~ irish & italian caf πŸ’—

[name_u]Sullivan[/name_u] [name_u]Blaine[/name_u] and [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]

Áine [name_f]Anabella[/name_f]
[name_f]Cosima[/name_f] [name_f]Ines[/name_f]
[name_m]Rafferty[/name_m] [name_u]Luca[/name_u]

DW: [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Maeve[/name_f]
DH: [name_u]Sullivan[/name_u] [name_u]Blaine[/name_u]

DD: [name_f]Elisabetta[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u]
DD: [name_f]Giulia[/name_f] [name_u]Roma[/name_u]
DS: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Finnian[/name_m]

[name_u]Ari[/name_u] & [name_u]Sully[/name_u] with [name_f]Ella[/name_f], [name_f]Gigi[/name_f], and [name_u]Luca[/name_u]

DH: [name_m]Ronan[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u]
DW: [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Concetta[/name_f]

DD: [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Aine[/name_f]
DD: [name_f]Cosima[/name_f] [name_f]Fiadh[/name_f]
DS: [name_m]Finnian[/name_m] [name_u]Luca[/name_u]

[name_m]Ronan[/name_m] + [name_f]Saoirse[/name_f] = [name_f]Cassie[/name_f], Cosy + [name_u]Finn[/name_u]

dh: ronan dante
dw: concetta rory maeve

dd: elisabetta aine anabella
dd: cosima finola fiadh
ds: rafferty luca finnian

DH: [name_u]Sullivan[/name_u] [name_m]Dante[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u]
DW: [name_f]Maeve[/name_f] [name_u]Aria[/name_u]

DD: [name_f]Aine[/name_f] [name_f]Elisabetta[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
DD: [name_f]Ines[/name_f] [name_f]Cosima[/name_f]
DS: [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Rafferty[/name_m] [name_u]Luca[/name_u]

[name_u]Sully[/name_u] & [name_f]Maeve[/name_f] have [name_f]Aine[/name_f], [name_f]Ines[/name_f] & [name_u]Flynn[/name_u]

DH: [name_m]Romeo[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u]
DW: [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Concetta[/name_f]

DD: Áine [name_f]Niamh[/name_f]
DD: [name_f]Ines[/name_f] [name_f]Cosima[/name_f]
DS: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Finnian[/name_m]

dh: [name_u]Kieran[/name_u] [name_u]Sullivan[/name_u]
dw: [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Maeve[/name_f]

dd: [name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Niamh[/name_f]
dd: [name_f]Ines[/name_f] [name_f]Giulia[/name_f]
ds: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Rafferty[/name_m]

[name_m]Ronan[/name_m] [name_m]Romeo[/name_m]
[name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Saoirse[/name_f]

[name_f]Elisabetta[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u]
[name_u]Roma[/name_u] [name_f]Fiadh[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Oscar[/name_m]

[name_m]Ronan[/name_m] & [name_f]Maeve[/name_f] w: [name_f]Betty[/name_f], [name_u]Rory[/name_u], & [name_u]Flynn[/name_u]

DH: [name_m]Dante[/name_m] [name_u]Kieran[/name_u]
DW: [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]

DD: [name_f]Anabella[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
DD: [name_u]Roma[/name_u] [name_f]Cosima[/name_f]
DS: [name_u]Luca[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u]

[name_m]Romeo[/name_m] [name_u]Sullivan[/name_u] + [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]

[name_u]Rowan[/name_u] [name_f]Anabella[/name_f]
[name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Fiadh[/name_f]
[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Rafferty[/name_m]

[name_m]Romeo[/name_m] + [name_f]Saoirse[/name_f] with [name_u]Rowan[/name_u], [name_f]Giulia[/name_f] and [name_m]Finnian[/name_m]

ronan sullivan + aria saoirse

  • niamh aine
  • fiadh ines
  • finnian luca

dh ronan dante romeo β€œron”
dw concetta rory maeve β€œconny”

dd elisabette niamh rowan
dd guilia finola fiadh
ds oscar finnian rafferty

ron & conny with lisa, jude, and ozzy

DH: [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Ronan[/name_m]
DW: [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Saoirse[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]

DD: [name_f]Niamh[/name_f] [name_f]Anabella[/name_f]
DD: [name_f]Fiadh[/name_f] [name_f]Cosima[/name_f]
DS: [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Rafferty[/name_m]

[name_u]Kieran[/name_u] & [name_u]Aria[/name_u] with [name_f]Niamh[/name_f], [name_f]Fiadh[/name_f], and [name_u]Flynn[/name_u]

[name_m]Romeo[/name_m] [name_m]Dante[/name_m] [name_m]Ronan[/name_m]
[name_u]Aria[/name_u] [name_f]Maeve[/name_f]

[name_f]Elisabetta[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f] [name_f]Annabella[/name_f]
[name_f]Giulia[/name_f] [name_u]Roma[/name_u] [name_f]Ines[/name_f]
[name_u]Luca[/name_u] [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m]

dh: [name_m]Ronan[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u]
dw: [name_f]Concetta[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]

dd: [name_f]Annabella[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
dd: [name_u]Roma[/name_u] [name_f]Ines[/name_f]
ds: [name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Luca[/name_u]

DH: [name_u]Sullivan[/name_u] [name_m]Dante[/name_m]
DW: [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Maeve[/name_f]

DD: [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Niamh[/name_f]
DD: [name_f]Ines[/name_f] [name_f]Finola[/name_f]
DS: [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Oscar[/name_m]

DH: [name_u]Sullivan[/name_u] [name_u]Blaine[/name_u]
DW: [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Maeve[/name_f]

DD: [name_f]Aine[/name_f] [name_f]Elisabetta[/name_f]
DD: [name_f]Giulia[/name_f] [name_f]Cosima[/name_f]
DS: [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]

[name_m]Dante[/name_m] [name_u]Blaine[/name_u] and [name_f]Maeve[/name_f] [name_u]Rory[/name_u]

[name_f]Niamh[/name_f] [name_u]Rowan[/name_u]
[name_f]Ines[/name_f] [name_f]Giulia[/name_f]
[name_m]Oscar[/name_m] [name_u]Flynn[/name_u]

[name_m]Romeo[/name_m] [name_m]Dante[/name_m]
[name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Saoirse[/name_f]

[name_f]Aine[/name_f] [name_f]Elisabetta[/name_f]
[name_f]Fiadh[/name_f] [name_f]Cosima[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u] [name_u]Luca[/name_u]

[name_m]Romeo[/name_m] and [name_f]Maeve[/name_f] with [name_f]Aine[/name_f], [name_f]Fiadh[/name_f], and [name_u]Flynn[/name_u]

ronan romeo + saoirse concetta
β€” [name_f]Γ‘ine[/name_f] elisabetta
β€” roma cosima
β€” luca finnian