Love, Like, Lose w/ New Name Rules

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Merida[/name_f]
Like: [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Isis[/name_f]
Lose: [name_u]Seth[/name_u], [name_m]Anubis[/name_m], [name_m]Archie[/name_m]

[name_f]Nora[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Isis[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_f]Tabitha[/name_f], [name_m]Harrison[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: Names from Halloween movies

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_m]Felix[/name_m]
Like: [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f]
Lose: [name_f]Isis[/name_f], [name_m]Harrison[/name_m], [name_f]Tabitha[/name_f]

[name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Leota[/name_f], [name_f]Mavis[/name_f]

[name_u]New[/name_u] rule: Names of famous artists

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f]
Like: [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Merida[/name_f]
Lose: [name_f]Leota[/name_f], [name_f]Mavis[/name_f], [name_f]Persephone[/name_f]

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Frida[/name_f], [name_m]Leonardo[/name_m], [name_m]Salvador[/name_m]
[name_u]New[/name_u] rule: Names you would give a llama

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Leonardo[/name_m], [name_f]Frida[/name_f]
Like: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Lose: [name_f]Hermione[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_m]Salvador[/name_m]

[name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Leonardo[/name_m], [name_f]Frida[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Merida[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Rodney[/name_m], [name_m]Alphonse[/name_m], [name_m]Llewellyn[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: Manx names

[name_u]Love[/name_u]: [name_m]Alphonse[/name_m], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Like: [name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Llewellyn[/name_m], [name_f]Frida[/name_f]
Lose: [name_m]Leonardo[/name_m], [name_f]Merida[/name_f], [name_m]Rodney[/name_m]

[name_m]Alphonse[/name_m], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Llewellyn[/name_m], [name_f]Frida[/name_f], [name_m]Quinney[/name_m], [name_m]Finlo[/name_m], [name_f]Alistrina[/name_f]

[name_u]New[/name_u] [name_m]Rule[/name_m]: Boy pioneer names

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Alistrina[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Like: [name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Finlo[/name_m], [name_m]Alphonse[/name_m]
Lose: [name_m]Llewelyn[/name_m], [name_m]Quinney[/name_m], [name_f]Frida[/name_f]

[name_f]Alistrina[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_m]Finlo[/name_m], [name_m]Alphonse[/name_m], [name_m]Abraham[/name_m], [name_f]Mary[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u]

[name_u]New[/name_u] rule: Names that end in -sh

[name_u]Love[/name_u]: [name_u]Benjamin[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f]
Like: [name_f]Mary[/name_f], [name_m]Abraham[/name_m], [name_f]Wednesday[/name_f]
Lose: [name_f]Alistrina[/name_f], [name_m]Alphonse[/name_m], [name_m]Finlo[/name_m]

[name_u]Benjamin[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Mary[/name_f], [name_m]Abraham[/name_m], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_u]Ash[/name_u], Wish, [name_f]Cherish[/name_f]

[name_u]New[/name_u] rule: Inspired by Valentine’s [name_u]Day[/name_u]

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f]
Like: [name_m]Abraham[/name_m], Wish, [name_u]Benjamin[/name_u]
Lose: [name_f]Cherish[/name_f], [name_u]Ash[/name_u], [name_f]Mary[/name_f]

[name_u]Benjamin[/name_u], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_m]Abraham[/name_m], [name_f]Wednesday[/name_f], Wish, [name_f]Rose[/name_f], [name_u]Love[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u]

[name_u]New[/name_u] [name_m]Rule[/name_m]: Found in space

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u]
Like: [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Lose: Wish, [name_m]Abraham[/name_m], [name_u]Love[/name_u]

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u], [name_f]Wednesday[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Neptune[/name_u], [name_u]Rocket[/name_u], [name_u]Mars[/name_u]
[name_u]New[/name_u] [name_m]Rule[/name_m]: City names that aren’t super popular

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Like: [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u], [name_u]Neptune[/name_u]
Lose: [name_f]Wednesday[/name_f], [name_u]Rocket[/name_u], [name_u]Mars[/name_u]

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u], [name_u]Neptune[/name_u], Malvern, Newcastle, Belfast

[name_u]New[/name_u] rule: uncommon colour names

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Valentine[/name_u]
Like: Malvern, [name_u]Benjamin[/name_u], [name_f]Elizabeth[/name_f]
Lose: Belfast, [name_u]Neptune[/name_u], Newcastle

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u], Malvern, [name_u]Cerulean[/name_u], [name_u]Cyan[/name_u], [name_m]Celadon[/name_m]

[name_u]New[/name_u] [name_m]Rule[/name_m]: Names that mean Strong/Strength

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Like: [name_u]Benjamin[/name_u], Malvern, [name_u]Cerulean[/name_u]
Lose: [name_u]Valentine[/name_u], [name_u]Cyan[/name_u], [name_m]Celadon[/name_m] (I like these too!)

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Benjamin[/name_u], Malvern, [name_u]Cerulean[/name_u], [name_f]Bridget[/name_f], [name_u]Griffin[/name_u], [name_f]Valerie[/name_f]

[name_u]New[/name_u] rule: 5 syllables

Love:: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_u]Griffin[/name_u], [name_f]Bridget[/name_f]
Like: [name_f]Valerie[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f]
Lose: [name_u]Benjamin[/name_u], Malvern, [name_u]Cerulean[/name_u]

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_u]Griffin[/name_u], [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Valerie[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Artemisia[/name_f], [name_f]Theodosia[/name_f], [name_m]Desiderio[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: Made up names

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Rose[/name_f]
Like: [name_f]Theodosia[/name_f], [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Valerie[/name_f]
Lose: [name_m]Desiderio[/name_m], [name_f]Artemisia[/name_f], [name_u]Griffin[/name_u]

[name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Theodosia[/name_f], [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Valerie[/name_f], [name_f]Scarletta[/name_f], Redwren, Boli

[name_u]New[/name_u] rule: Names that end in an “o”

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Rose[/name_f]
Like: [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Scarletta[/name_f], Redwren
Lose: [name_f]Theodosia[/name_f], [name_f]Valerie[/name_f], Boli

[name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Scarletta[/name_f], Redwren, [name_m]Geronimo[/name_m], [name_m]Otto[/name_m], [name_m]Francisco[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: first names of fictional detectives

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Bridget[/name_f]
Like: [name_m]Otto[/name_m], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Nora[/name_f]
Lose: Redwren, [name_m]Geronimo[/name_m], [name_f]Scarletta[/name_f]

[name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Bridget[/name_f], [name_m]Otto[/name_m], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Sherlock[/name_m], [name_m]Jonathan[/name_m], [name_m]Hercule[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: names which rank between #11 and #25 in [name_f]England[/name_f] & [name_m]Wales[/name_m]

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m]
Like: [name_m]Jonathan[/name_m], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f]
Lose: [name_m]Sherlock[/name_m], [name_m]Hercule[/name_m], [name_m]Otto[/name_m]

[name_f]Bridget[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m], [name_m]Jonathan[/name_m], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_m]Lucas[/name_m], [name_f]Ivy[/name_f], [name_f]Sienna[/name_f]

[name_u]New[/name_u] rule: Names of fictional animal characters

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m]
Like: [name_f]Ivy[/name_f], [name_m]Lucas[/name_m], [name_f]Elisabeth[/name_f]
Lose: [name_f]Sienna[/name_f], [name_m]Jonathan[/name_m], [name_f]Bridget[/name_f] (like)

[name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Ivy[/name_f], [name_m]Lucas[/name_m], [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_m]Todd[/name_m], [name_f]Perdita[/name_f], [name_m]Sven[/name_m]

[name_u]New[/name_u] rule: Names of [name_u]French[/name_u] origin

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Ivy[/name_f], [name_f]Perdita[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m]
Like: [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f]
Lose: [name_m]Todd[/name_m], [name_m]Sven[/name_m], [name_m]Lucas[/name_m]

[name_f]Ivy[/name_f], [name_f]Perdita[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Capucine[/name_f], [name_f]Margaux[/name_f], [name_f]Heloise[/name_f]

[name_u]New[/name_u] rule: Names of U.S. states

[name_u]Love[/name_u]: [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f]
Like: [name_f]Ivy[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Margaux[/name_f]
Lose: [name_f]Perdita[/name_f], [name_f]Capucine[/name_f], [name_f]Heloise[/name_f]

[name_f]Rose[/name_f], [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Elisabeth[/name_f], [name_f]Ivy[/name_f], [name_m]Francisco[/name_m], [name_f]Margaux[/name_f], [name_u]Arizona[/name_u], [name_u]Nevada[/name_u], [name_u]Montana[/name_u]

[name_u]New[/name_u] rule: places in the UK