What Would You Name 4 Kids?

[name_f]Beatrix[/name_f] and:
[name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] [name_f]Rose[/name_f]
[name_m]Casper[/name_m] [name_m]Fitzwilliam[/name_m] [name_m]Hugo[/name_m]
[name_m]Linus[/name_m] [name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Bram[/name_m]

1 Like

[name_u]Romy[/name_u] [name_u]Louise[/name_u] is stunning

1 Like

edward galahad eddie, ginevra pearl gin, igraine kerensa iggy & vivienne alma vien
or
oleander sage lea, primrose lilibet prim, edelweiss linnea edie & xanthe victoria xan

[name_f]Veda[/name_f] [name_u]Sage[/name_u]
[name_u]River[/name_u] [name_u]Rishi[/name_u]
[name_f]Shasta[/name_f] [name_f]Moon[/name_f]
[name_u]Indiana[/name_u] [name_m]Ravi[/name_m]

[name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m], [name_f]Harriet[/name_f] [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Verity[/name_f] [name_f]Snowdrop[/name_f], [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_u]Anne[/name_u] [name_f]Beatrix[/name_f] [name_f]Ffion[/name_f], [name_f]Tabitha[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] [name_f]Daffodil[/name_f]

[name_f]Lucy[/name_f] [name_f]Marigold[/name_f], [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Susanna[/name_f], [name_m]Shepherd[/name_m] [name_u]Pax[/name_u], and [name_m]Ransom[/name_m] [name_u]Noah[/name_u]

OR

[name_u]Reeve[/name_u] [name_f]Cornelia[/name_f], [name_u]Scout[/name_u] [name_f]Theodora[/name_f], [name_u]Tatum[/name_u] [name_m]Nathanael[/name_m], and [name_u]Rivers[/name_u] [name_m]Leviticus[/name_m]

1 Like

[name_u]Four[/name_u] Girls - [name_m]Set[/name_m] #1

~ [name_u]Hazel[/name_u] [name_f]Josephine[/name_f]
~ [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Elisabeth[/name_f]
~ [name_u]Aria[/name_u] [name_f]Seraphine[/name_f]
~ [name_u]Willow[/name_u] [name_f]Liliana[/name_f]

[name_u]Four[/name_u] Girls - [name_m]Set[/name_m] #2

~ [name_f]Cecily[/name_f] [name_f]Theodora[/name_f]
~ [name_f]Elsie[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f]
~ [name_f]Clara[/name_f] [name_u]September[/name_u]
~ [name_f]Elinore[/name_f] [name_f]Juliet[/name_f]