Love, Like, Lose - Suggested Similar Names

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Henrik[/name_m], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f]
Like: [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Mabel[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u]
Lose: [name_f]Ada[/name_f], [name_f]Josephine[/name_f], [name_f]Hayley[/name_f]

[name_m]Henrik[/name_m], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Mabel[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Asa[/name_u], [name_f]Delphine[/name_f], [name_u]Halle[/name_u]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u]
Like: [name_f]Delphine[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Mabel[/name_f]
Lose: [name_u]Halle[/name_u], [name_u]Asa[/name_u], [name_m]Henrik[/name_m]

[name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u], [name_f]Delphine[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Mabel[/name_f], [name_m]Forrest[/name_m], [name_u]Everett[/name_u], [name_u]Hendrix[/name_u]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Mabel[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f]
Like: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Everett[/name_u]
Lose: [name_f]Delphine[/name_f], [name_m]Forrest[/name_m], [name_u]Hendrix[/name_u]

[name_f]Mabel[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Everett[/name_u], [name_f]Celeste[/name_f], [name_u]Sage[/name_u], [name_u]Axel[/name_u]

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Mabel[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f]
Like: [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Flynn[/name_u], [name_f]Celeste[/name_f]
Lose: [name_u]Everett[/name_u], [name_u]Sage[/name_u], [name_u]Axel[/name_u]

[name_f]Mabel[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Flynn[/name_u], [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Evie[/name_f], [name_m]Leif[/name_m], [name_m]Gunnar[/name_m]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m]
Like: [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Evie[/name_f], [name_m]Leif[/name_m]
Lose: [name_f]Mabel[/name_f], [name_u]Flynn[/name_u], [name_m]Gunnar[/name_m]

[name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Celeste[/name_f], [name_f]Evie[/name_f], [name_m]Leif[/name_m], [name_u]Florence[/name_u], [name_u]Jasper[/name_u], [name_m]Bowen[/name_m]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Florence[/name_u], [name_f]Annie[/name_f], [name_u]Jasper[/name_u]
Like: [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Leif[/name_m], [name_m]Bowen[/name_m]
Lose: [name_f]Celeste[/name_f], [name_m]Theodore[/name_m] (like!), [name_f]Evie[/name_f]

[name_u]Florence[/name_u], [name_f]Annie[/name_f], [name_u]Jasper[/name_u], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Leif[/name_m], [name_m]Bowen[/name_m], [name_f]Astrid[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Lola[/name_f]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Florence[/name_u]
Like: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Astrid[/name_f], [name_m]Bowen[/name_m]
Lose: [name_f]Lola[/name_f], [name_m]Leif[/name_m], [name_u]Jasper[/name_u]

[name_f]Annie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Florence[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Astrid[/name_f], [name_m]Bowen[/name_m], [name_f]Layla[/name_f], [name_u]Kit[/name_u], [name_u]Finn[/name_u]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Kit[/name_u], [name_u]Finn[/name_u], [name_f]Layla[/name_f]
Like: [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Bowen[/name_m]
Lose: [name_f]Annie[/name_f], [name_u]Florence[/name_u], [name_f]Astrid[/name_f] (all 9 names were so lovely!)

[name_u]Kit[/name_u], [name_u]Finn[/name_u], [name_f]Layla[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Bowen[/name_m], [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Beatrix[/name_f], [name_f]Ophelia[/name_f]

2 Likes

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Kit[/name_u], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m]
Like: [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Layla[/name_f], [name_f]Ophelia[/name_f]
Lose: [name_u]Finn[/name_u], [name_m]Bowen[/name_m], [name_f]Beatrix[/name_f] (All lovely!)

[name_u]Kit[/name_u], [name_f]Eliza[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Layla[/name_f], [name_f]Ophelia[/name_f], [name_u]Milo[/name_u], [name_u]Callan[/name_u], [name_f]Mabel[/name_f]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Kit[/name_u], [name_f]Mabel[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m]
Like: [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Milo[/name_u]
Lose: [name_f]Layla[/name_f], [name_f]Ophelia[/name_f], [name_u]Callan[/name_u]

[name_u]Kit[/name_u], [name_f]Mabel[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Milo[/name_u], [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Maeve[/name_f], [name_u]Callum[/name_u]

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Callum[/name_u], [name_f]Mabel[/name_f]
Like: [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Millie[/name_f]
Lose: [name_f]Maeve[/name_f], [name_u]Kit[/name_u], [name_f]Rosie[/name_f]

[name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Callum[/name_u], [name_f]Mabel[/name_f], [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f], [name_m]Hugo[/name_m], [name_u]Josie[/name_u]

1 Like

Love: Eliza, Callum, Sebastian
Like: Milo, Millie, Hugo
Lose: Mabel, Eloise, Josie

Eliza, Callum, Sebastian, Milo, Millie, Hugo, Nora, Lucy, Jude

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Millie[/name_f]
Like: [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Milo[/name_u], [name_f]Lucy[/name_f]
Lose: [name_u]Callum[/name_u], [name_u]Jude[/name_u], [name_m]Hugo[/name_m] (This was so hard - I could put all these in “love”)

[name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Milo[/name_u], [name_f]Lucy[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_u]Oliver[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Like: [name_u]Rowan[/name_u], [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m]
Lose: [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_u]Oliver[/name_u]

[name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m], [name_f]Poppy[/name_f], [name_f]Beatrice[/name_f], [name_u]Julian[/name_u]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Poppy[/name_f], [name_u]Julian[/name_u]
Like: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u]
Lose: [name_u]Milo[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m], [name_f]Beatrice[/name_f]

[name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Poppy[/name_f], [name_u]Julian[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Margaret[/name_f]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Elliot[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Julian[/name_u]
Like: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Rowan[/name_u]
Lose: [name_f]Margaret[/name_f], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Poppy[/name_f]

[name_u]Elliot[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Julian[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Rowan[/name_u], [name_f]Cordelia[/name_f], [name_m]Henry[/name_m], [name_f]Iris[/name_f]

1 Like

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Henry[/name_m]
Like: [name_f]Iris[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_m]Theodore[/name_m]
Lose: [name_u]Elliot[/name_u], [name_u]Julian[/name_u], [name_f]Cordelia[/name_f]

[name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Henry[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_u]Rowan[/name_u], [name_m]Theodore[/name_m], [name_u]Charlie[/name_u], [name_u]Davis[/name_u], [name_f]Cora[/name_f]

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Henry[/name_m]
Like: [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_u]Charlie[/name_u]
Lose: [name_u]Rowan[/name_u], [name_u]Davis[/name_u], [name_f]Cora[/name_f]

[name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Henry[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_u]Charlie[/name_u], [name_m]Ronan[/name_m], [name_u]Brooks[/name_u], [name_f]Clara[/name_f]

[name_u]Love[/name_u] all of these, tbh.

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_m]Henry[/name_m]
Like: [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Ronan[/name_m]
Lose: [name_u]Brooks[/name_u], [name_u]Charlie[/name_u], [name_f]Clara[/name_f]

[name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_m]Henry[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Ronan[/name_m], [name_u]Bennett[/name_u], [name_m]William[/name_m], [name_f]Genevieve[/name_f]

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]William[/name_m]
Like: [name_m]Ronan[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f]
Lose: [name_m]Henry[/name_m], [name_u]Bennett[/name_u], [name_f]Genevieve[/name_f] (this hurt me :pleading_face:)

[name_m]Sebastian[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]William[/name_m], [name_m]Ronan[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_f]Iris[/name_f], [name_m]Thomas[/name_m], [name_u]Carter[/name_u], [name_f]Anastasia[/name_f]

2 Likes