Tasia's Generation CAF #109

LN: [name_f]Corley[/name_f], Hogue, Schrader, [name_m]Bradbury[/name_m], [name_m]Albrecht[/name_m], [name_m]Rinaldi[/name_m]

DH (96): [name_u]Logan[/name_u], [name_m]Garrett[/name_m], [name_u]Tory[/name_u], [name_m]Nathanial[/name_m], [name_u]Prince[/name_u], [name_m]Colton[/name_m], [name_m]Jeramy[/name_m], [name_m]Demetrius[/name_m]
DW (95): [name_f]Roselee[/name_f], [name_f]Celina[/name_f], [name_f]Florine[/name_f], [name_f]Gertrude[/name_f], [name_f]Jeanette[/name_f], [name_f]Claribel[/name_f], [name_f]Camellia[/name_f], [name_f]Lettie[/name_f] (Ordonez, [name_m]Peak[/name_m], Dubose)

DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f], [name_u]Ruby[/name_u], [name_f]Coleen[/name_f], [name_f]Lieselotte[/name_f] // honors mother
DS (61): [name_u]Donnie[/name_u], [name_m]Stephen[/name_m], [name_u]Pat[/name_u], [name_u]Toby[/name_u], [name_m]Ramon[/name_m], [name_m]Raul[/name_m], [name_m]Darnell[/name_m], [name_m]Salvador[/name_m]
DS (56): [name_m]Manuel[/name_m], [name_m]Byron[/name_m], [name_m]Willis[/name_m], [name_m]Julius[/name_m], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Leo[/name_u], [name_m]Roderick[/name_m], [name_u]Clarence[/name_u]


DD (65):
DH (70): [name_m]Gerardo[/name_m], [name_u]Noah[/name_u], [name_m]Harold[/name_m], [name_u]Ira[/name_u], [name_u]Tracy[/name_u], [name_u]Everett[/name_u], [name_m]Allen[/name_m], [name_u]George[/name_u] (Drake, [name_m]Fitzgerald[/name_m], Vega)

DD (40, twin): [name_f]Laila[/name_f], [name_f]Maddison[/name_f], [name_f]Kristen[/name_f], [name_f]Delia[/name_f], [name_f]Candace[/name_f], [name_f]Pam[/name_f], [name_f]Heather[/name_f], [name_f]Johanna[/name_f]

DD (40, twin): [name_f]Sabrina[/name_f], [name_f]Nicole[/name_f], [name_f]Lana[/name_f], [name_f]Susie[/name_f], [name_f]Katherine[/name_f], [name_f]Opal[/name_f], [name_u]Lindsay[/name_u], [name_f]Antonia[/name_f]
-DW (42): [name_f]Flora[/name_f], [name_f]Cynthia[/name_f], [name_f]Rosa[/name_f], [name_u]Alexis[/name_u], [name_f]Sherri[/name_f], [name_f]Lynette[/name_f], [name_f]Isabel[/name_f], [name_f]Maryann[/name_f] (Marshall, [name_u]Collins[/name_u], Barber)
–ADS (18): [name_u]Jordan[/name_u], [name_m]Marc[/name_m], [name_u]Wallace[/name_u], [name_m]Omar[/name_m], [name_m]Saul[/name_m], [name_u]Percy[/name_u], [name_m]Dan[/name_m], [name_u]Tommie[/name_u]
–ADS (15): [name_m]Clinton[/name_m], [name_m]Damon[/name_m], [name_m]Richard[/name_m], [name_u]Elias[/name_u], [name_m]Pablo[/name_m], [name_m]Kent[/name_m], [name_m]Wilbur[/name_m], [name_m]Orville[/name_m]
–DS (11): [name_u]Harry[/name_u], [name_u]Elijah[/name_u], [name_u]Lamar[/name_u], [name_m]Abel[/name_m], [name_m]Carl[/name_m], [name_u]Bradley[/name_u], [name_u]Douglas[/name_u], [name_u]Lionel[/name_u]
–ADS (7): [name_m]Andres[/name_m], [name_u]Jessie[/name_u], [name_m]Marvin[/name_m], [name_u]Rene[/name_u], [name_u]Emmett[/name_u], [name_m]Santos[/name_m], [name_m]Rafael[/name_m], [name_u]Rudy[/name_u]

DD (34): [name_f]Elsie[/name_f], [name_f]Margarita[/name_f], [name_f]Leticia[/name_f], [name_f]Crystal[/name_f], [name_f]Melissa[/name_f], [name_u]Kari[/name_u], [name_f]Hope[/name_f], [name_u]Janis[/name_u]
-DH (40): [name_u]Leon[/name_u], [name_u]Elmer[/name_u], [name_m]Arnold[/name_m], [name_m]Gilbert[/name_m], [name_m]Forrest[/name_m], [name_m]Mario[/name_m], [name_m]Dennis[/name_m], [name_m]Edmund[/name_m] (Zander, Borowski, McDonnell)
–DS (14): [name_m]Makai[/name_m], [name_m]Lucian[/name_m], [name_m]Kester[/name_m], [name_u]Tate[/name_u], [name_m]Colton[/name_m], [name_u]Finlay[/name_u], [name_u]Lincoln[/name_u], [name_u]Brett[/name_u]
–ADS (8): [name_u]Ellis[/name_u], [name_m]Nikko[/name_m], [name_u]Conner[/name_u], [name_u]Aiden[/name_u] // honors father
–DS (3): [name_m]Keane[/name_m], [name_m]Jacob[/name_m], [name_m]Finnian[/name_m], [name_m]Ezekiel[/name_m], [name_u]Blaise[/name_u], [name_u]Jericho[/name_u], [name_m]Eames[/name_m], [name_m]Oskar[/name_m]

DD (32): [name_m]Isadore[/name_m], [name_f]Anissa[/name_f], [name_f]Laura[/name_f], [name_f]Mariah[/name_f], [name_f]Amabel[/name_f], [name_u]Christy[/name_u], [name_f]Esmeralda[/name_f], [name_f]Aaliyah[/name_f]
-Ex-DBF (38): [name_m]Rick[/name_m], [name_u]Nelson[/name_u], [name_m]Tyrone[/name_m], [name_m]Stewart[/name_m], [name_u]Brennan[/name_u], [name_u]Wilson[/name_u], [name_u]Randie[/name_u], [name_m]Abraham[/name_m] (Weatherbee, [name_m]Aiken[/name_m], Platt) - father of the daughter
-DF (35): [name_f]Emmaline[/name_f], [name_u]Abby[/name_u], [name_f]Gabriela[/name_f], [name_f]Saundra[/name_f], [name_f]Millie[/name_f], [name_f]Cambrie[/name_f], [name_f]Elanie[/name_f], [name_f]Prima[/name_f] (Gonzales, [name_u]Shelby[/name_u], Espinoza)
–DSD (13): [name_u]Honor[/name_u], [name_f]Ursula[/name_f], [name_u]Keelan[/name_u], [name_f]Rachel[/name_f], [name_f]Rosetta[/name_f], [name_f]Yolanda[/name_f], [name_f]Jenifer[/name_f], [name_f]Iseult[/name_f]
–DD (12): [name_u]Ellery[/name_u], [name_f]Summer[/name_f], [name_f]Marisa[/name_f], [name_f]Nicoline[/name_f] // honors grandmother
–DSD (9): [name_f]Sadie[/name_f], [name_f]Xanthe[/name_f], [name_f]Pansy[/name_f], [name_u]Imani[/name_u], [name_f]Chanel[/name_f], [name_f]Victoria[/name_f], [name_f]Greta[/name_f], [name_f]Sophie[/name_f]


DS (61):
DW (62): [name_f]Isabeau[/name_f], [name_f]Heidi[/name_f], [name_f]Carolyn[/name_f], [name_f]Rosie[/name_f], [name_f]Lauryn[/name_f], [name_f]Isaura[/name_f], [name_f]Winifred[/name_f], [name_m]Innes[/name_m] (Mathieson, [name_u]Rocco[/name_u], Andre)

DS (42): [name_f]Kenley[/name_f], [name_u]Michael[/name_u], [name_u]Lennox[/name_u], [name_m]Lyon[/name_m], [name_u]Shirley[/name_u], [name_m]Cornelius[/name_m], [name_m]Winston[/name_m], [name_u]Skyler[/name_u]
-DW (41): [name_f]Rosabel[/name_f], [name_f]Hermione[/name_f], [name_f]Lilia[/name_f], [name_u]Dove[/name_u], [name_f]Lacey[/name_f], [name_f]Sinead[/name_f], [name_f]Vivica[/name_f], [name_f]Tess[/name_f] (Greenly, [name_m]Baxter[/name_m], Quaranta)
–DS (24): honor grandmother // [name_u]Kendal[/name_u], [name_m]Jacques[/name_m], [name_u]Brogan[/name_u], [name_m]Ian[/name_m]
—DGF (26): [name_m]Casen[/name_m], [name_u]Royal[/name_u], [name_f]Veronique[/name_f], [name_f]Oprah[/name_f], [name_f]Tara[/name_f], [name_f]Hailey[/name_f], [name_f]Temperance[/name_f], [name_f]Aine[/name_f] (Abernathy, [name_m]Davison[/name_m], Nieves)

DS (29): [name_m]Fischer[/name_m], [name_m]Eliam[/name_m], [name_u]Murphy[/name_u], [name_m]Pierre[/name_m], [name_m]Errol[/name_m], [name_m]Kalvin[/name_m], [name_m]Gerald[/name_m], [name_u]Bellamy[/name_u]
-DP (29): [name_f]Paulene[/name_f], [name_f]Gillian[/name_f], [name_u]Laurie[/name_u], [name_f]Chastity[/name_f], [name_f]Theresa[/name_f], [name_f]Guinevere[/name_f], [name_f]Lilianne[/name_f], [name_f]Prue[/name_f] (Ramirez, Farber, Sappington)
–DD (7): [name_f]Olivia[/name_f], [name_u]Quinn[/name_u], [name_f]Belen[/name_f], [name_f]Carissa[/name_f], [name_u]Keala[/name_u], [name_f]Isolda[/name_f], [name_u]Calypso[/name_u], [name_u]Terry[/name_u]


DS (56):
DW (55): [name_f]Faye[/name_f], [name_f]Samuela[/name_f], [name_f]Rebecca[/name_f], Lismarie // honors [name_f]Bernadette[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f]

DS (35): father’s name swapped
-DGF (36): [name_f]Xenia[/name_f], [name_f]Kia[/name_f], [name_f]Vianna[/name_f], [name_f]Isabeau[/name_f], [name_f]Jocelyn[/name_f], [name_f]Aggie[/name_f], [name_f]Brittan[/name_f], [name_f]Simona[/name_f]

DS (32): [name_m]Ansel[/name_m], [name_m]Eaton[/name_m], Kearby, [name_m]Triston[/name_m], [name_m]Damon[/name_m], [name_m]Reuben[/name_m], [name_m]Uriah[/name_m], [name_m]Alexander[/name_m]
-DW (32): [name_f]Rochelle[/name_f], [name_f]Angeline[/name_f], [name_f]Kiersten[/name_f], [name_u]Teddie[/name_u], [name_f]Cassandra[/name_f], [name_u]Raven[/name_u], [name_u]Shay[/name_u], [name_f]Iphigenie[/name_f] (Waters, [name_u]Penny[/name_u], Gerald)
–DD (13): [name_f]Keturah[/name_f], [name_f]Athena[/name_f], [name_f]Elinore[/name_f], [name_f]Destiney[/name_f], [name_f]Nadine[/name_f], [name_f]April[/name_f], [name_f]Marigold[/name_f], [name_f]Eunice[/name_f]
–DS (6): [name_m]Jeremiah[/name_m], [name_u]Bentley[/name_u], [name_u]Urban[/name_u], [name_u]Clyde[/name_u] // honors great-grandfather

DD (26): [name_f]Mathea[/name_f], [name_f]Hattie[/name_f], [name_f]Felicie[/name_f], [name_u]Cassidy[/name_u], [name_f]Maya[/name_f], [name_f]Carina[/name_f], [name_u]Josie[/name_u], [name_f]Lynne[/name_f]
-Ex-DH (29): [name_u]Salmon[/name_u], [name_m]Lucien[/name_m], [name_m]Dunstan[/name_m], [name_u]Jacoby[/name_u], [name_m]Orson[/name_m], [name_u]Arnie[/name_u], [name_m]Fischer[/name_m], [name_m]Cyrus[/name_m] (McNeil, [name_m]Webb[/name_m], Dubois)
–DD (4): [name_u]Peyton[/name_u], [name_f]Maribel[/name_f], [name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Remy[/name_u] // honors grandmother

DS (21): [name_m]Erwin[/name_m], [name_m]Carlsen[/name_m], [name_m]Dewayne[/name_m], [name_m]Felton[/name_m], [name_m]Kenneth[/name_m], [name_m]Marquis[/name_m], [name_u]Edward[/name_u], [name_m]Matteo[/name_m] (Hopson, [name_u]Ridley[/name_u], Brooke)
-DGF (23): [name_f]Loredana[/name_f], [name_f]Oonagh[/name_f], [name_f]Petula[/name_f], [name_f]Aleah[/name_f], [name_f]Mitzi[/name_f], [name_f]Bria[/name_f], [name_f]Adrianna[/name_f], [name_u]Guadalupe[/name_u] (Reagan, Coughlan, House)
–DD (exp.): [name_f]Neela[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f], [name_f]Beatrice[/name_f], [name_f]Lucinda[/name_f], [name_f]Tiffani[/name_f], [name_u]Saige[/name_u], [name_f]Miranda[/name_f], [name_f]Hope[/name_f]

DD (20): [name_f]Lilias[/name_f], [name_f]Corinna[/name_f], [name_f]Bijoux[/name_f], [name_u]Ennis[/name_u], [name_f]Barbara[/name_f], [name_f]Maple[/name_f], [name_f]Karen[/name_f], [name_f]Ebony[/name_f]
-DBF (24): [name_m]Barnaby[/name_m], [name_m]Kevin[/name_m], [name_u]Cody[/name_u], [name_m]Stephen[/name_m], [name_u]Phoenix[/name_u], [name_u]Landon[/name_u], [name_m]Jonas[/name_m], [name_u]Michal[/name_u] (Madison, [name_u]Sydney[/name_u], Gutierrez)

DS (18): [name_u]Lawrence[/name_u], [name_m]Damian[/name_m], [name_m]Benny[/name_m], [name_m]Ramon[/name_m], [name_m]Corwin[/name_m], [name_f]Waverley[/name_f], [name_m]Colten[/name_m], [name_m]Brent[/name_m]

1 Like

DH (96): [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] “Nate” [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (95): [name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] Dubose-Rinaldi
[name_m]Nate[/name_m] & [name_f]Rosalie[/name_f]: [name_u]Ruby[/name_u], [name_m]Patrick[/name_m], and [name_u]Leo[/name_u]
Grandkids: [name_f]Delia[/name_f], [name_f]Kate[/name_f], [name_f]Carrie[/name_f], [name_f]Laura[/name_f], [name_u]Michael[/name_u], [name_u]Cal[/name_u], [name_m]Clay[/name_m], [name_u]Alex[/name_u], [name_u]Josie[/name_u], [name_u]Eddie[/name_u] and [name_u]Lawrence[/name_u]

DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Rosalie[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DS (61): [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Clay[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] Rinaldi-Fitzgerald
DH (70): [name_u]George[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
[name_u]George[/name_u] & [name_u]Ruby[/name_u]: [name_f]Delia[/name_f], [name_f]Katherine[/name_f], [name_f]Carrie[/name_f] and [name_f]Laura[/name_f]
Grandkids: [name_u]Danny[/name_u], [name_u]Richie[/name_u], [name_u]Harry[/name_u], [name_u]Jesse[/name_u], [name_m]Lucian[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u], [name_m]Oscar[/name_m], and [name_f]Marissa[/name_f]

DD (40, twin): [name_f]Delia[/name_f] [name_f]Leila[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (40, twin): [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f] “Kate” Fitzgerald-Collins
-DW (42): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Flora[/name_f] Collins-Fitzgerald
[name_f]Kate[/name_f] & [name_f]Isabel[/name_f]: [name_u]Daniel[/name_u], [name_m]Richard[/name_m], [name_u]Harry[/name_u] and [name_u]Jesse[/name_u]

–ADS (18): [name_u]Daniel[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m] “Danny” Collins-Fitzgerald
–ADS (15): [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Elias[/name_u] “Richie” Collins-Fitzgerald
–DS (11): [name_u]Harry[/name_u] [name_m]Abel[/name_m] Collins-Fitzgerald
–ADS (7): [name_u]Jesse[/name_u] [name_u]Emmett[/name_u] Collins-Fitzgerald

DD (34): [name_f]Carrie[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] Fitzgerald-McDonnell
-DH (40): [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] McDonnell
[name_m]Dennis[/name_m] & [name_f]Carrie[/name_f]: [name_m]Lucian[/name_m], [name_u]Ellis[/name_u] and [name_m]Oscar[/name_m]

–DS (14): [name_m]Lucian[/name_m] [name_u]Lincoln[/name_u] McDonnell
–ADS (8): [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] McDonnell
–DS (3): [name_m]Oscar[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] McDonnell

DD (32): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Christine[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-Ex-DBF (38): [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Wilson[/name_u] “Ricky” [name_m]Platt[/name_m]
[name_u]Ricky[/name_u] & [name_f]Laura[/name_f]: [name_f]Marissa[/name_f]

-DF (35): [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Millie[/name_f] “Abbie” [name_u]Shelby[/name_u]
[name_u]Abbie[/name_u]: [name_f]Rachel[/name_f] and [name_f]Sophie[/name_f]

–DSD (13): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Rosetta[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u]

–DD (12): [name_f]Marissa[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Platt[/name_m]

–DSD (9): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u]

DS (61): [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (62): [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Mathieson-Rinaldi
[name_m]Patrick[/name_m] & [name_f]Carolyn[/name_f]: [name_u]Michael[/name_u] and [name_m]Calvin[/name_m]
Grandkids: [name_u]Charlie[/name_u] and [name_f]Olivia[/name_f]

DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DW (41): [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Lilia[/name_f] “Tess” Baxter-Rinaldi
[name_u]Michael[/name_u] & [name_f]Tess[/name_f]: [name_u]Charles[/name_u]

–DS (24): [name_u]Charles[/name_u] [name_m]Jacques[/name_m] “Charlie” [name_m]Rinaldi[/name_m]
—DGF (26): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Aine[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]

DS (29): [name_m]Calvin[/name_m] [name_u]Murphy[/name_u] “Cal” [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DP (29): [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Pauline[/name_f] “Lilly” Farber
[name_u]Cal[/name_u] & [name_f]Lilly[/name_f]: [name_f]Olivia[/name_f]

–DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Belen[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
[name_u]Leo[/name_u] & [name_f]Faye[/name_f]: [name_m]Clay[/name_m], [name_m]Alexander[/name_m], [name_f]Josephine[/name_f], [name_u]Edward[/name_u] and [name_u]Lawrence[/name_u]
Grandkids: [name_f]Eleanor[/name_f], [name_u]Clyde[/name_u], and [name_f]Hope[/name_f]

DS (35): [name_m]Clay[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DGF (36): [name_f]Simona[/name_f] [name_f]Xenia[/name_f] [name_m]Dominguez[/name_m]

DS (32): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Ansel[/name_m] “Alex” [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DW (32): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Angeline[/name_f] “Cassie” Waters-Rinaldi
[name_u]Alex[/name_u] & [name_f]Cassie[/name_f]: [name_f]Eleanor[/name_f] and [name_u]Clyde[/name_u]

–DD (13): [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Keturah[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
–DS (6): [name_u]Clyde[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DD (26): [name_f]Josephine[/name_f] [name_f]Hattie[/name_f] “Josie” [name_m]Rinaldi[/name_m]
-Ex-DH (29): [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] McNeil

DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] “Eddie” [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] House
[name_u]Eddie[/name_u] & [name_f]Oonagh[/name_f]: [name_f]Hope[/name_f]

–DD (exp.): [name_f]Hope[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DS (18): [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Corwin[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

1 Like

DH (96): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Nathanial[/name_m] Hogue
DW (95): [name_f]Roselee[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] Hogue nee [name_m]Peak[/name_m]

DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] Hogue
DS (61): [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Salvador[/name_m] Hogue
DS (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] Hogue


DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] nee Hogue
DH (70): [name_u]Everett[/name_u] [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]

DD (40, twin): [name_f]Maddison[/name_f] [name_f]Kristen[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]

DD (40, twin): [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
-DW (42): [name_f]Maryann[/name_f] [name_f]Rosa[/name_f] [name_m]Barber[/name_m]
–ADS (18): [name_m]Saul[/name_m] [name_u]Jordan[/name_u] Vega-Barber
–ADS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Clinton[/name_m] Vega-Barber
–DS (11): [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Lamar[/name_u] Vega-Barber
–ADS (7): [name_m]Rafael[/name_m] [name_u]Rudy[/name_u] “Raf” Vega-Barber

DD (34): [name_f]Crystal[/name_f] [name_f]Leticia[/name_f] [name_m]Zander[/name_m] nee [name_u]Vega[/name_u]
-DH (40): [name_m]Dennis[/name_m] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
–DS (14): [name_m]Makai[/name_m] [name_u]Finlay[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
–ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
–DS (3): [name_u]Jericho[/name_u] [name_u]Blaise[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]

DD (32): [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Amabel[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
-Ex-DBF (38): [name_m]Abraham[/name_m] [name_u]Nelson[/name_u] “Bram” Weatherbee - father of the daughter
-DF (35): [name_f]Cambrie[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] Gonzales
–DSD (13): [name_f]Jenifer[/name_f] [name_u]Keelan[/name_u] “Jen” Gonzales
–DD (12): [name_f]Nicoline[/name_f] [name_f]Sylvia[/name_f] “Nikky” Weatherbee
–DSD (9): [name_f]Xanthe[/name_f] [name_f]Greta[/name_f] Gonzales


DS (61): [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Salvador[/name_m] Hogue
DW (62): [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] “Winnie” Hogue nee [name_u]Rocco[/name_u]

DS (42): [name_m]Cornelius[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] “Neel” Hogue
-DW (41): [name_f]Vivica[/name_f] [name_f]Lacey[/name_f] Hogue nee [name_m]Baxter[/name_m]
–DS (24): [name_m]Frederick[/name_m] [name_u]Brogan[/name_u] “Freddy” Hogue

DS (29): [name_u]Bellamy[/name_u] [name_m]Fischer[/name_m] Hogue
-DP (29): [name_f]Lilianne[/name_f] [name_u]Laurie[/name_u] Hogue nee Farber
–DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Keala[/name_u] “Ollie” Hogue


DS (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] Hogue
DW (55): Lismarie [name_f]Beryl[/name_f] Hogue nee Schrader

DS (35): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Julius[/name_m] “Bryce” Hogue
-DGF (26): [name_f]Aggie[/name_f] [name_f]Vianna[/name_f] [name_m]Gerald[/name_m]

DS (32): [name_m]Eaton[/name_m] [name_m]Uriah[/name_m] Hogue
-DW (32): [name_f]Kiersten[/name_f] [name_f]Cassandra[/name_f] Hogue nee [name_u]Penny[/name_u]
–DD (13): [name_f]Destiney[/name_f] [name_f]April[/name_f] Hogue
–DS (6): [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Nathanial[/name_m] Hogue

DD (26): [name_u]Josie[/name_u] [name_f]Lynne[/name_f] Hogue
-Ex-DH (29): [name_m]Lucien[/name_m] [name_m]Dunstan[/name_m] “Luke” [name_m]Webb[/name_m]
–DD (4): [name_u]Peyton[/name_u] [name_u]Lisa[/name_u] Webb-Hogue

DS (21): [name_m]Dewayne[/name_m] [name_u]Edward[/name_u] “Dewey” Hogue
-DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Aleah[/name_f] Coughlan
–DD (exp): [name_f]Neela[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] Hogue

DD (20): [name_f]Maple[/name_f] [name_f]Corinna[/name_f] Hogue
-DBF (24): [name_m]Jonas[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] [name_u]Sydney[/name_u]

DS (18): [name_m]Colten[/name_m] [name_f]Waverley[/name_f] Hogue

DH (96): [name_m]Nathanial[/name_m] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (95): [name_f]Camellia[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Camellia[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS (61): [name_u]Donnie[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]


DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Camellia[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (MN: Bradbury)
DH (70): [name_u]George[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (40): [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Delia[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (40): [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Lana[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-DW (42): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Rosa[/name_f] [name_u]Collins[/name_u]
-ADS (18): [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Jordan[/name_u] Fitzgerald-Collins
-ADS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Wilbur[/name_m] Fitzgerald-Collins
-DS (11): [name_u]Harry[/name_u] [name_u]Douglas[/name_u] Fitzgerald-Collins
-ADS (7): [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Marvin[/name_m] Fitzgerald-Collins

DD (34): [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] McDonnell (MN: Fitzgerald)
-DH (40): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] McDonnell
-DS (14): [name_u]Finlay[/name_u] [name_m]Makai[/name_m] McDonnell
-ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] McDonell
-DS (3): [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] McDonnell

DD (32): [name_f]Amabel[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-ExDBF (38): [name_u]Brennan[/name_u] [name_u]Nelson[/name_u] [name_m]Platt[/name_m]
-DF (35): [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Gabriela[/name_f] Espinoza
-DSD (13): [name_f]Rosetta[/name_f] [name_u]Honor[/name_u] Espinoza
-DD (12): [name_f]Summer[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Platt[/name_m]
-DSD (9): [name_f]Xanthe[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Espinoza


DS (61): [name_u]Donnie[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (62): [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Rosie[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (MN: Mathieson)

DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Cornelius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW (41): [name_f]Lilia[/name_f] [name_f]Sinead[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (MN: Baxter)
-DS (24): [name_u]Freddie[/name_u] [name_u]Brogan[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
–DGF (26): [name_f]Aine[/name_f] [name_f]Veronique[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]

DS (29): [name_u]Bellamy[/name_u] [name_m]Kalvin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DP (29): [name_f]Guinevere[/name_f] [name_u]Laurie[/name_u] Farber
-DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Isolda[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]


DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (MN: Corley)

DS (35): [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DGF (36): [name_f]Isabeau[/name_f] [name_f]Xenia[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DS (32): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Eaton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW (32): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_u]Raven[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] (MN: Waters)
-DD (13): [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (6): [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (26): [name_f]Hattie[/name_f] [name_f]Carina[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-ExDH (29): [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Dunstan[/name_m] [name_m]Webb[/name_m]
-DD (4): [name_f]Maribel[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]

DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Carlsen[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Mitzi[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u]
-DD (exp): [name_f]Lucinda[/name_f] [name_u]Saige[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (20): [name_f]Corinna[/name_f] [name_f]Maple[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DBF (24): [name_m]Barnaby[/name_m] [name_u]Phoenix[/name_u] Gutierrez

DS (18): [name_u]Lawrence[/name_u] [name_f]Waverley[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

garrett nathaniel bradbury [96]
dw. lettie claribel ordonez [95]
rett + lettie with sylvie, toby + leo.


sylvia claire bradbury [65]
dh. ira george fitzgerald [70]
sylvie + ira with laila, opal, hope + amy.

 • laila heather fitzgerald [40]

 • opal sabrina fitzgerald [40]
  dw. isabel flora marshall [42]
  — percy jordan marshall-fitzgerald [18]
  — elias wilbur marshall-fitzgerald [15]
  — abel douglas marshall-fitzgerald [11]
  — marvin emmett marshall-fitzgerald [7]
  opal + izzy with percy, eli, abe + mar.

 • hope leticia fitzgerald [34]
  dh. elmer forrest borowski [40]
  — lincoln brett borowski [14]
  — conner forrest borowski [8]
  — blaise oskar borowski [3]
  hope + elm with link, con + blaise.

 • amabel esmeralda fitzgerald [32]
  ex bf. tyrone abraham weatherbee [38]
  df. cambrie emmaline espinoza [35]
  — rosetta iseult espinoza [13]
  — ellery sylvana weatherbee [12]
  — xanthe chanel espinoza [9]
  amy + ty with ellie.
  amy + cam with etta, ellie + xan.


toby ramon bradbury [61]
dw. heidi winifred rocco [62]
toby + heidi with win + bell.

 • winston lennox bradbury [42]
  dw. hermione viveca quaranta [41]
  — frederick ian bradbury [24]
  —— tara temperance abernathy [26]
  win + io with freddie.
  freddie + tara.

 • bellamy eliam bradbury [29]
  dp. guinevere lilianne sappington [29]
  — calypso belen bradbury [7]
  bell + guin with cali.


leo julius bradbury [56]
dw. faye odette sampson [55]
leo + faye with jules, ansel, fliss, teo, cora + ram.

 • julius leo bradbury [35]
  gf. simona isabeau briton [36]
  jules + mona.

 • ansel alexander bradbury [32]
  dw. iphigenie raven waters [32]
  — athena elinore bradbury [13]
  — bentley natheniel bradbury [6]
  ansel + genie with thea + ben.

 • felicie carina bradbury [26]
  ex dh. cyrus jacoby webb [29]
  — maribel faye webb [4]
  fliss + cy with mari.

 • matteo kenneth bradbury [21]
  gf. bria mitzi house [23]
  — miranda beatrice hope bradbury [exp]
  teo + bria with mandy.

 • corinna lilias bradbury [20]
  bf. phoenix cody madison [24]
  cora + phoenix.

 • ramon waverley bradbury [18]

ln: [name_f]Corley[/name_f]

dh [96]: Demterius [name_m]Nathanial[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dw [95]: [name_f]Camellia[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] [nee Ordonez]

dd [65]: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Rosalie[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
ds [61]: [name_m]Ramon[/name_m] [name_u]Toby[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
ds [56]: [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Manuel[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]dd [65]: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Rosalie[/name_f] [name_m]Drake[/name_m] [nee Corley]
dh [70]: [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]


dd [40]: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]


dd [40]: [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
dw [42]: [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Isabel[/name_f] [name_u]Collins[/name_u]

das [18]: [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u] Collins-Drake
das [15]: [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Damon[/name_m] Collins-Drake
ds [11]: [name_m]Abel[/name_m] [name_u]Bradley[/name_u] Collins-Drake
das [7]: [name_m]Rafael[/name_m] [name_m]Andres[/name_m] Collins-Drake


dd [34]: [name_f]Hope[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] [name_m]Zander[/name_m] [nee Drake]
dh [40]: [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Zander[/name_m]

ds [14]: [name_m]Lucian[/name_m] [name_u]Tate[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
das [8]: [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Zander[/name_m]
ds [3]: [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Zander[/name_m]


dd [32]: [name_f]Amabel[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
ex bf [38]: [name_u]Brennan[/name_u] [name_u]Wilson[/name_u] Weatherbee - father of daughter
df [35]: [name_f]Elanie[/name_f] [name_f]Gabriela[/name_f] Espinoza

dsd [13]: [name_f]Iseult[/name_f] [name_u]Keelan[/name_u] Espinoza
dd [12]: [name_u]Ellery[/name_u] [name_f]Sylvia[/name_f] Weatherbee
dsd [9]: [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Xanthe[/name_f] Espinozads [61]: [name_m]Ramon[/name_m] [name_u]Toby[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
dw [62]: [name_m]Innes[/name_m] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Mathieson[/name_m]


ds [42]: [name_m]Cornelius[/name_m] [name_u]Lennox[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
dw [41]: [name_f]Lilia[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] [name_f]Corley[/name_f] [nee Greenly]

ds [24]: [name_m]Mathies[/name_m] [name_u]Brogan[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
– dgf [26]: [name_f]Aine[/name_f] [name_m]Casen[/name_m] [name_f]Nieves[/name_f]


ds [29]: [name_m]Eliam[/name_m] [name_m]Fischer[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dp [29]: [name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Prue[/name_f] Sappington

dd [7]: [name_u]Calypso[/name_u] [name_f]Isolda[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]ds [56]: [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Manuel[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dw [55]: [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] [nee Abernathy]


ds [35]: [name_m]Manuel[/name_m] [name_m]Julius[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dgf [36]: [name_f]Kia[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] [name_m]Baxter[/name_m]


ds [32]: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Damon[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dw [32]: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_u]Raven[/name_u] [name_f]Corley[/name_f] [nee Waters]

dd [13]: [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Elinore[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
ds [5]: [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]


dd [26]: [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Maya[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
ex dh [29]: [name_m]Lucien[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Webb[/name_m]

dd [4]: [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]


ds [21]: [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Erwin[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
dgf [23]: [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Bria[/name_f] [name_u]Ridley[/name_u]

dd [exp]: [name_u]Saige[/name_u] [name_f]Neela[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]


dd [20]: [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Maple[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
dbf [24]: [name_m]Jonas[/name_m] [name_u]Phoenix[/name_u] [name_u]Madison[/name_u]


ds [18]: [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]

DGF(96): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m] “[name_m]Nathan[/name_m]” [name_m]Bradbury[/name_m]
DGM(95): [name_f]Jeanette[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] “[name_f]Jeanie[/name_f]” [Dubose] [name_m]Bradbury[/name_m]


DD(70): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DH(75): [name_u]Tracy[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

–DD(40): [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

–DD(40): [name_u]Lindsay[/name_u] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
—DW(42): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Maryann[/name_f] “[name_u]Izzy[/name_u]” [name_u]Collins[/name_u]
——ADS(18): [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Omar[/name_m] [Marshall] [name_u]Collins[/name_u]
——ADS(15): [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Kent[/name_m] [Marshall] [name_u]Collins[/name_u]
——DS(11): [name_u]Lionel[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m] “[name_u]Leo[/name_u]” [name_u]Collins[/name_u]
——ADS(7): [name_u]Emmett[/name_u] [name_u]Rene[/name_u] [Barber] [name_u]Collins[/name_u]

–DD(36): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] “[name_u]Mel[/name_u]” [Fitzgerald] Borowski
—DH(40): [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] Borowski
——DS(14): [name_m]Makai[/name_m] [name_m]Lucian[/name_m] “[name_u]Kai[/name_u]” Borowksi
——ADS(8): [name_m]Nikko[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] Borowski
——DS(3): [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Finnian[/name_m] “[name_u]Ozzie[/name_u]” Borowski

–DD(34): [name_u]Christy[/name_u] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
—XF(38): [name_u]Brennan[/name_u] [name_m]Tyrone[/name_m] Wetherbee
——DD(12): [name_f]Summer[/name_f] [name_u]Jean[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
—DF(35): [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Emmaline[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
——DSD(13): [name_f]Rosetta[/name_f] [name_u]Honor[/name_u] “[name_f]Zettie[/name_f]” Espinoza
——DSD(9): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Xanthe[/name_f] “[name_f]Vita[/name_f]” Espinoza


DS(66): [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Toby[/name_u] “[name_m]Steve[/name_m]” [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW(67): [name_f]Lauryn[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [Mathieson] [name_m]Bradbury[/name_m]

–DS(42): [name_u]Skyler[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
—XW(41): [name_f]Lilia[/name_f] [name_f]Rosabel[/name_f] Greenly
——DS(24): [name_u]Loren[/name_u] [name_u]Wolf[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
———DF(24): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Veronique[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]

–DS(39): [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Kalvin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
—SO(39): [name_f]Theresa[/name_f] [name_f]Lilianne[/name_f] “[name_f]Tess[/name_f]” Farber
——DD(7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Farbury


DS(61): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Willis[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW(60): [name_f]Samuela[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f] “[name_u]Sami[/name_u]” Adomako

–DS(35): [name_m]Willis[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] “[name_u]Will[/name_u]” [name_m]Bradbury[/name_m]
—DF(36): [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] Waters

–DS(32): [name_m]Triston[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
—DW(32): [name_f]Kiersten[/name_f] [name_f]Rochelle[/name_f] [Penny] [name_m]Bradbury[/name_m]
——DD(10): [name_f]Keturah[/name_f] [name_f]Elinore[/name_f] “[name_f]Kat[/name_f]” [name_m]Bradbury[/name_m]
——DS(6): [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] “[name_u]Remy[/name_u]” [name_m]Bradbury[/name_m]

–DD(30): [name_f]Felicie[/name_f] [name_f]Lynne[/name_f] “Feli” [name_m]Bradbury[/name_m]
—XH(33): [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Fischer[/name_m] “[name_m]Cy[/name_m]” [name_m]Dubois[/name_m]
——DD(4): [name_u]Peyton[/name_u] [name_f]Beryl[/name_f] [name_m]Dubois[/name_m]

–DS(26): [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Marquis[/name_m] “[name_m]Kent[/name_m]” [name_m]Bradbury[/name_m]
—DF(27): [name_f]Adrianna[/name_f] [name_u]Guadalupe[/name_u] “[name_u]Adri[/name_u]” House
——DD(exp): [name_f]Neela[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

–DD(25): [name_f]Corinna[/name_f] [name_f]Lilias[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
—DF(29): [name_m]Jonas[/name_m] [name_u]Landon[/name_u] [name_u]Madison[/name_u]

–DS(23): [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] “[name_u]Danny[/name_u]” [name_m]Bradbury[/name_m]

DH (96): [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Colton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (95): [name_f]Gertrude[/name_f] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (Peak)
-DD (65): [name_f]Coleen[/name_f] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Raul[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (56): [name_m]Rodrick[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_u]Gary[/name_u], [name_f]Gertie[/name_f], [name_f]Leena[/name_f], [name_m]Steve[/name_m] & [name_m]Rick[/name_m]


DD (65): [name_f]Coleen[/name_f] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_m]Drake[/name_m] (Bradbury)
DH (70): [name_m]Harold[/name_m] [name_u]George[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (40, twin): [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (40, twin): [name_f]Antonia[/name_f] [name_u]Lindsay[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (34): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (32): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]

[name_f]Leena[/name_f], [name_u]Harry[/name_u], [name_f]Hedy[/name_f], [name_f]Annie[/name_f], [name_u]Mel[/name_u] & [name_u]Laurie[/name_u]

~

DD (40, twin): [name_f]Antonia[/name_f] [name_u]Lindsay[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
DW (42): [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Rosa[/name_f] [name_m]Drake[/name_m] (Barber)
-ADS (18): [name_m]Omar[/name_m] [name_u]Wallace[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
-ADS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Kent[/name_m] [name_m]Drake[/name_m]
-DS (11): [name_m]Abel[/name_m] [name_u]Lamar[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
-ADS (7): [name_m]Marvin[/name_m] [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]

[name_f]Annie[/name_f], [name_f]Bel[/name_f], [name_m]Omar[/name_m], [name_u]Eli[/name_u], [name_m]Abe[/name_m] & [name_u]Vinny[/name_u]

~

DD (34): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] Borowski (Drake)
DH (40): [name_m]Arnold[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] Borowski
-DS (14): [name_u]Lincoln[/name_u] [name_m]Makai[/name_m] Borowski
-ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] Borowski
-DS (3): [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Jericho[/name_u] Borowski

[name_u]Mel[/name_u], [name_u]Arnie[/name_u], [name_m]Link[/name_m], [name_f]Aide[/name_f] & [name_m]Jake[/name_m]

~

DD (32): [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
exDBF (38): [name_m]Tyrone[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Platt[/name_m]
DF (35): [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Emmaline[/name_f] Espinoza
-stepDD(13): [name_f]Rachel[/name_f] [name_u]Keelan[/name_u] Espinoza
-DD (12): [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Coleen[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
-stepDD (9): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Sadie[/name_f] Espinoza

[name_u]Laurie[/name_u], [name_m]Ty[/name_m], [name_f]Millie[/name_f], Rach, [name_f]Summer[/name_f] & [name_f]Tori[/name_f]


DS (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Raul[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (62): [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (Mathieson)
-DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (29): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Steve[/name_m], [name_f]Winnie[/name_f], [name_m]Mike[/name_m] & [name_m]Kal[/name_m]

~

DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (41): [name_f]Hermione[/name_f] [name_f]Lilia[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (Baxter)
-DS (24): [name_u]Beau[/name_u] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
–DGF (26): [name_f]Tara[/name_f] [name_u]Royal[/name_u] [name_m]Davison[/name_m]

[name_m]Mike[/name_m], [name_f]Mia[/name_f], [name_f]Bea[/name_f] & [name_f]Tara[/name_f]

~

DS (29): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DP (29): [name_f]Lilianne[/name_f] [name_f]Prue[/name_f] Sappington
-DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Keala[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Kal[/name_m], [name_f]Lilly[/name_f] & [name_f]Liv[/name_f]


DS (56): [name_m]Rodrick[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (55): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (Penny)
-DS (35): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Rodrick[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (32): [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DD (26): [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Lynne[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Erwin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DD (20): [name_f]Karen[/name_f] [name_f]Ebony[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (18): [name_m]Damian[/name_m] [name_m]Corwin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Rick[/name_m], [name_f]Becky[/name_f], [name_u]Ronnie[/name_u], [name_m]Ben[/name_m], [name_f]Cassie[/name_f], [name_m]Ed[/name_m], [name_f]Karrie[/name_f] & [name_m]Ian[/name_m]

~

DS (35): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Rodrick[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DGF (36): [name_f]Vianna[/name_f] [name_f]Simona[/name_f] [name_m]Gerald[/name_m]

[name_u]Ronnie[/name_u] & [name_f]Viv[/name_f]

~

DS (32): [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (32): [name_f]Rochelle[/name_f] [name_f]Cassandra[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (Waters)
-DD (13): [name_f]Elinore[/name_f] [name_f]April[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (6): [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Colton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Ben[/name_m], [name_u]Shelly[/name_u], [name_f]Ellie[/name_f] & [name_u]Remy[/name_u]

~

DD (26): [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Lynne[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
exDH (29): [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Dubois[/name_m]
-DD (4): [name_f]Maribel[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Dubois[/name_m]

[name_f]Cassie[/name_f], [name_u]Sonny[/name_u] & [name_f]Belle[/name_f]

~

DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Erwin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] Coughlan
-DD (exp): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Ed[/name_m], [name_f]Oonagh[/name_f] & [name_f]Beth[/name_f]

~

DD (20): [name_f]Karen[/name_f] [name_f]Ebony[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
DBF (24): [name_u]Phoenix[/name_u] [name_m]Jonas[/name_m] [name_u]Madison[/name_u]

[name_f]Karrie[/name_f] & [name_u]Finn[/name_u]

DH: [name_m]Nathanial[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Nate” (96)
DW: [name_f]Celina[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (née Dubose) (95)

DD1: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (65)
DS1: [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (61)
DS2: [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (56)

[name_m]Nate[/name_m] and [name_f]Celina[/name_f] have [name_u]Ruby[/name_u], [name_u]Toby[/name_u], and [name_u]Leo[/name_u]


DD1: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (née Bradbury) (65)
DH: [name_m]Harold[/name_m] [name_u]George[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m] “Harry” (70)

DD1: [name_f]Candace[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (40)

DD2: [name_f]Sabrina[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (40)
~ DW: [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Flora[/name_f] [name_m]Marshall[/name_m] (42)
~ ~ DAS: [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u] Marshall-Fitzgerald (18)
~ ~ DAS: [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Elias[/name_u] Marshall-Fitzgerald (15)
~ ~ DAS: [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Douglas[/name_u] Marshall-Fitzgerald (11)
~ ~ DAS: [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Rafael[/name_m] Marshall-Fitzgerald (7)
[name_f]Sabrina[/name_f] and [name_f]Isabel[/name_f] have [name_u]Percy[/name_u], [name_m]Damon[/name_m], [name_u]Bradley[/name_u], and [name_u]Emmett[/name_u]

DD3: [name_u]Janis[/name_u] [name_f]Margarita[/name_f] Borowski (née Fitzgerald) (34)
~ DH: [name_m]Arnold[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] Borowski “Arnie” (40)
~ ~ DS: [name_u]Finlay[/name_u] [name_m]Colton[/name_m] Borowski “Fin” (14)
~ ~ DAS: [name_u]Conner[/name_u] [name_m]Arnold[/name_m] Borowski (8)
~ ~ DS: [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] Borowski (3)
[name_u]Janis[/name_u] and [name_u]Arnie[/name_u] have [name_m]Fin[/name_m], [name_u]Conner[/name_u], and [name_m]Oskar[/name_m]

DD4: [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Amabel[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (32)
~ ExDBF: [name_u]Brennan[/name_u] [name_m]Stewart[/name_m] [name_m]Aiken[/name_m] (38)
~ DF: [name_f]Cambrie[/name_f] [name_f]Emmaline[/name_f] Gonzales (35)
~ ~ DSD: [name_f]Rosetta[/name_f] [name_f]Jenifer[/name_f] Gonzales (13)
~ ~ DD: [name_f]Summer[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Aiken[/name_m] (12)
~ ~ DSD: [name_u]Imani[/name_u] [name_f]Chanel[/name_f] Gonzales (9)
[name_f]Mariah[/name_f] and Cambrie; [name_f]Mariah[/name_f] has [name_f]Summer[/name_f] with ex-boyfriend Brennan; [name_f]Cambrie[/name_f] has [name_f]Rosetta[/name_f] and [name_u]Imani[/name_u] from a previous relationship

[name_u]Ruby[/name_u] and [name_u]Harry[/name_u] have [name_f]Candace[/name_f], [name_f]Sabrina[/name_f], [name_u]Janis[/name_u], and [name_f]Mariah[/name_f]


DS1: [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (61)
DW: [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (née Mathieson) (62)

DS1: [name_u]Lennox[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] (42)
~ DW: [name_f]Lacey[/name_f] [name_f]Rosabel[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (née Baxter) (41)
~ ~ DS: [name_u]Toby[/name_u] [name_u]Kendal[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] (24)
~ ~ ~ DGF: [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Hailey[/name_f] [name_m]Davison[/name_m] (26)
~ ~ ~ [name_u]Toby[/name_u] and [name_f]Tara[/name_f]
[name_u]Lennox[/name_u] and [name_f]Lacey[/name_f] have [name_u]Toby[/name_u]

DS2: [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Gerald[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (29)
~ DP: [name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Lilianne[/name_f] Farber “Guin” (29)
~ ~ DD: [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Isolda[/name_f] Bradbury-Farber “Libby” (7)
[name_u]Murphy[/name_u] and [name_u]Guin[/name_u] have [name_f]Libby[/name_f]

[name_u]Toby[/name_u] and [name_f]Heidi[/name_f] have [name_u]Lennox[/name_u] and [name_u]Murphy[/name_u]


DS2: [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (56)
DW: [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (née Lister) (55)

DS1: [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] “Jude” (35)
~ DGF: [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Vianna[/name_f] Waters “Josie” (32)
[name_u]Jude[/name_u] and [name_u]Josie[/name_u]

DS2: [name_m]Triston[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (32)
~ DW: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Rochelle[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] “Cassie” (née Gerald) (32)
~ ~ DD: [name_f]Nadine[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (13)
~ ~ DS: [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Nathaniel[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] (6)
[name_m]Triston[/name_m] and [name_f]Cassie[/name_f] have [name_f]Nadine[/name_f] and [name_u]Bentley[/name_u]

DD1: [name_f]Maya[/name_f] [name_f]Felicie[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (26)
~ ExDH: [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Fischer[/name_m] [name_m]Webb[/name_m] “Coby” (29)
~ ~ DD: [name_f]Maribel[/name_f] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Webb[/name_m] (4)
[name_f]Maya[/name_f] and [name_m]Coby[/name_m] have [name_f]Maribel[/name_f]

DS3: [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Felton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Eddie” (21)
~ DGF: [name_f]Aleah[/name_f] [name_f]Petula[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u] (23)
~ ~ DD: [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] “Bea” (exp)
[name_u]Eddie[/name_u] and [name_f]Aleah[/name_f] are expecting [name_f]Bea[/name_f]

DD2: [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Corinna[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] (20)
~ DBF: [name_m]Jonas[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] [name_u]Madison[/name_u] (24)
[name_f]Lilias[/name_f] and [name_m]Jonas[/name_m]

DS4: [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] (18)

[name_u]Leo[/name_u] and [name_f]Faye[/name_f] have [name_u]Jude[/name_u], [name_m]Triston[/name_m], [name_f]Maya[/name_f], [name_u]Eddie[/name_u], [name_f]Lilias[/name_f], and [name_m]Damian[/name_m]

DH: Nathanial Demetrius [name_m]Albrecht[/name_m]
DW: Roselee Jeanette [name_m]Peak[/name_m] [name_m]Albrecht[/name_m]

DD: Sylvia [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Albrecht[/name_m]
DS: Stephen Raul [name_m]Albrecht[/name_m]
DS: Julius Byron [name_m]Albrecht[/name_m]


Sylvia [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Albrecht[/name_m] [name_m]Drake[/name_m]
DH: Harold Allen [name_m]Drake[/name_m]

DD [twin]: Heather Johanna [name_m]Drake[/name_m]

DD [twin]: Nicole Sabrina [name_m]Drake[/name_m]
-DW: Sherri Lynette [name_m]Barber[/name_m]
–ADS: Omar Jordan Drake-Barber
–ADS: Elias Kent Drake-Barber
–DS: Abel Bradley Drake-Barber
–ADS: Emmett Rafael Drake-Barber

DD: Melissa Kari Borowski
-DH: Dennis Gilbert Borowski
–DS: Colton Tate Borowski
–ADS: Conner [name_m]Gil[/name_m] Borowski
–DS: Finnian Eames Borowski

DD: Laura Mariah [name_m]Drake[/name_m]
-exDBf: Brennan Wilson [name_m]Platt[/name_m]
–DD: Ellery [name_f]Rose[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
xx
-DF: Gabriela Millie Gonzales
–DSD: Rachel Yolanda Gonzales
–DSD: Sadie Victoria Gonzales


Stephen Raul [name_m]Albrecht[/name_m]
DW: Carolyn Innes [name_m]Mathieson[/name_m] [name_m]Albrecht[/name_m]

DS: Michael Winston [name_m]Albrecht[/name_m]
-DW: Lilia Tess Greenly [name_m]Albrecht[/name_m]
–DS: [name_m]Mathieu[/name_m] Jacques [name_m]Albrecht[/name_m]
—DGF: Hailey Veronique [name_m]Davison[/name_m]

DS: Pierre Bellamy [name_m]Albrecht[/name_m]
-DP: Gillian Laurie Farber
–DD: Olivia Quinn Farber-Albrecht


Julius Byron [name_m]Albrecht[/name_m]
DW: Rebecca Bernadette Hogue [name_m]Albrecht[/name_m]

DS: Byron Julius [name_m]Albrecht[/name_m]
-DGf: Xenia Jocelyn [name_m]Rinaldi[/name_m]

DS: Triston Alexander [name_m]Albrecht[/name_m]
-DW: Angeline Shay Waters
–DD: April Elinore [name_m]Albrecht[/name_m]
–DS: Clyde Nathanial [name_m]Albrecht[/name_m]

DD: Carina Lynne [name_m]Albrecht[/name_m]
-exDH: Jacoby Lucien [name_m]Webb[/name_m]
–DD: Remy [name_f]Rose[/name_f] Albrecht-Webb

DS: Edward Marquis [name_m]Albrecht[/name_m]
-DGf: Bria Adrianna House
–DD: Saige Elizabeth [name_m]Albrecht[/name_m]

DD: Bijoux Lilias [name_m]Albrecht[/name_m]
-DBf: Jonas Michal [name_u]Sydney[/name_u]

DS: Damian Lawrence [name_m]Albrecht[/name_m]


Second [name_f]Gen[/name_f]
[name_u]Michael[/name_u] (42), Heather/Nicole (40), [name_m]Byron[/name_m] (35), [name_f]Melissa[/name_f] (34), [name_m]Triston[/name_m] (32), [name_f]Laura[/name_f] (32), [name_m]Pierre[/name_m] (29), [name_f]Carina[/name_f] (26), [name_u]Edward[/name_u] (21), [name_f]Bijoux[/name_f] (20), [name_m]Damian[/name_m] (18)

Third [name_f]Gen[/name_f]:
[name_m]Mathieu[/name_m] (24-Ste), [name_m]Omar[/name_m] (18-Syl), [name_u]Elias[/name_u] (15-Syl), [name_m]Colton[/name_m] (14-Syl), [name_f]Rachel[/name_f] (13-Syl), [name_f]April[/name_f] (13-J), [name_u]Ellery[/name_u] (12-Syl), [name_m]Abel[/name_m] (11-Syl), [name_f]Sadie[/name_f] (-Syl), [name_u]Conner[/name_u] (8-Syl), [name_u]Emmett[/name_u] (7-Syl), [name_f]Olivia[/name_f] (7-Ste), [name_u]Clyde[/name_u] (6-J), [name_u]Remy[/name_u] (4-J), [name_m]Finnian[/name_m] (3-Syl), [name_u]Saige[/name_u] (exp-J)

LN: [name_m]Bradbury[/name_m]

DH (96): [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Nathanial[/name_m]
DW (95): [name_f]Florine[/name_f] [name_f]Camellia[/name_f] (Dubose)

DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Florine[/name_f]
DS (61): [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m]
DS (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u]


DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Florine[/name_f]
DH (70): [name_u]Ira[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] (Fitzgerald)

DD (40): [name_f]Delia[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f]

DD (40): [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Antonia[/name_f]
-DW (42): [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Maryann[/name_f] (Collins)
—DS (18): [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u]
—DS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Clinton[/name_m]
—DS (11): [name_u]Lionel[/name_u] [name_u]Harry[/name_u]
—DS (7): [name_u]Rudy[/name_u] [name_m]Andres[/name_m]

DD (34): [name_f]Margarita[/name_f] [name_f]Hope[/name_f]
-DH (40): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] (Borowski)
—DS (14): [name_m]Lucian[/name_m] [name_u]Tate[/name_u]
—DS (8): [name_u]Ellis[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m]
—DS (3): [name_m]Finnian[/name_m] [name_m]Eames[/name_m]

DD (32): [name_f]Amabel[/name_f] [name_f]Esmeralda[/name_f]
-ExDBF (38): Abaraham [name_u]Nelson[/name_u] (Platt)
-DF (34): [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Emmaline[/name_f] (Espinoza)
—DD (13): [name_f]Ursula[/name_f] [name_f]Iseult[/name_f]
—DD (12): [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Florine[/name_f]
—DD (9): [name_f]Xanthe[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f]


DS (61): [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m]
DW (62): [name_f]Isabeau[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] (Rocco)

DS (42): [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Lyon[/name_m]
-DW (41): [name_f]Lilia[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] (Baxter)
—DS (24): [name_u]Rocco[/name_u] [name_u]Kendal[/name_u]
—-DGF (26): [name_f]Veronique[/name_f] [name_f]Temperance[/name_f] (Abernathy)

DS (29): [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Fischer[/name_m]
-DP (29): [name_f]Paulene[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f] (Ramirez)
—DD (7): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Isolda[/name_f]


DS (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f]

DS (35): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m]
-DGF (36): [name_f]Simona[/name_f] [name_f]Jocelyn[/name_f]

DS (32): [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Ansel[/name_m]
-DW (32): [name_u]Raven[/name_u] [name_f]Cassandra[/name_f] (Waters)
—DD (13): [name_f]Athena[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f]
—DS (6): [name_u]Clyde[/name_u] [name_m]Demetrius[/name_m]

DD (26): [name_f]Mathea[/name_f] [name_u]Josie[/name_u]
-ExDH (29): [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m] (Webb)
—DD (4): [name_f]Maribel[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]

DS (21): [name_m]Erwin[/name_m] [name_m]Marquis[/name_m]
-DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] (Coughlan)
—DD (exp): [name_f]Lucinda[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f]

DD (20): [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Maple[/name_f]
-DBF (24): [name_m]Jonas[/name_m] [name_m]Barnaby[/name_m] (Madison)

DS (18): [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u]

H[96]: [name_m]Nathanial[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Nate’
W[95]: [name_f]Florine[/name_f] [name_f]Claribel[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Peak) ‘Flo’

D[65]: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Syl’
S[61]: [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Steve’
S[56]: [name_m]Byron[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]


D[65]: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m] (Rinaldi) ‘Syl’
H[70]: [name_u]Noah[/name_u] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

D[40]: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

D[40]: [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-W[42]: [name_f]Isabel[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] [name_m]Barber[/name_m] ‘Bella’
–S[18]: [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Jordan[/name_u] Barber-Fitzgerald
–S[15]: [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] Barber-Fitzgerald
–S[11]: [name_u]Harry[/name_u] [name_u]Douglas[/name_u] Barber-Fitzgerald
–S[7]: [name_u]Jessie[/name_u] [name_m]Rafael[/name_m] Barber-Fitzgerald

D[34]: [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] McDonnell (Fitzgerald)
-H[40]: [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] McDonnell
–S[14]: [name_u]Finlay[/name_u] [name_m]Colton[/name_m] McDonnell ‘Finn’
–S[8]: [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m] McDonnell
–S[3]: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Oskar[/name_m] McDonnell ‘Jake’

D[32]: [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-exBF[38]: [name_u]Wilson[/name_u] [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Platt[/name_m] ‘Will’
-F[35]: [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Gabriela[/name_f] Espinoza
–SD[13]: [name_f]Rosetta[/name_f] [name_u]Honor[/name_u] Espinoza ‘Rosa’
–D[12]: [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Florine[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
–SD[9]: [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] Espinoza


S[61]: [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Steve’
W[62]: [name_f]Isabeau[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Mathieson) ‘Ibby’

S[42]: [name_m]Winston[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Winn’
-W[41]: [name_f]Lacey[/name_f] [name_f]Rosabel[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Greenly)
–S[24]: [name_m]Isidore[/name_m] [name_u]Kendal[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
—GF[26]: [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Veronique[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]

S[29]: [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Kal’
-P[29]: [name_f]Gillian[/name_f] [name_f]Paulene[/name_f] Farber
–D[7]: [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Belen[/name_f] Rinaldi-Farber ‘Liv’


S[56]: [name_m]Byron[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
W[55]: [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Sappington)

S[35]: [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-GF[36]: [name_f]Simona[/name_f] [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_u]Penny[/name_u]

S[32]: [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Ben’
-W[32]: [name_f]Kiersten[/name_f] [name_f]Rochelle[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Waters)
–D[13]: [name_f]Nadine[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
–S[6]: [name_u]Urban[/name_u] [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

D[26]: [name_f]Hattie[/name_f] [name_f]Carina[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-exH[29]: [name_m]Orson[/name_m] [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Webb[/name_m]
–D[4]: [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]

S[21]: [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Dewayne[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Ward’
-GF[23]: [name_f]Mitzi[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] House
–D[e]: [name_f]Miranda[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]

D[20]: [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Maple[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] ‘Lily’
-BF[24]: [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Madison[/name_u]

S[18]: [name_m]Brent[/name_m] [name_m]Corwin[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

LN: [name_m]Rinaldi[/name_m]

DH (96): [name_u]Logan[/name_u] [name_u]Prince[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (95): [name_f]Celina[/name_f] [name_f]Lettie[/name_f] [name_m]Peak[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DD1 (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DS1 (61): [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Sal)
DS2 (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]

[name_u]Logan[/name_u] and [name_f]Celina[/name_f] with [name_u]Ruby[/name_u], [name_u]Sal[/name_u] and [name_m]Julius[/name_m]


DD1 (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] [name_u]Vega[/name_u]
DH (70): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]George[/name_u] [name_u]Vega[/name_u]

[name_u]Noah[/name_u] and [name_u]Ruby[/name_u] with [name_f]Delia[/name_f], [name_f]Sabrina[/name_f], [name_f]Hope[/name_f] and [name_f]Mariah[/name_f]

DD1 (40, twin): [name_f]Delia[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]

DD2 (40, twin): [name_f]Sabrina[/name_f] [name_f]Opal[/name_f] Vega-Collins
DW (42): [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Rosa[/name_f] Vega-Collins
-ADS1 (18): [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Saul[/name_m] Vega-Collins
-ADS2 (15): [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Elias[/name_u] Vega-Collins
-DS1 (11): [name_u]Lionel[/name_u] [name_u]Harry[/name_u] Vega-Collins (Leo)
-ADS3 (7): [name_u]Emmett[/name_u] [name_u]Rudy[/name_u] Vega-Collins

[name_f]Sabrina[/name_f] and [name_f]Flora[/name_f] with [name_u]Jordan[/name_u], [name_m]Damon[/name_m], [name_u]Leo[/name_u] and [name_u]Emmett[/name_u]

DD3 (34): [name_f]Hope[/name_f] [name_f]Margarita[/name_f] [name_u]Vega[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
DH (40): [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Zander[/name_m]
-DS1 (14): [name_u]Tate[/name_u] [name_m]Colton[/name_m] [name_m]Zander[/name_m]
-ADS1 (8): [name_u]Ellis[/name_u] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Zander[/name_m]
-DS2 (3): [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Blaise[/name_u] [name_m]Zander[/name_m] (Jake)

[name_u]Leon[/name_u] and [name_f]Hope[/name_f] with [name_u]Tate[/name_u], [name_u]Ellis[/name_u] and [name_m]Jake[/name_m]

DD4 (32): [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Amabel[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
exDBF( 38): [name_u]Wilson[/name_u] [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Aiken[/name_m]
DF (35): [name_u]Abby[/name_u] [name_f]Emmaline[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u]
-DSD1 (13): [name_f]Rachel[/name_f] [name_u]Honor[/name_u] [name_u]Shelby[/name_u]
-DD1 (12): [name_u]Ellery[/name_u] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Aiken[/name_m]
-DSD2 (9): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Chanel[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u]

[name_u]Wilson[/name_u] and [name_f]Mariah[/name_f] with [name_u]Ellery[/name_u]
[name_f]Mariah[/name_f] and [name_u]Abby[/name_u] with [name_f]Rachel[/name_f] and [name_f]Sophie[/name_f]


DS1 (61): [name_m]Salvador[/name_m] [name_m]Ramon[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Sal)
DW (62): [name_f]Rosie[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_u]Rocco[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]

[name_u]Sal[/name_u] and [name_f]Rosie[/name_f] with [name_u]Skyler[/name_u] and [name_u]Murphy[/name_u]

DS1 (42): [name_u]Skyler[/name_u] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (41): [name_f]Hermione[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] [name_m]Baxter[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DS1 (24): [name_u]Rocco[/name_u] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
–DGF (26): [name_f]Tara[/name_f] [name_u]Royal[/name_u] [name_f]Nieves[/name_f]

[name_u]Skyler[/name_u] and [name_f]Hermione[/name_f] with [name_u]Rocco[/name_u]
[name_u]Rocco[/name_u] and [name_f]Tara[/name_f]

DS2 (29): [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Fischer[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DP (29): [name_u]Laurie[/name_u] [name_f]Prue[/name_f] Farber [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DD1 (7): [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]

[name_u]Murphy[/name_u] and [name_u]Laurie[/name_u] with [name_u]Quinn[/name_u]


DS2 (56): [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (55): [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_u]Stark[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]

[name_m]Julius[/name_m] and [name_f]Rebecca[/name_f] with [name_u]Leo[/name_u], [name_m]Damon[/name_m], [name_f]Maya[/name_f], [name_m]Eddy[/name_m], [name_f]Barbie[/name_f] and [name_m]Brent[/name_m]

DS1 (35): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DGF (36): [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Simona[/name_f] [name_u]Rhodes[/name_u] (Joss)

[name_u]Leo[/name_u] and [name_u]Joss[/name_u]

DS2 (32): [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW (32): [name_u]Raven[/name_u] [name_u]Shay[/name_u] [name_u]Penny[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DD1 (13): [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Athena[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
-DS1 (6): [name_u]Urban[/name_u] [name_u]Prince[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]

[name_m]Damon[/name_m] and [name_u]Raven[/name_u] with [name_f]Marigold[/name_f] and [name_u]Urban[/name_u]

DD1 (26): [name_f]Maya[/name_f] [name_u]Cassidy[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
exDH (29): [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Webb[/name_m]
-DD1 (4): [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]

[name_m]Orson[/name_m] and [name_f]Maya[/name_f] with [name_u]Remy[/name_u]

DS3 (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Matteo[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Eddy)
DGF (23): [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Bria[/name_f] [name_u]Reagan[/name_u] (Addie)
-DD1 (exp): [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Lizzie)

[name_m]Eddy[/name_m] and [name_f]Addie[/name_f] with [name_f]Lizzie[/name_f]

DD2 (20): [name_u]Ennis[/name_u] [name_f]Barbara[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m] (Barbie)
DBF (24): [name_m]Jonas[/name_m] [name_u]Landon[/name_u] [name_u]Sydney[/name_u]

[name_m]Jonas[/name_m] and [name_f]Barbie[/name_f]

DS4 (18): [name_m]Brent[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DH [96] [name_u]Tory[/name_u] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW [95] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] {Peak} [name_m]Bradbury[/name_m]

DD [65] [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Rosalie[/name_f] {Bradbury} [name_u]Vega[/name_u]
– DH [70] [name_u]Noah[/name_u] [name_m]Gerardo[/name_m] [name_u]Vega[/name_u]
– DD [40] [name_f]Johanna[/name_f] [name_f]Candace[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
– DD [40] [name_f]Antonia[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] {Vega} [name_u]Collins[/name_u]
— DW [42] [name_f]Isabel[/name_f] [name_f]Maryann[/name_f] [name_u]Collins[/name_u]
— ADS [18] [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Saul[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
— ADS [15] [name_m]Kent[/name_m] [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
— DS [11] [name_u]Douglas[/name_u] [name_m]Abel[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
— ADS [7] [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
– DD [34] [name_u]Kari[/name_u] [name_f]Hope[/name_f] {Vega} McDonnell
— DH [40] [name_u]Leon[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] McDonnell
— DS [14] [name_u]Finlay[/name_u] [name_u]Tate[/name_u] McDonnell
— ADS [8] [name_u]Ellis[/name_u] [name_u]Leo[/name_u] McDonnell
— DS [3] [name_u]Jericho[/name_u] [name_m]Eames[/name_m] McDonnell
– DD [32] [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Mariah[/name_f] [name_u]Vega[/name_u]
— exDbf [38] [name_u]Brennan[/name_u] [name_u]Nelson[/name_u] [name_m]Platt[/name_m]
— Df [35] [name_u]Abby[/name_u] [name_f]Emmaline[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u]
— SDD [13] [name_u]Keelan[/name_u] [name_f]Jenifer[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
— DD [12] [name_u]Ellery[/name_u] [name_f]Sylvianne[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
— SDD [9] [name_f]Chanel[/name_f] [name_f]Victoria[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]

DS [61] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
– DW [62] [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] {Andre} [name_m]Bradbury[/name_m]
– DS [42] [name_m]Winston[/name_m] [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
— DW [41] [name_f]Lilia[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] {Greenly} [name_m]Bradbury[/name_m]
— DS [24] [name_u]Andre[/name_u] [name_u]Kendal[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
---- Dgf [26] [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Tara[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]
– DS [29] [name_u]Bellamy[/name_u] [name_m]Pierre[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
— DP [29] [name_u]Laurie[/name_u] [name_f]Paulene[/name_f] Farber
— DD [7] [name_u]Keala[/name_u] [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

DS [56] [name_m]Roderick[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
– DW [55] [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] {Sappington} [name_m]Bradbury[/name_m]
– DS [35] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Roderick[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
— Dgf [36] [name_f]Brittan[/name_f] [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_m]Ramirez[/name_m]
– DS [32] [name_m]Reuben[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
— DW [32] [name_u]Teddie[/name_u] [name_f]Angeline[/name_f] {Waters} [name_m]Bradbury[/name_m]
— DD [13] [name_f]Keturah[/name_f] [name_f]Nadine[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
— DS [6] [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
– DD [26] [name_f]Hattie[/name_f] [name_f]Lynne[/name_f] {Bradbury} [name_m]Webb[/name_m]
— exDH [29] [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Fischer[/name_m] [name_m]Webb[/name_m]
— DD [4] [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faye[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]
– DS [21] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
— Dgf [23] [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] House
— DD [exp] [name_u]Saige[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
– DD [20] [name_f]Corinna[/name_f] [name_f]Karen[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
— Dbf [24] [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Sydney[/name_u]
– DS [18] [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

DH (96): [name_m]Nathanial[/name_m] [name_u]Prince[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (95): [name_f]Jeanette[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] Dubose [name_m]Bradbury[/name_m]
DD1 (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS1 (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS2 (56): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Willis[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD1 (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] [name_m]Drake[/name_m]
DH (70): [name_m]Harold[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (40): [name_f]Delia[/name_f] [name_f]Heather[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
-DD (40): [name_f]Susie[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
—DW (42): [name_f]Sherri[/name_f] [name_f]Lynette[/name_f] [name_u]Collins[/name_u]
—-ADS (18): [name_u]Wallace[/name_u] [name_m]Marc[/name_m] Collins-Drake
—-ADS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Clinton[/name_m] Collins-Drake
—-DS (11): [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]Bradley[/name_u] Collins-Drake
—-ADS (7); [name_u]Emmett[/name_u] [name_u]Rudy[/name_u] Collins-Drake
-DD (34): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Drake[/name_m] McDonnell
—DH (40): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m] McDonnell “Ed”
—-DS (14): [name_u]Tate[/name_u] [name_u]Finley[/name_u] McDonnell
—-ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Gilbert[/name_m] McDonnell
—-DS (3): [name_m]Ezekiel[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] McDonnell “Zeke”
-DD (32): [name_f]Laura[/name_f] [name_u]Christy[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]
—ExBF (38): [name_u]Wilson[/name_u] [name_m]Stewart[/name_m] [name_m]Platt[/name_m]
—DF (35): [name_f]Cambrie[/name_f] [name_f]Elaine[/name_f] Gonzales
—-DSD (13): [name_u]Keelan[/name_u] [name_f]Rachel[/name_f] Gonzales
—-DD (12): [name_u]Ellery[/name_u] [name_f]Sylvia[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
—-DSD (9): [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] Gonzales

DS1 (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (62): [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_m]Mathieson[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Carol”
-DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Mike”
—DW (41): [name_f]Lacey[/name_f] [name_u]Dove[/name_u] [name_m]Baxter[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
—-DS (24): [name_u]Lee[/name_u] [name_u]Brogan[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
——GF (26): [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Veronique[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]
-DS (29): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] “Kal”
—DP (29): [name_f]Gillian[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f] Färber
—-DD (7): [name_u]Keala[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DS2 (56): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Willis[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DS (35): [name_m]Willis[/name_m] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Will”
—GF (36): [name_f]Brittan[/name_f] [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_u]Montgomery[/name_u]
-DS (32): [name_m]Triston[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
—DW (32): [name_f]Rochelle[/name_f] [name_f]Kiersten[/name_f] Waters [name_m]Bradbury[/name_m]
—-DD (13): [name_f]Elinore[/name_f] [name_f]Nadine[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] “Elie”
—-DS (6): [name_u]Bentley[/name_u] [name_u]Prince[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m] “Ben”
-DD (26): [name_u]Cassidy[/name_u] [name_f]Lynne[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
—ExDH (29): [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Fischer[/name_m] McNeil
—-DD (4): [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faye[/name_f] McNeil
-DS (24): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Eddie”
—GF (23): [name_f]Aleah[/name_f] [name_f]Loredana[/name_f] House
—-DD (exp): [name_f]Neela[/name_f] [name_u]Saige[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DD (20): [name_f]Corinna[/name_f] [name_f]Maple[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
—BF (24): [name_u]Cody[/name_u] [name_u]Landon[/name_u] [name_u]Madison[/name_u]
-DS (18): [name_m]Brent[/name_m] [name_m]Colten[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DH96: [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Nathanial[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
DW95: [name_f]Jeanette[/name_f] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] nee [name_m]Peak[/name_m]

DD65: [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
DH70: [name_m]Allen[/name_m] [name_u]Tracy[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
DD40: [name_f]Heather[/name_f] [name_f]Johanna[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
DD40: [name_u]Lindsay[/name_u] [name_f]Katherine[/name_f] Fitzgerald-Collins
-DW42: [name_f]Sherri[/name_f] [name_f]Lynette[/name_f] Fitzgerald-Collins
-aDS18: [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Omar[/name_m] Fitzgerald-Collins
-aDS15: [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Damon[/name_m] Fitzgerald-Collins
-DS11: [name_u]Harry[/name_u] [name_m]Abel[/name_m] Fitzgerald-Collins
-aDS7: [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Santos[/name_m] Fitzgerald-Collins
DD34: [name_f]Crystal[/name_f] [name_f]Melissa[/name_f] Borowski
-DH40: [name_m]Dennis[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] Borowski
-DS14: [name_m]Colton[/name_m] [name_u]Finlay[/name_u] Borowski
-aDS8: [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Dennis[/name_m] Borowski
-DS3: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Oskar[/name_m] Borowski
DD32: [name_f]Laura[/name_f] [name_f]Anissa[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-exBF38: [name_m]Rick[/name_m] [name_m]Stewart[/name_m] [name_m]Platt[/name_m]
-DD12: [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
-fiancee35: [name_f]Gabriela[/name_f] [name_f]Prima[/name_f] Gonzales
-stepDD13: [name_f]Rosetta[/name_f] [name_f]Jenifer[/name_f] Gonzales
-stepDD9: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Sadie[/name_f] Gonzales

DS61: [name_m]Donald[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_f]Corley[/name_f] “Donnie”
DW62: [name_f]Carolyn[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] nee [name_m]Mathieson[/name_m]
DS42: [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Winston[/name_m] [name_f]Corley[/name_f] “Mike”
-DW41: [name_f]Sinead[/name_f] [name_f]Rosabel[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] nee Greenly
-DS24: [name_u]Carroll[/name_u] [name_m]Ian[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
–GF26: [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Tara[/name_f] [name_m]Davison[/name_m]
DS29: [name_m]Kalvin[/name_m] [name_m]Gerald[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
-partner29: [name_f]Gillian[/name_f] [name_f]Theresa[/name_f] Farber
-DD7: [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] Farber-Corley

DS56: [name_u]Clarence[/name_u] [name_m]Roderick[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
DW55: [name_f]Rebecca[/name_f] [name_f]Berniece[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] nee McNeil
DS35: [name_m]Roderick[/name_m] [name_u]Clarence[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
-GF36: [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Brittan[/name_f] [name_m]Dubois[/name_m]
DS32: [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Reuben[/name_m] [name_f]Corley[/name_f] “Alex”
-DW32: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_f]Kiersten[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] nee [name_m]Gerald[/name_m] “Cassie”
-DD13: [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]April[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
-DS6: [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_f]Corley[/name_f]
DD26: [name_f]Mathea[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
-exDH29: [name_m]Fischer[/name_m] [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Webb[/name_m]
-DD4: [name_u]Peyton[/name_u] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]
DS21: [name_m]Felton[/name_m] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]
-GF23: [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Mitzi[/name_f] House
-DDexp: [name_u]Saige[/name_u] [name_f]Miranda[/name_f] [name_f]Corley[/name_f]
DD20: [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Barbara[/name_f] [name_f]Corley[/name_f] “Lily”
-BF24: [name_u]Landon[/name_u] [name_m]Kevin[/name_m] [name_u]Sydney[/name_u]
DS18: [name_m]Damian[/name_m] [name_m]Brent[/name_m] [name_f]Corley[/name_f]

LN: [name_m]Rinaldi[/name_m]

DH 96: [name_m]Nathanial[/name_m] [name_m]Colton[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW 95: [name_f]Camellia[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] Ordonez

DD 65: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Camilla[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DS 61: [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DS 56: [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]


DD 65: [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Camilla[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DH 70: [name_u]Noah[/name_u] [name_u]George[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD 40: [name_f]Laila[/name_f] [name_f]Maddison[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD 40: [name_f]Opal[/name_f] [name_f]Sabrina[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
. DW 42: [name_u]Alexis[/name_u] [name_f]Isabel[/name_f] [name_u]Collins[/name_u]
… ADS 18: [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Marc[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]
… ADS 15: [name_m]Damon[/name_m] [name_u]Elias[/name_u] [name_u]Collins[/name_u]
… DS 11: [name_u]Harry[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u] [name_u]Collins[/name_u]
… ADS 7: [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Rafael[/name_m] [name_u]Collins[/name_u]

DD 34: [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
. DH 40: [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] Borowski
… DS 14: [name_u]Lincoln[/name_u] [name_m]Makai[/name_m] Borowski
… ADS 8: [name_u]Conner[/name_u] [name_u]Edward[/name_u] Borowski
… DS 3: [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m] Borowski

DD 32: [name_f]Aaliyah[/name_f] [name_u]Christy[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
. exDbf 38: [name_m]Tyrone[/name_m] [name_u]Brennan[/name_u] [name_m]Aiken[/name_m]
… DD 12: [name_f]Summer[/name_f] [name_u]Ruby[/name_u] [name_m]Aiken[/name_m]
. DF 35: [name_f]Emmaline[/name_f] [name_f]Cambrie[/name_f] Espinoza
… DSD 13: [name_u]Honor[/name_u] [name_f]Rosetta[/name_f] Espinoza
… DSD 9: [name_f]Xanthe[/name_f] [name_u]Imani[/name_u] Espinoza


DS 61: [name_m]Darnell[/name_m] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW 62: [name_f]Lauryn[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] [name_m]Mathieson[/name_m]

DS 42: [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Lyon[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. DW 41: [name_f]Lacey[/name_f] [name_f]Vivica[/name_f] [name_m]Baxter[/name_m]
… DS 24: [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
… Dgf 26: [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Temperance[/name_f] Abernathy

DS 29: [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Pierre[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. DP 29: [name_f]Lilianne[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f] [name_m]Ramirez[/name_m]
… DD 7: [name_u]Quinn[/name_u] [name_f]Olivia[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]


DS 56: [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Julius[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
DW 55: [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Odette[/name_f] [name_m]Hamilton[/name_m]

DS 35: [name_m]Julius[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. Dgf 36: [name_f]Vianna[/name_f] [name_f]Isabeau[/name_f] [name_m]Bowden[/name_m]

DS 32: [name_m]Triston[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. DW 32: [name_f]Cassandra[/name_f] [name_u]Raven[/name_u] Waters
… DD 13: [name_f]April[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
… DS 6: [name_u]Bentley[/name_u] [name_m]Nathan[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DD 26: [name_u]Josie[/name_u] [name_u]Cassidy[/name_u] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. exDH 29: [name_m]Orson[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Webb[/name_m]
… DD 4: [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]

DS 21: [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Marquis[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. Dgf 23: [name_f]Adrianna[/name_f] [name_f]Aleah[/name_f] Coughlan
… DD exp: [name_u]Saige[/name_u] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DD 20: [name_f]Ebony[/name_f] [name_f]Corinna[/name_f] [name_m]Rinaldi[/name_m]
. Dbf 24: [name_u]Landon[/name_u] [name_m]Jonas[/name_m] Gutierrez

DS 18: [name_m]Colten[/name_m] [name_m]Benny[/name_m] [name_m]Rinaldi[/name_m]

DH (96): [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (95): [name_f]Lettie[/name_f] [name_f]Camellia[/name_f] (Dubose) [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Juliette[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS (61): [name_u]Donnie[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]


DD (65): [name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Juliette[/name_f] (Bradbury) [name_m]Drake[/name_m]
DH (70): [name_u]Noah[/name_u] [name_u]George[/name_u] [name_m]Drake[/name_m]

DD (40, twin): [name_f]Johanna[/name_f] [name_f]Delia[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]

DD (40, twin): [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Opal[/name_f] (Drake) Barber-Drake
-DW (42): [name_f]Rosa[/name_f] [name_f]Lynette[/name_f] (Barber) Barber-Drake
–ADS (18): [name_u]Percy[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u] Barber-Drake
–ADS (15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Wilbur[/name_m] Barber-Drake “Eli”
–DS (11): [name_u]Harry[/name_u] [name_m]Abel[/name_m] Barber-Drake
–ADS (7): [name_u]Rudy[/name_u] [name_u]Rene[/name_u] Barber-Drake

DD (34): [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Leticia[/name_f] (Drake) McDonnell
-DH (40): [name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m] McDonnell
–DS (14): [name_u]Finlay[/name_u] [name_u]Lincoln[/name_u] McDonnell
–ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m] McDonnell
–DS (3): [name_m]Oskar[/name_m] [name_m]Jacob[/name_m] McDonnell

DD (32): [name_f]Amabel[/name_f] [name_f]Laura[/name_f] [name_m]Drake[/name_m]
-Ex-DBF (38): [name_u]Brennan[/name_u] [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Aiken[/name_m] - father of the daughter
-DF (35): [name_f]Emmaline[/name_f] [name_f]Gabriela[/name_f] Espinoza
–DSD (13): [name_u]Honor[/name_u] [name_f]Iseult[/name_f] Espinoza
–DD (12): [name_u]Ellery[/name_u] [name_f]Julia[/name_f] [name_m]Aiken[/name_m]
–DSD (9): [name_f]Sophie[/name_f] [name_f]Greta[/name_f] Espinoza


DS (61): [name_u]Donnie[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (62): [name_f]Heidi[/name_f] [name_m]Innes[/name_m] (Mathieson) [name_m]Bradbury[/name_m]

DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_u]Lennox[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW (41): [name_f]Tess[/name_f] [name_f]Hermione[/name_f] (Quaranta) [name_m]Bradbury[/name_m]
–DS (24): [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Jacques[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
—DGF (26): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Aine[/name_f] Abernathy

DS (29): [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Errol[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DP (29): [name_u]Laurie[/name_u] [name_f]Prue[/name_f] Sappington
–DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]


DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DS (35): [name_m]Byron[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DGF (36): [name_f]Vianna[/name_f] [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_m]Simon[/name_m]

DS (32): [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Eaton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DW (32): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_u]Shay[/name_u] (Waters) [name_m]Bradbury[/name_m] “Cassie”
–DD (13): [name_f]Marigold[/name_f] [name_f]Elinore[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
–DS (6): [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Demetrius[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (26): [name_u]Josie[/name_u] [name_f]Carina[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-Ex-DH (29): [name_m]Cyrus[/name_m] [name_u]Jacoby[/name_u] [name_m]Webb[/name_m]
–DD (4): [name_f]Maribel[/name_f] [name_f]Beryl[/name_f] [name_m]Webb[/name_m]

DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Matteo[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Teddy”
-DGF (23): [name_f]Oonagh[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] House
–DD (exp.): [name_f]Lucinda[/name_f] [name_f]Beatrice[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (20): [name_f]Lilias[/name_f] [name_f]Barbara[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] “Lili”
-DBF (24): [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Jonas[/name_m] [name_u]Madison[/name_u]

DS (18): [name_m]Damian[/name_m] [name_m]Corwin[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DH (96): [name_m]Garrett[/name_m] [name_u]Logan[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (95): [name_f]Celina[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] (Peak) [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Celina[/name_f] (Bradbury) [name_m]Fitzgerald[/name_m]
DS (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Garrett[/name_m] & [name_f]Celina[/name_f] with [name_f]Sylvia[/name_f], [name_m]Stephen[/name_m] & [name_u]Leo[/name_u]


DD (65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Celina[/name_f] (Bradbury) [name_m]Fitzgerald[/name_m]
DH (70): [name_u]Everett[/name_u] [name_u]George[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (40, twin): [name_f]Kristen[/name_f] [name_f]Candace[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (40, twin): [name_f]Nicole[/name_f] [name_f]Katherine[/name_f] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-DW (42): [name_f]Isabel[/name_f] [name_u]Alexis[/name_u] (Barber) [name_m]Fitzgerald[/name_m]
–ADS (18): [name_u]Jordan[/name_u] [name_u]Wallace[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
–ADS (15): [name_m]Damon[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
–DS (11): [name_u]Bradley[/name_u] [name_u]Elijah[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
–ADS (7): [name_u]Emmett[/name_u] [name_u]Jessie[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]

DD (34): [name_f]Melissa[/name_f] [name_f]Hope[/name_f] (Fitzgerald) Borowski
-DH (40): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Arnold[/name_m] Borowski “Ed”
–DS (14): [name_u]Tate[/name_u] [name_m]Colton[/name_m] Borowski
–ADS (8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] Borowski
–DS (3): [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Ezekiel[/name_m] Borowksi

DD (32): [name_f]Laura[/name_f] [name_u]Christy[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
-Ex-DBF (38): [name_u]Brennan[/name_u] [name_u]Wilson[/name_u] [name_m]Platt[/name_m] - father of the daughter
-DF (35): [name_f]Emmaline[/name_f] [name_f]Elanie[/name_f] Espinoza
–DSD (13): [name_f]Rachel[/name_f] [name_f]Rosetta[/name_f] Espinoza
–DD (12): [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Celina[/name_f] [name_m]Platt[/name_m]
–DSD (9): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Sophie[/name_f] Espinoza “Tori”

[name_f]Sylvia[/name_f] & [name_u]Everett[/name_u] with [name_f]Kristen[/name_f], [name_f]Nicole[/name_f], [name_f]Melissa[/name_f] & [name_f]Laura[/name_f]
-Nicole & [name_f]Isabel[/name_f] with [name_u]Jordan[/name_u], [name_m]Damon[/name_m], [name_u]Bradley[/name_u] & [name_u]Emmett[/name_u]
-Melissa & [name_m]Ed[/name_m] with [name_u]Tate[/name_u], [name_u]Aiden[/name_u] & [name_m]Jacob[/name_m]
-Laura & [name_u]Brennan[/name_u] with [name_f]Summer[/name_f]
-Laura & [name_f]Emmaline[/name_f] (Emmaline with [name_f]Rachel[/name_f] & Tori)


DS (61): [name_m]Stephen[/name_m] [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (62): [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Carolyn[/name_f] (Mathieson) [name_m]Bradbury[/name_m]

DS (42): [name_u]Michael[/name_u] [name_m]Winston[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Mike”
-DW (41): [name_f]Lacey[/name_f] [name_f]Rosabel[/name_f] (Baxter) [name_m]Bradbury[/name_m]
–DS (24): [name_m]Mathias[/name_m] [name_m]Ian[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Matt”
—DGF (26): [name_f]Tara[/name_f] [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Nieves[/name_f]

DS (29): [name_u]Murphy[/name_u] [name_m]Gerald[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DP (29): [name_u]Laurie[/name_u] [name_f]Theresa[/name_f] Farber
–DD (7): [name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_m]Stephen[/name_m] & [name_f]Heidi[/name_f] with [name_m]Mike[/name_m] & [name_u]Murphy[/name_u]
-Mike & [name_f]Lacey[/name_f] with [name_m]Matt[/name_m]
–Matt & [name_f]Tara[/name_f]
-Murphy & [name_u]Laurie[/name_u] with [name_f]Olivia[/name_f]


DS (56): [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]
DW (55): [name_f]Faye[/name_f] [name_f]Bernadette[/name_f] (Eaton) [name_m]Bradbury[/name_m]

DS (35): [name_m]Byron[/name_m] [name_u]Leo[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DGF (36): [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Vianna[/name_f] [name_f]Brittan[/name_f]

DS (32): [name_m]Alexander[/name_m] [name_m]Eaton[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Alex”
-DW (32): [name_f]Kiersten[/name_f] [name_f]Angeline[/name_f] (Waters) [name_m]Bradbury[/name_m]
–DD (13): [name_f]Elinore[/name_f] [name_f]Athena[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m] “Ellie”
–DS (6): [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Garrett[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (26): [name_f]Maya[/name_f] [name_f]Lynne[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-Ex-DH (29): [name_m]Cyrus[/name_m] [name_m]Lucien[/name_m] McNeil
–DD (4): [name_u]Remy[/name_u] [name_f]Faye[/name_f] McNeil

DS (21): [name_u]Edward[/name_u] [name_m]Kenneth[/name_m] [name_m]Bradbury[/name_m] “Eddie”
-DGF (23): [name_f]Bria[/name_f] [name_f]Adrianna[/name_f] Coughlan
–DD (exp.): [name_u]Saige[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]

DD (20): [name_f]Corinna[/name_f] [name_f]Barbara[/name_f] [name_m]Bradbury[/name_m]
-DBF (24): [name_u]Cody[/name_u] [name_m]Stephen[/name_m] Gutierrez

DS (18): [name_m]Colten[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u] [name_m]Bradbury[/name_m]

[name_u]Leo[/name_u] & [name_f]Faye[/name_f] with [name_m]Byron[/name_m], [name_u]Alex[/name_u], [name_f]Maya[/name_f], [name_u]Eddie[/name_u], [name_f]Corinna[/name_f] & [name_m]Colten[/name_m]
-Byron & [name_f]Jocelyn[/name_f]
-Alex & [name_f]Kiersten[/name_f] with [name_f]Ellie[/name_f] & [name_m]Jeremiah[/name_m]
-Maya & [name_m]Cyrus[/name_m] with [name_u]Remy[/name_u]
-Eddie & [name_f]Bria[/name_f] expecting [name_u]Saige[/name_u]
-Corinna & [name_u]Cody[/name_u]

LN: Schrader
DH(96): [name_m]Jeramy[/name_m] [name_m]Nathanial[/name_m]
DW(95): [name_f]Jeanette[/name_f] [name_f]Roselee[/name_f] [Peak]
DD1(65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] “Sylvie”
DS1(61): [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Darnell[/name_m]
DS2(56): [name_m]Clay[/name_m] [name_m]Byron[/name_m]
[name_m]Jeramy[/name_m] and [name_f]Jeanette[/name_f] Schrader; [name_f]Sylvie[/name_f], [name_u]Toby[/name_u] and [name_m]Clay[/name_m]
~-~-~-~-~-~
LN: [name_u]Vega[/name_u]
DD1(65): [name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] “Sylvie” [Schrader]
DH(70): [name_m]Allen[/name_m] [name_u]George[/name_u]
-DD/DD(40): [name_f]Kristen[/name_f] Heather/ [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Lindsay[/name_u]
-DD(34): [name_u]Janis[/name_u] [name_f]Hope[/name_f]
-DD(32): [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Amabel[/name_f]
[name_m]Allen[/name_m] and [name_f]Sylvie[/name_f] Vega; [name_f]Kristen[/name_f], [name_f]Nicole[/name_f], [name_u]Janis[/name_u] and [name_f]Mariah[/name_f]
~-~-~
LN: Collins-Vega
DD(40): [name_f]Nicole[/name_f] [name_u]Lindsay[/name_u] [Vega]
DW(42): [name_f]Maryann[/name_f] [name_f]Cynthia[/name_f] “Mary” [Collins]
+DAS(18): [name_u]Jordan[/name_u] [name_m]Marc[/name_m]
+DAS(15): [name_u]Elias[/name_u] [name_m]Richard[/name_m] “Eli”
+DS(11): [name_m]Abel[/name_m] [name_u]Lamar[/name_u]
+DAS(7): [name_u]Emmett[/name_u] [name_m]Rafael[/name_m]
[name_f]Nicole[/name_f] and [name_f]Mary[/name_f] Collins-Vega; [name_u]Jordan[/name_u], [name_u]Eli[/name_u], [name_m]Abel[/name_m] and [name_u]Emmett[/name_u]
~-~-~
LN: McDonnell
DD(34): [name_u]Janis[/name_u] [name_f]Hope[/name_f] [Vega]
DH(40): [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m] “Eddie”
+DS(14): [name_u]Finlay[/name_u] [name_u]Lincoln[/name_u] “Finn”
+DAS(8): [name_u]Aiden[/name_u] [name_m]Forrest[/name_m]
+DS(3): [name_m]Jacob[/name_m] [name_u]Jericho[/name_u]
[name_u]Eddie[/name_u] and [name_u]Janis[/name_u] McDonnell; [name_u]Finn[/name_u], [name_u]Aiden[/name_u] and [name_m]Jacob[/name_m]
~-~-~
LN: [name_u]Shelby[/name_u]
DD(32): [name_f]Mariah[/name_f] [name_f]Amabel[/name_f] {Vega}
ExDBF(38): [name_m]Tyrone[/name_m] [name_u]Wilson[/name_u] {Weatherbee}
+DD(12): [name_f]Summer[/name_f] [name_f]Jeanette[/name_f] {Weatherbee}
DF(35): [name_f]Saundra[/name_f] [name_f]Emmaline[/name_f]
+DSD(13): [name_f]Rosetta[/name_f] [name_f]Rachel[/name_f] “Rose”
+DSD(9): [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Sadie[/name_f] “Tori”
[name_m]Tyrone[/name_m] Weatherbee and [name_f]Mariah[/name_f] Vega; [name_f]Summer[/name_f]
[name_f]Saundra[/name_f] [name_u]Shelby[/name_u] and [name_f]Mariah[/name_f] Vega; [name_f]Rose[/name_f], [name_f]Summer[/name_f] and [name_f]Tori[/name_f]
~-~-~-~-~-~
LN: Schrader
DS1(61): [name_u]Toby[/name_u] [name_m]Darnell[/name_m]
DW(62): [name_f]Heidi[/name_f] [name_f]Isaura[/name_f] [Rocco]
-DS(42): [name_m]Lyon[/name_m] [name_u]Michael[/name_u]
-DS(29): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Bellamy[/name_u]
[name_u]Toby[/name_u] and [name_f]Heidi[/name_f] Schrader; [name_m]Lyon[/name_m] and [name_m]Kalvin[/name_m]
~-~-~
LN: Schrader
DS(42): [name_m]Lyon[/name_m] [name_u]Michael[/name_u]
DW(41): [name_f]Vivica[/name_f] [name_f]Lacey[/name_f] “Viv” [Greenly]
+DS(24): [name_m]Isadore[/name_m] [name_u]Kendal[/name_u]
[name_m]Lyon[/name_m] and [name_f]Viv[/name_f] Schrader; [name_m]Isadore[/name_m]
~
LN: Schrader
DS(24): [name_m]Isadore[/name_m] [name_u]Kendal[/name_u]
DGF(26): [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Temperance[/name_f] {Nieves}
[name_m]Isadore[/name_m] Schrader and [name_f]Hailey[/name_f] [name_f]Nieves[/name_f]
~-~-~
LN: Schrader
DS(29): [name_m]Kalvin[/name_m] [name_u]Bellamy[/name_u]
DP(29): [name_f]Chastity[/name_f] [name_f]Lilianne[/name_f] [Farber]
+DD(7): [name_f]Belen[/name_f] [name_u]Calypso[/name_u]
[name_m]Kalvin[/name_m] and [name_f]Chastity[/name_f] Schrader; [name_f]Belen[/name_f]
~-~-~-~-~-~
LN: Schrader
DS2(56): [name_m]Clay[/name_m] [name_m]Byron[/name_m]
DW(55): Lismarie [name_f]Beryl[/name_f] [Waters]
-DS(35): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Clay[/name_m]
-DS(32): [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Triston[/name_m]
-DD(26): [name_f]Maya[/name_f] [name_u]Cassidy[/name_u]
-DS(21): [name_m]Matteo[/name_m] [name_m]Erwin[/name_m]
-DD(20): [name_f]Bijoux[/name_f] [name_u]Ennis[/name_u]
-DS(18): [name_m]Damian[/name_m] [name_u]Lawrence[/name_u]
[name_m]Clay[/name_m] and Lismarie Schrader; [name_m]Byron[/name_m], [name_m]Ansel[/name_m], [name_f]Maya[/name_f], [name_m]Matteo[/name_m], [name_f]Bijoux[/name_f] and [name_m]Damian[/name_m]
~-~-~
LN: Schrader
DS(35): [name_m]Byron[/name_m] [name_m]Clay[/name_m]
DGF(36): [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_f]Vianna[/name_f] {Ridley}
[name_m]Byron[/name_m] Schrader and [name_f]Jocelyn[/name_f] [name_u]Ridley[/name_u]
~-~-~
LN: Schrader
DS(32): [name_m]Ansel[/name_m] [name_m]Triston[/name_m]
DW(32): [name_f]Cassandra[/name_f] [name_u]Shay[/name_u] “Cassie” [Gerald]
+DD(13): [name_f]Keturah[/name_f] [name_f]Elinore[/name_f]
+DS(6): [name_m]Jeremiah[/name_m] [name_m]Nathanial[/name_m]
[name_m]Ansel[/name_m] and [name_f]Cassie[/name_f] Schrader; [name_f]Keturah[/name_f] and [name_m]Jeremiah[/name_m]
~-~-~
LN: [name_m]Webb[/name_m]
DD(26): [name_f]Maya[/name_f] [name_u]Cassidy[/name_u] {Schrader}
ExDH(29): [name_m]Dunstan[/name_m] [name_m]Cyrus[/name_m]
+DD(4): [name_u]Peyton[/name_u] Lismarie
[name_m]Dunstan[/name_m] [name_m]Webb[/name_m] and [name_f]Maya[/name_f] Schrader; [name_u]Peyton[/name_u]
~-~-~
LN: Schrader
DS(21): [name_m]Matteo[/name_m] [name_m]Erwin[/name_m]
DGF(23): [name_f]Mitzi[/name_f] [name_f]Aleah[/name_f] {House}
+DD(exp.): [name_f]Beatrice[/name_f] [name_f]Miranda[/name_f] “Bea”
[name_m]Matteo[/name_m] Schrader and [name_f]Mitzi[/name_f] House; [name_f]Bea[/name_f]
~-~-~
LN: Schrader
DD(20): [name_f]Bijoux[/name_f] [name_u]Ennis[/name_u]
DBF(24): [name_u]Cody[/name_u] [name_u]Landon[/name_u] {Sydney}
[name_u]Cody[/name_u] [name_u]Sydney[/name_u] and [name_f]Bijoux[/name_f] Schrader