Initials for Quintuplets

i have seen games similar floating around nameberry and I thought why not make another :stuck_out_tongue_closed_eyes:

example 1 :
B - JOL
B - FOL
B - MOL
G - AOL
G - BOL

B - JOL = Jasper Owen Liam ( be as creative as you want ! )

B - boy
G - girl

example 2 :
G - ABC
B - FMP
G - SAL
G - OLI
B - VER

here i will go first !
G - BSO
G - RWS
B - GTQ
B - BDN
B - NGJ

2 Likes

G - [name_f]Bronwen[/name_f] [name_f]Soleil[/name_f] [name_f]Opaline[/name_f]
G - [name_f]Rianne[/name_f] [name_u]Willow[/name_u] [name_f]Seraphina[/name_f]
B - [name_u]Gianni[/name_u] [name_u]Tony[/name_u] [name_u]Quentin[/name_u]
B - [name_u]Brooks[/name_u] [name_m]Donovan[/name_m] [name_u]Nico[/name_u]
B - [name_u]Niall[/name_u] [name_u]Grayson[/name_u] [name_u]Jericho[/name_u]

G - LOL
G - PAL
G - TAD
B - POI
G - JOA

G - [name_f]Leona[/name_f] [name_f]Ophelia[/name_f] [name_f]Lillian[/name_f]
G - [name_f]Penelope[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Lucia[/name_f]
G - [name_f]Talia[/name_f] [name_f]Annabel[/name_f] [name_f]Daphne[/name_f]
B - [name_u]Parker[/name_u] [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Ian[/name_m]
G - [name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Oralie[/name_f] [name_f]Aurelia[/name_f]

B - IEF
B - KRA
G - TSJ
B - HOL
G - NGL

1 Like

[name_m]Ignatius[/name_m] [name_u]Ezra[/name_u] [name_m]Fitzgerald[/name_m]
[name_u]Kai[/name_u] [name_u]Reign[/name_u] [name_m]Alexander[/name_m]
[name_f]Theodora[/name_f] [name_f]Sylvie[/name_f] [name_u]June[/name_u]
[name_u]Hollis[/name_u] [name_u]Oliver[/name_u] [name_m]Luke[/name_m]
[name_f]Nicolina[/name_f] [name_u]Gray[/name_u] [name_u]Louise[/name_u]

B - FCJ
G - CJC
B - KPS
G - NHM
B- SEO

1 Like

[name_u]Finn[/name_u] [name_u]Corey[/name_u] [name_m]Joachim[/name_m]
[name_f]Caoimhe[/name_f] [name_f]Janelle[/name_f] [name_f]Colleen[/name_f]
Keahlan [name_m]Patrick[/name_m] [name_m]Simon[/name_m]
[name_f]Niamh[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Mariella[/name_f]
[name_u]Sean[/name_u] [name_m]Edwin[/name_m] [name_u]Oliver[/name_u]

G: ASJ
G: MCM
B: TAJ
B: SBO
B: THW

1 Like

[name_f]Amelia[/name_f] [name_f]Sadie[/name_f] [name_f]Jessa[/name_f]
[name_f]Martha[/name_f] [name_f]Chloe[/name_f] [name_u]Maria[/name_u]
[name_u]Theo[/name_u] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]James[/name_u]
[name_m]Silas[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]Oliver[/name_u]
[name_u]Toby[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m] [name_m]William[/name_m]

B - O J A
G - S C B
B - N Z C
G - F A D
G - E R E

1 Like

[name_u]Oliver[/name_u] [name_u]James[/name_u] [name_u]Austin[/name_u]
[name_f]Stelle[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Belle[/name_f]
[name_m]Niklaus[/name_m] [name_u]Zion[/name_u] [name_u]Carter[/name_u]
[name_f]Fern[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f] [name_f]Desiray[/name_f]
[name_f]Elsa[/name_f] [name_u]Rory[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f]

B - PJR
B - POT
G - PJQ
G - PAS
B- PHO

1 Like

[name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Jude[/name_u] [name_u]River[/name_u]
[name_u]Parker[/name_u] [name_u]Owen[/name_u] [name_m]Thomas[/name_m]
[name_u]Presley[/name_u] [name_u]Juniper[/name_u] [name_u]Quinn[/name_u]
[name_u]Paisley[/name_u] [name_f]Annora[/name_f] [name_u]Snow[/name_u]
[name_u]Peyton[/name_u] [name_u]Hale[/name_u] [name_u]Oliver[/name_u]

B: JGR
G: HKP
B: DDS
B: ERV
B: XOZ

1 Like

[name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Lillian[/name_f]
[name_m]Felix[/name_m] [name_m]Jack[/name_m] [name_m]Dawson[/name_m]
[name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Lenore[/name_f] [name_f]Margot[/name_f]
[name_f]Ethel[/name_f] [name_u]June[/name_u] [name_f]Ada[/name_f]
[name_u]Sydney[/name_u] [name_m]Albert[/name_m] [name_u]Ezra[/name_u]

[name_f]Ettie[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], [name_f]Pearl[/name_f], [name_f]Effie[/name_f] and [name_u]Syd[/name_u].

B: HLL
B: WTY
B: APO
B: SCV
B: IBW

1 Like

[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Lewis[/name_m] [name_u]Leith[/name_u]
[name_m]William[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] Yacob
[name_m]Adam[/name_m] [name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Oliver[/name_u]
[name_u]Sacha[/name_u] [name_u]Cameron[/name_u] [name_m]Vincent[/name_m]
[name_m]Isaac[/name_m] [name_u]Blake[/name_u] [name_u]Wyatt[/name_u]

[name_m]Henry[/name_m], [name_m]Will[/name_m], [name_m]Adam[/name_m], [name_u]Sacha[/name_u] & [name_m]Isaac[/name_m]

B: FCM
B: RAG
G: MCM
B: SHJ
G: GEK

1 Like

[name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Cole[/name_m] [name_m]Matthias[/name_m]
[name_m]Rafael[/name_m] [name_u]August[/name_u] [name_u]Gabriel[/name_u]
[name_f]Madeleine[/name_f] [name_u]Camille[/name_u] [name_f]Matilda[/name_f]
[name_m]Soren[/name_m] [name_u]Hudson[/name_u] [name_u]Jonah[/name_u]
[name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Emilia[/name_f] [name_f]Kate[/name_f]

B: ARL
G: JVM
G: RPT
G: DID
B: COW

1 Like

[name_u]Arlo[/name_u] [name_u]Riley[/name_u] [name_m]Leo[/name_m]
[name_u]June[/name_u] [name_f]Veronica[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_u]Ripley[/name_u] [name_f]Penelope[/name_f] [name_u]Tate[/name_u]
[name_f]Desiray[/name_f] [name_m]Illya[/name_m] [name_f]Demi[/name_f]
[name_u]Carter[/name_u] [name_u]Ollie[/name_u] [name_m]William[/name_m]

G - ACL
G - PPM
B - AFO
B - CBH
B - AGJ

1 Like

[name_m]Forrest[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Vaughn[/name_u]
[name_m]Donovan[/name_m] [name_m]Richard[/name_m] [name_u]Lane[/name_u]
[name_f]Savannah[/name_f] [name_f]Odette[/name_f] [name_f]Faye[/name_f]
[name_f]Veronica[/name_f] [name_f]Scarlet[/name_f] [name_f]Pearl[/name_f]
[name_f]Anastasia[/name_f] [name_u]Marlowe[/name_u] [name_f]Summer[/name_f]

B: ALR
B: FNL
G: RMA
G: EMY
G: ALI

2 Likes

[name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Layne[/name_u] [name_u]Rome[/name_u]
[name_u]Finnegan[/name_u] [name_m]Nate[/name_m] [name_m]Luke[/name_m]
[name_u]Remi[/name_u] [name_u]Mal[/name_u] [name_u]Allison[/name_u]
[name_f]Elle[/name_f] [name_u]Meredith[/name_u] [name_f]Yvette[/name_f]
[name_u]Anne[/name_u] [name_u]Love[/name_u] [name_f]Ignatia[/name_f]

B - PFR
G - PAJ
G - PBS
B - PAG
B - PNL

2 Likes

[name_m]Patrick[/name_m] [name_u]Finnegan[/name_u] [name_f]Rose[/name_f]
[name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Adelina[/name_f] [name_u]June[/name_u]
[name_f]Poppy[/name_f] [name_u]Brooklyn[/name_u] [name_f]Serenity[/name_f]
[name_m]Peter[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Grey[/name_u]
[name_f]Pallas[/name_f] [name_u]November[/name_u] [name_m]Luke[/name_m]

G: EVA
G: AVE
G: VEA
B: CAR
B: ARC

1 Like

[name_u]Evelyn[/name_u] [name_u]Vivien[/name_u] [name_f]Alexandria[/name_f]
[name_f]Astrid[/name_f] [name_u]Vesper[/name_u] [name_f]Elowen[/name_f]
[name_f]Violet[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Aimee[/name_f]
[name_m]Conrad[/name_m] [name_m]Anatole[/name_m] [name_u]Rowan[/name_u]
[name_m]Alaric[/name_m] [name_u]Romy[/name_u] [name_u]Corbin[/name_u]

G: JOT
B: GEV
B: PAF
G: RIW
G: LUN

2 Likes

[name_f]Jane[/name_f] [name_f]Olivia[/name_f] [name_f]Tenley[/name_f]
[name_m]Grant[/name_m] [name_m]Ethan[/name_m] [name_u]Vale[/name_u]
[name_m]Philip[/name_m] [name_m]Alexander[/name_m] [name_u]Fox[/name_u]
[name_u]Ruby[/name_u] [name_f]Isabelle[/name_f] [name_u]Willow[/name_u]
[name_f]Laura[/name_f] [name_f]Uma[/name_f] [name_f]Nathalie[/name_f]

G: LEM
G: RON
B: ACD
B: GHL
B: OJF

1 Like

[name_f]Luna[/name_f] [name_f]Elodie[/name_f] [name_f]Mae[/name_f]
[name_u]River[/name_u] [name_f]Olive[/name_f] [name_f]Nicole[/name_f]
[name_m]Anthony[/name_m] [name_u]Chandler[/name_u] [name_m]Dalton[/name_m]
[name_m]Garrett[/name_m] [name_u]Hayden[/name_u] [name_u]Lane[/name_u]
[name_u]Owen[/name_u] [name_m]Joel[/name_m] [name_m]Forrest[/name_m]

B: TWL
B: MCK
G: JMA
B: ZNP
G: ODE
G: MMC

1 Like

[name_m]Tomas[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Lucius[/name_m]
[name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Conner[/name_u] [name_u]Kade[/name_u]
[name_f]Jessi[/name_f] [name_f]Mae[/name_f] [name_f]Adelaide[/name_f]
[name_u]Zion[/name_u] [name_m]Niklaus[/name_m] [name_u]Po[/name_u]
[name_f]Ophelia[/name_f] [name_u]Dane[/name_u] [name_f]Elizabeth[/name_f]
Madelane [name_f]Mary[/name_f] [name_u]Cal[/name_u]

B - ACE
B - BDF
G - CGI
B - DHJ
B - EIK

1 Like

[name_m]Anders[/name_m] [name_m]Caspian[/name_m] [name_u]Elias[/name_u]
[name_m]Bastian[/name_m] [name_u]Daniel[/name_u] [name_u]Fox[/name_u]
[name_u]Clove[/name_u] [name_f]Guinevere[/name_f] [name_f]Isla[/name_f]
[name_u]Dean[/name_u] [name_m]Harrison[/name_m] [name_u]Jude[/name_u]
[name_u]Ever[/name_u] [name_m]Issac[/name_m] [name_u]Killian[/name_u]

B: CAT
G: RED
G: KIT
B: GEM
G: ELF

1 Like