Sibset from your signature and the last

Not sure if this has been done before, but I thought it was fun and a bit challenging!
The idea is to pick a name (or names) from your own signature and sibset them with a name (or names) from the previous signature.
You can make the sibset as large or small as you like, and feel free to mix and match first and middle names. Get creative and include twins if you like! (Or triplets? Quads? Quints?)
The only rule is you can’t make the sibset entirely out of your own signature, or entirely from the previous signature. Both must be included.

Big brother [name_u]Tristan[/name_u] [name_m]Joshua[/name_m], twin girls [name_f]Ella[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] and [name_f]Cora[/name_f] [name_f]Magdalene[/name_f] and little brother [name_m]Harris[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m].

Older brother : [name_u]Sidney[/name_u] [name_m]Maxwell[/name_m]
Middle girl : [name_u]Oakley[/name_u] [name_f]Luna[/name_f] [name_u]Quinn[/name_u]
[name_u]Baby[/name_u] brother : [name_m]Rudolph[/name_m] [name_m]Rafael[/name_m]

[name_m]Oliver[/name_m] [name_f]Briar[/name_f], [name_m]Peter[/name_m] [name_u]Ash[/name_u], [name_m]Toryn[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] & [name_f]Olwyn[/name_f] [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Jane[/name_f]

[name_f]Georgiana[/name_f] [name_f]Olwyn[/name_f]
[name_m]Frederick[/name_m] [name_m]Hale[/name_m]
[name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Isabella[/name_f]

[name_f]Imogen[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
[name_m]Jasper[/name_m] [name_m]Matteo[/name_m]
[name_f]Hazel[/name_f] [name_f]Naomi[/name_f]

[name_m]Forest[/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m], [name_f]Fern[/name_f] [name_f]Penelope[/name_f], and [name_f]Delilah[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f]

[name_f]Josephine[/name_f] [name_u]River[/name_u]
[name_f]Rosemary[/name_f] [name_f]Lucille[/name_f]
[name_m]Magnus[/name_m] Frej
[name_m][name_u]Forest[/name_u][/name_m] [name_m]Nathaniel[/name_m]

There’s a family in New Zealand that has 9 kids. Boy, GG twins, GG twins, GG twins and BG twins. There’s also a family in the US with 7 kids. BG twins, Girl, BG twins and BG twins. I’m going to go with these two as my inspirations for this.

GB Twins: Øręštîną Łęę Kąî & Thęødørę Mątthęw Ęłîąš
Girl: Tęgąn Jąnę Ąłąnî
BG Twins: Šębąštîąn Ęvęrętt Šçøtt & Ęłvą Gęørgîąną Šęręn
GG Twins: Ƒręŷą Ąąšę Wręn & Ŷąrą Pęąrł Rîvęr
BB Twins: Hęnrîk Ƒøręšt Gręŷ & Ęmrŷš Ƒęnwîçk Wîntęr

Twins: [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Bodhi[/name_m] [name_u]Bay[/name_u] and [name_u]Asa[/name_u] [name_m]Malachite[/name_m] [name_u]Jem[/name_u]
Two younger siblings (not twins): [name_f]Elowen[/name_f] [name_f]Ardyth[/name_f] [name_u]Rain[/name_u] And [name_m]Caspian[/name_m] [name_m]Judah[/name_m] [name_u]Finch[/name_u]
(I added a third name to mine so they match better)

[name_f]Thessaly[/name_f] [name_u]June[/name_u]
[name_f]Leonor[/name_f] [name_f]Maeve[/name_f]
[name_m]Sebastian[/name_m] [name_u]James[/name_u]
[name_u]Calder[/name_u] [name_m]Augustus[/name_m]
[name_f]Cassia[/name_f] [name_f][name_u]Wren[/name_u][/name_f]

[name_f]Edith[/name_f] [name_f]Viola[/name_f]
[name_f]Sylvia[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f]
[name_f]Juliet[/name_f] [name_f]Cecilia[/name_f]
[name_m]Henry[/name_m] [name_m]Julian[/name_m]
[name_u]August[/name_u] [name_m]Sebastian[/name_m]

[name_f]Astoria[/name_f] [name_f]Guinevere[/name_f] [name_u]Fable[/name_u], [name_u]Juneau[/name_u] Meridia [name_f]Fawn[/name_f], [name_f][name_u]Hyacinth[/name_u][/name_f] [name_f]Lumina[/name_f] [name_f]Belle[/name_f], and [name_f]Avalon[/name_f] [name_f]Juliet[/name_f] [name_u]Hero[/name_u]

Arianelle [name_f]Sonnet[/name_f], [name_f]Bellatrix[/name_f] [name_u]Fable[/name_u], [name_f]Elowen[/name_f] [name_f][name_u]Tempest[/name_u][/name_f], [name_m]Caspian[/name_m] [name_u]Warrior[/name_u], [name_m]Hadeon[/name_m] [name_m][name_u]Bravery[/name_u][/name_m] & [name_m]Amias[/name_m] [name_u]Hero[/name_u]

Single: Øręštîną Łęę Kąî
Quads: Thęødørę Mątthęw Ęłîąš, Šębąštîąn Ęvęrętt Šçøtt, Tęgąn Ąûręłîą Dąwn & Ęłøwęn Jąnę Wîntęr

[name_m]Theodore[/name_m] [name_m]Matthew[/name_m] [name_u]Elias[/name_u], [name_m]Sebastian[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m]Scott[/name_m], [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Daniel[/name_m], and [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Melchior[/name_m].

Šębąštîąn Øçęąn Rąîn, Thęødørę Jøęł Kąî, Ęłîąš Łûmęn Kørąŷ & Jąçøb Bødhî Ęƶrą

[name_m]Ignatius[/name_m] [name_u]Everett[/name_u] [name_m][name_u]Wilder[/name_u][/name_m] & Endelyon [name_f][name_u]Indra[/name_u][/name_f] [name_f]Autumn[/name_f]

Twin boys: [name_m]Zander[/name_m] [name_m]Giovanni[/name_m] & [name_m]Roman[/name_m] [name_m][name_u]Peregrine[/name_u][/name_m]
[name_m]Little[/name_m] sister: [name_f]Dessa[/name_f] [name_f]Xanthippe[/name_f]

[name_f]Avalon[/name_f] [name_f]Grace[/name_f], [name_m]Israel[/name_m] [name_u]Grey[/name_u], [name_m]Evander[/name_m] [name_u]Quin[/name_u] and [name_m]Caspian[/name_m] [name_m][name_u]Cove[/name_u][/name_m]