Short starless CAF #187 ๐ŸŒ™

DH: [name_m]Joshua[/name_m], [name_u]Benjamin[/name_u], [name_u]David[/name_u], [name_m]Adam[/name_m], [name_u]James[/name_u], [name_m]Peter[/name_m], [name_u]Timothy[/name_u], [name_m]Aaron[/name_m]
DW: [name_f]Jetta[/name_f], [name_f]Amorette[/name_f], [name_f]Desta[/name_f], [name_u]Axelle[/name_u], [name_f]Elenoa[/name_f], [name_f]Nephele[/name_f], [name_f]Sigrid[/name_f], [name_f]Vivica[/name_f]

DD: [name_f]Philomena[/name_f], [name_f]Greta[/name_f], [name_f]Hester[/name_f], [name_f]Araminta[/name_f], [name_f]Gwendoline[/name_f], [name_f]Edith[/name_f], [name_f]Marianne[/name_f], [name_f]Cordelia[/name_f]
DS: [name_u]Arthur[/name_u], [name_m]Enoch[/name_m], [name_m]Garvey[/name_m], [name_m]Lemuel[/name_m], [name_u]Thaddeus[/name_u], [name_m]Newton[/name_m], [name_m]Aloysius[/name_m], [name_u]Wendell[/name_u]
DS: [name_u]Clarence[/name_u], [name_m]Jarvis[/name_m], [name_u]Dexter[/name_u], [name_u]Sidney[/name_u], [name_m]Woodrow[/name_m], [name_m]Solomon[/name_m], [name_m]Gilbert[/name_m], [name_m]Kipling[/name_m]
DD: [name_f]Eugenia[/name_f], [name_f]Francine[/name_f], [name_f]Prudence[/name_f], [name_f]Dorothea[/name_f], [name_f]Millicent[/name_f], [name_f]Agatha[/name_f], [name_f]Blanche[/name_f], [name_f]Rosamond[/name_f]

1 Like

[name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Peter[/name_m] & [name_f]Jetta[/name_f] [name_f]Elenoa[/name_f]

[name_f]Marianne[/name_f] [name_f]Araminta[/name_f]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Enoch[/name_m]
[name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Woodrow[/name_m]
[name_f]Francine[/name_f] [name_f]Rosamond[/name_f]

[name_u]Timothy[/name_u] [name_m]Aaron[/name_m]
[name_f]Sigrid[/name_f] [name_f]Elenoa[/name_f]

[name_f]Edith[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Wendell[/name_u]
[name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Dexter[/name_u]
[name_f]Francine[/name_f] [name_f]Dorothea[/name_f]

1 Like

DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_m]Peter[/name_m]
DW: [name_u]Axelle[/name_u] [name_f]Jetta[/name_f]

DD: [name_f]Marianne[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f] โ€œMariโ€
DS: [name_u]Wendell[/name_u] [name_u]Thaddeus[/name_u] โ€œDellโ€
DS: [name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u] โ€œBertโ€
DD: [name_f]Rosamond[/name_f] [name_f]Dorothea[/name_f] โ€œRosaโ€

1 Like

DH: [name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]James[/name_u]
DW: [name_f]Elenoa[/name_f] [name_f]Amorette[/name_f]

DD: [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Philomena[/name_f]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Newton[/name_m]
DS: [name_m]Gilbert[/name_m] [name_m]Woodrow[/name_m]
DD: [name_f]Dorothea[/name_f] [name_f]Rosamond[/name_f]

1 Like

DH: [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Adam[/name_m]
DW: [name_u]Axelle[/name_u] [name_f]Desta[/name_f]
DD: [name_f]Araminta[/name_f] [name_f]Gwendoline[/name_f]
DS: [name_m]Lemuel[/name_m] [name_m]Garvey[/name_m]
DS: [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Gilbert[/name_m]
DD: [name_f]Francine[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f]

1 Like

[name_u]Benjamin[/name_u] [name_u]James[/name_u] + [name_f]Amorette[/name_f] [name_f]Elenoa[/name_f]
โ€“ [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Marianne[/name_f]
โ€“ [name_u]Thaddeus[/name_u] [name_u]Wendell[/name_u]
โ€“ [name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Dexter[/name_u]
โ€“ [name_f]Millicent[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f]

1 Like

dh: [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Joshua[/name_m]
dw: [name_f]Vivica[/name_f] [name_f]Nephele[/name_f]

dd: [name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Marianne[/name_f]
ds: [name_m]Enoch[/name_m] [name_m]Aloysius[/name_m]
ds: [name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u]
dd: [name_f]Rosamond[/name_f] [name_f]Eugenia[/name_f]

1 Like

DH: [name_m]Aaron[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u]
DW: [name_f]Vivica[/name_f] [name_u]Axelle[/name_u]

DD: [name_f]Philomena[/name_f] [name_f]Edith[/name_f]
DS: [name_m]Aloysius[/name_m] [name_m]Newton[/name_m]
DS: [name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u]
DD: [name_f]Blanche[/name_f] [name_f]Francine[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Peter[/name_m]
DW: [name_f]Nephele[/name_f] [name_f]Sigrid[/name_f] [name_f]Elenoa[/name_f]

DD: [name_f]Gwendoline[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Greta[/name_f]
DS: [name_u]Thaddeus[/name_u] [name_m]Enoch[/name_m] [name_u]Arthur[/name_u]
DS: [name_m]Kipling[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u] [name_u]Clarence[/name_u]
DD: [name_f]Rosamond[/name_f] [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f]

[name_m]Benji[/name_m] & [name_f]Effie[/name_f] with [name_f]Gwen[/name_f], [name_u]Teddy[/name_u], [name_m]Kip[/name_m], and [name_f]Rosie[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]Benjamin[/name_u] [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Ben[/name_m]
DW: [name_f]Elenoa[/name_f] [name_f]Amorette[/name_f] [name_u]Noa[/name_u]

DD: [name_f]Gwendoline[/name_f] [name_f]Greta[/name_f] [name_f]Gwen[/name_f]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Newton[/name_m]
DS: [name_m]Solomon[/name_m] [name_u]Clarence[/name_u]
DD: [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Dorothea[/name_f] [name_f]Aggie[/name_f]

1 Like

benjamin peter + nephele sigrid axelle
โ€” edith gwendoline philomena
โ€” arthur aloysius newton
โ€” gilbert woodrow kipling
โ€” francine dorothea millicent

benji + nephele with edie, artie, bertie, + francie

1 Like

[name_u]James[/name_u] [name_m]Peter[/name_m]
[name_f]Elenoa[/name_f] [name_u]Axelle[/name_u]

[name_f]Marianne[/name_f] [name_f]Edith[/name_f] โ€œAnneโ€
[name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Newton[/name_m]
[name_m]Gilbert[/name_m] [name_u]Sidney[/name_u]
[name_f]Rosamond[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f] โ€œRoseโ€

1 Like

DH: [name_m]Peter[/name_m] [name_m]Adam[/name_m]
DW: [name_f]Jetta[/name_f] [name_f]Amorette[/name_f]

DD: [name_f]Hester[/name_f] [name_f]Marianne[/name_f]
DS: [name_m]Enoch[/name_m] [name_m]Newton[/name_m]
DS: [name_u]Clarence[/name_u] [name_m]Woodrow[/name_m]
DD: [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Rosamond[/name_f]

1 Like

[name_u]Timothy[/name_u] [name_m]Aaron[/name_m] and [name_f]Vivica[/name_f] [name_f]Sigrid[/name_f]

[name_f]Araminta[/name_f] [name_f]Edith[/name_f]
[name_u]Thaddeus[/name_u] [name_m]Newton[/name_m]
[name_u]Clarence[/name_u] [name_u]Dexter[/name_u]
[name_f]Dorothea[/name_f] [name_f]Blanche[/name_f]

DH: [name_u]James[/name_u] [name_m]Peter[/name_m]
DW: [name_f]Elenoa[/name_f] [name_f]Jetta[/name_f]
-DD: [name_f]Hester[/name_f] [name_f]Cordelia[/name_f]
-DS: [name_m]Enoch[/name_m] [name_u]Thaddeus[/name_u]
-DS: [name_m]Jarvis[/name_m] [name_m]Solomon[/name_m]
-DD: [name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Francine[/name_f]

1 Like

[name_u]James[/name_u] [name_u]Benjamin[/name_u] + [name_f]Vivica[/name_f] [name_f]Sigrid[/name_f]
[name_f]Greta[/name_f] [name_f]Hester[/name_f]
[name_m]Enoch[/name_m] [name_u]Arthur[/name_u]
[name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Gilbert[/name_m]
[name_f]Prudence[/name_f] [name_f]Eugenia[/name_f]

1 Like

DH: [name_u]James[/name_u] [name_u]David[/name_u]
DW: [name_f]Amorette[/name_f] [name_f]Vivica[/name_f]

DD: [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Marianne[/name_f]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Wendell[/name_u]
DS: [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Solomon[/name_m]
DD: [name_f]Millicent[/name_f] [name_f]Agatha[/name_f] โ€œMillieโ€

1 Like

[name_u]James[/name_u] [name_m]Peter[/name_m] โ€œJemโ€œ
[name_f]Sigrid[/name_f] [name_f]Nephele[/name_f]

[name_f]Edith[/name_f] [name_f]Marianne[/name_f]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Wendell[/name_u]
[name_u]Clarence[/name_u] [name_m]Gilbert[/name_m]
[name_f]Agatha[/name_f] [name_f]Prudence[/name_f]

1 Like

DH: [name_m]Joshua[/name_m] [name_u]Benjamin[/name_u]
DW: [name_u]Axelle[/name_u] [name_f]Jetta[/name_f]

DD: [name_f]Cordelia[/name_f] [name_f]Edith[/name_f]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Thaddeus[/name_u]
DS: [name_u]Dexter[/name_u] [name_m]Solomon[/name_m]
DD: [name_f]Dorothea[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f] โ€œTheaโ€

1 Like