Welsh caf <333 (12 kids)

dh: alwyn elis
dw: lowri carys

ds (15): bryn aneurin
dd (13): anwen bethan
ds (12): llewellyn huw
dd (10): mair guinevere
ds (8): llyr iolo
ds (7): rhys penrose
dd/dd (5): mabli bronwyn // gwen eluned
ds (4) owen ieuan
dd/ds (3): enid rhiannon // rhodri wyn
dd (2): winifred tegan

alwyn & lowri have bryn, anwen, llewellyn, mair, llyr, rhys, twins mabli & gwen, owen, twins enid & rhodri, and winifred

DH: [name_u]Elis[/name_u] [name_m]Dafydd[/name_m]
DW: [name_f]Carys[/name_f] [name_f]Delyth[/name_f]

DS: [name_u]Dai[/name_u] [name_u]Emlyn[/name_u]
DD: [name_f]Bethan[/name_f] [name_f]Dilys[/name_f]
DS: [name_u]Idris[/name_u] [name_m]Llewellyn[/name_m]
DD: [name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Rowena[/name_f]
DS: [name_m]Dilwyn[/name_m] [name_m]Llyr[/name_m]
DS: [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Dylan[/name_u]
DD: [name_f]Eira[/name_f] [name_f]Bronwyn[/name_f]
DD: [name_f]Ffion[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f]
DS: [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Trystan[/name_u]
DD: [name_f]Rhiannon[/name_f] [name_f]Enid[/name_f]
DS: [name_u]Sion[/name_u] [name_u]Wyn[/name_u]
DD: [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Sian[/name_f]

:slight_smile:

dh elis alwyn
dw lowri nerys

ds gareth bryn
dd anwen fflur
ds idris llewellyn
dd eilonwy mair
ds mawrth iolo
ds rhys penrose
dd isolde mabli
dd ffion eluned
ds trystan owen
dd enid rhiannon
ds rhodri tudor
dd seren winifred

elis + lowri with gareth, anwen, idris, eilonwy, mawrth, rhys, isolde, ffion, trystan, enid, rhodri, + seren

dh: dafydd bevan
dw: carys lowri

ds (15): bryn gareth
dd (13): bethan fflur
ds (12): llewellyn dewi
dd (10): rowena guinevere
ds (8): gwilym llyr
ds (7): rhys merlin
dd/dd (5): mabli bronwyn + megan ffion
ds (4): trystan owen
dd/ds (3): rhiannon morwenna + rhodri tudor
dd (2): tegan sian

DH: [name_m]Dafydd[/name_m] [name_u]Alwyn[/name_u] “Dai”
DW: [name_f]Carys[/name_f] [name_f]Lowri[/name_f]

DS (15): [name_u]Bryn[/name_u] [name_m]Gareth[/name_m]
DD (13): [name_f]Efa[/name_f] [name_f]Dilys[/name_f]
DS (12): [name_m]Huw[/name_m] [name_u]Idris[/name_u]
DD (10): [name_f]Mair[/name_f] [name_f]Eilonwy[/name_f]
DS (8): [name_m]Iolo[/name_m] [name_m]Gwilym[/name_m]
DS (7): [name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Dylan[/name_u]
DD (5): [name_f]Eira[/name_f] [name_f]Ceridwen[/name_f]
DD (5): [name_f]Ffion[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f]
DS (4): [name_u]Owen[/name_u] [name_u]Glyn[/name_u]
DD (3): [name_f]Rhiannon[/name_f] [name_f]Morwenna[/name_f] “Non”
DS (3): [name_m]Siôn[/name_m] [name_m]Rhodri[/name_m]
DD (2): [name_u]Seren[/name_u] [name_f]Myfanwy[/name_f]

[name_u]Bevan[/name_u] [name_u]Elis[/name_u]
[name_f]Arianwyn[/name_f] [name_f]Carys[/name_f]

[name_m]Gareth[/name_m] [name_u]Dai[/name_u]
[name_f]Bethan[/name_f] [name_f]Efa[/name_f]
[name_m]Huw[/name_m] [name_u]Idris[/name_u]
[name_f]Eilonwy[/name_f] [name_f]Mair[/name_f]
[name_m]Llyr[/name_m] [name_m]Dilwyn[/name_m]
[name_u]Dylan[/name_u] [name_u]Penrose[/name_u]
[name_f]Mabli[/name_f] [name_f]Eira[/name_f]
[name_f]Megan[/name_f] [name_f]Eluned[/name_f]
[name_u]Rhys[/name_u] [name_u]Owen[/name_u]
[name_f]Rhiannon[/name_f] [name_f]Morwenna[/name_f]
[name_u]Wyn[/name_u] [name_m]Tudor[/name_m]
[name_u]Seren[/name_u] [name_u]Tegan[/name_u]