Short CAF 🧪

DH: [name_m]Petrichor[/name_m], Rosebay, [name_u]Sasha[/name_u], [name_u]Valentine[/name_u], [name_u]David[/name_u]
DW: [name_f]Faye[/name_f], [name_f]Delphine[/name_f], [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Alberta[/name_f], Eiryth

DS: [name_m]Ambrose[/name_m], [name_m]Astrophel[/name_m], [name_u]Cove[/name_u], [name_u]Bertie[/name_u], [name_m]Edwin[/name_m]
DD: [name_u]Winter[/name_u], [name_f]Iris[/name_f], [name_f]Vera[/name_f], [name_f]Selene[/name_f], [name_u]Meredith[/name_u]
DD: [name_f]Eira[/name_f], [name_f]Ernestine[/name_f], [name_f]Francesca[/name_f], [name_f]Thea[/name_f], [name_f]Eilonwy[/name_f]
DD: [name_f]May[/name_f], [name_f]Darling[/name_f], [name_f]Rowena[/name_f], [name_f]Tuesday[/name_f], [name_f]Emmeline[/name_f]
DD: [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Jane[/name_f], [name_f]Carys[/name_f], [name_f]Ruthie[/name_f], [name_f]Eowyn[/name_f]
DD: [name_f]Morwenna[/name_f], [name_f]Ceridwen[/name_f], [name_f]Josephine[/name_f], [name_f]Faith[/name_f], [name_f]Elswyth[/name_f]
DD: [name_u]Lyric[/name_u], [name_f]Eadlyn[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f], [name_f]Clara[/name_f], [name_f]Della[/name_f]
DD: [name_f]Caroline[/name_f], [name_u]Snow[/name_u], [name_f]Adelaide[/name_f], [name_f]Helena[/name_f], [name_f]Anastasia[/name_f]
DD: [name_f]Lucinda[/name_f], [name_f]Beatrix[/name_f], Rosfrith, [name_f]Annabel[/name_f], [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]David[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
DW: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]

DS: [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m]
DD: [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Vera[/name_f]
DD: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
DD: [name_f]May[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
DD: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Ruth[/name_f]
DD: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] “Josie”
DD: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
DD: [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
DD: [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Petrichor[/name_m]
DW: [name_f]Alberta[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]

DS: [name_u]Cove[/name_u] [name_m]Edwin[/name_m]
DD: [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
DD: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
DD: [name_f]Eira[/name_f] [name_f]May[/name_f]
DD: [name_f]Carys[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
DD: [name_f]Elswyth[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
DD: [name_f]Della[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u]
DD: [name_u]Snow[/name_u] [name_f]Adelaide[/name_f]
DD: [name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]David[/name_u] & [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]

[name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
[name_f]Iris[/name_f] [name_u]Meredith[/name_u]
[name_f]Francesca[/name_f] [name_f]Thea[/name_f]
[name_f]May[/name_f] [name_f]Emmeline[/name_f]
[name_f]Carys[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
[name_f]Faith[/name_f] [name_f]Ceridwen[/name_f]
[name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Clara[/name_f]
[name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]
[name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]

1 Like

[name_m]Petrichor[/name_m] [name_u]Valentine[/name_u] + [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Alberta[/name_f]

[name_m]Ambrose[/name_m] [name_m]Edwin[/name_m]
[name_f]Vera[/name_f] [name_f]Selene[/name_f]
[name_f]Thea[/name_f] [name_f]Ernestine[/name_f]
[name_f]May[/name_f] [name_f]Darling[/name_f]
[name_f]Ruthie[/name_f] [name_f]Eowyn[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f]
[name_f]Eadlyn[/name_f] [name_f]Clara[/name_f]
[name_f]Helena[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f]

1 Like

[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]
[name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
[name_f]Iris[/name_f] [name_u]Winter[/name_u]
[name_f]Thea[/name_f] [name_f]Ernestine[/name_f]
[name_f]May[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
[name_f]Jane[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f]
[name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Clara[/name_f]
[name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]David[/name_u]
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]

[name_m]Ambrose[/name_m] [name_m]Edwin[/name_m]
[name_f]Iris[/name_f] [name_f]Selene[/name_f]
[name_f]Thea[/name_f] [name_f]Ernestine[/name_f]
[name_f]May[/name_f] [name_f]Darling[/name_f]
[name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f]
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
[name_f]Helena[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
[name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

[name_u]David[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u] & [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]

-Ambrose [name_m]Edwin[/name_m]
-Meredith [name_f]Vera[/name_f]
-Thea [name_f]Francesca[/name_f]
-May [name_f]Emmeline[/name_f]
-Jane [name_f]Diana[/name_f]
-Faith [name_f]Josephine[/name_f]
-Clara [name_f]Gwendolyn[/name_f]
-Helena [name_f]Caroline[/name_f]
-Annabel [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Petrichor[/name_m]
DW: [name_f]Rose[/name_f] Eiryth

DS: [name_m]Astrophel[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
DD: [name_u]Meredith[/name_u] [name_u]Winter[/name_u]
DD: [name_f]Eilonwy[/name_f] [name_f]Thea[/name_f]
DD: [name_f]Rowena[/name_f] [name_f]Tuesday[/name_f]
DD: [name_f]Carys[/name_f] [name_f]Eowyn[/name_f]
DD: [name_f]Morwenna[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u]
DD: [name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
DD: [name_f]Lucinda[/name_f] Rosfrith

1 Like

dh: [name_u]David[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
dw: [name_f]Delphine[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]

ds: [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
dd: [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
dd: [name_f]Francesca[/name_f] [name_f]Eilonwy[/name_f]
dd: [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]May[/name_f]
dd: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Carys[/name_f]
dd: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
dd: [name_f]Della[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u]
dd: [name_f]Anastasia[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
dd: [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f]

1 Like

[name_u]David[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u] + [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]
– [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m]
– [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]
– [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
– [name_f]Rowena[/name_f] [name_f]May[/name_f]
– [name_f]Eowyn[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
– [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
– [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
– [name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Sasha[/name_u] [name_u]David[/name_u]
DW: [name_f]Alberta[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]

DS: [name_m]Astrophel[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
DD: [name_f]Vera[/name_f] [name_u]Meredith[/name_u]
DD: [name_f]Eilonwy[/name_f] [name_f]Thea[/name_f]
DD: [name_f]Tuesday[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
DD: [name_f]Ruthie[/name_f] [name_f]Carys[/name_f]
DD: [name_f]Morwenna[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Eadlyn[/name_f]
DD: [name_f]Helena[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
DD: [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]

1 Like

[name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Petrichor[/name_m] + [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Alberta[/name_f]

[name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m]
[name_f]Iris[/name_f] [name_u]Winter[/name_u]
[name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
[name_f]Rowena[/name_f] [name_f]Tuesday[/name_f]
[name_f]Jane[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
[name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f]
[name_f]Clara[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
[name_f]Helena[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Sasha[/name_u] [name_m]Petrichor[/name_m]
DW: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Alberta[/name_f]

DS: [name_u]Cove[/name_u] [name_m]Astrophel[/name_m]
DD: [name_f]Iris[/name_f] [name_u]Meredith[/name_u]
DD: [name_f]Francesca[/name_f] [name_f]Eilonwy[/name_f] [name_u]Frankie[/name_u]
DD: [name_f]Tuesday[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
DD: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Ruthie[/name_f]
DD: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Ceridwen[/name_f] [name_u]Josie[/name_u]
DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u] [name_f]Gwen[/name_f]
DD: [name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Snow[/name_u] Aidey
DD: [name_f]Lucinda[/name_f] [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Lucy[/name_f]

1 Like

dh: [name_u]David[/name_u] [name_m]Petrichor[/name_m]
dw: [name_f]Rose[/name_f] Eiryth

ds: [name_m]Edwin[/name_m] [name_m]Astrophel[/name_m]
dd: [name_u]Meredith[/name_u] [name_u]Winter[/name_u] “Meri”
dd: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Eilonwy[/name_f]
dd: [name_f]May[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
dd: [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Carys[/name_f]
dd: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f] “Jo”
dd: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Eadlyn[/name_f]
dd: [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Helena[/name_f] “Callie”
dd: [name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f] “Anna”

1 Like

DH: [name_u]Valentine[/name_u] [name_u]David[/name_u]

DW: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]

DS: [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]

DD: [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Iris[/name_f]

DD: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]

DD: [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]May[/name_f] “Emme”

DD: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]

DD: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Morwenna[/name_f] “Jo”

DD: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]

DD: [name_f]Adelaide[/name_f] [name_u]Snow[/name_u] “Ada”
DD: [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]David[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
DW: [name_f]Rose[/name_f] [name_f]Alberta[/name_f]

DS: [name_m]Ambrose[/name_m] [name_m]Edwin[/name_m]
DD: [name_f]Iris[/name_f] [name_f]Selene[/name_f]
DD: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Ernestine[/name_f]
DD: [name_f]May[/name_f] [name_f]Emmeline[/name_f]
DD: [name_f]Carys[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
DD: [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Faith[/name_f]
DD: [name_f]Della[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
DD: [name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Helena[/name_f]
DD: [name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f]

1 Like

DH (39): [name_u]David[/name_u] Rosebay
DW (39): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Alberta[/name_f]

DS (13): [name_m]Ambrose[/name_m] [name_u]Cove[/name_u]
DD (12): [name_f]Iris[/name_f] [name_u]Winter[/name_u]
DD (10): [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
DD (8): [name_f]Emmeline[/name_f] [name_f]May[/name_f]
DD (7): [name_f]Ruthie[/name_f] [name_f]Carys[/name_f]
DD (5): [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Elswyth[/name_f]
DD (3): [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Eadlyn[/name_f]
DD (2): [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Anastasia[/name_f]
DD (1): [name_f]Lucinda[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]

1 Like

[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
[name_f]Rose[/name_f] [name_f]Delphine[/name_f]

[name_m]Astrophel[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m]
[name_u]Winter[/name_u] [name_f]Selene[/name_f]
[name_f]Eilonwy[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
[name_f]Darling[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
[name_f]Carys[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
[name_f]Elswyth[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
[name_u]Lyric[/name_u] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
[name_f]Anastasia[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
[name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Valentine[/name_u]
DW: [name_f]Delphine[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
-DS: [name_u]Bertie[/name_u] [name_m]Ambrose[/name_m]
-DD: [name_f]Vera[/name_f] [name_f]Selene[/name_f]
-DD: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Francesca[/name_f]
-DD: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]
-DD: [name_f]Morwenna[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]
-DD: [name_f]Clara[/name_f] [name_u]Lyric[/name_u]
-DD: [name_f]Anastasia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f]
-DD: [name_f]Eloise[/name_f] [name_f]Beatrix[/name_f]

1 Like