DlateH (deceased at 66): [name_u]Collins[/name_u] [name_m]Pierre[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]
DW (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Inez[/name_f] [name_u]Landry[/name_u] (Mercer)

DS1 (37): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Woodrow[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]
DD1 (25): [name_f]Marjorie[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Landry[/name_u]


DS1 (37): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Woodrow[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]
DW (36): [name_f]Dolores[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] [name_u]Glenn[/name_u]

DD1 (13): [name_f]Josephine[/name_f] [name_u]Kay[/name_u] [name_u]Landry[/name_u]
DS1 (12): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Clyde[/name_u] [name_u]Landry[/name_u]
DS2/DD2 (10): [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Wolf[/name_u] [name_u]Landry[/name_u] // [name_f]Seraphina[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Landry[/name_u]
DS3 (4): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] [name_u]Landry[/name_u]
DD3 (1): [name_f]Deborah[/name_f] [name_u]Marie[/name_u] [name_u]Landry[/name_u]
DD4/DS4 (infant): [name_f]Christina[/name_f] [name_u]Joan[/name_u] [name_u]Landry[/name_u] // [name_u]William[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Landry[/name_u]


DD1 (25): [name_f]Marjorie[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Landry[/name_u]
DF (27): [name_u]Laurence[/name_u] [name_u]Brady[/name_u] [name_u]Livingston[/name_u]

DS1 (2): [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Collins[/name_u] [name_u]Livingston[/name_u]

DH (61): [name_u]Henry[/name_u] [name_m]Jerome[/name_m] [name_m]Coleman[/name_m]
DW (62): [name_f]Celia[/name_f] [name_u]Joyce[/name_u] (Bailey) [name_m]Coleman[/name_m]


DD (43): [name_f]Adelia[/name_f] [name_f]Henrietta[/name_f] (Coleman) McBride
DH (46): [name_m]Zachariah[/name_m] [name_u]Wilder[/name_u] McBride

DD (18): [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Joyce[/name_u] (McBride) [name_m]Powers[/name_m]
DH (18): [name_m]Josef[/name_m] [name_u]Laurence[/name_u] [name_m]Powers[/name_m]

DD (15): [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Marlene[/name_f] McBride
DD (12): [name_f]Amara[/name_f] [name_f]Bessie[/name_f] McBride
DS (4): [name_m]Albert[/name_m] [name_u]James[/name_u] McBride
DD (3): [name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Sharon[/name_f] McBride
DS (nb): [name_f]Arlene[/name_f] [name_f]Yolanda[/name_f] McBride


DD (42): [name_f]Agnes[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] (Coleman) Sandoval
DH (40): [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Calvin[/name_m] Sandoval

DD (18): [name_f]Ann[/name_f] [name_f]Ramona[/name_f] Sandoval

DS (9): [name_u]Amos[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] Sandoval
DS (9): [name_m]Arnold[/name_m] [name_m]Benedict[/name_m] Sandoval


DD (42): [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] (Coleman) [name_m]Norman[/name_m]
DH (46): [name_m]Forrest[/name_m] [name_u]Nelson[/name_u] [name_m]Norman[/name_m]

DS (20): [name_u]Henry[/name_u] [name_m]Don[/name_m] [name_m]Norman[/name_m]
DW (20): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (Stein) [name_m]Norman[/name_m]

DS (19): [name_u]Virgil[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Norman[/name_m]
DW (19): [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Betty[/name_f] (Romero) [name_m]Norman[/name_m]

DD (11): [name_f]Agnes[/name_f] [name_f]Gabrielle[/name_f] [name_m]Norman[/name_m]
DD (8): [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Agatha[/name_f] [name_m]Norman[/name_m]
DD (6): [name_f]Celia[/name_f] [name_u]Joyce[/name_u] [name_m]Norman[/name_m]
DD (2): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Teresa[/name_f] [name_m]Norman[/name_m]


DS (38): [name_m]Alfred[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Coleman[/name_m]
DW (38): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] (Byrne) [name_m]Coleman[/name_m]

DS (13): [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Virgil[/name_u] [name_m]Coleman[/name_m]
DS (13): [name_u]Alex[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Coleman[/name_m]
DS (10): [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Buddy[/name_m] [name_m]Coleman[/name_m]
DD (10): [name_f]Annette[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]


DD (33): [name_f]Alberta[/name_f] [name_f]Merline[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]
DF (43): [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Elmer[/name_u] Huerta


DD (31): [name_f]Audrey[/name_f] [name_f]Leonora[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]
DF (33): [name_u]Robert[/name_u] [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Larsen[/name_m]

DS (9): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Larsen[/name_m]
DS (6): [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Larsen[/name_m]
DS (2): [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Pierce[/name_u] [name_m]Larsen[/name_m]


DD (30): [name_f]Anita[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]


DD (29): [name_f]Adele[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] (Coleman) [name_u]Sullivan[/name_u]
DH (29): [name_u]Morgan[/name_u] [name_m]Reginald[/name_m] [name_u]Sullivan[/name_u]

DD (3): [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Sullivan[/name_u]
DS (1): [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Sullivan[/name_u]
DD (1): [name_f]Anita[/name_f] [name_f]Penelope[/name_f] [name_u]Sullivan[/name_u]


DS (28): [name_u]Alex[/name_u] [name_u]Maurice[/name_u] [name_m]Coleman[/name_m]
DF (28): [name_f]Hilda[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] [name_m]Butler[/name_m]

DD (4): [name_f]Abra[/name_f] [name_f]Octavia[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]
DD (4): [name_f]Ann[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]
DD (2): [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Coleman[/name_m]

LN: [name_m]Welch[/name_m]

DH (65): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Lachlan[/name_m]
DW (64): [name_f]Zelda[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] (LN: Hayes)

DD (42): [name_f]Leona[/name_f] [name_f]Lavender[/name_f]
-DH (42): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Virgil[/name_u] (LN: Campbell)
-DS/DS (24): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Truman[/name_m] and [name_m]Boyd[/name_m] [name_u]Garland[/name_u]
-DD (17): [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f]
-DS (15): [name_m]Hal[/name_m] [name_m]Neville[/name_m]
-DD (14): [name_f]Margot[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u]
-DS (4): [name_m]Alfred[/name_m] [name_u]Sterling[/name_u] ‘Alfie’

DS (39): [name_m]Otto[/name_m] [name_u]Clarence[/name_u]
-DW (39): [name_u]Marie[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] (LN: Duffy)
-DD/DD (12): [name_f]Daphne[/name_f] [name_f]Una[/name_f] and [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] ‘Bea’
-DS (10): [name_u]Rooney[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u]

DS (38): [name_u]August[/name_u] [name_u]Sidney[/name_u] ‘Gus’
-DW (38): [name_f]Etta[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (LN: Potter)
-DD (10): [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Zelda[/name_f]
-DD/DS (2): [name_u]Alma[/name_u] [name_f]Enid[/name_f] and [name_m]Hamilton[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m]
-DS (1): [name_m]Smith[/name_m] [name_m]Ferdinand[/name_m]

DD (37): [name_u]Cleo[/name_u] [name_f]Goldie[/name_f]
-DH (37): [name_m]Humphrey[/name_m] [name_u]Farrell[/name_u] (LN: Davenport)
-DD/DS/DS (14): [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f] and [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m] ‘Teddy’ and [name_m]Archie[/name_m] [name_m]Lachlan[/name_m]
-DS (12): [name_m]Joachim[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m]
-DD (5): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f]
-DS (3): [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Emil[/name_m]
-DD (1): [name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Edith[/name_f]

DD (36): [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f]
-DH (36): [name_u]Holden[/name_u] [name_u]Elias[/name_u] (LN: Montoya)
-DD (9): [name_f]Maxine[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f]
-DD (3): [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Pearl[/name_f]
-DS (1): [name_u]Tennessee[/name_u] [name_m]Felix[/name_m]

DD (23): [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
-df (23): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Penn[/name_u] (LN: Hart)
-DD/DD (4): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_u]Grey[/name_u] ‘Gwen’ and [name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Sinclair[/name_u] ‘Lady’
-DS (2): [name_m]Louis[/name_m] [name_u]Hayes[/name_u] ‘Louie’

DS (22): [name_u]Basil[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u]

The [name_m]Byrne[/name_m] Family, 1940

(66) DH: [name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_m]Gil[/name_m]
(dec. at 66) DW: [name_f]Nancy[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_f]Nan[/name_f]

(42) DS1: [name_u]William[/name_u] [name_u]John[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Will[/name_u]
(38) DS2: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Alex[/name_u]
(36) DD1: [name_f]Elisabeth[/name_f] [name_f]Regina[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] [name_f]Elsie[/name_f]
(36) DS3: [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Rhett[/name_u]

[name_m]Gil[/name_m] and the late [name_f]Nan[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] with [name_u]Will[/name_u], [name_u]Alex[/name_u], [name_f]Elsie[/name_f], and [name_u]Rhett[/name_u]


(42) DS1: [name_u]William[/name_u] [name_u]John[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Will[/name_u]
(40) DW: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]May[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] [name_f]Anna[/name_f] [name_f]May[/name_f]

(11) DD: [name_f]Marlene[/name_f] [name_f]Norma[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m]
(6) DD: [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Amy[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] [name_f]Viv[/name_f]
(5) DS: [name_u]Robert[/name_u] [name_u]Maurice[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Robby[/name_u]

[name_u]Will[/name_u] & [name_f]Anna[/name_f] [name_f]May[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] with [name_f]Marlene[/name_f], [name_f]Viv[/name_f], and [name_u]Robby[/name_u]


(38) DS2: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Alex[/name_u]
(37) DW: [name_f]Etta[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] (Wayne) [name_m]Byrne[/name_m]

(7) DD: [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] [name_f]Addie[/name_f]
(7) DS: [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]Clarence[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Eli[/name_u]
(4) DD: [name_f]Anita[/name_f] [name_f]Sylvette[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m]
(3) DS: [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Phillip[/name_m] [name_m]Byrne[/name_m]

[name_u]Alex[/name_u] & [name_f]Etta[/name_f] [name_m]Byrne[/name_m] with [name_f]Addie[/name_f], [name_u]Eli[/name_u], [name_f]Anita[/name_f], and [name_m]Ernest[/name_m]


(36) DD1: [name_f]Elisabeth[/name_f] [name_f]Regina[/name_f] (Byrne) [name_m]Johnson[/name_m] [name_f]Elsie[/name_f]
(40) DH: [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Cecil[/name_u] [name_m]Johnson[/name_m]

(11) DS: [name_u]Sidney[/name_u] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Johnson[/name_m] [name_u]Sid[/name_u]

[name_f]Elsie[/name_f] & [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Johnson[/name_m] with [name_u]Sid[/name_u]


(36) DS3: [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] [name_u]Rhett[/name_u]
(32) DF: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Felicia[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m]

[name_u]Rhett[/name_u] [name_m]Byrne[/name_m] & [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Thompson[/name_m]

1 Like

The [name_u]West[/name_u] Family, 1940

(65) DH: [name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Grant[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Zeke[/name_u]
(61) DW: [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_u]West[/name_u]

(34) DS1: [name_m]Leopold[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Leo[/name_u]
(32) DS2: [name_m]Jefferson[/name_m] [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]West[/name_u] [name_m]Jeff[/name_m]
(32) DS3: [name_u]Callaghan[/name_u] [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Cal[/name_u]
(29) DD1: [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Nora[/name_f]
(29) DD2: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Darlene[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Meg[/name_f]
(27) DD3: [name_f]Antoinette[/name_f] [name_f]Betty[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Etta[/name_f]

[name_u]Zeke[/name_u] & [name_f]Laura[/name_f] [name_u]West[/name_u] with [name_u]Leo[/name_u], [name_m]Jeff[/name_m], [name_u]Cal[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Meg[/name_f], and [name_f]Etta[/name_f]


(34) DS1: [name_m]Leopold[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Leo[/name_u]
(33) DW: [name_u]Marian[/name_u] [name_f]Eva[/name_f] [name_u]West[/name_u]

(13) DS: [name_m]Gerald[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Jerry[/name_u]
(13) DS: [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Vic[/name_u]
(12) DD: [name_f]Nancy[/name_f] [name_u]Louise[/name_u] [name_u]West[/name_u] [name_f]Nan[/name_f]
(10) DD: [name_f]Miriam[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Mimi[/name_f]

[name_u]Leo[/name_u] & [name_u]Marian[/name_u] [name_u]West[/name_u] with [name_u]Jerry[/name_u], [name_u]Vic[/name_u], [name_f]Nan[/name_f], and [name_f]Mimi[/name_f]


(32) DS2: [name_m]Jefferson[/name_m] [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]West[/name_u] [name_m]Jeff[/name_m]
(32) DW: [name_f]Cathleen[/name_f] [name_f]Sally[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Cathy[/name_f]

(12) DS: [name_u]Walter[/name_u] [name_u]Cecil[/name_u] [name_u]West[/name_u]
(10) DD: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Betty[/name_f] [name_u]West[/name_u]
(8) DS: [name_u]Elijah[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] [name_u]West[/name_u]
(7) DS: [name_u]Holden[/name_u] [name_u]Lee[/name_u] [name_u]West[/name_u]

[name_m]Jeff[/name_m] & [name_f]Cathy[/name_f] [name_u]West[/name_u] with [name_u]Walter[/name_u], [name_f]Alice[/name_f], [name_u]Elijah[/name_u], and [name_u]Holden[/name_u]


(32) DS3: [name_u]Callaghan[/name_u] [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_u]Cal[/name_u]
(32) DW: [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_u]West[/name_u]

(11) DD: [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Ramona[/name_f] [name_u]West[/name_u]
(9) DD: [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Felicia[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Essie[/name_f]
(2) DS: [name_m]Albert[/name_m] [name_u]Jordan[/name_u] [name_u]West[/name_u] [name_m]Al[/name_m]

[name_u]Cal[/name_u] & [name_f]Bonnie[/name_f] [name_u]West[/name_u] with [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Essie[/name_f], and [name_m]Al[/name_m]


(29) DD1: [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Nora[/name_f]
(31) DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]Cary[/name_u] [name_u]West[/name_u]

(5) DS: [name_u]Roy[/name_u] [name_m]Eugene[/name_m] [name_u]West[/name_u]
(3) DD: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Teresa[/name_f] [name_u]West[/name_u]
(1) DS: [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Larry[/name_m] [name_u]West[/name_u]

[name_f]Nora[/name_f] & [name_u]James[/name_u] [name_u]West[/name_u] with [name_u]Roy[/name_u], [name_u]Ruby[/name_u], and [name_m]Richard[/name_m]


(29) DD2: [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Darlene[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Meg[/name_f]
(38) DH: [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Ruben[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_m]Nate[/name_m]

(4) DS: [name_u]William[/name_u] [name_u]David[/name_u] [name_u]West[/name_u] [name_u]Will[/name_u]
(2) DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_u]Connie[/name_u] [name_u]West[/name_u]

[name_f]Meg[/name_f] & [name_m]Nate[/name_m] with [name_u]Will[/name_u] and [name_f]Jane[/name_f]


(27) DD3: [name_f]Antoinette[/name_f] [name_f]Betty[/name_f] [name_u]West[/name_u] [name_f]Etta[/name_f]
(27) DF: [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Hale[/name_u]

[name_f]Etta[/name_f] [name_u]West[/name_u] & [name_m]Martin[/name_m] [name_u]Hale[/name_u]

1 Like