Short starless CAF #158 πŸŒ™

DH: [name_u]Basil[/name_u], [name_m]Alonzo[/name_m], [name_m]Herschel[/name_m], [name_m]Leroy[/name_m], [name_m]Isidore[/name_m], [name_m]Rufus[/name_m], [name_u]Virgil[/name_u], [name_m]Wilbur[/name_m]
DW: [name_u]Flannery[/name_u], [name_u]Madigan[/name_u], [name_u]Hollis[/name_u], [name_u]Shea[/name_u], [name_u]Tierney[/name_u], [name_u]Kenna[/name_u], [name_u]Murphy[/name_u], [name_u]Carlin[/name_u]

DD: [name_f]Lydia[/name_f], [name_f]Selah[/name_f], [name_f]Naomi[/name_f], [name_f]Hadassah[/name_f], [name_f]Miriam[/name_f], [name_f]Phoebe[/name_f], [name_f]Mara[/name_f], [name_f]Zipporah[/name_f]
DS: [name_m]Silas[/name_m], [name_u]Micah[/name_u], [name_m]Isaac[/name_m], [name_m]Ezekiel[/name_m], [name_m]Caleb[/name_m], [name_m]Abraham[/name_m], [name_u]Daniel[/name_u], [name_m]Reuben[/name_m]
DS: [name_m]Gideon[/name_m], [name_u]Seth[/name_u], [name_u]Elijah[/name_u], [name_m]Tobias[/name_m], [name_u]Levi[/name_u], [name_m]Josiah[/name_m], [name_u]Amos[/name_u], [name_m]Samuel[/name_m]

1 Like

[name_m]Isidore[/name_m] [name_m]Alonzo[/name_m] & [name_u]Flannery[/name_u] [name_u]Hollis[/name_u]

[name_f]Mara[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f]
[name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Silas[/name_m]
[name_u]Amos[/name_u] [name_m]Gideon[/name_m]

[name_m]Rufus[/name_m] [name_m]Wilbur[/name_m]
[name_u]Shea[/name_u] [name_u]Madigan[/name_u]

[name_f]Mara[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f]
[name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m]
[name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

[name_m]Alonzo[/name_m] [name_u]Virgil[/name_u]
[name_u]Madigan[/name_u] [name_u]Murphy[/name_u]
β€” [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f]
β€” [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m]
β€” [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

[name_m]Alonzo[/name_m] [name_m]Leroy[/name_m]
[name_u]Flannery[/name_u] [name_u]Shea[/name_u]

[name_f]Mara[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f]
[name_m]Abraham[/name_m] [name_u]Micah[/name_u] β€œBram”
[name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Amos[/name_u]

1 Like

[name_m]Isidore[/name_m] [name_u]Virgil[/name_u] & [name_u]Kenna[/name_u] [name_u]Tierney[/name_u] [name_u]Shea[/name_u]

  • [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Hadassah[/name_f] [name_f]Selah[/name_f]
  • [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m]
  • [name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Josiah[/name_m] [name_u]Seth[/name_u]
1 Like

[name_u]Basil[/name_u] [name_m]Rufus[/name_m]
[name_u]Kenna[/name_u] [name_u]Murphy[/name_u]

[name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Lydia[/name_f]
[name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m]
[name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Levi[/name_u]

1 Like

[name_m]Rufus[/name_m] [name_m]Leroy[/name_m] + [name_u]Kenna[/name_u] [name_u]Madigan[/name_u]
– [name_f]Selah[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]
– [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Abraham[/name_m]
– [name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Seth[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Alonzo[/name_m] [name_m]Herschel[/name_m] DW: [name_u]Madigan[/name_u] [name_u]Hollis[/name_u]

DD: [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] DS: [name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] DS: [name_m]Josiah[/name_m] [name_u]Amos[/name_u]

1 Like

[name_m]Herschel[/name_m] [name_m]Isidore[/name_m] & [name_u]Kenna[/name_u] [name_u]Madigan[/name_u]

[name_f]Naomi[/name_f] [name_f]Hadassah[/name_f]
[name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m]
[name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Elijah[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Hershel[/name_m] [name_u]Basil[/name_u]
DH: [name_u]Murphy[/name_u] [name_u]Madigan[/name_u]

DD: [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Mara[/name_f]
DS: [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m]
DS: [name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Tobias[/name_m]

[name_m]Hershel[/name_m] & [name_u]Murphy[/name_u] with [name_f]Lydia[/name_f], [name_u]Micah[/name_u], and [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

DH: [name_m]Rufus[/name_m] [name_m]Leroy[/name_m]
DW: [name_u]Shea[/name_u] [name_u]Carlin[/name_u]

DD: [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]
DS: [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m]
DS: [name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Amos[/name_u]

1 Like

DH: [name_u]Basil[/name_u] [name_m]Leroy[/name_m]
DW: [name_u]Murphy[/name_u] [name_u]Flannery[/name_u]

DD: [name_f]Mara[/name_f] [name_f]Zipporah[/name_f]
DS: [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Silas[/name_m]
DS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Amos[/name_u]

1 Like

DH: [name_u]Basil[/name_u] [name_m]Wilbur[/name_m]
DW: [name_u]Murphy[/name_u] [name_u]Hollis[/name_u]

DD: [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f]
DS: [name_m]Reuben[/name_m] [name_u]Micah[/name_u]
DS: [name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

had to do two…

dh herschel isidore
dw kenna madigan

dd naomi zipporah
ds reuben ezekiel
ds amos elijah

hersch & kenna, naomi, ru, and amos :black_heart:


dh alonzo virgil
dw shea hollis

dd hadassah miriam
ds silas abraham
ds josiah gideon

alonzo & shea, ada, silas, and josey :black_heart:

1 Like

[name_u]Basil[/name_u] [name_m]Isidore[/name_m] and [name_u]Kenna[/name_u] [name_u]Shea[/name_u]

[name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Mara[/name_f]
[name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m]
[name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Levi[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Rufus[/name_m] [name_u]Basil[/name_u]
DW: [name_u]Hollis[/name_u] [name_u]Murphy[/name_u]

DD: [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Zipporah[/name_f]
DS: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m]
DS: [name_u]Elijah[/name_u] [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

[name_m]Alonzo[/name_m] [name_m]Leroy[/name_m]
[name_u]Madigan[/name_u] [name_u]Kenna[/name_u]

[name_f]Selah[/name_f] [name_f]Miriam[/name_f]
[name_m]Ezekiel[/name_m] [name_u]Seth[/name_u]
[name_m]Tobias[/name_m] [name_m]Gideon[/name_m]

1 Like

[name_m]Herschel[/name_m] [name_m]Rufus[/name_m] β€œHeshi”
[name_u]Tierney[/name_u] [name_u]Hollis[/name_u]

[name_f]Miriam[/name_f] [name_f]Phoebe[/name_f] β€œMiri”
[name_m]Silas[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m]
[name_u]Elijah[/name_u] [name_u]Seth[/name_u] β€œEli”

1 Like

DH: [name_m]Herschel[/name_m] [name_m]Isidore[/name_m]
DW: [name_u]Madigan[/name_u] [name_u]Tierney[/name_u]

DD: [name_f]Zipporah[/name_f] [name_f]Hadassah[/name_f]
DS: [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m]
DS: [name_m]Gideon[/name_m] [name_u]Amos[/name_u]

1 Like