Totally, Kinda, or No Way through the alphabet

No way

[name_m]Uriah[/name_m]?

[name_f]Kinda[/name_f]

[name_f]Vashti[/name_f]?

No way

[name_m]Waylon[/name_m]?

No way!

[name_m]Xavier[/name_m]?

No way

[name_f]Yvette[/name_f]?

Totally.

[name_f]Zainab[/name_f]?

No way

[name_f]Adrienne[/name_f]?

Totally.

[name_m]Benedict[/name_m]?

Totally

[name_f]Caroline[/name_f]?

No way.

[name_f]Demelza[/name_f]?

No way

[name_m]Elihu[/name_m]?

No way

[name_f]Francesca[/name_f]?

[name_f]Kinda[/name_f]

[name_f]Gretel[/name_f]?

1 Like

Totally!

[name_u]Harper[/name_u]?

Totally

[name_f]Isolde[/name_f]?

Totally

[name_u]Josie[/name_u]?

[name_f]Kinda[/name_f]

[name_f]Kia[/name_f]?

No way

[name_f]Lydia[/name_f]?

[name_f]Kinda[/name_f]

[name_f]Magnolia[/name_f]?

[name_f]Kinda[/name_f]!

[name_m]Noi[/name_m]?