Octuplets Game - Girls (New)

[name_f]Martha[/name_f] [name_f]Nancy[/name_f] (changed fn)
[name_f]Aurora[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] (initials)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u] (changed mn)
[name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f] (kept)
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (exchanged)
[name_u]Aster[/name_u] [name_f]Maude[/name_f] (connected)
[name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] (swapped)
[name_f]Millie[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f] (new)

[name_f]Alice[/name_f] [name_f]Aurora[/name_f] (exchanged)
[name_f]Mary[/name_f] [name_u]Florence[/name_u] (changed fn)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u] (kept)
[name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Anastasia[/name_f] (swapped)
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Polly[/name_f] (changed mn)
[name_f]Astrid[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] (initials)
[name_f]Antoinette[/name_f] [name_f]Rochelle[/name_f] (new)
[name_f]Millicent[/name_f] [name_f]Cornelia[/name_f] (connected)

[name_f]Maeve[/name_f] [name_f]Anastasia[/name_f] (kept)
[name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Astrid[/name_f] (swapped)
[name_f]Elise[/name_f] [name_f]Lorelei[/name_f] (connected)
[name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (exchanged)
[name_f]Emilia[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u] (changed fn)
[name_f]Antoinette[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] (changed mn)
[name_u]Carrington[/name_u] [name_f]Paige[/name_f] (initials)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] (new)

[name_f]Elise[/name_f] [name_f]Lorelei[/name_f] (kept)
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f] (swapped)
[name_f]Isla[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (fn)
[name_u]Carrington[/name_u] [name_u]Remy[/name_u] (mn)
[name_f]Belle[/name_f] [name_u]Aster[/name_u] (connected)
[name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Nightingale[/name_u] (intials)
[name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] (exchanged)
[name_f]Opal[/name_f] [name_u]Sage[/name_u] (new)

[name_f]Isla[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (kept)
[name_f]Lorelei[/name_f] [name_f]Elise[/name_f] (swapped)
[name_u]Willow[/name_u] [name_f]Noelle[/name_f] (changed fn)
[name_u]Carrington[/name_u] [name_f]Rose[/name_f] (changed mn)
[name_f]Brynn[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] (initials)
[name_u]Addison[/name_u] [name_f]Gail[/name_f] (connected)
[name_u]Sage[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] (exchanged)
[name_f]Myla[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (new)

[name_f]Myla[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (kept)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Sage[/name_u] (swapped)
[name_u]Willow[/name_u] [name_f]Amora[/name_f] (changed mn)
[name_u]Journey[/name_u] [name_f]Elise[/name_f] (changed fn)
[name_u]Addison[/name_u] [name_f]Amelia[/name_f] (exchanged)
[name_f]Ayla[/name_f] [name_f]Mari[/name_f] (connected)
[name_u]Campbell[/name_u] [name_u]Raleigh[/name_u] (initials)
[name_f]Nola[/name_f] [name_f]Heaven[/name_f] (new)

[name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (exchanged)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Monica[/name_f] (changed mn)
[name_f]Amora[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] (swapped)
[name_u]Journey[/name_u] [name_f]Elise[/name_f] (kept)
[name_f]Mercy[/name_f] [name_f]Apollonia[/name_f] (new)
[name_f]Astoria[/name_f] [name_f]Mari[/name_f] (changed fn)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Rainbow[/name_f] (initials)
[name_f]Enola[/name_f] [name_f]Nevaeh[/name_f] (connected)

[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Rainbow[/name_f] (kept)
[name_f]Poppy[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] (swapped)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Mairead[/name_f] (changed mn)
[name_f]Hestia[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] (changed fn)
[name_u]Sage[/name_u] [name_f]Astoria[/name_f] (exchanged)
[name_f]Felicity[/name_f] [name_u]Artemis[/name_u] (connected)
[name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Noelle[/name_f] (initials)
[name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Ada[/name_f] (new)

[name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (swapped)
[name_u]Sage[/name_u] [name_f]Astoria[/name_f] (kept)
[name_f]Felicity[/name_f] [name_f]May[/name_f] (changed mn)
[name_f]Olive[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] (changed fn)
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Raina[/name_f] (connected)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] (exchanged)

[name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]Natalia[/name_f] (initials)

[name_f]Dahlia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (new)

[name_u]Sage[/name_u] [name_f]Astoria[/name_f] (kept)
[name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Ivy[/name_f] (swapped)
[name_f]Felicity[/name_f] [name_u]Blue[/name_u] (mn)
[name_f]Tallulah[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] (fn)
[name_u]Emerson[/name_u] [name_u]Nightingale[/name_u] (connected)
[name_f]Dahlia[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] (exchanged)
[name_f]Opal[/name_f] [name_u]Winslow[/name_u] (initials)
[name_f]Hadassah[/name_f] [name_u]Rue[/name_u] (new)

[name_f]Felicity[/name_f] [name_u]Blue[/name_u] (kept)
[name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] (swapped)
[name_u]Sage[/name_u] [name_f]Esmeralda[/name_f] (changed mn)
[name_f]Astrid[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] (changed fn)
[name_f]Lulu[/name_f] [name_f]Zinnia[/name_f] (connected)
[name_f]Opal[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] (exchanged)
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Norah[/name_f] (initials)
[name_f]Brigid[/name_f] [name_f]Wednesday[/name_f] (new)

[name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Perpetua[/name_f] (changed mn)
[name_f]Isolde[/name_f] [name_u]Evelyn[/name_u] (initials)
[name_f]Esmeralda[/name_f] [name_u]Sage[/name_u] (swapped)
[name_f]Natasha[/name_f] [name_f]Aimee[/name_f] (new)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Zinnia[/name_f] (changed fn)
[name_f]Topaz[/name_f] [name_f]Emilia[/name_f] (connected)
[name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] (exchanged)
[name_f]Brigid[/name_f] [name_f]Wednesday[/name_f] (kept)

elodie clara (kept)
zinnia charlotte (swapped)
felicity opal (mn)
leona sage (fn)
ianthe elowen (connected)
briar willa (initials)
emilia wednesday (exchanged)
dahlia meredith (new)

[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Elodie[/name_f] (swapped)
[name_f]Félicité[/name_f] [name_f]Peridot[/name_f] (connected)
[name_f]Leona[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] (changed mn)
[name_u]Imani[/name_u] [name_u]Eden[/name_u] (initials)
[name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Zoya[/name_f] (new)
[name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Briar[/name_u] (exchanged)
[name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Wednesday[/name_f] (kept)
[name_f]Geneva[/name_f] [name_u]Meredith[/name_u] (changed fn)

1 Like