Outlandish this-or-that [boys]

[name_u]Austen[/name_u] or [name_u]Denver[/name_u]?

[name_u]Austen[/name_u] or [name_m]Kingston[/name_m]

[name_m]Kingston[/name_m] or [name_m]Alistair[/name_m]?

[name_m]Alistair[/name_m] or Leio?

[name_m]Alistair[/name_m] or [name_m]Bear[/name_m]?

[name_m]Bear[/name_m] or [name_m]Maximilian[/name_m]?

[name_m]Maximilian[/name_m] or Soldier?

[name_m]Maximilian[/name_m] or Mycroft?

Mycroft or [name_m]Sherlock[/name_m]?

1 Like

[name_m]Sherlock[/name_m] or [name_m]Sherwin[/name_m]?

[name_m]Sherlock[/name_m] or [name_m]Holmes[/name_m]?

[name_m]Holmes[/name_m] or [name_m]Wulfric[/name_m]?

1 Like

[name_m]Holmes[/name_m] or [name_m]Hilario[/name_m]

[name_m]Holmes[/name_m] or [name_m]Gaige[/name_m]

[name_m]Gaige[/name_m] or [name_m]Bernardo[/name_m]?

[name_m]Gaige[/name_m] or [name_m]Gunnar[/name_m]?

[name_m]Gunnar[/name_m] or [name_u]Barrett[/name_u]?

[name_m]Gunnar[/name_m] or [name_m]Orville[/name_m]?

[name_m]Gunnar[/name_m] or [name_m]Hemingway[/name_m]?

[name_m]Hemingway[/name_m] or [name_m]Merrick[/name_m]?