Kay's CAF #4 (with occupations)

Clyde [name_m]Bartholomew[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (82) (Retired; High School Principal)
[name_f]Esther[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Fowler[/name_m] (77) (Retired; Seamstress)

Edward [name_m]Clyde[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (57) (Civil Engineer)
[name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Frank[/name_m] “[name_m]Doug[/name_m]” [name_m]Morrison[/name_m] (55) (Zookeeper)
[name_f]Mary[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (54) (Owner of a Bookstore)

Edward [name_m]Clyde[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (57) (Civil Engineer)
[name_f]Diana[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_u]Morgan[/name_u] (55) (Marketing Manager)

Morgan [name_m]Clyde[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (31) (Plumber)
[name_f]Briana[/name_f] [name_f]Arlette[/name_f] [name_f]Mannon[/name_f] (31) (Office Administrator)
[name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Arlette[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (2)
[name_u]Dakota[/name_u] [name_f]Diana[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (exp)

Courtney [name_u]June[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (30) (Social Worker)
[name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Yosef[/name_m] Guzman (34) (Kindergarten Teacher)
[name_u]Milo[/name_u] [name_m]Yosef[/name_m] Guzman (3)

Douglas [name_m]Frank[/name_m] “[name_m]Doug[/name_m]” [name_m]Morrison[/name_m] (55) (Zookeeper)
[name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Reina[/name_f] [name_m]Perez[/name_m] (49) (ESL Teacher)

Kristen [name_u]Vida[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (25) (Teacher’s [name_f]Aide[/name_f])
[name_m]Alberto[/name_m] [name_m]Cristian[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] [name_m]Ortega[/name_m] (26) (Electrician)
[name_f]Zoe[/name_f] [name_u]Vida[/name_u] [name_m]Ortega[/name_m] (3)
[name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] “[name_u]Kit[/name_u]” [name_m]Ortega[/name_m] (1)

Eric [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (24) (PhD Student in [name_u]French[/name_u] Literature)
[name_m]Anthony[/name_m] “[name_u]Tony[/name_u]” [name_m]Yates[/name_m] (23) (PhD Student in Anthropology)

Caitlin [name_f]Isabel[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (22) (Majoring in Cyber Security)
[name_m]William[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] “[name_m]Will[/name_m]” [name_m]Hoover[/name_m] (22) (Majoring in Cyber Security)

Rebecca [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (20) (Majoring in [name_m]History[/name_m] Education)
[name_u]Elliot[/name_u] Minori Yoshida (21) (Majoring in Civil Engineering)

Aiden [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (17)
[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Mauricio[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (17)

Mary [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (54) (Owner of a Bookstore)
[name_m]Peter[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] (55) (Owner of a Bookstore)

Alec [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] (27) (Stay at Home Dad)
[name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Danielle[/name_f] Shields (30) (Psychiatrist)
[name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] (2)

Anna [name_f]Celeste[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] (26) (Special Education Teacher)
[name_m]Kaiden[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] “[name_u]Kai[/name_u]” McClure (26) (Motorcycle Mechanic)
[name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] McClure (nb)

Amy [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] (23) (Model)

DH (82): [name_m]Dennis[/name_m] “[name_u]Denny[/name_u]” [name_m]Abraham[/name_m] Carpenter [retired mechanic]
DW (77): [name_f]Esther[/name_f] “[name_f]Essie[/name_f]” [name_f]Constance[/name_f] ([name_u]Curtis[/name_u]) Carpenter [retired seamstress]
– DS (57): [name_m]Edward[/name_m] “[name_m]Eddie[/name_m]” [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter [anthropology professor]
– DS (55): [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Frank[/name_m] Carpenter [zookeeper]
– DD (54): [name_f]Cheryl[/name_f] “CeCe” [name_f]Constance[/name_f] Carpenter [bookstore owner]Edward “[name_m]Eddie[/name_m]” [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter (57)

 • DW (55): [name_f]Valerie[/name_f] [name_u]June[/name_u] ([name_u]Morgan[/name_u]) Carpenter [judge]
  – DS (31): [name_u]Morgan[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter [plumber]
  – DD (30): [name_f]Erin[/name_f] [name_u]June[/name_u] Carpenter [dance teacher]

Morgan [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter (31)

 • DW (31): [name_u]Allison[/name_u] “[name_f]Alli[/name_f]” [name_f]Esme[/name_f] ([name_u]Autry[/name_u]) Carpenter [entomologist]
  – DD (2): [name_u]River[/name_u] [name_f]Esme[/name_f] Carpenter
  – DD (exp): [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Valerie[/name_f] Carpenter

Erin [name_u]June[/name_u] Carpenter (30)

 • BF (34): [name_m]Zackary[/name_m] [name_m]Ebenezer[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] [criminal justice professor]
  – DS (3): [name_u]Bodhi[/name_u] [name_m]Ebenezer[/name_m] [name_m]Burns[/name_m]


Eric [name_m]Frank[/name_m] Carpenter (55)

 • DW (49): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Reina[/name_f] ([name_m]Perez[/name_m]) Carpenter [ESL teacher]
  – DD (25): [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] Carpenter [secretary]
  – DS (24): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]Eric[/name_m] Carpenter [chemistry PhD student]
  – DD (22): [name_f]Bethany[/name_f] “[name_f]Beth[/name_f]” [name_f]Lucia[/name_f] Carpenter [majoring in food science]
  – DD (20): [name_f]Rebecca[/name_f] “[name_f]Bex[/name_f]” [name_f]Esther[/name_f] Carpenter [majoring in video game design]
  – DS (17, twin): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] Carpenter
  – DS (17, twin): [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Mauricio[/name_m] Carpenter

Aubrie [name_f]Tierra[/name_f] (Carpenter) [name_m]Ortega[/name_m] (25)

 • DH (26): [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] [name_m]Ortega[/name_m] [electrician]
  – DD (3): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] [name_m]Ortega[/name_m]
  – DS (1): [name_u]James[/name_u] [name_m]Joaquin[/name_m] “JJ” [name_m]Ortega[/name_m]

Shawn [name_m]Eric[/name_m] Carpenter (24)

 • BF (23): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] [Forestry PhD student]

Bethany “[name_f]Beth[/name_f]” [name_f]Lucia[/name_f] Carpenter (22)

 • DF (22): [name_m]Sebastian[/name_m] [name_u]Israel[/name_u] Rangel [majoring in food science]

Rebecca “[name_f]Bex[/name_f]” [name_f]Esther[/name_f] Carpenter (20)

 • BF (21): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Botan[/name_m] Okamoto [majoring in public health]


Cheryl [name_f]Constance[/name_f] “CeCe” (Carpenter) [name_m]Boone[/name_m] (54)

 • DH (55): [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] [bookstore owner]
  – DS (27): [name_u]August[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] [SAHD)
  – DD (26): [name_f]Adriana[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] [ Pastry Chef]
  – DD (23): [name_f]Autumn[/name_f] [name_u]Cheyenne[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] [med student]

August [name_u]Callahan[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] (27)

 • DW (30): [name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Danielle[/name_f] ([name_m]Bond[/name_m]) [name_m]Boone[/name_m] [psychiatrist]
  – DS (2): [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Boone[/name_m]

Adriana [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] (26)

 • BF (26): [name_u]Harley[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m] [motorcycle mechanic]
  – DS (nb): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m]

DH (82): [name_m]Rodney[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] {Retired Mechanic}
DW (77): [name_f]Phyllis[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Davidson [name_u]Harper[/name_u] {Retired Seamstress}
DS1 (57): [name_u]Gary[/name_u] [name_m]Rodney[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] {Used Car Salesman}
DS2 (55): [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Frank[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] “[name_m]Doug[/name_m]” {Zookeeper}
DD1 (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] [name_u]Harper[/name_u] {Owner of a Bookstore}

DS1 (57): [name_u]Gary[/name_u] [name_m]Rodney[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] {Used Car Salesman}
DW (55): [name_f]Janice[/name_f] [name_f]Bethany[/name_f] Davis [name_u]Harper[/name_u] “[name_u]Jan[/name_u]” {Librarian}
-DS (31): [name_u]Davis[/name_u] [name_m]Rodney[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] {Plumber}
–DW (31): [name_u]Hilary[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] Dugar [name_u]Harper[/name_u] {Office Administrator}
—DD (2): [name_u]Ellison[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] “[name_f]Ellie[/name_f]”
—DD (exp): [name_u]Oaklee[/name_u] [name_f]Janice[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] “[name_u]Oak[/name_u]”
-DD (30): [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Bethany[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] {Dance Teacher}
–BF (34): [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] {Divorce [name_m]Lawyer[/name_m]}
—DS (3): [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Burns[/name_m]

DS2 (55): [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Frank[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] “[name_m]Doug[/name_m]” {Zookeeper}
DW (49): [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Teresa[/name_f] Vidal [name_u]Harper[/name_u] {ESL Teacher}
-DD (25): [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Jazmin[/name_f] Harper Torres {Teacher’s [name_f]Aide[/name_f]}
–DH (26): [name_m]Mateo[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Torres {Electrician}
—DD (3): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Jazmin[/name_f] Torres
—DS (1): [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u] Torres
-DS (24): [name_m]Brandon[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_u]Harper[/name_u] {PhD Student: Experimental Psychology}
–BF (23): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Hogan[/name_m] “[name_m]Luke[/name_m]” {PhD Student: Poultry Sciences}
-DD (22): [name_f]Caitlin[/name_f] [name_f]Ana[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] “[name_f]Cait[/name_f]” {Majoring in [name_u]Urban[/name_u] Planning}
–DF (22): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] [name_m]Hoover[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]” {Majoring in [name_u]Urban[/name_u] Planning}
-DD (20): [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Phyllis[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] {Majoring in Biology}
–BF (21): [name_u]Elliot[/name_u] Minori Ishikawa {Majoring in Civil Engineering}
-DS (17): [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Raul[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]
-DS (17): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]

DD1 (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Harper [name_m]Wall[/name_m] {Owner of a Bookstore}
DH (55): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m] “[name_m]Chuck[/name_m]” {Owner of a Bookstore}
-DS (27): [name_m]Alec[/name_m] [name_u]Connor[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] {High School Band Teacher}
–DW (30): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] Huffman [name_m]Wall[/name_m] {Orthodontist}
—DS (2): [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m]
-DD (26): [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f] [name_m]Wall[/name_m] “[name_u]Abby[/name_u]” {Pastry Chef}
–BF (26): [name_m]Dawson[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] McClure {Insurance Salesman}
—DS (nb): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Lowell[/name_m] McClure
-DD (23): [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] “[name_f]Aly[/name_f]” {[name_m]Law[/name_m] Student}

DH [82]: [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [retired dentist]
DW [77]: [name_f]Betty[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] nee [name_m]Davidson[/name_m] [retired school nurse]

DS [57]: [name_m]Edward[/name_m] “Eddie” [name_m]Dennis[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [used car salesman]
DS [55]: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [zookeeper]
DD [54]: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [owner of a bookstore]


DS [57]: [name_m]Edward[/name_m] “Eddie” [name_m]Dennis[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [used car salesman]
DW [55]: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Priscilla[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] nee [name_u]Morgan[/name_u] [librarian]

DS [31]: [name_u]Morgan[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [elementary school teacher]
-DW [31]: [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Julienne[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] nee [name_u]Autry[/name_u] [office administrator]
–DD [2]: [name_u]Alexis[/name_u] “Lexi” [name_f]Julienne[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
–DD [exp]: [name_u]Blake[/name_u] [name_f]Diana[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]

DD [30]: [name_f]Samantha[/name_f] “Sam” [name_f]Priscilla[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [social worker]
-DBF [34]: [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Russell[/name_m] Guzman [divorce lawyer]
–DS [3]: [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Russell[/name_m] Guzman


DS [55]: [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [zookeeper]
DW [49]: [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Guadelupe[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] nee [name_m]Perez[/name_m] [PR specialist]

DD [25]: [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] Rubio nee [name_u]Harper[/name_u] [teacher’s aide]
-DH [26]: [name_m]Valentino[/name_m] “Tino” [name_m]Joaquin[/name_m] Rubio [electrician]
–DD [3]: [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] Rubio
–DS [1]: [name_u]Hayden[/name_u] [name_m]Joaquin[/name_m] Rubio

DS [24]: [name_m]Brandon[/name_m] [name_m]Robert[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [chemistry grad student]
-DBF [23]: [name_m]Lucas[/name_m] “Luke” [name_m]Yates[/name_m] [forestry grad student]

DD [22]: [name_f]Destiny[/name_f] [name_f]Ana[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [food science undergrad]
-DF [22]: [name_m]William[/name_m] “Will” [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Hoover[/name_m] [food science undergrad]

DD [20]: [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Betty[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [history education undergrad]
-DBF [21]: [name_u]Wyatt[/name_u] [name_f]Ena[/name_f] Yoshida [political science undergrad]

DS [17]: [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Salvador[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]

DS [17]: [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]


DD [54]: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] nee [name_u]Harper[/name_u] [owner of a bookstore]
DH [55]: [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] [owner of a bookstore]

DS [27]: [name_m]Adam[/name_m] [name_u]Connor[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] [stay-at-home dad]
-DW [30]: [name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Louisa[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] nee Huffman [orthodontist]
–DS [2]: [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Clement[/name_m] [name_m]Boone[/name_m]

DD [26]: [name_f]Abigail[/name_f] “Abby” [name_u]Cadence[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] [special education teacher]
-DBF [26]: [name_m]Dawson[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] McClure [motorcycle mechanic]
–DS [nb]: [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] McClure

DD [23]: [name_f]Autumn[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] [model]

DH (82; retired mechanic): [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m] Carpenter
DW (77; retired school nurse): [name_f]Phyllis[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Carpenter (nee Davidson)

DS (57; civil engineer): [name_u]Scott[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter
-DW (55; judge): [name_f]Diana[/name_f] [name_u]June[/name_u] Carpenter (nee Tyler) “DJ”
–DS (31; graphic designer): [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter “Ty”
—DW (31; meteorologist): [name_u]Hilary[/name_u] [name_f]Arlette[/name_f] Carpenter (nee Mannon)
----DD (2): [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Arlette[/name_f] Carpenter
----DD (exp): [name_u]Lennox[/name_u] [name_f]Diana[/name_f] Carpenter
–DD (30; social worker): [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]June[/name_u] Carpenter
—DBF (34; criminal justice professor): [name_m]Zackary[/name_m] [name_m]Yosef[/name_m] Guzman “Zack”
----DS (3): [name_u]Phoenix[/name_u] [name_m]Yosef[/name_m] Guzman

DS (55; zookeeper): [name_m]Robert[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] Carpenter “Bobby”
-DW (49; ESL teacher): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Guadelupe[/name_f] Carpenter (nee Perez-Vidal)
–DD (25; teacher’s aide): [name_f]Kaylee[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] Torres (nee Carpenter)
—DH (26; mailman): [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Cesar[/name_m] Torres
----DD (3): [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] Torres
----DS (1): [name_u]Hayden[/name_u] [name_m]Cesar[/name_m] Torres
–DS (24; PhD student in [name_u]French[/name_u] literature): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]Robert[/name_m] Carpenter
—DBF (23; PhD student in anthropology): [name_u]Timothy[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] “Tim”
–DD (22; food science student): [name_u]Riley[/name_u] [name_f]Lucia[/name_f] Carpenter
—DF (22; food science student): [name_m]Sebastien[/name_m] [name_u]Israel[/name_u] [name_m]Hoover[/name_m]
–DD (20; history education student): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Phyllis[/name_f] Carpenter
—DBF (21; public health student): [name_m]Caleb[/name_m] Minori Ishikawa
–DS/DS (17): [name_u]Jackson[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] Carpenter & [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Mauricio[/name_m] Carpenter

DD (54; co-owner of a shoe store): [name_f]Cheryl[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Skinner (nee Carpenter)
-DH (55; co-owner of a shoe store): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] Skinner
–DS (27; high school band teacher): [name_m]Aaron[/name_m] [name_u]Cory[/name_u] Skinner
—DW (30; psychiatrist): [name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Louisa[/name_f] Skinner (nee Huffman)
----DS (2): [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] Skinner
–DD (26; pastry chef): [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Cadence[/name_u] Skinner
—DBF (26; motorcycle mechanic): [name_m]Kaiden[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] McClure
----DS (nb): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] McClure
–DD (23; law student): [name_f]Autumn[/name_f] [name_u]Cheyenne[/name_u] Skinner

DH: [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m] Carpenter, 82 - Retired mechanic
DW: [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] Carpenter, 77 (née Fowler) - Retired school nurse
— DS: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter, 57 - Used car salesman
— DS: [name_m]David[/name_m] [name_m]Otto[/name_m] Carpenter, 55 - Zookeeper
— DD: [name_f]Teresa[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] Carpenter, 54 - Owner of a bookstore


DS: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] Carpenter, 57 - Used car salesman
DW: [name_f]Renee[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] Carpenter, 55 (née Tyler) - Librarian
— DS: [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Edward[/name_m] Carpenter, 31 - Graphic designer
—— DW: [name_u]Allison[/name_u] [name_u]Julianne[/name_u] Carpenter, 31 (née Mannon) - Entomologist
——— DD: [name_u]Tatum[/name_u] [name_u]Julianne[/name_u] Carpenter, 2
——— DD: [name_u]Blake[/name_u] [name_f]Renee[/name_f] Carpenter, expecting
— DD: [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] Carpenter, 30 - Social worker
—— Dbf: [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Ulysses[/name_m] Guzman, 34 - Criminal justice professor
——— DS: [name_u]Milo[/name_u] [name_m]Ulysses[/name_m] Guzman, 3


DS: [name_m]David[/name_m] [name_m]Otto[/name_m] Carpenter, 55 - Zookeeper
DW: [name_f]Ana[/name_f] [name_u]Guadalupe[/name_u] Carpenter, 49 (née Perez) - ESL teacher
— DD: [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Blanca[/name_f] [name_m]Ortega[/name_m], 25 (née Carpenter) - Secretary
—— DH: [name_m]Santiago[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] [name_m]Ortega[/name_m], 26 - Electrician
——— DD: [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Blanca[/name_f] [name_m]Ortega[/name_m], 3
——— DS: [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] Carpenter, 1
— DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_m]David[/name_m] Carpenter, 24 - PhD student in experimental psychology
—— Dbf: [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Ballard[/name_u], 23 - PhD student in anthropology
— DD: [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Ana[/name_f] Carpenter, 22 - Majoring in cyber security
—— Df: [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Hoover[/name_m], 22 - Majoring in cyber security
— DD: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] Carpenter, 20 - Majoring in biology
—— Dbf: [name_u]Sawyer[/name_u] Minori Yoshida, 21 - Majoring in political science
— DS/DS: [name_u]Jackson[/name_u] [name_m]Ignacio[/name_m] Carpenter & [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Felipe[/name_m] Carpenter, 17


DD: [name_f]Teresa[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Wall[/name_m], 54 (née Carpenter) - Owner of a bookstore
DH: [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m], 55 - Owner of a bookstore
— DS: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m], 27 - Actuary
—— DW: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Louisa[/name_f] [name_m]Wall[/name_m], 30 (née Huffman) - Prosecutor
——— DS: [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m], 2
— DD: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Wall[/name_m], 26 - Pastry chef
—— Dbf: [name_m]Kaiden[/name_m] [name_u]Jameson[/name_u] McClure, 26 - Motorcycle mechanic
——— DS: [name_u]Liam[/name_u] [name_u]Jameson[/name_u] McClure, newborn
— DD: [name_u]Addison[/name_u] [name_f]Cloe[/name_f] [name_m]Wall[/name_m], 23 - [name_m]Law[/name_m] student

DH (82): [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Bartholomew[/name_m] Carpenter (retired mechanic)
DW (77): [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Ursula[/name_f] (Curtis) Carpenter (retired seamstress)

DS (57): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] Carpenter (anthropology professor)
DS (55): [name_m]David[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] Carpenter (zookeeper)
DD (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Ursula[/name_f] Carpenter (owner of a bookstore)


DS (57): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] Carpenter (anthropology professor)
DW (55): [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Bethany[/name_f] (Davis) Carpenter (judge)

DS (31): [name_u]Davis[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u] Carpenter (plumber)
DW (31): [name_u]Hilary[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] (Autry) Carpenter (entomologist)
– DD (2): [name_u]Tatum[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] Carpenter
– DD (exp): [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Carolyn[/name_f] Carpenter

DD (30): [name_f]Jenna[/name_f] [name_f]Bethany[/name_f] Carpenter (middle school math teacher)
DBF (34): [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Ulysses[/name_m] [name_m]Owens[/name_m] (divorce lawyer)
– DS (3): [name_u]Bodhi[/name_u] [name_m]Ulysses[/name_m] [name_m]Owens[/name_m]


DS (55): [name_m]David[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] Carpenter (zookeeper)
DW (49): [name_f]Ana[/name_f] [name_f]Guadelupe[/name_f] (Perez) Carpenter (dental hygienist)

DD (25): [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] (Carpenter) Rubio (teacher’s aide)
DH (26): [name_m]Santiago[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Rubio (electrician)
– DD (3): [name_u]Teagan[/name_u] [name_f]Tierra[/name_f] Rubio
– DS (1): [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Rubio

DS (24): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]David[/name_m] Carpenter (PhD student in [name_u]French[/name_u] literature)
DBF (23): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] (PhD student in anthropology)

DD (22): [name_f]Destiny[/name_f] [name_f]Ana[/name_f] Carpenter (majoring in food science)
DF (22): [name_m]Sebastien[/name_m] [name_u]Israel[/name_u] Rangel (majoring in food science)

DD (20): [name_u]Leigh[/name_u] [name_f]Esther[/name_f] Carpenter (majoring in history education)
DBF (21): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Botan[/name_m] Okamoto (majoring in civil engineering)

DS/DS (17): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Salvador[/name_m] Carpenter and [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] Carpenter


DD (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Ursula[/name_f] (Carpenter) [name_m]Boone[/name_m] (owner of a bookstore)
DH (55): [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] (owner of a bookstore)

DS (27): [name_u]Archer[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] (high school band teacher)
DW (30): [name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Georgia[/name_f] (Bond) [name_m]Boone[/name_m] (prosecutor)
– DS (2): [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] [name_m]Boone[/name_m]

DD (26): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] (pastry chef)
DBF (26): [name_m]Kaiden[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m] (motorcycle mechanic)
– DS (nb): [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m]

DD (23): [name_f]Autumn[/name_f] [name_u]Cheyenne[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] (model)

DH(82): [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (retired: high school principal)
DW(77): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Davidson[/name_m] (retired: seamstress)

DS(57): [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] “Charlie” (civil engineer)
DS(55): [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (zookeeper)
DD(54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (owner of a book store)


DS(57): [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] “Charlie” (civil engineer)
DW(55): [name_f]Valerie[/name_f] [name_u]June[/name_u] (Davis) [name_m]Morrison[/name_m] (judge)

DS(31): [name_u]Davis[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (graphic designer)
-DW(31): [name_u]Allison[/name_u] [name_f]Esme[/name_f] (Mannon) [name_m]Morrison[/name_m] (meteorologist)
—DD(2): [name_u]River[/name_u] [name_f]Esme[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]
—DD(exp): [name_u]Oaklee[/name_u] [name_f]Valerie[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]

DD(30): [name_f]Jenna[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (dance teacher)
-DBF(34): [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Nolan[/name_u] [name_m]Owens[/name_m] “Zach” (criminal justice lawyer)
—DS(3): [name_u]Milo[/name_u] [name_u]Nolan[/name_u] [name_m]Owens[/name_m]


DS(55): [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (zookeeper)
DW(49): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Reina[/name_f] (Hernandez) [name_m]Morrison[/name_m] (dental hygienist)

DD(25): [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] (Morrison) [name_m]Ortega[/name_m] (teacher’s aide)
-DH(26): [name_m]Matteo[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Ortega[/name_m] (electrician)
—DD(3): [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] [name_m]Ortega[/name_m]
—DS(1): [name_u]Bennett[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Ortega[/name_m]

DS(24): [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (PhD student in chemistry)
-DBF(23): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] (PhD student in forestry)

DD(22): [name_f]Caitlyn[/name_f] [name_f]Isabel[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (majoring in food science)
-DF(22): [name_m]Nicholas[/name_m] [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Hoover[/name_m] “Nick” (majoring in food science)

DD(20): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] “Becca” (majoring in history education)
-DBF(21): [name_u]Sawyer[/name_u] Taiyo Yoshida (majoring in political science)

DS/DS(17): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] & [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Rodrigo[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]


DD(54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] (Morrison) [name_m]Boone[/name_m] (owner of a book store)
DH(55): [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Boone[/name_m] “Freddie” (owner of a book store)

DS(27): [name_u]Archer[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u] [name_m]Boone[/name_m] (high school band teacher)
-DW(30): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Louisa[/name_f] (Shields) [name_m]Boone[/name_m] (psychiatrist)
—DS(2): [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Boone[/name_m]

DD(26): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] (special education teacher)
-DBF(26): [name_m]Dawson[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] McClure (high school math teacher)
—DS(nb): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] McClure

DD(23): [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Cora[/name_f] [name_m]Boone[/name_m] (model)

DH (82): [name_m]Willard[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [retired dentist]
DW (77): [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] (MN Curtis) [retired seamstress]

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] “Charlie” [name_m]Willard[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [anthropology professor]
DS (55): [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] [name_u]Harper[/name_u] [software designer]
DD (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Wall[/name_m] [bookstore owner]

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] “Charlie” [name_m]Willard[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]
DW (55): [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Yvette[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] (Davis) [judge]
DS (31): [name_u]Davis[/name_u] [name_m]Willard[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [elementary school teacher]
~DW (31): [name_u]Allison[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] (Autry) [office administrator]
~~DD (2): [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
~~DD (exp): [name_u]Dakota[/name_u] [name_f]Diana[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
DD (30): [name_f]Erin[/name_f] [name_f]Yvette[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [middle school math teacher]
~DBF (34): [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] [divorce lawyer]
~~DS (3): [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Burns[/name_m]

DS (55): [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] [name_u]Harper[/name_u]
DW (49): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] (Vidal) [PR specialist]
DD (25): [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] Rubio [secretary]
~DH (26): [name_m]Santiago[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Rubio [waiter]
~~DD (3): [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] Rubio
~~DS (1): [name_u]James[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u] Rubio
DS (24): [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Harper[/name_u] [PhD in experimental psychology]
~DBF (23): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] [PhD in anthropology]
DD (22): [name_f]Bethany[/name_f] “Beth” [name_f]Isabel[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [majoring in urban planning]
~DF (22): [name_m]Sebastien[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] [name_m]Bryan[/name_m] [majoring in urban planning]
DD (20): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] [name_u]Harper[/name_u] [majoring in biology]
~DBF (21): [name_u]Elliot[/name_u] [name_f]Ena[/name_f] Okamoto [majoring in political science]
DS and DS (17): [name_u]Ashton[/name_u] [name_m]Hugo[/name_m] and [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Marco[/name_m] [name_u]Harper[/name_u]

DD (54): [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Wall[/name_m]
DH (55): [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m]
DS (27): [name_m]Alec[/name_m] [name_u]Cory[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [stay-at-home dad]
~DW (30): [name_u]Connie[/name_u] [name_u]Simone[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] (Bond) [psychiatrist]
~~DS (2): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m]
DD (26): [name_f]Alexandria[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [pastry chef]
~DBF (26): [name_m]Clay[/name_m] [name_u]Jameson[/name_u] [name_m]Vance[/name_m] [motorcycle mechanic]
~~DS (nb): [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Jameson[/name_u] [name_m]Vance[/name_m]
DD (23): [name_f]Amy[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [model]

DH (82): [name_m]Willard[/name_m] ‘Will’ [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] [retired: high school principal]
DW (77): [name_f]Esther[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Fowler[/name_m] [retired: seamstress]

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] ‘Charlie’ [name_m]Willard[/name_m] [civil engineer]
DS (55): [name_u]Robert[/name_u] ‘Rob’ [name_m]Edward[/name_m] [camera operator]
DD (54): [name_f]Teresa[/name_f] ‘Tessa’ [name_f]Edith[/name_f] [owner of a: bookstore]

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] ‘Charlie’ [name_m]Willard[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] [civil engineer]
DW (55): [name_f]Renee[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] [name_u]Tyler[/name_u] [librarian, marketing manager, judge]

DS (31): [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Willard[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] [graphic designer]
~DW (31): [name_u]Hilary[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f] [name_f]Mannon[/name_f] [entomologist]
~~DD (2): [name_u]Tatum[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f]
~~DD (exp): [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Renee[/name_f]

DD (30): [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Gloria[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] [dance teacher]
~DBF (34): [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Owens[/name_m] [divorce lawyer]
~~DS (3): [name_u]Flynn[/name_u] [name_m]Russell[/name_m]

DS (55): [name_u]Robert[/name_u] ‘Rob’ [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] [camera operator]
DW (49): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Guadelupe[/name_f] [name_m]Perez[/name_m] [dental hygienist]

DD (25): [name_f]Hailey[/name_f] [name_u]Vida[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] [secretary]
~DH (26): [name_m]Matteo[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Torres [waiter, mailman, electrician]
~~DD (3): [name_f]Emma[/name_f] [name_u]Vida[/name_u]
~~DS (1): [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u]

DS (24): [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Robert[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] [PhD student in: [name_u]French[/name_u] literature]
~DBF (23): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Yates[/name_m] [PhD student in: anthropology]

DD (22): [name_f]Caitlin[/name_f] [name_f]Isabel[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] [majoring in: cyber security]
~DF (22): [name_m]Alexander[/name_m] ‘Alec’ [name_m]Moses[/name_m] [name_m]Bryan[/name_m] [same as DD 22]

DD (20): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Esther[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] [majoring in: video game design]
~DBF (21): [name_m]Caleb[/name_m] Taiyo Yoshida [majoring in: public health]

DS/DS (17): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] // [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Raphael[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]

DD (54): [name_f]Teresa[/name_f] ‘Tessa’ [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] [owner of a: bookstore, marina, shoe store]
DH (55): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m] [same as DD 54]

DS (27): [name_u]August[/name_u] [name_u]Callahan[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [at home dad]
~DW (30): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] Shields [prosecutor]
~~DS (2): [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Simon[/name_m]

DD (26): [name_f]Alexandria[/name_f] [name_u]Cadence[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [restaurant manager]
~DBF (26): [name_m]Dawson[/name_m] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Vance[/name_m] [motorcycle mechanic]
~DS (nb): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m]

DD (23): [name_f]Autumn[/name_f] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] [model]

DH (82): [name_u]Stanley[/name_u] [name_m]Joseph[/name_m] Carpenter [retired: dentist]
DW (77): [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Edith[/name_f] [name_u]Curtis[/name_u] [retired: seamstress]

DS (57): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] “Eddie” [anthropology professor]
DS (55): [name_m]David[/name_m] [name_m]Otto[/name_m] “Davey” [software designer]
DD (54): [name_f]Teresa[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] “Tessa” [owner of a: bookstore]

DS (57): [name_m]Edward[/name_m] [name_u]Stanley[/name_u] “Eddie” [anthropology professor]
DW (55): [name_f]Valerie[/name_f] [name_f]Priscilla[/name_f] [name_u]Tyler[/name_u] [librarian]

DS (31): [name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u] [graphic designer]
DD (30): [name_f]Erin[/name_f] [name_f]Priscilla[/name_f] [dance teacher]

DS (31): [name_u]Tyler[/name_u] [name_u]Stanley[/name_u] [graphic designer]
DW (31): [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Esme[/name_f] “Ellie” [meteorologist]

DD (2): [name_u]River[/name_u] [name_f]Esme[/name_f]
DD (exp): [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Valerie[/name_f]

DD (30): [name_f]Erin[/name_f] [name_f]Priscilla[/name_f] [dance teacher]
DBF (34): [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Russell[/name_m] [name_m]Burns[/name_m] [kindergarten teacher]

DS (3): [name_u]Milo[/name_u] [name_m]Russell[/name_m]

DS (55): [name_m]David[/name_m] [name_m]Otto[/name_m] “Davey” [software designer]
DW (49): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] [name_m]Hernandez[/name_m] “Luci” [dental hygienist]

DD (25): [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] [teacher’s aide]
DS (24): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]David[/name_m] [PhD student in: experimental psychology]
DD (22): [name_u]Riley[/name_u] [name_f]Lucia[/name_f] [majoring in: food science]
DD (20): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] “Stevie” [majoring in: history education]
DS/DS (17): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Hugo[/name_m] & [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Felipe[/name_m]

DD (25): [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] [teacher’s aide]
DH (26): [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Joaquin[/name_m] [name_m]Ortega[/name_m] [electrician]

DD (3): [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Hailey[/name_f]
DS (1): [name_u]Bennett[/name_u] [name_m]Mateo[/name_m]

DS (24): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]David[/name_m] [PhD student in: experimental psychology]
DBF (23): [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Ballard[/name_u] “Tony” [PhD student in: anthropology]

DD (22): [name_u]Riley[/name_u] [name_f]Lucia[/name_f] [majoring in: food science]
DF (22): [name_m]Sebastien[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] [name_m]Hoover[/name_m] [majoring in: food science]

DD (20): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] “Stevie” [majoring in: history education]
DBF (21): [name_u]Owen[/name_u] Taiyo Ishikawa [majoring in: civil engineering]

DD (54): [name_f]Teresa[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] “Tessa” [owner of a: bookstore]
DH (55): [name_m]Simon[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m] [owner of a: bookstore]

DS (27): [name_u]August[/name_u] [name_u]Cory[/name_u] [stay at home dad]
DD (26): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] “Millie” [pastry chef]
DD (23): [name_f]Autumn[/name_f] [name_f]Carly[/name_f] [medical student]

DS (27): [name_u]August[/name_u] [name_u]Cory[/name_u] [stay at home dad]
DW (30): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] Huffman [orthodontist]

DS (2): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Martin[/name_m]

DD (26): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] “Millie” [pastry chef]
DBF (26): [name_m]Kaiden[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Henson[/name_m] [high school math teacher]

DS (nb): [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Franklin[/name_m]

DH (82): [name_m]Clyde[/name_m] [name_u]Timothy[/name_u] (LN: Carpenter) [retired: mechanic]
DW (77): [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Edith[/name_f] (MN: Davidson) [retired: seamstress]

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Clyde[/name_m] [civil engineer]
DS (55): [name_m]Kevin[/name_m] [name_u]Prescott[/name_u] [zookeeper]
DD (54): [name_f]Pamela[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [owner of a: bookstore]

DS (57):
DW (55): [name_f]Valerie[/name_f] [name_u]June[/name_u] (MN: Davis) [judge]

DS (31): [name_u]Davis[/name_u] [name_m]Clyde[/name_m] [elementary school teacher]
~DW (31): [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Julienne[/name_f] (MN: Autry) [entomologist]
~~DD (2): [name_u]River[/name_u] [name_f]Julienne[/name_f]
~~DD (exp): [name_u]Oaklee[/name_u] [name_u]Florence[/name_u]

DD (30): [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]June[/name_u] [social worker]
~DBF (34): [name_m]Colin[/name_m] [name_u]Nolan[/name_u] (LN: Burns) [divorce lawyer]
~~DS (3): [name_u]Flynn[/name_u] [name_u]Nolan[/name_u]

DS (55):
DW (49): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] (MN: Hernandez) [dental hygienist]

DD (25): [name_f]Aubrie[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f] [teacher’s aide]
~DH (26): [name_m]Mateo[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] (LN: Rubio) [electrician]
~~DD (3): [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Tierra[/name_f]
~~DS (1): [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u]

DS (24): [name_u]Shawn[/name_u] [name_m]Kevin[/name_m] [PhD student in: experimental psychology]
~DBF (23): [name_m]Anthony[/name_m] (LN: Yates) [PhD student in: anthropology]

DD (22): [name_f]Caitlin[/name_f] [name_f]Lucia[/name_f] [majoring in: urban planning]
~DF (22): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] (LN: Hoover) [same as DD 22]

DD (20): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] [majoring in: biology]
~DBF (21): [name_u]Elliot[/name_u] Taiyo (LN: Ishikawa) [majoring in: public health]

DS/DS (17): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Alvaro[/name_m] and [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Rodrigo[/name_m]
DD (54):
DH (55): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] (LN: Skinner) [same as DD 54]

DS (27): [name_u]Archer[/name_u] [name_m]Cole[/name_m] [high school band teacher]
~DW (30): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] (MN: Shields) [psychiatrist]
~~DS (2): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Clement[/name_m]

DD (26): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] [restaurant manager]
~DBF (26): [name_m]Dawson[/name_m] [name_m]Lowell[/name_m] (LN: Vance) [insurance salesman]
~DS (nb) [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Dawson[/name_m]

DD (23): [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Clare[/name_u] [law student]

DH (82): [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Retired High School Principal)
DW (77): [name_u]Florence[/name_u] [name_f]Edith[/name_f] (Curtis) [name_m]Morrison[/name_m] (Retired School Nurse)

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Civil Engineer)
DS (55): [name_u]Robert[/name_u] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Zookeeper)
DD (54): [name_f]Lori[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (Owner of a Bookstore)

DS (57): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Civil Engineer)
DW (55): [name_f]Valerie[/name_f] [name_u]June[/name_u] (Morgan) [name_m]Morrison[/name_m] (Judge)

DS (31): [name_u]Morgan[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Elementary School Teacher)
~DW (31): [name_u]Allison[/name_u] [name_f]Esme[/name_f] (Dugard) [name_m]Morrison[/name_m] (Meteorologist)
~~DD (2): [name_u]River[/name_u] [name_f]Esme[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]
~~DD (exp): [name_u]Shiloh[/name_u] [name_f]Valerie[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m]

DD (30): [name_f]Samantha[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (Dance Teacher)
~DBF (34): [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Ulysses[/name_m] [name_m]Owens[/name_m] (Criminal [name_u]Justice[/name_u] Professor)
~~DS (3): [name_u]Phoenix[/name_u] [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Owens[/name_m]

DS (55): [name_u]Robert[/name_u] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] (Zookeeper)
DW (49): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Alicia[/name_f] (Hernandez) [name_m]Morrison[/name_m] (Dental Hygienist)

DD (25): [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Isla[/name_f] (Morrison) Torres (Secretary)
~DH (26): [name_m]Mateo[/name_m] [name_u]Cruz[/name_u] Torres (Electrician)
~~DD (3): [name_f]Madeline[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] Torres
~~DS (1): [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cruz[/name_u] Torres

DS (24): [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Robert[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (PhD Student in: Chemistry)
~DBF (23): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Ballard[/name_u] (PhD Student in: Anthropology)

DD (22): [name_u]Riley[/name_u] [name_f]Isabel[/name_f] [name_m]Morrison[/name_m] (Majoring in: Cyber Security)
~DF (22): [name_m]Sebastien[/name_m] [name_u]Amos[/name_u] [name_m]Hoover[/name_m] (Majoring in: Cyber Security)

DD (20): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] [name_m]Morrison[/name_m] (Majoring in: Biology)
~DBF (21): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_f]Ena[/name_f] Yoshida (Majoring in: Public Health)

DS/DS (17): [name_u]Jackson[/name_u] [name_m]Hugo[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m] & [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Felipe[/name_m] [name_m]Morrison[/name_m]

DD (54): [name_f]Lori[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] (Morrison) [name_m]Wall[/name_m] (Owner of a Bookstore)
DH (55): [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Wall[/name_m] (Owner of a Bookstore)

DS (27): [name_u]Archer[/name_u] [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m] (Stay at home Dad)
~DW (30): [name_u]Mallory[/name_u] [name_f]Georgia[/name_f] (Huffman) [name_m]Wall[/name_m] (Orthodontist)
~~DS (2): [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Wall[/name_m]

DD (26): [name_f]Abigail[/name_f] [name_u]Cadence[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] (Restaurant Manager)
~DBF (26): [name_u]Blaze[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m] (Motorcycle Mechanic)
~DS (nb): [name_u]Liam[/name_u] [name_m]Zachariah[/name_m] [name_m]Henson[/name_m]

DD (23): [name_u]Addison[/name_u] [name_u]Clare[/name_u] [name_m]Wall[/name_m] (Law Student)