Small Generation CAF

DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (74)
DW: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (née [name_u]Brady[/name_u]) (70)

DS1: [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Matt[/name_m]” (48)
DD1: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (45)
DS2: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” (40)

[name_u]James[/name_u] & [name_f]Carolyn[/name_f]; [name_m]Matt[/name_m], [name_f]Heather[/name_f] & [name_m]Tom[/name_m]

——————

DS1: [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Matt[/name_m]” (48)
ExDW: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m] “[name_f]Jenna[/name_f]” (46)
DW: [name_f]Amber[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (née Copeland) (39)

DD1: [name_u]Madison[/name_u] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Horton[/name_m] “Madi” (née [name_m]Harrell[/name_m]) (27)
~ DH: [name_m]Jared[/name_m] [name_u]Dustin[/name_u] [name_m]Horton[/name_m] (29)
~ ~ DD: [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_m]Horton[/name_m] (3)
~ ~ D?: [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f] [name_m]Horton[/name_m] OR [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Horton[/name_m] (exp)
[Madi & [name_m]Jared[/name_m]; [name_f]Scarlett[/name_f] & [name_f]Sadie[/name_f]/[name_u]Sawyer[/name_u]]

DD2: [name_f]Brianna[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_f]Bree[/name_f]” (25)
~ DF: [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] (28)
~ ~ DS: [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] (1)
[[name_f]Bree[/name_f] & [name_m]Ethan[/name_m]; [name_m]Ezra[/name_m]]

DS1: [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_u]Cam[/name_u]” (22)
~ DGF: [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Barton[/name_m] (22)
~ ~ DS: [name_u]Hudson[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (nb)
[[name_u]Cam[/name_u] & [name_f]Emily[/name_f]; [name_u]Hudson[/name_u]]

DSS1: [name_m]Zachary[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m] “[name_m]Zach[/name_m]” (23)
~ DW: [name_f]Marissa[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] “[name_f]Mari[/name_f]” (née [name_m]Thomas[/name_m]) (22)
~ ~ DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” (2)
[[name_m]Zach[/name_m] & [name_f]Mari[/name_f]; [name_m]Tom[/name_m]]

DS2: [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Josh[/name_m]” (21)
~ DGF: [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f] [name_m]Hurley[/name_m] “[name_f]Kate[/name_f]” (20)
[[name_m]Josh[/name_m] & [name_f]Kate[/name_f]]

DS3: [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Gabe[/name_m]” (16)
~ DGF: [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Trinity[/name_f] [name_m]Jefferson[/name_m] “[name_f]Bella[/name_f]” (16)
[[name_m]Gabe[/name_m] & [name_f]Bella[/name_f]]

[name_m]Matt[/name_m] & [name_f]Amber[/name_f]; Madi, [name_f]Bree[/name_f], [name_u]Cam[/name_u], [name_m]Zach[/name_m], [name_m]Josh[/name_m] & [name_m]Gabe[/name_m]

——————

DD1: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] (née [name_m]Harrell[/name_m]) (45)
DH: [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] (46)

DS1: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]” (21)
~ DGF: [name_f]Jasmine[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Jas[/name_m]” (née [name_m]Becker[/name_m]) (21)
~ ~ DD/DS: [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] & [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] (exp)
[[name_m]Ben[/name_m] & [name_m]Jas[/name_m]; [name_f]Elodie[/name_f] & [name_m]Jasper[/name_m]]

DD1: [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_u]Josie[/name_u]” (19)
~ DGF: [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Parson[/name_m] (19)
[[name_u]Josie[/name_u] & [name_f]Alexa[/name_f]]

DD2: [name_u]Sierra[/name_u] [name_u]Aubrey[/name_u] [name_m]Bryant[/name_m] (18)
~ DBF: [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] White “[name_m]Xavi[/name_m]” (17)
[[name_u]Sierra[/name_u] & [name_m]Xavi[/name_m]]

DD3: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_f]Millie[/name_f]” (14)

[name_f]Heather[/name_f] & [name_m]Scott[/name_m]; [name_m]Ben[/name_m], [name_u]Josie[/name_u], [name_u]Sierra[/name_u] & [name_f]Millie[/name_f]

——————

DS2: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” (40)
DW: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_f]Liz[/name_f]” (née Krause) (40)

DS1: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] (13)
DD1: [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Payton[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (8)
DS2: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] “[name_u]Theo[/name_u]” (6)

[name_m]Tom[/name_m] & [name_f]Liz[/name_f]; [name_m]Wyatt[/name_m], [name_f]Ivy[/name_f] & [name_u]Theo[/name_u]

DH age 74 • [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW age 75 • [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [nee [name_u]Shaw[/name_u]]

DS age 50 • [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DD age 48 • [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [nn [name_f]Amy[/name_f]]
DS age 45 • [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

“[name_u]James[/name_u] + [name_f]Sandra[/name_f]; [name_m]Daniel[/name_m], [name_f]Amelia[/name_f] + [name_m]Eric[/name_m]”
“[name_u]Jamie[/name_u] + [name_f]Sandie[/name_f]; [name_u]Danny[/name_u], [name_f]Amy[/name_f] + [name_u]Ricky[/name_u]”


DS age 50 • [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
exW age 48 • [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m] [mother of first 3 children]
DW age 43 • [name_f]Megan[/name_f] [name_u]Ashley[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] [nee Copeland; mother of stepchildren and last child]

DD age 27 • [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DD age 25 • [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS age 22 • [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DsS age 23 • [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DsS age 20 • [name_m]Austin[/name_m] [name_u]Ryan[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DS age 15 • [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

“[name_m]Daniel[/name_m] [+ [name_f]Jessica[/name_f]]; [name_u]Alexis[/name_u], [name_f]Hailey[/name_f] + [name_m]Caleb[/name_m] [+ [name_f]Megan[/name_f]]; [name_m]Samuel[/name_m], [name_m]Austin[/name_m] + [name_m]Lucas[/name_m]”
“[name_u]Danny[/name_u] [+ [name_u]Jess[/name_u]]; [name_u]Lexie[/name_u], [name_f]Hailey[/name_f] + [name_m]Caleb[/name_m] [+ [name_f]Megan[/name_f]]; [name_u]Sam[/name_u], Aussie + [name_m]Luke[/name_m]”

DD age 27 • [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Natalia[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]-[name_m]Sims[/name_m]
DH age 28 • [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]-[name_u]Monroe[/name_u]

*both [name_m]Sean[/name_m] and [name_u]Lexi[/name_u] prefered [name_u]Monroe[/name_u] as a surname for their kids rather than [name_m]Sims[/name_m].

DD age 3 • [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DD exp • [name_f]Mila[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]

“[name_u]Alexis[/name_u] + [name_m]Sean[/name_m]; [name_f]Isla[/name_f] + [name_f]Mila[/name_f]”
“[name_u]Lexi[/name_u] + [name_m]Sean[/name_m]; [name_f]Issie[/name_f] + [name_f]Millie[/name_f]”

DD age 25 • [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_f]Alyssa[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
Dfiance age 28 • [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DS age 1 • [name_m]Grayson[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

“[name_f]Hailey[/name_f] + [name_m]Connor[/name_m]; [name_m]Grayson[/name_m]”

DS age 22 • [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
Dgf age 23 • [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Courtney[/name_u] [name_m]Rivers[/name_m]

DS nb • [name_u]Hudson[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

“[name_m]Caleb[/name_m] + [name_f]Emily[/name_f]; [name_u]Hudson[/name_u]”
“[name_m]Caleb[/name_m] + [name_f]Milly[/name_f]; [name_f]Honey[/name_f]/[name_m]Haze[/name_m]/[name_u]Sunny[/name_u]”

DsS age 23 • [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DW age 25 • [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Marissa[/name_f] [name_u]Reid[/name_u]

DS age 2 • [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Leo[/name_m] [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Ramon[/name_m] [switched f/m names cos idk about [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m] lol]

“[name_m]Samuel[/name_m] + [name_f]Anna[/name_f]; [name_m]Oliver[/name_m]”
“[name_u]Sam[/name_u] + [name_f]Anna[/name_f]; [name_u]Ollie[/name_u]”


DD age 48 • [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] Levine [nee [name_u]Monroe[/name_u]]
DH age 49 • [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine

DS age 21 • [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine
DD age 19 • [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Madeleine[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] Levine
DD age 17 • [name_f]Savannah[/name_f] [name_u]Aubrey[/name_u] [name_u]Sierra[/name_u] Levine
DD age 14 • [name_f]Zoe[/name_f] [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_f]Jade[/name_f] Levine

“[name_f]Amelia[/name_f] + [name_m]Steven[/name_m]; [name_m]Benjamin[/name_m], [name_u]Avery[/name_u], [name_f]Savannah[/name_f] + [name_f]Zoe[/name_f]”
“[name_f]Amy[/name_f] + [name_m]Steve[/name_m]; [name_m]Ben[/name_m], [name_f]Avie[/name_f], Sav + [name_f]Zoe[/name_f]”

DS age 21 • [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine
Dgf age 21 • [name_f]Jasmine[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] Wise

*DD exp • [name_u]Aspen[/name_u] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] Levine
*DS exp • [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine

“[name_m]Benjamin[/name_m] + [name_f]Jasmine[/name_f]; [name_u]Aspen[/name_u] + [name_m]Henry[/name_m]”
“[name_m]Ben[/name_m] + [name_m]Jas[/name_m]; Aspy/[name_u]Penny[/name_u] + [name_m]Harry[/name_m]”


DS age 45 • [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW age 45 • [name_f]Elisabeth[/name_f] [name_f]Christina[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [nee [name_m]Lowe[/name_m]]

DS age 16 • [name_u]Chase[/name_u] [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DD age 13 • [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Hadley[/name_u] [name_u]Regan[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS age 10 • [name_m]Axel[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

“[name_m]Eric[/name_m] + [name_f]Elisabeth[/name_f]; [name_u]Chase[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] + [name_m]Axel[/name_m]”
“[name_m]Eric[/name_m] + [name_f]Elsie[/name_f]; [name_u]Chase[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] + [name_m]Axel[/name_m]”

DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (74)
DW: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] ([name_u]Shaw[/name_u]) [name_m]Harrell[/name_m] (70)

DS1: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (48)
DD1: [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (45)
DS2: [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (40)


DS1: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (48)
DexW: [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m] (46) (mother of first 3 children)
DW: [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Sarah[/name_f] (Copeland) [name_m]Harrell[/name_m] (39)

DD: [name_u]Shelby[/name_u] [name_f]Jessica[/name_f] ([name_m]Harrell[/name_m]) [name_m]Bauer[/name_m] (27)
DH: [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m] (29)
DD: [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] (3)
DB: [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Maddox[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m] (exp)

DD: [name_u]Sydney[/name_u] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (25)
DF: [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] (28)
DS: [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] (1)

DS: [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] (22)
DGF: [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m] (22)
DS: [name_m]Cole[/name_m] [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (nb)

DstS: [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m] (23)
DW: [name_f]Paige[/name_f] [name_f]Abigail[/name_f] ([name_u]Sutton[/name_u]) [name_m]Frazier[/name_m] (22)
DS: [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m] (2)

DS: [name_m]Austin[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (21)
DGF: [name_u]Chelsea[/name_u] Katerine McClure (20)

DS: [name_m]Gavin[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] (16)
DGF: [name_f]Aaliyah[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] Hickman (16)


DD1: [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] ([name_m]Harrell[/name_m]) Levine (45)
DH: [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Levine (46)

DS: [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine (21)
DGF: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Wise (21)
DD/DS: [name_f]Jolie[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] Levine & [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] Levine (exp)

DD: [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] Levine (19)
DGF: [name_f]Makayla[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] [name_m]Parson[/name_m] (19)

DD: [name_u]Sierra[/name_u] [name_f]Claire[/name_f] Levine (18)
DBF: [name_u]Jayden[/name_u] [name_u]Seth[/name_u] Woodard (17)

DD: [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_f]Caroline[/name_f] Levine (14)


DS2: [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (40)
DW: [name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f] (Wiggins) [name_m]Harrell[/name_m] (40)

DS: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] (13)
DD: [name_u]Hadley[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] (8)
DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m] (6)

DH(74) [name_m]John[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Adkins
DW(70) [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins (MN: [name_u]Brady[/name_u])
DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]John[/name_m] Adkins “[name_u]Chris[/name_u]”
DD1(45) [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins
DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Adkins “[name_m]Tom[/name_m]”


DS1(48) [name_u]Chris[/name_u] [name_m]John[/name_m] Adkins
DexW(46) [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Cochran[/name_m] (mother of first 3 children)
DW(39) [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Philips[/name_m] (mother of stepchildren and last child)

DD(27) [name_f]Kristen[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
DH(29) [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
DD(3) [name_u]Kennedy[/name_u] [name_f]Isla[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
DB(exp) [name_f]Sadie[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD(25) [name_u]Haley[/name_u] [name_f]Linda[/name_f] Adkins
DF(28) [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
DS(1) [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DS(22) [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] Adkins
DGF(22) [name_u]Kelsey[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m]
DS(nb) [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Rivers[/name_m]

DstS(23) [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m] “[name_m]Zach[/name_m]”
DW(22) [name_f]Marissa[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] (MN: [name_u]Reid[/name_u])
DS(2) [name_u]Reid[/name_u] [name_u]Jameson[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m]

DS(21) [name_u]Evan[/name_u] [name_m]John[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] Adkins
DGF(20) [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] McClure

DS(16) [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] Adkins
DGF(16) [name_f]Destiny[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Jefferson[/name_m]


DD1(45) [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DH(46) [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Jeff[/name_m]”

DS(21) [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]”
DGF(21) [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Kaitlyn[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
DD/DS(exp) [name_u]Aspen[/name_u] [name_f]Jolie[/name_f] [name_m]Becker[/name_m] & [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Becker[/name_m]

DD(19) [name_f]Madelyn[/name_f] [name_u]Lisa[/name_u] [name_m]Bryant[/name_m]
DGF(19) [name_f]Arianna[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]

DD(18) [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DBF(17) [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Seth[/name_u] [name_m]Barnett[/name_m]

DD(14) [name_f]Jenna[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]


DS2(40) [name_m]Tom[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Adkins
DW(40) [name_f]Rebecca[/name_f] [name_u]Kelly[/name_u] Adkins (MN: [name_m]Lowe[/name_m])

DS(13) [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] Adkins
DD(8) [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] Adkins
DS(6) [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Brody[/name_m] Adkins

DH(74) [name_m]John[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Adkins
DW(70) [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Brady[/name_u]
DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]John[/name_m] Adkins
DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] Adkins
DS2(40) [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Adkins


DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]John[/name_m] Adkins
DexW(46) [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_m]Cochran[/name_m] (mother of first 3 children)
DW(39) [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Rachel[/name_f] [name_m]Phillips[/name_m] (mother of stepchildren and last child)

DD(27) [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] Adkins
DH(29) [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]
DD(3) [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] [name_m]Sims[/name_m]
DB(exp) [name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Piper[/name_u] [name_m]Sims[/name_m] OR [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]

DD(25) [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Sharon[/name_f] Adkins
DF(28) [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Travis[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
DS(1) [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Ryder[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]

DS(22) [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] Adkins
DGF(22) [name_f]Lauren[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u] [name_m]Rivers[/name_m]
DS(nb) [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Justin[/name_m] Adkins

DstS(23) [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
DW(22) [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Thomas[/name_m]
DS(2) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]

DS(21) [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]John[/name_m] Adkins
DGF(20) [name_u]Allison[/name_u] [name_u]Chelsea[/name_u] McClure

DS(16) [name_m]Gabriel[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] Adkins
DGF(16) [name_f]Aaliyah[/name_f] [name_f]Destiny[/name_f] [name_m]Price[/name_m]


DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] Adkins
DH(46) [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

DS(21) [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]
DGF(21) [name_f]Jasmine[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] Aguilar
DD/DS(exp) [name_u]Aspen[/name_u] [name_f]Jolie[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] & [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

DD(19) [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Patricia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DGF(19) [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]

DD(18) [name_f]Ava[/name_f] [name_u]Mackenzie[/name_u] [name_m]Bryant[/name_m]
DBF(17) [name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Seth[/name_u] [name_m]Barnett[/name_m]

DD(14) [name_f]Jade[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]


DS2(40) [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Adkins
DW(40) [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Lowe[/name_m]

DS(13) [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Anthony[/name_m] Adkins
DD(8) [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] Adkins
DS(6) [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] Adkins

DH(74) [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u].
DW(70) [name_f]Sharon[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] ([name_u]Brady[/name_u]).
DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] “[name_u]Chris[/name_u]” [name_u]Monroe[/name_u].
DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Sharon[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u].
DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u].


DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] “[name_u]Chris[/name_u]” [name_u]Monroe[/name_u].
DexW(46) [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] “[name_u]Angie[/name_u]” [name_m]Sharp[/name_m].
DW(39) [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (Copeland).

DD(27) [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Sims[/name_m] ([name_u]Monroe[/name_u]).
DH(29) [name_u]Dustin[/name_u] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Sims[/name_m].
DD(3) [name_f]Nora[/name_f] [name_u]Kennedy[/name_u] [name_m]Sims[/name_m].
DB(exp) [name_f]Mila[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Sims[/name_m] OR [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Sims[/name_m].

DD(25) [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Sharon[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u].
DF(28) [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u].
DS(1) [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u].

DS(22) [name_m]Brandon[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u].
DGF(22) [name_u]Kelsey[/name_u] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m].
DS(nb) [name_u]Hudson[/name_u] [name_m]Brandon[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u].

DstS(23) [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Erickson[/name_m].
DW(22) [name_f]Anna[/name_f] [name_u]Morgan[/name_u] [name_m]Erickson[/name_m] ([name_u]Sutton[/name_u]).
DS(2) [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Erickson[/name_m].

DS(21) [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]James[/name_u] “[name_m]Josh[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u].
DGF(20) [name_u]Chelsea[/name_u] [name_u]Allison[/name_u] [name_m]Lambert[/name_m].

DS(16) [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] “[name_m]Gabe[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u].
DGF(16) [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Hickman.


DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Sharon[/name_f] Walters ([name_u]Monroe[/name_u]).
DH(46) [name_m]Kevin[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Walters.

DS(21) [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Walters.
DGF(21) [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] [name_m]Becker[/name_m].
DD/DS(exp) [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Becker[/name_m] & [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Becker[/name_m].

DD(19) [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Sharon[/name_f] Walters.
DGF(19) [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] McBride.

DD(18) [name_u]Aubrey[/name_u] [name_f]Ava[/name_f] Walters.
DBF(17) [name_u]Seth[/name_u] [name_u]Hayden[/name_u] Woodard.

DD(14) [name_f]Jenna[/name_f] [name_u]Brooklyn[/name_u] Walters.


DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u].
DW(40) [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (Wiggins).

DS(13) [name_u]Mason[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u].
DD(8) [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u].
DS(6) [name_m]Axel[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u].

DH (74): [name_u]James[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] Adkins
DW (70): [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] ([name_u]Shaw[/name_u]) Adkins

DS1 (48): [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] “[name_u]Chris[/name_u]” Adkins
DD1 (45): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins
DS2 (40): [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] Adkins

DS1 (48): [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] “[name_u]Chris[/name_u]” Adkins
exDW (46): [name_u]Kimberly[/name_u] [name_f]Melissa[/name_f] “[name_u]Kim[/name_u]” (Sharpe) Adkins mother of first 3 children
DW (39): [name_f]Megan[/name_f] [name_f]Tiffany[/name_f] ([name_m]Phillips[/name_m]) Adkins

DD (27): [name_u]Shelby[/name_u] [name_f]Melissa[/name_f] (Adkins) [name_m]Bauer[/name_m]

  • DH (29): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Jonathon[/name_m] “[name_m]Jake[/name_m]” [name_m]Bauer[/name_m]
    – DD (3): [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f] “[name_u]Josie[/name_u]” [name_m]Bauer[/name_m]
    – D? (exp): [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Annabelle[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] /or/ [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD (25): [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins

  • DF (28): [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Jeremy[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
    – DS (1): [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Abbott[/name_u]

DS (22): [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m] Adkins

  • DGF (22): [name_f]Lauren[/name_f] [name_f]Emily[/name_f] [name_m]Barton[/name_m]
    – DS (nb): [name_u]Easton[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m]

DSS (23): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Erickson[/name_m]

  • DW (22): [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] “[name_u]Abby[/name_u]” ([name_m]Thomas[/name_m]) [name_m]Erickson[/name_m]
    – DS (2): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Maxwell[/name_m] “[name_m]Tommy[/name_m]” [name_m]Erickson[/name_m]

DS (21): [name_m]Austin[/name_m] [name_u]James[/name_u] Adkins
– DGF (20): [name_u]Allison[/name_u] [name_f]Katherine[/name_f] “[name_u]Allie[/name_u]” McClure

DS (16): [name_m]Gavin[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] Adkins

  • DGF (16): [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] “[name_u]Izzy[/name_u]” [name_m]Price[/name_m]

DD1 (45): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] (Adkins) [name_m]Bryant[/name_m]
DH (46): [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

DS (21): [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DGF (21): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Wise
    – DD/DS (exp): [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] & [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Connor[/name_m]

DD (19): [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DGF (19): [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

DD (18): [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DBF (17): [name_u]Carson[/name_u] [name_m]Garrett[/name_m] White

DD (14): [name_f]Zoe[/name_f] [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_m]Bryant[/name_m]

DS2 (40): [name_m]Eric[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] Adkins
DW (40): [name_u]Kelly[/name_u] [name_f]Rebecca[/name_f] (Wiggins) Adkins

DS (13): [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Eric[/name_m] Adkins
DD (8): [name_u]Reagan[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] Adkins
DS (6): [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Jayce[/name_m] Adkins

DH(74) [name_m]Charles[/name_m] [name_m]John[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]” [name_u]Monroe[/name_u]
DW(70) [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Brady[/name_u]-[name_u]Monroe[/name_u]
[name_u]Charlie[/name_u] & [name_f]Carolyn[/name_f]: [name_m]Daniel[/name_m], [name_f]Amy[/name_f] and [name_m]Thomas[/name_m]
Grandkids: [name_f]Natalie[/name_f], [name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Cameron[/name_u], [name_u]Evan[/name_u], [name_u]Drew[/name_u], [name_m]Ben[/name_m], [name_f]Madeline[/name_f], [name_f]Claire[/name_f], [name_f]Amelia[/name_f], [name_u]Carter[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] and [name_m]Harrison[/name_m]

DS1(48) [name_m]Daniel[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] “[name_m]Dan[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u]
DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]John[/name_m] “[name_m]Tom[/name_m]” [name_u]Monroe[/name_u]


DS1(48) [name_m]Dan[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DexW(46) [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] “[name_u]Angie[/name_u]” [name_m]Sharp[/name_m]
[name_m]Dan[/name_m] & [name_u]Angie[/name_u]: [name_f]Natalie[/name_f], [name_f]Cassandra[/name_f] and [name_u]Cameron[/name_u]
Grandkids: [name_f]Nora[/name_f], [name_u]Vivian[/name_u] or [name_m]Wesley[/name_m], [name_m]Ezra[/name_m] and [name_m]Lincoln[/name_m]

DW(39) [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] Petty-[name_u]Monroe[/name_u]
[name_f]Sarah[/name_f]: [name_m]Samuel[/name_m]
Grandkids: [name_m]Tommy[/name_m]
[name_m]Dan[/name_m] & [name_f]Sarah[/name_f]: [name_u]Evan[/name_u] and [name_m]Andrew[/name_m]

DD(27) [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]-[name_m]Bauer[/name_m]
DH(29) [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
[name_u]Jesse[/name_u] & [name_f]Natalie[/name_f]: [name_f]Nora[/name_f] and [name_u]Vivian[/name_u] or [name_m]Wesley[/name_m]

DD(3) [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
DB(exp) [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Charlotte[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD(25) [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] “[name_f]Cassie[/name_f]” [name_u]Monroe[/name_u]
DF(28) [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
[name_m]Aaron[/name_m] & [name_f]Cassie[/name_f]: [name_m]Ezra[/name_m]

DS(1) [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Miles[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]

DS(22) [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(22) [name_f]Emily[/name_f] [name_m]Barton[/name_m]
[name_u]Cameron[/name_u] & [name_f]Emily[/name_f]: [name_m]Lincoln[/name_m]

DS(nb) [name_m]Lincoln[/name_m] [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DstS(23) [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” [name_m]Frazier[/name_m]
DW(22) [name_f]Anna[/name_f] [name_m]Thomas[/name_m]-[name_m]Frazier[/name_m]
[name_u]Sam[/name_u] & [name_f]Anna[/name_f]: [name_m]Thomas[/name_m]

DS(2) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Leo[/name_m] “[name_m]Tommy[/name_m]” [name_m]Frazier[/name_m]

DS(21) [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(20) [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] McClure

DS(16) [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Gabriel[/name_m] “[name_u]Drew[/name_u]” [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(16) [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Price[/name_m]


DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]-[name_m]Bryant[/name_m]
DH(46) [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] “[name_m]Tim[/name_m]” [name_m]Bryant[/name_m]
[name_m]Tim[/name_m] & [name_f]Amy[/name_f]: [name_m]Benjamin[/name_m], [name_f]Madeline[/name_f], [name_f]Claire[/name_f] and [name_f]Amelia[/name_f]
Grandkids: [name_f]Genevieve[/name_f] and [name_m]Jack[/name_m]

DS(21) [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]” [name_m]Bryant[/name_m]
DGF(21) [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
[name_m]Ben[/name_m] & [name_f]Emma[/name_f]: [name_f]Genevieve[/name_f] and [name_m]Jack[/name_m]

DD/DS(exp) [name_f]Genevieve[/name_f] [name_f]Thea[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] & [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

DD(19) [name_f]Madeline[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DGF(19) [name_f]Grace[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]

DD(18) [name_f]Claire[/name_f] [name_f]Ava[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DBF(17) [name_u]Seth[/name_u] [name_u]Carson[/name_u] Woodard

DD(14) [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]


DS2(40) [name_m]Tom[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DW(40) [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] Krause-[name_u]Monroe[/name_u]
[name_m]Tom[/name_m] & [name_f]Mary[/name_f]: [name_u]Carter[/name_u], [name_f]Ivy[/name_f] and [name_m]Harrison[/name_m]

DS(13) [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DD(8) [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS(6) [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DH (74): [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (70): [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] ([name_u]Shaw[/name_u])

DS1 (48): [name_m]David[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DD1 (45): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS2 (40): [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DS1 (48): [name_m]David[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DexW (46): [name_f]Melissa[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Sharp[/name_m] (mother of [name_f]Natalie[/name_f], [name_u]Sydney[/name_u], and [name_u]Cody[/name_u])
DW (39): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (mother of [name_u]Dylan[/name_u], [name_m]Austin[/name_m], and [name_m]Lucas[/name_m])

  • DD (27): [name_f]Natalie[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m] ([name_u]Monroe[/name_u])

  • DH (29): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
    — DD (3): [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Nora[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
    — DB (exp): [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f] or [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Sawyer[/name_u]

  • DD (25): [name_u]Sydney[/name_u] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Abbott[/name_u] ([name_u]Monroe[/name_u])

  • DF (28): [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Jeremy[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
    — DS (1): [name_m]Ezra[/name_m] [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

  • DS (22): [name_u]Cody[/name_u] [name_m]David[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DGF (22): [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Lauren[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
    — DS (nb): [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cody[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DstS (23): [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]

  • DW (22): [name_u]Morgan[/name_u] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] ([name_u]Sutton[/name_u])
    — DS (2): [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]

  • DstS (21): [name_m]Austin[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m]

  • DGF (20): [name_u]Allison[/name_u] [name_u]Chelsea[/name_u] [name_m]Lambert[/name_m]

  • DS (16): [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DGF (16): [name_f]Trinity[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] [name_m]Price[/name_m]

DD1 (45): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] ([name_u]Monroe[/name_u])
DH (46): [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DS (21): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DGF (21): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
    — DD/DS (exp): [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]-[name_m]Becker[/name_m] / [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]-Beker

  • DD (19): [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DGF (19): [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

  • DD (18): [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

  • DBF (17): [name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Carson[/name_u] [name_m]Barnett[/name_m]

DD (14): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

DS2 (40): [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (40): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] ([name_m]Lowe[/name_m])

  • DS (13): [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
  • DD (8): [name_u]Hadley[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
  • DS (6): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Jayce[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DH(74) [name_m]Charles[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] [name_u]Charlie[/name_u]
DW(70) [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Shaw[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] [name_u]Kit[/name_u]
DD1(45) [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [name_u]Coley[/name_u]
DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]


DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] [name_u]Kit[/name_u]
DexW(46) [name_f]Melissa[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m] (mother of first 3 children)
DW(39) [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Megan[/name_f] [name_m]Phillips[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] (mother of stepchildren and last child)

DD(27) [name_u]Shelby[/name_u] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DH(29) [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Horton[/name_m]
DD(3) [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f] [name_m]Horton[/name_m] [name_u]Scout[/name_u]
DB(exp) [name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] [name_u]Arlo[/name_u] [name_m]Horton[/name_m] OR [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Horton[/name_m]

DD(25) [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DF(28) [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Travis[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u] [name_u]Jem[/name_u]
DS(1) [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DS(22) [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(22) [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u] [name_m]Barton[/name_m]
DS(nb) [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cody[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DstS(23) [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DW(22) [name_f]Anna[/name_f] [name_u]Morgan[/name_u] [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
DS(2) [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]

DS(21) [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(20) [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]Taylor[/name_u] McClure

DS(16) [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Cole[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] [name_m]Luke[/name_m]
DGF(16) [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Hickman


DD1(45) [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] Walters [name_u]Coley[/name_u]
DH(46) [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Walters

DS(21) [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] Walters [name_u]Red[/name_u]
DGF(21) [name_f]Maria[/name_f] [name_f]Jasmine[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
DD/DS(exp) [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Jolie[/name_f] Walters & [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Jared[/name_m] Walters

DD(19) [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] Walters [name_u]Bay[/name_u]
DGF(19) [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Alexa[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

DD(18) [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Walters
DBF(17) [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Seth[/name_u] Woodard [name_m]Hayes[/name_m]

DD(14) [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] Walters


DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW(40) [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Amanda[/name_f] Wiggins [name_u]Monroe[/name_u] [name_f]Beth[/name_f]

DS(13) [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DD(8) [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS(6) [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Jayce[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] [name_u]Teddy[/name_u]

DH (74): [name_m]John[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (70): [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] ([name_u]Shaw[/name_u]) “[name_f]Susie[/name_f]”
★DS1 (48): [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Kit[/name_u]”
☆DD1 (45): [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Mickie[/name_u]”
★DS2 (40): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “Taz”

DS1 (48): [name_m]Christopher[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Kit[/name_u]”
exDW (46): [name_f]Jessica[/name_f] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Cochran[/name_m] “JJ”
☆DD1 (27): [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
☆DD2 (25): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_f]Cassie[/name_f]”
★DS1 (22): [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (39): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Amber[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (Copeland)
★DSS1 (23): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]”
★DS2 (21): [name_m]Austin[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
★DS3 (16): [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DD1 (27): [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] ([name_u]Monroe[/name_u])
DH (29): [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Dustin[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m] “[name_m]Jake[/name_m]”
☆DD1 (3): [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
✮D? (exp): [name_u]Piper[/name_u] [name_u]Vivian[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_m]Asher[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD2 (25): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_f]Cassie[/name_f]”
DF (28): [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
★DS1 (1): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Ezra[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DS1 (22): [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF (22): [name_u]Brooke[/name_u] [name_f]Emily[/name_f] [name_m]Barton[/name_m]
★DS1 (nb): [name_u]Easton[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DSS1 (23): [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]”
DW (22): [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Abigail[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] ([name_u]Sutton[/name_u])
★DS1 (2): [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]

DS2 (21): [name_m]Austin[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF (20): [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Samantha[/name_f] McClure “[name_f]Kate[/name_f]”

DS3 (16): [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF (16): [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Jefferson[/name_m]

DD1 (45): [name_f]Michelle[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] ([name_u]Monroe[/name_u]) “[name_u]Mickie[/name_u]”
DH (46): [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Tim[/name_m]”
★DS1 (21): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]”
☆DD1 (19): [name_f]Madeleine[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
☆DD2 (18): [name_f]Claire[/name_f] [name_f]Savannah[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
☆DD3 (14): [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]

DS1 (21): [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Ben[/name_m]”
DGF (21): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Wise
☆DD1 (exp): [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
★DS1 (exp): [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m]

DD1 (19): [name_f]Madeleine[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DGF (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Ariana[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

DD2 (18): [name_f]Claire[/name_f] [name_f]Savannah[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m]
DBF (17): [name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Carson[/name_u] Woodard

DS2 (40): [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “Taz”
DW (40): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (Wiggins) “[name_f]Eliza[/name_f]”
★DS1 (13): [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
☆DD1 (8): [name_f]Ivy[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
★DS2 (6): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DH (74): [name_m]Charles[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DW (70): [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] ([name_u]Shaw[/name_u])

DS1 (48): [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DD1 (45): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
DS2 (40): [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]


DS1 (48): [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DexW (46): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] Boyle - Mother of first three children
  • DW (39): [name_f]Megan[/name_f] [name_u]Ashley[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m] ([name_m]Phillips[/name_m]) - Mother of stepson and last two child

DD (27): [name_u]Shelby[/name_u] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] ([name_m]Harrell[/name_m])

  • DH (29): [name_u]Dustin[/name_u] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
    • DD (3): [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
    • D? (exp): [name_u]Vivian[/name_u] [name_f]Sadie[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD (25): [name_u]Sydney[/name_u] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DF (28): [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
    • DS (1): [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]

DstS (23): [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]”

  • DW (22): [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Marissa[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] ([name_u]Reid[/name_u]) “[name_u]Abby[/name_u]”
    • DS (2): [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]

DS (22): [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DGF (22): [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m]
    • DS (nb): [name_m]Lincoln[/name_m] [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DS (21): [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DGF (20): [name_u]Chelsea[/name_u] [name_u]Allison[/name_u] McClure

DS (16): [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DGF (16): [name_f]Aaliyah[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] [name_m]Price[/name_m]

DD1 (45): [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DH (46): [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Walters

DS (21): [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Walters

  • DGF (21): [name_f]Kaitlyn[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] Wise “[name_f]Kate[/name_f]”
    • DS/DD (exp): [name_u]Wren[/name_u] [name_f]Thea[/name_f] Walters & [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Nathan[/name_m] Walters

DD (19): [name_f]Madelyn[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Walters

  • DBF (19): [name_f]Grace[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]

DD (19): [name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Walters

  • DBF (17): [name_u]Carson[/name_u] [name_m]Garrett[/name_m] White

DD (14): [name_f]Zoe[/name_f] [name_u]Brooklyn[/name_u] Walters


DS2 (40): [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]

  • DW (40): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Christina[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] (Wiggins)

DS (13): [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DD (8): [name_u]Reagan[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
DS (6): [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Jamie[/name_u]” (74)
DW: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [[name_u]Brady[/name_u]] “[name_f]Cara[/name_f]” (70)

DS: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Kit[/name_u]” (48)
DD: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (45)
DS: [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] (40)

[name_u]Jamie[/name_u] & [name_f]Cara[/name_f] with [name_u]Kit[/name_u], [name_f]Amy[/name_f], and [name_m]Eric[/name_m]

DH: [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Kit[/name_u]” (48)
DexW: [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m] “[name_f]Jenna[/name_f]” (46)
DW: [name_f]Amber[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [[name_m]Phillips[/name_m]] (39)

DD: [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] [[name_u]Monroe[/name_u]] “[name_f]Talia[/name_f]” (27)

  • DH: [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m] (29)
  • DD: [name_f]Scarlett[/name_f] [name_f]Isla[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] (3)
  • D?: [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Piper[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m] “[name_f]Belle[/name_f]” & [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Nolan[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m] “[name_m]Wes[/name_m]” (exp)
    [name_f]Talia[/name_f] & [name_u]Jesse[/name_u] with [name_f]Scarlett[/name_f] and [name_f]Belle[/name_f] or [name_m]Wes[/name_m]

DD: [name_u]Haley[/name_u] [name_f]Cara[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] (25)

  • Df: [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m] (28)
  • DS: [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Hobbs[/name_m] “[name_u]Grey[/name_u]” (1)
    [name_u]Haley[/name_u] & [name_m]Ethan[/name_m] with [name_u]Grey[/name_u]

DSS: [name_m]Samuel[/name_m] [name_u]Kyle[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m] “[name_u]Sam[/name_u]” (23)

  • DW: [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Ramos[/name_m] [[name_u]Reid[/name_u]] (22)
  • DS: [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m] (2)
    [name_u]Sam[/name_u] & [name_f]Abigail[/name_f] with [name_u]Reid[/name_u]

DS: [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Kit[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] (22)

  • Dgf: [name_u]Brooke[/name_u] [name_f]Emily[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m] (21)
  • DS: [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] (nb)
    [name_m]Caleb[/name_m] & [name_u]Brooke[/name_u] with [name_u]Micah[/name_u]

DS: [name_u]Evan[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] (21)

  • Dgf: [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]Allison[/name_u] McClure “[name_u]Van[/name_u]” (20)
    [name_u]Evan[/name_u] & [name_u]Van[/name_u]

DS: [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Gabriel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] (16)

  • Dgf: [name_f]Nevaeh[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Price[/name_m] “[name_u]Nev[/name_u]” (16)
    [name_u]Blake[/name_u] & [name_u]Nev[/name_u]

[name_u]Kit[/name_u] & [name_f]Jenna[/name_f] with [name_f]Talia[/name_f], [name_u]Haley[/name_u], and [name_m]Caleb[/name_m]
[name_u]Kit[/name_u] & [name_f]Amber[/name_f] with [name_u]Sam[/name_u], [name_u]Evan[/name_u], and [name_u]Blake[/name_u]

DW: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Sandra[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] [[name_u]Monroe[/name_u]] (45)
DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_u]Charlie[/name_u]” (46)

DS: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Bryant[/name_m] “[name_m]Benji[/name_m]” (21)

  • Dgf: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Jasmine[/name_f] [name_m]Becker[/name_m] (21)
  • DD/DS: [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] [name_m]Becker[/name_m] & [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Becker[/name_m] (exp)
    [name_m]Benji[/name_m] & [name_f]Emma[/name_f] with [name_f]Elodie[/name_f] and [name_m]Jasper[/name_m]

DD: [name_u]Bailey[/name_u] [name_f]Sandra[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] (19)

  • Dgf: [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] [name_m]Parson[/name_m] “[name_u]Alex[/name_u]” (19)
    [name_u]Bailey[/name_u] & [name_u]Alex[/name_u]

DD: [name_f]Claire[/name_f] [name_u]Aubrey[/name_u] [name_m]Bryant[/name_m] (18)

  • Dbf: [name_u]Carson[/name_u] [name_m]Diego[/name_m] [name_u]Seth[/name_u] Woodard (17)
    [name_f]Claire[/name_f] & [name_u]Carson[/name_u]

DD: [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Amelia[/name_f] [name_m]Bryant[/name_m] (14)

[name_f]Amy[/name_f] & [name_u]Charlie[/name_u] with [name_m]Benji[/name_m], [name_u]Bailey[/name_u], [name_f]Claire[/name_f], and [name_f]Zoe[/name_f]

DH: [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] (40)
DW: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [[name_m]Rowe[/name_m]] “[name_f]Eliza[/name_f]” (40)

DS: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Eric[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] (13)
DD: [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u] (8)
DS: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Axel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Theo[/name_u]” (6)

[name_m]Eric[/name_m] & [name_f]Eliza[/name_f] with [name_m]Wyatt[/name_m], [name_f]Ivy[/name_f], and [name_u]Theo[/name_u]

DH(74) [name_m]John[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] (LN: [name_u]Monroe[/name_u])
DW(70) [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] (MN: [name_u]Brady[/name_u]) [name_u]Monroe[/name_u]
DS1(48) [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_m]Matt[/name_m]”
DD1(45) [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Nikki[/name_u]”
DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_m]Tommy[/name_m]”


DS1(48) [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_m]Matt[/name_m]”
DexW(46) [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] (MN: [name_m]Cochran[/name_m]) “[name_f]Jen[/name_f]” (mother of first 3 children)
DW(39) [name_u]Ashley[/name_u] [name_f]Rachel[/name_f] (MN: [name_m]Phillips[/name_m]) [name_u]Monroe[/name_u] (mother of stepchildren and last child)

DD(27) [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Kristen[/name_f] (Monore) [name_m]Bauer[/name_m]
DH(29) [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Sean[/name_m] (LN: [name_m]Bauer[/name_m])
DD(3) [name_f]Scarlett[/name_f] [name_u]Kennedy[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m]
DB(exp) [name_u]Piper[/name_u] [name_f]Mila[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] OR [name_m]Maddox[/name_m] [name_m]Asher[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD(25) [name_u]Haley[/name_u] [name_f]Linda[/name_f] ([name_u]Monroe[/name_u]) [name_u]Abbott[/name_u]
DF(28) [name_m]Travis[/name_m] [name_m]Aaron[/name_m] (LN: [name_u]Abbott[/name_u])
DS(1) [name_m]Ryder[/name_m] [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DstS(23) [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] (LN: [name_m]Ramos[/name_m]) “[name_m]Zach[/name_m]”
DW(22) [name_u]Jordan[/name_u] [name_f]Paige[/name_f] (MN: [name_u]Sutton[/name_u]) [name_m]Ramos[/name_m]

DS(22) [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_u]Cam[/name_u]”
DGF(22) [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Danielle[/name_f] (LN: [name_m]Galvan[/name_m])

DS(19) [name_m]Austin[/name_m] [name_m]John[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(20) [name_f]Vanessa[/name_f] [name_u]Taylor[/name_u] (LN: McClure)

DS(16) [name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF(16) [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] (LN: [name_m]Jefferson[/name_m])


DD1(45) [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] ([name_u]Monroe[/name_u]) Levine “[name_u]Nikki[/name_u]”
DH(46) [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] (LN: Levine) “[name_u]Charlie[/name_u]”

DS(21) [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Levine
DGF(21) [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] (LN: Aguilar)

DD(19) [name_f]Kylie[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] Levine
DGF(19) [name_f]Arianna[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] (LN: McBride)

DD(18) [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Levine
DBF(17) [name_u]Jayden[/name_u] [name_m]Diego[/name_m] (LN: [name_m]Barnett[/name_m])

DD(14) [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Levine “[name_f]Mila[/name_f]”


DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u] “[name_m]Tommy[/name_m]”
DW(40) [name_f]Amanda[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] (MN: [name_m]Lowe[/name_m]) [name_u]Monroe[/name_u]

DS(13) [name_u]Carter[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DD(8) [name_u]Reese[/name_u] [name_u]Harper[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS(6) [name_m]Brody[/name_m] [name_m]Harrison[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DH: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DW: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Kerr[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]

DS: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DD: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
DS: [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DH: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DexW: [name_f]Jessica[/name_f] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m]
DW: [name_f]Megan[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] Petty [name_m]Harrell[/name_m]

DD: [name_u]Madison[/name_u] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m]
DD: [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Cochran[/name_m]
DS: [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Cochran[/name_m]
DsS: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DS: [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DS: [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DW: [name_u]Madison[/name_u] [name_u]Kimberly[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]
DH: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]

DD: [name_f]Isla[/name_f] [name_u]Kennedy[/name_u] [name_m]Sims[/name_m]
DD/DS: [name_f]Mila[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f] [name_m]Sims[/name_m]/[name_m]Asher[/name_m] [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Sims[/name_m]

DF: [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Cochran[/name_m]
DF: [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Ethan[/name_m] Barrera

DS: [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] Barrera

DBF: [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Cochran[/name_m]
DGF: [name_u]Kelsey[/name_u] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m]

DS: [name_u]Hudson[/name_u] [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Cochran[/name_m]

DH: [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]
DW: [name_f]Paige[/name_f] [name_f]Anna[/name_f] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]

DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]

DBF: [name_u]Tyler[/name_u] [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DGF: [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Samantha[/name_f] [name_m]Hurley[/name_m]

DBF: [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DGF: [name_f]Trinity[/name_f] [name_f]Aaliyah[/name_f] [name_m]Price[/name_m]

DW: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] Walters
DH: [name_m]Steven[/name_m] [name_m]Kevin[/name_m] Walters

DS: [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] Walters
DD: [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Heather[/name_f] Walters
DD: [name_f]Claire[/name_f] [name_u]Mackenzie[/name_u] Walters
DD: [name_f]Caroline[/name_f] [name_f]Zoe[/name_f] Walters

DBF: [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] Walters
DGF: [name_f]Jasmine[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] Aguilar

DD/DS: [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Jolie[/name_f] Aguilar/[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] Aguilar

DGF: [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Heather[/name_f] Walters
DGF: [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

DGF: [name_f]Claire[/name_f] [name_u]Mackenzie[/name_u] Walters
DBF: [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Carson[/name_u] White

DH: [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DW: [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Lowe[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DS: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Anthony[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DD: [name_u]Payton[/name_u] [name_u]Reagan[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
DS: [name_m]Axel[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DH (74): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (70): [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Shaw[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DS1 (48): [name_m]David[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DD1 (45): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS2 (40): [name_m]Richard[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DS1 (48): [name_m]David[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
exDW (46): [name_f]Stephanie[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m]
DW (39): [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Megan[/name_f] Copeland [name_u]Monroe[/name_u]

DD (27): [name_u]Madison[/name_u] [name_f]Angela[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] [name_m]Sims[/name_m]

  • DH (29): [name_m]Jonathan[/name_m] [name_u]Dustin[/name_u] [name_m]Sims[/name_m]
    • DD (3): [name_u]Kennedy[/name_u] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Sims[/name_m]
    • DS or DD (exp): [name_u]Sawyer[/name_u] [name_m]Wesley[/name_m] OR [name_f]Annabelle[/name_f] [name_u]Piper[/name_u] [name_m]Sims[/name_m]

DD (25): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DF (28): [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
    • DS (1): [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Miles[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DsS (23): [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]

  • DW (22): [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Ramos[/name_m]
    • DS (2): [name_u]Sutton[/name_u] [name_m]Oliver[/name_m] [name_m]Ramos[/name_m]

DS (22): [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]David[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DGF (22): [name_u]Courtney[/name_u] [name_f]Danielle[/name_f] [name_m]Rivers[/name_m]
    • DS (NB): [name_m]Lincoln[/name_m] [name_u]Cameron[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

DS (21): [name_u]Ryan[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DGF (20): [name_u]Chelsea[/name_u] [name_u]Taylor[/name_u] McClure

DS (16): [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Andrew[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

  • DGF (16): [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] Hickman

DD1 (45): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u] Walters
DH (46): [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Walters

DS (21): [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Walters

  • DGF (21): [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Jasmine[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
    • DD (exp): [name_u]Aspen[/name_u] [name_f]Thea[/name_f] Walters
    • DS (exp): [name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Connor[/name_m] Walters

DD (19): [name_u]Avery[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] Walters

  • DGF (19): [name_f]Arianna[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] McBride

DD (18): [name_u]Mackenzie[/name_u] [name_f]Claire[/name_f] Walters

  • DBF (17): [name_u]Jayden[/name_u] [name_u]Seth[/name_u] White

DD (14): [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_f]Jade[/name_f] Walters

DS2 (40): [name_m]Richard[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW (40): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Lowe[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DS (13): [name_u]Mason[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DD (8): [name_u]Hadley[/name_u] [name_u]Reese[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS (6): [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DH(74) [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] Adkins
DW(70) [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins (nee.[name_u]Shaw[/name_u])

  • DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] Adkins
  • DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Adkins
  • DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] Adkins

[name_m]Jim[/name_m] & [name_f]Lindy[/name_f]: [name_u]Kit[/name_u], [name_f]Amy[/name_f] & [name_m]Tom[/name_m] Adkins

  • DS1(48) [name_m]Christopher[/name_m] [name_u]James[/name_u] Adkins
    >DexW(46) [name_f]Jennifer[/name_f] [name_f]Angela[/name_f] Adkins (nee.[name_m]Sharp[/name_m])
    =DD(27) [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Angela[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] (nee.Adkins)
    ->DH(29) [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
      • DD(3) [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
      • DB(exp) [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f] OR [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
        =DD(25) [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] Adkins
        ->DF(28) [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Jeremy[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
      • DS(1) [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Greyson[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
        =DS(22) [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Christopher[/name_m] Adkins
        ->DGF(22) [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Kelsey[/name_u] [name_m]Galvan[/name_m]
      • DS(nb) [name_u]Micah[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] Adkins
        >DW(39) [name_f]Megan[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] Adkins (nee.[name_m]Phillips[/name_m])
        =DstS(23) [name_u]Dylan[/name_u] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
        ->DW(22) [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Frazier[/name_m] (nee.[name_u]Reid[/name_u])
      • DS(2) [name_u]Reid[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
        =DS(21) [name_u]Evan[/name_u] [name_u]James[/name_u] Adkins
        ->DGF(20) [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Vanessa[/name_f] [name_m]Lambert[/name_m]
        =DS(16) [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Lucas[/name_m] Adkins
        ->DGF(16) [name_f]Faith[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] Hickman

[name_u]Kit[/name_u]: (& [name_f]Jenny[/name_f]) [name_u]Alexis[/name_u], [name_f]Hailey[/name_f] & [name_u]Cam[/name_u] Adkins (& [name_f]Meg[/name_f]) [name_u]Dylan[/name_u], [name_u]Evan[/name_u] & [name_u]Blake[/name_u] Adkins
[name_u]Alexis[/name_u] & [name_m]Jared[/name_m]: [name_f]Nora[/name_f], [name_f]Sadie[/name_f]/[name_m]Eli[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
[name_f]Hailey[/name_f] & [name_m]Aaron[/name_m]: [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
[name_u]Cam[/name_u] & [name_f]Emily[/name_f]: [name_u]Micah[/name_u] Adkins

  • DD1(45) [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] Walters (nee.Adkins)
    >DH(46) [name_m]Scott[/name_m] [name_m]Charles[/name_m] Walters
    =DS(21) [name_m]Jared[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Walters
    ->DGF(21) [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Maria[/name_f] Wise
      • DD/DS(exp) [name_f]Elodie[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] & [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Jared[/name_m] Walters
        =DD(19) [name_f]Madelyn[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Walters
        ->DGF(19) [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]
        =DD(18) [name_f]Ava[/name_f] [name_u]Mackenzie[/name_u] Walters
        ->DBF(17) [name_m]Xavier[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] Woodard

=DD(14) [name_f]Zoe[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Walters

[name_f]Amy[/name_f] & [name_m]Scott[/name_m]: [name_m]Jared[/name_m], [name_f]Madelyn[/name_f], [name_f]Ava[/name_f] & [name_f]Zoe[/name_f] Walters
[name_m]Jared[/name_m] & [name_f]Hannah[/name_f]: [name_f]Elodie[/name_f] & [name_m]Milo[/name_m] Walters

  • DS2(40) [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] Adkins
    >DW(40) [name_f]Elizabeth[/name_f] Adkins (nee.[name_m]Lowe[/name_m])
    =DS(13) [name_m]Wyatt[/name_m] [name_u]Bryce[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] Adkins
    =DD(8) [name_u]Reese[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] Adkins
    =DS(6) [name_m]Brodie[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Jayce[/name_m] Adkins

[name_m]Tom[/name_m] & [name_f]Eliza[/name_f]: [name_m]Wyatt[/name_m], [name_u]Reese[/name_u] & [name_m]Brodie[/name_m] Adkins

DH74: [name_m]Ronald[/name_m] [name_u]James[/name_u] Adkins “[name_m]Ron[/name_m]”
DW70: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] Adkins nee [name_u]Brady[/name_u]

DS48: [name_m]Brian[/name_m] [name_m]Ronald[/name_m] Adkins
-exDW46: [name_u]Kimberly[/name_u] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m] “[name_u]Kim[/name_u]”
-DD27: [name_f]Natalie[/name_f] [name_f]Jennifer[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
–DH29: [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
–DD3: [name_f]Nora[/name_f] [name_f]Scarlett[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
–DDexp: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Mila[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
-DD25: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Adkins “[name_f]Cassie[/name_f]”
–Dfiance28: [name_m]Connor[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
–DS1: [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
-DS22: [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Brian[/name_m] Adkins
–GF22: [name_u]Kelsey[/name_u] [name_u]Brooke[/name_u] [name_m]Galvan[/name_m]
–DSnb: [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Justin[/name_m] [name_m]Galvin[/name_m]
-DW39: [name_f]Tiffany[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] Adkins nee [name_m]Copeland[/name_m]
-stepDS23: [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
–DW22: [name_f]Marissa[/name_f] [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m] nee [name_u]Reid[/name_u]
–DS2: [name_u]Reid[/name_u] [name_u]Jameson[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m]
-DS21: [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Ronald[/name_m] [name_m]Brian[/name_m] Adkins
–GF20: [name_u]Chelsea[/name_u] [name_f]Vanessa[/name_f] McClure
-DD16: [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] Adkins
–GF16: [name_f]Trinity[/name_f] [name_f]Isabelle[/name_f] [name_m]Price[/name_m]
DS45: [name_u]Lisa[/name_u] [name_f]Susan[/name_f] Walters
-DH46: [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Steven[/name_m] Walters “[name_m]Tim[/name_m]”
-DS21: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Walters “[name_m]Ben[/name_m]”
–GF21: [name_f]Kaitlyn[/name_f] [name_f]Emma[/name_f] [name_m]Becker[/name_m]
–DD/DSexp: [name_f]Thea[/name_f] [name_f]Kaitlyn[/name_f] Walters and [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] Walters
-DD19: [name_f]Kylie[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Walters
–GF19: [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]
-DD18: [name_u]Mackenzie[/name_u] [name_f]Claire[/name_f] Walters
–BF17: [name_m]Garrett[/name_m] [name_u]Carson[/name_u] White
-DD14: [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_f]Jenna[/name_f] Walters
DS40: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]James[/name_u] Adkins “[name_m]Tom[/name_m]”
-DW40: [name_f]Christina[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] Adkins nee [name_m]Lowe[/name_m]
-DS13: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] Adkins
-DD8: [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Harper[/name_u] Adkins
-DS6: [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]Jayce[/name_m] Adkins

DH [74]: [name_u]James[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DW [70]: [name_f]Linda[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] [nee [name_u]Kerr[/name_u]]

DS1 [48]: [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
DD1 [45]: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
DS2 [40]: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]


DS1 [48]: [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
DexW [46]: [name_f]Angela[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] Boyle

DD1 [27]: [name_f]Kristen[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m] [nee [name_m]Harrell[/name_m]]
-DH [29]: [name_m]Jonathan[/name_m] [name_m]Sean[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
–DD1 [3]: [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
–DB [exp]: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_u]Vivian[/name_u] or [name_m]Wesley[/name_m] [name_u]Maddox[/name_u] [name_m]Bauer[/name_m]

DD2 [25]: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Linda[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m]
-DF [28]: [name_m]Aaron[/name_m] [name_m]Jeremy[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]
–DS [1]: [name_m]Greyson[/name_m] [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Hobbs[/name_m]

DS1 [22]: [name_m]Trevor[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
-DGF [22]: [name_f]Emily[/name_f] [name_f]Lauren[/name_f] [name_m]Barton[/name_m]
–DS [nb]: [name_u]Lincoln[/name_u] [name_m]Trevor[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DW [39]: [name_f]Tiffany[/name_f] [name_f]Megan[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] [nee [name_m]Copeland[/name_m]]

DstS [23]: [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Erickson[/name_m]
-DW [22]: [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_m]Erickson[/name_m] [nee [name_u]Sutton[/name_u]]
–DS [2]: [name_u]Sutton[/name_u] [name_u]Maxwell[/name_u] [name_m]Erickson[/name_m]

DS2 [21]: [name_u]Evan[/name_u] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
-DGF [20]: [name_f]Vanessa[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Hurley[/name_m]

DS3 [16]: [name_m]Lucas[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
-DGF [16]: [name_f]Isabelle[/name_f] [name_m]Price[/name_m]


DD1 [45]: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] Walters [nee [name_m]Harrell[/name_m]]
DH [46]: [name_m]Jeffrey[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Walters

DS1 [21]: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Jeffrey[/name_m] Walters
-DGF [21]: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Jasmine[/name_f] Wise
–DD/DS [exp]: [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Thea[/name_f] & [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] Wise

DD1 [19]: [name_f]Madelyn[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Walters
-DGF [19]: [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] [name_m]Parson[/name_m]

DD2 [18]: [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Walters
-DBF [17]: [name_m]Xavier[/name_m] [name_u]Hayden[/name_u] White

DD3 [14]: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Jade[/name_f] Walters


DS2 [40]: [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DW [40]: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Harrell[/name_m] [nee Wiggins]

DS1 [13]: [name_u]Mason[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]
DD1 [8]: [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Payton[/name_u] [name_m]Harrell[/name_m]
DS2 [6]: [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Harrell[/name_m]

DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW: [name_f]Susan[/name_f] [name_f]Patricia[/name_f] [name_u]Shaw[/name_u]

DS: [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DD: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]


DS: [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
exDW: [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_m]Sharp[/name_m]
DW: [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] [name_m]Phillips[/name_m]

DD: [name_u]Madison[/name_u] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DD: [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS: [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DsS: [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
DS: [name_u]Evan[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DS: [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Gabriel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
*
DD: [name_u]Madison[/name_u] [name_f]Stephanie[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DH: [name_u]Jesse[/name_u] [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]
– dd: [name_f]Isla[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] [name_m]Bauer[/name_m]
– ds: [name_m]Eli[/name_m] [name_m]Wesley[/name_m] [name_m]Bauer[/name_m]

DD: [name_f]Alyssa[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DF: [name_m]Ethan[/name_m] [name_m]Aaron[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]
– ds: [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Silas[/name_m] [name_u]Abbott[/name_u]

DS: [name_m]Caleb[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF: [name_f]Emily[/name_f] [name_u]Brooke[/name_u] [name_u]Rivers[/name_u]
– ds: [name_u]Micah[/name_u] [name_m]Caleb[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]

DsS: [name_m]Zachary[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Frazier[/name_m]
DW: [name_f]Anna[/name_f] [name_f]Paige[/name_f] [name_u]Sutton[/name_u]
– ds: [name_u]Sutton[/name_u] [name_u]Maxwell[/name_u] [name_m]Frazier[/name_m]

DS: [name_u]Evan[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF: [name_u]Taylor[/name_u] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Hurley[/name_m]

DS: [name_u]Blake[/name_u] [name_m]Gabriel[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DGF: [name_f]Isabelle[/name_f] [name_f]Trinity[/name_f] [name_m]Jefferson[/name_m]


DD: [name_f]Amy[/name_f] [name_f]Susan[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DH: [name_m]Timothy[/name_m] [name_m]Scott[/name_m] Levine

DS: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine
DD: [name_f]Madelyn[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Levine
DD: [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Levine
DD: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Levine
*
DS: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Timothy[/name_m] Levine
DGF: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Wise
– dd/ds: [name_f]Thea[/name_f] [name_u]Wren[/name_u] Levine and [name_m]Milo[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] Levine

DD: [name_f]Madelyn[/name_f] [name_f]Amy[/name_f] Levine
DGF: [name_f]Alexa[/name_f] [name_f]Grace[/name_f] O’[name_m]Donnell[/name_m]

DD: [name_f]Ava[/name_f] [name_f]Claire[/name_f] Levine
DBF: [name_u]Seth[/name_u] [name_u]Carson[/name_u] White

DD: [name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Caroline[/name_f] Levine


DS: [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Monroe[/name_u]
DW: [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] [name_m]Lowe[/name_m]

DS: [name_m]Wyatt[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]
DD: [name_u]Harper[/name_u] [name_f]Ivy[/name_f] [name_u]Monroe[/name_u]
DS: [name_m]Roman[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_u]Monroe[/name_u]