Name the next sibling

The [name_m]Rich[/name_m] Family
[name_u]Nolan[/name_u] and [name_f]Marisa[/name_f] have:

[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], 5
[name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], 2
Expecting [name_u]Baby[/name_u] GIRL

The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
[name_u]Jesse[/name_u] and [name_u]Allison[/name_u] have:

[name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f], 8
[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f], 6
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f], 3
Expecting [name_u]Baby[/name_u] BOY

The [name_u]Miller[/name_u] Family
[name_u]James[/name_u] and [name_f]Robyn[/name_f] have:

[name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u], 8
[name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], 5
[name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m], 5
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m], 2
Expecting [name_u]Baby[/name_u] GIRL

The Jorgenson Family
[name_m]Nathan[/name_m] and [name_f]Sarah[/name_f] have:

[name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f], 9
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], 7
[name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u], 5
[name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m], 2
Expecting TWINS BOY and GIRL

The [name_m]Rich[/name_m] Family
[name_u]Nolan[/name_u] and [name_f]Marisa[/name_f] have:

[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], 5
[name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], 2
Expecting [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]

The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
[name_u]Jesse[/name_u] and [name_u]Allison[/name_u] have:

[name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f], 8
[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f], 6
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f], 3
Expecting [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m]

The [name_u]Miller[/name_u] Family
[name_u]James[/name_u] and [name_f]Robyn[/name_f] have:

[name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u], 8
[name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], 5
[name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m], 5
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m], 2
Expecting [name_f]Maddyn[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]

The Jorgenson Family
[name_m]Nathan[/name_m] and [name_f]Sarah[/name_f] have:

[name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f], 9
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], 7
[name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u], 5
[name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m], 2
Expecting [name_u]Wilde[/name_u] [name_u]Bennett[/name_u] and [name_f]Lucille[/name_f] [name_f]Mary[/name_f]

The [name_m]Rich[/name_m] Family
DH: [name_u]Nolan[/name_u]
DW: [name_f]Marisa[/name_f]
-DS(5): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m]
-DS(2): [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u]
-DD(exp): [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f]

The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
DH: [name_u]Jesse[/name_u]
DW: [name_u]Allison[/name_u]
-DD(8): [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f]
-DD(6): [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f]
-DD(3): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f]
-DS(exp): [name_m]Javier[/name_m] [name_m]Hugo[/name_m]

The [name_u]Miller[/name_u] Family
DH: [name_u]James[/name_u]
DW: [name_f]Robyn[/name_f]
-DS(8): [name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u]
-DD(5): [name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
-DS(5): [name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m]
-DS(2): [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m]
-DD(exp): [name_u]Hadley[/name_u] [name_f]Rose[/name_f]

The Jogenson Family
DH: [name_m]Nathan[/name_m]
DW: [name_f]Sarah[/name_f]
-DD(9): [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f]
-DD(7): [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]
-DS(5): [name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u]
-DS(2): [name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m]
-DS/DD(exp): [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] & [name_u]Everly[/name_u] [name_f]Hope[/name_f]

The [name_m]Rich[/name_m] Family
[name_u]Nolan[/name_u] and [name_f]Marisa[/name_f] have:

[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], 5
[name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], 2
Expecting [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Hope[/name_f]


The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
[name_u]Jesse[/name_u] and [name_u]Allison[/name_u] have:

[name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f], 8
[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f], 6
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f], 3
Expecting [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Sebastian[/name_m]


The [name_u]Miller[/name_u] Family
[name_u]James[/name_u] and [name_f]Robyn[/name_f] have:

[name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u], 8
[name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], 5
[name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m], 5
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m], 2
Expecting [name_u]Teagan[/name_u] [name_f]Charlotte[/name_f]


The Jorgenson Family
[name_m]Nathan[/name_m] and [name_f]Sarah[/name_f] have:

[name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f], 9
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], 7
[name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u], 5
[name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m], 2
Expecting [name_m]Lachlan[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] + [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]

The Rich Family
Nolan and Marisa have:

Evan Joshua, 5
Luke Daniel, 2
Expecting [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]


The Hernandez Family
Jesse and Allison have:

Kaya Eliana, 8
Selah Natalia, 6
Lucia Antonia, 3
Expecting [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Roberto[/name_m]


The Miller Family
James and Robyn have:

Landon James, 8
Adelyn Grace, 5
Jaxton Andrew, 5
Grayson Samuel, 2
Expecting [name_f]Wrenley[/name_f] [name_f]Dinah[/name_f]


The Jorgenson Family
Nathan and Sarah have:

Hazel Grace, 9
Amelia Anne, 7
Conrad William, 5
Dashiell Maynard, 2
Expecting [name_m]Lewis[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] & [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]

The Rich Family
Nolan and Marisa have:

Evan Joshua, 5
Luke Daniel, 2
Expecting [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f]


The Hernandez Family
Jesse and Allison have:

Kaya Eliana, 8
Selah Natalia, 6
Lucia Antonia, 3
Expecting [name_u]Noam[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m]


The Miller Family
James and Robyn have:

Landon James, 8
Adelyn Grace, 5
Jaxton Andrew, 5
Grayson Samuel, 2
Expecting [name_u]Sutton[/name_u] [name_f]Rose[/name_f]


The Jorgenson Family
Nathan and Sarah have:

Hazel Grace, 9
Amelia Anne, 7
Conrad William, 5
Dashiell Maynard, 2
Expecting [name_m]Gregory[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] and [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]

[name_u]Nolan[/name_u] and [name_f]Marisa[/name_f] [name_m]Rich[/name_m]:
DS (5): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m]
DS (2): [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u]
DD (exp): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f]

[name_u]Jesse[/name_u] and [name_u]Allison[/name_u] [name_m]Hernandez[/name_m]
DD (8): [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f]
DD (6): [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f]
DD (3): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f]
DS (exp): [name_m]Bruno[/name_m] [name_m]Alexei[/name_m]

[name_u]James[/name_u] and [name_f]Robyn[/name_f] [name_u]Miller[/name_u]:
DS (8): [name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u]
DD (5): [name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
DS (5): [name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m]
DS (2): [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m]
DD (exp): [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Faith[/name_f]

[name_m]Nathen[/name_m] and [name_f]Sarah[/name_f] Jorgenson:
DD (9): [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f]
DD (7): [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]
DS (5): [name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u]
DS (2): [name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m]
DS/DD (exp): [name_m]Linus[/name_m] [name_u]Archer[/name_u] + [name_f]Violette[/name_f] [name_f]Hope[/name_f]

Welcoming new babies: [name_u]Ruby[/name_u], [name_m]Bruno[/name_m], [name_u]Harper[/name_u], [name_m]Linus[/name_m] + [name_f]Violette[/name_f]

The [name_m]Rich[/name_m] Family
[name_u]Nolan[/name_u] & [name_f]Marissa[/name_f], with [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], and [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Miriam[/name_f]


The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
[name_u]Jesse[/name_u] & [name_u]Allison[/name_u], with [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f], [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f], [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f], and [name_u]Niko[/name_u] [name_u]Elias[/name_u]


The [name_u]Miller[/name_u] Family
[name_u]James[/name_u] & [name_f]Robyn[/name_f], with [name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u], [name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], [name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m], [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m], and [name_f]Emersyn[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]


The Jorgenson Family
[name_m]Nathan[/name_m] & [name_f]Sarah[/name_f], with [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f], [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], [name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u], [name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m], and [name_m]Bernard[/name_m] [name_u]August[/name_u] & [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]

The [name_m]Rich[/name_m] Family
[name_u]Nolan[/name_u] and [name_f]Marisa[/name_f] have:

[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], 5
[name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u], 2
[name_f]Lily[/name_f] [name_u]Marie[/name_u] (exp)


The [name_m]Hernandez[/name_m] Family
[name_u]Jesse[/name_u] and [name_u]Allison[/name_u] have:

[name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f], 8
[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f], 6
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f], 3
[name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Thiago[/name_m] (exp)


The [name_u]Miller[/name_u] Family
[name_u]James[/name_u] and [name_f]Robyn[/name_f] have:

[name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u], 8
[name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], 5
[name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m], 5
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m], 2
[name_u]Oaklyn[/name_u] [name_f]Faith[/name_f] (exp)


The Jorgenson Family
[name_m]Nathan[/name_m] and [name_f]Sarah[/name_f] have:

[name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f], 9
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u], 7
[name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u], 5
[name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m], 2
[name_u]Wesley[/name_u] [name_m]Ambrose[/name_m] & [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (exp)

The [name_m]Rich[/name_m] Family

DH (33): [name_u]Nolan[/name_u] [name_u]Michael[/name_u]
DW (30): [name_f]Marisa[/name_f] [name_u]Lynn[/name_u]

DS (5): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m]
DS (2): [name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u]
DD (exp): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f]


The [name_m]Hernandez[/name_m] Family

DH (37): [name_u]Jesse[/name_u] [name_u]Gabriel[/name_u]
DW (38): [name_u]Allison[/name_u] [name_f]Kaitlyn[/name_f]

DD (8): [name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f]
DD (6): [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f]
DD (3): [name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f]
DS (exp): [name_u]Cruz[/name_u] [name_m]Santiago[/name_m]


The [name_u]Miller[/name_u] Family

DH (33): [name_u]James[/name_u] [name_m]Andrew[/name_m]
DW (34): [name_f]Robyn[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f]

DS (8): [name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u]
DD (5): [name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f]
DS (5): [name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m]
DS (2): [name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m]
DD (exp): [name_f]Rayna[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f]


The Jorgenson Family

DH (35): [name_m]Nathan[/name_m] [name_u]Joseph[/name_u]
DW (35): [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Cassidy[/name_u]

DD (9): [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f]
DS (7): [name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u]
DS (5): [name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u]
DS (2): [name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m]
DS (exp): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m]
DD (exp): [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f]

[name_u]Nolan[/name_u] & [name_f]Marisa[/name_f] [name_m]Rich[/name_m] have:
[name_u]Evan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Rich[/name_m], age 5
[name_m]Luke[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Rich[/name_m], age 2
& [name_u]Ivy[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Rich[/name_m], nb

[name_u]Jesse[/name_u] & [name_f]Alison[/name_f] [name_m]Hernandez[/name_m] have:
[name_u]Kaya[/name_u] [name_f]Eliana[/name_f] [name_m]Hernandez[/name_m], age 8
[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f] [name_m]Hernandez[/name_m], age 6
[name_f]Lucia[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f] [name_m]Hernandez[/name_m], age 3
& [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Hernandez[/name_m], nb

[name_u]James[/name_u] & [name_f]Robyn[/name_f] [name_u]Miller[/name_u] have:
[name_u]Landon[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Miller[/name_u], age 8
[name_f]Adelyn[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_u]Miller[/name_u], age 5
[name_m]Jaxton[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Miller[/name_u], age 5
[name_u]Grayson[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Miller[/name_u], age 2
& [name_u]Fern[/name_u] [name_f]Rosalie[/name_f] [name_u]Miller[/name_u], nb

[name_m]Nathan[/name_m] & [name_f]Sarah[/name_f] Jorgenson have:
[name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Grace[/name_f] Jorgenson, age 9
[name_f]Amelia[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] Jorgenson, age 7
[name_m]Conrad[/name_m] [name_u]William[/name_u] Jorgenson, age 5
[name_m]Dashiell[/name_m] [name_m]Maynard[/name_m] Jorgenson, age 2
& [name_u]Sage[/name_u] [name_f]Katherine[/name_f] Jorgenson, nb
& [name_m]Otis[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] Jorgenson, nb