I’ve Never Met A

I’ve met a [name_f]Tanya[/name_f] but never a [name_m]Horace[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Horace[/name_m] or a [name_m]Kaison[/name_m]?

I’ve never met a [name_m]Kaison[/name_m] or a [name_m]Brayson[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Brayson[/name_m] or a [name_u]Nike[/name_u].

I’ve never met a [name_m]Brayson[/name_m] or an [name_u]Indigo[/name_u]

I’ve met an [name_u]Indigo[/name_u], but never a [name_u]Sullivan[/name_u].

I’ve never met a [name_u]Sullivan[/name_u] or an [name_f]Ingrid[/name_f].

I’ve met an Ingrid, but I’ve never met a Rose.

I’ve met a [name_f]Rose[/name_f], but I’ve never met a [name_f]Circe[/name_f]

I’ve never met a [name_f]Circe[/name_f] but I’ve met a [name_f]Cecilia[/name_f]

I’ve met a [name_f]Cecilia[/name_f], but never a [name_f]Cienna[/name_f].

I haven’t met a [name_f]Cienna[/name_f], and I’ve also never met a [name_m]Ryland[/name_m].

i’ve never met a ryland or a norah

I’ve met a Nora(h) but I’ve never met a [name_m]Cedric[/name_m].

I’ve met a [name_m]Cedric[/name_m] and a [name_u]Karli[/name_u].

I’ve met a [name_u]Karli[/name_u] but never a [name_m]Carlton[/name_m]

I’ve never met a [name_m]Carlton[/name_m] but I’ve met a [name_f]Candice[/name_f].

I’ve never met a [name_f]Candice[/name_f] or a [name_f]Candy[/name_f].

I’ve met a [name_f]Candy[/name_f] but I’ve never met an [name_f]Eloise[/name_f].

I’ve never met an [name_f]Eloise[/name_f] or a [name_f]Winnie[/name_f].