πŸ€ΈπŸ»β€β™€οΈ short high-energy caf

using names from nb’s unique high-energy baby names list

DH: Barnaby, Finnian, Rocket, Tolliver, Zebedee, Jax, Lorcan, Mateo
DW: Juniper, Calypso, Saskia, Fallon, Bellatrix, Kezia, Sunniva, Roxy

DS1: Rollo, Van, Luca, Fitz, Ennis, Nico, Anders, Quincy, Hart
DD1: Alix, Anoushka, Cleo, Pippa, Kirrily, Rory, Vesper, Ruby, Oona
DD2: Kestrel, Vida, Birdie, Waverly, Poppy, Lux, Sasha, Lulu, Zora
DS2: Mads, Ludo, Locke, Pascoe, Sawyer, Xander, Wolf, Dexter, Ivo

3 Likes

dh: lorcan jax
dw: saskia juniper

ds: nico anders
dd: oona vesper
dd: sasha lux
ds: ludo sawyer

1 Like

mine:

Lorcan Barnaby Rocket & Saskia Juniper Bellatrix

Fitz Rollo Hart
Oona Vesper Alix
Vida Poppy Lux
Ivo Dexter Locke

[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] & [name_u]Juniper[/name_u] [name_u]Fallon[/name_u]
-Van [name_u]Ennis[/name_u]
-Oona [name_u]Ruby[/name_u]
-Poppy [name_u]Lux[/name_u]
-Wolf [name_u]Pascoe[/name_u]

1 Like

[name_m]Lorcan[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] & [name_f]Saskia[/name_f] [name_u]Calypso[/name_u]

[name_u]Ennis[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
[name_f]Cleo[/name_f] [name_u]Vesper[/name_u]
[name_f]Zora[/name_f] [name_u]Kestrel[/name_u]
[name_m]Ivo[/name_m] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Tolliver[/name_m]
DW: [name_u]Juniper[/name_u] [name_u]Fallon[/name_u]

DS1: [name_m]Anders[/name_m] [name_m]Hart[/name_m]
DD1: [name_f]Cleo[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u]
DD2: [name_f]Birdie[/name_f] [name_f]Lulu[/name_f]
DS2: [name_m]Xander[/name_m] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Lorcan[/name_m] [name_m]Zebedee[/name_m]
DW: [name_u]Calypso[/name_u] [name_f]Sunniva[/name_f]

DS1: [name_m]Rollo[/name_m] [name_m]Hart[/name_m]
DD1: [name_u]Vesper[/name_u] [name_f]Oona[/name_f]
DD2: [name_f]Zora[/name_f] [name_u]Kestrel[/name_u]
DS2: [name_u]Wolf[/name_u] [name_u]Pascoe[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Lorcan[/name_m] [name_m]Tolliver[/name_m]
DW: [name_f]Saskia[/name_f] [name_u]Juniper[/name_u]

DS: [name_u]Luca[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
DD: [name_f]Pippa[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u]
DD: [name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Lux[/name_u]
DS: [name_u]Sawyer[/name_u] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

[name_m]Tolliver[/name_m] [name_m]Mateo[/name_m] m. [name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Roxy[/name_f]
[name_u]Nico[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
[name_u]Alix[/name_u] [name_u]Vesper[/name_u]
[name_u]Vida[/name_u] [name_f]Poppy[/name_f]
[name_m]Mads[/name_m] [name_u]Sawyer[/name_u]

1 Like

[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Lorcan[/name_m] [name_m]Tolliver[/name_m]
[name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Bellatrix[/name_f] [name_m]Tolliver[/name_m]

[name_m]Fitz[/name_m] [name_u]Nico[/name_u] [name_m]Tolliver[/name_m]
[name_f]Cleo[/name_f] [name_f]Pippa[/name_f] [name_m]Tolliver[/name_m]
[name_u]Sasha[/name_u] [name_f]Poppy[/name_f] [name_m]Tolliver[/name_m]
[name_u]Pascoe[/name_u] [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Tolliver[/name_m]

1 Like

DH: [name_m]Mateo[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m]

DW: [name_u]Juniper[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f] β€˜Juno’

DS1: [name_m]Anders[/name_m] [name_u]Luca[/name_u] β€˜Ace’

DD1: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Oona[/name_f]

DD2: [name_u]Vida[/name_u] [name_f]Poppy[/name_f]

DS2: [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Locke[/name_m] β€˜Dex’

[name_m]Mateo[/name_m] & [name_u]Juniper[/name_u] w/their kids [name_m]Anders[/name_m], [name_u]Ruby[/name_u], [name_u]Vida[/name_u] & [name_u]Dexter[/name_u].

[name_m]Mateo[/name_m] & [name_f]Juno[/name_f] w/their kids [name_u]Ace[/name_u], [name_u]Ruby[/name_u], [name_u]Vida[/name_u] & [name_m]Dex[/name_m].

1 Like

[name_m]Barnaby[/name_m] [name_u]Rocket[/name_u] and [name_u]Calypso[/name_u] [name_u]Fallon[/name_u]

[name_u]Van[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u]
[name_f]Cleo[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u]
[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Lux[/name_u]
[name_u]Wolf[/name_u] [name_m]Mads[/name_m]

1 Like

[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Mateo[/name_m]
[name_u]Fallon[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f]

[name_u]Luca[/name_u] [name_m]Hart[/name_m] (19)
[name_f]Cleo[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] (17)
[name_u]Waverly[/name_u] [name_f]Poppy[/name_f] (16)
[name_u]Sawyer[/name_u] [name_u]Dexter[/name_u] (14)

1 Like

dh: [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Lorcan[/name_m]
dw: [name_f]Saskia[/name_f] [name_u]Calypso[/name_u]

ds: [name_u]Ennis[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u]
dd: [name_u]Vesper[/name_u] [name_f]Oona[/name_f]
dd: [name_u]Waverly[/name_u] [name_u]Sasha[/name_u]
ds: [name_m]Xander[/name_m] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

[name_f]Bellatrix[/name_f] [name_f]Kezia[/name_f] & [name_m]Jax[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]

[name_u]Luca[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
[name_u]Vesper[/name_u] [name_f]Cleo[/name_f]
[name_f]Zora[/name_f] [name_u]Lux[/name_u]
[name_m]Ivo[/name_m] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

[name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m]
[name_u]Juniper[/name_u] [name_u]Fallon[/name_u]

[name_u]Luca[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
[name_u]Rory[/name_u] [name_f]Pippa[/name_f]
[name_u]Sasha[/name_u] [name_u]Lux[/name_u]
[name_m]Xander[/name_m] [name_u]Sawyer[/name_u]

1 Like

Finnian Tolliver, nn Finn
Juniper Fallon, nn Junie

Quincy Hart (10)
Cleo Pippa (9)
Birdie Waverly (5)
Sawyer Pascoe (2)

1 Like

DH: [name_m]Tolliver[/name_m] [name_m]Jax[/name_m]
DW: [name_f]Roxy[/name_f] [name_u]Calypso[/name_u]

DS1: [name_u]Quincy[/name_u] [name_m]Hart[/name_m]
DD1: [name_u]Ruby[/name_u] [name_u]Vesper[/name_u]
DD2: [name_f]Birdie[/name_f] [name_u]Lux[/name_u]
DS2: [name_m]Ludo[/name_m] [name_u]Sawyer[/name_u]

1 Like

dh: [name_m]Jax[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m]
dw: [name_u]Fallon[/name_u] [name_u]Calypso[/name_u]

ds: [name_m]Anders[/name_m] [name_m]Hart[/name_m]
dd: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Pippa[/name_f]
dd: [name_f]Birdie[/name_f] [name_u]Lux[/name_u]
ds: [name_u]Sawyer[/name_u] [name_u]Wolf[/name_u]

1 Like

dh: rocket barnaby finnian
dw: saskia calypso juniper

ds1: fitz rollo ennis
dd1: vesper alix oona
dd2: kestrel vida lux
ds2: wolf ludo pascoe

1 Like