If you like ___, you might like ___

If you like [name_u]Finch[/name_u], you might like…

[name_u]Forest[/name_u], [name_u]Rain[/name_u], [name_u]Sky[/name_u], [name_u]River[/name_u], [name_u]Sparrow[/name_u], [name_u]Larkspur[/name_u], [name_u]Robin[/name_u], [name_u]Finnegan[/name_u], [name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Rune[/name_u], [name_u]True[/name_u], [name_u]Cobalt[/name_u], [name_u]Evan[/name_u], [name_m]Hawthorn[/name_m], [name_m]Heath[/name_m], [name_f]Eloise[/name_f], [name_f]Joy[/name_f], [name_u]Dove[/name_u], [name_u]Lark[/name_u], [name_f]Reverie[/name_f], [name_f]Meadow[/name_f], [name_f]Summer[/name_f], [name_f]Melody[/name_f], [name_f]Paloma[/name_f], [name_f]Clover[/name_f], [name_f]Fiona[/name_f], [name_f]Felicity[/name_f], [name_f]Fenna[/name_f], [name_f]Heather[/name_f]

[name_f]Marilyn[/name_f]?

If you like [name_f]Marilyn[/name_f]:

[name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Rosemary[/name_f], [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Sylvia[/name_f], [name_u]Ruby[/name_u], [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Agatha[/name_f], [name_u]Evelyn[/name_u], [name_f]Helena[/name_f], [name_f]Michelle[/name_f], [name_f]Charlotte[/name_f], [name_f]Nancy[/name_f], [name_u]Meredith[/name_u], [name_f]Margaret[/name_f], [name_f]Roxanne[/name_f], [name_f]Wilma[/name_f], [name_f]Marjorie[/name_f], [name_u]Beverly[/name_u], [name_f]Lillian[/name_f], [name_u]Florence[/name_u], [name_f]Winifred[/name_f], [name_f]Josephine[/name_f]

[name_m]Enzo[/name_m]?

1 Like

[name_m]Fabrizio[/name_m], [name_u]Florian[/name_u], [name_u]Luca[/name_u], [name_m]Marco[/name_m], [name_m]Mario[/name_m], [name_f]Isabella[/name_f], [name_f]Bianca[/name_f], [name_f]Luisa[/name_f], [name_f]Lola[/name_f], [name_f]Paloma[/name_f], [name_f]Emilia[/name_f], [name_m]Eduardo[/name_m], [name_f]Carolina[/name_f], [name_f]Lucia[/name_f], [name_u]Theo[/name_u], [name_u]Dorian[/name_u], [name_m]Carlo[/name_m], [name_m]Victor[/name_m]

[name_f]Keturah[/name_f]?

1 Like

[name_f]Atarah[/name_f], [name_f]Leora[/name_f], [name_f]Ezria[/name_f], [name_u]Neriah[/name_u], [name_f]Corisande[/name_f], [name_f]Persis[/name_f], [name_f]Orleanna[/name_f], [name_f]Turia[/name_f], [name_f]Neith[/name_f], [name_m]Hosea[/name_m], [name_f]Dwyn[/name_f], [name_f]Ashira[/name_f], [name_f]Sidra[/name_f], [name_f]Soraya[/name_f], [name_f]Tikvah[/name_f], [name_f]Demelza[/name_f], Kizmet

[name_f]Evolet[/name_f]?

If you like [name_f]Evolet[/name_f], you might like:
[name_f]Ismay[/name_f], [name_f]Ariadne[/name_f], [name_f]Evadne[/name_f], [name_f]Seraphine[/name_f], [name_u]Ivory[/name_u]

[name_m]Nino[/name_m]?

[name_f]Nina[/name_f], [name_f]Zinovia[/name_f], [name_m]Demyan[/name_m], [name_m]Ramy[/name_m], [name_f]Versie[/name_f], [name_f]Idalis[/name_f], [name_f]Sasi[/name_f], [name_f]Zaraida[/name_f], [name_u]Picabia[/name_u], [name_m]Videlio[/name_m], [name_m]Odis[/name_m], [name_f]Arce[/name_f], [name_f]Ino[/name_f], [name_f]Tila[/name_f], [name_f]Tesia[/name_f], [name_f]Amarli[/name_f]

[name_u]Forest[/name_u] (g)?

If you like [name_u]Forest[/name_u] for a girl you might like [name_u]Eden[/name_u], [name_f]Clover[/name_f], [name_u]Hunter[/name_u], [name_u]Mason[/name_u], [name_u]Fox[/name_u], [name_f]Topaz[/name_f]

[name_u]Kennedy[/name_u] (b)?

If you like [name_u]Kennedy[/name_u], you might like…

[name_u]Brooklyn[/name_u], [name_f]Diana[/name_f], Idunn, [name_u]Aspyn[/name_u], [name_u]Casey[/name_u], [name_u]Cassidy[/name_u], [name_u]Lux[/name_u], [name_u]Jordan[/name_u], [name_f]Michaela[/name_f]

[name_u]Dakota[/name_u], [name_u]Parker[/name_u], [name_u]Logan[/name_u], [name_m]Wesley[/name_m], [name_m]Watson[/name_m], [name_u]Jackson[/name_u], [name_u]Hudson[/name_u], [name_u]Bailey[/name_u], [name_u]Denver[/name_u]

[name_f]Zoe[/name_f]?

1 Like

If you like [name_f]Zoe[/name_f], you might like…
[name_f]Phoebe[/name_f], [name_f]Penelope[/name_f], [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Daphne[/name_f], [name_f]Chloe[/name_f], [name_f]Sophia[/name_f], [name_f]Maia[/name_f], [name_f]Olivia[/name_f], [name_u]Laurel[/name_u], [name_f]Lily[/name_f], [name_u]Alexis[/name_u]
[name_m]Alexander[/name_m], [name_u]Atlas[/name_u], [name_m]Apollo[/name_m], [name_u]Zephyr[/name_u], [name_m]Priam[/name_m], [name_u]Logan[/name_u], [name_u]Dylan[/name_u], [name_m]Zachary[/name_m], [name_m]Nicholas[/name_m]

[name_m]Merlin[/name_m]?

if you like [name_m]Merlin[/name_m] you might like…

[name_f]Myrtle[/name_f], [name_f]Merl[/name_f], [name_u]Marlow[/name_u], [name_u]Minnow[/name_u], [name_f]Goldie[/name_f], [name_m]Nemo[/name_m].

[name_m]Wesley[/name_m] (b)?

If you like [name_m]Wesley[/name_m] for a boy you might like [name_u]Beckett[/name_u], [name_u]Owen[/name_u], [name_m]Graham[/name_m], [name_u]Lawrence[/name_u]

[name_f]Mavis[/name_f]?

If you like [name_f]Mavis[/name_f], you might like [name_f]Mabel[/name_f], [name_u]Dana[/name_u], [name_m]Tobias[/name_m], Harlowe, [name_f]Clover[/name_f], [name_f]Chloe[/name_f], [name_f]Astoria[/name_f], and [name_f]Hallie[/name_f].

[name_f]Lily[/name_f]?

If you like [name_f]Lily[/name_f], you might like [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Maeve[/name_f], [name_f]Alice[/name_f], [name_f]Fern[/name_f], [name_f]Celia[/name_f], [name_f]Jade[/name_f], [name_f]Willa[/name_f], and [name_f]Ella[/name_f]

[name_m]Caspian[/name_m]?

1 Like