Ivylaine's first CAF - my favorite names!

DW: [name_f]Halina[/name_f], [name_u]Bristol[/name_u], [name_f]Paloma[/name_f], [name_f]Vashti[/name_f], [name_f]Soleil[/name_f], [name_f]Seraphine[/name_f] // [name_f]Iris[/name_f], [name_u]June[/name_u], [name_f]Linnea[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Lilou[/name_f], [name_f]Fleur[/name_f]
DH: [name_m]Sylvan[/name_m], [name_m]Raymond[/name_m], [name_m]Redmond[/name_m], [name_u]Wyatt[/name_u], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Sutton[/name_u] // [name_u]Rhys[/name_u], [name_u]Milo[/name_u], [name_u]James[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_u]Quincy[/name_u], [name_u]Scott[/name_u]

DD1 (13): [name_f]Beatrice[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Leora[/name_f], [name_f]Sylvie[/name_f], [name_f]Daphne[/name_f] // [name_u]July[/name_u], [name_u]August[/name_u], [name_f]Flora[/name_f], [name_f]Etta[/name_f], [name_f]Mae[/name_f], [name_f]Olive[/name_f]
DD2 (10): [name_f]Callista[/name_f], [name_f]Calliope[/name_f], [name_u]Florence[/name_u], [name_f]Phoebe[/name_f], [name_u]Romy[/name_u], [name_u]Mika[/name_u] // [name_u]Hazel[/name_u], [name_f]Saskia[/name_f], [name_u]Sasha[/name_u], [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Sabela[/name_f], [name_f]Mabel[/name_f]
DD3 (6): [name_f]Leonie[/name_f], [name_f]Cecilia[/name_f], [name_f]Estelle[/name_f], [name_f]Ramona[/name_f], [name_u]Wren[/name_u], [name_f]Ginevra[/name_f] // [name_f]Maeve[/name_f], [name_f]Magnolia[/name_f], [name_f]April[/name_f], [name_f]Bee[/name_f], [name_f]Lucille[/name_f], [name_f]Margaret[/name_f]
DD4/DS1 (4): [name_f]Eleanor[/name_f], [name_f]Renata[/name_f], [name_f]Olivia[/name_f], [name_u]Waverly[/name_u], [name_f]Samara[/name_f], [name_f]Cressida[/name_f] // [name_f]Lavinia[/name_f], [name_f]Marceline[/name_f], [name_f]Molly[/name_f], [name_u]Lou[/name_u], [name_u]Esme[/name_u], [name_f]Freida[/name_f] and [name_m]Victor[/name_m], [name_u]Evan[/name_u], [name_m]Foster[/name_m], [name_m]Amelio[/name_m], [name_u]Harlow[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u] // [name_u]John[/name_u], [name_m]Jacob[/name_m], [name_u]Blue[/name_u], [name_u]Quinn[/name_u], [name_u]Yarrow[/name_u], [name_m]Hugh[/name_m]
DD5: (1): [name_f]Rosemary[/name_f], [name_f]Grace[/name_f], [name_f]Francine[/name_f], [name_f]Twyla[/name_f], [name_f]Odette[/name_f], [name_f]Coralie[/name_f] // [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Elise[/name_f], [name_f]Virginia[/name_f], [name_u]Blaire[/name_u], [name_f]Josephine[/name_f], [name_f]Saoirse[/name_f]

2 Likes

[name_f]Halina[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
[name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]Scott[/name_u]
— [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
— [name_f]Phoebe[/name_f] [name_u]Sasha[/name_u]
— [name_f]Ramona[/name_f] [name_f]Bee[/name_f]
— [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Molly[/name_f] and [name_m]Victor[/name_m] [name_u]John[/name_u]
— [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f]

[name_f]Halina[/name_f] and [name_u]Benjamin[/name_u] with [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Phoebe[/name_f], [name_f]Ramona[/name_f], [name_f]Eleanor[/name_f], [name_m]Victor[/name_m], and [name_f]Grace[/name_f]

1 Like

[name_f]Paloma[/name_f] [name_u]June[/name_u] + [name_u]Wyatt[/name_u] [name_u]James[/name_u]

[name_f]Sylvie[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_u]Romy[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f]
[name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f]
[name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Molly[/name_f] & [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Hugh[/name_m]
[name_f]Coralie[/name_f] [name_f]Elise[/name_f]

1 Like

DW: [name_f]Seraphine[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] “Phina”
DH: [name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]James[/name_u] “Ben”

DD1 (13): [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Olive[/name_f]
DD2 (10): [name_u]Florence[/name_u] [name_u]Hazel[/name_u]
DD3 (6): [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f]
DD4/DS1 (4): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Lavinia[/name_f] “Nora” and [name_u]Charles[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m] “Charlie”
DD5: (1): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

1 Like

dw: paloma fleur
dh: benjamin rhys

dd: lucy mae
dd: florence saskia
dd: ginevra maeve
dd/ds: olivia esme & charlie hugh
dd: coralie elise

paloma & benji with lucy, floss, ginny, liv, charlie and cora

1 Like

DH: [name_u]Sutton[/name_u] [name_u]Milo[/name_u]
DW: [name_f]Seraphine[/name_f] [name_f]Linnea[/name_f]

DD 13: [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
DD 10: [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f]
DD 6: [name_f]Leonie[/name_f] [name_f]Magnolia[/name_f]
DD/DS 4: [name_f]Olivia[/name_f] Molly/Foster [name_u]Quinn[/name_u]
DD 1: [name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

1 Like

DW: [name_f]Paloma[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f]
DH: [name_m]Sylvan[/name_m] “Sylvie” [name_u]Rhys[/name_u]

DD1 (13): [name_f]Leora[/name_f] [name_u]August[/name_u]
DD2 (10): [name_u]Florence[/name_u] [name_u]Hazel[/name_u]
DD3 (6): [name_f]Ginevra[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]
DD4/DS1 (4): [name_u]Waverly[/name_u] [name_u]Lou[/name_u] & [name_u]Evan[/name_u] [name_u]John[/name_u]
DD5 (1): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]

1 Like

DW: [name_f]Seraphine[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
DH: [name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]James[/name_u]

DD1: [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
DD2: [name_f]Calliope[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f]
DD3: [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Bee[/name_f]
DD4: [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Lou[/name_u]
DS1: [name_u]Harlow[/name_u] [name_u]John[/name_u]
DD5: [name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

1 Like

DW: [name_f]Soleil[/name_f] [name_u]June[/name_u]
DH: [name_u]Wyatt[/name_u] [name_u]Rhys[/name_u]

DD: [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
DD: [name_u]Mika[/name_u] [name_u]Hazel[/name_u]
DD: [name_u]Wren[/name_u] [name_f]April[/name_f]
DD/DS: [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Molly[/name_f] & [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m]
DD: [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

1 Like

DW: [name_f]Paloma[/name_f] [name_f]Linnea[/name_f]
DH: [name_m]Redmond[/name_m] [name_u]Milo[/name_u] [name_u]Red[/name_u]

DD: [name_f]Beatrice[/name_f] [name_u]July[/name_u] [name_f]Bia[/name_f]
DD: [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f]
DD: [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Magnolia[/name_f]
DD/DS: [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Molly[/name_f] [name_f]Nellie[/name_f] & [name_m]Foster[/name_m] [name_u]John[/name_u]
DD: [name_f]Coralie[/name_f] [name_u]Blaire[/name_u] [name_f]Cora[/name_f]

1 Like

paloma lilou & sylvan milo

lucy july
phoebe saskia
ramona bee
eleanor lavinia / evan yarrow
twyla virginia

paloma and sylvan have lucy, phoebe, romy, nora, evan, and wylie

1 Like

[name_f]Paloma[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f] & [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u]

[name_f]Daphne[/name_f] [name_u]July[/name_u]
[name_u]Florence[/name_u] [name_f]Sabela[/name_f]
[name_f]Estella[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]
[name_f]Cressida[/name_f] [name_f]Marceline[/name_f] / [name_m]Foster[/name_m] [name_u]Yarrow[/name_u]
[name_f]Odette[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f]

1 Like

[name_f]Vashti[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
[name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]Rhys[/name_u]

[name_f]Daisy[/name_f] [name_u]August[/name_u], 13
[name_f]Calliope[/name_f] [name_f]Saskia[/name_f], 10
[name_f]Ramona[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f], 6
[name_f]Samara[/name_f] [name_f]Molly[/name_f], 4
[name_u]Harlow[/name_u] [name_m]Hugh[/name_m], 4
[name_f]Twyla[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f], 1

[name_f]Vashti[/name_f] and [name_u]Benjamin[/name_u] - [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Callie[/name_f], [name_u]Romy[/name_u], [name_u]Sam[/name_u], [name_u]Harlow[/name_u], and [name_f]Twyla[/name_f]

1 Like

[name_f]Soleil[/name_f] [name_f]Iris[/name_f] + [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]James[/name_u]
— [name_f]Sylvie[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [13]
— [name_f]Calliope[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] [10]
— [name_f]Ginevra[/name_f] [name_f]Bee[/name_f] [6]
— [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Lavinia[/name_f] // [name_m]Amelio[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m] [4]
— [name_f]Odette[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [1]

[name_u]Sol[/name_u] and [name_m]Sly[/name_m] with [name_f]Sylvie[/name_f], [name_f]Opal[/name_f], [name_f]Ginny[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Lio[/name_m] and [name_f]Etta[/name_f].

1 Like

dw: vashti rose
dh: sylvan rhys

dd1 (13): daphne flora
dd2 (10): romy sasha
dd3 (6): leonie magnolia
dd4 / ds1 (4): renata lavinia & charlie blue
dd5 (1): grace josephine

1 Like

[name_f]Seraphine[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] + [name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]James[/name_u]

[name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_f]Phoebe[/name_f] [name_u]Hazel[/name_u]
[name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f]
[name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Lou[/name_u] & [name_u]Charlie[/name_u] [name_u]John[/name_u]
[name_f]Grace[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

1 Like

[name_f]Halina[/name_f] [name_f]Fleur[/name_f] & [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]Rhys[/name_u]

  • [name_f]Leora[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
  • [name_f]Callista[/name_f] [name_u]Hazel[/name_u]
  • [name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
  • [name_f]Samara[/name_f] [name_f]Lavinia[/name_f] & [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Blue[/name_u]
  • [name_f]Odette[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]
1 Like

DW: [name_f]Soleil[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
DH: [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]Milo[/name_u]

DD: [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Flora[/name_f] (13)
DD: [name_u]Mika[/name_u] [name_f]Mabel[/name_f] [name_u]Hazel[/name_u] (10)
DD: [name_f]Cecilia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Bee[/name_f] (6)
DD/DS: [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Esme[/name_u] [name_f]Cressida[/name_f] & [name_u]Harlow[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Blue[/name_u] (4)
DD: [name_f]Twyla[/name_f] [name_f]Saoirse[/name_f] [name_u]Blaire[/name_u] (1)

[name_f]Soleil[/name_f] & [name_m]Sylvan[/name_m] with [name_f]Lucy[/name_f], [name_u]Mika[/name_u], Ceci, [name_f]Nell[/name_f], [name_u]Harlow[/name_u], and [name_f]Twyla[/name_f]

1 Like

DW: [name_u]Bristol[/name_u] [name_u]June[/name_u]
DH: [name_u]Sutton[/name_u] [name_u]Rhys[/name_u]

DD1 (13): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
DD2 (10): [name_f]Phoebe[/name_f] [name_u]Hazel[/name_u]
DD3 (6): [name_f]Ramona[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
DD4/DS1 (4): [name_f]Eleanor[/name_f] Molly/Foster [name_u]John[/name_u]
DD5: (1): [name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Elise[/name_f]

1 Like

[name_f]Seraphine[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] & [name_m]Sylvan[/name_m] [name_u]James[/name_u]

[name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
[name_f]Calliope[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f]
[name_f]Ginevra[/name_f] [name_f]April[/name_f]
[name_f]Cressida[/name_f] [name_u]Esme[/name_u] / [name_m]Victor[/name_m] [name_u]Quinn[/name_u]
[name_f]Odette[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]

[name_f]Fifi[/name_f] and Syl with [name_f]Bea[/name_f], [name_f]Calli[/name_f], [name_f]Gin[/name_f], Cress, [name_u]Vic[/name_u] and [name_u]Odie[/name_u]

1 Like