Short starless CAF #19 ๐ŸŒ™

DH: [name_m]Oswin[/name_m], [name_m]Benedict[/name_m], [name_m]Cadmus[/name_m], [name_u]Lark[/name_u], [name_m]Theomund[/name_m], [name_m]Everson[/name_m], [name_u]Pascoe[/name_u], [name_m]Bly[/name_m]
DW: [name_u]Romy[/name_u], [name_f]Saskia[/name_f], [name_f]Lara[/name_f], [name_f]Liv[/name_f], [name_f]Maja[/name_f], [name_u]Senna[/name_u], [name_f]Elin[/name_f], [name_f]Mieke[/name_f]

DD: [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Estelle[/name_f], [name_f]Georgia[/name_f], [name_f]Adeline[/name_f], [name_f]Dorothy[/name_f], [name_f]Eliza[/name_f], [name_f]Polly[/name_f], [name_f]Leonora[/name_f]
DD: [name_f]Clara[/name_f], [name_f]Gwendolyn[/name_f], [name_f]Cecily[/name_f], [name_f]Flora[/name_f], [name_f]Vera[/name_f], [name_f]Eleanor[/name_f], [name_f]Cornelia[/name_f], [name_f]Millie[/name_f]
DS: [name_u]Walter[/name_u], [name_m]Frederick[/name_m], [name_u]Thaddeus[/name_u], [name_m]Levon[/name_m], [name_m]Edmund[/name_m], [name_m]Felix[/name_m], [name_u]Jack[/name_u], [name_m]Jonas[/name_m]
DS: [name_m]Leopold[/name_m], [name_u]Arthur[/name_u], [name_u]Elliot[/name_u], [name_m]Winston[/name_m], [name_m]Rupert[/name_m], [name_m]Phineas[/name_m], [name_u]Quincy[/name_u], [name_u]George[/name_u]

4 Likes

DH: [name_m]Cadmus[/name_m] [name_m]Bly[/name_m]
DW: [name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Elin[/name_f]

DD: [name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Diana[/name_f]
DD: [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
DS: [name_u]Walter[/name_u] [name_m]Levon[/name_m]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Phineas[/name_m]

pascoe bly
senna liv

polly estelle
flora cecily
edmund jonas
quincy elliot

1 Like

DH: [name_m]Everson[/name_m] [name_u]Pascoe[/name_u] [name_m]Bly[/name_m]
DW: [name_f]Maja[/name_f] [name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Liv[/name_f]

DD: [name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Eliza[/name_f]
DD: [name_f]Millie[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f]
DS: [name_u]Jack[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Felix[/name_m]
DS: [name_u]Elliot[/name_u] [name_u]Quincy[/name_u] [name_u]George[/name_u]

[name_u]Ever[/name_u] & [name_f]Maja[/name_f] with [name_f]Estelle[/name_f], [name_f]Millie[/name_f], [name_u]Jack[/name_u] and [name_u]Elliot[/name_u]

1 Like

dh lark pascoe
dw saskia liv

dd estelle dorothy
dd vera millie
ds levon walter
ds quincy elliot

lark & saskia, estelle, vee, levon, and quin :black_heart:

2 Likes

[name_m]Oswin[/name_m] [name_m]Benedict[/name_m] and [name_f]Saskia[/name_f] [name_f]Mieke[/name_f]

[name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Estelle[/name_f]
[name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Millie[/name_f]
[name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Edmund[/name_m]
[name_m]Phineas[/name_m] [name_u]Arthur[/name_u]

1 Like

theomund benedict & romy saskia

estelle leonora
cecily gwendolyn
walter frederick
elliott winston

theo and romy have stella, cecily, waltz, and elliott

2 Likes

DH: [name_m]Cadmus[/name_m] [name_m]Everson[/name_m] โ€œCamโ€
DW: [name_f]Mieke[/name_f] [name_f]Elin[/name_f]

DD: [name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Estelle[/name_f]
DD: [name_f]Cornelia[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f]
DS: [name_m]Felix[/name_m] [name_m]Frederick[/name_m]
DS: [name_u]Elliot[/name_u] [name_u]George[/name_u]

[name_u]Cam[/name_u] & [name_f]Mieke[/name_f] with [name_f]Georgia[/name_f], [name_f]Cornelia[/name_f], [name_m]Felix[/name_m], and [name_u]Elliot[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Theomund[/name_m] [name_u]Lark[/name_u]
DW: [name_f]Liv[/name_f] [name_f]Elin[/name_f]

DD: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f]
DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Flora[/name_f]
DS: [name_u]Thaddeus[/name_u] [name_m]Felix[/name_m]
DS: [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Rupert[/name_m]

1 Like

[name_m]Theomund[/name_m] [name_m]Oswin[/name_m]
[name_u]Romy[/name_u] [name_f]Elin[/name_f]

[name_f]Eliza[/name_f] [name_f]Adeline[/name_f]
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f]
[name_u]Jack[/name_u] [name_m]Edmund[/name_m]
[name_u]George[/name_u] [name_u]Arthur[/name_u]

1 Like

[name_m]Benedict[/name_m] Theomond
[name_f]Olivia[/name_f] [name_u]Senna[/name_u] โ€˜Livโ€™

[name_f]Elizabeth[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] โ€˜Elizaโ€™
[name_u]Florence[/name_u] [name_f]Eleanor[/name_f] โ€˜Floraโ€™
[name_u]Jack[/name_u] [name_m]Frederick[/name_m]
[name_u]George[/name_u] [name_u]Arthur[/name_u]

[name_m]Benedict[/name_m] and [name_f]Liv[/name_f] with [name_f]Eliza[/name_f], [name_f]Flora[/name_f], [name_u]Jack[/name_u], and [name_u]George[/name_u]

1 Like

dh: [name_m]Benedict[/name_m] [name_u]Lark[/name_u]
dw: [name_u]Romy[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f]

dd: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Eliza[/name_f]
dd: [name_f]Eleanor[/name_f] [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Cornelia[/name_f]
ds: [name_m]Edmund[/name_m] [name_u]Walter[/name_u] [name_u]Jack[/name_u]
ds: [name_u]George[/name_u] [name_m]Leopold[/name_m] [name_u]Arthur[/name_u]

[name_m]Bucky[/name_m] & [name_u]Romy[/name_u] have [name_f]Diana[/name_f], [name_f]Eleanor[/name_f], [name_m]Edmund[/name_m], & [name_u]George[/name_u]

1 Like

everson oswind + saskia maja

  • georgia estelle โ€œgigiโ€
  • cecily cornelia โ€œceceโ€
  • frederick edmund โ€œfreddyโ€
  • leopold arthur โ€œleoโ€
1 Like

dh: bly pascoe
dw: romy liv

dd: georgia estelle
dd: flora gwendolyn
ds: felix edmund
ds: elliot arthur

1 Like

[name_m]Benedict[/name_m] Theimund & [name_u]Romy[/name_u] [name_f]Saskia[/name_f]

  • [name_f]Polly[/name_f] [name_f]Leonora[/name_f]
  • [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Cornelia[/name_f]
  • [name_u]Jack[/name_u] [name_u]Walter[/name_u]
  • [name_u]Elliot[/name_u] [name_m]Rupert[/name_m]
1 Like

lark theomund & romy senna
โ€“ dorothy polly
โ€“ gwendolyn cornelia
โ€“ felix jack
โ€“ quincy arthur

1 Like

DH: [name_m]Benedict[/name_m] [name_m]Theomund[/name_m]
DW: [name_f]Lara[/name_f] [name_f]Saskia[/name_f]

DD: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Estelle[/name_f]
DD: [name_f]Clara[/name_f] [name_f]Millie[/name_f]
DS: [name_u]Jack[/name_u] [name_m]Felix[/name_m]
DS: [name_u]Arthur[/name_u] [name_m]Phineas[/name_m]

1 Like

[name_m]Oswin[/name_m] [name_m]Bly[/name_m] and [name_f]Lara[/name_f] [name_f]Liv[/name_f]

[name_f]Polly[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f]
[name_f]Flora[/name_f] [name_f]Cecily[/name_f]
[name_u]Jack[/name_u] [name_u]Thaddeus[/name_u]
[name_u]Arthur[/name_u] [name_u]Elliot[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Benedict[/name_m] [name_u]Pascoe[/name_u] [name_u]Lark[/name_u]
DW: [name_f]Saskia[/name_f] [name_u]Romy[/name_u]

DD: [name_f]Adeline[/name_f] [name_f]Polly[/name_f]
DD: [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Gwendolyn[/name_f]
DS: [name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Levon[/name_m]
DS: [name_m]Leopold[/name_m] [name_u]Quincy[/name_u]

1 Like

DH: [name_m]Benedict[/name_m] Camus
DW: [name_f]Maja[/name_f] [name_f]Lara[/name_f]

DD: [name_f]Eliza[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f]
DD: [name_f]Gwendolyn[/name_f] [name_f]Eleanor[/name_f]
DS: [name_m]Edmund[/name_m] [name_u]Thaddeus[/name_u]
DS: [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Leopold[/name_m]