I’ve Never Met A

I’ve never met a [name_f]Flora[/name_f] or a [name_f]Fianna[/name_f].

I’ve never met a [name_f]Fianna[/name_f] or a [name_f]Gianna[/name_f].

I have met a [name_f]Gianna[/name_f], but I have never met a [name_f]Giada[/name_f].

I’ve never met a [name_f]Giada[/name_f], but I know a [name_u]George[/name_u] (my paternal grandfather)

I’ve met a [name_u]George[/name_u] and a [name_m]Jimmy[/name_m] (both are teenagers!)

I’ve met a [name_m]Jimmy[/name_m] but never a [name_m]Duncan[/name_m]

I’ve met a [name_m]Duncan[/name_m] but I’ve never met a [name_m]Deacon[/name_m]

I’ve never met a [name_m]Deacon[/name_m] but I’ve met a [name_m]Damien[/name_m]

I have met a [name_m]Damien[/name_m] but I’ve never met a [name_m]Damon[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Damon[/name_m] or a [name_u]Liam[/name_u].

I’ve met a [name_u]Liam[/name_u], but never a [name_m]Wilson[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Wilson[/name_m] or an [name_u]Owen[/name_u].

I’ve met an [name_u]Owen[/name_u] but never a [name_m]Lachlan[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Lachlan[/name_m] but I’ve met a [name_u]Randy[/name_u]

I’ve never met a [name_u]Randy[/name_u] or a [name_m]Rusty[/name_m].

I’ve never met a [name_m]Rusty[/name_m] or a [name_f]Rosie[/name_f].

I’ve met a [name_f]Rosie[/name_f] but never a [name_f]Polly[/name_f].

I’ve never met a [name_f]Polly[/name_f] or a [name_f]Callie[/name_f].

I have met a [name_f]Callie[/name_f], but never a [name_f]Kylie[/name_f].

I’ve met several Kylie’s but never a [name_u]Copper[/name_u].