Initial Generation CAF

LN: P

DH (87): RCP
DW (87): BG (Y) P

DS (67): SAP
DS (64): OMP
DS (63): NPP
DD1 (60): SSP
DD2 (60): LAP
DS (57): TTP
DS (56): BTP
DS (52): JIP


DS (67): SAP
DW (65): ES (G) P

DS (43): HRP

 • DW (45): JK (W) P
  • DD (18): VMP
  • DD (15): RNP
  • DS (13): PKP
  • DD (12): QXP

DS (40): IQP

 • DW (40): GW (K) P
  • DD (14): ISP
  • DS (13): PLP
  • DD (10): EKP
  • DD (8): BLP
  • DD (8): IKP
  • DS (5): LIP
  • DD (4): ERP

DD (38): [name_m]RY[/name_m] § M

 • DH (45): EQM
  • DD (11): FFM
  • DS (10): JOM
  • DD (8): VFM
  • DD (7): WJM
  • DS (4): HFM
  • DS (2): CRM

DS (64): OMP
DW (65): QS (N) P

DS (42): NRP

 • DW (43): LO (E) P
  • DS (9): ZQP
  • DS (9): THP
  • DS (9): SZP
  • DS (7): HZP
  • DD (6): OAP
  • DS (3): JCP
  • DS (2): GVP
  • DS (nb): KVP

DS (40): [name_m]RIP[/name_m]

 • DH (45): OIL
  • DstS (20): AIL
  • DstS (19): VBL
  • DstD (17): UNL
  • DD (8): ANP-L
  • DD (5): EXP-L

DD (37): JW § G

 • DH (41): GIG
  • DD (10): TKG
  • DD (9): GVG
  • DS (7): FWG
  • DD (4): YWG
  • DD (2): SVG

DS (36): RNP

DS (34): LVP

 • Dgf (30): KDN

DS (33): TWP

 • DW (30): BR (E) P
  • DS (5): FLP
  • DD (4): FVP
  • DS (3): MTP
  • DD (nb): WSP

DS (31): CEP

 • DW (29): YA (E) P
  • DS (4): VFP

DD (29): ZKP

 • Dbf (28): GCJ
  • DD (2): SOJ

DS (63): NPP

 • DW (60): HW © P

DS (35): QDP

 • DW (37): IG (V) P
  • DstS (13): BYV
  • DstS (10): RMV
  • DS (3): RGP

DD (32): JI § U

 • DH (39): ISU
  • DstD (17): COU
  • DstS (15): NTU
  • DstD (13): [name_f]PRU[/name_f]
  • DstS (11): IRU

DD (31): SBP

 • DW (31): HKB
  • DD (3): ADP-B
  • DS (3): [name_m]RIP[/name_m]-B
  • DS (3): XMP-B
  • DD (3): EUP-B
  • DS (3): VIP-B
  • DS (3): GDP-B

DS (27): LMP

 • Dgf (25): EYG

DS (26): KFP

 • DW (26): NH (F) P

 • DS (25): GGP


DD1 (60): SS § D
DH (61): SWD

DS (30): VID

 • DW (32): ST (N) D
  • DS (3): SLD
  • DD (2): SLD
  • DS (nb): PHD

DS (30): SCD

 • DH (24): CPK

DD2 (60): LAP
DexH (68): SCT

DS (32): JLT

 • DW (31): RE (V) T
  • DD (5): SDT
  • DS (3): EBT
  • DS (2): MNT
  • DD (nb): NHT

DD (30): LF (T) D

 • DH (29): ORD
  • DS (1): LRD

DD (28): JGT

 • Dbf (27): DFS

DS (25): MST

 • Dbf (24): DMX

DS (57): TTP

 • DW (55): TS (Y) P

DD (28): HL § L

 • DH (33): NWL
  • DstS (14): WOL
  • DD (3): VEL
  • DD (3): BML
  • DS (nb): JEL

DS (26): IVP

 • Dgf (29): AMS
  • DstS (13): ETO
  • DstD (11): TFM
  • DstS (10): JJC

DD (22): SVP


DS (56): BTP

 • DW (50): UJ (K) P

DD (23): EQP

DS (20): RVP

DD (18): ODP


DS (52): JIP

 • DW (49): HL (Q) P

DD (24): JNP

 • Dgf (24): [name_m]LEN[/name_m]

DS (22): MKP

DD (19): GNP

 • Dbf (30): IEC
  • DS (2): FGP
  • DD (2): GBP
  • DD (nb): CCC

DD (15): PRP

LN: [name_u]Porter[/name_u]

DH (87): [name_m]Ralph[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DW (87): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] ([name_m]Young[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

DS (67): [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Alden[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]
DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DD1 (60): [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Sylvia[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
DD2 (60): [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
DS (57): [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DS (52): [name_m]John[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Ralph[/name_m] & [name_f]Bea[/name_f] with [name_u]Sam[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m], [name_u]Nick[/name_u], [name_f]Susan[/name_f], [name_f]Lillian[/name_f], [name_m]Tim[/name_m], [name_m]Ben[/name_m], and [name_m]John[/name_m]


DS (67): [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Alden[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]
DW (65): [name_f]Ellen[/name_f] [name_f]Samantha[/name_f] ([name_m]Gordon[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

[name_u]Sam[/name_u] & [name_f]Ellen[/name_f] with [name_m]Henry[/name_m], [name_m]Isaac[/name_m], and [name_f]Rose[/name_f]

DS (43): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Ralph[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (45): [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Kolette[/name_f] (Washburn) [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (18): [name_f]Valerie[/name_f] [name_f]Megan[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (15): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (13): [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Kevin[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Xena[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Henry[/name_m] & [name_f]Julia[/name_f] with [name_f]Valerie[/name_f], [name_f]Rachel[/name_f], [name_m]Patrick[/name_m], and [name_u]Quinn[/name_u]

DS (40): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (40): [name_f]Gretchen[/name_f] [name_f]Winona[/name_f] (Klar) [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (14): [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (13): [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Lincoln[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (10): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Kristine[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (5): [name_m]Lewis[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (4): [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Renee[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Isaac[/name_m] & [name_f]Gretchen[/name_f] with [name_f]Isabelle[/name_f], [name_m]Philip[/name_m], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Beatrice[/name_f], [name_f]Irene[/name_f], [name_m]Lewis[/name_m], and [name_u]Evelyn[/name_u]

DD (38): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] ([name_u]Porter[/name_u]) [name_m]Mortimer[/name_m]

 • DH (45): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DD (11): [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DS (10): [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Viola[/name_f] [name_u]Felice[/name_u] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DD (7): [name_f]Winnie[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DS (4): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Mortimer[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Cane[/name_m] [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Mortimer[/name_m]

[name_m]Edward[/name_m] & [name_f]Rose[/name_f] with [name_f]Fiona[/name_f], [name_m]Jack[/name_m], [name_f]Viola[/name_f], [name_f]Winnie[/name_f], [name_m]Henry[/name_m], and [name_m]Cane[/name_m]


DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
DW (65): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Sabrina[/name_f] ([name_m]Norton[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Oscar[/name_m] & [name_u]Quinn[/name_u] with [name_u]Nick[/name_u], [name_u]Reid[/name_u], [name_f]Juliet[/name_f], [name_u]Rhys[/name_u], [name_m]Landon[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Cedric[/name_m], and [name_f]Zelda[/name_f]

DS (42): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (43): [name_f]Linnea[/name_f] [name_f]Odette[/name_f] (Eisner) [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (9): [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Holden[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (9): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Zane[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (7): [name_u]Hayden[/name_u] [name_m]Zander[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (2): [name_m]Grant[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (nb): [name_m]Kole[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

[name_u]Nick[/name_u] & [name_f]Linnea[/name_f] with [name_m]Zach[/name_m], [name_m]Ty[/name_m], [name_u]Sawyer[/name_u], [name_u]Hayden[/name_u], [name_f]Liv[/name_f], [name_m]Jake[/name_m], [name_m]Grant[/name_m], and [name_m]Kole[/name_m]

DS (40): [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DH (45): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Lawson[/name_m]
  • DstS (20): [name_m]Atticus[/name_m] [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Lawson[/name_m]
  • DstS (19): [name_m]Vaughn[/name_m] [name_u]Brady[/name_u] [name_m]Lawson[/name_m]
  • DstD (17): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Nadine[/name_f] [name_m]Lawson[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]-[name_m]Lawson[/name_m]
  • DD (5): [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Xena[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]-[name_m]Lawson[/name_m]

[name_u]Reid[/name_u] & [name_u]Owen[/name_u] with [name_m]Atticus[/name_m], [name_m]Vaughn[/name_m], [name_f]Ursula[/name_f], [name_f]Agatha[/name_f], and [name_f]Esther[/name_f]

DD (37): [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Willow[/name_f] ([name_u]Porter[/name_u]) Gatlin

 • DH (41): [name_m]George[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] Gatlin
  • DD (10): [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Karoline[/name_f] Gatlin
  • DD (9): [name_f]Gemma[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] Gatlin
  • DS (7): [name_u]Finn[/name_u] [name_m]Wesley[/name_m] Gatlin
  • DD (4): [name_f]Yara[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] Gatlin
  • DD (2): [name_u]Sasha[/name_u] [name_f]Violet[/name_f] Gatlin

[name_m]George[/name_m] & [name_f]Juliet[/name_f] with [name_f]Thea[/name_f], [name_f]Gemma[/name_f], [name_u]Finn[/name_u], [name_f]Yara[/name_f], and [name_u]Sasha[/name_u]

DS (36): [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Norris[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]

DS (34): [name_m]Landon[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dgf (30): [name_f]Kara[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] [name_m]Newell[/name_m]

DS (33): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (30): [name_u]Brooke[/name_u] [name_f]Rachel[/name_f] ([name_u]Ellison[/name_u]) [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (5): [name_m]Ford[/name_m] [name_m]Lincoln[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (4): [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Valerie[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Miles[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Thomas[/name_m] & [name_u]Brooke[/name_u] with [name_m]Ford[/name_m], [name_f]Freya[/name_f], [name_m]Miles[/name_m], and [name_f]Willa[/name_f]

DS (31): [name_m]Cedric[/name_m] [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (29): [name_u]Yuki[/name_u] Arisa (Ezakiya) [name_u]Porter[/name_u]
  • DS (4): [name_m]Victor[/name_m] Fumio [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Cedric[/name_m] & [name_u]Yuki[/name_u] with [name_u]Vic[/name_u]

DD (29): [name_f]Zelda[/name_f] [name_f]Karoline[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dbf (28): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Johnson[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Odette[/name_f] [name_m]Johnson[/name_m]

[name_m]Graham[/name_m] & [name_f]Zelda[/name_f] with [name_f]Sarah[/name_f]


DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (60): [name_f]Hermione[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] ([name_m]Charleston[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

[name_u]Nick[/name_u] & [name_f]Hermione[/name_f] with [name_m]Quentin[/name_m], [name_f]Johanna[/name_f], [name_f]Sylvie[/name_f], [name_m]Linus[/name_m], [name_m]Kalvin[/name_m], and [name_m]Graham[/name_m]

DS (35): [name_m]Quentin[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (37): [name_f]Irina[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] (Vadniss) [name_u]Porter[/name_u]
  • DstS (13): [name_m]Brandt[/name_m] [name_m]York[/name_m] Vadniss
  • DstS (10): [name_m]Ronan[/name_m] [name_m]Milo[/name_m] Vadniss
  • DS (3): [name_m]Radley[/name_m] Graden [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Quentin[/name_m] & [name_f]Irina[/name_f] with [name_m]Brandt[/name_m], [name_m]Ronan[/name_m], and [name_m]Radley[/name_m]

DD (32): [name_f]Johanna[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] ([name_u]Porter[/name_u]) [name_u]Urban[/name_u]

 • DH (39): [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstD (17): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstS (15): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstD (13): [name_m]Preston[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstS (11): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Robert[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]

[name_u]Ira[/name_u] & [name_f]Johanna[/name_f] with [name_u]Charlie[/name_u], [name_m]Nathan[/name_m], [name_m]Preston[/name_m], and [name_m]Isaac[/name_m]

DD (31): [name_f]Sylvie[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (31): [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Kyla[/name_f] [name_u]Blake[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Arabella[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Ralph[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Elodie[/name_f] Ulyssa [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Ira[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]-[name_u]Blake[/name_u]

[name_f]Sylvie[/name_f] & [name_f]Heather[/name_f] with [name_f]Arabella[/name_f], [name_m]Ralph[/name_m], [name_m]Xavier[/name_m], [name_f]Elodie[/name_f], [name_m]Vince[/name_m], and [name_m]Graham[/name_m]

DS (27): [name_m]Linus[/name_m] [name_m]Milo[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dgf (25): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Yukie[/name_u] Goto

[name_m]Linus[/name_m] & [name_f]Eleanor[/name_f]

DS (26): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_m]Ford[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (26): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Helene[/name_f] ([name_m]Fischer[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Kalvin[/name_m] & [name_f]Nora[/name_f]

 • DS (25): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

DD1 (60): [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Sylvia[/name_f] ([name_u]Porter[/name_u]) Danielson
DH (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Wade[/name_u] Danielson

DS (30): [name_u]Van[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] Danielson

 • DW (32): [name_f]Serena[/name_f] [name_f]Tabitha[/name_f] (Nunez) Danielson
  • DS (3): [name_m]Soren[/name_m] [name_m]Levi[/name_m] Danielson
  • DD (2): [name_f]Sonya[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] Danielson
  • DS (nb): [name_u]Parker[/name_u] [name_u]Hayden[/name_u] Danielson

[name_u]Van[/name_u] & [name_f]Serena[/name_f] with [name_m]Soren[/name_m], [name_f]Sonya[/name_f], and [name_u]Parker[/name_u]

DS (30): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Caleb[/name_m] Danielson

 • DH (24): [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Keaton[/name_u]

[name_m]Silas[/name_m] & [name_m]Connor[/name_m]


DD2 (60): [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
DexH (68): [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] Torini

[name_f]Lillian[/name_f] with [name_m]Julian[/name_m], [name_f]Lavinia[/name_f], [name_f]Jordana[/name_f], and [name_m]Maxwell[/name_m]

DS (32): [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Leopold[/name_m] Torini

 • DW (31): [name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] ([name_m]Vargas[/name_m]) Torini
  • DD (5): [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] Torini
  • DS (3): [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] Torini
  • DS (2): [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] Torini
  • DD (nb): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] Torini

[name_m]Julian[/name_m] & [name_f]Rosemary[/name_f] with [name_f]Sadie[/name_f], [name_m]Ethan[/name_m], [name_m]Milo[/name_m], and [name_f]Nora[/name_f]

DD (30): [name_f]Lavinia[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] (Torini) [name_m]Davis[/name_m]

 • DH (29): [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Davis[/name_m]
  • DS (1): [name_m]Leo[/name_m] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Davis[/name_m]

[name_m]Oliver[/name_m] & [name_f]Lavinia[/name_f] with [name_m]Leo[/name_m]

DD (28): [name_f]Jordana[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] Torini

 • Dbf (27): [name_m]Dalton[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] Sales

[name_m]Dalton[/name_m] & [name_f]Jordana[/name_f]

DS (25): [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Simon[/name_m] Torini

 • Dbf (24): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Milo[/name_m] [name_f]Xia[/name_f]

[name_m]Maxwell[/name_m] & [name_u]Dylan[/name_u]


DS (57): [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (55): [name_f]Teresa[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] (Yamaguchi) [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Tim[/name_m] & [name_f]Teresa[/name_f] with [name_u]Hillary[/name_u], [name_m]Ian[/name_m], and [name_m]Sean[/name_m]

DD (28): [name_u]Hillary[/name_u] [name_f]Louise[/name_f] ([name_u]Porter[/name_u]) [name_m]Light[/name_m]

 • DH (33): [name_u]Neil[/name_u] [name_m]Weston[/name_m] [name_m]Light[/name_m]
  • DstS (14): [name_m]Weston[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Light[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_m]Light[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Madeleine[/name_f] [name_m]Light[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]John[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Light[/name_m]

[name_u]Neil[/name_u] & [name_u]Hillary[/name_u] with [name_m]Wes[/name_m], [name_f]Vanessa[/name_f], [name_f]Bianca[/name_f], and [name_m]John[/name_m]

DS (26): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dgf (29): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Marina[/name_f] [name_m]Scott[/name_m]
  • DstS (13): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] Odegard
  • DstD (11): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] [name_m]Moss[/name_m]
  • DstS (10): [name_m]Jonah[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Calloway[/name_m]

[name_m]Ian[/name_m] & [name_f]Anna[/name_f] with [name_u]Evan[/name_u], [name_f]Tara[/name_f], and [name_m]Jonah[/name_m]

DD (22): [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]


DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (50): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] (Kitamura) [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]Ben[/name_m] & [name_f]Ursula[/name_f] with [name_f]Ella[/name_f], [name_u]Riley[/name_u], and [name_f]Olive[/name_f]

DD (23): [name_f]Ella[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]

DS (20): [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

DD (18): [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Dahlia[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]


DS (52): [name_m]John[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

 • DW (49): [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] ([name_m]Quimby[/name_m]) [name_u]Porter[/name_u]

[name_m]John[/name_m] & [name_f]Harriet[/name_f] with [name_u]June[/name_u], [name_m]Mark[/name_m], [name_f]Grace[/name_f], and [name_f]Pearl[/name_f]

DD (24): [name_u]June[/name_u] [name_f]Norah[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dgf (24): [name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] Nunez

[name_u]June[/name_u] & [name_f]Lilah[/name_f]

DS (22): [name_m]Mark[/name_m] [name_m]Kevin[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

DD (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Nicolette[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

 • Dbf (30): [name_m]Ivan[/name_m] [name_u]Elliot[/name_u] [name_m]Cortez[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (2): [name_f]Georgiana[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f] [name_m]Cortez[/name_m]

[name_m]Ivan[/name_m] & [name_f]Grace[/name_f] with [name_m]Franklin[/name_m], [name_f]Georgiana[/name_f], and [name_f]Charlotte[/name_f]

DD (15): [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Porter[/name_u]

LN: Abukara, Makiguchi, Komatsuzaki, Nishihara, Yoshizawa

DH (70): Gorou, Daisuke, [name_m]Jun[/name_m], Masahiro / no middle
DW (68): [name_f]Ume[/name_f], Natsuko, Satoko, Tamane / no middle (MN: Yasutake, Shiroyama, Masanobu)

DD (48): [name_f]Hanako[/name_f], [name_f]Kiyoko[/name_f], [name_f]Anzu[/name_f], [name_f]Fumiko[/name_f] / no middle
DS (46): Arata, Nobu, Satoru, Hajime / no middle
DS (43): [name_m]Hideki[/name_m], Ryota, Shoichi, Eiji / no middle
DD (42): [name_f]Masako[/name_f], Sakiko, [name_m]Yuri[/name_m], Narumi / no middle


DD (48):
DH (53): [name_m]Alan[/name_m], [name_m]Joel[/name_m], [name_m]Nathan[/name_m], [name_m]Derek[/name_m]/[name_m]Andrew[/name_m], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Kyle[/name_u], [name_m]Charles[/name_m] (LN: [name_m]Gilmore[/name_m], [name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Langston[/name_m])

DD (24): [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Adrianna[/name_f], [name_f]Caitlin[/name_f], [name_f]Samantha[/name_f]/Someina, Tsuru, Mine, [name_f]Aiko[/name_f]

 • DH (26): [name_u]Min[/name_u]-ho, Seung-gi, Seo-joon, Hong-gi/ no middle (LN: Kang, [name_m]Park[/name_m], Ha)
  • DD (1): [name_f]Emi[/name_f], Aiya, [name_f]Kimi[/name_f], [name_f]Mariya[/name_f]/Na-young, So-min, Chae-won, [name_u]Tae[/name_u]-hee

DS (21): [name_m]Matthew[/name_m], [name_m]Calvin[/name_m], [name_u]Drew[/name_u], [name_m]Zachary[/name_m]/Hitoshi, Ryuu, [name_m]Takeo[/name_m], Yuji


DS (46):
DW (47): [name_f]Rebecca[/name_f], [name_f]Danielle[/name_f], [name_f]Lauren[/name_f], [name_f]Elise[/name_f]/[name_f]Vivienne[/name_f], [name_f]Ann[/name_f], [name_f]Therese[/name_f], [name_f]Catherine[/name_f] (MN: [name_m]Boyd[/name_m], [name_u]Shay[/name_u], [name_m]Dunn[/name_m])

DS (22): [name_m]Hiro[/name_m], [name_m]Yukio[/name_m], [name_m]Seiji[/name_m], Kenta/[name_m]Alexander[/name_m], [name_m]Cedric[/name_m], [name_m]Julian[/name_m], [name_m]Wesley[/name_m]
DS (22): [name_m]Kenji[/name_m], [name_u]Akira[/name_u], [name_m]Takeo[/name_m], Atsushi/[name_u]Michael[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u], [name_m]Louis[/name_m]
DD (17): Chiasa, Akane, Mirai, [name_f]Nika[/name_f]/[name_f]Lillian[/name_f], [name_f]Alice[/name_f], [name_f]Georgia[/name_f], [name_f]Rosalie[/name_f]
DD (14): Shika, [name_f]Reiko[/name_f], [name_u]Nori[/name_u], [name_f]Kaori[/name_f]/[name_f]Olivia[/name_f], [name_f]Juliet[/name_f], [name_f]Delphine[/name_f], [name_f]Penelope[/name_f]


DS (43):
DW (45): [name_f]Kara[/name_f], [name_f]Mira[/name_f], [name_f]Hana[/name_f], [name_f]Sara[/name_f]/Humiya, Katsumi, Mayoko, Chieko (MN: Kuwabara, Okano, Ando)

DS (17): Daichi, [name_m]Hikaru[/name_m], Takashi, [name_m]Minoru[/name_m]/Koichi, Katashi, Tsuneo, Teruo
DD (13): Naho, Hitoka, Madoka, Shiori/Suzume, Yoshino, Misao, Yumi
DS (11): Shiro, Isao, Kyo, Shinji/Osamu, Tobio, Junpei, Takayuki
DS (10): Ryota, Keiji, [name_m]Kiyoshi[/name_m], Akihiko/Katashi, Koushi, Yusuke, Takumi


DD (42):
DH (43): [name_m]Javier[/name_m], [name_m]Matteo[/name_m], [name_m]Sebastien[/name_m], [name_m]Tomas[/name_m]/[name_m]Valentino[/name_m], [name_m]Jorge[/name_m], [name_m]Hugo[/name_m], [name_m]Juan[/name_m] (LN: Rivas, Gomez, [name_m]Hidalgo[/name_m])

DD (15): [name_f]Aya[/name_f], [name_f]Mei[/name_f], [name_f]Sora[/name_f], [name_f]Rin[/name_f]/[name_f]Alejandra[/name_f], [name_f]Josefina[/name_f], [name_u]Rosario[/name_u], [name_f]Mariana[/name_f]
DS (12): [name_f]Kei[/name_f], Daiki, [name_m]Shoji[/name_m], Tooru/[name_m]Rafael[/name_m], [name_m]Hernan[/name_m], [name_m]Luis[/name_m], [name_m]Victor[/name_m]
DD (10): Hina, [name_f]Reina[/name_f], Yuka, [name_f]Ruri[/name_f]/[name_f]Carolina[/name_f], [name_f]Violetta[/name_f], [name_f]Dorothea[/name_f], [name_f]Juliana[/name_f]

DH (87): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Bob[/name_m]”
DW (87): [name_f]Barbara[/name_f] [name_f]Gabrielle[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_m]Young[/name_m]) “[name_f]Barb[/name_f]”

DS (67): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Allen[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]

 • DW (65): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Skye[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] (nee Grouper) “[name_f]Ella[/name_f]”
  • DS (43): [name_m]Harrison[/name_m] [name_u]Reed[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Harry[/name_m]”
   • DW (45): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee Winchester)
    • DD (18): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] “[name_f]Tory[/name_f]”
    • DD (15): [name_u]Rylie[/name_u] [name_f]Natalia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (13): [name_m]Phillip[/name_m] [name_u]Kyle[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] Xofia [name_u]Parker[/name_u]
  • DS (40): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (40): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Wynona[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_m]King[/name_m])
    • DD (14): [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Sophia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (13): [name_u]Paxton[/name_u] [name_m]Levi[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD (10): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Kylie[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD/DD (8): [name_u]Blair[/name_u] [name_f]Leanna[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] & [name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (5): [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD (4): [name_f]Emilia[/name_f] [name_u]Rae[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
  • DD (38): [name_u]Ryan[/name_u] [name_f]Yvonne[/name_f] [name_m]Martin[/name_m] (nee [name_u]Parker[/name_u])
   • DH (45): [name_u]Emmett[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Martin[/name_m]
    • DD (11): [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Martin[/name_m]
    • DS (10): [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] “[name_u]Joey[/name_u]”
    • DD (8): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Fiona[/name_f] [name_m]Martin[/name_m]
    • DD (7): [name_f]Willow[/name_f] [name_f]Joanne[/name_f] [name_m]Martin[/name_m]
    • DS (4): [name_m]Henry[/name_m] [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Martin[/name_m] “[name_m]Hank[/name_m]”
    • DS (2): [name_m]Calvin[/name_m] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Martin[/name_m]

DS (64): [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] “[name_u]Olly[/name_u]”

 • DW (65): [name_f]Quintana[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_m]Navarro[/name_m])
  • DS (42): [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (43): [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_m]Evans[/name_m])
    • DS/DS/DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Parker[/name_u], [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Hank[/name_m] [name_u]Parker[/name_u], & [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Zane[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Zach[/name_m], [name_u]Theo[/name_u], & [name_u]Sam[/name_u]”
    • DS (7): [name_u]Hudson[/name_u] [name_m]Zeus[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD (6): [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] “[name_f]Lia[/name_f]”
    • DS (3): [name_m]Josiah[/name_m] [name_u]Cade[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (2): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (nb): [name_u]Kyle[/name_u] [name_m]Vince[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DS (40): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DH (45): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m]
    • DSS (20): [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m] “[name_u]Tony[/name_u]”
    • DSD (17): Ulyssa [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Lucas[/name_m] “[name_f]Lyssa[/name_f]”
    • DD (8): [name_u]Aubrey[/name_u] [name_f]Noelle[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Lucas[/name_m]
    • DD (5): [name_u]Evelyn[/name_u] Xofia [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Lucas[/name_m] “[name_f]Evie[/name_f]”
  • DS (37): [name_f]Johanna[/name_f] [name_u]Wylie[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] (nee [name_u]Parker[/name_u])
   • DH (41): [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Grant[/name_m] “[name_m]Gabe[/name_m]”
    • DD (10): [name_u]Taylor[/name_u] [name_f]Kassandra[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
    • DD (9): [name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
    • DS (7): [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Wiley[/name_m] [name_m]Grant[/name_m]
    • DD (4): Yosefina [name_u]Winter[/name_u] [name_m]Grant[/name_m] “[name_u]Josie[/name_u]”
    • DD (2): [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
  • DS (36): [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DS (34): [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Louie[/name_m]”
   • DGF (30): [name_f]Katie[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Newman[/name_m]
  • DS (33): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_u]Theo[/name_u]”
   • DW (30): [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Ryanne[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (5): [name_u]Finley[/name_u] [name_m]Levi[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_u]Finn[/name_u]”
    • DD (4): [name_f]Felicity[/name_f] Vay [name_u]Parker[/name_u]
    • DS (3): [name_m]Matthias[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
    • DD (nb): [name_u]Winter[/name_u] [name_f]Sofia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] “[name_f]Winny[/name_f]”
  • DS (31): [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (29): [name_f]Yvette[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_u]Emerson[/name_u])
    • DS (4): [name_m]Vance[/name_m] [name_m]Fitzgerald[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DD (29): [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
   • DBF (28): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Jones[/name_m]
    • DD (2): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Jones[/name_m]

DS (63): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Nate[/name_m]”

 • DW (60): [name_f]Henrietta[/name_f] [name_f]Willow[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee Combs)
  • DS (35): [name_m]Quinten[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (37): [name_f]Irena[/name_f] [name_f]Gabriella[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee Vlasov)
    • DSS (13): Bendikt [name_m]Yeremy[/name_m] Vlasov “[name_m]Benny[/name_m]”
    • DSS (10): [name_m]Rolan[/name_m] [name_m]Mitya[/name_m] Vlasov
    • DS (3): [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Grigor[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DD (32): [name_f]Jenna[/name_f] [name_f]Irene[/name_f] Underwood (nee [name_u]Parker[/name_u])
   • DH (39): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Underwood
    • DSD (17): [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] Underwood
    • DSS (15): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_u]Tyler[/name_u] Underwood “[name_u]Nick[/name_u]”
    • DSD (13): [name_f]Paige[/name_f] [name_f]Roberta[/name_f] Underwood
    • DSS (11): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Ryland[/name_m] Underwood “[name_m]Ry[/name_m]”
  • DD (31): [name_f]Sara[/name_f] [name_f]Brielle[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (31): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Kylie[/name_f] [name_m]Banks[/name_m]
    • DD/DS/DS/DD/DS/DS (3): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Dawn[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m], [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Israel[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m], [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Malachi[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m], [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Uma[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m], [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m], & [name_m]Graham[/name_m] [name_u]Dakota[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]-[name_m]Banks[/name_m] “[name_f]Amelia[/name_f], [name_m]Roman[/name_m], [name_m]Xander[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Vinny[/name_u], & [name_m]Graham[/name_m]”
  • DS (27): [name_u]Logan[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
   • DGF (25): Evanka Yosefina [name_u]Gardner[/name_u]
  • DS (26): [name_u]Kyle[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
   • DW (26): [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_m]Foster[/name_m])
  • DS (25): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Colt[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]

DD (60): [name_f]Sophia[/name_f] [name_f]Sue[/name_f] [name_m]Dawson[/name_m] (nee [name_u]Parker[/name_u])

 • DH (61): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Dawson[/name_m]
  • DS (30): [name_m]Vaughn[/name_m] [name_m]Ignatius[/name_m] [name_m]Dawson[/name_m]
   • DW (32): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Teresa[/name_f] [name_m]Dawson[/name_m] (nee Nichols)
    • DS (3): [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Lou[/name_u] [name_m]Dawson[/name_m] “[name_u]Sammy[/name_u]”
    • DD (2): [name_f]Sophia[/name_f] [name_u]Lynn[/name_u] [name_m]Dawson[/name_m]
    • DS (nb): [name_m]Phillip[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Dawson[/name_m]
  • DS (30): [name_m]Scott[/name_m] [name_u]Constantine[/name_u] [name_m]Dawson[/name_m]
   • DH (24): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]King[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]”

DD (60): [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]

 • DexH (68): [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m] “[name_m]Steve[/name_m]”
  • DS (32): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Levi[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m] “[name_m]Jake[/name_m]”
   • DW (31): [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Evelina[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m] (nee Valuz)
    • DD (5): [name_f]Sabrina[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m]
    • DS (3): [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Thompson[/name_m]
    • DS (2): [name_m]Malachi[/name_m] [name_u]Noel[/name_u] [name_m]Thompson[/name_m]
    • DD (nb): [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [name_m]Thompson[/name_m]
  • DD (30): [name_f]Leah[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] [name_m]Dagger[/name_m] (nee [name_m]Thompson[/name_m])
   • DH (29): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Dagger[/name_m]
    • DS (1): [name_u]Luca[/name_u] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Dagger[/name_m]
  • DD (28): [name_f]Jenna[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m]
   • DBF (27): [name_u]Darrell[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u] Stevens
  • DS (25): [name_m]Mitchell[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m] “[name_m]Mitch[/name_m]”
   • DBF (24): [name_u]Dakota[/name_u] [name_f]Mai[/name_f] Xiang “[name_u]Kody[/name_u]”

DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Truman[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_u]Teddy[/name_u]”

 • DW (55): [name_f]Tatiana[/name_f] [name_f]Suzanne[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee Yates)
  • DD (28): [name_f]Hanna[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] Laws (nee [name_u]Parker[/name_u])
   • DH (33): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Willis[/name_m] Laws “[name_m]Nate[/name_m]”
    • DSS (14): [name_m]William[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] Laws “[name_m]Liam[/name_m]”
    • DD/DD (3): [name_f]Violet[/name_f] [name_u]Eloise[/name_u] Laws & [name_u]Blair[/name_u] [name_f]Michelle[/name_f] Laws
    • DS (nb): [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m] Laws
  • DS (26): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
   • DGF (29): [name_f]Aimee[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] Stork
    • DSS (13): [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Owens[/name_m]
    • DSD (11): [name_u]Tatum[/name_u] [name_u]Finley[/name_u] [name_m]Martin[/name_m]
    • DSS (10): [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Carter[/name_u] “JJ”
  • DD (22): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]

DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Ben[/name_m]”

 • DW (50): [name_f]Uma[/name_f] [name_f]Joanne[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] (nee Kirkpatrick)
  • DD (23): [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]
  • DS (20): [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DD (18): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Dawn[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]

DS (52): [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] “[name_m]Josh[/name_m]”

 • DW (49): [name_u]Harper[/name_u] [name_u]Lynn[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] (nee [name_u]Quincy[/name_u])
  • DD (24): [name_f]Joella[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Parker[/name_u] “[name_f]Ella[/name_f]”
   • DGF (24): [name_f]Leanne[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f] [name_m]Norton[/name_m]
  • DS (22): [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Kirk[/name_m] [name_u]Parker[/name_u]
  • DD (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f] [name_u]Parker[/name_u]
   • DBF (30): [name_m]Ignatio[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Carlson[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]”
    • DS/DD (2): [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Grant[/name_m] [name_u]Parker[/name_u] & [name_f]Georgia[/name_f] [name_u]Blair[/name_u] [name_u]Parker[/name_u] “[name_u]Freddy[/name_u] & [name_f]Georgia[/name_f]”
    • DD (nb): [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Cathleen[/name_f] [name_m]Carlson[/name_m] “[name_f]Lottie[/name_f]”
  • DD (15): [name_u]Peyton[/name_u] [name_u]Riley[/name_u] [name_u]Parker[/name_u]

Parents:[name_m]Bob[/name_m] & [name_f]Barb[/name_f]
Children (spouse): [name_m]Simon[/name_m] ([name_f]Ella[/name_f]), [name_u]Olly[/name_u] ([name_f]Quintana[/name_f]), [name_m]Nate[/name_m] ([name_f]Henrietta[/name_f]), [name_f]Sophia[/name_f] ([name_m]Silas[/name_m]), [name_f]Lucy[/name_f] ([name_m]Steve[/name_m] (ex)), [name_u]Teddy[/name_u] ([name_f]Tatiana[/name_f]), [name_m]Ben[/name_m] ([name_f]Uma[/name_f]), & [name_m]Josh[/name_m] ([name_u]Harper[/name_u]).
Grandchildren (spouse):
[name_m]Simon[/name_m] & [name_f]Ella[/name_f] have [name_m]Harry[/name_m] ([name_f]Jennifer[/name_f]), [name_m]Isaac[/name_m] ([name_f]Grace[/name_f]), & [name_u]Ryan[/name_u] ([name_u]Emmett[/name_u]).
[name_u]Olly[/name_u] & [name_f]Quintana[/name_f] have [name_m]Nolan[/name_m] ([name_f]Lucy[/name_f]), [name_m]Roman[/name_m] ([name_m]Oliver[/name_m]), [name_f]Johanna[/name_f] ([name_m]Gabe[/name_m]), [name_u]Ryan[/name_u], [name_m]Louie[/name_m] ([name_f]Katie[/name_f]), [name_u]Theo[/name_u] ([name_u]Bailey[/name_u]), [name_m]Calvin[/name_m] ([name_f]Yvette[/name_f]), & [name_f]Zoe[/name_f] ([name_m]Garrett[/name_m]).
[name_m]Nate[/name_m] & [name_f]Henrietta[/name_f] have [name_m]Quinten[/name_m] ([name_f]Irena[/name_f]), [name_f]Jenna[/name_f] ([name_m]Isaiah[/name_m]), [name_f]Sara[/name_f] ([name_f]Hannah[/name_f]), [name_u]Logan[/name_u] (Evanka), [name_u]Kyle[/name_u] ([name_f]Natalie[/name_f]), & [name_m]Garrett[/name_m].
[name_f]Sophia[/name_f] & [name_m]Silas[/name_m] have [name_m]Vaughn[/name_m] ([name_f]Stella[/name_f]) & [name_m]Scott[/name_m] ([name_u]Charlie[/name_u]).
[name_f]Lucy[/name_f] & [name_m]Steve[/name_m] have [name_m]Jake[/name_m] ([name_f]Ruth[/name_f]), [name_f]Leah[/name_f] ([name_u]Owen[/name_u]), [name_f]Jenna[/name_f] ([name_u]Darrell[/name_u]), & [name_m]Mitch[/name_m] ([name_u]Kody[/name_u])
[name_u]Teddy[/name_u] & [name_f]Tatiana[/name_f] have [name_f]Hanna[/name_f] ([name_m]Nate[/name_m]), [name_m]Isaac[/name_m] ([name_f]Aimee[/name_f]), & [name_f]Sarah[/name_f].
[name_m]Ben[/name_m] & [name_f]Uma[/name_f] have [name_f]Emily[/name_f], [name_u]Ryan[/name_u], & [name_f]Olivia[/name_f].
[name_m]Josh[/name_m] & [name_u]Harper[/name_u] have [name_f]Ella[/name_f] ([name_f]Leanne[/name_f]), [name_u]Micah[/name_u], [name_f]Grace[/name_f] ([name_m]Nate[/name_m]), & [name_u]Peyton[/name_u].
Great-grandchildren:
[name_m]Harry[/name_m] & [name_f]Jennifer[/name_f] have [name_f]Tory[/name_f], [name_u]Rylie[/name_u], [name_m]Phillip[/name_m], & [name_u]Quinn[/name_u].
[name_m]Isaac[/name_m] & [name_f]Grace[/name_f] have [name_f]Isabelle[/name_f], [name_u]Paxton[/name_u], [name_f]Emma[/name_f], [name_u]Blair[/name_u], [name_f]Imogen[/name_f], [name_u]Logan[/name_u], & [name_f]Emilia[/name_f].
[name_u]Ryan[/name_u] & [name_u]Emmett[/name_u] have [name_f]Felicity[/name_f], [name_u]Joey[/name_u], [name_u]Vivian[/name_u], [name_f]Willow[/name_f], [name_m]Hank[/name_m], & [name_m]Calvin[/name_m].
[name_m]Nolan[/name_m] & [name_f]Lucy[/name_f] have [name_m]Zach[/name_m], [name_u]Theo[/name_u], [name_u]Sam[/name_u], [name_u]Hudson[/name_u], [name_f]Lia[/name_f], [name_m]Josiah[/name_m], [name_m]Gavin[/name_m], & [name_u]Kyle[/name_u].
[name_m]Roman[/name_m] & [name_m]Oliver[/name_m] have [name_u]Tony[/name_u], [name_f]Lyssa[/name_f], [name_u]Aubrey[/name_u], & [name_f]Evie[/name_f].
[name_f]Johanna[/name_f] & [name_m]Gabe[/name_m] have [name_u]Taylor[/name_u], [name_f]Georgia[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Josie[/name_u], & [name_f]Sara[/name_f].
[name_u]Theo[/name_u] & [name_u]Bailey[/name_u] have [name_u]Finn[/name_u], [name_f]Felicity[/name_f], [name_m]Matthias[/name_m], & [name_f]Winny[/name_f].
[name_m]Calvin[/name_m] & [name_f]Yvette[/name_f] have [name_m]Vance[/name_m].
[name_f]Zoe[/name_f] & [name_m]Garrett[/name_m] have [name_f]Stella[/name_f].
[name_m]Quinten[/name_m] & [name_f]Irena[/name_f] have [name_m]Benny[/name_m], [name_m]Rolan[/name_m], & [name_u]Riley[/name_u].
[name_f]Jenna[/name_f] & [name_m]Isaiah[/name_m] have [name_u]Courtney[/name_u], [name_u]Nick[/name_u], [name_f]Paige[/name_f], & [name_m]Ry[/name_m].
[name_f]Sara[/name_f] & [name_f]Hannah[/name_f] have [name_f]Amelia[/name_f], [name_m]Roman[/name_m], [name_m]Xander[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Vinny[/name_u], & [name_m]Graham[/name_m].
[name_m]Vaughn[/name_m] & [name_f]Stella[/name_f] have [name_u]Sammy[/name_u], [name_f]Sophia[/name_f], & [name_m]Phillip[/name_m].
[name_m]Jake[/name_m] & [name_f]Ruth[/name_f] have [name_f]Sabrina[/name_f], [name_u]Everett[/name_u], [name_m]Malachi[/name_m], & [name_f]Natalie[/name_f].
[name_f]Leah[/name_f] & [name_u]Owen[/name_u] have [name_u]Luca[/name_u].
[name_f]Hanna[/name_f] & [name_m]Nate[/name_m] have [name_m]Liam[/name_m], [name_f]Violet[/name_f], [name_u]Blair[/name_u], & [name_m]Joel[/name_m].
[name_m]Isaac[/name_m] & [name_f]Aimee[/name_f] have [name_u]Emmett[/name_u], [name_u]Tatum[/name_u], & JJ.
[name_f]Grace[/name_f] & [name_m]Nate[/name_m] have [name_u]Freddy[/name_u], [name_f]Georgia[/name_f], & [name_f]Lottie[/name_f].

8 children, 7 children in law, 1 ex-child-in-law, 33 grandchildren, 25 grandchildren-in-law, & 72 great-grandchildren

LN: [name_u]Perry[/name_u]

DH (87): [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DW (87): [name_f]Betty[/name_f] [name_f]Geneieve[/name_f] [name_m]York[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DS (67): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DS (64): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
DS (63): [name_u]Neil[/name_u] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
DD2 (60): [name_f]Leah[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
DS (57): [name_m]Trevor[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DS (56): [name_m]Brad[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DS (52): [name_m]John[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]


DS (67): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
DW (65): [name_f]Ellen[/name_f] [name_f]Shirley[/name_f] [name_m]Gibson[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DS (43): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (45): [name_f]Julia[/name_f] [name_u]Kay[/name_u] [name_m]Watson[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (18): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Marnie[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (15): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (13): [name_u]Parker[/name_u] [name_m]Kaine[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] Xaveria [name_u]Perry[/name_u]

DS (40): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Quinlan[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (40): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Whitley[/name_f] [name_u]Kerr[/name_u] [name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Gwen[/name_f]”
  • DD (14): [name_f]Isabella[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Bella[/name_f]”
  • DS (13): [name_m]Phillip[/name_m] [name_m]Lester[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_u]Phil[/name_u]”
  • DD (10): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Katrina[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Liz[/name_f]”
  • DD (8): [name_f]Brittany[/name_f] [name_f]Lenore[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Britta[/name_f]”
  • DD (8): [name_f]Idina[/name_f] [name_u]Kerr[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (5): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Luke[/name_m]”
  • DD (4): [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

DD (38): [name_f]Rose[/name_f] [name_m]York[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] Monkrees

 • DH (45): [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Quinton[/name_m] Monkress
  • DD (11): [name_f]Faith[/name_f] [name_f]Fiona[/name_f] Monkrees
  • DS (10): [name_m]Jaxon[/name_m] [name_u]Orion[/name_u] Monkrees
  • DD (8): [name_f]Viola[/name_f] [name_f]Fay[/name_f] Monkress
  • DD (7): [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Joy[/name_f] Monkrees
  • DS (4): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] Monkrees
  • DS (2): [name_u]Colby[/name_u] [name_m]Ross[/name_m] Monkrees

DS (64): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
DW (65): [name_f]Quilla[/name_f] Sheriee Nations [name_u]Perry[/name_u]

DS (42): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (43): [name_f]Lola[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] [name_m]Evans[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Quinton[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Zach[/name_m]”
  • DS (9): [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Tom[/name_m]”
  • DS (9): [name_u]Schuyler[/name_u] [name_m]Zane[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] "[name_u]Sky[/name_u]’’
  • DS (7): [name_u]Hunter[/name_u] [name_m]Zeke[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Hunt[/name_m]”
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Liv[/name_f]”
  • DS (3): [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Clay[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Josh[/name_m]”
  • DS (2): [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_m]Greg[/name_m]”
  • DS (nb): [name_m]Kristopher[/name_m] [name_m]Vaughn[/name_m] [name_u]Perry[/name_u] “[name_u]Kris[/name_u]”

DS (40): [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DH (45): [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Landon[/name_m]
  • DstS (20): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Landon[/name_m] “[name_u]Alex[/name_u]”
  • DstS (19): [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u] [name_m]Landon[/name_m] “[name_m]Vince[/name_m]”
  • DstD (17): [name_f]Uma[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Landon[/name_m]
  • DD (8): [name_u]Addison[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Landon[/name_m]-[name_u]Perry[/name_u] “[name_f]Addi[/name_f]”
  • DD (5): [name_f]Erika[/name_f] [name_f]Xena[/name_f] [name_m]Landon[/name_m]-[name_u]Perry[/name_u]

DD (37): [name_f]Jada[/name_f] [name_u]Wynne[/name_u] [name_u]Perry[/name_u] Griggs

 • DH (41): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] Griggs
  • DD (10): [name_f]Tabitha[/name_f] [name_u]Kay[/name_u] Griggs
  • DD (9): [name_f]Gretchen[/name_f] [name_f]Veronica[/name_f] Griggs
  • DS (7): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Wayne[/name_m] Griggs
  • DD (4): [name_f]Yvonne[/name_f] [name_f]Whitley[/name_f] Griggs
  • DD (2): [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Griggs

DS (36): [name_m]Ross[/name_m] [name_u]Neil[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

DS (34): [name_m]Liam[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dgf (30): [name_f]Kaidence[/name_f] [name_f]Diane[/name_f] [name_m]Noble[/name_m]

DS (33): [name_u]Tate[/name_u] [name_u]Wade[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (30): [name_f]Beverly[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Ewing[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (5): [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Leroy[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (4): [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Viola[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (3): [name_u]Mason[/name_u] [name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Wendy[/name_f] [name_u]Shannon[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

DS (31): [name_u]Cade[/name_u] [name_m]Elijah[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (29): [name_f]Yolanda[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Erikson[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DS (4): [name_f]Valerie[/name_f] [name_f]Fiona[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

DD (29): [name_f]Zoey[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dbf (28): [name_m]Geoffrey[/name_m] [name_u]Claude[/name_u] [name_m]Johnson[/name_m] “[name_m]Geoff[/name_m]”
  • DD (2): [name_f]Sophia[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

DS (63): [name_u]Neil[/name_u] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (60): [name_u]Haley[/name_u] [name_u]Whitney[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DS (35): [name_m]Quaid[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (37): [name_f]Irene[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Verona[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
  • DstS (13): [name_m]Brant[/name_m] [name_m]York[/name_m] [name_f]Verona[/name_f]
  • DstS (10): [name_m]Ryder[/name_m] [name_u]Mason[/name_u] [name_f]Verona[/name_f]
  • DS (3): [name_u]Ripley[/name_u] [name_m]Gerald[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DD (32): [name_f]Jessa[/name_f] [name_f]Ilene[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] Ussrey

 • DH (39): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Ussrey
  • DstD (17): [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] Ussrey “[name_u]Chris[/name_u]”
  • DstS (15): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] Ussrey “[name_u]Nick[/name_u]”
  • DstD (13): [name_f]Patricia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Ussrey “[name_f]Tricia[/name_f]”
  • DstS (11): [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Reid[/name_u] Ussrey

DD (31): [name_u]Sierra[/name_u] [name_u]Britton[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (31): [name_f]Holly[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] [name_u]Barrett[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Allyson[/name_f] [name_f]Diane[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u] “[name_f]Ally[/name_f]”
  • DS (3): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u] “[name_u]Bobby[/name_u]”
  • DS (3): [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Morris[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Erin[/name_f] [name_m]Uriah[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Davis[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]-[name_u]Barrett[/name_u]

DS (27): [name_u]Leith[/name_u] [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dgf (25): [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] [name_u]Grady[/name_u]

DS (26): [name_m]Kent[/name_m] [name_m]Fredrick[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (26): [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DS (25): [name_m]Grant[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]


DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m]
DH (61): [name_u]Shane[/name_u] [name_m]Wilson[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

DS (30): [name_u]Van[/name_u] [name_m]Ingram[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Sophie[/name_f] [name_u]Taylor[/name_u] [name_m]Nash[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Soren[/name_m] [name_m]Levi[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sari[/name_f] [name_f]Lin[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m]
  • DS (nb): [name_u]Paxton[/name_u] [name_m]Huxley[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

DS (30): [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

 • DH (24): [name_m]Clark[/name_m] [name_m]Preston[/name_m] [name_u]Kirby[/name_u]

DD2 (60): [name_f]Leah[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]
DexH (68): [name_m]Stewart[/name_m] [name_m]Clayton[/name_m] Thornbush

DS (32): [name_u]James[/name_u] [name_m]Levi[/name_m] Thornbush

 • DW (31): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Valiant[/name_m] Thornbush “[name_f]Becca[/name_f]”
  • DD (5): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Diane[/name_f] Thornbush
  • DS (3): [name_m]Elijah[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] Thornbush
  • DS (2): [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Nolan[/name_m] Thornbush
  • DD (nb): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Haley[/name_u] Thornbush

DD (30): [name_f]LeeAnn[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Thornbush Donaldson

 • DH (29): [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Reed[/name_u] Donaldson
  • DS (1): [name_u]Logan[/name_u] [name_u]Reed[/name_u] Donaldson

DD (28): [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Grace[/name_f] Thornbush

 • Dbf (27): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Fritz[/name_m] Shultz

DS (25): [name_m]Myles[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Thornbush

 • Dbf (24): [name_u]Dexter[/name_u] [name_u]Mason[/name_u] Xyler

DS (57): [name_m]Trevor[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (55): [name_f]Tiffany[/name_f] Sheriee [name_m]Young[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DD (28): [name_u]Hadley[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f] [name_u]Perry[/name_u] Lufkin

 • DH (33): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Wyatt[/name_m] Lufkin
  • DstS (14): [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] Lufkin
  • DD (3): [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] Lufkin
  • DD (3): [name_f]Brittany[/name_f] [name_f]Maureen[/name_f] Lufkin
  • DS (nb): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Emmanuel[/name_m] Lufkin

DS (26): [name_m]Irwin[/name_m] [name_m]Vaughn[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dgf (29): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]May[/name_f] [name_m]Shepherd[/name_m]
  • DstS (13): [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Oden[/name_m]
  • DstD (11): [name_f]Tonya[/name_f] [name_u]Francis[/name_u] [name_u]Murphy[/name_u]
  • DstS (10): [name_m]Justin[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Crawford[/name_m] “JJ”

DD (22): [name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]


DS (56): [name_m]Brad[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (50): [name_f]Uma[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] Keptrick [name_u]Perry[/name_u]

DD (23): [name_f]Elana[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Perry[/name_u]

DS (20): [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DD (18): [name_f]Olive[/name_f] [name_f]DeeAnn[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]


DS (52): [name_m]John[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

 • DW (49): [name_f]Hannah[/name_f] [name_u]Leigh[/name_u] Quitman [name_u]Perry[/name_u]

DD (24): [name_f]Jinger[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dgf (24): [name_u]Laken[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]North[/name_u]

DS (22): [name_m]Mike[/name_m] [name_m]Killian[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]

DD (19): [name_u]Gray[/name_u] [name_f]Noelle[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

 • Dbf (30): [name_m]Ivan[/name_m] Esher [name_m]Carlton[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (2): Gracyn [name_f]Bridget[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Ciara[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] [name_m]Carlton[/name_m]

DD (15): [name_u]Piper[/name_u] [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]

DH (87): [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Cole[/name_m] “[name_m]Rick[/name_m]” [name_u]Parrish[/name_u]
DW (87): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] (Yates) [name_u]Parrish[/name_u]

DS (67): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Arthur[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DS (64): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DS (63): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DD1 (60): [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
DD2 (60): [name_u]Lane[/name_u] [name_f]Annabel[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
DS (57): Truitt [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DS (56): [name_m]Bryant[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DS (52): [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Rick[/name_m], [name_f]Beatrice[/name_f], [name_m]Simon[/name_m], [name_m]Oliver[/name_m], [name_m]Nathaniel[/name_m], [name_f]Susanna[/name_f], [name_u]Lane[/name_u], Truitt, [name_m]Bryant[/name_m], and [name_m]Julian[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]


DS (67): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Arthur[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DW (65): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] ([name_m]Grant[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]

DS (43): [name_u]Hayden[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (45): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Karen[/name_f] “[name_f]Jenny[/name_f]” ([name_m]Williams[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (18): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] “[name_f]Tori[/name_f]” [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (15): [name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] “[name_f]Rosie[/name_f]” [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (13): [name_u]Peyton[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] Xandria [name_u]Parrish[/name_u]

DS (40): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (40): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_u]Winter[/name_u] “[name_f]Gwen[/name_f]” ([name_m]Kavanagh[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (14): [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Sophia[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (13): [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Lee[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (10): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Kirsten[/name_f] “[name_f]Libby[/name_f]” [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Britta[/name_f] [name_f]Laurel[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (5): [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (4): [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Renee[/name_f] “[name_f]Emmie[/name_f]” [name_u]Parrish[/name_u]

DD (38): [name_f]Rebekah[/name_f] Yates ([name_u]Parrish[/name_u]) [name_m]Morrison[/name_m]

 • DH (45): [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m]
  • DD (11): [name_f]Frances[/name_f] [name_f]Fiona[/name_f] “[name_u]Frankie[/name_u]” [name_m]Morrison[/name_m]
  • DS (10): [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]
  • DD (7): [name_u]Wynne[/name_u] [name_f]Julia[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]
  • DS (4): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Fyodor[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]
   [name_m]Simon[/name_m], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_u]Hayden[/name_u], [name_m]Isaac[/name_m], and [name_f]Rebekah[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_u]Hayden[/name_u], [name_f]Jenny[/name_f], [name_f]Tori[/name_f], [name_f]Rosie[/name_f], [name_u]Peyton[/name_u], and [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_m]Isaac[/name_m], [name_f]Gwen[/name_f], [name_f]Iris[/name_f], [name_m]Patrick[/name_m], [name_f]Libby[/name_f], [name_f]Britta[/name_f], [name_f]Isabel[/name_f], [name_u]Luca[/name_u], and [name_f]Emmie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_m]Ethan[/name_m], [name_f]Rebekah[/name_f], [name_u]Frankie[/name_u], [name_m]Jacob[/name_m], [name_f]Violet[/name_f], [name_u]Wynne[/name_u], [name_m]Henry[/name_m], and [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]

DS (64): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
DW (65): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Stephanie[/name_f] “[name_u]Stevie[/name_u]” ([name_m]Nolan[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]

DS (42): [name_m]Nolan[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (43): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Opal[/name_f] ([name_m]Evans[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (9): [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Hezekiah[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Zebulon[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (7): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Zane[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Christian[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (2): [name_m]George[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (nb): [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

DS (40): [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] “[name_u]Ricky[/name_u]” [name_u]Parrish[/name_u]

 • DH (45): [name_u]Owen[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m]
  • DstS (20): [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] “[name_u]Andy[/name_u]” [name_m]Lucas[/name_m]
  • DstS (19): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Brian[/name_m] “[name_u]Vinnie[/name_u]” [name_m]Lucas[/name_m]
  • DstD (17): [name_f]Una[/name_f] [name_u]Nichole[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Ariana[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] “[name_u]Ari[/name_u]” [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Lucas[/name_m]
  • DD (5): [name_f]Elise[/name_f] [name_f]Xanthe[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Lucas[/name_m]

DD (37): [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] ([name_u]Parrish[/name_u]) [name_m]Graham[/name_m]

 • DH (41): [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Graham[/name_m]
  • DD (10): [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Kaylin[/name_f] “[name_f]Tess[/name_f]” [name_m]Graham[/name_m]
  • DD (9): [name_f]Gemma[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] [name_m]Graham[/name_m]
  • DS (7): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Graham[/name_m]
  • DD (4): [name_f]Ysabel[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_m]Graham[/name_m]
  • DD (2): [name_u]Sasha[/name_u] [name_f]Valeria[/name_f] [name_m]Graham[/name_m]

DS (36): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m] “[name_u]Robbie[/name_u]” [name_u]Parrish[/name_u]

DS (34): [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dgf (30): [name_f]Kaitlin[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] Nadeau

DS (33): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]William[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (30): [name_f]Brittany[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] ([name_u]Eliot[/name_u]) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (5): [name_u]Finn[/name_u] [name_m]Liam[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (4): [name_u]Fallon[/name_u] [name_f]Vera[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (3): [name_u]Mason[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (nb): [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

DS (31): [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] “[name_u]Chris[/name_u]” [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (29): [name_f]Yolanda[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] ([name_m]Erikson[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DS (4): [name_m]Vaughn[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

DD (29): [name_f]Zelda[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dbf (28): [name_m]Grant[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Jackson[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sylvie[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Jackson[/name_m]
   [name_m]Oliver[/name_m], [name_u]Stevie[/name_u], [name_m]Nolan[/name_m], [name_u]Ricky[/name_u], [name_f]Jocelyn[/name_f], [name_u]Robbie[/name_u], [name_m]Luke[/name_m], [name_m]Tom[/name_m], [name_u]Chris[/name_u], and [name_f]Zelda[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_m]Nolan[/name_m], [name_f]Laura[/name_f], [name_m]Zachary[/name_m], [name_u]Tyler[/name_u], [name_m]Simon[/name_m], [name_m]Henry[/name_m], [name_f]Olivia[/name_f], [name_m]Jonathan[/name_m], [name_m]George[/name_m], and [name_u]Kieran[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_u]Owen[/name_u], [name_u]Ricky[/name_u], [name_u]Andy[/name_u], [name_u]Vinnie[/name_u], [name_f]Una[/name_f], [name_u]Ari[/name_u], and [name_f]Elise[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Lucas[/name_m]
   [name_m]Gavin[/name_m], [name_f]Jocelyn[/name_f], [name_f]Tess[/name_f], [name_f]Gemma[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Ysabel[/name_f], and [name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Graham[/name_m]
   [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u] and [name_f]Kaitlin[/name_f] Nadeau
   [name_m]Tom[/name_m], [name_f]Brittany[/name_f], [name_u]Finn[/name_u], [name_u]Fallon[/name_u], [name_u]Mason[/name_u], and [name_m]Wyatt[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_u]Chris[/name_u], [name_f]Yolanda[/name_f], and [name_m]Vaughn[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
   [name_m]Grant[/name_m], [name_f]Zelda[/name_f], and [name_f]Sylvie[/name_f] [name_m]Jackson[/name_m]-[name_u]Parrish[/name_u]

DS (63): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (60): [name_u]Hilary[/name_u] [name_m]Washington[/name_m] ([name_u]Collins[/name_u]) [name_u]Parrish[/name_u]

DS (35): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]David[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (37): [name_f]Irina[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] (Zhuravleva) [name_u]Parrish[/name_u]
  • DstS (13): [name_m]Boris[/name_m] [name_m]Yevgeny[/name_m] “[name_u]Bo[/name_u]” Zhuravlev
  • DstS (10): [name_m]Raphael[/name_m] [name_m]Mikhail[/name_m] Zhuravlev
  • DS (3): [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Grayson[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

DD (32): [name_f]Jillian[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] “[name_f]Jill[/name_f]” ([name_u]Parrish[/name_u]) Urbowicz

 • DH (39): Iosef [name_m]Sebastian[/name_m] “[name_m]Joe[/name_m]” Urbowicz
  • DstD (17): [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] Urbowicz
  • DstS (15): [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u] Urbowicz
  • DstD (13): [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Roger[/name_m] Urbowicz
  • DstS (11): Iosef [name_u]Rowan[/name_u] “[name_u]Joey[/name_u]” Urbowicz

DD (31): [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Bridget[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (31): [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_m]Bates[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Danae[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Milo[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Eliza[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Vito[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Demelza[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]

DS (27): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Matthias[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dgf (25): [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Tiffany[/name_f] “[name_f]Evie[/name_f]” Goldberg

DS (26): [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Franklin[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (26): [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Helen[/name_f] (Frankl) [name_u]Parrish[/name_u]

 • DS (25): [name_u]Grey[/name_u] [name_m]Giovanni[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  [name_m]Nathaniel[/name_m], [name_u]Hilary[/name_u], [name_m]Roman[/name_m], [name_f]Jill[/name_f], [name_f]Savannah[/name_f], [name_m]Leo[/name_m], [name_u]Kieran[/name_u], and [name_u]Grey[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
  [name_m]Roman[/name_m], [name_f]Irina[/name_f], [name_u]Bo[/name_u], [name_m]Raphael[/name_m], and [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]-Zhuravlev
  [name_m]Joe[/name_m], [name_f]Jill[/name_f], [name_u]Carter[/name_u], [name_m]Nathan[/name_m], [name_m]Paul[/name_m], and [name_u]Joey[/name_u] Urbowicz
  [name_f]Harriet[/name_f], [name_f]Savannah[/name_f], [name_f]Amelia[/name_f], [name_u]Riley[/name_u], [name_m]Xander[/name_m], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Vito[/name_m], and [name_f]Greta[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Bates[/name_m]
  [name_m]Leo[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u] and [name_f]Evie[/name_f] Goldberg
  [name_u]Kieran[/name_u] and [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]


DD1 (60): [name_f]Susanna[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] ([name_u]Parrish[/name_u]) [name_m]Deacon[/name_m]
DH (61): [name_u]Seth[/name_u] [name_m]William[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]

DS (30): [name_m]William[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] “[name_m]Will[/name_m]” [name_m]Deacon[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Samara[/name_f] [name_f]Tiffani[/name_f] ([name_m]Nixon[/name_m]) [name_m]Deacon[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Seth[/name_u] [name_m]Linus[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Loretta[/name_f] [name_m]Deacon[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]

DS (30): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]

 • DH (24): [name_u]Claude[/name_u] [name_m]Phillip[/name_m] Kaufman
  [name_u]Seth[/name_u], [name_f]Susanna[/name_f], [name_m]Will[/name_m], and [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]
  [name_m]Will[/name_m], [name_f]Samara[/name_f], [name_u]Seth[/name_u], [name_f]Sophie[/name_f], and [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m]
  [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Deacon[/name_m] and [name_u]Claude[/name_u] Kaufman

DD2 (60): [name_u]Lane[/name_u] [name_f]Annabel[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
DexH (68): [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Clyde[/name_m] “[name_m]Steve[/name_m]” [name_m]Tanner[/name_m]

DS (32): [name_m]Jason[/name_m] [name_u]Lee[/name_u] [name_m]Tanner[/name_m]

 • DW (31): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] “[name_f]Becca[/name_f]” (Vausman) [name_m]Tanner[/name_m]
  • DD (5): [name_f]Sophia[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Tanner[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Bryce[/name_u] [name_m]Tanner[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Tanner[/name_m]
  • DD (nb): [name_f]Norah[/name_f] [name_f]Helen[/name_f] [name_m]Tanner[/name_m]

DD (30): [name_u]Lane[/name_u] [name_f]Francesca[/name_f] “[name_u]Lanie[/name_u]” ([name_m]Tanner[/name_m]) Delk

 • DH (29): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Delk
  • DS (1): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Delk

DD (28): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Greer[/name_f] “[name_f]Jenna[/name_f]” [name_m]Tanner[/name_m]

 • Dbf (27): [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Felipe[/name_m] “[name_u]Danny[/name_u]” [name_f]Silva[/name_f]

DS (25): [name_u]Max[/name_u] [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Tanner[/name_m]

 • Dbf (24): [name_m]Derek[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] Xola

[name_m]Steve[/name_m], [name_u]Lane[/name_u], [name_m]Jason[/name_m], [name_u]Lanie[/name_u], [name_f]Jenna[/name_f], and [name_u]Max[/name_u] [name_m]Tanner[/name_m]
[name_m]Jason[/name_m], [name_f]Becca[/name_f], [name_f]Sophia[/name_f], [name_u]Elias[/name_u], [name_m]Matthew[/name_m], and [name_f]Norah[/name_f] [name_m]Tanner[/name_m]
[name_m]Oliver[/name_m], [name_u]Lanie[/name_u], and [name_m]Lucas[/name_m] Delk
[name_u]Danny[/name_u] [name_f]Silva[/name_f] and [name_f]Jenna[/name_f] [name_m]Tanner[/name_m]
[name_u]Max[/name_u] [name_m]Tanner[/name_m] and [name_m]Derek[/name_m] Xola

DS (57): Truitt [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (55): [name_f]Tamara[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] ([name_m]Young[/name_m]) [name_u]Parrish[/name_u]

DD (28): [name_u]Haley[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f] ([name_u]Parrish[/name_u]) [name_m]Lyman[/name_m]

 • DH (33): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Warren[/name_m] “[name_u]Nick[/name_u]” [name_m]Lyman[/name_m]
  • DstS (14): [name_m]William[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] “[name_u]Billy[/name_u]” [name_m]Lyman[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Valerie[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Lyman[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Lyman[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]John[/name_m] [name_u]Elliot[/name_u] [name_m]Lyman[/name_m]

DS (26): [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dgf (29): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Smith[/name_m]
  • DstS (13): [name_u]Evan[/name_u] [name_u]Taylor[/name_u] O’[name_m]Brien[/name_m]
  • DstD (11): [name_f]Talia[/name_f] [name_f]Francine[/name_f] [name_u]McCarthy[/name_u]
  • DstS (10): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Jared[/name_m] Cox

DD (22): [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
Truitt, [name_f]Tamara[/name_f], [name_u]Haley[/name_u], [name_u]Ira[/name_u], and [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_u]Nick[/name_u], [name_u]Haley[/name_u], [name_u]Billy[/name_u], [name_f]Valerie[/name_f], [name_f]Beatrice[/name_f], and [name_m]John[/name_m] [name_m]Lyman[/name_m]
[name_u]Ira[/name_u], [name_f]Anna[/name_f], [name_u]Evan[/name_u], [name_f]Talia[/name_f], and [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]-[name_m]Smith[/name_m]

DS (56): [name_m]Bryant[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (50): [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Joanne[/name_f] ([name_u]Kennedy[/name_u]) [name_u]Parrish[/name_u]

DD (23): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] “[name_f]Beth[/name_f]” [name_u]Parrish[/name_u]

DS (20): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] “[name_u]Bobby[/name_u]” [name_u]Parrish[/name_u]

DD (18): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Bryant[/name_m], [name_f]Louise[/name_f], [name_f]Beth[/name_f], [name_u]Bobby[/name_u], and [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]


DS (52): [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]

 • DW (49): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Lorraine[/name_f] (O’[name_f]Malley[/name_f]) [name_u]Parrish[/name_u]

DD (24): [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dgf (24): [name_f]Leah[/name_f] [name_f]Evanna[/name_f] Nicolson

DS (22): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Kevin[/name_m] “[name_m]Mike[/name_m]” [name_u]Parrish[/name_u]

DD (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]

 • Dbf (30): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] Culpepper
  • DS (2): [name_m]Fox[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (2): [name_f]Gracelynn[/name_f] [name_f]Brenna[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Callie[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] Culpepper

DD (15): [name_u]Piper[/name_u] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]

[name_m]Julian[/name_m], [name_f]Hannah[/name_f], [name_f]Jessica[/name_f], [name_m]Mike[/name_m], [name_f]Grace[/name_f], and [name_u]Piper[/name_u] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_f]Leah[/name_f] Nicolson and [name_f]Jessica[/name_f] [name_u]Parrish[/name_u]
[name_m]Ian[/name_m], [name_f]Grace[/name_f], [name_m]Fox[/name_m], [name_f]Gracelynn[/name_f], and [name_f]Callie[/name_f] Culpepper-[name_u]Parrish[/name_u]

LN: [name_u]Poet[/name_u]

DH (87): [name_m]Raphael[/name_m] [name_m]Cedric[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DW (87): [name_f]Blythe[/name_f] [name_f]Geneva[/name_f] ([name_m]Yorke[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]

DS (67): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Asher[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DS (64): [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Peregrine[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DD1 (60): [name_f]Sienna[/name_f] [name_f]Snow[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
DD2 (60): [name_f]Lyra[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Thackeray[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Teddy[/name_u])
DS (56): [name_u]Bellamy[/name_u] [name_u]Tobin[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]
DS (52): [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Idris[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]


DS (67): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Asher[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DW (65): [name_f]Emmeline[/name_f] [name_u]Sloane[/name_u] (Gould) [name_u]Poet[/name_u]

DS (43): [name_m]Henry[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (45): [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] ([name_u]West[/name_u]) [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (18): [name_f]Vada[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (15): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Nerissa[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (13): [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Kane[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (12): [name_f]Quintessa[/name_f] [name_f]Xenia[/name_f] [name_u]Poet[/name_u] ([name_f]Tessa[/name_f])

DS (40): [name_m]Ignatius[/name_m] [name_m]Quill[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_m]Iggy[/name_m])

 • DW (40): [name_f]Giselle[/name_f] [name_f]Wednesday[/name_f] ([name_m]Knox[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u] ([name_f]Gigi[/name_f])
  • DD (14): [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Saoirse[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (13): [name_m]Perseus[/name_m] [name_m]Leon[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Percy[/name_u])
  • DD (10): [name_f]Eliza[/name_f] [name_u]Kingsley[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Lilac[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Kirsten[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (5): [name_m]Lachlan[/name_m] [name_u]Indigo[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (4): [name_f]Esme[/name_f] [name_f]Rhiannon[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]

DD (38): [name_f]Rowena[/name_f] [name_f]Ysabel[/name_f] ([name_u]Poet[/name_u]) McAllister

 • DH (45): [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Quade[/name_m] McAllister
  • DD (11): [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Fleur[/name_f] McAllister
  • DS (10): [name_u]James[/name_u] [name_u]Orion[/name_u] McAllister ([name_u]Jem[/name_u])
  • DD (8): [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Fiona[/name_f] McAllister ([name_f]Ginny[/name_f])
  • DD (7): [name_f]Winifred[/name_f] [name_u]Juniper[/name_u] McAllister
  • DS (4): [name_m]Holden[/name_m] [name_m]Ford[/name_m] McAllister
  • DS (2): [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] McAllister

DS (64): [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DW (65): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Sylvia[/name_f] (Nichols) [name_u]Poet[/name_u]

DS (42): [name_m]Neville[/name_m] [name_u]Reid[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (43): [name_f]Louisa[/name_f] [name_f]Ottoline[/name_f] ([name_u]Emery[/name_u]) [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Zebedee[/name_m] [name_m]Quinton[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Huckleberry[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (9): [name_u]Sidney[/name_u] [name_m]Zeno[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_m]Sid[/name_m])
  • DS (7): [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (6): [name_f]Olympia[/name_f] [name_f]Athena[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Julian[/name_m] [name_m]Cosmo[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Jules[/name_u])
  • DS (2): [name_m]Griffin[/name_m] [name_m]Virgil[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (nb): [name_m]Killian[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

DS (40): [name_m]Remus[/name_m] [name_m]Israel[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • DH (45): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ismael[/name_m] Lockhart
  • DstS (20): [name_u]August[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] Lockhart ([name_u]Gus[/name_u])
  • DstS (19): [name_m]Valor[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] Lockhart
  • DstD (17): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] Lockhart
  • DD (8): [name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]-Lockhart (Lady)
  • DD (5): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Xanthe[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]-Lockhart ([name_f]Libby[/name_f])

DD (37): [name_f]Juno[/name_f] [name_u]Winter[/name_u] ([name_u]Poet[/name_u]) [name_m]Granger[/name_m]

 • DH (41): [name_u]Galen[/name_u] [name_m]Irwin[/name_m] [name_m]Granger[/name_m]
  • DD (10): [name_f]Tallulah[/name_f] [name_f]Karis[/name_f] [name_m]Granger[/name_m]
  • DD (9): [name_f]Gwyneth[/name_f] [name_u]Vesper[/name_u] [name_m]Granger[/name_m] ([name_f]Gwen[/name_f])
  • DS (7): [name_m]Fitzwilliam[/name_m] [name_m]Warner[/name_m] [name_m]Granger[/name_m] ([name_m]Fitz[/name_m])
  • DD (4): [name_f]Yelena[/name_f] [name_f]Willow[/name_f] [name_m]Granger[/name_m] ([name_f]Lena[/name_f])
  • DD (2): [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Vivienne[/name_f] [name_m]Granger[/name_m]

DS (36): [name_u]Rowan[/name_u] [name_u]Noel[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]

DS (34): [name_m]Leander[/name_m] [name_m]Viktor[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • Dgf (30): [name_f]Keturah[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f] [name_m]Noble[/name_m]

DS (33): [name_m]Tiberius[/name_m] [name_u]Willoughby[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (30): [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] ([name_f]Estee[/name_f]) [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (5): [name_m]Finnegan[/name_m] [name_m]Lewis[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (4): [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Veronica[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Magnus[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]

DS (31): [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Cal[/name_u])

 • DW (29): [name_f]Yasmin[/name_f] [name_f]Aurora[/name_f] ([name_m]Evans[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]
  • DS (4): [name_m]Vaughn[/name_m] [name_m]Fletcher[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

DD (29): [name_f]Zelda[/name_f] [name_f]Kaia[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]

 • Dbf (28): [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Conrad[/name_m] Johansson
  • DD (2): [name_f]Seraphina[/name_f] [name_f]Odessa[/name_f] Johansson

DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Peregrine[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (60): [name_f]Honora[/name_f] [name_f]Wilhelmina[/name_f] ([name_m]Christos[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]

DS (35): [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Dominic[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (37): [name_f]Isadora[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f] ([name_u]Valentine[/name_u]) [name_u]Poet[/name_u]
  • DstS (13): [name_m]Beckett[/name_m] [name_m]York[/name_m] [name_u]Valentine[/name_u] ([name_u]Beck[/name_u])
  • DstS (10): [name_m]Radley[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_u]Valentine[/name_u]
  • DS (3): [name_m]Ronan[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

DD (32): [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] ([name_u]Poet[/name_u]) [name_u]Urban[/name_u]

 • DH (39): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Samson[/name_m] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstD (17): [name_f]Cosima[/name_f] [name_f]Octavia[/name_f] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstS (15): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Teague[/name_m] [name_u]Urban[/name_u] ([name_u]Nat[/name_u])
  • DstD (13): [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Romilly[/name_f] [name_u]Urban[/name_u]
  • DstS (11): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Ramsey[/name_m] [name_u]Urban[/name_u] ([name_m]Ike[/name_m])

DD (31): [name_u]Simone[/name_u] [name_f]Bronte[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (31): [name_f]Helena[/name_f] [name_f]Kamila[/name_f] [name_m]Black[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Araminta[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Rupert[/name_m] [name_m]Irving[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Evangeline[/name_f] [name_f]Una[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Vale[/name_u] [name_m]Inigo[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Declan[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]-[name_m]Black[/name_m]

DS (27): [name_m]Ludovic[/name_m] [name_m]Malachi[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_m]Ludo[/name_m])

 • Dgf (25): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] Goodwin

DS (26): [name_u]Kai[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (26): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] ([name_u]Frost[/name_u]) [name_u]Poet[/name_u]

 • DS (25): [name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Gray[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]


DD1 (60): [name_f]Sienna[/name_f] [name_f]Snow[/name_f] ([name_u]Poet[/name_u]) [name_m]Dashiell[/name_m]
DH (61): [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Dashiell[/name_m] (Solo)

DS (30): [name_m]Vero[/name_m] [name_m]Indio[/name_m] [name_m]Dashiell[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Sunniva[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f] (Nightingale) [name_m]Dashiell[/name_m] ([name_u]Sunny[/name_u])
  • DS (3): [name_m]Stellan[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Dashiell[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Leona[/name_f] [name_m]Dashiell[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]Penn[/name_m] [name_m]Humphrey[/name_m] [name_m]Dashiell[/name_m]

DS (30): [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Clarence[/name_m] [name_m]Dashiell[/name_m]

 • DH (24): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Percival[/name_m] Knightley ([name_u]Charlie[/name_u])

DD2 (60): [name_f]Lyra[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
DexH (68): [name_u]Schuyler[/name_u] [name_m]Conrad[/name_m] [name_m]Tomlinson[/name_m]

DS (32): [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Lincoln[/name_m] [name_m]Tomlinson[/name_m]

 • DW (31): [name_f]Ravenna[/name_f] [name_f]Eugenia[/name_f] ([name_u]Vernon[/name_u]) [name_m]Tomlinson[/name_m]
  • DD (5): [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] [name_m]Tomlinson[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Tomlinson[/name_m] ([name_m]Zeke[/name_m])
  • DS (2): [name_m]Moses[/name_m] [name_u]Neil[/name_u] [name_m]Tomlinson[/name_m] ([name_m]Moe[/name_m])
  • DD (nb): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] [name_m]Tomlinson[/name_m]

DD (30): [name_f]Lavinia[/name_f] [name_f]Florence[/name_f] ([name_m]Tomlinson[/name_m]) Devereux

 • DH (29): [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Riley[/name_u] Devereux
  • DS (1): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Rafferty[/name_m] Devereux

DD (28): [name_f]Jessamine[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Tomlinson[/name_m]

 • Dbf (27): [name_m]Deacon[/name_m] [name_m]Ferdinand[/name_m] [name_u]Sinclair[/name_u]

DS (25): [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Soren[/name_m] [name_m]Tomlinson[/name_m]

 • Dbf (24): [name_m]Desmond[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Xavier[/name_m]

DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Thackeray[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Teddy[/name_u])

 • DW (55): [name_u]Teagan[/name_u] [name_f]Serena[/name_f] ([name_m]Young[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]

DD (28): [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Lorelei[/name_f] ([name_u]Poet[/name_u]) [name_f]Lavender[/name_f]

 • DH (33): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Winston[/name_m] [name_f]Lavender[/name_f] ([name_m]Nate[/name_m])
  • DstS (14): [name_m]Warren[/name_m] [name_m]Orlando[/name_m] [name_f]Lavender[/name_f] ([name_u]Ren[/name_u])
  • DD (3): [name_f]Verity[/name_f] [name_f]Eulalia[/name_f] [name_f]Lavender[/name_f]
  • DD (3): [name_f]Briar[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Lavender[/name_f]
  • DS (nb): [name_u]Jude[/name_u] [name_u]Emmett[/name_u] [name_f]Lavender[/name_f]

DS (26): [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Viggo[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • Dgf (29): [name_f]Arabella[/name_f] [name_f]Matilda[/name_f] [name_m]Stone[/name_m]
  • DstS (13): [name_m]Edmund[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Olsen[/name_m]
  • DstD (11): [name_f]Theodora[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] Meadows ([name_f]Thea[/name_f])
  • DstS (10): [name_m]John[/name_m] [name_m]Jupiter[/name_m] [name_m]Callahan[/name_m] ([name_m]Jack[/name_m])

DD (22): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Violet[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]


DS (56): [name_u]Bellamy[/name_u] [name_u]Tobin[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (50): [name_f]Uma[/name_f] [name_f]Jeanne[/name_f] ([name_m]Knight[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]

DD (23): [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Quincy[/name_u] [name_u]Poet[/name_u]
DS (20): [name_m]Rufus[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
DD (18): [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Dominica[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]


DS (52): [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Idris[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]

 • DW (49): [name_f]Henrietta[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f] ([name_m]Quinten[/name_m]) [name_u]Poet[/name_u]

DD (24): [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f] [name_u]Poet[/name_u] ([name_m]Jett[/name_m])

 • Dgf (24): [name_f]Lila[/name_f] [name_f]Esmeralda[/name_f] [name_u]North[/name_u]

DS (22): [name_m]Montgomery[/name_m] [name_m]Kasper[/name_m] [name_u]Poet[/name_u] ([name_m]Monty[/name_m])

DD (19): [name_f]Georgiana[/name_f] [name_f]Nyla[/name_f] [name_u]Poet[/name_u] ([name_u]Georgie[/name_u])

 • Dbf (30): [name_m]Isadore[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Churchill[/name_m] ([name_u]Izzy[/name_u])
  • DS (2): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (2): [name_f]Gemma[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]Poet[/name_u]
  • DD (nb): [name_f]Cressida[/name_f] [name_f]Clementine[/name_f] [name_m]Churchill[/name_m]

DD (15): [name_f]Philippa[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f] [name_u]Poet[/name_u] ([name_f]Pippa[/name_f])

LN: [name_m]Patterson[/name_m]
DH (87): [name_m]Rhett[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m]
DW (87): [name_f]Bernadette[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] (nee [name_m]Young[/name_m])

DS (67): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m]
DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m]
DS (63): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Peter[/name_m]
DD/DD (60): [name_u]Shannon[/name_u] [name_u]Simone[/name_u] & [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Anne[/name_f]
DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Tate[/name_u] “[name_u]Teddy[/name_u]”
DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]”
DS (52): [name_m]Jonah[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]

DS (67): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m]
DW (65): [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Sofia[/name_f] (nee [name_m]Galloway[/name_m])

DS (43): [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Reid[/name_u]

 • DW (45): [name_f]Johanna[/name_f] [name_f]Kristen[/name_f] (nee [name_m]Watkins[/name_m])
  • DD (18): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Matilda[/name_f]
  • DD (15): [name_f]Ramona[/name_f] [name_f]Nicolette[/name_f]
  • DS (13): [name_u]Page[/name_u] [name_m]Kristopher[/name_m]
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Xena[/name_f]

DS (40): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m]

 • DW (40): [name_f]Gabriella[/name_f] [name_u]Winter[/name_u] (nee Kemp)
  • DD (14): [name_f]Indie[/name_f] [name_f]Susan[/name_f]
  • DS (13): [name_u]Parker[/name_u] [name_u]Lawrence[/name_u]
  • DD (10): [name_f]Eva[/name_f] [name_f]Kinsley[/name_f]
  • DD/DD (8): [name_u]Billie[/name_u] [name_f]Lark[/name_f] & [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Katrina[/name_f]
  • DS (5): [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]
  • DD (4): [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f]

DD (38): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Yvonne[/name_f]

 • DH (45): [name_m]Elijah[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] (LN: [name_m]Mayer[/name_m])
  • DD (11): [name_f]Fern[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
  • DS (10): [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
  • DD (7): [name_u]Waverly[/name_u] [name_u]June[/name_u]
  • DS (4): [name_u]Harper[/name_u] [name_m]Fox[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Clive[/name_m] [name_m]Robert[/name_m]

DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m]
DW (65): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Samantha[/name_f] (nee [name_m]Newton[/name_m])

DS (42): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Ross[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]”

 • DW (43): [name_f]Layla[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] (nee [name_m]Evans[/name_m])
  • DS/DS/DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] “[name_m]Zach[/name_m]”, [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Hayes[/name_m] & [name_u]Shane[/name_u] [name_m]Zebulon[/name_m]
  • DS (7): [name_m]Holden[/name_m] [name_m]Zane[/name_m]
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f]
  • DS (3): [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Clyde[/name_m]
  • DS (2): [name_m]Grayson[/name_m] [name_m]Vaughn[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]Kyler[/name_m] [name_m]Vance[/name_m]

DS (40): [name_u]Rudy[/name_u] [name_u]Ira[/name_u]

 • DH (45): [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Ilias[/name_m] (LN: [name_m]Lawson[/name_m])
  • DstS (20): [name_m]Axel[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m]
  • DstS (19): [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Bowen[/name_m]
  • DstD (17): [name_f]Umbrielle[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] “[name_f]Brielle[/name_f]”
  • DD (8): [name_f]Annie[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f]
  • DD (5): [name_u]Eloise[/name_u] [name_f]Xanthe[/name_f]

DD (37): [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Willow[/name_f]

 • DH (41): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] (LN: [name_m]Grant[/name_m])
  • DD (10): [name_f]Thea[/name_f] [name_u]Kay[/name_u]
  • DD (9): [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f]
  • DS (7): [name_u]Finn[/name_u] [name_m]Wilder[/name_m]
  • DD (4): [name_f]Yvette[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] “[name_f]Etta[/name_f]”
  • DD (2): [name_u]Sloane[/name_u] [name_f]Veronica[/name_f]

DS (36): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m]

DS (34): [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Victor[/name_m]

 • Dgf (30): [name_f]Kate[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] “[name_f]Katie[/name_f]” (LN: [name_m]Nicholson[/name_m])

DS (33): [name_u]Taylor[/name_u] [name_m]Winston[/name_m]

 • DW (30): [name_f]Bonnie[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (nee Edwards)
  • DS (5): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Liam[/name_m]
  • DD (4): [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f]
  • DS (3): [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Thaddeus[/name_m]
  • DD (nb): [name_f]Winnie[/name_f] [name_u]Sage[/name_u]

DS (31): [name_u]Chandler[/name_u] [name_u]Elliott[/name_u]

 • DW (29): [name_f]Ysabel[/name_f] [name_f]Audrey[/name_f] (nee [name_m]Erickson[/name_m])
  • DS (4): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Foster[/name_m]

DD (29): [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f]

 • Dbf (28): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Cole[/name_m] (LN: [name_m]Jennings[/name_m])
  • DD (2): [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Opal[/name_f]

DS (63): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Peter[/name_m]

 • DW (60): [name_f]Hattie[/name_f] [name_f]Willa[/name_f] (nee [name_m]Clements[/name_m])

DS (35): [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Daniel[/name_m]

 • DW (37): [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Gabrielle[/name_f] (nee [name_m]Vance[/name_m])
  • DstS (13): [name_m]Boone[/name_m] [name_u]Yardley[/name_u]
  • DstS (10): [name_m]Ryder[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Rufus[/name_m] [name_u]Gray[/name_u]

DD (32): [name_f]Judith[/name_f] [name_f]Isabella[/name_f]

 • DH (39): [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Sullivan[/name_u] (LN: Underwood)
  • DstD (17): [name_f]Cadence[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f]
  • DstS (15): [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m]
  • DstD (13): [name_u]Piper[/name_u] [name_f]Rosalie[/name_f]
  • DstS (11): [name_m]Israel[/name_m] [name_u]Riley[/name_u] “[name_u]Izzy[/name_u]”

DD (31): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Bethany[/name_f]

 • DW (31): [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] (LN: [name_u]Bradley[/name_u])
  • DD/DS/DS/DD/DS/DS (3): [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m], [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Mitchell[/name_m], [name_f]Evangeline[/name_f] [name_f]Ursa[/name_f], [name_m]Vaughn[/name_m] [name_m]Iver[/name_m] & [name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Dean[/name_u]

DS (27): [name_m]Landon[/name_m] [name_u]Michael[/name_u]

 • Dgf (25): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Yasmin[/name_f] “[name_f]Beth[/name_f]” (LN: [name_m]Gallagher[/name_m])

DS (26): [name_u]Kit[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m]

 • DW (26): [name_f]Naomi[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] (nee [name_m]Farmer[/name_m])

DS (25): [name_m]Gareth[/name_m] [name_m]George[/name_m]

DD (60): [name_u]Shannon[/name_u] [name_u]Simone[/name_u]
DH (61): [name_m]Scott[/name_m] [name_m]William[/name_m] (LN: [name_m]Duncan[/name_m])

DS (30): [name_m]Vance[/name_m] [name_m]Ivan[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Tessa[/name_f] (nee [name_m]Novak[/name_m])
  • DS (3): [name_u]Spencer[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Lillian[/name_f]
  • DS (nb): [name_u]Paxton[/name_u] [name_m]Henry[/name_m]

DS (30): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Charles[/name_m]

 • DH (24): [name_m]Christian[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] (LN: [name_m]King[/name_m])

DD (60): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Anne[/name_f]

 • DexH (68): [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Caleb[/name_m] (LN: Townsend)

DS (32): [name_m]Jackson[/name_m] [name_m]Leo[/name_m]

 • DW (31): [name_f]Rhiannon[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] (nee [name_m]Vargas[/name_m])
  • DD (5): [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Diane[/name_f]
  • DS (3): [name_u]Emerson[/name_u] [name_m]Bruce[/name_m]
  • DS (2): [name_u]Monroe[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m]
  • DD (nb): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f]

DD (30): [name_f]Lana[/name_f] [name_f]Florence[/name_f]

 • DH (29): [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] (LN: [name_u]Douglas[/name_u])
  • DS (1): [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Rodney[/name_m]

DD (28): [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]

 • Dbf (27): [name_m]Dalton[/name_m] [name_m]Fletcher[/name_m] (LN: [name_m]Stewart[/name_m])

DS (25): [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m]

 • Dbf (24): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Marcus[/name_m] (LN: [name_m]Xavier[/name_m])

DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Tate[/name_u] “[name_u]Teddy[/name_u]”

 • DW (55): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Sally[/name_f] (nee [name_u]Yardley[/name_u])

DD (28): [name_u]Hadley[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f]

 • DH (33): [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Wyatt[/name_m] (LN: [name_m]Larsen[/name_m])
  • DstS (14): [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] “[name_m]Wes[/name_m]”
  • DD/DD (3): [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Elise[/name_f] & [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Molly[/name_f]
  • DS (nb): [name_m]John[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m]

DS (26): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_u]Van[/name_u]

 • Dgf (29): [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Marilyn[/name_f] (LN: Sparks)
  • DstS (13): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Todd[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] “[name_m]Eddie[/name_m]”
  • DstD (11): [name_f]Tallulah[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_f]Marie[/name_f]
  • DstS (10): [name_m]Jett[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m]

DD (22): [name_u]Stevie[/name_u] [name_f]Victoria[/name_f]

DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]”

 • DW (50): [name_f]Ursula[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] (nee [name_m]Knight[/name_m])

DD (23): [name_f]Eliza[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u]
DS (20): [name_u]Rory[/name_u] [name_m]Vincent[/name_m]
DD (18): [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f]

DS (52): [name_m]Jonah[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]

 • DW (49): [name_u]Holland[/name_u] [name_f]Louise[/name_f] (nee [name_m]Quigley[/name_m])

DD (24): [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f]

 • Dgf (24): [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Ellen[/name_f] (LN: [name_m]Nelson[/name_m])

DS (22): [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m]

DD (19): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Nell[/name_f]

 • Dbf (30): [name_m]Ian[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] (LN: Combs)
  • DS/DD (2): [name_m]Ford[/name_m] [name_m]Grayson[/name_m] & [name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Bridget[/name_f]
  • DD (nb): [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Claire[/name_f]

DD (15): [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Renee[/name_f]

DH (87): [name_m]Roland[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Retired Anthropologist).
DW (87): [name_f]Barbara[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [Yarmouth] ([name_m]Painter[/name_m]).

DS (67): [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] “[name_m]Steve[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Archaeologist).
DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] (Compensation, Benefits, and [name_m]Job[/name_m] Analysis Specialist).
DS (63): [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Archivist).
DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Suzanne[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Sculptor).
DD2 (60): [name_f]Lorraine[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Chemist).
DS (57): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Materials Engineer).
DS (56): [name_m]Brandon[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Radio Announcer).
DS (52): [name_u]James[/name_u] [name_m]Ishmael[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Computer and Information Systems Manager).


DS (67): [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] “[name_m]Steve[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Archaeologist).
DW (65): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [Goossens] (Illustrator).

DS (43): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Roland[/name_m] “[name_m]Hank[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Television Announcer).

 • DW (45): [name_f]Joanna[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_m]Washington[/name_m]] (Meeting and Convention Planner).
  • DD (18): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Marie[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (15): [name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Natasha[/name_f] “[name_f]Rosie[/name_f]” [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (13): [name_m]Preston[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DAD (12): [name_f]Qiana[/name_f] [name_f]Xiomara[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].

DS (40): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Database Administrator).

 • DW (40): [name_f]Gloria[/name_f] [name_f]Willa[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_m]King[/name_m]] (Chef).
  • DD (14): [name_f]Isabella[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (13): [name_m]Phillip[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (10): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (8): [name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Leonora[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (8): [name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (5): [name_m]Leon[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (4): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Rosemarie[/name_f] “[name_f]Ellie[/name_f]” [name_m]Prince[/name_m] II.

DD (38): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Yasmin[/name_f] [name_m]Martin[/name_m] [[name_m]Prince[/name_m]] (Purchasing Manager).

 • DH (45): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u] “[name_m]Ed[/name_m]” [name_m]Martin[/name_m] (Business Operations Specialist).
  • DD (11): [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Martin[/name_m].
  • DS (10): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] “[name_m]Jake[/name_m]” [name_m]Martin[/name_m].
  • DD (8): [name_f]Verona[/name_f] [name_f]Francine[/name_f] [name_m]Martin[/name_m].
  • DD (7): [name_f]Winona[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] “[name_f]Winnie[/name_f]” [name_m]Martin[/name_m].
  • DS (4): [name_m]Henry[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_m]Martin[/name_m].
  • DS (2): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Roland[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]” [name_m]Martin[/name_m].

DS (64): [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] (Compensation, Benefits, and [name_m]Job[/name_m] Analysis Specialist).
DW (65): [name_f]Quinta[/name_f] [name_f]Susanne[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_u]Norris[/name_u]] (Architectural and Civil Drafter).

DS (42): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Roland[/name_m] “[name_u]Nick[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m] (Property Manager).

 • DW (43): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [Edmonds] (Head Cook).
  • DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Quinton[/name_m] “[name_m]Zack[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (9): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Harris[/name_m] “[name_u]Theo[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (9): [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Zane[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (7): [name_u]Hayden[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (6): [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (2): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (nb): [name_u]Keegan[/name_u] [name_u]Vernon[/name_u] [name_m]Prince[/name_m].

DS (40): [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] “[name_m]Rick[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Security Guard).

 • DH (45): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Idris[/name_m] [name_m]Lambert[/name_m] (Real Estate Manager).
  • DstS (20): [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Idris[/name_m] [name_m]Lambert[/name_m].
  • DstS (19): [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] “[name_u]Vic[/name_u]” [name_m]Lambert[/name_m].
  • DstD (17): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] [name_m]Lambert[/name_m].
  • DD (8): [name_f]Asha[/name_f] [name_u]Nicola[/name_u] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Lambert[/name_m].
  • DD (5): [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Xenia[/name_f] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Lambert[/name_m].

DD (37): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Willow[/name_f] “[name_f]Jenny[/name_f]” [name_m]Graham[/name_m] [[name_m]Prince[/name_m]] (Logistician).

 • DH (41): [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Ivan[/name_m] “[name_m]Greg[/name_m]” [name_m]Graham[/name_m] (Community Association Manager).
  • DD (10): [name_f]Thalia[/name_f] [name_f]Katharine[/name_f] [name_m]Graham[/name_m].
  • DD (9): [name_f]Gianna[/name_f] [name_f]Veronica[/name_f] [name_m]Graham[/name_m].
  • DS (7): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Graham[/name_m].
  • DD (4): [name_f]Yelena[/name_f] [name_u]Whitney[/name_u] [name_m]Graham[/name_m].
  • DD (2): [name_u]Sierra[/name_u] [name_f]Venetia[/name_f] [name_m]Graham[/name_m].

DS (36): [name_u]Ryan[/name_u] [name_u]Noel[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] (Industrial Engineer).

DS (34): [name_m]Leonardo[/name_m] [name_m]Vaughn[/name_m] “[name_m]Leo[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Financial Manager).

 • Dgf (30): [name_u]Kelsey[/name_u] [name_f]Diane[/name_f] [name_m]Noble[/name_m] (Chemical Technician).

DS (33): [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Broadcast Technician).

 • DW (30): [name_f]Brianna[/name_f] [name_f]Rachael[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_u]Ellis[/name_u]] (Industrial Engineering Technician).
  • DS (5): [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Leonard[/name_m] “[name_u]Frankie[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (4): [name_f]Francesca[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Prince[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Miles[/name_m] [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (nb): [name_f]Wendy[/name_f] [name_f]Samantha[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].

DS (31): [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m] “[name_u]Chris[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m] (Social Scientist).

 • DW (29): [name_f]Yasmine[/name_f] [name_f]Alexandria[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_u]Everest[/name_u]] (Gaming Supervisor).
  • DS (4): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] “[name_u]Vinny[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m].

DD (29): [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Kathryn[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Purchasing Agent and Buyer).

 • Dbf (28): [name_m]Grant[/name_m] [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Jones[/name_m] (Motorboat Mechanic).
  • DD (2): [name_f]Stella[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Jones[/name_m].

DS (63): [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Archivist).

 • DW (60): [name_f]Helena[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] [[name_m]Carmichael[/name_m]] (Fashion Designer).

DS (35): [name_m]Quintin[/name_m] [name_m]Derek[/name_m] “Q” [name_m]Prince[/name_m] (Film and Video Editor).

 • DW (37): [name_f]Isobel[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [Verbeck] (Bartender).
  • DstS (13): [name_m]Bryan[/name_m] [name_m]Yoel[/name_m] Verbeck.
  • DstS (10): [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Mathis[/name_m] Verbeck.
  • DS (3): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].

DD (32): [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] “[name_u]Jess[/name_u]” Underwood [[name_m]Prince[/name_m]] (Writer).

 • DH (39): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] Underwood (Computer Software Engineer).
  • DstD (17): [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] Underwood.
  • DstS (15): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]” Underwood.
  • DstD (13): [name_f]Paige[/name_f] [name_f]Rosemary[/name_f] Underwood.
  • DstS (11): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Raymond[/name_m] Underwood.

DD (31): [name_f]Samantha[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m] (Advertising and Promotions Manager).

 • DW (31): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Katheryn[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] ([name_m]Author[/name_m]).
  • DD (3): [name_u]Arya[/name_u] [name_f]Diana[/name_f] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Mathieu[/name_m] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].
  • DD (3): [name_u]Elia[/name_u] [name_f]Ursula[/name_f] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Vance[/name_m] [name_m]Ishmael[/name_m] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].
  • DS (3): [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Prince[/name_m]-[name_m]Bryant[/name_m].

DS (27): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] “[name_m]Luke[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Auto Damage Insurance Appraiser).

 • Dgf (25): [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Yasmin[/name_f] Grigorovich (Travel Agent).

DS (26): [name_m]Kevin[/name_m] [name_u]Francis[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] (Restaurant Cook).

 • DW (26): [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Helene[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [Fields] (Graphic Designer).

 • DS (25): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]George[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Retail Salesperson).


DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Suzanne[/name_f] Dubois [[name_m]Prince[/name_m]] (Sculptor).
DH (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Walter[/name_m] Dubois ([name_m]Art[/name_m] Director).

DS (30): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] “[name_m]Vince[/name_m]” Dubois (Tax Preparer).

 • DW (32): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Theodora[/name_f] “[name_u]Steph[/name_u]” Dubois [[name_m]Newman[/name_m]] (Operations Research Analyst).
  • DS (3): [name_m]Soren[/name_m] [name_m]Lewis[/name_m] Dubois.
  • DD (2): [name_f]Samara[/name_f] [name_f]Leona[/name_f] Dubois.
  • DS (nb): [name_u]Payton[/name_u] [name_m]Harry[/name_m] Dubois.

DS (30): [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Dubois (Actuary).

 • DH (24): [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Kensington[/name_m] (Insurance Underwriter).

DD2 (60): [name_f]Lorraine[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Chemist).
DexH (68): [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Thompson[/name_m] (Carpenter).

DS (32): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] “[name_m]Jon[/name_m]” [name_m]Thompson[/name_m] (Credit Analyst).

 • DW (31): [name_f]Rhonda[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m] [Vintner] (Tax Examiner).
  • DD (5): [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Dianne[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m].
  • DS (3): [name_u]Elliot[/name_u] [name_m]Bernard[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m].
  • DS (2): [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m].
  • DD (nb): [name_f]Nova[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m].

DD (30): [name_f]Laureena[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] Dupont [[name_m]Thompson[/name_m]] (Revenue Agent).

 • DH (29): [name_m]Otto[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m] Dupont (Accountant).
  • DS (1): [name_f]Lianna[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Dupont.

DD (28): [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Thompson[/name_m] (Advertising Sales Agent).

 • Dbf (27): [name_m]Dmitri[/name_m] [name_m]Feodor[/name_m] Stoyanov (Auditor).

DS (25): [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Thompson[/name_m] ([name_m]New[/name_m] Account [name_m]Clerk[/name_m]).

 • Dbf (24): [name_m]Derrick[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] Xaviers (Insurance Claims and Policy Processing [name_m]Clerk[/name_m]).

DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “Ted” [name_m]Prince[/name_m] (Materials Engineer).

 • DW (55): [name_f]Tamara[/name_f] [name_f]Susanna[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] [[name_m]York[/name_m]] (Financial Analyst).

DD (28): [name_u]Haley[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Lovett[/name_m] [[name_m]Prince[/name_m]] (Geological and Petroleum Technician).

 • DH (33): [name_u]Noel[/name_u] [name_m]Wilson[/name_m] [name_m]Lovett[/name_m] (Desktop Publisher).
  • DstS (14): [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Olivier[/name_m] [name_m]Lovett[/name_m].
  • DD (3): [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Emelia[/name_f] [name_m]Lovett[/name_m].
  • DD (3): [name_f]Bella[/name_f] [name_f]Margaery[/name_f] [name_m]Lovett[/name_m].
  • DS (nb): [name_u]Jaime[/name_u] [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Lovett[/name_m].

DS (26): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Surveying and Mapping Technician).

 • Dgf (29): [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Simon[/name_m] (Insurance Sales Agent).
  • DstS (13): ETO
  • DstD (11): TFM
  • DstS (10): JJC

DD (22): [name_f]Sara[/name_f] [name_u]Vivien[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] (Barista).


DS (56): [name_m]Brandon[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Radio Announcer).

 • DW (50): [name_f]Uma[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] [name_m]Prince[/name_m] [[name_m]Kelvin[/name_m]] (Wholesale Buyer).

DD (23): [name_f]Eleanora[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] “[name_f]Nora[/name_f]” [name_m]Prince[/name_m] (Photographer).

DS (20): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] “[name_m]Rob[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Mechanical Engineering [name_m]Major[/name_m]).

DD (18): [name_f]Olga[/name_f] [name_f]Daniella[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Elementary and Kindergarten Education [name_m]Major[/name_m]).


DS (52): [name_u]James[/name_u] [name_m]Ishmael[/name_m] [name_m]Prince[/name_m] (Computer and Information Systems Manager).

 • DW (49): [name_f]Henrietta[/name_f] [name_f]Laureen[/name_f] “[name_f]Etta[/name_f]” [name_m]Prince[/name_m] [Queens] (Food Service Manager).

DD (24): [name_f]Jenna[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] [name_m]Prince[/name_m] (Statistical Assistant).

 • Dgf (24): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Emily[/name_f] [name_m]Newell[/name_m] (Legal Support Worker).

DS (22): [name_m]Matthias[/name_m] [name_m]Keith[/name_m] “[name_m]Matt[/name_m]” [name_m]Prince[/name_m] (Market Research Analyst).

DD (19): [name_f]Gabriella[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] “[name_u]Gabby[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m] (Engineering [name_m]Science[/name_m] [name_m]Major[/name_m]).

 • Dbf (30): [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Carson[/name_u] (Appraiser and Assessor of Real Estate).
  • DS (2): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (2): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Bianca[/name_f] [name_m]Prince[/name_m].
  • DD (nb): [name_f]Callista[/name_f] [name_f]Cate[/name_f] “[name_f]Callie[/name_f]” [name_u]Carson[/name_u].

DD (15): [name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] “[name_u]Penny[/name_u]” [name_m]Prince[/name_m].

DH (87): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Powlett
DW (87): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Georgina[/name_f] [name_u]Yale[/name_u]

DS (67): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Albert[/name_m] Powlett
DS (64): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] Powlett
DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Peter[/name_m] Powlett
DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Powlett
DD2 (60): [name_f]Louise[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] Powlett
DS (57): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Terrence[/name_m] Powlett
DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] Powlett
DS (52): [name_u]James[/name_u] [name_m]Ian[/name_m] Powlett


DS (67): [name_m]Stephen[/name_m] Powlett
DW (65): [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_m]Graham[/name_m]

DS (43): [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Robert[/name_m] Powlett

 • DW (45): [name_f]Jennifer[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] Whiting
  • DD (18): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] Powlett
  • DD (15): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Nora[/name_f] Powlett
  • DS (13): [name_m]Philip[/name_m] [name_u]Kennedy[/name_u] Powlett
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Xenia[/name_f] Powlett

DS (40): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Quinten[/name_m] Powlett

 • DW (40): [name_f]Giselle[/name_f] [name_f]Wendy[/name_f] [name_m]Keith[/name_m]
  • DD (14): [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Sophia[/name_f] Powlett
  • DS (13): [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Lewis[/name_m] Powlett
  • DD (10): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Klara[/name_f] Powlett
  • DD (8): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] Powlett
  • DD (8): [name_f]Ingrid[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] Powlett
  • DS (5): [name_m]Liam[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] Powlett
  • DD (4): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Rosamund[/name_f] Powlett

DD (38): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Yolanda[/name_f] Powlett

 • DH (45): [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] Musgrave
  • DD (11): [name_f]Frances[/name_f] [name_f]Frederica[/name_f] Musgrave
  • DS (10): [name_u]James[/name_u] [name_m]Orson[/name_m] Musgrave
  • DD (8): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Felicity[/name_f] Musgrave
  • DD (7): [name_f]Willa[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] Musgrave
  • DS (4): [name_m]Hugh[/name_m] [name_m]Ferdinand[/name_m] Musgrave
  • DS (2): [name_m]Christian[/name_m] [name_u]Reid[/name_u] Musgrave

DS (64): [name_u]Owen[/name_u] Powlett
DW (65): [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Sheridan[/name_u] Nichols

DS (42): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Ross[/name_m] Powlett

 • DW (43): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Octavia[/name_f] [name_u]Easton[/name_u]
  • DS (9): [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u] Powlett
  • DS (9): [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Henry[/name_m] Powlett
  • DS (9): [name_u]Sam[/name_u] [name_m]Zander[/name_m] Powlett
  • DS (7): [name_m]Harris[/name_m] [name_m]Zane[/name_m] Powlett
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Powlett
  • DS (3): [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Caleb[/name_m] Powlett
  • DS (2): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] Powlett
  • DS (nb): [name_u]Kade[/name_u] [name_m]Vinci[/name_m] Powlett

DS (40): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] Powlett

 • DH (45): [name_m]Oscar[/name_m] Islington [name_m]Lowell[/name_m]
  • DstS (20): [name_m]Arthur[/name_m] Islington [name_m]Lowell[/name_m]
  • DstS (19): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Bernard[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m]
  • DstD (17): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Natasha[/name_f] [name_m]Lowell[/name_m]
  • DD (8): [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] Powlett-[name_m]Lowell[/name_m]
  • DD (5): [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Xenia[/name_f] Powlett-[name_m]Lowell[/name_m]

DD (37): [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Wendy[/name_f] Powlett

 • DH (41): [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Ignacio[/name_m] [name_m]Grant[/name_m]
  • DD (10): [name_f]Tess[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
  • DD (9): [name_f]Giselle[/name_f] [name_f]Vera[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
  • DS (7): [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]West[/name_u] [name_m]Grant[/name_m]
  • DD (4): [name_f]Yvonne[/name_f] [name_f]Willa[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sally[/name_f] [name_f]Violet[/name_f] [name_m]Grant[/name_m]

DS (36): [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Neville[/name_m] Powlett

DS (34): [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Virgil[/name_m] Powlett

 • Dgf (30): [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Delilah[/name_f] Northcut

DS (33): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] Powlett

 • DW (30): [name_f]Briony[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] Etting
  • DS (5): [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m] Powlett
  • DD (4): [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Powlett
  • DS (3): [name_u]Max[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] Powlett
  • DD (nb): [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] Powlett

DS (31): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] Powlett

 • DW (29): [name_f]Yvette[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] [name_m]Eastman[/name_m]
  • DS (4): [name_m]Victor[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] Powlett

DD (29): [name_f]Zara[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] Powlett

 • Dbf (28): [name_m]George[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] [name_m]Johnson[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sophia[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_m]Johnson[/name_m]

DS (63): [name_m]Nicholas[/name_m] Powlett

 • DW (60): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Wilhelmina[/name_f] [name_m]Carmichael[/name_m]

DS (35): [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Daniel[/name_m] Powlett

 • DW (37): [name_f]India[/name_f] [name_f]Georgina[/name_f] Viscay
  • DstS (13): [name_m]Benedict[/name_m] [name_m]Yves[/name_m] Viscay
  • DstS (10): [name_m]Rupert[/name_m] [name_m]Mills[/name_m] Viscay
  • DS (3): [name_m]Romeo[/name_m] [name_m]Giles[/name_m] Powlett

DD (32): [name_u]Joan[/name_u] [name_f]Isabel[/name_f] Powlett

 • DH (39): [name_u]Ira[/name_u] [name_m]Steven[/name_m] Underhill
  • DstD (17): [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] Underhill
  • DstS (15): [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Theo[/name_u] Underhill
  • DstD (13): [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Ramona[/name_f] Underhill
  • DstS (11): [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Roscoe[/name_u] Underhill

DD (31): [name_f]Susannah[/name_f] [name_f]Bonnie[/name_f] Powlett

 • DW (31): [name_f]Holly[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Bertram[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Isaiah[/name_m] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Xander[/name_m] [name_m]Milo[/name_m] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]
  • DD (3): [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Undine[/name_f] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]
  • DS (3): [name_u]Vale[/name_u] [name_m]Immanuel[/name_m] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Graeme[/name_m] [name_m]Desmond[/name_m] Powlett-[name_m]Bertram[/name_m]

DS (27): [name_m]Louis[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] Powlett

 • Dgf (25): [name_u]Eloise[/name_u] [name_f]Yasmine[/name_f] [name_m]Gallagher[/name_m]

DS (26): [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] Powlett

 • DW (26): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] Fenwick

 • DS (25): [name_m]George[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] Powlett


DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] Powlett
DH (61): [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Desmond[/name_m]

DS (30): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Desmond[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Samantha[/name_f] T (N) D
  • DS (3): [name_m]Sebastian[/name_m] LD
  • DD (2): [name_f]Stella[/name_f] LD
  • DS (nb): [name_m]Philip[/name_m] HD

DS (30): [name_m]Seamus[/name_m] [name_m]Cedric[/name_m] [name_m]Desmond[/name_m]

 • DH (24): [name_m]Christopher[/name_m] PK

DD2 (60): [name_f]Louise[/name_f] Powlett
DexH (68): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Cormac[/name_m] Townsend

DS (32): [name_m]John[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] Townsend

 • DW (31): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] Vickers
  • DD (5): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] Townsend
  • DS (3): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Beau[/name_u] Townsend
  • DS (2): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Noah[/name_u] Townsend
  • DD (nb): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Helen[/name_f] Townsend

DD (30): [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Townsend

 • DH (29): [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] Danvers
  • DS (1): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Danvers

DD (28): [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] Townsend

 • Dbf (27): [name_m]David[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Smith[/name_m]

DS (25): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Scott[/name_m] Townsend

 • Dbf (24): [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Mark[/name_m] Xu

DS (57): [name_m]Thomas[/name_m] Powlett

 • DW (55): [name_f]Tabitha[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] Yard

DD (28): [name_f]Helena[/name_f] [name_f]Leah[/name_f] Powlett

 • DH (33): [name_m]Nigel[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]
  • DstS (14): [name_m]William[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Emilia[/name_f] [name_u]Landry[/name_u]
  • DD (3): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Margery[/name_f] [name_u]Landry[/name_u]
  • DS (nb): [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] [name_u]Landry[/name_u]

DS (26): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] Powlett

 • Dgf (29): [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] Scotton
  • DstS (13): [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] O’[name_f]Hara[/name_f]
  • DstD (11): [name_f]Theodora[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Mitchell[/name_m]
  • DstS (10): [name_m]Julian[/name_m] [name_m]John[/name_m] Carpenter

DD (22): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] Powlett


DS (56): [name_m]Benjamin[/name_m] Powlett

 • DW (50): [name_f]Una[/name_f] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Kipling[/name_m]

DD (23): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Powlett

DS (20): [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] Powlett

DD (18): [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] Powlett


DS (52): [name_u]James[/name_u] Powlett

 • DW (49): [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] [name_m]Quinlan[/name_m]

DD (24): [name_f]Jacqueline[/name_f] [name_f]Natalie[/name_f] Powlett

 • Dgf (24): [name_m]Linus[/name_m] [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Neill[/name_m]

DS (22): [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] Powlett

DD (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] Powlett

 • Dbf (30): [name_m]Ian[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] Crawley
  • DS (2): [name_u]Finn[/name_u] [name_m]Gabriel[/name_m] Powlett
  • DD (2): [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Blair[/name_u] Powlett
  • DD (nb): [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Cecilia[/name_f] Cowlett

DD (15): [name_f]Philippa[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Powlett

DH (87): [name_m]Raymond[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Pettus
DW (87): [name_f]Barbara[/name_f] [name_f]Gayle[/name_f] ([name_m]York[/name_m]) Pettus

DS (67): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Augustus[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” Pettus
DS (64): [name_u]Owen[/name_u] [name_m]Mark[/name_m] Pettus
DS (63): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] Pettus
DD1/DD2 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Pettus & [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Abigail[/name_f] Pettus
DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Tom[/name_m] “Ted” Pettus
DS (56): [name_m]Brian[/name_m] [name_u]Tyler[/name_u] Pettus
DS (52): [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] Pettus


DS (67): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Augustus[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” Pettus
DW (65): [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Shira[/name_f] ([name_m]Gilley[/name_m]) Pettus

DS (43): [name_m]Harry[/name_m] [name_m]Raymond[/name_m] Pettus

 • DW (45): [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Kate[/name_f] (Wu) Pettus
  • DD (18): [name_f]Vivienne[/name_f] [name_f]Mia[/name_f] Pettus
  • DD (15): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Noelle[/name_f] Pettus
  • DS (13): [name_m]Phillip[/name_m] [name_u]Keaton[/name_u] Pettus
  • DD (12): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Xanthe[/name_f] Pettus

DS (40): [name_m]Ian[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] Pettus

 • DW (40): [name_f]Georgia[/name_f] [name_u]Wynne[/name_u] (Koppen) Pettus
  • DD (14): [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Selene[/name_f] Pettus
  • DS (13): [name_m]Phineas[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] “Phin” Pettus
  • DD (10): [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] Pettus
  • DD/DD (8): Brienne [name_f]Laurel[/name_f] Pettus & [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Kerensa[/name_f] Pettus
  • DS (5): [name_m]Lucius[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] Pettus
  • DD (4): [name_f]Eva[/name_f] [name_f]Ramona[/name_f] Pettus

DD (38): [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Yolanda[/name_f] (Pettus) [name_u]McPherson[/name_u]

 • DH (45): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Quimby[/name_m] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DD (11): [name_f]Farrah[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DS (10): [name_u]Jude[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DD (8): [name_f]Vita[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DD (7): [name_f]Willow[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DS (4): [name_m]Hayes[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]McPherson[/name_u]
  • DS (2): [name_m]Cole[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_u]McPherson[/name_u]

DS (64): [name_u]Owen[/name_u] [name_m]Mark[/name_m] Pettus
DW (65): [name_f]Qiana[/name_f] [name_f]Solange[/name_f] (Norelius) Pettus

DS (42): [name_u]Nile[/name_u] [name_m]Robert[/name_m] Pettus

 • DW (43): [name_f]Lavender[/name_f] [name_f]Oona[/name_f] (Espinosa) Pettus
  • DS/DS/DS (9): [name_m]Zane[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u] Pettus, [name_m]Tucker[/name_m] [name_m]Holden[/name_m] Pettus, & [name_u]Shaw[/name_u] [name_m]Zander[/name_m] Pettus
  • DS (7): [name_m]Hank[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] Pettus
  • DD (6): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Agnes[/name_f] Pettus
  • DS (3): [name_m]Jackson[/name_m] [name_m]Calvin[/name_m] Pettus
  • DS (2): [name_m]Grant[/name_m] [name_m]Victor[/name_m] Pettus
  • DS (nb): [name_m]Kellan[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] Pettus

DS (40): [name_u]Royal[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] Pettus

 • DH (45): [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ilya[/name_m] Lehman
  • DstS (20): [name_m]Asher[/name_m] [name_m]Ilya[/name_m] Lehman
  • DstS (19): [name_m]Valor[/name_m] [name_m]Bastian[/name_m] Lehman
  • DstD (17): [name_f]Una[/name_f] [name_f]Nadine[/name_f] Lehman
  • DD (8): [name_f]Annika[/name_f] [name_f]Neve[/name_f] Pettus-Lehman
  • DD (5): [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Xena[/name_f] Pettus-Lehman

DD (37): [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Wendy[/name_f] (Pettus) Grofenheis

 • DH (41): [name_m]George[/name_m] [name_m]Isaiah[/name_m] Grofenheis
  • DD (10): [name_f]Tessa[/name_f] [name_f]Kathleen[/name_f] Grofenheis
  • DD (9): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Valerie[/name_f] Grofenheis
  • DS (7): [name_u]Finn[/name_u] [name_m]Wyatt[/name_m] Grofenheis
  • DD (4): [name_f]Yvette[/name_f] [name_f]Willa[/name_f] Grofenheis
  • DD (2): [name_u]Seren[/name_u] [name_f]Vanessa[/name_f] Grofenheis

DS (36): [name_u]Rylan[/name_u] [name_m]Nicholas[/name_m] Pettus

DS (34): [name_m]Lorenzo[/name_m] [name_m]Vincent[/name_m] Pettus

 • Dgf (30): [name_f]Kendra[/name_f] [name_f]Denise[/name_f] [name_m]Nguyen[/name_m]

DS (33): [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]William[/name_m] Pettus

 • DW (30): [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Ruth[/name_f] ([name_m]Evans[/name_m]) Pettus
  • DS (5): [name_m]Frank[/name_m] [name_m]Leander[/name_m] Pettus
  • DD (4): [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Veronique[/name_f] Pettus
  • DS (3): [name_u]Murray[/name_u] [name_m]Tybalt[/name_m] Pettus
  • DD (nb): [name_f]Wilma[/name_f] Sylviane Pettus

DS (31): [name_m]Chance[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] Pettus

 • DW (29): [name_f]Yana[/name_f] [name_f]Anneliese[/name_f] ([name_m]Eugen[/name_m]) Pettus
  • DS (4): [name_m]Viktor[/name_m] [name_u]Finlay[/name_u] Pettus

DD (29): [name_f]Zora[/name_f] [name_f]Kristine[/name_f] Pettus

 • Dbf (28): [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Johnston[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Selena[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_m]Johnston[/name_m]

DS (63): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] Pettus

 • DW (60): [name_f]Helen[/name_f] [name_f]Winona[/name_f] (Chalamalasetty) Pettus

DS (35): [name_m]Quartz[/name_m] [name_m]David[/name_m] Pettus

 • DW (37): [name_f]Isabella[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] (Voegler) Pettus
  • DstS (13): [name_m]Bram[/name_m] [name_u]Yale[/name_u] Voegler
  • DstS (10): [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Milo[/name_m] Voegler
  • DS (3): [name_u]Rowan[/name_u] [name_m]Graham[/name_m] Pettus

DD (32): [name_f]Jewel[/name_f] [name_f]India[/name_f] (Pettus) Upchurch

 • DH (39): [name_m]Ivan[/name_m] [name_m]Seamus[/name_m] Upchurch
  • DstD (17): [name_f]Calla[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] Upchurch
  • DstS (15): [name_u]Noel[/name_u] [name_m]Timon[/name_m] Upchurch
  • DstD (13): [name_f]Petra[/name_f] [name_f]Rosaline[/name_f] Upchurch
  • DstS (11): [name_m]Israel[/name_m] [name_m]Romeo[/name_m] Upchurch

DD (31): [name_f]Sapphire[/name_f] [name_f]Brenna[/name_f] Pettus

 • DW (31): [name_f]Holly[/name_f] [name_f]Katrina[/name_f] Bakkum
  • DD/DS/DS/DD/DS/DS (3): [name_f]Aria[/name_f] [name_f]Diana[/name_f] Pettus-Bakkum, [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] Pettus-Bakkam, [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Mills[/name_m] Pettus-Bakkum, [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Undine[/name_f] Pettus-Bakkum, [name_m]Vance[/name_m] [name_m]Isadore[/name_m] Pettus-Bakkum, & [name_u]Gus[/name_u] [name_m]Damian[/name_m] Pettus-Bakkum

DS (27): Larimar [name_u]Michael[/name_u] Pettus

 • Dgf (25): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Yvonne[/name_f] Gilliland

DS (26): [name_m]Kyan[/name_m] [name_m]Fergus[/name_m] Pettus

 • DW (26): [name_f]Nola[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] ([name_m]French[/name_m]) Pettus

 • DS (25): [name_m]Granite[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] Pettus


DD1 (60): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] (Pettus) [name_m]Davidson[/name_m]
DH (61): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Wilson[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

DS (30): [name_m]Vincent[/name_m] [name_m]Ichabod[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

 • DW (32): [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Therese[/name_f] ([name_m]Napier[/name_m]) [name_m]Davidson[/name_m]
  • DS (3): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Luke[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]
  • DD (2): [name_f]Sorcha[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m]
  • DS (nb): [name_m]Piers[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Davidson[/name_m]

DS (30): [name_u]Stanley[/name_u] [name_u]Constantine[/name_u] [name_m]Davidson[/name_m]

 • DH (24): [name_m]Christian[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] Kucera

DD2 (60): [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Abigail[/name_f] Pettus
DexH (68): [name_m]Sean[/name_m] [name_u]Curtis[/name_u] Thoreson

DS (32): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Louis[/name_m] Thoreson

 • DW (31): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Eve[/name_f] ([name_m]Vincent[/name_m]) Thoreson
  • DD (5): [name_u]Sierra[/name_u] [name_u]Drew[/name_u] Thoreson
  • DS (3): [name_u]Elliot[/name_u] [name_u]Bradley[/name_u] Thoreson
  • DS (2): [name_m]Miles[/name_m] [name_m]Nolan[/name_m] Thoreson
  • DD (nb): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Helene[/name_f] Thoreson

DD (30): [name_f]Lily[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] (Thoreson) DeBerg

 • DH (29): [name_m]Oisin[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] DeBerg
  • DS (1): [name_m]Lorcan[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] DeBerg

DD (28): [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Gabrielle[/name_f] Thoreson

 • Dbf (27): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Frank[/name_m] Shang

DS (25): [name_u]Mason[/name_u] [name_m]Sean[/name_m] Thoreson

 • Dbf (24): [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Max[/name_u] Xayachack

DS (57): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Tom[/name_m] “Ted” Pettus

 • DW (55): [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Susanne[/name_f] (Yoakum) Pettus

DD (28): [name_u]Haven[/name_u] [name_f]Lyra[/name_f] (Pettus) Larroquette

 • DH (33): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] Larroquette
  • DstS (14): [name_m]Weston[/name_m] [name_u]Owen[/name_u] Larroquette
  • DD (3): [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] Larroquette
  • DD (3): [name_f]Bridget[/name_f] [name_f]Marilyn[/name_f] Larroquette
  • DS (nb): [name_u]Jensen[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] Larroquette

DS (26): [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Vaughn[/name_m] Pettus

 • Dgf (29): [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Monique[/name_f] Sjoblom
  • DstS (13): [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Thorn[/name_m] Oyervidez
  • DstD (11): [name_f]Talia[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Mitchell[/name_m]
  • DstS (10): [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Jasper[/name_m] Chubb

DD (22): [name_u]Salem[/name_u] [name_u]Vivian[/name_u] Pettus


DS (56): [name_m]Brian[/name_m] [name_u]Tyler[/name_u] Pettus

 • DW (50): [name_f]Ulrike[/name_f] [name_u]Julie[/name_u] (Kwiatkowski) Pettus

DD (23): [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Queen[/name_f] Pettus

DS (20): [name_m]Ryder[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] Pettus

DD (18): [name_f]Olive[/name_f] [name_u]Dream[/name_u] Pettus


DS (52): [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] Pettus

 • DW (49): [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Lynne[/name_f] (Quarnstrom) Pettus

DD (24): [name_u]Josie[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] Pettus

 • Dgf (24): [name_m]Lewis[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m] Nihsen

DS (22): [name_m]Marshall[/name_m] [name_u]Kit[/name_u] Pettus

DD (19): [name_f]Ginny[/name_f] [name_f]Nanette[/name_f] Pettus

 • Dbf (30): [name_m]Isaiah[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] [name_u]Campbell[/name_u]
  • DS/DD (2): [name_m]Fletcher[/name_m] [name_m]George[/name_m] Pettus & [name_f]Gracelyn[/name_f] [name_f]Betty[/name_f] Pettus
  • DD (nb): [name_f]Clover[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f] [name_u]Campbell[/name_u]

DD (15): [name_f]Polly[/name_f] [name_f]Rosette[/name_f] Pettus