Your top ten BOYS names of today

[name_m]Nahum[/name_m]
[name_m]Hosea[/name_m]
[name_m]Ozias[/name_m]
[name_u]Judah[/name_u]
[name_f]Rhema[/name_f]
[name_m]Zeév[/name_m] / Ze’ev
[name_m]Boaz[/name_m]
[name_m]Eben[/name_m]
[name_m]Dov[/name_m]
[name_u]Micah[/name_u]

[name_u]Laurence[/name_u]
[name_m]Jefferson[/name_m]
[name_m]Alistair[/name_m]
[name_u]Benjamin[/name_u]
[name_u]Dylan[/name_u]
[name_u]Lincoln[/name_u]
[name_m]Alexander[/name_m]
[name_m]Nathaniel[/name_m]
[name_m]Nicholas[/name_m]
[name_m]Vincenzo[/name_m]

1 Like
 1. [name_u]Atlas[/name_u]
 2. [name_u]Julian[/name_u]
 3. [name_u]Orion[/name_u]
 4. [name_u]Jasper[/name_u]
 5. [name_u]Wolf[/name_u]
 6. [name_u]Revel[/name_u]
 7. [name_m]Lars[/name_m]
 8. [name_f]Valere[/name_f]
 9. [name_m]Ragnar[/name_m]
 10. Chaska
3 Likes

Alev
Viorel
[name_m]Lysandros[/name_m]
[name_m]Adelio[/name_m]
[name_m]Natalio[/name_m]
[name_m]Roland[/name_m]
[name_m]Eugene[/name_m]
[name_m]Romero[/name_m]
[name_m]Serge[/name_m]
[name_m]Cristian[/name_m]

2 Likes

[name_u]Archer[/name_u]
[name_u]Orion[/name_u]
[name_u]Bellamy[/name_u]
[name_m]Rafferty[/name_m]
[name_m]Emrys[/name_m]
[name_m]Macsen[/name_m]
[name_m]Obsidian[/name_m]
[name_m]Lachlan[/name_m]
[name_m]Riordan[/name_m]
[name_u]Oakley[/name_u]

2 Likes

today…

 1. río / river
 2. koa
 3. caio
 4. zaire
 5. kai
 6. bodhi
 7. florian
 8. indigo.
 9. tiberio
 10. boaz
2 Likes

[name_m]Clement[/name_m]
[name_m]Anselm[/name_m]
[name_u]Basil[/name_u]
[name_m]Emrys[/name_m]
[name_u]August[/name_u]
[name_m]Thatcher[/name_m]
[name_m]Ambrose[/name_m]
[name_m]Amias[/name_m]
[name_m]Cassian[/name_m]
[name_u]Birch[/name_u]

3 Likes

Already I have a new list lol

[name_m]Marcel[/name_m]
[name_m]Lyon[/name_m]
[name_m]Emeric[/name_m]
[name_m]Ozias[/name_m]
[name_m]Elio[/name_m]
[name_u]Jericho[/name_u]
[name_m]Rafael[/name_m]
[name_m]Zenebe[/name_m]
[name_m]Macsen[/name_m]
[name_m]Florestan[/name_m]

1 Like

Top ten that I can think of right now:

[name_m]Shepherd[/name_m]
[name_u]Revel[/name_u]
[name_m]Ransom[/name_m]
[name_u]Rivers[/name_u]
[name_m]Caspian[/name_m]
[name_m]Ebenezer[/name_m]
[name_u]Thaddeus[/name_u]
[name_m]Stone[/name_m]
[name_u]Credence[/name_u]
[name_u]Hero[/name_u]

3 Likes

[name_m]Edmond[/name_m]
[name_u]Oleander[/name_u]
[name_m]Yves[/name_m]
[name_u]Lupine[/name_u]
[name_u]Winslow[/name_u]
[name_m]Alphonse[/name_m]
[name_u]Garnet[/name_u]
[name_u]Endellion[/name_u]
[name_u]Porter[/name_u]
[name_m]Algernon[/name_m]

4 Likes

[name_m]Marceau[/name_m]
[name_m]Elio[/name_m]
Alev
[name_m]Laszlo[/name_m]
[name_m]Silus[/name_m]
[name_m]Lysandros[/name_m]
[name_m]Raphael[/name_m]
[name_m]Avram[/name_m]
[name_m]Terenz[/name_m]
[name_m]Arrigo[/name_m]

4 Likes

Today feels like:
[name_u]Snow[/name_u]
[name_u]Taran[/name_u]
[name_u]Raiden[/name_u]
[name_u]Winter[/name_u]
[name_u]Ember[/name_u]
[name_u]Nova[/name_u]
[name_u]Holly[/name_u]
[name_m]Viggo[/name_m]
Heathan
[name_u]Cielo[/name_u]

 1. [name_u]Atlas[/name_u]
 2. [name_m]Leonardo[/name_m]
 3. [name_m]Dante[/name_m]
 4. [name_u]Orion[/name_u]
 5. [name_u]Tate[/name_u]
 6. [name_m]Dashiell[/name_m]
 7. [name_u]Theo[/name_u]
 8. [name_m]Roman[/name_m]
 9. [name_m]Romeo[/name_m]
 10. [name_u]Gabriel[/name_u]
3 Likes

my top ten today:

 1. [name_m]Anaximander[/name_m]
 2. [name_u]Worthy[/name_u]
 3. [name_u]Leander[/name_u]
 4. [name_u]Comet[/name_u]
 5. [name_m]Maxence[/name_m]
 6. [name_u]Revere[/name_u]
 7. Alexandré
 8. [name_m]Gramercy[/name_m]
 9. [name_m]Herbsaint[/name_m]
 10. [name_m]Foster[/name_m]
1 Like

[name_m]Conrad[/name_m]
[name_m]Lucian[/name_m]
[name_u]Bennett[/name_u]
[name_u]Miles[/name_u]
[name_u]Amos[/name_u]
[name_m]Rhydian[/name_m]
[name_m]Luther[/name_m]
[name_m]Cedric[/name_m]
[name_u]Sid[/name_u]
[name_m]Desmond[/name_m]

1 Like

today:

 1. río
 2. zen
 3. elio
 4. bodhi
 5. jack
 6. aurelio
 7. atticus
 8. rhodes
 9. cosmo
 10. cyrus
2 Likes

[name_u]Saint[/name_u]
[name_m]Deveraux[/name_m]
[name_m]Aloysius[/name_m]
Aldrik
[name_m]Malachite[/name_m]
[name_u]Laramie[/name_u]
[name_m]Waylon[/name_m]
[name_u]Cove[/name_u]
[name_u]Jericho[/name_u]
[name_u]Quill[/name_u]

1 Like

In no particular order.

[name_m]Barnaby[/name_m]
[name_m]Cedric[/name_m]
[name_u]Jude[/name_u]
[name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Finnian[/name_m]
[name_u]Lawrence[/name_u]
[name_u]Gabriel[/name_u]
[name_u]Bellamy[/name_u]
[name_m]Oscar[/name_m]
[name_m]Ivar[/name_m]

1 Like

Today!

 1. [name_u]Jamie[/name_u]
 2. [name_u]James[/name_u]
 3. [name_m]Auggie[/name_m]
 4. [name_u]Bo[/name_u]
 5. [name_u]Henry[/name_u]
 6. [name_u]Reid[/name_u]
 7. [name_u]Alden[/name_u]
 8. [name_m]Benji[/name_m]
 9. [name_u]Harvest[/name_u]
 10. [name_f]Joy[/name_f]
1 Like
 1. Konstantine
 2. [name_u]Amos[/name_u]
 3. [name_m]Lucio[/name_m]
 4. [name_m]Wolfgang[/name_m]
 5. [name_m]Ioannis[/name_m]
 6. [name_m]Cosmo[/name_m]
 7. [name_m]Guy[/name_m]
 8. [name_u]Aki[/name_u]
 9. [name_m]Mattias[/name_m]
 10. [name_m]Ivo[/name_m]
2 Likes