If you had triplet boys...

[name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Baird[/name_m], [name_u]August[/name_u] [name_m]Orson[/name_m] [name_u]River[/name_u], and [name_m]Casper[/name_m] [name_m]Alaric[/name_m] [name_m]Fox[/name_m].

[name_m]Lincoln[/name_m] [name_u]Sander[/name_u]
[name_m]Felix[/name_m] [name_m]Henning[/name_m]
[name_m]Augustus[/name_m] [name_m]Erik[/name_m] โ€œ[name_u]August[/name_u]โ€

Currently loving [name_m]Calum[/name_m] [name_u]Randy[/name_u], [name_m]Breccan[/name_m] [name_m]Adam[/name_m], & [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Joseph[/name_m].

If choosing myself:

[name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Davis[/name_m], [name_m]Casper[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] and [name_m]Rupert[/name_m] [name_m]Colin[/name_m]

If SO was involved something like:

[name_m]Leo[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m], [name_m]Davis[/name_m] [name_u]Charlie[/name_u] and [name_m]Clay[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m]

Ooh, tough one. Right now I would go with [name_m]Joel[/name_m], [name_m]Caleb[/name_m], and [name_m]Harrison[/name_m].

[name_m]Julian[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m]
[name_u]August[/name_u] [name_u]James[/name_u]
[name_m]Collin[/name_m] [name_u]Michael[/name_u]

[name_u]Jules[/name_u], [name_u]Gus[/name_u], & [name_m]Cole[/name_m]

[name_u]Finley[/name_u], [name_m]Boone[/name_m] & [name_m]Simon[/name_m]

[name_m]Colten[/name_m] [name_u]James[/name_u] ([name_m]Cole[/name_m]), [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Jasper[/name_m] ([name_u]Connie[/name_u]), and [name_m]Calum[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] ([name_u]Cal[/name_u])

[name_u]Kit[/name_u], [name_u]Remy[/name_u] and [name_u]Sasha[/name_u].

1 Like

Geir Fรณlki
Bergur Ingi
[name_m]Ragnar[/name_m] Laugi

[name_m]Olympus[/name_m] [name_u]Shaun[/name_u] [name_m]Alexander[/name_m], Junian [name_u]Spencer[/name_u] [name_u]Baldwin[/name_u], and [name_m]Aurelius[/name_m] [name_u]Phoenix[/name_u] [name_m]Bayard[/name_m].

[name_m]Gideon[/name_m], [name_m]Conrad[/name_m] and [name_m]Silas[/name_m] :slight_smile:

[name_m]Dashiell[/name_m] [name_u]Owen[/name_u], [name_m]Wilder[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m], & [name_m]Fox[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m]

[name_m]Lochlan[/name_m] [name_u]Gray[/name_u]
[name_m]Beckett[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m]
[name_u]Connery[/name_u] [name_m]Vaughn[/name_m]

[name_m]Eric[/name_m]
[name_m]Danyal[/name_m]
[name_u]Francis[/name_u] ([name_u]Frankie[/name_u])

[name_u]Micah[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m], [name_m]Ananias[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m], and [name_m]Malachi[/name_m] [name_m]Eugene[/name_m]

[name_m]Griffin[/name_m] [name_m]Henry[/name_m], [name_u]Arlo[/name_u] [name_m]Castiel[/name_m] & [name_m]Maverick[/name_m] [name_m]Cole[/name_m]

In a world where my DH likes all my choices, Iโ€™d have to go with

[name_m]Elijah[/name_m], [name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m]

All beautiful names with nicknames as another option! ([name_m]Eli[/name_m], [name_u]Alex[/name_u], and [name_u]Theo[/name_u])

[name_u]Doone[/name_u]
Orde
[name_m]Asher[/name_m]

Maybe:

[name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] โ€œ[name_u]Freddie[/name_u]โ€
[name_m]Timothy[/name_m] [name_u]Austen[/name_u] โ€œ[name_m]Timmy[/name_m]โ€
[name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]George[/name_m] โ€œ[name_m]Benji[/name_m]โ€