Name the Hogwarts 1st Years

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m]- [name_f]Cornelia[/name_f], [name_f]Clementina[/name_f], [name_f]Sybil[/name_f], [name_f]Ottoline[/name_f], [name_f]Elizabella[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m]- [name_f]Mae[/name_f], [name_f]Emma[/name_f], [name_f]Lily[/name_f], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m]- [name_f]Isla[/name_f], [name_f]Lydia[/name_f], [name_f]Hazel[/name_f], [name_f]Elsa[/name_f], [name_f]Lucille[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u]- [name_m]Quentin[/name_m], [name_m]Oliver[/name_m], [name_m]Rupert[/name_m], [name_m]Adrian[/name_m], [name_m]Bruno[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m]- [name_m]Fraser[/name_m], [name_m]Graeme[/name_m], [name_m]Evander[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m], [name_u]Douglas[/name_u]
[name_u]Day[/name_u]- [name_u]Abilene[/name_u], [name_f]Delphi[/name_f], [name_f]Olympia[/name_f], [name_f]Sicily[/name_f], [name_f]Odessa[/name_f]
[name_m]Hill[/name_m]- [name_f]Pippa[/name_f], [name_f]Luna[/name_f], [name_f]Chloe[/name_f], [name_f]Lilah[/name_f], [name_f]Ella[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u]- [name_f]Adelia[/name_f], [name_f]Lavender[/name_f], [name_u]Evelyn[/name_u], [name_f]Jane[/name_f], [name_f]Hope[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m]- [name_m]Cashel[/name_m], [name_m]Connor[/name_m], [name_m]Finnian[/name_m], [name_m]Kermit[/name_m], [name_m]Colm[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m]- [name_u]Taj[/name_u], [name_u]Aza[/name_u], [name_m]Idris[/name_m], [name_m]Osman[/name_m], [name_m]Samir[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m]- [name_f]Anaelle[/name_f], [name_f]Clea[/name_f], [name_f]Leonie[/name_f], [name_f]Elodie[/name_f], [name_f]Lilou[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m]- [name_m]Killian[/name_m], [name_u]Rory[/name_u], [name_m]Garrett[/name_m], [name_m]Eamon[/name_m], [name_m]Brody[/name_m]
Patel- [name_m]Aditya[/name_m], Manish, Prem, Rajesh, [name_m]Sanjay[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u]- [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Maisie[/name_f], [name_u]Ruby[/name_u], [name_f]Alice[/name_f], [name_f]Flora[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m]- [name_m]Alec[/name_m], [name_m]Brandt[/name_m], [name_m]Graham[/name_m], [name_u]Asa[/name_u], [name_m]Derek[/name_m]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m]- [name_f]Decima[/name_f], [name_f]Persephone[/name_f], [name_f]Athena[/name_f], [name_f]Alessia[/name_f], [name_f]Xanthe[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m]- [name_m]Nathaniel[/name_m], [name_m]Stephen[/name_m], [name_m]Henry[/name_m], [name_m]Theodore[/name_m], [name_m]William[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u]- [name_m]Callum[/name_m], [name_m]Leo[/name_m], [name_u]Rex[/name_u], [name_m]Duncan[/name_m], [name_m]Jasper[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m]- [name_f]Arcadia[/name_f], [name_f]Calliope[/name_f], [name_f]Beryl[/name_f], [name_f]Althea[/name_f], [name_u]Alexis[/name_u]
[name_u]Campbell[/name_u]- [name_f]Greer[/name_f], [name_f]Ingrid[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Taryn[/name_f], [name_u]Quinn[/name_u]
[name_m]Cooper[/name_m]- [name_m]Conan[/name_m], [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Breccan[/name_m], [name_u]Elias[/name_u], [name_u]Kieran[/name_u]
[name_m]Davies[/name_m]- [name_f]Fiona[/name_f], [name_f]Arwen[/name_f], [name_f]Aurora[/name_f], [name_f]Delia[/name_f], [name_f]Sofia[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u]- [name_u]Brady[/name_u], [name_m]Rafferty[/name_m], [name_u]Sloan[/name_u], [name_u]Tiernan[/name_u], [name_m]Cullen[/name_m]
[name_m]Holden[/name_m]- [name_f]Philippa[/name_f], [name_f]Juliet[/name_f], [name_f]Vivienne[/name_f], [name_f]Alexandra[/name_f], [name_f]Caroline[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m]- [name_f]Iona[/name_f], [name_f]Libby[/name_f], [name_f]Freya[/name_f], [name_f]Bryony[/name_f], [name_f]Anwen[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m]- Adriadna, [name_f]Laia[/name_f], [name_f]Silvia[/name_f], [name_f]Carolina[/name_f], [name_f]Amira[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u]- [name_f]Gillian[/name_f], [name_u]Brooke[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f], [name_f]Olive[/name_f], [name_u]Wren[/name_u]
[name_u]West[/name_u]- [name_m]Maxwell[/name_m], [name_m]Silas[/name_m], [name_u]Jules[/name_u], [name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Artemus[/name_m]
Yamamoto- [name_m]Ronin[/name_m], [name_u]Akira[/name_u], [name_m]Yukio[/name_m], [name_m]Shoji[/name_m], Hajime
Zhao- [name_u]Asa[/name_u], [name_u]Camden[/name_u], [name_m]Declan[/name_m], [name_m]Ronan[/name_m], [name_u]Porter[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m]- Sanil, Fakir, Nahzan, [name_m]Arun[/name_m], Raaziq
[name_m]Barnes[/name_m]- [name_m]Caspian[/name_m], [name_m]Cyprus[/name_m], [name_m]Aragon[/name_m], [name_m]Kingston[/name_m], [name_u]Cairo[/name_u]
[name_m]Clarke[/name_m]- [name_f]Guinevere[/name_f], [name_f]Ondine[/name_f], [name_f]Lucienne[/name_f], [name_f]Fleur[/name_f], [name_f]Octavia[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m]- [name_f]Scarlett[/name_f], [name_u]Piper[/name_u], [name_f]Kate[/name_f], [name_u]Harper[/name_u], [name_u]Robin[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m]- [name_f]Odette[/name_f], [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Isabelle[/name_f], [name_f]Anastasia[/name_f], [name_f]Giselle[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u]- [name_f]Catherine[/name_f], [name_f]Eleanor[/name_f], [name_f]Mary[/name_f], [name_f]Susan[/name_f], [name_f]Margaret[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m]- [name_m]Carlos[/name_m], [name_m]Eduardo[/name_m], [name_m]Javier[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m], [name_m]Thiago[/name_m]
[name_u]James[/name_u]- [name_f]Arabella[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_f]Cressida[/name_f], [name_f]Amelia[/name_f], [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m] - [name_f]Valentina[/name_f], [name_f]Marcella[/name_f], [name_f]Junia[/name_f], [name_f]Hilaria[/name_f], [name_f]Cassia[/name_f]
Middleton- [name_f]Eliza[/name_f], [name_f]Penelope[/name_f], [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Harriet[/name_f], [name_f]Celeste[/name_f]
Nakamura- Satsuki, [name_f]Kaori[/name_f], [name_f]Aya[/name_f], Wakaba, Mitsuha
[name_u]Reid[/name_u]- [name_f]Eilis[/name_f], [name_f]Ceara[/name_f], [name_f]Aisling[/name_f], [name_f]Sorcha[/name_f], [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m]- [name_m]Rupert[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u], [name_m]Giles[/name_m], [name_u]Rhys[/name_u], [name_m]Hamish[/name_m]
[name_m]Webster[/name_m]- [name_f]Drusilla[/name_f], [name_f]Antonia[/name_f], [name_f]Camilla[/name_f], [name_f]Aurelia[/name_f], [name_f]Sabina[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m]- [name_f]Eve[/name_f], [name_f]Winifred[/name_f], [name_f]Miriam[/name_f], [name_f]Delphine[/name_f], [name_f]Colette[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m]- [name_m]Adem[/name_m], Javeed, Haisam, Hameed, Jafir
[name_m]Cole[/name_m]- [name_f]Harriet[/name_f], [name_f]Catriona[/name_f], [name_f]Cerys[/name_f], [name_f]Beatrix[/name_f], [name_f]Zara[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m]- [name_m]Nikolai[/name_m], [name_m]Frederik[/name_m], [name_m]Magnus[/name_m], [name_m]Philip[/name_m], [name_m]Valdemar[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m]- [name_f]Marcellina[/name_f], [name_f]Giovanna[/name_f], [name_f]Tatyana[/name_f], [name_f]Violetta[/name_f], [name_f]Bianca[/name_f]
[name_u]Green[/name_u]- [name_f]Tamsin[/name_f], [name_u]Waverly[/name_u], [name_f]Vanessa[/name_f], [name_u]Blakely[/name_u], [name_f]Tempest[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m]- [name_m]Edward[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Mark[/name_m], [name_m]Nolan[/name_m], [name_u]Avery[/name_u]
[name_m]Kavanagh[/name_m]- [name_m]Crispin[/name_m], [name_m]Felix[/name_m], [name_m]Lachlan[/name_m], [name_m]Hugh[/name_m], [name_m]Alastair[/name_m]
[name_m]King[/name_m]- [name_f]Severine[/name_f], [name_f]Maeva[/name_f], [name_f]Salome[/name_f], [name_f]Ines[/name_f], [name_f]Isaline[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m]- [name_m]Castor[/name_m], [name_m]Colin[/name_m], [name_m]Atticus[/name_m], [name_m]Balthazar[/name_m], [name_m]Cyprian[/name_m]
[name_u]Min[/name_u]- [name_m]Charles[/name_m], [name_m]Casper[/name_m], [name_u]Aidan[/name_u], [name_m]Gregory[/name_m], [name_u]Alden[/name_u]
[name_m]Pearson[/name_m]- [name_f]Evangeline[/name_f], [name_f]Gaia[/name_f], [name_f]Daphne[/name_f], [name_f]Agatha[/name_f], [name_f]Aster[/name_f]
Singh- [name_m]Maximus[/name_m], [name_m]Aurelius[/name_m], [name_m]Remus[/name_m], [name_m]Tiberius[/name_m], [name_m]Octavius[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m]- [name_m]Darius[/name_m], [name_m]Leon[/name_m], [name_m]Sebastian[/name_m], [name_m]Damian[/name_m], [name_m]Cosmo[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m]- [name_m]Claudius[/name_m], [name_m]Drago[/name_m], [name_m]Silvio[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u], [name_m]Andres[/name_m]
Yang- [name_m]Lorcan[/name_m], [name_m]Branigan[/name_m], [name_m]Torin[/name_m], [name_m]Gulliver[/name_m], [name_m]Amon[/name_m]

Hufflepuff:
[name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Ottoline[/name_f] [name_m]Adams[/name_m]
[name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f] [name_m]Allen[/name_m]
[name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] [name_m]Baker[/name_m]
[name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m] [name_u]Bird[/name_u]
[name_m]Graeme[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Brown[/name_m]
[name_f]Odessa[/name_f] [name_u]Abilene[/name_u] [name_u]Day[/name_u]
[name_f]Pippa[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f] [name_m]Hill[/name_m]
[name_f]Jane[/name_f] [name_f]Lavender[/name_f] [name_u]Kim[/name_u]
[name_m]Connor[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]MacDonald[/name_m]
[name_u]Aza[/name_u] [name_m]Samir[/name_m] [name_m]Mahmood[/name_m]
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f] [name_m]Nguyen[/name_m]
[name_u]Rory[/name_u] [name_m]Killian[/name_m] O’[name_m]Donnell[/name_m]
[name_m]Sanjay[/name_m] Rajesh Patel
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
[name_m]Brandt[/name_m] [name_m]Derek[/name_m] [name_m]Ross[/name_m]

Gryffindor:
[name_f]Persephone[/name_f] [name_f]Athena[/name_f] [name_m]Bishop[/name_m]
[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Booth[/name_m]
[name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Callum[/name_m] [name_u]Brady[/name_u]
[name_f]Arcadia[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] [name_m]Briggs[/name_m]
[name_f]Taryn[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Campbell[/name_u]
[name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Cooper[/name_m]
[name_f]Delia[/name_f] [name_f]Arwen[/name_f] [name_m]Davies[/name_m]
[name_m]Rafferty[/name_m] [name_m]Cullen[/name_m] [name_u]Flynn[/name_u]
[name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] [name_m]Holden[/name_m]
[name_f]Libby[/name_f] [name_f]Iona[/name_f] [name_m]Pratt[/name_m]
[name_f]Silvia[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f] [name_m]Rogers[/name_m]
[name_u]Wren[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Walker[/name_u]
[name_u]Jules[/name_u] [name_m]Artemus[/name_m] [name_u]West[/name_u]
[name_m]Shoji[/name_m] Yamamoto
[name_m]Ronan[/name_m] [name_u]Asa[/name_u] Zhao

Ravenclaw:
Fakir [name_m]Arun[/name_m] [name_m]Amin[/name_m]
[name_m]Caspian[/name_m] [name_u]Cairo[/name_u] [name_m]Barnes[/name_m]
[name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Ondine[/name_f] [name_m]Clarke[/name_m]
[name_f]Kate[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [name_m]Foley[/name_m]
[name_f]Odette[/name_f] [name_f]Anastasia[/name_f] [name_m]Ford[/name_m]
[name_f]Susan[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Gray[/name_u]
[name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Thiago[/name_m] [name_m]Hughes[/name_m]
[name_f]Arabella[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] [name_u]James[/name_u]
[name_f]Junia[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Keane[/name_m]
[name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] Middleton
Mitsuha Nakamura
[name_f]Eilis[/name_f] [name_f]Sorcha[/name_f] [name_u]Reid[/name_u]
[name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Hamish[/name_m] [name_m]Watson[/name_m]
[name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Drusilla[/name_f] [name_m]Webster[/name_m]
[name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] [name_m]Wright[/name_m]

Slytherin:
[name_m]Adem[/name_m] Hameed [name_m]Ahmed[/name_m]
[name_f]Zara[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f] [name_m]Cole[/name_m]
[name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m] [name_m]Foster[/name_m]
[name_f]Marcellina[/name_f] [name_f]Bianca[/name_f] [name_m]Fox[/name_m]
[name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Tamsin[/name_f] [name_u]Green[/name_u]
[name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Avery[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m]
[name_m]Crispin[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Kavanagh[/name_m]
[name_f]Isaline[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]King[/name_m]
[name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Balthazar[/name_m] [name_m]Lynch[/name_m]
[name_u]Alden[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Min[/name_u]
[name_f]Aster[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f] [name_m]Pearson[/name_m]
[name_m]Tiberius[/name_m] [name_m]Aurelius[/name_m] Singh
[name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Darius[/name_m] [name_m]Stone[/name_m]
[name_m]Silvio[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Thornton[/name_m]
[name_m]Torin[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m] Yang

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m], [name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Sybil[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m], [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m], [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u], [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m], [name_m]Graeme[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u]
[name_u]Day[/name_u], [name_f]Odessa[/name_f] [name_u]Abilene[/name_u]
[name_m]Hill[/name_m], [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Luna[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u], [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Jane[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m], [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m], [name_m]Idris[/name_m] [name_m]Samir[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m], [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Clea[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m], [name_m]Eamon[/name_m] [name_m]Brody[/name_m]
Patel, [name_m]Sanjay[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u], [name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Alice[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m], [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Alec[/name_m]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m], [name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m], [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Henry[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u], [name_m]Callum[/name_m] [name_m]Jasper[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m], [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Beryl[/name_f]
[name_u]Campbell[/name_u], [name_f]Greer[/name_f] [name_f]Ingrid[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m], [name_m]Breccan[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]
[name_m]Davies[/name_m], [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Brady[/name_u] [name_u]Sloan[/name_u]
[name_m]Holden[/name_m], [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m], [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Bryony[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m], [name_f]Laia[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u]
[name_u]West[/name_u], [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m]
Yamamoto, [name_m]Shoji[/name_m]
Zhao, [name_u]Camden[/name_u] [name_u]Asa[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m], Raaziq
[name_m]Barnes[/name_m], [name_m]Kingston[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m]
[name_m]Clarke[/name_m], [name_f]Octavia[/name_f] [name_f]Lucienne[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m], [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m], [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u], [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Javier[/name_m]
[name_u]James[/name_u], [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m], [name_f]Junia[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f]
Middleton, [name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Eliza[/name_f]
Nakamura, [name_f]Kaori[/name_f]
[name_u]Reid[/name_u], [name_f]Sorcha[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Hamish[/name_m]
[name_m]Webster[/name_m], [name_f]Antonia[/name_f] [name_f]Drusilla[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m], [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Colette[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m], Jafir
[name_m]Cole[/name_m], [name_f]Catriona[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m], [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m], [name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]
[name_u]Green[/name_u], [name_f]Tamsin[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Mark[/name_m]
[name_m]Kavanagh[/name_m], [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Lachlan[/name_m]
[name_m]King[/name_m], [name_f]Maeva[/name_f] [name_f]Ines[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m], [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Atticus[/name_m]
[name_u]Min[/name_u], [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m]
[name_m]Pearson[/name_m], [name_f]Daphne[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Singh, [name_m]Remus[/name_m] [name_m]Maximus[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m], [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Darius[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Claudius[/name_m]
Yang, [name_m]Torin[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m], [name_f]Ottoline[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m], [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m], [name_f]Isla[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u], [name_m]Adrian[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m], [name_m]Graeme[/name_m]
[name_m]Hill[/name_m], [name_f]Pippa[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u], [name_f]Adelia[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m], [name_m]Finnian[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m], [name_m]Idris[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m], [name_f]Elodie[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m], [name_u]Rory[/name_u]
Patel, [name_m]Aditya[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u], [name_f]Iris[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m], [name_u]Asa[/name_u]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m], [name_f]Athena[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m], [name_m]Stephen[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u], [name_m]Leo[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m], [name_u]Alexis[/name_u]
[name_u]Campbell[/name_u], [name_u]Quinn[/name_u]
[name_m]Cooper[/name_m], [name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Davies[/name_m], [name_f]Sofia[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Tiernan[/name_u]
[name_m]Holden[/name_m], [name_f]Alexandra[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m], [name_f]Iona[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m], [name_f]Carolina[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f]
[name_u]West[/name_u], [name_m]Silas[/name_m]
Yamamoto, [name_m]Shoji[/name_m]
Zhao, [name_u]Asa[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m], Raaziq
[name_m]Barnes[/name_m], [name_m]Caspian[/name_m]
[name_m]Clark[/name_m], [name_f]Fleur[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m], [name_f]Scarlett[/name_f]
[name_m]Ford[/name_m], [name_f]Odette[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u], [name_f]Eleanor[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m]
[name_u]James[/name_u], [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m], [name_f]Cassia[/name_f]
Middleton, [name_f]Harriet[/name_f]
Nakamura, [name_f]Aya[/name_f]
[name_u]Reid[/name_u], [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u]
[name_m]Webster[/name_m], [name_f]Sabina[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m], [name_f]Eve[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m], [name_m]Adem[/name_m]
[name_m]Cole[/name_m], [name_f]Zara[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m], [name_m]Nikolai[/name_m]
[name_u]Green[/name_u], [name_f]Tempest[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Edward[/name_m]
[name_m]Kavanagh[/name_m], [name_m]Felix[/name_m]
[name_m]King[/name_m], [name_f]Ines[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m], [name_m]Atticus[/name_m]
[name_u]Min[/name_u], [name_m]Casper[/name_m]
[name_m]Pearson[/name_m], [name_f]Aster[/name_f]
Singh, [name_m]Maximus[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m], [name_m]Sebastian[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m], [name_m]Claudius[/name_m]
Yang, [name_m]Torin[/name_m]

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m]- [name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Elizabella[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m]- [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m]- [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u]- [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m]- [name_m]Evander[/name_m] [name_m]Graeme[/name_m]
[name_u]Day[/name_u]- [name_f]Sicily[/name_f] [name_f]Odessa[/name_f]
[name_m]Hill[/name_m]- [name_f]Luna[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u]- [name_f]Adelia[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m]- [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Connor[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m]- [name_u]Aza[/name_u] [name_m]Samir[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m]- [name_f]Lilou[/name_f] [name_f]Anaelle[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m]- [name_m]Killian[/name_m] [name_m]Brody[/name_m]
Patel- [name_m]Sanjay[/name_m] [name_m]Aditya[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u]- [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Maisie[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m]- [name_m]Alec[/name_m] [name_m]Graham[/name_m]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m]- [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m]- [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]William[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u]- [name_m]Callum[/name_m] [name_u]Rex[/name_u]
[name_m]Briggs[/name_m]- [name_f]Calliope[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u]
[name_u]Campbell[/name_u]- [name_f]Ingrid[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m]- [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Breccan[/name_m]
[name_m]Davies[/name_m]- [name_f]Sofia[/name_f] [name_f]Aurora[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u]- [name_m]Cullen[/name_m] [name_m]Rafferty[/name_m]
[name_m]Holden[/name_m]- [name_f]Vivienne[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m]- [name_f]Bryony[/name_f] [name_f]Anwen[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m]- [name_f]Amira[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u]- [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Olive[/name_f]
[name_u]West[/name_u]- [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m]
Yamamoto- [name_u]Akira[/name_u] [name_m]Yukio[/name_m]
Zhao- [name_m]Declan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m]- [name_m]Arun[/name_m] Sanil
[name_m]Barnes[/name_m]- [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Cyprus[/name_m]
[name_m]Clarke[/name_m]- [name_f]Lucienne[/name_f] [name_f]Fleur[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m]- [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Kate[/name_f]
[name_m]Ford[/name_m]- [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u]- [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m]- [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m]
[name_u]James[/name_u]- [name_f]Hermione[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m] - [name_f]Junia[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f]
Middleton- [name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f]
Nakamura- [name_f]Kaori[/name_f] Satsuki
[name_u]Reid[/name_u]- [name_f]Sorcha[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m]- [name_u]Ellis[/name_u] [name_u]Rhys[/name_u]
[name_m]Webster[/name_m]- [name_f]Camilla[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m]- [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m]- Haisam Jafir
[name_m]Cole[/name_m]- [name_f]Harriet[/name_f], [name_f]Catriona[/name_f], [name_f]Cerys[/name_f], [name_f]Beatrix[/name_f], [name_f]Zara[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m]- [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m]- [name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]Marcellina[/name_f]
[name_u]Green[/name_u]- [name_u]Waverly[/name_u] [name_f]Vanessa[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m]- [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m]
[name_m]Kavanagh[/name_m]- [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Alastair[/name_m]
[name_m]King[/name_m]- [name_f]Isaline[/name_f] [name_f]Maeva[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m]- [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Colin[/name_m]
[name_u]Min[/name_u]- [name_u]Alden[/name_u] [name_m]Charles[/name_m]
[name_m]Pearson[/name_m]- [name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Singh- [name_m]Maximus[/name_m] [name_m]Remus[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m]- [name_m]Darius[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m]- [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Andres[/name_m]
Yang- [name_m]Torin[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m], [name_f]Ottoline[/name_f] [name_f]Cornelia[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m], [name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m], [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u], [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Quentin[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Evander[/name_m]
[name_u]Day[/name_u], [name_u]Abilene[/name_u] [name_f]Odessa[/name_f]
[name_m]Hill[/name_m], [name_f]Pippa[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u], [name_f]Lavender[/name_f] [name_f]Hope[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m], [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m], [name_u]Aza[/name_u] [name_u]Taj[/name_u]
[name_m]Nguyen[/name_m], [name_f]Leonie[/name_f] [name_f]Clea[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m], [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m]
Patel, Manish [name_m]Sanjay[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u], [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m], [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Derek[/name_m]
[name_f]Ottoline[/name_f], [name_f]Lucy[/name_f], [name_f]Elsa[/name_f], [name_u]Ollie[/name_u], [name_u]Mal[/name_u], [name_u]Abi[/name_u], [name_f]Pippa[/name_f], [name_f]Lavender[/name_f], [name_m]Connor[/name_m], [name_u]Aza[/name_u], [name_m]Leo[/name_m], [name_m]Brody[/name_m], Nish, [name_f]Alice[/name_f] & [name_u]Gray[/name_u]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m], [name_f]Xanthe[/name_f] [name_f]Alessia[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m], [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u], [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m], [name_f]Althea[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f]
[name_u]Campbell[/name_u], [name_f]Ingrid[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m], [name_m]Breccan[/name_m] [name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Davies[/name_m], [name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Tiernan[/name_u] [name_u]Brady[/name_u]
[name_m]Holden[/name_m], [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Juliet[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m], [name_f]Bryony[/name_f] [name_f]Freya[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m], [name_f]Amira[/name_f] [name_f]Laia[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u], [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
[name_u]West[/name_u], [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m]
Yamamoto, [name_u]Akira[/name_u] [name_m]Shoji[/name_m]
Zhao, [name_m]Ronan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]
[name_f]Xanthe[/name_f], [name_m]Harry[/name_m], [name_m]Leo[/name_m], [name_f]Thea[/name_f], [name_f]Ingrid[/name_f], [name_m]Breccan[/name_m], [name_u]Rory[/name_u], [name_u]Tiernan[/name_u], [name_u]Caro[/name_u], [name_f]Bryony[/name_f], [name_f]Amira[/name_f], [name_f]Liv[/name_f], [name_m]Silas[/name_m], [name_u]Akira[/name_u] & [name_m]Ronan[/name_m]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m], [name_m]Arun[/name_m] Fakir
[name_m]Barnes[/name_m], [name_m]Kingston[/name_m] [name_m]Caspian[/name_m]
[name_m]Clarke[/name_m], [name_f]Ondine[/name_f] [name_f]Fleur[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m], [name_u]Robin[/name_u] [name_u]Piper[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m], [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Odette[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u], [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Susan[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Thiago[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m]
[name_u]James[/name_u], [name_f]Cressida[/name_f] [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m], [name_f]Valentina[/name_f] [name_f]Cassia[/name_f]
Middleton, [name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f]
Nakamura, Mitsuha Wakaba
[name_u]Reid[/name_u], [name_f]Sorcha[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m], [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Hamish[/name_m]
[name_m]Webster[/name_m], [name_f]Antonia[/name_f] [name_f]Sabina[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m], [name_f]Eve[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]
[name_m]Arun[/name_m], [name_m]Kingston[/name_m], [name_f]Ondine[/name_f], [name_u]Robin[/name_u], [name_f]Ana[/name_f], [name_f]Ellie[/name_f], Tio, [name_m]Chess[/name_m], [name_u]Val[/name_u], [name_f]Poppy[/name_f], Mitsuha, [name_f]Sorcha[/name_f], [name_u]Rhys[/name_u], [name_f]Toni[/name_f] & [name_f]Eve[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m], Javeed Haisam
[name_m]Cole[/name_m], [name_f]Zara[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m], [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m], [name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]Bianca[/name_f]
[name_u]Green[/name_u], [name_u]Waverly[/name_u] [name_f]Tempest[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Avery[/name_u]
[name_m]Kavanagh[/name_m], [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Felix[/name_m]
[name_m]King[/name_m], [name_f]Maeva[/name_f] [name_f]Severine[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m], [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Balthazar[/name_m]
[name_u]Min[/name_u], [name_u]Alden[/name_u] [name_m]Gregory[/name_m]
[name_m]Pearson[/name_m], [name_f]Daphne[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Singh, [name_m]Remus[/name_m] [name_m]Octavius[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m], [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Cosmo[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Silvio[/name_m]
Yang, [name_m]Gulliver[/name_m] [name_m]Lorcan[/name_m]
Javeed, [name_f]Zara[/name_f], [name_m]Kolya[/name_m], [name_f]Vanna[/name_f], Waves, [name_m]Thomas[/name_m], [name_m]Lock[/name_m], [name_f]Maeva[/name_f], [name_m]Colin[/name_m], [name_u]Alden[/name_u], [name_f]Daphne[/name_f], [name_u]Tavi[/name_u], [name_f]Basha[/name_f], [name_u]Tristan[/name_u] & [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:

[name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Sybil[/name_f] [name_m]Adams[/name_m]
[name_f]Mae[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f] [name_m]Allen[/name_m]
[name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f] [name_m]Baker[/name_m]
[name_u]Adrien[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_u]Bird[/name_u]
[name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Evander[/name_m] [name_m]Brown[/name_m]
[name_f]Olympia[/name_f] [name_f]Odessa[/name_f] [name_u]Day[/name_u]
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Pippa[/name_f] [name_m]Hill[/name_m]
[name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Hope[/name_f] [name_u]Kim[/name_u]
[name_m]Connor[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]MacDonald[/name_m]
[name_m]Idris[/name_m] [name_u]Taj[/name_u] [name_m]Mahmood[/name_m]
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f] [name_m]Nguyen[/name_m]
[name_m]Brody[/name_m] [name_u]Rory[/name_u] O’[name_m]Donnell[/name_m]
[name_m]Sanjay[/name_m] Rajesh Patel
[name_f]Iris[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
[name_m]Alec[/name_m] [name_m]Derek[/name_m] [name_m]Ross[/name_m]

Gryffindor:

[name_f]Alessia[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f] [name_m]Bishop[/name_m]
[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Booth[/name_m]
[name_m]Duncan[/name_m] [name_m]Callum[/name_m] [name_u]Brady[/name_u]
[name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Beryl[/name_f] [name_m]Briggs[/name_m]
[name_f]Ingrid[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_u]Campbell[/name_u]
[name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Cooper[/name_m]
[name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Fiona[/name_f] [name_m]Davies[/name_m]
[name_m]Cullen[/name_m] [name_u]Tiernan[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u]
[name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Holden[/name_m]
[name_f]Iona[/name_f] [name_f]Bryony[/name_f] [name_m]Pratt[/name_m]
[name_f]Amira[/name_f] [name_f]Leia[/name_f] [name_m]Rogers[/name_m]
[name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u] [name_u]Walker[/name_u]
[name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_u]West[/name_u]
[name_u]Akira[/name_u] Hajime Yamamoto
[name_u]Asa[/name_u] [name_m]Ronan[/name_m] Zhao

Ravenclaw:

Fakir Sanil [name_m]Amin[/name_m]
[name_m]Cyprus[/name_m] [name_u]Cairo[/name_u] [name_m]Barnes[/name_m]
[name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Octavia[/name_f] [name_m]Clarke[/name_m]
[name_u]Piper[/name_u] [name_u]Robin[/name_u] [name_m]Foley[/name_m]
[name_f]Odette[/name_f] [name_f]Anastasia[/name_f] [name_m]Ford[/name_m]
[name_f]Susan[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_u]Gray[/name_u]
[name_m]Carlos[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Hughes[/name_m]
[name_f]Florence[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] [name_u]James[/name_u]
[name_f]Valentina[/name_f] [name_f]Cassia[/name_f] [name_m]Keane[/name_m]
[name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] Middleton
[name_f]Aya[/name_f] [name_f]Kaori[/name_f] Nakamura
[name_f]Aisling[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f] [name_u]Reid[/name_u]
[name_m]Giles[/name_m] [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Watson[/name_m]
[name_f]Drusilla[/name_f] [name_f]Sabina[/name_f] [name_m]Webster[/name_m]
[name_f]Miriam[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_m]Wright[/name_m]

Slytherin:

Javeed [name_m]Adem[/name_m] [name_m]Ahmed[/name_m]
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Zara[/name_f] [name_m]Cole[/name_m]
[name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Foster[/name_m]
[name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Giovanna[/name_f] [name_m]Fox[/name_m]
[name_u]Waverly[/name_u] [name_u]Blakely[/name_u] [name_u]Green[/name_u]
[name_m]Edward[/name_m] [name_u]Avery[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m]
[name_m]Hugh[/name_m] [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Kavanagh[/name_m]
[name_f]Maeva[/name_f] [name_f]Inez[/name_f] [name_m]King[/name_m]
[name_m]Castor[/name_m] [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Lynch[/name_m]
[name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Min[/name_u]
[name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Aster[/name_f] [name_m]Pearson[/name_m]
[name_m]Aurelius[/name_m] [name_m]Maximus[/name_m] Singh
[name_m]Damien[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Stone[/name_m]
[name_m]Claudius[/name_m] [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Thornton[/name_m]
[name_m]Gulliver[/name_m] [name_m]Amon[/name_m] Yang

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m], [name_f]Cornelia[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m], [name_f]Emma[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m], [name_f]Hazel[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u], [name_m]Quentin[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m], [name_m]Malcolm[/name_m]
[name_u]Day[/name_u], [name_f]Olympia[/name_f]
[name_m]Hill[/name_m], [name_f]Chloe[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u], [name_f]Jane[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m], [name_m]Connor[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m], [name_m]Idris[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m], [name_f]Elodie[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m], [name_m]Eamon[/name_m]
Patel, Rajesh
[name_u]Perry[/name_u], [name_f]Alice[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m], [name_m]Derek[/name_m]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m], [name_f]Alessia[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m], [name_m]Nathaniel[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]”
[name_u]Brady[/name_u], [name_m]Jasper[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m], [name_f]Calliope[/name_f] “[name_f]Callie[/name_f]”
[name_u]Campbell[/name_u], [name_f]Ingrid[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m], [name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Davies[/name_m], [name_f]Fiona[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Brady[/name_u]
[name_m]Holden[/name_m], [name_f]Philippa[/name_f] “[name_f]Pippa[/name_f]”
[name_m]Pratt[/name_m], [name_f]Bryony[/name_f] “[name_f]Bri[/name_f]”
[name_m]Rogers[/name_m], [name_f]Silvia[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f]
[name_u]West[/name_u], [name_m]Harrison[/name_m] “[name_m]Harry[/name_m]”
Yamamoto, [name_u]Akira[/name_u]
Zhao, [name_u]Camden[/name_u] “[name_u]Cam[/name_u]”

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m], [name_m]Arun[/name_m]
[name_m]Barnes[/name_m], [name_m]Caspian[/name_m] “[name_m]Cas[/name_m]”
[name_m]Clarke[/name_m], [name_f]Octavia[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m], [name_u]Harper[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m], [name_f]Isabelle[/name_f] “[name_u]Isa[/name_u]”
[name_u]Gray[/name_u], [name_f]Mary[/name_f]-[name_f]Susan[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m] “[name_m]Rafi[/name_m]”
[name_u]James[/name_u], [name_f]Amelia[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m], [name_f]Cassia[/name_f] “[name_f]Cassie[/name_f]”
Middleton, [name_f]Penelope[/name_f] “[name_u]Penny[/name_u]”
Nakamura, [name_f]Aya[/name_f]
[name_u]Reid[/name_u], [name_f]Eilis[/name_f] “[name_f]Ellie[/name_f]”
[name_m]Watson[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u]
[name_m]Webster[/name_m], [name_f]Aurelia[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m], [name_f]Delphine[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m], Jafir
[name_m]Cole[/name_m], [name_f]Harriet[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m], [name_m]Magnus[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m], [name_f]Violetta[/name_f] “[name_f]Vi[/name_f]”
[name_u]Green[/name_u], [name_f]Tamsin[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Nolan[/name_m]
[name_m]Kavanagh[/name_m], [name_m]Felix[/name_m]
[name_m]King[/name_m], [name_f]Salome[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m], [name_m]Atticus[/name_m]
[name_u]Min[/name_u], [name_u]Aidan[/name_u]
[name_m]Pearson[/name_m], [name_f]Aster[/name_f]
Singh, [name_m]Maximus[/name_m] “[name_u]Max[/name_u]”
[name_m]Stone[/name_m], [name_m]Leon[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m], [name_m]Andres[/name_m]
Yang, [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m], [name_f]Sybil[/name_f] [name_f]Elizabella[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m], [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m], [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u], [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m], [name_m]Evander[/name_m] [name_u]Douglas[/name_u]
[name_u]Day[/name_u], [name_f]Olympia[/name_f] [name_u]Abilene[/name_u]
[name_m]Hill[/name_m], [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Pippa[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u], [name_f]Adelia[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
[name_m]MacDonald[/name_m], [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Cashel[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m], [name_u]Taj[/name_u] [name_m]Samir[/name_m]
[name_m]Nguyen[/name_m], [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Clea[/name_f]
O’[name_m]Donnell[/name_m], [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m]
Patel, Rajesh [name_m]Sanjay[/name_m]
[name_u]Perry[/name_u], [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m], [name_m]Derek[/name_m] [name_u]Asa[/name_u]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m], [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m], [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u], [name_m]Duncan[/name_m] [name_m]Callum[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m], [name_f]Calliope[/name_f] [name_f]Althea[/name_f]
[name_u]Campbell[/name_u], [name_f]Greer[/name_f] [name_f]Ingrid[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m], [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Davies[/name_m], [name_f]Arwen[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u], [name_u]Brady[/name_u] [name_m]Rafferty[/name_m]
[name_m]Holden[/name_m], [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]
[name_m]Pratt[/name_m], [name_f]Libby[/name_f] [name_f]Freya[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m], [name_f]Amira[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f]
[name_u]Walker[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
[name_u]West[/name_u], [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m]
Yamamoto, [name_m]Ronin[/name_m] [name_u]Akira[/name_u]
Zhao, [name_u]Camden[/name_u] [name_u]Porter[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m], Raaziq Fakir
[name_m]Barnes[/name_m], [name_m]Kingston[/name_m] [name_u]Cairo[/name_u]
[name_m]Clarke[/name_m], [name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Lucienne[/name_f]
[name_m]Foley[/name_m], [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Robin[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m], [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u], [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f]
[name_m]Hughes[/name_m], [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m]
[name_u]James[/name_u], [name_f]Arabella[/name_f] [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m], [name_f]Cassia[/name_f] [name_f]Hilaria[/name_f]
Middleton, [name_f]Celeste[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f]
Nakamura, Satsuki [name_f]Kaori[/name_f]
[name_u]Reid[/name_u], [name_f]Eilis[/name_f] [name_f]Niamh[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m], [name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Rupert[/name_m]
[name_m]Webster[/name_m], [name_f]Camilla[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f]
[name_m]Wright[/name_m], [name_f]Colette[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m], Haisam Jafir
[name_m]Cole[/name_m], [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m], [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Frederik[/name_m]
[name_m]Fox[/name_m], [name_f]Tatyana[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]
[name_u]Green[/name_u], [name_u]Waverly[/name_u] [name_f]Tempest[/name_f]
[name_m]Harrison[/name_m], [name_m]Nolan[/name_m] [name_u]Avery[/name_u]
[name_m]Kavanagh[/name_m], [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Alastair[/name_m]
[name_m]King[/name_m], [name_f]Isaline[/name_f] [name_f]Salome[/name_f]
[name_m]Lynch[/name_m], [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Colin[/name_m]
[name_u]Min[/name_u], [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Alden[/name_u]
[name_m]Pearson[/name_m], [name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Evangeline[/name_f]
Singh, [name_m]Tiberius[/name_m] [name_m]Octavius[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m], [name_m]Damian[/name_m] [name_m]Leon[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Claudius[/name_m]
Yang, [name_m]Torin[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:
[name_m]Adams[/name_m]- [name_f]Clementina[/name_f] [name_f]Sybil[/name_f] “[name_u]Clem[/name_u]”
[name_m]Allen[/name_m]- [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_m]Baker[/name_m]- [name_f]Elsa[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
[name_u]Bird[/name_u]- [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m]
[name_m]Brown[/name_m]- [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Fraser[/name_m] “[name_m]Doug[/name_m]”
[name_u]Day[/name_u]- [name_u]Abilene[/name_u] [name_f]Odessa[/name_f] “[name_u]Abby[/name_u]”
[name_m]Hill[/name_m]- [name_f]Chloe[/name_f] [name_f]Pippa[/name_f]
[name_u]Kim[/name_u]- [name_f]Jane[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u]
[name_m]MacDonald[/name_m]- [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]
[name_m]Mahmood[/name_m]- [name_m]Samir[/name_m] [name_u]Taj[/name_u]
[name_m]Nguyen[/name_m]- [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Lilou[/name_f] “[name_f]Ellie[/name_f]”
O’[name_m]Donnell[/name_m]- [name_u]Rory[/name_u] [name_m]Garrett[/name_m]
Patel- [name_m]Sanjay[/name_m] Manish
[name_u]Perry[/name_u]- [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
[name_m]Ross[/name_m]- [name_m]Graham[/name_m] [name_m]Alec[/name_m]

Gryffindor:
[name_m]Bishop[/name_m]- [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Decima[/name_f]
[name_m]Booth[/name_m]- [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m]
[name_u]Brady[/name_u]- [name_m]Leo[/name_m] [name_m]Callum[/name_m]
[name_m]Briggs[/name_m]- [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Beryl[/name_f] “[name_u]Lexi[/name_u]”
[name_u]Campbell[/name_u]- [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Marigold[/name_f]
[name_m]Cooper[/name_m]- [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Isaac[/name_m] “[name_m]Eli[/name_m]”
[name_m]Davies[/name_m]- [name_f]Fiona[/name_f] [name_f]Arwen[/name_f]
[name_u]Flynn[/name_u]- [name_u]Brady[/name_u] [name_m]Cullen[/name_m]
[name_m]Holden[/name_m]- [name_f]Alexandra[/name_f] [name_f]Vivienne[/name_f] “[name_u]Alex[/name_u]”
[name_m]Pratt[/name_m]- [name_f]Freya[/name_f] [name_f]Bryony[/name_f]
[name_m]Rogers[/name_m]- [name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Laia[/name_f] “[name_f]Carrie[/name_f]”
[name_u]Walker[/name_u]- [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
[name_u]West[/name_u]- [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] “[name_u]Max[/name_u]”
Yamamoto- [name_u]Akira[/name_u] [name_m]Ronin[/name_m]
Zhao- [name_m]Declan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

Ravenclaw:
[name_m]Amin[/name_m]- Nahzan Sanil
[name_m]Barnes[/name_m]- [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Cyprus[/name_m] “[name_u]Cass[/name_u]”
[name_m]Clarke[/name_m]- [name_f]Lucienne[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f] “[name_f]Lucy[/name_f]”
[name_m]Foley[/name_m]- [name_f]Kate[/name_f] [name_u]Robin[/name_u]
[name_m]Ford[/name_m]- [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Odette[/name_f]
[name_u]Gray[/name_u]- [name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Catherine[/name_f] “[name_f]Maggie[/name_f]”
[name_m]Hughes[/name_m]- [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m] “[name_m]Eddie[/name_m]”
[name_u]James[/name_u]- [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Florence[/name_f]
[name_m]Keane[/name_m] – [name_f]Marcella[/name_f] [name_f]Junia[/name_f] “[name_f]Marcy[/name_f]”
Middleton- [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Celeste[/name_f] “[name_f]Dottie[/name_f]”
Nakamura- Mitsuha [name_f]Kaori[/name_f]
[name_u]Reid[/name_u]- [name_f]Ceara[/name_f] [name_f]Aisling[/name_f]
[name_m]Watson[/name_m]- [name_m]Giles[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m] “[name_m]Gil[/name_m]”
[name_m]Webster[/name_m]- [name_f]Camilla[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f] “[name_f]Millie[/name_f]”
[name_m]Wright[/name_m]- [name_f]Miriam[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] “[name_f]Mira[/name_f]”

Slytherin:
[name_m]Ahmed[/name_m]- Jafir Hameed
[name_m]Cole[/name_m]- [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Zara[/name_f]
[name_m]Foster[/name_m]- [name_m]Phillip[/name_m] [name_m]Nikolai[/name_m] “[name_u]Phil[/name_u]”
[name_m]Fox[/name_m]- [name_f]Bianca[/name_f] [name_f]Violetta[/name_f]
[name_u]Green[/name_u]- [name_f]Tamsin[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f] “[name_f]Tammy[/name_f]”
[name_m]Harrison[/name_m]- [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Mark[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]”
[name_m]Kavanagh[/name_m]- [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Hugh[/name_m]
[name_m]King[/name_m]- [name_f]Isaline[/name_f] [name_f]Maeva[/name_f] “[name_u]Izzy[/name_u]”
[name_m]Lynch[/name_m]- [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Atticus[/name_m]
[name_u]Min[/name_u]- [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Gregory[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]”
[name_m]Pearson[/name_m]- [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
Singh- [name_m]Remus[/name_m] [name_m]Maximus[/name_m]
[name_m]Stone[/name_m]- [name_m]Cosmo[/name_m] [name_m]Darius[/name_m]
[name_m]Thornton[/name_m]- [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Silvio[/name_m] “[name_u]Andy[/name_u]”
Yang- [name_m]Lorcan[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m]

Hufflepuff:
[name_f]Elizabella[/name_f] [name_f]Ottoline[/name_f] [name_m]Adams[/name_m] “[name_f]Bella[/name_f]”
[name_f]Lily[/name_f] [name_f]Mae[/name_f] [name_m]Allen[/name_m]
[name_f]Isla[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f] [name_m]Baker[/name_m]
[name_m]Quentin[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m] [name_u]Bird[/name_u]
[name_m]Evander[/name_m] [name_m]Malcolm[/name_m] [name_m]Brown[/name_m] “[name_u]Evan[/name_u]”
[name_u]Abilene[/name_u] [name_f]Odessa[/name_f] [name_u]Day[/name_u] “[name_u]Abby[/name_u]”
[name_f]Lilah[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f] [name_m]Hill[/name_m]
[name_f]Adelia[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] [name_u]Kim[/name_u] “[name_f]Addy[/name_f]”
[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Cashel[/name_m] [name_m]McDonald[/name_m] “[name_u]Finn[/name_u]”
[name_u]Taj[/name_u] [name_m]Samir[/name_m] [name_m]Mahmood[/name_m]
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Clea[/name_f] [name_m]Nguyen[/name_m] “[name_f]Elle[/name_f]”
[name_m]Brody[/name_m] [name_m]Eamon[/name_m] O’[name_m]Donnell[/name_m]
[name_m]Sanjay[/name_m] Manish Patel “[name_u]Jay[/name_u]”
[name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_u]Perry[/name_u]
[name_m]Derek[/name_m] [name_u]Asa[/name_u] [name_m]Ross[/name_m]

Gryffindor:
[name_f]Athena[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f] [name_m]Bishop[/name_m]
[name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Booth[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]”
[name_m]Callum[/name_m] [name_m]Jasper[/name_m] [name_u]Brady[/name_u]
[name_f]Calliope[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_m]Briggs[/name_m] “[name_f]Callie[/name_f]”
[name_f]Greer[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] [name_u]Campbell[/name_u]
[name_u]Elias[/name_u] [name_u]Kieran[/name_u] [name_m]Cooper[/name_m] “[name_m]Eli[/name_m]”
[name_f]Aurora[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f] [name_m]Davies[/name_m] “[name_u]Rory[/name_u]”
[name_u]Brady[/name_u] [name_u]Tiernan[/name_u] [name_u]Flynn[/name_u]
[name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f] [name_m]Holden[/name_m] “[name_u]Juli[/name_u]”
[name_f]Iona[/name_f] [name_f]Libby[/name_f] [name_m]Pratt[/name_m]
[name_f]Amira[/name_f] [name_f]Carolina[/name_f] [name_m]Rogers[/name_m] “[name_f]Mira[/name_f]”
[name_u]Wren[/name_u] [name_f]Olive[/name_f] [name_u]Walker[/name_u]
[name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_u]West[/name_u] “[name_m]Harris[/name_m]”
[name_m]Ronin[/name_m] [name_m]Yukio[/name_m] Yamamoto
[name_m]Declan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u] Zhao

Ravenclaw:
[name_m]Arun[/name_m] Sanil [name_m]Amin[/name_m]
[name_m]Kingston[/name_m] [name_m]Cyprus[/name_m] [name_m]Barnes[/name_m] “[name_m]King[/name_m]”
[name_f]Lucienne[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f] [name_m]Clarke[/name_m] “[name_f]Lucy[/name_f]”
[name_u]Harper[/name_u] [name_f]Scarlett[/name_f] [name_m]Foley[/name_m]
[name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Odette[/name_f] [name_m]Ford[/name_m] “[name_u]Izzy[/name_u]”
[name_f]Margaret[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Gray[/name_u] “[name_f]Maggie[/name_f]”
[name_m]Thiago[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Hughes[/name_m]
[name_f]Arabella[/name_f] [name_f]Florence[/name_f] [name_u]James[/name_u] “[name_u]Ara[/name_u]”
[name_f]Junia[/name_f] [name_f]Valentina[/name_f] [name_m]Keane[/name_m] “[name_f]Nia[/name_f]”
[name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] Middleton “[name_f]Nella[/name_f]”
[name_f]Kaori[/name_f] [name_f]Aya[/name_f] Nakamura
[name_f]Niamh[/name_f] [name_f]Aisling[/name_f] [name_u]Reid[/name_u]
[name_u]Rhys[/name_u] [name_m]Hamish[/name_m] [name_m]Watson[/name_m]
[name_f]Camilla[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f] [name_m]Webster[/name_m] “[name_f]Milla[/name_f]”
[name_f]Eve[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f] [name_m]Wright[/name_m] “[name_f]Evie[/name_f]”

Slytherin:
Javeed Haisam [name_m]Ahmed[/name_m]
[name_f]Zara[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f] [name_m]Cole[/name_m]
[name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Foster[/name_m] “[name_u]Niko[/name_u]”
[name_f]Giovanna[/name_f] [name_f]Bianca[/name_f] [name_m]Fox[/name_m] “[name_f]Vanna[/name_f]”
[name_u]Blakely[/name_u] [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]Green[/name_u]
[name_u]Avery[/name_u] [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m]
[name_m]Alastair[/name_m] [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Kavanagh[/name_m]
[name_f]Maeva[/name_f] [name_f]Ines[/name_f] [name_m]King[/name_m] “[name_f]Mae[/name_f]”
[name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Colin[/name_m] [name_m]Lynch[/name_m]
[name_u]Aidan[/name_u] [name_m]Gregory[/name_m] [name_u]Min[/name_u]
[name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f] [name_m]Pearson[/name_m]
[name_m]Remus[/name_m] [name_m]Octavius[/name_m] Singh
[name_m]Darius[/name_m] [name_m]Leon[/name_m] [name_m]Stone[/name_m]
[name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Andres[/name_m] [name_m]Thornton[/name_m]
[name_m]Torin[/name_m] [name_m]Gulliver[/name_m] Yang

Gryffindor
BISHOP; [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Persephone[/name_f]
BOOTH; [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Henry[/name_m] [name_m]William[/name_m] “[name_m]Nate[/name_m]”
BRADY; [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Duncan[/name_m]
BRIGGS; [name_f]Althea[/name_f] [name_f]Calliope[/name_f] “[name_f]Thea[/name_f]”
CAMPBELL; [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Taryn[/name_f] “[name_f]Mari[/name_f]”
COOPER; [name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Elias[/name_u]
DAVIES; [name_f]Arwen[/name_f] [name_f]Sofia[/name_f]
FLYNN; [name_u]Tiernan[/name_u] [name_m]Rafferty[/name_m]
HOLDEN; [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Alexandra[/name_f] “[name_u]Jules[/name_u]”
PRATT; [name_f]Bryony[/name_f] [name_f]Freya[/name_f]
ROGERS; [name_f]Laia[/name_f] [name_f]Amira[/name_f]
WALKER; [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Gillian[/name_f]
WEST; [name_u]Maxwell[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m] “[name_u]Max[/name_u]”
YAMAMOTO; [name_u]Akira[/name_u] [name_m]Shoji[/name_m]
ZHAO; [name_m]Declan[/name_m] [name_u]Porter[/name_u]

[name_f]Athena[/name_f], [name_m]Nate[/name_m], [name_m]Jasper[/name_m], [name_f]Thea[/name_f], [name_f]Mari[/name_f], [name_m]Isaac[/name_m], [name_f]Arwen[/name_f], [name_u]Tiernan[/name_u], [name_u]Jules[/name_u], [name_f]Bryony[/name_f], [name_f]Laia[/name_f], [name_f]Ivy[/name_f], [name_u]Max[/name_u], [name_u]Akira[/name_u] & [name_m]Declan[/name_m]

Hufflepuff
ADAMS; [name_f]Elizabella[/name_f] [name_f]Ottoline[/name_f] “[name_f]Bella[/name_f]”
ALLEN; [name_f]Daisy[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
BAKER; [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Hazel[/name_f]
BIRD; [name_m]Rupert[/name_m] [name_m]Oliver[/name_m]
BROWN; [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Evander[/name_m] “[name_m]Dougie[/name_m]”
DAY; [name_f]Sicily[/name_f] [name_f]Odessa[/name_f] “Sici”
HILL; [name_f]Pippa[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f]
KIM; [name_u]Evelyn[/name_u] [name_f]Adelia[/name_f] “[name_f]Evie[/name_f]”
MACDONALD; [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] “[name_u]Finn[/name_u]”
MAHMOOD; [name_m]Samir[/name_m] [name_m]Osman[/name_m]
NGUYEN; [name_f]Leonie[/name_f] [name_f]Clea[/name_f]
O’DONNELL; [name_u]Rory[/name_u] [name_u]Killian[/name_u]
PATEL; [name_m]Sanjay[/name_m] Manish
PERRY; [name_f]Maisie[/name_f] [name_f]Alice[/name_f]
ROSS; [name_m]Alec[/name_m] [name_m]Graham[/name_m]

[name_f]Bella[/name_f], [name_f]Daisy[/name_f], [name_f]Lydia[/name_f], [name_m]Rupert[/name_m], [name_m]Dougie[/name_m], Sici, [name_f]Pippa[/name_f], [name_f]Evie[/name_f], [name_u]Finn[/name_u], [name_m]Samir[/name_m], [name_f]Leonie[/name_f], [name_u]Rory[/name_u], [name_m]Sanjay[/name_m], [name_f]Maisie[/name_f] & [name_m]Alec[/name_m]

Ravenclaw
AMIN; Sanil Fakir
BARNES; [name_m]Caspian[/name_m] “[name_m]Cas[/name_m]”
CLARKE; [name_f]Lucienne[/name_f] [name_f]Octavia[/name_f] “[name_f]Lucie[/name_f]”
FOLEY; [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Harper[/name_u]
FORD: [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Giselle[/name_f] “[name_f]Ana[/name_f]”
GRAY; [name_f]Catherine[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] “[name_f]Kate[/name_f]”
HUGHES; [name_m]Eduardo[/name_m] [name_m]Javier[/name_m] “[name_m]Eddie[/name_m]”
JAMES; [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Florence[/name_f] “[name_f]Millie[/name_f]”
KEANE; [name_f]Cassia[/name_f] [name_f]Marcella[/name_f]
MIDDLETON; [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] “[name_f]Hattie[/name_f]”
NAKAMURA; Satsuki Mitsuha “[name_f]Suki[/name_f]”
REID; [name_f]Aisling[/name_f] [name_f]Ceara[/name_f]
WATSON; [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Rupert[/name_m]
WEBSTER; [name_f]Aurelia[/name_f] [name_f]Sabina[/name_f]
WRIGHT; [name_f]Miriam[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] “[name_f]Mimi[/name_f]”

Sanil, [name_m]Cas[/name_m], [name_f]Lucie[/name_f], [name_f]Scarlett[/name_f], [name_f]Ana[/name_f], [name_f]Kate[/name_f], [name_m]Eddie[/name_m], [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Cassia[/name_f], [name_f]Hattie[/name_f], [name_f]Suki[/name_f], [name_f]Aisling[/name_f], [name_u]Ellis[/name_u], [name_f]Aurelia[/name_f] & [name_f]Mimi[/name_f]

Slytherin
AHMED; [name_m]Adem[/name_m] Javeed
COLE; [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Harriet[/name_f] “[name_f]Bea[/name_f]”
FOSTER; [name_m]Nikolai[/name_m] [name_m]Magnus[/name_m] “[name_u]Niko[/name_u]”
FOX; [name_f]Violetta[/name_f] [name_f]Marcellina[/name_f]
GREEN; [name_f]Tamsin[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f]
HARRISON; [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] “[name_m]Ed[/name_m]”
KAVANAGH; [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Alastair[/name_m]
KING; [name_f]Ines[/name_f] [name_f]Maeva[/name_f]
LYNCH; [name_m]Atticus[/name_m] [name_m]Balthazar[/name_m]
MIN; [name_m]Gregory[/name_m] “[name_m]Greg[/name_m]”
PEARSON; [name_f]Gaia[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
SINGH; [name_m]Remus[/name_m] [name_m]Octavius[/name_m]
STONE; [name_m]Sebastian[/name_m] [name_m]Damian[/name_m] “[name_m]Seb[/name_m]”
THORNTON; [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Andres[/name_m]
YANG; [name_m]Torin[/name_m] [name_m]Branigan[/name_m]

[name_m]Adem[/name_m], [name_f]Bea[/name_f], [name_u]Niko[/name_u], [name_f]Violetta[/name_f], [name_f]Tamsin[/name_f], [name_m]Ed[/name_m], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Ines[/name_f], [name_m]Atticus[/name_m], [name_m]Greg[/name_m], [name_f]Gaia[/name_f], [name_m]Remus[/name_m], [name_m]Seb[/name_m], [name_u]Tristan[/name_u] & [name_m]Torin[/name_m]